Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Grzegorz

w KRS

Grzegorz Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Cecylówka-brzózka (Mazowieckie), Przejazd (Mazowieckie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach, 3 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szewczyk Anna, Wypych Krzysztof
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szewczyk Anna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szewczyk Anna, Szewczyk Halina, Szewczyk Leszek Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane Tatro-bet Szewczyk Sp. J., Przejazd − KRS 0000626566
 2. Przesiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane Tatro - Bet Sp. Z O.O., Cecylówka-brzózka − KRS 0000424947

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ab Pph Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000158468
 2. Aventis Magdalena Kubińska Sp. J., Pionki − KRS 0000385585
 3. Kw Modex Sp. Z O.O., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000371127
 4. Modeks-lux Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000360390
 5. Perfumeria Diora Wypych Krzysztof Sp. J., Radom − KRS 0000028112
 6. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane Tatro-bet Szewczyk Sp. J., Przejazd − KRS 0000287326
 7. Rab Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000311400

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Adaptacja Pałacu Piskupiego na Bibliotekę Miejską w ramach projektu Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Górze Kalwarii
  Zamawiający: Gmina Góra Kalwaria, Góra Kalwaria
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zmiany sposobu użytkowania budynku Archiwum Państwowego na Bibliotekę Miejską w Górze Kalwarii, dz. nr ew. 97 i 98/3 z obrębu 1-01, zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami pozwolenia na budowę - decyzja nr 196/GK/2012 z dnia 13.07.2012 r. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu. Parametry budynku: - powierzchnia zabudowy - 248,60 m2 - powierzchnia użytkowa - 375,05 m2 - kubatura - 2.753,00 m3 W ramach zadania należy wykonać m. in.: - zmianę układu części ścian działowych parteru i piętra - zmianę układu części otworów drzwiowych wewnętrznych parteru i piętra - poszerzenie otworów drzwi wejściowych do budynku - dostawę i zamontowanie platformy wewnętrznej dla niepełnosprawnych - wymianę posadzek - wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wraz z ościeżnicami - wymianę okien z ościeżnicami - podwyższenie istniejącej balustrady schodowej - wymianę podokienników zewnętrznych - nowe tynki wewnętrzne cementowo - wapienne oraz uzupełnienie i naprawę tynków istniejących wraz z wykonaniem gładzi wapiennych - malowanie tynków wewnętrznych - naprawę i uzupełnienie tynków zewnętrznych z odtworzeniem istniejących detali architektonicznych - malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi - wymianę istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - wymianę włazu na poddasze - demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania od wyjścia przewodów rozprowadzających z węzła cieplnego do odbiorników ciepła - demontaż istniejących grzejników - montaż nowej instalacji c.o. dostosowanej do nowej funkcji ogrzewanych pomieszczeń - wentylację projektowanych pomieszczeń - demontaż istniejących instalacji, urządzeń i armatury wodno - kanalizacyjnej z uwagi na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń - instalacje wodno - kanalizacyjne - wymianę instalacji elektrycznej i odgromowej - instalację sygnalizacji pożarowej SAP - okablowanie strukturalne - instalację domofonową - instalację sygnalizacji włamania - wyposażenie obiektu.
 2. Budowa Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  Przedmiotem zamówienia jest budowa muzeum Pożarnictwa w miejscowości Dąbrówka Podłężna , działka nr 436 oraz zagospodarowanie terenu poprzez budowę parkingu, ogrodzenia, placu zabaw. Muzeum składać się będzie z: - budynku muzeum o kubaturze 848,00m3, powierzchni zabudowy 106,00m2; - wiaty o kubaturze 614,40m3, powierzchni zabudowy 136,53m2. - wieży widokowej o kubaturze 263,00m3, powierzchnia zabudowy 17,22m2. Wykonanie elewacji istniejącego budynku. Zamówienie zostanie wykonane w dwóch etapach. W I etapie zostanie wykonany zakres robót odnoszący się do stanu zerowego budynków o wartości nie większej niż 225 000,00 zł. Termin wykonania I etapu 15.12.213r. Pozostałe roboty zostaną wykonane w II etapie, termin wykonania II etapu - 15.09.2014r. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty minimum 5lat . Szczegółowe informacje zawierają projekt budowlany oraz przedmiar robót.
 3. Budowa Siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Okulickiego 9D w Radomiu - PIERWSZY ETAP - zamówienie dodatkowe.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie podłoża gruntowego metodą kolumn betonowych typu CMC.
 4. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W KUCZKACH KOLONII
  Zamawiający: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, Gózd
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej Hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Kuczki Kolonia zgodnie z dokumentacją projektową. Obecnie na działce znajduje się istniejący budynek szkolny, boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne. Charakterystyczne parametry techniczne przedmiotu zamówienia: powierzchnia zabudowy:hala 743,29 m 2 łącznik 29,58 m 2 powierzchnia użytkowa: hala 867,05 m 2 łacznik 23,54 m 2 powierzchnia całkowita hala 1 003,19 m 2 kubatura hala 7 402,464 m 3 łącznik 100,6 m 3 powierzchnia sali 521,08 m 2 podpiwniczenia: brak Widownia na 131 osób 2.Roboty, o których mowa w pkt.1, należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
  3.Zakres prac obejmuje: - wykonanie Sali gimnastycznej (hali sportowej), - wykonanie łącznika, - wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej boisk, -wykonanie ciągów komunikacyjnych, wykonanie przyłączy : elektrycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.
  4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 13 do SIWZ, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 12do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ.5.Miejsce realizacji zamówienia: Kuczki Kolonia 75 , 26 - 634 Gózd
 5. Budowa budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Rososzy.
  Zamawiający: Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk, Ryki
  1.Budynek szkoły podstawowej 6-klasowej z salą
  gimnastyczną o wym. 24,0 m x 12,0 m 2.System realizacji tradycyjny udoskonalony 3.Układ konstrukcyjny podłuŜny trakty ( 3,0 ,
  6,0 i 12,0 m ) 4. Podstawowe parametry : -długość budynku - 60,98 m -max. Szerokość - 22,00 m -max. wysokość od terenu -
  11,30 m -pow. zabudowy - 1010,00 m2 -pow. całkowita - 1717,00 m2 -kubatura - 9165,00 m3 -pow. uŜytkowa - 1438,00 m2
  Budynek wyposażony w instalacje: -wodociągowa zasilana z sieci wodociągu wiejskiego -kanalizacyjna odprowadzona do zbiornika
  bezodpływowego opróżnianego okresowo -ogrzewania i ciepłej wody z lokalnej kotłowni c.o. w parterze budynku opalanej gazem
  -instalacje elektryczne siły,światła,dzwonkowa, -instalacja telefoniczna, AZART, komputerowa -instalacja wentylacji pomieszczeń
  grawitacyjna i częściowo mechaniczna (wyciągi miejscowe).
 6. Dostawa betonu B-30 na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Jasieniec w gminie Głowaczów
  Zamawiający: Urząd Gminy Głowaczów, Głowaczów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Dostawy betonu B-30 na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Jasieniec w gminie Głowaczów.
  Beton B-30 w ilości 1035 m³ należy dostarczyć samochodami specjalistycznymi do przewozu betonu tzw. gruszką i wylać bezpośrednio na remontowaną drogę w Jasieńcu. Dzienna partia dostaw betonu uzależniona będzie od długości przygotowanego do remontu odcinka drogi. Dzienne partie dostawy betonu odbywać się będą na zgłoszone zapotrzebowanie przez Zamawiającego z wyprzedzeniem o 1 dzień roboczy wcześniej - telefonicznie lub faksem.
  Realizacja rozliczeń za dokonane dostawy odbywać się będzie na podstawie kwitów W-Z i protokólarnym odbiorze każdej dostarczonej partii betonu . Dostawy winny być realizowane z należytą starannością, sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego do wyczerpania przedmiotu umowy. Na wykonaną dostawę Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat zgodności lub atest, który potwierdzi, że dostarczony produkt odpowiada określonym normom.
  W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w 3 dni od zgłoszenia. Uznanie reklamacji następować winno poprzez wymianę produktu wadliwego na wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.