Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Danuta

w KRS

Danuta Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Danuta
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1967 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Piaski (Lubelskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamiak Michał, Augustyniak Małgorzata, Bednarczyk Katarzyna Joanna, Broda Janusz Karol, Buchajczyk Andrzej, Bzowska Monika, Błaszczak Piotr, Cichorz Paweł Włodzimierz, Cichy Magdalena Maria, Czubacka Małgorzata, Dobrzyńska Dorota Agata, Dudek Paulina Aleksandra, Flis Ewelina Anna, Gągol Justyna Anna, Gągoł Zbigniew Marek, Gryta Paweł, Gumieniak Łukasz, Helińska Katarzyna, Hordyjewska Ewa Ksenia, Hrynkiewicz Roman, Jączyk Marzena Anna, Jarszak Stefan, Jeżyna Arkadiusz, Kędzior Bożena Eugenia, Koch Anna, Kowalczyk Damian, Kowalczyk Jadwiga Małgorzata, Kowalczyk Zenon Stanisław, Kowalewska Jednoosobowego Podejmowania, Kowalska Anna Jadwiga, Kołodziej Prokop Magdalena, Krasnodębski Augustyn Ludwik, Krawczyńska Gabriela Stanisława, Król Władysław Stanisław, Kuryś Jadwiga, Kurzempa Karol, Kurzępa Małgorzata, Kwiatosz Alicja Joanna, Lipa Agnieszka Ewa, Mączka Urszula, Majkut Małgorzata, Malec Pachuta Barbara, Matylewicz Katarzyna, Małysz Teresa, Mrozik Jadwiga Anna, Musiał Katarzyna, Osajkowski Grzegorz, Pochwatka Jednoosobowego Podejmowania, Podściańska Małgorzata, Poleszak Jolanta Monika, Porzec Anna, Porzec Magdalena Aneta, Pośnik Sławomir Tomasz, Roczon Bożenna Krystyna, Samborska Małgorzata Maria, Siudziak Lila Maria, Skaruz Lidia, Skorek Bolesław, Stachura Monika Maria, Szafranek Waldemar Julian, Szumlak Bohdan, Szymanek Tomasz, Szymaszek Bartosz Grzegorz, Tarnowska Maria Ewa, Troć Dominika Anna, Troczyńska Agnieszka Barbara, Urban Elżbieta Agnieszka, Warda Mirosława, Wardzińska Małgorzata Barbara, Wasil Paweł, Wrzyszcz Krzysztof

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łaniak Marzena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Cygance, Cyganka − KRS 0000099647
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Majdanku Kozickim, Majdanek Kozicki − KRS 0000027438
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Oleśnikach, Oleśniki − KRS 0000033317
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Pilaszkowicach-bazarze, Bazar − KRS 0000033641
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Świdniku, Świdnik − KRS 0000388974
 7. Przedsiębiorstwo Zbożowo-młynarskie Tkaczyk - Sygocka Sp. Z O.O., Wierzchowiska − KRS 0000184246
 8. Spółdzielczy Bank Powiatowy W Piaskach, Piaski − KRS 0000019785
 9. Stowarzyszenie Lubelszczyzna, Lublin − KRS 0000214329

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Wysokiem, Wysokie − KRS 0000158579
 2. Bemar Sp. Z O.O., Łęczna − KRS 0000221364
 3. Fundacja Nasza Nadzieja, Świdnik − KRS 0000262474
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Milejowie, Milejów − KRS 0000239128
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Piaskach Likwidacyjnej, Piaski − KRS 0000105689
 6. Iststar Sp. Z O.O., Łęczna − KRS 0000219398
 7. Lubelskie Zrzeszenie Plantatorów Chmielu W Lublinie, Lublin − KRS 0000041180
 8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Piaskach, Piaski − KRS 0000072707
 9. Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie Tkaczyk Sp. J., Wierzchowiska Drugie − KRS 0000081267
 10. Zakład Przemysłu Cukierniczego Żmudź Sp. Z O.O., Żmudź Kolonia − KRS 0000113226
 11. Zakłady Przemysłu Spożywczego Crh Smakpol Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Parczew − KRS 0000116024

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Zamawiający: Gmina Milejów, Milejów
  Przedmiotem zamówienia jest: zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kredyt zostaje zaciągnie na:
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 500 000,-zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 250 000,-zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) Wysokość kredytu 2 750 000,00 zł
  Kredyt spłacany w ratach w latach:
  2021 r.:28.02.2021 = 125 000,00 zł.;30.04.2021 = 125 000,00 zł.;31.07.2021 = 125 000,00 zł.;30.09.2021 = 125 000,00 zł.;
  2022 r.:28.02.2022 = 125 000,00 zł.;31.03.2022 = 125 000,00 zł.;30.06.2022 = 125 000,00 zł.;31.08.2022 = 125 000,00 zł.;30.09.2022 = 125 000,00 zł.;
  30.11.2022 = 125 000,00 zł.;2023 r.: 28.02.2023 = 125 000,00 zł.;31.03.2023 = 125 000,00 zł.;30.06.2023 = 125 000,00 zł.;31.08.2023 = 125 000,00 zł.;
  30.09.2023 = 125 000,00 zł.;30.11.2023 = 125 000,00 zł.;2024 r.: 28.02.2024 = 125 000,00 zł.;31.03.2024 = 125 000,00 zł.;30.06.2024 = 125 000,00 zł.;
  31.08.2024 = 125 000,00 zł.;30.09.2024 = 125 000,00 zł.;30.11.2024 = 125 000,00 zł.RAZEM: 2 750 000,00 zł Warunki udzielenia kredytu:
  1) Wykonawca przygotowując ofertę musi:
  - uwzględnić wszystkie koszty związane z uzyskaniem kredytu;
  - uwzględnić wszystkie koszty związane ze spłatą kredytu i podać w ofercie całkowity koszt jego spłaty za przewidywany okres kredytowania;
  - uwzględnić oprocentowanie kredytu wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 1 M za miesiąc poprzedni (tj. marzec 2017r.) plus marża bankowa.2) Karencja w spłacie kapitału do dnia 28.02.2021 r.;3) Płatność I raty - 28.02.2021 r.;4) Odsetki od kredytu w okresie karencji tj. od chwili wypłaty pierwszej transzy kredytu do czasu spłaty pierwszej raty będą płatne do końca każdego miesiąca. Pozostałe wg harmonogramu spłat przygotowanego przez Bank, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu;5) Przewidywany terminarz spłat kredytu:2021 r.:28.02.2021 = 125 000,00 zł.;30.04.2021 = 125 000,00 zł.;31.07.2021 = 125 000,00 zł.;30.09.2021 = 125 000,00 zł.;
  2022 r.:28.02.2022 = 125 000,00 zł.;31.03.2022 = 125 000,00 zł.;30.06.2022 = 125 000,00 zł.;31.08.2022 = 125 000,00 zł.;30.09.2022 = 125 000,00 zł.;
  30.11.2022 = 125 000,00 zł.;2023 r.: 28.02.2023 = 125 000,00 zł.;
  31.03.2023 = 125 000,00 zł.;30.06.2023 = 125 000,00 zł.;31.08.2023 = 125 000,00 zł.;30.09.2023 = 125 000,00 zł.;30.11.2023 = 125 000,00 zł.;
  2024 r.: 28.02.2024 = 125 000,00 zł.;31.03.2024 = 125 000,00 zł.;30.06.2024 = 125 000,00 zł.;31.08.2024 = 125 000,00 zł.;30.09.2024 = 125 000,00 zł.;
  30.11.2024 = 125 000,00 zł.RAZEM 2 750 000,00 zł
  6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania tylko z części przyznanego kredytu. W w/w sytuacji zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z powodu nie wykorzystania przyznanych środków finansowych.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub rezygnacji z kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał odsetek, jakichkolwiek opłat i prowizji bankowych od kwoty niewykorzystanego kredytu 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu. W w/w sytuacji Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
  8) Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus marża banku (stała) w okresie obowiązywania umowy. UWAGA:Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę bazową oprocentowania według średniej arytmetycznej stawki WIBOR 1M za miesiąc marzec 2017 r. plus marża bankowa.9) W przypadku spłaty części lub całości kredytu w trakcie miesiąca odsetki będą naliczane w oparciu o faktyczny czas korzystania z kapitału kredytu i płatne będą do ostatniego dnia miesiąca.10) W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy po wyznaczonej dacie spłaty.
  11) Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się że rok liczy 365 dni.12) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji z umowy kredytowej. 13) Liczba oraz wysokość transz uruchomienia kredytu będzie ustalona przez Zamawiającego według jego bieżących potrzeb, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego.
  UWAGA:Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej przyjmuje się jednorazową wypłatę kredytu w dniu 11 kwietnia 2017 r. 14) Zamawiający dopuszcza pobieranie prowizji tylko od przyznanego kredytu.
  UWAGA:Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej przyjmuje się, że prowizja ma charakter jednorazowy, a płatność prowizji nastąpi do dnia 11 kwietnia 2017 r. 15) Koszty wynikające z obsługi kredytu zamawiający pokrywa tylko do wysokości prowizji i odsetek od uruchomionego kredytu. Wszystkie czynności wykonywane przy obsłudze kredytu przez wykonawcę są bezpłatne dla zamawiającego.15) Marża wykonawcy oraz wysokość prowizji nie mogą ulec zmianie podczas trwania umowy; 16) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania w uzasadnionych przypadkach zmian do umowy kredytu w formie zawarcia stosownego(ych) aneksu(ów), np. przy dokonaniu przedterminowej spłaty części kredytu - strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu.
  17) Zmawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złożył w terminie do 2 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania (bez wezwania Zamawiającego) projekty umów, które będą uwzględniały wszystkie warunki określone w SWIZ. Zamawiający nie będzie związany z przedstawionymi przez Wykonawcę projektami umów i zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych zapisów projektu umowy w celu naniesienia niezbędnych poprawek. Poprawki mogą dotyczyć w szczególności warunków umowy, które nie zostały ściśle określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym ewentualne zmiany treści projektu umowy nie spowodują sprzeczności z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.18) Dokumenty potwierdzające zdolność kredytową Zamawiającego udostępnia się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
  UWAGA: Zamawiający wyklucza sporządzanie analiz, zestawień finansowych zawartych w przedstawianych dokumentach, według kryteriów określonych przez Wykonawców.
 2. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Milejów, Milejów
  Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 200 000,00 zł.
  Wysokość kredytu: 1 200 000,00 zł Kredyt spłacany w ratach w latach:
  2021 r.:30.04.2021 = 75 000,00 zł.; 30.06.2021 = 75 000,00 zł.; 31.08.2021 = 75 000,00 zł.; 31.10.2021 = 75 000,00 zł.; 2022r.:30.04.2022 = 75 000,00 zł.; 30.06.2022 = 75 000,00 zł.; 31.08.2022 = 75 000,00 zł.;31.10.2022 = 75 000,00 zł.;2023 r.:30.04.2023 = 75 000,00 zł.;30.06.2023 = 75 000,00 zł.; 31.08.2023 = 75 000,00 zł.; 31.10.2023 = 75 000,00 zł.; 2024r.:30.04.2024 = 75 000,00 zł.; 30.06.2024 = 75 000,00 zł.;31.08.2024 = 75 000,00 zł.; 31.10.2024 = 75 000,00 zł.;RAZEM: 1 200 000,00 zł
  Warunki udzielenia kredytu:1) Wykonawca przygotowując ofertę musi:
  - uwzględnić wszystkie koszty związane z uzyskaniem kredytu;
  - uwzględnić wszystkie koszty związane ze spłatą kredytu i podać w ofercie całkowity koszt jego spłaty za przewidywany okres kredytowania;
  - uwzględnić oprocentowanie kredytu wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 1 M za miesiąc poprzedni (tj. wrzesień 2016r.) plus marża bankowa. 2) Karencja w spłacie kapitału do dnia 30.04.2021 r.; 3) Płatność I raty - 30.04.2021 r.; 4) Odsetki od kredytu w okresie karencji tj. od chwili wypłaty pierwszej transzy kredytu do czasu spłaty pierwszej raty będą płatne do końca każdego miesiąca. Pozostałe wg harmonogramu spłat przygotowanego przez Bank, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu;
  5) Przewidywany terminarz spłat kredytu: 2021 r.:30.04.2021 = 75 000,00 zł.; 30.06.2021 = 75 000,00 zł.; 31.08.2021 = 75 000,00 zł.; 31.10.2021 = 75 000,00 zł.; 2022 r.:30.04.2022 = 75 000,00 zł.; 30.06.2022 = 75 000,00 zł.; 31.08.2022 = 75 000,00 zł.; 31.10.2022 = 75 000,00 zł.;2023 r.: 30.04.2023 = 75 000,00 zł.; 30.06.2023 = 75 000,00 zł.; 31.08.2023 = 75 000,00 zł.; 31.10.2023 = 75 000,00 zł.; 2024 r.:30.04.2024 = 75 000,00 zł.; 30.06.2024 = 75 000,00 zł.; 31.08.2024 = 75 000,00 zł.; 31.10.2024 = 75 000,00 zł.; RAZEM 1 200 000,00 zł 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania tylko z części przyznanego kredytu. W w/w sytuacji zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z powodu nie wykorzystania przyznanych środków finansowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub rezygnacji z kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał odsetek, jakichkolwiek opłat i prowizji bankowych od kwoty niewykorzystanego kredytu 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu. W w/w sytuacji Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 8) Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus marża banku (stała) w okresie obowiązywania umowy. UWAGA: Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę bazową oprocentowania według średnie arytmetycznej stawki WIBOR 1M za miesiąc wrzesień 2016 r. plus marża bankowa.9) W przypadku spłaty części lub całości kredytu w trakcie miesiąca odsetki będą naliczane w oparciu o faktyczny czas korzystania z kapitału kredytu i płatne będą do ostatniego dnia miesiąca.
  10) W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy po wyznaczonej dacie spłaty. 11) Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się że rok liczy 365 dni. 12) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji z umowy kredytowej. 13) Liczba oraz wysokość transz uruchomienia kredytu będzie ustalona przez Zamawiającego według jego bieżących potrzeb. Zamawiający ustala prognozowany termin wykorzystania kredytu do dnia 31-12-2016 r.
  UWAGA: Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej przyjmuje się jednorazową wypłatę kredytu w dniu 13.10.2016 r. 14) Zamawiający dopuszcza pobieranie prowizji tylko od przyznanego kredytu. UWAGA: Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej przyjmuje się, że prowizja ma charakter jednorazowy,
  a płatność prowizji nastąpi do dnia 13.10.2016 r. 15) Koszty wynikające z obsługi kredytu zamawiający pokrywa tylko do wysokości prowizji i odsetek od uruchomionego kredytu. Wszystkie czynności wykonywane przy obsłudze kredytu przez wykonawcę są bezpłatne dla zamawiającego. 15) Marża wykonawcy oraz wysokość prowizji nie mogą ulec zmianie podczas trwania umowy; 16) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania w uzasadnionych przypadkach zmian do umowy kredytu w formie zawarcia stosownego(ych) aneksu(ów), np. przy dokonaniu przedterminowej spłaty części kredytu - strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu. 17) Zmawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złożył w terminie do 2 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania projekty umów, które będą uwzględniały wszystkie warunki określone w SWIZ. Zamawiający nie będzie związany z przedstawionymi przez Wykonawcę projektami umów i zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych zapisów projektu umowy w celu naniesienia niezbędnych poprawek. Poprawki mogą dotyczyć w szczególności warunków umowy, które nie zostały ściśle określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym ewentualne zmiany treści projektu umowy nie spowodują sprzeczności z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 18) Dokumenty potwierdzające zdolność kredytową Zamawiającego udostępnia się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. UWAGA:
  Zamawiający wyklucza sporządzanie analiz, zestawień finansowych zawartych w przedstawianych dokumentach, według kryteriów określonych przez Wykonawców. 18) Kod CPV 66.11.30.00-5 – usługi udzielania kredytu.
  2. Zaoferowanie przedmiotu zamówienia sprzecznego z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty 3.Wykonawca składa jedną ofertę na całość zamówienia. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i alternatywnych. 5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.7.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 9.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. 10.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 11.Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 Pzp.