Kogo reprezentuje osoba

Szajrych Chmielewski Andrzej

w KRS

Andrzej Szajrych Chmielewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Szajrych Chmielewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Czosnów (Mazowieckie), Nowy Dwór Mazowiecki (Mazowieckie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamski Waldemar Andrzej, Dykier Jan, Wesling Piotr

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamski Waldemar Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chmielewski Kamil Łukasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 4q Serwis Sp. Z O.O., Czosnów − KRS 0000273057
 2. Diffension Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000557317

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. 4 Q Sp. Z O.O., Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000179680

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Sprzątanie pomieszczeń budynku Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym.
  Zamawiający: Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym, Nieporęt
  Kod CPV 90919300-5 - Usługi sprzątania szkół.
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektu Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym, gm. Nieporęt.
  1. Łączna powierzchnia sprzątania wynosi: 3 895,4 m2, w tym:
  1.1) korytarze o powierzchni 967,3 m2:
  - linoleum (ARTOEUM) - 587 m2,
  - PCV (GAMRAT) - 295,2 m2,
  - gres - 85,1 m2;
  1.2) klatki schodowe o powierzchni 191,5 m2 (gres);
  1.3) aula o powierzchni 297,7 m2 (linoleum - ARTOLEUM);
  1.4) sale lekcyjne i świetlice o powierzchni 1 171,8 m2 (PCV - GAMRAT);
  1.5) sale gimnastyczne o powierzchni 882,9 m2 (MARMOLEUM SPORT);
  1.6) sanitariaty (WC, natryski, szatnie sportowe) o powierzchni 384,2 m2 (gres).
  2. Mycie okien o łącznej powierzchni 1 059 m2, w tym:
  2.1) powierzchnia okien PCV - 542,4 m2;
  2.2) powierzchnia fasad aluminiowych (pasaż, aula, mała sala gimnastyczna) - 314,6 m2;
  2.3) powierzchnia okien aluminiowych (sala gimnastyczna) - 202 m2.
  3. Czynności wykonywane raz dziennie 5 razy w tygodniu:
  3.1) wycieranie na mokro powierzchni zmywalnych;
  3.2) maszynowe mycie powierzchni korytarzy;
  3.3) opróżnianie i wymiana worków foliowych w koszach na śmieci;
  sanitariaty:
  3.4) mycie umywalek, muszli klozetowych, pisuarów;
  3.5) mycie podłóg na mokro;
  3.6) mycie armatury.
  4. Czynności wykonywane raz na tydzień:
  4.1) mycie powierzchni windy;
  4.2) wycieranie na mokro ławek, krzeseł, mebli itp.
  5. Czynności wykonywane raz na dwa tygodnie:
  5.1) czyszczenie włączników, gniazdek itp.
  6. Czynności wykonywane raz w miesiącu:
  6.1) mycie glazury w toaletach;
  6.2) mycie drzwi;
  6.3) czyszczenie kaloryferów;
  6.4) mycie koszy na śmieci;
  6.5) wycieranie miejsc trudnodostępnych.
  7. Czynności wykonywane dwa razy w roku:
  7.1) mycie okien od strony wewnętrznej i zewnętrznej;
  7.2) konserwacja wykładzin podłogowych wg zaleceń producenta.
  8. Wszelkie prace stanowiące przedmiot umowy powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów i urządzeń.
  9. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, a w szczególności:
  9.1) materiały eksploatacyjne czystościowe typu:
  - płyny do utrzymania czystości podłóg,
  - płyny do utrzymania czystości mebli,
  - płyny do utrzymania czystości sprzętów biurowych,
  - płyny do utrzymania czystości pomieszczeń sanitarnych,
  - płyny do utrzymania czystości powierzchni przeszklonych, itp.
  10. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć swoich pracowników w:
  10.1) Odzież firmową i identyfikatory;
  10.2) Środki ochrony osobistej;
  10.3) Sprzęt i środki niezbędne do wykonania .
 2. Świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych
  Zamawiający: Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych. 2. Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zamówieniem przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. 3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) Usługa utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych będzie świadczona codziennie od poniedziałku do piątku, poza godzinami pracy Urzędu (7.00-17.00), za wyjątkiem sprzątania pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie, gdzie usługa ta musi być świadczona w obecności użytkownika pomieszczenia oraz za wyjątkiem usług świadczonych w ramach tzw. serwisu dziennego; b) Usługa tzw. serwisu dziennego świadczona będzie przez pracownika wykonawcy w godzinach od 10.00 do 13.00. W ramach tej usługi wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywania na bieżąco czystości w łazienkach, pomieszczeniach kuchennych; uzupełniania papieru toaletowego, papierowych ręczników oraz pojemników z mydłem; sprzątania pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie (zakres prac jest zgodny z zakresem prac w pozostałych pomieszczenia biurowych); niezwłocznego, interwencyjnego sprzątania w miejscach wskazanych przez zamawiającego; c) Usługa utrzymania czystości będzie wykonywana przez co najmniej 6 pracowników wykonawcy, w tym 1 pracownika świadczącego usługę tzw. serwisu dziennego (zgodnie z wykazem załączonym do oferty), przy zastosowaniu profesjonalnych środków czystości oraz profesjonalnego sprzętu; d) Wykonawca gwarantuje, iż materiały i środki czystości, które będą wykorzystywane do wykonania powyższych usług są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta; e) Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z zakupu środków czyszczących, dezynfekujących, zapachowych oraz worków na śmieci; f) W ramach świadczonej usługi wykonawca zobowiązany jest do dostarczania środków zapachowych, zawieszek do WC, mydła w płynie, papieru toaletowego i ręczników papierowych; g) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę. 4. Informacje dotyczące wielkości powierzchni siedziby UZP zostały zamieszczone w pkt. III.4 SIWZ 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu
 3. Kompleksowa usługa sprzątania Hali Widowiskowo-Sportowej w Płocku
  Zamawiający: Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania Hali Widowiskowo-Sportowej w Płocku.
 4. Usługa sprzatania pomieszczeń słuzbowych Straży Miejskiej m.st.Warszawy w 2012 r
  Zamawiający: Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa
  Usługa sprzatania pomieszczeń słuzbowych Straży Miejskiej m.st.Warszawy w 2012 r

Inne osoby dla Szajrych Chmielewski Andrzej (78 osób):