Kogo reprezentuje osoba

Szafran Zygmunt Jerzy

w KRS

Zygmunt Jerzy Szafran

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zygmunt
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Szafran
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Prudnik (Opolskie), Rudziczka (Opolskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bajorek Brzezina Anna Maria, Barcik Bożena Maria, Brodkorb Leon, Czajka Maria, Dumańska Jolanta Anna, Gancarz Szeremeta Agnieszka Izabela, Głowacz Anna Teresa, Heda Rajner Marian, Juszczyszyn Krystyna Maria, Kirnicka Aniela Bogumiła, Kochanowska Grażyna Teresa, Kopterska Iwona Anna, Kornacka Ewa Bożena, Królikowski Sławomir Zygmunt, Malorny Helena, Mandziej Renata Maria, Mędrala Anna, Michałowski Mirosław Jan, Olszewski Eugeniusz, Osiewacz Gabriela Maria, Skowrońska Anna, Skowrońska Katarzyna Agnieszka, Szeremeta Anna, Szkolna Wacława, Walczak Luchowska Agata Teresa, Wincencik Henryk, Zebzda Wiesław Antoni, Zioła Andrzej, Zwolski Eugeniusz Marian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zioła Bogdan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gacek Jerzy, Licznar Tadeusz, Szczęśniak Jan, Trybuła Piotr Józef, Zbaraszczuk Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Serafin Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Prudniku, Prudnik − KRS 0000107358
 2. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Prudnik − KRS 0000135153
 3. Fundacja Izby Rzemieślniczej W Opolu, Opole − KRS 0000710030
 4. Izba Rzemieślnicza W Opolu, Opole − KRS 0000030157
 5. Ms Poland Luchowski Sp. J., Przydroże Małe − KRS 0000490890
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Dytmarowie, Dytmarów − KRS 0000015927
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Rudziczce, Rudziczka − KRS 0000254797
 8. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Telekomunikacji, Katowice − KRS 0000242775
 9. Rolwax Sp. Z O.O., Przydroże Małe − KRS 0000179579
 10. Samorządowy Fundusz Pożyczkowy Powiatu Prudnickiego Karbona Spółdzielnia W Prudniku - Polska Grupa Spółdzielni Pożyczkowych, Prudnik − KRS 0000212201
 11. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Prudnik − KRS 0000072769
 12. Stowarzyszenie Odnowa Wsi Ligota Bialska, Ligota Bialska − KRS 0000298236
 13. Stowarzyszenie Promowania Nauki Przy i Liceum Ogólnokształcącym Im. Adama Mickiewicza W Prudniku, Prudnik − KRS 0000312230
 14. Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa − KRS 0000103276

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Anired - Kruszywa Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000482709
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 3. Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Kęty − KRS 0000218149
 4. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji, Katowice − KRS 0000185674
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Lubrzy, Lubrza − KRS 0000034313
 6. Irdar Sp. Z O.O., Czernikowice − KRS 0000517941
 7. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Warszawa − KRS 0000114159
 8. Odnowa Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000219909
 9. Partnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000243636
 10. Południowopolski Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Przeworsk − KRS 0000027617
 11. Prudnicka Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych Potok, Rudziczka − KRS 0000258888
 12. Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa Agroizba Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000202718
 13. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Szybowice, Szybowice − KRS 0000205088
 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Prudnik − KRS 0000086445
 15. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Łambinowice − KRS 0000004518
 16. Spółdzielnia Producentów Rolnych i Usług, Opole − KRS 0000146751
 17. Zakład Wodociągów i Kanalizacji W Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Prudnik − KRS 0000100300

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.689.300zł
  Zamawiający: Powiat Prudnicki, Prudnik
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.689.300zł. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Prudniku Nr XVII/134/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.
  1) Podstawowe dane o kredycie:
  a) Rodzaj transakcji : udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego,
  b) Kwota i waluta kredytu : 4.689.300 - PLN, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 30.12.2016r.
  W celu obliczenia wartości zamówienia, na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy uruchomienia kredytu:
  - 30 sierpnia 1.689.300zł.
  - 30 listopada 3.000.000zł
  Rzeczywisty termin uruchomienia kredytu może ulec zmianie.
  2) Okres kredytowania: do 31.12.2026 r.
  3) Spłata kredytu nastąpi z dochodów powiatu uzyskanych ze środków europejskich,
  udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z subwencji ogólnej z
  budżetu państwa , w sposób następujący:
  - w 2017r. w kwocie 1.662.600zł. ( 12 rat po 18.550zł.)
  - w 2018r. w kwocie 626.700zł. ( 12 rat po 52.225zł.)
  - w latach 2019 do 2026 po 300.000zł. rocznie ( 12 rat po 25.000zł.)
  Płatne ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca.
  Terminy spłaty odsetek : spłata odsetek będzie się odbywać w okresach
  miesięcznych, począwszy od stycznia 2017r. do grudnia 2026 r. w terminie 14 dni od
  dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o ich wysokości. Odsetki
  naliczane będą od aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym na koniec danego
  miesiąca.
  Dla porównywalności ofert przyjmuje się WIBOR 1M 1,7% w stosunku rocznym.
  4) Oprocentowanie kredytu : kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy
  procentowej obowiązującej w okresach za który odsetki są naliczane.
  5) Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu ustala się na
  stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości % w
  stosunku rocznym. ( WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne
  udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich
  notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do
  ostatniego dnia każdego miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia
  miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca
  przez cały okres kredytowania.
  6) Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę bazową
  WIBOR 1M w wysokości 1.7% oraz spłaty rat kapitału w sposób określony w pkt 3.
  W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone
  od faktycznego zadłużenia.
  7) Sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  określającą warunki jego wypełnienia.
  8) Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania ofertą.
  9) Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych dyspozycji kredytobiorcy
  w terminie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2016 r.
  10) Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji.
  11) Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu
  udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w siwz i przedstawionymi w ofercie.

Inne osoby dla Szafran (179 osób):