Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Barbara

w KRS

Barbara Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Bolesławiec (Dolnośląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szewczyk Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Artez Sp. Z O.O., Bolesławiec − KRS 0000027080

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Remont kotłowni w Domu Kultury w Tomaszowie Bolesławieckim
  Zamawiający: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, Raciborowice Górne
  Remont kotłowni w Domu Kultury w Tomaszowie Bolesławieckim
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1.1.Roboty demontażowe i budowlane w pomieszczeniu kotłowni - naprawa tynków, malowanie, przebicia i zamurowania ścian,
  1.2.Układ technologiczny kotłowni - montaż armatury, rurociągów, próby szczelności instalacji, oczyszczenie i malowanie instalacji, izolacja rurociągów
  1.3.Instalacja elektryczna - montaż korytek, listew i rur instalacyjnych, przewodów, montaż aparatów elektrycznych i regulacyjno - pomiarowych, pomiary, sprawdzenie układów sterowania i automatyki.
  2.Zakres rzeczowy robót szczegółowo przedstawiony został w projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót.
  3.Wykonawca zapewni gwarancję na 24 miesiące na przedmiot zamówienia, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy gwarancja producenta jest dłuższa, obowiązuje gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego.
  4.Zamawiający nie przewiduje wyłączenia obiektu Domu Kultury z użytkowania na czas wykonania remontu. Należy tak zaplanować i skoordynować prace, by przerwa w dostarczaniu ciepła do budynku była jak najkrótsza. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejących instalacji przed ewentualnymi ujemnymi tem
  5.Materiały użyte do realizacji zadania muszą posiadać aprobaty techniczne , odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane - art. 30 ust.2 ustawy - prawo zamówień publicznych - stosuje się odpowiednio oraz wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  6.Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą, spełniać wymagania wyszczególnione w SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Materiały te muszą posiadać właściwe atesty, aprobaty techniczne lub świadectwa zgodności. Materiały powinny być wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
  7.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z SIWZ, przedmiarem, postanowieniami umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem wykonawczym, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz uzgodnieniami w trakcie realizacji.
  8.Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia i złożenia oferty stanowi SIWZ, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Projekt wykonawczy .
 2. Remont instalacji ciepłej wody użytkowej - obozowisko Trzebień, kotłownia nr 12 kompleks 0549.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
  Kotłownia nr 12 zaopatruje w ciepłą wodę użytkową kuchnie , łaźnię oraz internat i budynki nr 22 i 23.W kotłowni zamontowany jest zasobnik ciepłej wody, który podczas intensywnej i długotrwałej eksploatacji uległ uszkodzeniu. Dlatego też należy wymienić istniejący zasobnik o pojemności 3150- ł ,WP6-9-1, na zasobnik ciepłej wody użytkowej WP6-9-2, również o pojemności 3150-L , z wkładem grzejnym nr 2 o powierzchni ogrzewalnej 9,0 m2 .Wkład grzejny wykonać z rur mosiężnych lub ze stali 1H18N9T. Aby zdemontować istniejący zasobnik ciepłej wody , należy zdemontować część konstrukcji, przy istniejącym zasobniku oraz zdemontować okno część ściany w kotłowni. Konstrukcję odtworzyć do stanu z przed demontażem wymiennika.
  Na nowym zasobniku ciepłej wody zamontować:
  1. Zawór bezpieczeństwa fi 50 mm- szt. 1
  2. .Manometry fi 100mm o zakresie od0,01 do 0,1 MPa - szt. 1
  3. Manometr fi 100mm , o zakresie od 0,1 do 1 MPa- szt. 1
  4. Termometry szt. 2
  5. Zawór spustowy -szt. 1
  6. Zawór odpowietrzająco- pływakowy

Inne osoby dla Szewczyk Barbara (30 osób):