Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Artur Piotr

w KRS

Artur Piotr Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Artur
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Biała Kopiec (Łódzkie), Biała Parcela (Łódzkie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Narodzonek Wojciech, Pochrzęst Janusz Zygmunt

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wątroba Józef, Wątroba Roman Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ceg-nar Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000528028
 2. Good Budowlana Firma Sp. Z O.O., Biała Parcela − KRS 0000391018
 3. Gop Engineering Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000430245
 4. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego Centrum Edukacji Ekologicznej W Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie − KRS 0000597730
 5. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, Opole − KRS 0000071198
 6. Stowarzyszenie Strzelecka Jedynka, Strzelce Opolskie − KRS 0000258238
 7. Stowarzyszenie Strzeleckie Forum Gospodarcze, Strzelce Opolskie − KRS 0000169722

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Hurtownia Materiałów Budowlanych Mat-bud Sp. Z O.O., Strzelce Opolskie − KRS 0000105883
 2. Mgjp Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000568140
 3. Mobilne Centrum Serwisu Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000503197
 4. Przedsiębiorstwo Usługowo-produkcyjne Profil Sp. Z O.O., Strzelce Opolskie − KRS 0000078450
 5. Roman Wątroba, Artur Szewczyk, Józef Wątroba Sp. J. Przyjaciele, Biała Kopiec − KRS 0000005583

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - II etap
  Zamawiający: Gmina Wieluń, Wieluń
  1) branża budowlana:
  a) roboty budowlane przebudowy budynku: roboty rozbiórkowe, w tym demontaż eternitu, jego transport i utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami, roboty ziemne, izolacje istniejących fundamentów, fundamenty i posadzka żelbetowa na gruncie, roboty murowe, słup żelbetowy i wieńce żelbetowe na ścianach murowanych, konstrukcja drewniana dachu, pokrycie dachu, ścianki wewnętrzne, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, ślusarka drzwiowa, tynki i okładziny wewnętrzne, posadzki, sufity podwieszone, malowanie, elewacje, elementy zewnętrzne,
  b) zagospodarowanie terenu: nawierzchnie utwardzone, śmietnik, ogrodzenie terenu, zieleń;
  2) branża elektryczna:
  a) instalacje wewnętrzne: elektryczne, połączeń wyrównawczych, telekomunikacyjne, RTV
  b) sieci zewnętrzne: sieci zasilające i oświetleniowe;
  3) branża sanitarna:
  a) instalacje wewnętrzne: c.o., wodociągowa, kanalizacji sanitarnej,
  b) sieci zewnętrzne: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa;
  Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w:
  a) projektach budowlanych;
  b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
  w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
  które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.
  Zamówienie obejmuje również przygotowanie i przekazanie wszelkich niezbędnych dokumentów w celu skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.
  Demontaż eternitu znajdującego się na części dachu, jego transport do utylizacji i utylizacja musi być wykonany przez wyspecjalizowaną firmę. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest - kartę przekazania odpadu;
  Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Wykonawca powinien zapewnić we własnym zakresie zasilanie urządzeń elektrycznych niezbędnych do realizacji inwestycji, jeżeli zajdzie taka konieczność.
  Zadanie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych BGK
 2. Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/45/2012/G
  Zamawiający: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Wrocław
  1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
  2. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Kiełczowskiej 47 m 6 i ul. Koreańskiej 1 m 111 we Wrocławiu zarządzanych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., zgodnie z nomenklaturą CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45.45.30.00-7; 45.33.00.00-9; 45.31.00.00-3.
  3. Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
  4. Szczegółowy zakres zamówienia określają: Przedmiary Robót - załącznik nr 5 do SIWZ; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 6 do SIWZ; Projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.
  5. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
  6.Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w SIWZ są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp należy do Wykonawcy.
 3. Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/48/2012/G
  Zamawiający: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Wrocław
  1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
  2. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Komuny Paryskiej 82 m 19 i ul. Krzywoustego 104 m 8 we Wrocławiu zarządzanych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., zgodnie z nomenklaturą CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45.45.30.00-7; 45.33.00.00-9; 45.31.00.00-3.
  3. Zakres prac obejmuje wykonanie: robót budowlanych, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
  4. Szczegółowy zakres zamówienia określają: Przedmiary Robót - załącznik nr 5 do SIWZ; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 6 do SIWZ; Projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.
  5. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
  6.Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w SIWZ są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp należy do Wykonawcy.
 4. Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/36/2012/G
  Zamawiający: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Wrocław
  1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
  2. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu zarządzanych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., zgodnie z nomenklaturą CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45.45.30.00-7; 45.33.00.00-9; 45.31.00.00-3.
  3. Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
  4. Szczegółowy zakres zamówienia określają: Przedmiary Robót - załącznik nr 5 do SIWZ; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 6 do SIWZ; Projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.
  5. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa następujące zadania:
  Zadanie nr 1 obejmuje następujące adresy:
  ul. Jarocińska 21 m 2, ul. Kowalska 58 m 10
  Zadanie nr 2 obejmuje następujące adresy:
  ul. Sępa Sarzyńskiego 68 m 18 , ul. Reja 11 m 3

Inne osoby dla Szewczyk Artur Piotr (65 osób):