Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Jolanta Bogusława

w KRS

Jolanta Bogusława Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jolanta
Drugie imię:Bogusława
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Jeleśnia (Śląskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bachowski Krzysztof, Białek Mirosława Wiesława, Butor Danuta Anna, Cieślak Tadeusz, Cudzich Helena, Duraj Danuta, Dziki Wiktor, Grzegorzek Maria, Jurasz Olga Maria, Kajstura Adam Władysław, Kołda Janina, Malec Anna Barbara, Mizia Stanisław, Mocek Teresa, Mrózek Jan, Pal Helena, Suchoń Jan, Słapa Anna, Wilczęga Maria, Wrzeszcz Wiesław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wrzeszcz Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Jeleśni, Jeleśnia − KRS 0000113749
 2. Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Kęty − KRS 0000218149
 3. Kółko Rolnicze W Jeleśni, Jeleśnia − KRS 0000297711
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Sopotni Wielkiej, Sopotnia Wielka − KRS 0000286348
 5. Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne Romanka W Sopotni Małej, Sopotnia Mała − KRS 0000258794

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Beskidzka Izba Kapitałowa i Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O. -, Bielsko-biała − KRS 0000020803
 2. Beskidzki Bank Spółdzielczy, Bielsko-biała − KRS 0000093686
 3. Żywieckie Zakłady Przetwórcze Runo Sp. Z O.O., Żywiec − KRS 0000177297

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 300.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - kwota kredytu: 300 000 PLN; - okres kredytowania: grudzień 2015 - grudzień 2021 r. - oprocentowanie: zmienne w oparciu o WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększone o marżę banku; - spłata odsetek: miesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa; - okres spłaty w latach: 2019 - 2021 w 12 równych ratach kwartalnych z możliwością wcześniejszej spłaty w całości lub w części bez ponoszenia dodatkowych kosztów - zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. - termin przekazania do dyspozycji środków finansowych: kwota kredytu ma być przelana na konto zamawiającego jednorazowo, - kwota 300.000 PLN w terminie 3 dni od daty podpisania umowy
 2. Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koszarawa.
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 600.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koszarawa.
 3. Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koszarawa
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 400000 pln na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koszarawa
 4. Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koszarawa
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 682200 zł.na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koszarawa.
 5. Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koszarawa
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.200.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Koszarawa.
 6. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego złotówkowego w kwocie 1 500 000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy w Węgierskiej Górce, Węgierska Górka
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenia i obsługa kredytu bankowego złotówkowego w wysokości 1 500 000 zł z przeznaczeniem na :
  - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

  2.Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo transzach na rachunek podstawowy gminy. Wysokość i termin przekazania środków będzie każdorazowo uzgadniany z wykonawca i przedkładany w postaci wniosku na 2 dni przed uruchomieniem transzy.


  3.Całkowite uruchomienie kredytu nastąpi do dnia 20.12.2010 r

  4.Kredyt zostanie zaciągnięty na okres do 15.12.2011 r od daty podpisania umowy kredytowej z karencją do 30.06.2011 r

  5.Spłata kredytu dokonywana będzie w miarę otrzymywania środków z Instytucji Zarządzającej środkami z Unii Europejskiej

  6.Kredyt będzie spłacony do 15.12.2011 r.

  7.Spłata odsetek ,które naliczane będą od wielkości wykorzystanego kredytu będzie następować w miesięcznych ratach

  8.W całym okresie kredytowania (wykorzystanie i spłata) naliczanie odsetek winno być według metody kapitałowej, to znaczy od aktualnego zadłużenia .

  9.Prowizja płatna w dniu uruchomienia transzy, w wysokości określonej w ofercie naliczona od kwoty pobranej transzy kredytu, poprzez potrącenie z przekazanej kwoty kredytu na rachunek podstawowy gminy

  10.Zamawiający ( kredytobiorca) zastrzega sobie możliwość nie pobierania w pełnej wysokości kwoty kredytu. W takim przypadku bank nie obciąży Zamawiającego (kredytobiorcę) kosztami nie pobranego kredytu.

  11.Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M i dodatnią lub ujemną marżę banku

  12.Rok odsetkowy równy 365 dni

  13.Należy przyjąć , że każdy miesiąc odsetkowy liczy rzeczywistą ilość dni

  14.Mozliwośc wcześniejszych (przed ustalonym terminem ) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy (banku) o tym fakcie.

  15.Zabezpieczenie kredytu : weksel in blanco, przekazany Wykonawcy wraz z deklaracją wekslową
  16.Harmonogram spłat rat kredytu : w miarę pozyskiwanych środków z Unii Europejskiej nie później niż 15.12.2011 r.