Kogo reprezentuje osoba

Szepczyńska Dorota Elżbieta

w KRS

Dorota Elżbieta Szepczyńska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dorota
Drugie imię:Elżbieta
Nazwisko:Szepczyńska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1967 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Szczytno (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bałdyga Mieczysław, Bebak Bożenna Sabina, Białobrzewska Agata, Białobrzewski Wojciech, Bogucka Danuta, Budna Alina, Budna Ewa Waltraud, Błaszczak Wiesława, Ceberek Stanisław, Choroszewski Jerzy, Ciebień Agnieszka, Deptuła Anna, Drężek Bożena Wiesława, Gejda Milena, Gocejn Irena, Górczyński Andrzej Tadeusz, Jaworski Arkadiusz Tomasz, Jendraszek Urszula, Kabała Andrzej Adam, Kalinowska Halina, Kamińska Urszula, Karwowski Krzysztof Sławomir, Król Bożena, Kubat Agnieszka, Kulas Władysław, Mahler Elżbieta, Majchrzak Karolina, Malik Kazimierz, Mierzejewska Katarzyna, Milewska Iwona, Mroczek Małgorzata Janina, Okoń Bogusława, Pawłowski Jerzy Wojciech, Pękala Józef, Perzanowski Tadeusz, Rolka Małgorzata Marzena, Roman Irena, Rosińska Danuta, Runo Aldona, Rząp Napiórkowska Iwona, Sikora Krystyna, Śniechowska Teresa Ewa, Sobczak Paweł, Sobczak Urszula, Struniawska Joanna Beata, Szymkiewicz Tomasz Józef, Tubis Halina, Urbański Marcin Tomasz, Zakrzewska Ewelina Katarzyna, Zaremba Norbert, Zimny Barbara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łazicka Justyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Szczytnie, Szczytno − KRS 0000147464
 2. Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000376071
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Gawrzyjałkach, Gawrzyjałki − KRS 0000077374
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Olszynach, Olszyny − KRS 0000070620
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Pasymiu, Pasym − KRS 0000106318
 6. Stowarzyszenie Rafał i Przyjaciele, Bagienice Małe − KRS 0000352141
 7. Warmińskie Stowarzyszenie Sympatyków Dawnej Motoryzacji Karburator, Orzechowo − KRS 0000557993
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Wielbarku Sp. Z O.O., Wielbark − KRS 0000447664

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Astra-Sp. Z O.O.., Warszawa − KRS 0000172404
 2. Fundacja Ochrony Zdrowia, Biskupiec − KRS 0000064059
 3. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Kraków − KRS 0000107490
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Szczytnie, Szczytno − KRS 0000133336
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Świętajnie, Świętajno − KRS 0000176523
 6. Miejski Klub Sportowy Szczytno, Szczytno − KRS 0000215464
 7. Podlasie Leasing Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000159332
 8. Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa, Olsztyn − KRS 0000168348
 9. Warmińsko-mazurski Bank Regionalny S.A., Olsztyn − KRS 0000084038

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Usługa udzielenia Gminie Kolno długoterminowego kredytu w wysokości 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Gminy Kolno w 2012r.
  Zamawiający: Gmina Kolno, Kolno
  Usługa udzielenia Gminie Kolno długoterminowego kredytu w wysokości 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Gminy Kolno w 2012r.
 2. Usługa udzielenia i obsługi kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Szczytno, Szczytno
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
  - Wysokość kredytu: 3.000.000,00 PLN ( słownie: trzy miliony złotych).
  - Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do grudnia 2022 r.
  - Kredyt postawiony do dyspozycji Zamawiającego w następujących transzach:
  I transza 900.000,00 zł. - 01.06.2012 r.
  II transza 1.400.000,00 zł. - 01.07.2012 r.
  III transza 700.000,00 zł. - 01.08.2012 r.
  - Wymagana karencja spłaty kredytu: do stycznia 2013 r.
  (odsetki spłacane będą na bieżąco od dnia przekazania środków pieniężnych)
  - Pierwsza spłata odsetek nastąpi w miesiącu uruchomienia kredytu na ostatni
  dzień miesiąca.
  - Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę
  WIBOR 1M obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu tj.30.04.2012r
  powiększony o stałą marżę Banku.
  -Spłata kapitału nastąpi w 120 ratach miesięcznych płatnych na ostatni dzień
  miesiąca, począwszy od 31 stycznia 2013 r.
  Pozostałe warunki:
  - w przypadku spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, jeśli dzień spłaty przypada na
  dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi następnego dnia roboczego po tym
  terminie,
  - bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanego kredytu,
  - bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem,
  - bank nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu,
  - zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011.
  Zamawiający: Gmina Świętajno, Świętajno
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 500. 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 z przeznaczeniem na Przebudowę drogi gminnej Nr 198012N, drogi powiatowej Nr 1667/Jerominy/, drogi krajowej Nr 53 od km 0+000 do km 3+048 Świętajno/CPN/- Jerominy 1.Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 9 lat. 2.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN. 3.Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarciu umowy kredytowej do dnia 30 listopada 2011 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w późniejszym terminie z zależności od stopnia realizacji inwestycji Uruchomienie kredytów lub kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. 4.Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: Listopad 2011 r. - 500.000,00 zł.