Kogo reprezentuje osoba

Szczygioł Krystian Sylwester

w KRS

Krystian Sylwester Szczygioł

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystian
Drugie imię:Sylwester
Nazwisko:Szczygioł
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Katowice (Śląskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dułacz Andrzej Stanisław, Dułacz Jerzy Henryk, Dułacz Marta Maria, Grabowska Krystyna, Grabowski Jacek Jerzy, Grabowski Jarosław Adam, Grabowski Józef Wincenty, Lech Barbara Katarzyna, Matuszak Elżbieta Anna, Matuszak Zygmunt Franciszek, Potkańska Bogusława Maria

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dułacz Andrzej Stanisław, Dułacz Jerzy Henryk, Dułacz Marta Maria, Grabowska Krystyna, Grabowski Jacek Jerzy, Grabowski Jarosław Adam, Grabowski Józef Wincenty, Lech Barbara Katarzyna, Matuszak Elżbieta Anna, Matuszak Zygmunt Franciszek, Potkańska Bogusława Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Makra Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000062007
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Makra i Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000135666

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe M.dułacz-k.grabowska Makra Sp. J. -, Katowice − KRS 0000078156

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Przebudowa linii kablowych Politechniki Śląskiej SN przy ul. Łużyckiej w Gliwicach od strony stacji transformatorowej DS. Elektron do stacji transformatorowej Stołówka Łużycka i stacji transformatorowej Wydział Automatyki. Oznaczenie sprawy: OZ/B/46/EO/13
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: - wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowych, - wykonanie rowów kablowych, - wykonanie przewiertów pod drogami, - montaż rur ochronnych dla kabli, - układanie kabli w wykopie kablowym, - wyłączenie napięcia, - montaż muf kablowych, - załączenie napięcia, - zasypanie rowów kablowych , odtworzenie naruszonej nawierzchni, - wykonanie pomiarów kontrolnych, geodezyjnych i innych wymaganych Prawem Budowlanym. 2. (CPV 453111001 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, CPV 451112000 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 452314009 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych). 3. Termin wykonania: do 10 tygodni (70 dni) od dnia przekazania frontu robót. Zamawiający przewiduje przekazanie frontu robót do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy
 2. Budowa oświetlenia ulicznego dla osiedla domków jednorodzinnych Pyskowice - Wieczorka etap IV
  Zamawiający: Gmina Pyskowice, Pyskowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty
  budowlane pn. Budowa oświetlenia ulicznego dla osiedla domków jednorodzinnych Pyskowice - Wieczorka etap
  IV. Zakres robót: - Ułożenie w wykopie kabla zasilającego YAKY 4x35 0,6/1 kV 384,8 m, - Montaż słupów
  oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowanych na kolor czarny 10 szt. - Montaż lamp sodowych o mocy
  70 W 10 szt. Wskazane w dokumentacji nazwy materiałów lub producentów służą tylko i wyłącznie
  do określenia, że użyty przez Wykonawcę materiał nie może być gorszy niż wskazany w dokumentacji
  projektowej (tzn. lub równoważny). Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym
  Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego Zakres
  precyzuje załączony do SIWZ przedmiar robót załącznik nr 5a - 5 c pełniący funkcję pomocniczą. Integralną
  częścią SIWZ jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 9. Wykonawca jest
  zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z
  wymogami ustawowymi). Uwaga: Zamawiający żąda udzielenia gwarancji na : - wykonane roboty i dostarczone
  materiały - okres gwarancji 36 miesięcy, licząc od daty ostatecznego przekazania pełnego zakresu robót Zamawiającemu
 3. Modernizacja układu pomiarowego, dostosowanego do wymagań OSD
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec
  1. Przedmiotem jest modernizacja układu pomiarowego, dostosowanego do wymagań OSD w ramach zadania p.n. Przebudowa układu zasilania w energię elektryczną, w budynkach szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu- finansowanie na podstawie umowy Dotacji Gminy.
  2. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy wykonywane będą w obiekcie szpitala przy ul. Szpitalnej 1.
  3. Roboty budowlane obejmują:
  a) wykonanie projektu pomiarowego i zatwierdzenie go w Zakładzie Energetycznym,
  b) demontaż układu istniejącego,
  c) montaż nowych urządzeń,
  d) wykonanie pomiary,
  e) odbiór przez Zakład Energetyczny

  4. Szczegółowy zakres robót objętych umową określa kosztorys ofertowy.
  5. Przedmiot umowy realizowany będzie w czynnym obiekcie szpitalnym. Wykonawca
  każdorazowo z wyprzedzeniem będzie ustalał z Zamawiającym godziny wyłączenia fragmentów układu zasilania, które będą utrudniać normalne funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.
  6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac budowlanych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyłączeniem prac powodujących zakłócenie ciszy nocnej tj. w godzinach od 20:00 do 7:00.
 4. Wykonanie oświetlenia terenu skweru im. Hilarego Krzysztofiaka zlokalizowanego u zbiegu ulic Gen. Józefa Hallera i Obrońców Westerplatte w Katowicach.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
  Wykonanie oświetlenia terenu skweru im. Hilarego
  Krzysztofiaka zlokalizowanego u zbiegu ulic Gen. Józefa Hallera i Obrońców Westerplatte
  w Katowicach.
 5. Wykonanie oświetlenia terenu parkingu koło Cmentarza Komunalnego przy ul. Murckowskiej w Katowicach
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
  Wykonanie oświetlenia terenu parkingu koło Cmentarza Komunalnego przy
  ul. Murckowskiej w Katowicach
 6. modernizacja oświetlenia drogi wewnętrznej SPCSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  modernizacja oświetlenia drogi wewnętrznej SPCSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.
 7. Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Szopienickiej na odc. od ul. Krawczyka do ul. Janowskiej w Katowicach
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
  Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Szopienickiej na odc. od ul. Krawczyka do ul. Janowskiej w Katowicach
 8. Modernizacja oświetlenia drogi wewnętrznej SPCSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  Modernizacja oświetlenia drogi wewnętrznej SPCSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
 9. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Gimnazjum nr 2 w Katowicach przy ul. Głowackiego 4.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Katowice
  Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Gimnazjum nr 2 w Katowicach przy ul. Głowackiego 4. Zamówienie obejmuje roboty polegające na wymianie przewodów, osprzętu elektrycznego, montażu oświetlenia zewnętrznego, sprawdzeniu i pomiarze kompletnego obwodu elektrycznego i badaniu skuteczności zerowania..