Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Aleksandra Maria

w KRS

Aleksandra Maria Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Aleksandra
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:31 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Celmer Maria, Korpusik Elżbieta Mirosława, Kowalski Kazimierz, Krużewska Elżbieta, Kulczewska Małgorzata, Olszowa Renata Maria, Peplińska Maria Iwona, Popławska Maria, Robaczewska Henryka Helena, Rzepnicki Henryk, Stępień Marianna Bożena, Szczepańska Joanna Maria, Szyłański Zbigniew Jerzy

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dąbrowska Jadwiga, Jagodziński Andrzej, Jurkiewicz Eugeniusz, Kowalski Kazimierz, Mike Renata Irena, Olszowa Renata Maria, Peplińska Maria Iwona, Popławska Maria, Pytlińska Wiesława Janina, Rzepnicki Henryk, Sawecka Teresa, Stępień Marianna Bożena, Szczepańska Joanna Maria, Szyłański Zbigniew Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Oferta Toruń Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000281143
 2. Toruńskie Towarzystwo Wędkarskie, Toruń − KRS 0000068591

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Pracy Handlowo- Usługowa Oferta, Toruń − KRS 0000020368

Powiązane przetargi (31 szt.):
 1. Świadczenie usług zarządu nieruchomością wspólną
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy, Toruń
  Świadczenie usług zarządu nieruchomością wspólną
 2. Zarząd nieruchomością wspólną budynku przy ul. Mazowieckiej 63/65, 87-100 Toruniu, w tym zapewnienie dostawy mediów i usługi dozoru
  Zamawiający: Izba Celna w Toruniu, Toruń
  Zarząd nieruchomością wspólną budynku przy ul. Mazowieckiej 63/65, 87-100 Toruniu, w tym zapewnienie dostawy mediów i usługi dozoru na okres od dnia 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r
 3. Sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich oraz innych produktów spożywczych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu w celu przygotowania posiłków w warsztacie gastronomicznym znajdującym się w 2-4 Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu, ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń.
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Toruń
  Sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich oraz innych produktów spożywczych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu w celu przygotowania posiłków w warsztacie gastronomicznym znajdującym się w 2-4 Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu, ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń.
 4. Świadczenie usług zarządu nieruchomością wspólną
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy, Toruń
  Świadczenie usług zarządu nieruchomością wspólną
 5. Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz obsługa centrali telefonicznej na potrzeby Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu.
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy, Toruń
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz obsługa centrali telefonicznej na potrzeby Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu.
 6. Dostawa słodyczy i napojów
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Lubicz
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa słodyczy i napojów, zwanych dalej artykułami żywnościowymi lub artykułami.
  Ilości i asortyment określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularzu cenowym).
  Przedmiot zamówienia realizowany będzie w trzech dostawach do dnia 31 października 2013r. Wymagane jest, aby pierwsza dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana została w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, druga nie później niż do dnia 31 sierpnia 2013r., natomiast trzecia w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednak nie później niż do dnia 31 października 2013r.
  Wymagane jest, aby dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się do siedziby Zamawiającego środkami transportu Wykonawcy. Koszty transportu i ubezpieczenia transportu ponosi Wykonawca.
  Wymagane są następujące szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
  a)dostarczane artykuły żywnościowe muszą być o wysokim standardzie jakościowym, spełniające obowiązujące wymagania i normy jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
  b)dostarczane artykuły żywnościowe muszą być o maksymalnie długim terminie przydatności do spożycia, jednak nie krótszym niż 3 miesiące licząc od dnia dostarczenia zamówionych artykułów do siedziby Zamawiającego,
  c)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków transportu artykułów spełniających wymogi sanitarno - higieniczne
 7. Dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń
  artykuły spożywcze szczegółowo opisane w SIWZ na stronie www.cku.torun.pl
 8. Sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich oraz innych produktów spożywczych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu w celu przygotowania posiłków w warsztacie gastronomicznym znajdującym się w 2-4 Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu, ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Toruń
  Sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich oraz innych produktów spożywczych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu w celu przygotowania posiłków w warsztacie gastronomicznym znajdującym się w 2-4 Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu, ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń
 9. Zarząd nad nieruchomością wspólną
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy, Toruń
  Zarząd nad nieruchomościa wspólną budynku nbiurowego w którym siedziby posiadają 3 podmioty. W ramach umowy o zarząd zamawijacy zobowiązany jest uiszczać opłaty miesięczne za usługe zarządu, energię cieplną, opłate za wodę i odprowadzanie ścieków.
 10. Zarząd nieruchomością wspólną budynku przy ul. Mazowieckiej 63/65 w Toruniu, w tym zapewnienie dostawy mediów i usługi dozoru
  Zamawiający: Izba Celna w Toruniu, Toruń
  Zarząd nieruchomością wspólną budynku przy ul. Mazowieckiej 63/65 w Toruniu, w tym zapewnienie dostawy mediów i usługi dozoru na okres od 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r
 11. Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz obsługi centrali telefonicznej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy, Toruń
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz obsługi centrali telefonicznej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu
 12. Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu Wykształcenie Twoją szansą
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń
  Szczegółowy opis w SIWZ na stronie www.cku.torun.pl
 13. Dostawa słodyczy, wyrobów solonych i napojów
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Lubicz
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa słodyczy, wyrobów solonych i napojów. Ilości i asortyment określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularzu cenowym). Przedmiot zamówienia realizowany będzie w trzech dostawach do dnia 31 października 2012r. Wymagane jest, aby pierwsza dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana została w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, druga nie później niż do dnia
  31 sierpnia 2012r., natomiast trzecia w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednak nie później niż do dnia 31 października 2012r. Wymagane jest, aby dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się do siedziby Zamawiającego środkami transportu Wykonawcy. Koszty transportu i ubezpieczenia transportu ponosi Wykonawca
 14. Zarząd nad nieruchomością wspólną
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy, Toruń
  Zarząd nad nieruchomością wspólna budynku biurowego w którym siedziby mają 3 podmioty. w ramach umowy o zarząd zamawiajcy zobowiązany jest uiszczać opłaty:
  - miesięczną stałą za zarząd,
  - opłate za energię cieplną,
  - opłate za wodę ,
  - opłatę za odprowadzenie ścieków.
 15. Zarząd nieruchomością wspólną budynku przy ul. Mazowieckiej 63/65 w Toruniu, w tym zapewnienie dostaw mediów i usugi dozoru
  Zamawiający: Izba Celna w Toruniu, Toruń
  Zarząd nieruchomością wspólną budynku przy ul. Mazowieckiej 63/65 w Toruniu, w tym zapewnienie dostaw mediów i usugi dozoru na okres od 1 luty 2012r. do 31 stycznia 2013r.
 16. Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz obsługi centrali telefonicznej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy, Toruń
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz obsługi centrali telefonicznej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
 17. Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Wykształcenie Twoją szansą.
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń
  Artykuły spożywcze wymienione w SIWZ
 18. Dostawa słodyczy, wyrobów solonych i napojów
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Lubicz
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa słodyczy, wyrobów solonych i napojów, zwanych dalej artykułami żywnościowymi lub artykułami.
  Ilości i asortyment określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularzu cenowym).
  2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch dostawach do dnia 30 czerwca 2011r. Wymagane jest, aby pierwsza dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana została w terminie do trzech dni od dnia podpisania umowy, druga w zależności od potrzeb Zamawiającego, nie później niż do dnia 30 czerwca 2011r.
  3. Wymagane jest, aby dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się do siedziby Zamawiającego środkami transportu Wykonawcy. Koszty transportu i ubezpieczenia transportu ponosi Wykonawca.
  4. Wymagane są następujące szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
  a) dostarczane artykuły żywnościowe muszą być o wysokim standardzie jakościowym, spełniające obowiązujące wymagania i normy jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
  b) dostarczane artykuły żywnościowe muszą być o maksymalnie długim terminie przydatności do spożycia, jednak nie krótszym niż 3 miesiące licząc od dnia dostarczenia zamówionych artykułów do siedziby Zamawiającego,
  c) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków transportu artykułów spełniających wymogi sanitarno - higieniczne
 19. Dostawa słodyczy, wyrobów solonych i napojów
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Lubicz
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa słodyczy, wyrobów solonych
  i napojów.
  Ilości i asortyment określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularzu cenowym).
  Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch dostawach do dnia 31 grudnia 2011r. Wymagane jest, aby pierwsza dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana została w terminie do 22 sierpnia 2011r., druga w zależności od potrzeb Zamawiającego, nie później niż do dnia 31 grudnia 2011r.
  Wymagane jest, aby dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się do siedziby Zamawiającego środkami transportu Wykonawcy. Koszty transportu i ubezpieczenia transportu ponosi Wykonawca.
  Wymagane są następujące szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
  a) dostarczane artykuły żywnościowe muszą być o wysokim standardzie jakościowym, spełniające obowiązujące wymagania i normy jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
  b) dostarczane artykuły żywnościowe muszą być o maksymalnie długim terminie przydatności do spożycia, jednak nie krótszym niż 3 miesiące licząc od dnia dostarczenia zamówionych artykułów do siedziby Zamawiającego,
  c) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków transportu artykułów spełniających wymogi sanitarno - higieniczne
 20. Zarząd nieruchomością wspólną budynku przy ul. Mazowieckiej 63/65 w Toruniu w tym zapewnienie dostawy mediów
  Zamawiający: Izba Celna w Toruniu, Toruń
  Zarząd nieruchomością wspólną budynku przy ul. Mazowieckiej 63/65 w Toruniu w tym zapewnienie dostawy mediów na okres 1 roku
 21. Zarząd nad nieruchomością wspólną
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy, Toruń
 22. Świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na obsłudze centrali telefonicznej
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy, Toruń
 23. Zarząd wspólną nieruchomością przy ul. Mazowieckiej 63/65 w Toruniu.
  Zamawiający: Izba Celna w Toruniu, Toruń
 24. Świadczenie usługi zarządu nieruchomością wspólną
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy, Toruń
 25. Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz obsłga centrali telefonicznej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy, Toruń
 26. POKL 8.1.2-10/2009/P-1
  Zamawiający: Zakład Doskonalenia Zawodowego, Toruń
 27. POKL-8.1.1-7/2009/P-1
  Zamawiający: Zakład Doskonalenia Zawodowego, Toruń
 28. POKL-1/P/6
  Zamawiający: Zakład Doskonalenia Zawodowego, Toruń
 29. Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz obsługa centrali telefonicznej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu.
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy, Toruń
 30. Świadczenie usługi zarządu nieruchomością
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy, Toruń
 31. Zarząd wspólną nieruchomością budynku przy ul. Mazowieckiej 63/65 w Toruniu.
  Zamawiający: Izba Celna w Toruniu, Toruń

Inne osoby dla Szewczyk Aleksandra Maria (74 osoby):