Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Jakub Jan

w KRS

Jakub Jan Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jakub
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Katowice (Śląskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bluthner Haessler Christian Rudolf

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bluthner Polska Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000274387

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Dostawa używanego wolnego od wad i nie starszego niż 3 lata fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej będącego przedmiotem ekspozycji, pokazów lub testów dla Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej wraz z ławą fortepianową i pokrowcem
  Zamawiający: Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji, Piła
  Dostawa używanego wolnego od wad i nie starszego niż 3 lata fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej będącego przedmiotem ekspozycji, pokazów lub testów dla Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej wraz z ławą fortepianową i pokrowcem.
 2. Zakup instrumentów muzycznych trzech pianin klasycznych na potrzeby działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej.
  Zamawiający: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych trzech nowych pianin klasycznych.
 3. Dostawa nowego fortepianu koncertowego dla Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
  Dostawa nowego fortepianu koncertowego dla Uniwersytetu Zielonogórskiego
 4. Dostawa instrumentów muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kościerzynie.
  Zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, Kościerzyna
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kościerzynie: a)pianina (4 sztuki) b)kotły (2 sztuki) c)tuba (1 sztuka) Każdy z wymienionych rodzajów instrumentów stanowi odrębną część zamówienia (odrębne Zadanie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zmieniona Specyfikacja techniczna stanowiąca zał. nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamówienie obejmuje zapewnienie serwisu gwarancyjnego i możliwość świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego. Instrumenty mają być kompletne, sprawne i gotowe do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia podano w zmienionym załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia; wymagania stawiane przez Zamawiającego), który stanowi integralną część SIWZ. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także odpowiednie opakowanie i ubezpieczenie instrumentu w czasie dostawy do siedziby Zamawiającego oraz transport i dostawa do siedziby Zamawiającego. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na instrument na okres (liczony od daty potwierdzonego protokołem przyjęcia instrumentu): minimum 24 miesiące dla kotłów i tuby oraz 60 miesięcy dla pianin. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny oraz możliwość świadczenia płatnego serwisu pogwarancyj nego. Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy instrumentu w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii. W okresie gwarancyjnym, jeżeli nie ma możliwości naprawy instrumentu w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt odbiera instrument i dostarcza do serwisu. Po naprawie Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrument do Zamawiającego. Koszty transportu (związane z naprawą gwarancyjną instrumentu) oraz związane z tym ryzyko utraty lub zniszczenia instrumentu ponosi Wykonawca. Wykonawca składa ofertę na poszczególne zadania w przedmiocie zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zmienionej SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ instrumentu i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Za równoważny, w stosunku do wskazanego instrumentu muzycznego, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem: a) artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych i dźwiękowych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, takich jak przy użyciu instrumentów o parametrach referencyjnych, b) technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument, o podanych parametrach referencyjnych. Termin wykonania zamówienia - dostawa instrumentu muzycznego w terminie do 31.10.2011 r. Zakup instrumentu muzycznego zostanie dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego...
 5. Dostawa fortepianu Bluthner model 6 (dł. 190 cm), używanego, wyprodukowanego w 2008 r. Fortepian objęty jest 5 letnią gwarancją.
  Zamawiający: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań
  Dostawa fortepianu Bluthner model 6 (dł. 190 cm), używanego, wyprodukowanego w 2008 r. Fortepian objęty jest 5 letnią gwarancją.
 6. 12/PN/10 Dostawa fortepianu dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
  Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź
  Fortepian fabrycznie nowy, wykonany na najwyższym poziomie technicznym - 1 szt. - o następujących cechach: a. długość 230 cm b. szerokość 156 cm c. wysokość od 103 cm d. Strojnica: klejona wielowarstwowa (Delignit, Niemcy) e. Instrument wykonany ręcznie, w technologii tradycyjnej f. Płyta rezonansowa: wysokogatunkowy sezonowany europejski Świerk wysokogórski g. Powierzchnia płyty rezonansowej ok. 1,64 m2 h. Ilość żeber: 14 i. Skala duplex - dźwięki od 51 do 88 j. Kołki stroikowe niklowane firmy Klinke k. Najdłuższa struna basowa: 1715 mm l. Najdłuższa struna przejścia: 1545 mm m. Mechanizm całkowicie z elementów drewnianych n. Ciężar gry: 52-56 g: -Klawisze 1-23: 56 g -Klawisze 24-70: 54 g, -Klawisze 71-88: 52 g o. Powrót klawisza -Klawisze 1-23: 32 g -Klawisze 24-70: 34 g, -Klawisze 71-88: 36 g p. Lakier czarny, wykończenie na wysoko połysk q. Mechanizm łagodnego opadania pokrywy klawiatury r. Filc młotków i tłumików renomowanej firmy (Wurzener Filz Niemcy)) s. 3 pedały (środkowy pedał: sostenuto) t. Nogi na kolach z rolkami o szerokości 47 mm u. W komplecie z regulowana ława w kolorze fortepianu v. Min 5 lat gwarancji fabrycznej Powyższe parametry spełnia np. Fortepian IRMLER model F230 Professional Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego..
 7. ZAKUP I DOSTAWA FORTEPIANU
  Zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego, Strzyżów
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa transportem własnym fabrycznie nowego ręcznie wykonanego instrumentu muzycznego, którego rodzaj oraz ilość zostały opisane w punkcie 2 niniejszego rozdziału. Zakup instrumentu realizowany jest w ramach podpisanej przez szkołę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą Fortepian dla PSM I stopnia w Strzyżowie.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - fortepian marki IRMLER model F 213 Studio - 1 szt. W ramach przedmiotu zamówienia wraz z instrumentem należy dostarczyć:
  a. ławę fortepianową z regulowaną wysokością siedzenia - 1 szt.
  b. dopasowany do dostarczanego instrumentu pokrowiec z materiału - 1 szt.
  Jeżeli Wykonawca składa ofertę równoważną, Zamawiający żąda dostarczenia instrumentu do siedziby Zamawiającego celem oceny kryteriów przydatności.
  3. Za równoważny instrument pod względem budowy zostanie uznany ten który będzie charakteryzował się m. in. następującymi cechami:
  a) długość 210 - 216 cm,
  b) szerokość 150 - 160 cm,
  c) wysokość 100 - 103 cm,
  d) ilość pedałów - 3,
  e) wykonanie ręczne,
  f) płyta rezonansowa - lity świerk wysokogórski,
  g) wyposażony w zamek klapy i płynne łagodne zamykanie pokrywy klawiatury - tak,
  h) mechanizm wykonany całkowicie z elementów drewnianych - mechanizm firmy Renner,
  i) pokrycie klawiszy - zapobiegające ślizganiu się palców,
  j) pozycje ustawienia pulpitu - 5,
  k) wykończenie - czarny wysoki połysk,
  l) kołki stroikowe - niklowane,
  ł) strojnica - klejona wielowarstwowa,
  m) ciężar gry: 52-56 g
  n) wyposażony w rolki mosiężne przy nogach - tak..
  Uwagi:
  a. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  b. Jeżeli Wykonawca składa ofertę równoważną, Zamawiający żąda dostarczenia instrumentu do siedziby Zamawiającego lub udostępnienia w siedzibie Wykonawcy celem oceny kryteriów przydatności. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.
  c. Przedmiot zamówienia obejmuje również strojenie instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego.
  d. Za równoważny w stosunku do wskazanego instrumentu muzycznego Zamawiający uzna taki oferowany przez Wykonawców instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym technicznym oraz funkcjonalnym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem:
  - artystycznym i wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w trakcie wykonywania utworów muzycznych,
  - technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrumenty i akcesoria, które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument.
  4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego - Strzyżów, ul. Mostowa 2 - III piętro
  5. Realizacja zamówienia publicznego: od momentu podpisania umowy (około 13.12.2010 roku) do dnia 27.12.2010 roku.
  6. Kod CPV:
  - 37.31.00.00-4 - instrumenty muzyczne
  - 37.31.10.00-4 - instrumenty klawiszowe;
  - 37.32.16.00-0 - pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne lub akcesoria;
  - 39.11.35.00-2 - stołki;
  7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki, do naprawy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającego poza termin 14 dnia od daty zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy instrumentu zastępczego o klasie nie gorszej niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo wymiany instrumentu na nowy
  8. W przypadkach, o których mowa w punkcie 7, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio:
  1) w przypadku naprawy instrumentu - o okres wykonywania naprawy,
  2) w przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji.
  9. Warunki finansowe rozliczeń:
  a. podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony dowód dostawy lub pobrania przez Zamawiającego,
  b. płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury.
  podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
 8. Dostawa fortepianów dla Akademii Muzycznej we Wrocławiu
  Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław
  Dostawa fortepianów - 2 szt.
 9. Dostawa fabrycznie nowych fortepianów dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.G.Ph.Telemanna w Żarach Al.Wojska Polskigo 2A
  Zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I st.im. G.Ph. Telemanna w Żarach, Żary
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych fortepianów:
  I. Fortepian Yamaha S6 BB - lub równoważny
  1. instrument klasy mistrzowskiej
  2. instrument wykonany ręcznie, w technologii tradycyjnej
  3. 88 klawiszy
  4. 3 pedały ( środkowy pedał: sostenuto)
  5. stalowy rezonator dźwiękowy
  6. skala duplex
  7. płyta rezonansowa ze świerku europejskiego
  8. rama wykonana z żeliwa w technologii odlewania próżniowego
  9. mechanizm bez elementów plastikowych
  10. kołki stroikowe ze stali nierdzewnej wykonane metodą toczenia
  11. popychacze klonowe
  12. tulejki popychaczy ze sztucznej skóry
  13. belki szkieletowe rozłożone promieniście i połączone wczepinowo z ramą szkieletu
  14. 20-tonowe naprężenie strun
  15. struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi
  16. struny nawijane ręcznie
  17. belki stroikowe wykonane z warstw twardego klonu oraz mahoniu, łączonych
  wertykalnie żywicą, top z twardego klonu
  18. białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej
  19. czarne klawisze wykonane z kompozytu drewnianego
  20. klawisze balansowane i poziomowane laserowo
  21. młotki osadzone na trzonkach o baryłkowym przekroju
  22. Szyny korpusu mechanizmu grającego tłoczone z aluminium
  23. Mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpieczający przed jej
  przypadkowym opadnięciem na ręce pianisty
  24. pedały i drążki pedałowe wykonane z mosiądzu
  25. 5 pozycji ustawienia pulpitu
  26. 3 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu
  27. dodatkowy metalowy wspornik pokrywy
  28. blokada wspornika pokrywy
  29. zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury
  30. wykończenie części drewnianych żywicą poliestrową
  31. nogi na podwójnych kołach
  32. kolor czarny - wysoki połysk
  33. długość 212 - 215 cm
  34. szerokość 153 - 154 cm
  35. wysokość 102 - 103 cm
  36. waga 380 - 385 kg
  37. w cenie: możliwość wyboru instrumentu z co najmniej 3 egzemplarzy, strojenie
  i intonacja po dostawie oraz po upływie roku
  38. 5-letnia gwarancja
  39. pokrowiec i taboret (ława) z regulowaną wysokością w kolorze czarnym

  II. Fortepian IRMLER model F 210 E Professional - lub równoważny

  1. Wymiary:
  długość: 209-211 cm
  szerokość: 151-153 cm
  wysokość: 102 -103 cm
  waga: 330-340 kg
  2. Strojnica: klejona wielowarstwowa
  3. Płyta rezonansowa: wysokogatunkowy, sezonowany europejski świerk wysokogórski
  4. Ilość żeber: 14
  5. Skala duplex - dźwięki od 53 do 88
  6. Kołki stroikowe niklowane firmy Klinke
  7. Najdłuższa struna basowa: 1505 mm
  8. Najdłuższa struna przejścia: 1350 mm
  9. Mechanizm bez elementów plastikowych
  10. Ciężar gry:
  klawisze 1-25 : 56 g,
  klawisze 26-70 : 54 g,
  klawisze 71-88 : 50 g,
  11. Powrót klawisza:
  klawisze 1-25 : 29 g,
  klawisze 26-70 : 31 g,
  klawisze 71-88 : 35 g,
  11. Trzy pedały (środkowy pedał sostenuto)
  12. Lakier czarny, wykończenie na wysoki połysk
  13. Mechanizm łagodnego opadania pokrywy klawiatury
  14. Zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury
  15. 5 letnia gwarancja
  16. Pokrowiec i taboret (ława) w kolorze czarnym
  17. W cenie możliwość wyboru z co najmniej 3 egzemplarzy, strojenie i intonacja
  po dostawie

Inne osoby dla Szewczyk Jakub Jan (62 osoby):