Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Adam

w KRS

Adam Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Wieliczka (Małopolskie)
Przetargi:84 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Agopsowicz Górska Aleksandra, Dziura Bogusław, Kaczor Jan, Kastelik Zofia, Kucharski Tadeusz, Majda Jan, Nosal Jan, Piotrowski Jacek, Stypuła Kazimierz, Urbańska Barbara, Węgrzyn Feliks Lesław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Agopsowicz Górska Aleksandra, Dziura Bogusław, Kaczor Jan, Kastelik Zofia, Kucharski Tadeusz, Majda Jan, Nosal Jan, Piotrowski Jacek, Stypuła Kazimierz, Urbańska Barbara, Węgrzyn Feliks Lesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Macedońska Sp. Z O.O., Wieliczka − KRS 0000617292
 2. Pbwi Nieruchomości Sp. Z O.O., Wieliczka − KRS 0000370772
 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-inżynieryjnego W Krakowie Sp. Z O.O., Wieliczka − KRS 0000138321
 4. Towarzystwo Miłośników Gilowic - Oddział Terenowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Gilowice − KRS 0000114620

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bolarus S.A., Bochnia − KRS 0000130684
 2. Fabryka Urządzeń Mechanicznych Poręba Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Poręba − KRS 0000139944
 3. Mifama S.A., Mikołów − KRS 0000132666
 4. Opakomet S.A., Kraków − KRS 0000245701
 5. Państwowy Zarząd Powierniczy, Kraków − KRS 0000512617
 6. Polskie Tatry S.A., Zakopane − KRS 0000105395
 7. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Miechów − KRS 0000199855
 8. Stilna S.A., Bytom − KRS 0000075683
 9. Viamot S.A. Likwidacyjnej, Kraków − KRS 0000289748

Powiązane przetargi (84 szt.):
 1. Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością, na działkach nr 131/6, 132/2, 136, 148, 169, 170/6, 170/7 i 321 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1954 Dziekanowice – Jankówka w miejscowości Dziekanowice w km 0+110 – 0+220"
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
  Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością w ciągu drogi powiatowej nr K1954 w miejscowości Dziekanowice wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej. Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi obejmować będzie: 1) konstrukcja ściany oporowej wraz z ławą wczepową i układem pali fundamentowych oraz systemem zakotwienia ściany kotwami gruntowymi dla stabilizacji osuwiska i zabezpieczenia drogi powiatowej, L=72,0 m; 2) wykonaie drenu francuskiego nr 1 za murem oporowym, wraz z materacem filtracyjnym, który sięga do skarpy niszy osuwiskowej z odprowadzeniem do istniejącego jaru stanowiącego rów naturalny z wylotem drenarskim, W-6, L=129,6 m; 3) wykonanie drenu francuskiego nr 2 z drenażem pionowym samowylewnym  300 mm w ilości 3 sztuk o głębokości 12 m z wypełnieniem otworów (po wyciągnięciu rury wiertniczej) tłuczniem d=20-40 mm (porfir) i włączenie tych wód do drenu francuskiego nr 1, L=59,6 m; 4) wykonanie drenażu francuskiego nr 3 z drenażem pionowym samowylewnym  300 mm w ilości 3 sztuk o głębokości 12 – 15 m z wypełnieniem otworów (po wyciągnięciu rury wiertniczej) tłuczniem d=20-40 mm (porfir) i włączenie tych wód do zbieracza „a” drenu francuskiego , L=20,8 m; 5) wykonanie przewiertu sterowanego z rury PE 90 mm L=22 m i włączenie tych wód do zbieracza „a”drenu francuskiego; 6) umocnienie poniżej muru oporowego skarpy na docinku 10 mb dla stabilizacji podstawy skarpy osuwiskowej poprzez zastosowanie kotwienia dwurzędowego kotwami kompozytowymi co 4,0 m w dwóch rzędach, nachylenie 25 stopni, koronka wiertnicza 130 mm, dł. kotew 51,5 m i 53 m, dł. buławy 30 m; 7) wykonanie melioracji szczegółowej drenażem kamiennym francuskim w otulinie z geowłókniny, o rozstawie sączków 10,0 m, o pow. 0,369 ha, L=147,7 m z wylotem drenarskim do istniejącego jaru stanowiącego rów naturalny; 8) zasyp i uzupełnienie za murem oporowym pospółką miejscową, górna warstwa zasypu humusowana gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw; 9) niwelacja koluwium poniżej muru oporowego z wydobytej ziemi z pod muru oporowego i drenów francuskich warstwą gr. śr. 43 cm z obsianiem rozplantowanej ziemi z humusowaniem gr. 10 cm 10) wykonanie odbudowy drogi powiatowej w km 0+110 – 0+220, droga klasy L, kategoria ruchu: KR3, szerokość pobocza: 0,75 m, szerokość chodnika: 2,08 m, warunki gruntowo-wodne: G-3. Projektowana konstrukcja nawierzchni: - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 5 cm, - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 12 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 41 cm, - teokrata typu TABOSS wypełniona kruszywem kamiennym stabilizowanym cementem – 15 cm, - geowłóknina separacyjna Zakres robót objętych procedurą przetargową wykonać należy zgodnie z dokumentacją przetargową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i przedmiarem robót. Uwaga: Przedmiar robót należy traktować jako materiał poglądowo-pomocniczy i orientacyjny. Podstawą obmiarów do wyceny jest dokumentacja projektowa, a kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę będzie miał charakter wyłącznie informacyjny i uzasadniający merytorycznie oferowaną przez Wykonawcę kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz będzie pomocny przy odbiorze częściowym.
 2. Obsługa i konserwacja Bariery Odwadniającej miasto Kraków.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi i konserwacji Bariery Odwadniającej miasto Kraków.
 3. Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Budowa lewego wału rzeki Ropy w km 0+000 – 0+603, w tym: 1.1 Roboty przygotowawcze 1.2 Roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym 1.3 Droga powodziowa 1.4 Przejazd wałowy 1.5 Przepust wałowy 2) Budowa lewego wału rzeki Ropy w km 0+000 – 3+405, w tym: 2.1 Roboty przygotowawcze 2.2 Roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym 2.3 Droga powodziowa 2.4 Przejazdy wałowe 2.5 Przepusty wałowe 3) Budowa obustronnych obwałowań potoku Młynówka stanowiących wały cofkowe rzeki Ropy, w tym: 3.1 Roboty przygotowawcze 3.2 Roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym 3.3 Przepusty wałowe 3.4 Przebudowa mostu na potoku Młynówka 4) Budowa wału opaskowego o długości 0,320 km wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Przysieki, w tym: 4.1 Roboty przygotowawcze 4.2 Roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym 4.3 Przejazd wałowy 5). Roboty towarzyszące 5.1 Przebudowa sieci elektroenergetycznej 5.2 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej 5.3 Przebudowa przyłącza wodociągowego 5.4 Zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych na terenach PKP 5.5 Zabezpieczenie podziemnego uzbrojenia terenu w obrębie lewego wału rzeki Ropy w km 0+000 – 3+405 5.6 Zabezpieczenie podziemnego uzbrojenia terenu w obrębie obustronnych wałów potoku Młynówka 5.7 Zabezpieczenie podziemnego uzbrojenia terenu w obrębie wału opaskowego oczyszczalni ścieków w miejscowości Przysieki 5.8 Naprawa dróg publicznych.
 4. Remont prawego brzegu Stopnia Wodnego Dąbie w km 80+875 rzeki Wisły w m. Kraków, gmina Kraków, powiat Kraków, woj. małopolskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ubezpieczeń prawego brzegu stopnia wodnego Dąbie zlokalizowanego w 80+875 km rzeki Wisły w miejscowości Kraków, woj. małopolskie.
 5. Remont lewego brzegu dolnego awanportu śluzy Stopnia Wodnego Dąbie, w km. 80+875 rzeki Wisły, w m. Kraków, gmina Kraków, powiat krakowski , woj. małopolskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lewego brzegu dolnego awanportu śluzy stopnia wodnego Dąbie zlokalizowanego w 80+875 km rzeki Wisły w miejscowości Kraków
 6. Rozbudowa pompowni w Jawiszowicach
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie pompowni w miejscowości Jawiszowicach, gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski. Celem inwestycji jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Jawiszowice poprzez zwiększenie wydajności istniejącej pompowni i remont budynku. Wykonanie prac poprawi przerzut wód z zawala przy wysokich stanach wód w rzece Małej Wiśle i potoku Dankówka. Obiekt zlokalizowany jest przy lewym cofkowym wale potoku Dankówka (prawy dopływ Małej Wisły) w miejscowości Jawiszowice (Jaźnik). Pompownia służy do odwaniania terenów zawala (powierzchnia ok. 2.91 km2) w okresach trwania wysokich stanów w korycie potoku Dankówka i rzece Małej Wiśle w przy braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego wód śluzą wałową znajdującą się w pobliżu przedmiotowej pompowni. Szczegółowy zakres robót: 1. prace remontowo - montażowe związane z wymianą pomp: - rozbudowa układu tłocznego wraz z wymianą pomp, rurociągów i armatury: a). wymiana dwóch agregatów pompowych z 0,14 m3/s na 0,18 m3/s, b). wymiana agregatu pompowego 0,8 m3/s na pompę o tej samej wydajności, - montaż agregatu prądotwórczego V220C2-M226, 400/230V, 160kW/220kVA, kompletny w kontenerze, - przebudowa infrastruktury elektrycznej, aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki, - malowanie pomieszczeń pompowni, 2. roboty remontowe w obrębie zbiorniczka wyrównawczego oraz odcinków ujściowych rowów doprowadzających (przy wlocie do zbiornika): 1). usunięcie istniejących płyt ubezpieczenia, 2). wykonanie korekty, ujednolicenia nachylenia skarp zbiornika oraz rowów do 1:2 wraz z ich profilowaniem, 3). wzmocnienie skarp i dna nowymi płytami ubezpieczenia (dociążenie skarp), 4). remoncie betonów przy wlocie do pompowni (reprofilacja betonów zaprawami). Zwiększenie wydajności układu pompowego wymaga wymiany wszystkich pomp w pompowni (istniejący układ 2x0,14 m3/s + 0,8 m3/s). Nowoprojektowana pompownia będzie miała wydajność sumaryczną 1,16 m3/s (2x0,18 m3/s + 0,8 m3/s). Pompy zlokalizowane będą w komorach suchych na nowoprojektowanych fundamentach. Układ pompowy składać się będzie z trzech pomp zatapialnych: jednej o wydajności 0,8 m3/s z silnikiem 90kW oraz dwóch o wydajności 0,18 m3/s i z silnikami 22kW. Dla każdej pompy istnieje niezależny układ rurociągów tłocznych. Z uwagi na możliwość czasowego gromadzenia się wody brudnej (ścieków) w istniejących komorach suchych, w projekcie przewidziano odwodnienie miejscowe dla każdej z komór. W ramach tego odwodnienia, w posadzce każdej komory pompowej zaprojektowano zagłębienie (rząp) o wym. 0,5 x 0,5 x 0,4 m. Przewiduje się przenośną pompę odwadniającą, przeznaczoną do tłoczenia wody brudnej w ciężkich warunkach pracy. W każdej z komór posadzka została tak ukształtowana tak, aby wody brudne zbierały się w najniższych punktach - rząpiach, skąd zostaną odpompowane przenośną pompą odwadniającą do zbiornika pojazdu asenizacyjnego, a następnie zostaną przetransportowane na oczyszczalnię ścieków celem ich unieszkodliwienia. W pobliżu południowo - zachodniej ściany części gospodarczej budynku pompowni wykonany zostanie fundament pod spalinowy agregat prądotwórczy. Wymiary fundamentu w rzucie to 154x336 cm. Od strony południowej i zachodniej agregat będzie sąsiadował z istniejącym chodnikiem betonowym, a od strony północnej i wschodniej przewidziano wykonanie nowego chodnika o szerokości 75 cm, umożliwiającego dostęp do agregatu z każdej strony
 7. Usuwanie szkód powodziowych na rzece Wilga w km 8+620-9+300 wraz z ujściowym odcinkiem potoku Olszynka, m. Kraków - Opatkowice, gm. Kraków, pow. miasto Kraków
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
  1. Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych z zakresu usuwania szkód powodziowych na obiekcie rzeka Wilga dla zadania pn: Usuwanie szkód powodziowych na rzece Wilga w km 8+620-9+300 wraz z ujściowym odcinkiem potoku Olszynka, m. Kraków - Opatkowice, gm. Kraków, pow. miasto Kraków 2. Lokalizacja inwestycji Prace wykonywane będą w korycie rzeki Wilgi w km 8+620-9+300 tj na odcinku zlokalizowanym w Krakowie - Opatkowicach . Rzeka płynie w tym miejscu równolegle do ulicy Smoleńskiego w Krakowie - Opatkowicach . 3. Stan istniejący Rzeka Wilga na przedmiotowym odcinku jest ciekiem nieuregulowanym płynąc głęboko wciętym i meandrującym korytem. Z uwagi na fakt , że pod względem budowy geologicznej przeważają tam grunty niespoiste w brzegach rzeki występują liczne wyrwy 4. Wykonanie robót 4.1. Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe wraz z oczyszczeniem pasa jezdnego z krzaków oraz budowa niezbędnych dróg tymczasowych . Następnie wywóz i oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince i karczowaniu. (Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić nadzór ornitologiczny, geologiczny i przyrodniczy w trakcie wykonywania robót) Wykonanie i późniejsza rozbiórka dróg tymczasowych z płyt żelbetowych drogowych o powierzchni do 3 m2 z przepustem z rur stalowych Ø60 cm. 4.2. Roboty ziemne Wykonanie niezbędnych wykopów, nasypów i zasypów sposobem ręcznym i mechanicznym dla realizacji podstawowych robót umocnieniowych. - wykopy pod opaski - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów - zasypy wnęk za opaskami - plantowanie skarp ponad opaskami - obsiew mieszankami traw powierzchni ponad opaskami 4.3. Roboty budowlano-montażowe. Wykonanie opasek brzegowych. - demontaż istniejącej opaski - zabudowa wyboju w dnie kamieniem rozbiórkowym - wykonanie narzutu z kamienia luzem (opaska typu B) - wykonanie opaski z koszy siatkowo-kamiennych (opaska typ A i C) - wykonanie oskałowania (przypory) opasek typu A i C - zalanie betonem powierzchni poszycia opasek siatkowo-kamiennych typu A i C do głębokości 20 cm - niezbędny transport technologiczny materiałów w obrębie budowy Zachowane zostają istniejące odcinki proste i krzywizny łuków. Budowa tych opasek nie zmienia przekroju poprzecznego rzeki na przedmiotowym odcinku , którego szerokość w dnie waha się w przedziale od 3,50 do 6,0mb. Do umocnienia brzegów wykorzystane zostaną kosze siatkowo-kamienne oraz kamień luzem do budowy narzutów z , których zbudowane zostaną opaski typu : A, B i C . Ich budowa została przedstawiona na rysunkach szczegółowych . Typ A - dwa rzędy koszy siatkowo-kamiennych ustawionych na sobie Typ B - narzut kamienny z kamienia ciężkiego i średniego na geowłókninie Typ C - trzy rzędy koszy siatkowo-kamiennych ułożonych na sobie Przestrzenie za opaskami z koszy siatkowo-kamiennych na brzegu prawym rzeki wykonywać należy piaskiem z zagęszczeniem . Przy wykonywaniu opasek brzegowych zachować należy szczególna ostrożność przy robotach ziemnych oraz ubezpieczeniowych , odsłaniając jednorazowo nie więcej niż 6,0m po długości brzegu
 8. Zabezpieczenie koryta rzeki Raby w km 69+394 - 71+714 w ramach inwestycji: Stabilizacja dna i zabezpieczenie brzegów rzeki Raby w km 69+500 - 71+660 w m. Myślenice - Osieczany, gm. Myślenice, pow. myślenicki, woj. małopolskie - zamówienie uzupełniające do umowy nr 803/TW/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych, wyściółek i narzutów kamiennych, zgodnie z kosztorysem ofertowym
 9. Obsługa i konserwacja Bariery Odwadniającej miasto Kraków
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi i konserwacji Bariery Odwadniającej miasto Kraków w okresie 12 miesięcy.
 10. Zabezpieczenie koryta rzeki Raby w km 69+394 - 71+714 w ramach inwestycji: Stabilizacja dna i zabezpieczenie brzegów rzeki Raby w km 69+500 - 71+660 w m. Myślenice - Osieczany, gm. Myślenice, pow. myślenicki, woj. małopolskie- zamówienie uzupełniające do umowy nr 803/TW/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych i narzutów kamiennych, zgodnie z kosztorysem ofertowym
 11. Remont muru bulwarowego od km 76+700 do km 77+200 w m. Kraków, gm. Kraków, pow. krakowski, województwo małopolskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest remont muru bulwarowego niskiego stanowiącego ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły w Krakowie od km 76+700 do km 77+200 tj. od rejonu wzgórza Wawelskiego do mostu Grunwaldzkiego
 12. Zabezpieczenie skarpy łącznicy drogi S69 - węzeł Przybędza od km 0+413 do km 0+500
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Katowice
  Zakres Robót obejmuje w szczególności: Roboty rozbiórkowe: rozebranie ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych; rozebranie przepustu z rur PP; rozebranie rur perforowanych stanowiących odwodnienie wgłębne; rozebranie elementów betonowych stanowiących zwieńczenie istniejących drenaży w miejscu opróżnienia do rowu przydrożnego; zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej wraz ze złożeniem na odkład w celu wykorzystania dla wykonania zieleńców; usunięcie gruntów niestabilnych ze skarpy drogowej na całej grubości zalegania; odwóz materiału w miejsce składowania lub utylizacji. Roboty przygotowawcze: wykonanie oznakowania prowadzonych prac; profilowanie i zagęszczenie istniejącej skarpy. Roboty budowlane: uzupełnienie podłoża pod elementy budowli siatkowo-kamiennych kruszywem naturalnym o dobrych właściwościach zagęszczanych; wykonanie wykopów pod podwalinę; wykonanie stopni skarpowych w górnej części skarpy w celu prawidłowego połączenia istniejącego podłoża z gruntem nasypowym; odspojenie gruntów skalnych zalegających w podłożu w miejscu budowy budowli siatkowo - kamiennych; wykonanie wcięcia w skarpę gruntu nośnego w celu prawidłowego zamocowania kosza siatkowo-kamiennego poniżej stopni skarpowych; ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej pod kosze siatkowo-kamienne wraz z wywinięciem na czoło kosza od góry skarpy; wykonanie kotew z rur stalowych grubościennych bez szwu pod podwalinę; wykonanie podwaliny z koszy siatkowo-kamiennych u podnóża skarp; wykonanie budowli siatkowo-kamiennych na skarpie wraz z wykonaniem odsadzek; formowanie nasypu powyższej górnego kosza z gruntów nieprzepuszczalnych stanowiący szczelny filtr dla wód powierzchniowych z gruntu rodzimego selekcjonowanego; odtworzenie dna i skarp rowu u podnóża skarp z elementów betonowych prefabrykowanych; profilowanie podłoża i uzupełnienie poboczy z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm. Roboty odwodnieniowe: wykonanie drenażu wgłębnego zamkniętego geowłókniną separacyjno-filtracyjną typu francuski z rur drenarskich PVC-U perforowanych śr. 160mm w obsypce żwirowej i uszczelnionego folią od spodu i dołu skarpy; uszczelnienie drenu od góry gruntem nieprzepuszczalnym; wykonanie od góry szybików ze żwiru śr. 300mm; zasypka drenu od góry gruntem przepuszczalnym; przedłużenie drenu rurą pełną wylotową systemową; zwieńczenie drenażu elementem betonowym typowym wylotowym układanym na betonie; wykonanie wylotu drenu w formie ścieku z elementów ściekowych skarpowych układanych na betonie; wykonanie drenażu wgłębnego otwartego z rur drenarskich PVC-U perforowanych śr. 160mm z filtrem z włókna kokosowego w obsypce żwirowej; przedłużenie drenu kolankiem i rurą wylotową pełną systemową wykonanie wylotu z drenu z rur RHDPE śr. 180/10,2mm jednościennych gładkich koloru czarnego. Roboty wykończeniowe: umocnienie skarp powyżej koszy w górnej części skarpy, wzdłuż podwaliny u podnóża skarpy oraz skarpy rowu z humusu złożonego na odkład; obsianie skarpy trawą; uporządkowanie terenu i likwidacja placu budowy. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 13. Zabezpieczenie koryta rzeki Raby w km 69+394 - 71+714 w ramach inwestycji: Stabilizacja dna i zabezpieczenie brzegów rzeki Raby w km 69+500 - 71+660 w m. Myślenice - Osieczany, gm. Myślenice, pow. myślenicki, woj. małopolskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w korycie rzeki Raby. Prace obejmować będą stabilizację dna za pomocą bystrzy betonowo - kamiennych, zabezpieczenie brzegów opaskami z narzutu kamiennego wraz z ubezpieczeniem skarp powyżej brzegosłonem faszynowym płaskim
 14. Usuwanie szkód powodziowych na rzece Wilga w km 3+450 - 3+470, 3+500 - 3+520 m. Kraków, gmina Kraków
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
  Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych z zakresu usuwania szkód powodziowych na obiekcie rzeka Wilga dla zadania pn: Usuwanie szkód powodziowych na rzece Wilga w km 3+450 - 3+470, 3+500 - 3+520 m.Kraków, gmina Kraków. 2. Lokalizacja: Prace objęte przedmiarem i kosztorysem zlokalizowane są na rzece Wilga w miejscowości Kraków - Łagiewniki w rejonie mostu w ciągu ulicy Wadowickiej i w rejonie ulicy S. Piaseckiego. 3. Wykonanie robót: 3.1. Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe , wykoszenie porostów wycięcie z karczunkiem niezbędnych krzaków i 3 sztuk drzew - pod nadzorem ornitologa - powodujących powstawanie zatorów w dnie). Następnie wywóz i oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince ( Uwaga :Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić nadzór ornitologiczny i przyrodniczy w trakcie wykonywania robót, w zamian za wycięte drzewa nałożono obowiązek nasadzenia 7 sztuk nowych na terenie szkoły w Krakowie-Sidzinie na dz.nr 199/2 obr.83 Podgórze przy ul. Mieczysława Wrony.) Wykonanie dróg tymczasowych z płyt żelbetowych drogowych o powierzchni do 3 m2. Całkowita powierzchnia drogi równa się 60m2. 3.2. Roboty ziemne Wykonanie niezbędnych wykopów i zasypów dla realizacji podstawowych robót. 3.3. Umocnienie dna i skarp rzeki w km 3+450-3+470 (20,0m) dno, skarpa lewa i prawa: bruk z kamienia łamanego grubości 30 cm na podsypce żwirowej grubości 20 cm i geowłókninie. Projektowana naprawa umocnienia z bruku kamiennego polegać będzie na : rozbiórce zniszczonych elementów bruku ze skarp i dna rzeki. Następnie na wyprofilowanym podłożu zostanie ułożona podsypka żwirowa o grubości 20 cm oraz geowłóknina. Na tak przygotowanym podłożu zostaną ułożone elementy bruku z kamienia łamanego o wymiarach 100x50x30cm (kamień ciosany). Pustki pomiędzy kamieniami należy wypełnić żwirem. Na odcinkach rzeki obejmujących wykonanie opasek brzegowych planuje się wykonanie niezbędnych robót ziemnych - profilowanie skarp i dna do wymiarów podanych na przekrojach, usunięcie warstwy ziemi (namuł) ze skarp cieku, plantowanie skarp powyżej ubezpieczeń, obsianie skarp powyżej ubezpieczeń. 3.4. Naprawa stopnia Wykonanie remontu stopnia betonowego w km 3+500 - 3+520 - naprawa zniszczonych elementów betonowych. Projektowany remont stopnia polegał będzie na rozbiórce zniszczonych istniejących elementów betonowych (elementy poziome i pionowe niecki wypadowej, przyczółki) oraz bruków kamiennych na skarpach i w dnie.Następnie wykonana zostanie ścianka szczelna z grodzic stalowych długości 86,0 mb metodą bezwibracyjną. Potem zostaną wykonane nowe elementy żelbetowe o wymiarach podanych w części graficznej projektu z betonu hydrotechnicznego BH-55. Projektowana naprawa skarp z bruku kamiennego polegać będzie na rozbiórce zniszczonych elementów bruku ze skarp i dna rzeki. Następnie na wyprofilowanym podłożu zostanie ułożona podsypka żwirowa o grubości 20 cm oraz geowłóknina. Na tak przygotowanym podłożu zostaną ułożone elementy bruku z kamienia łamanego o wymiarach 100x50x30cm (kamień ciosany). Pustki pomiędzy kamieniami należy wypełnić zaprawą cementową. Na przedmiotowych odcinkach rzeki Wilgi w km 3+450-3+470, 3+500-3+520 zostanie wykonana konserwacja koryta udrożnienie koryta, usunięcie zatorów w dnie, usunięcie śmieci
 15. Usuwanie szkód powodziowych na lewym wale rzeki Wisły w km 54+750-54+800, 55+480-55+500, 56+000-56+020 - 0,090 km m. Jeziorzany, gm. Liszki, pow. krakowski
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
  1. Zadanie dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania Usuwanie szkód powodziowych na lewym wale rzeki Wisły w km 54+750-54+800, 55+480-55+500, 56+000-56+020 - 0,090 km m. Jeziorzany, gm. Liszki, pow. krakowski 2. Istniejący stan techniczny obiektu Przesiąki przez korpus wału. Aktualne parametry wału: - Nachylenie skarp: 1:1,96 - 1:2,10 - Szerokość korony: 2,74 - 2,98m - Średnia wysokość wału: ok. 4,44m 3. Stan, opis i funkcja projektowanej zabudowy Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na uszkodzonych odcinkach lewego wału przed przesiąkami poprzez wykonanie uszczelnienia wału rzeki Wisły w miejscowości Jeziorzany, gmina Liszki. Należy dokonać naprawy uszkodzonego odcinka wału, zgodnie ze sztuką hydrotechniczną, normami i zasadami budowy wałów przeciwpowodziowych do wymaganej rzędnej korony i wymiarów geometrycznych uzyskując stopień zagęszczenia gruntu w korpusie wału min. 0,95. Podczas powodzi zaobserwowano liczne przesiąki oraz zjawiska filtracyjne przez korpus oraz stopę wału które były zabezpieczane workami z piaskiem
 16. Usuwanie szkód powodziowych naprawa stopni potok Gróbka w km 11+380 m. Cerekiew (Okulice) gm. Bochnia, w km 24+248 (km 24+480) m. Krzeczów, gm. Rzezawa, pow. bocheński
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: Usuwanie szkód powodziowych naprawa stopni potok Gróbka w km 11+380 m. Cerekiew (Okulice) gm. Bochnia, w km 24+248 (km 24+480) m. Krzeczów, gm. Rzezawa, pow. bocheński Roboty budowlane polegają na remoncie istniejących stopni na potoku Gróbka w msc. Cerekiew (Okulice) km 11+380, oraz w msc. Krzeczów w km 24+480. 1.1. Zakres prac remontowych dla stopni obejmuje: a) Wykonanie robót przygotowawczych w skład których wchodzi: - wykonanie tymczasowej drogi technologicznej (dotyczy stopnia w km 11+380 w msc. Cerekiew) , mechaniczna rozbiórka popękanych płyt betonowych, rozbiórka uszkodzonych budowli siatkowo-kamiennych wraz z ich wywozem. - wykoszenie skarp, zdjęcie warstwy humusu, oraz odmulenie koryta potoku w rejonie stopnia. - wykonanie tymczasowej grodzy ziemnej wraz z zainstalowaniem rurociągu do przeprowadzenia wody na czas remontu. b) Rekonstrukcję skarp i dna polegającą na: - wykonaniu stopniowania skarpy prawej i lewej wraz z dogęszczeniem i dowozem brakującego gruntu potrzebnego do ich odbudowy. - roboty ziemne związane z formowaniem skarp i dna koryta cieku pod wykonanie nowych umocnień. c) Remont płyty dennej wlotowej i ubezpieczenia skarp wzdłuż niecki wlotowej z płyt betonowych: - wykonanie podsypek wraz z przygotowaniem zbrojenia i betonowaniem nowych płyt na skarpach. - wykonanie murków podłużnych i gurtów z ich obetonowaniem betonem hydrotechnicznym. - wykonanie zabezpieczenia umocnień za pomocą palisady z pali impregnowanych. d) Remont ścian stopnia: - odkopanie ścian stopnia wraz z ich oczyszczeniem i zabezpieczeniem rys oraz montażem kotew chemicznych podtrzymujących zbrojenie. - wykonanie zbrojenia wraz z montażem szalowania i wykonaniem nowej otuliny z betonu hydrotechnicznego. e) Remont płyty dennej niecki wypadowej stopnia: - wykonanie warstw separacyjnych z podsypek i geowłókniny pod nowe murki poprzeczne - wiercenie otworów wraz z montażem kotew chemicznych pod trzymujących zbrojenie remontowanej płyty dennej niecki wypadowej - wykonanie nowej otuliny z betonu hydrotechnicznego płyty dennej. - wykonanie nowego murka z betonu hydrotechnicznego poniżej wypadu. f) Wykonanie murków poprzecznych: - wykonanie warstw separacyjnych z podsypek i geowłókniny pod nowe murki poprzeczne - wykonanie murków poprzecznych z gabionów typu ciężkiego wraz z ich betonowaniem betonem hydrotechnicznym. g) Odbudowa ubezpieczenia skarp z płyt betonowych i murków bocznych wzdłuż niecki wypadowej: - wykonanie warstw separacyjnych z podsypek i geowłókniny - wykonanie murków podłużnych z gabionów typu ciężkiego wraz z ich betonowaniem betonem hydrotechnicznym - wykonanie nowego ubezpieczenia na skarpach z płyt wylewanych na mokro. h) Umocnienie skarp i dna koryta rzeki - bruk kamienny i materace siatkowe.: - wykonanie warstw separacyjnych z podsypek i geowłókniny wraz z wbiciem zabezpieczającej palisady impregnowanej. - wykonanie bruku z kamienia w dnie, oraz gurtów z gabionów typu ciężkiego. - wykonanie umocnienia na skarpach z materacy siatkowo kamiennych. i) Umocnienie skarp darniną z kiszką faszynową w stopie skarpy: - wykonanie umocnienia z podwójnej kiszki z faszyny wraz z darniowaniem na płask skarpy powyżej niecki wlotowej (dotyczy remontu stopnia w km 11+380 w msc. Cerekiew). j) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego: - rozbiórka rurociągu do przeprowadzania wody na czas remontu stopnia wraz z rozbiórką grodzy tymczasowej. - rozebranie drogi technologicznej (dotyczy stopnia w km 11+380 w msc. Cerekiew) wraz z wyplantowaniem terenu w rejonie prowadzonych prac
 17. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA I ODBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+934 DO KM 49+034 ORAZ OD KM 48+744 DO KM 48+934 I OD KM 49+034 DO KM 49+244 W MIEJSCOWOŚCI KOCIERZ RYCHWAŁDZKI - ETAP II OD KM 48+744 DO KM 48+934 ORAZ OD KM 49+034 DO KM 49+244
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Katowice
  ZABEZPIECZENIE OSUWISKA I ODBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+934 DO KM 49+034 ORAZ OD KM 48+744 DO KM 48+934 I OD KM 49+034 DO KM 49+244 W MIEJSCOWOŚCI KOCIERZ RYCHWAŁDZKI - ETAP II OD KM 48+744 DO KM 48+934 ORAZ OD KM 49+034 DO KM 49+244.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu nawierzchni bitumicznej, wykonaniu odwodnienia, sączków, drenażu rowów, wzmocnieniu konstrukcji drogi za pomocą geosiatki komórkowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarach Robót i dokumentacji
 18. Wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów - Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie (umowa nr 36/IM/2013, zawarta w dniu 26.06.2013r.) robót uzupełniających polegających na wykonaniu umocnienia skarp faszynadą.
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie umocnienia skarp faszynadą na długości 250m
 19. Obsługa i konserwacja Bariery Odwadniającej miasto Kraków
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi i konserwacji Bariery Odwadniającej miasto Kraków
 20. budowa wału eksperymentalnego wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w Czernichowie (powiat krakowski) oraz rozbiórka wału po zakończeniu badań, w ramach projektu ISMOP KC-zp.272-686/14
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest budowa wału eksperymentalnego wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w Czernichowie (powiat krakowski) oraz rozbiórka wału po zakończeniu badań. Wał doświadczalny w postaci zamkniętego wydłużonego pierścienia (o dł. 407 m i wysokości 4,5 m), tworzącego niewielki zbiornik, napełniany cyklicznie wodą (symulacja przejścia fali powodziowej) o następujących głównych parametrach: - Długość całkowita tymczasowego wału eksperymentalnego L=407m - Wysokość całkowita wału Hc= 4,5m. - Nachylenie skarpy 1:2 i 1:2,5 - Szerokość korony wału - 3,0m - Kubatura wału eksperymentalnego wraz z wymianą podłoża i dojazdem Vk= 28 555 m3 - Wymiary owalnego zbiornika utworzonego przez wał eksperymentalny: - długość 200 m - szerokość 53 m, - obwód całkowity wału tworzącego zbiornik 407m. - Maksymalna objętość zbiornika V= 10 713 m3. Zamawiający, zastrzega osobiste wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. wykonania nasypu hydrotechnicznego. Zastrzeżenie nie jest skuteczne jeżeli Wykonawca w wskazanym zakresie powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w pkt. 6.2 w celu wykazania spełnienia warunku określonego pkt. 6.1.4 SIWZ..
 21. Wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów - Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie(umowa nr 36 IM 2013, zawarta w dniu 26.06.2013r.) robót uzupełniających polegających na wykonaniu umocnienia brzegu faszynadą.
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
 22. Remont ubezpieczeń brzegowych na dolnym stanowisku jazu SW Łączany, miejscowość Łączany, powiat wadowicki, województwo małopolskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 23. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Kobielnik w km 0+000 - 3+500 msc. Kobielnik, Wiśniowa, gm.Wiśniowa, pow. myślenicki.
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, Kraków
 24. Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych z zakresu usuwania szkód powodziowych na obiekcie rzeka Krzyworzeka dla zadania pn.:Rzeka Krzyworzeka, km 8+000-8+300, miejscowość Czasław, gmina Raciechowice, powiat myślenicki.
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, Kraków
 25. Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych z zakresu usuwania szkód powodziowych na obiekcie rzeka Krzyworzeka dla zadania pn.: Rzeka Krzyworzeka, km 1+500-1+800, miejscowość Stadniki, gmina Dobczyce, powiat myślenicki.
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, Kraków
 26. Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych z zakresu usuwania szkód powodziowych na obiekcie rzeka Krzyworzeka dla zadania pn.: Rzeka Krzyworzeka, km 15+440-15+560, miejscowość Wiśniowa, gmina Wiśniowa, powiat myślenicki.
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, Kraków
 27. Remont lewej skarpy dolnego stanowiska jazu SW Dąbie - II etap, miejscowość Kraków, powiat krakowski, województwo małopolskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 28. Budowa ubezpieczenia brzegów koryta rzeki Skawy wraz ze stabilizacją dna od km 26+500 do około km 23+900 (most w Jaroszowicach) w gminie Wadowice, powiat wadowicki, woj. małopolskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 29. Przebudowa i remont istniejącej przepompowni melioracyjnej Pawłów w msc. Pawłów, gm. Bolesław
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
 30. Przygotowanie miejsca do kąpieli na terenie Bagrów Wielkich przy ul. Koziej w Krakowie - zamówienie uzupełniające. Sprawa numer: NZ.273.194.2014.RZA
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków
 31. Zabezpieczenie nasypu na łącznicy drogi ekspresowej S69 - węzeł Przybędza od km 0+108,90 do km 0+362,00
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Katowice
 32. Przygotowanie miejsca do kąpieli na terenie Bagrów Wielkich przy ul. Koziej w Krakowie.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków
 33. Obsługa i konserwacja Bariery Odwadniającej miasto Kraków
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 34. Remont skarp awanportu dolnego śluzy SW Przewóz m. Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 35. Remont ubezpieczenia lewego brzegu rz. Wisły w km 75+015 - 75+400 w m. Kraków, woj. małopolskie.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 36. Remont skarp awanportu dolnego śluzy SW Przewóz m. Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 37. Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Raby w km 24+350 - 24+775 w miejscowości Bochnia, gmina Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 38. Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640 - 6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienia koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów - Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Racławówka, Niechobrz, Boguchwała - gm. Boguchwała, woj. podkarpackie.
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeszów
 39. Obsługa i konserwacja Bariery Odwadniającej miasto Kraków
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 40. Remont ubezpieczenia lewego brzegu rzeki Wisły w km 88+950-89+100, miejscowość Kraków, gmina Kraków, woj. małopolskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 41. Remont ubezpieczenia prawego brzegu rzeki Wisły w km104+150-104+375 w miejscowości Wola Batorska, gmina Niepołomice, pow. wielicki, woj. małopolskie.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 42. Zabezpieczenie przeciwrumowiskowe zbiornika wodnego Świnna Poręba - Potok Droszczyna w km 0+100 - 1+000 w m. Budzów, gm. Budzów, pow. suski, woj. małopolskie - obejmujące budowę zapory przeciwrumowiskowej oraz stabilizację dna koryta potoku - dodatkowe do umowy podstawowej nr 824/IBŚ/2011 z dnia 30.09.2011 r
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 43. Zabezpieczenie lewego brzegu rz. Skawy w km 40+000 - 40+700 w m. Zembrzyce, gm. Zembrzyce, pow. suski, woj. małopolskie w ramach usuwania szkód powodziowych z 2010 r.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 44. Zabezpieczenie przeciwrumowiskowe zbiornika wodnego Świnna Poręba - potok Droszczyna w km 0+100 - 1+000 w m. Budzów, gm. Budzów, pow. suski, woj. małopolskie - obejmujące budowę zapory przeciwrumowiskowej oraz stabilizację dna koryta potoku - roboty uzupełniające do umowy podstawowej nr 824/IBŚ/2011 z dnia 30.09.2011 r.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 45. Ubezpieczenie brzegów zbiornika Porąbka, powiat Żywiec, woj. śląskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 46. Regulacja koryta pot. Wieśnik w km 5+100 - 3+993 w m. Radziechowy, gm. Radziechowy - Wieprz, pow. żywiecki, woj. śląskie - etap 3 w km 4+578 - 3+993.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 47. Roboty pogłębiarskie w rejonie obiektów: Stopnia Wodnego Dwory, Stopnia Wodnego Smolice oraz Zespołu Obiektów Hydrotechnicznych Łączany - Skawina
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 48. Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Raby w km 93+300 - 93+663 w m. Kasinka Mała, gm. Mszana Dolna, pow. limanowski, woj. małopolskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 49. Wykonanie remontu ubezpieczeń awanportu dolnego śluzy SW Przewóz, miasto Kraków, woj. małopolskie.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 50. Roboty pogłębiarskie na Stopniu Wodnym Przewóz - awanport górny.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 51. Roboty pogłębiarskie w rejonie obiektów: Stopnia Wodnego Dwory, Stopnia Wodnego Smolice oraz Zespołu Obiektów Hydrotechnicznych Łączany - Skawina
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 52. Obsługa i konserwacja Bariery Odwadniającej miasto Kraków
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 53. Wykonanie remontu ubezpieczenia prawego brzegu rzeki Wisły w km 54+465- 54+720 w miejscowości Ochodza, powiat krakowski, gmina Skawina, województwo małopolskie - usuwanie szkód powodziowych
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 54. Remont ubezpieczenia lewego brzegu Wisły w km 57+210- 57+440 w miejscowości Jeziorzany, powiat krakowski, gmina Liszki, województwo małopolskie - usuwanie szkód powodziowych.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 55. Zabezpieczenie przeciwrumowiskowe zbiornika wodnego Świnna Poręba - potok Droszczyna w km 0+100 - 1+000 w m. Budzów, pow. suski, woj. małopolskie - obejmujące budowę zapory przeciwrumowiskowej oraz stabilizację dna koryta potoku
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 56. Przebudowa przepustu rurowego w ciągu rowu Jagiellońskiego w Dobczycach
  Zamawiający: Gmina Dobczyce, Dobczyce
 57. Wykonanie remontu muru bulwarowego rzeki Wisły w km 76+280,5 -76+312,5 w m. Kraków, gm. Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 58. zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj polegające na wykonaniu projektu technicznego i na jego podstawie wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn. Usuwanie szkód powodziowych w prawym wale rzeki Wisły w km 62+030-63+190 w rej. Klasztoru Benedyktynów , miasto Kraków gm. Kraków powiat Kraków.
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
 59. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Gościbia w km 0+750-1+350 m. Sułkowice gm. Sułkowice, powiat myślenicki
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
 60. Odbudowa uszkodzonego wału w obwałowaniu Portu Kraków Płaszów
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
 61. Obsługa i konserwacja 37 studni Bariery Odwadniającej miasto Kraków
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 62. Usuwanie szkód powodziowych rzece Wilga w km 11+000-12+300m. Kraków , gm. Kraków , powiat Kraków-roboty dodatkowe
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, Kraków
 63. Wykonanie remontu muru bulwarowego rz. Wisły w km 76+333-76+261 m. Kraków
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 64. Usuwanie szkód powodziowych oferty częściowe.
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, Kraków
 65. Interwencyjne zabezpieczenie ujściowego odcinka potoku Kościelnickiego w km 0+000-0+500 w ramach usuwania szkód powodziowych m. Kraków, gm. Kraków, powiat Kraków Etap I - km 0+300-0+340 zabezpieczenie wyrw
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, Kraków
 66. Usuwanie szkód powodziowych oferty częściowe..
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, Kraków
 67. Wykonanie ubezpieczenia brzegów zbiornika wodnego Porąbka w miejscowości Międzybrodzie Bialskie, gmina Czernichów, woj. śląskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 68. Wykonanie ubezpieczenia brzegów zbiornika wodnego Tresna w m. Zadziele, gmina Żywiec, woj. śląskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 69. Usuwanie szkód powodziowych oferty częściowe
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, Kraków
 70. Regulacja koryta cieku Pisarzówka II w km 0+000 - 1+000 w m. Kozy przy ul. Południowej (ujście do Pisarzówki w km 14+450) gm. Kozy
  Zamawiający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Katowice
 71. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z PROJEKTEM Usuwanie szkód powodziowych w prawym wale przeciwpowodziowy rzeki Wisły w km 56+500-56+900 w miejscowości Kopanka, gm. Skawina powiat krakowski
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, Kraków
 72. Likwidacja skutków powodzi na terenie Gminy i Miasta Dobczyce - Etap I - ubezpieczenie dna skarp rowu Jagiellońskiego w Dobczycach
  Zamawiający: Gmina Dobczyce, Dobczyce
 73. Zainstalowanie i obsługa zespołów pompowych na obiekcie odwodnieniowym Łączany.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
 74. Usuwanie szkód powodziowych - doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 - 1+000 (km rzeki 0+000 - 1+150).
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim, Oświęcim
 75. Usuwanie szkód powodziowych na rzece Skawinka w km 22+190 - 25+580 m. Biertowice, Sułkowice gm. Sułkowice pow. myślenicki Etap I km 24+400 - 25+580
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, Kraków
 76. Likwidacja skutków powodzi na terenie Gminy i Miasta Dobczyce - Etap I
  Zamawiający: Gmina Dobczyce, Dobczyce
 77. Usuwanie szkód powodziowych na rzece Skawinka w km 22+190 - 25+580 m. Biertowice, Sułkowice gm. Sułkowice pow. myślenicki
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, Kraków
 78. Usuwanie szkód powodziowych w powiecie dąbrowskim gm. Szczucin, Olesno, Mędrzechów - obwałowania Żabnicy-Breń
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
 79. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Targaniczanka w km 6+000 - 9+000.
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim, Oświęcim
 80. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Targaniczanka w km 2+578 - 4+536.
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
 81. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Bulówka w km 1+300-1+800, 6+000-6+400, 6+800-7+300, 7+700-7+850, 8+200-8+500.
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
 82. Usuwanie szkód powodziowych potok Jasieniczanka w km 0+300-2+800 w m. Jasienica, gm. Myślenice, pow. myślenicki
  Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kraków
 83. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Morawicy etap I, kanały K1, E1, J1.
  Zamawiający: Gmina Liszki, Liszki
 84. Wykonanie robót budowlanych: 1) budowa kanalizacji deszczowej w ul. Centralnej Bocznej w Krakowie; 2) remont rowu melioracyjnego G na odc. od potoku Sudoł w Krakowie od Modlnicy do km 1+348; 3) remont uszczelnienia niecki stawu w Parku Lilii Wenedy w Krakowie. Numer sprawy 7/I/2009
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków