Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Eugeniusz

w KRS

Eugeniusz Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Eugeniusz
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1941 r., wiek 77 lat
Miejscowości:Bielanka (Małopolskie), Spytkowice (Małopolskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bachórz Kazimierz, Basisty Józef Stefan, Bielak Wacław, Brynkus Bronisław, Brynkus Krzysztof Jan, Chojnacka Wiktoria, Główczak Jan, Kołodziejczyk Adam, Lenart Bogdan, Mach Tadeusz, Soska Robert Bogumił, Szyszka Jan, Warciak Stefan, Wojdyła Anna, Wojdyła Henryk, Żółtek Tadeusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukaszka Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Klub Sportowy Szarotka, Rokiciny Podhalańskie − KRS 0000114452
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Harkabuzie, Harkabuz − KRS 0000030112
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Spytkowicach, Spytkowice − KRS 0000109785
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Spytkowicach, Spytkowice − KRS 0000041600
 5. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Spytkowicach, Spytkowice − KRS 0000195283

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Remont nawierzchni tłuczniowo-żwirowych
  Zamawiający: Gmina Jabłonka, Jabłonka
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni tłuczniowo-żwirowych zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami. CPV - Główny przedmiot 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Szczegółowy zakres prac precyzuje przedmiar robót (przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty), stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 9 do SIWZ Przedmiary robót(przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty) Wymagany okres gwarancji: - na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..
 2. Udrożnienie koryta potoku Skomielnianka w km 0+680 - 1+100 w m.Tokarnia, Skomielna Czarna.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie koryta potoku Skomielnianka w km 0+680 - 1+100 w m.Tokarnia, Skomielna Czarna. Systematyczna zabudowa potoku Skomielnianka została zrealizowana w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W trakcie eksploatacji koryto zostało zażwirowane, a część umocnień zniszczona lub uszkodzona. Niezbędne jest wykonanie robót w celu udrożnienia koryta oraz naprawy uszkodzonych odcinków umocnień. Roboty obejmują wykonanie likwidacji odsypów przy wypukłych brzegach potoku Skomielnianka pomiędzy stopniami w km 0+680 i 1+100. Roboty obejmują także przełożenie podmytych fragmentów opaski z betonowych elementów prefabrykowanych typu (duża krata), uzupełnienie zerwanej okładziny kamiennej stopni oraz podparcie umocnień narzutem kamiennym luzem.
 3. Remont dróg gminnych w miejscowości Jabłonka, Podwilk, Zubrzyca Górna
  Zamawiający: Gmina Jabłonka, Jabłonka
  Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg gminnych w miejscowości Jabłonka, Podwilk, Zubrzyca Górna Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego CPV - Główny przedmiot 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Szczegółowy zakres prac precyzuje przedmiar robót (przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty), stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 7 do SIWZ Przedmiary robót(przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty) Wymagany okres gwarancji: na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego
 4. Remont nawierzchni tłuczniowo - żwirowych w miejscowości Zubrzyca Górna
  Zamawiający: Gmina Jabłonka, Jabłonka
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni tłuczniowo - żwirowych w miejscowości Zubrzyca Górna na następujących drogach: - Droga Kowalczykówka koła Pana Eugeniusza Obyrtał - Droga do Pana Wilczka koło Pani Parszywka - Droga do Pana Jana Czorniak - Droga Gabrylówka koło Pani Krystyny Możdżeń i Kubacka - Droga koło Pana Bosak Stefan - Droga koło Szkoły Podstawowej Nr 1 - Droga od drogi Ziajowej do Pani Agaty Szpurnóg do Pani Stec Emilii - Droga Zabórz koło Pana Władysława Stec Sala - Droga Cupinówka koło Pana Hampel Paweł - Droga Ziemiaństwo koło Pani Marii Kowalczyk - stara droga za piekarnią - Główny przedmiot 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Szczegółowy zakres prac precyzuje, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót ((przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty), stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 8 do SIWZ Przedmiary robót(przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty) Wymagany okres gwarancji: na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..
 5. Odbudowa korpusu drogi powiatowej nr K1660 Ludzmierz - Pyzówka w km ok 5+580.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Nowy Targ
  odbudowa korpusu drogi; wykonanie koszy kamienno
  siatkowych, narzutu kamiennego, podbudowy nawierzchni, odbudowa nawierzchni bitumicznej.
 6. Zakup i transport materiału kamiennego na remonty dróg gminnych w ramach dofinansowania z FOGR
  Zamawiający: Gmina Spytkowice, Spytkowice
  Zakup i transport materiału kamiennego 250 t klińca, 250 t tłucznia na wskazane przez Zamawiaącego drogi gminne.

Inne osoby dla Szewczyk (1000 osób):