Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Józef

w KRS

Józef Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1940 r., wiek 79 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borkowska Zdzisława, Borowski Kazimierz, Demski Maciej Marian, Demski Marcin, Fyda Władysław, Gawroński Adam, Jelec Danuta Stanisława, Just Andrzej, Kasprzyk Zbigniew Michał, Kawecki Józef, Krawiec Helena, Krawiec Zygmunt, Mokrzycki Franciszek, Młynarek Siadak Katarzyna, Nocuń Barbara Elżbieta, Paczuszka Jolanta, Paździor Krystian Stanisław, Szczepaniak Grażyna, Szczepańska Jolanta, Talkowska Szewczyk Katarzyna, Witkowski Bogdan, Zwiech Beata, Zwiech Jarosław, Zwiech Jerzy Kazimierz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borkowska Zdzisława, Borowski Kazimierz, Demski Maciej Marian, Demski Marcin, Fyda Władysław, Gawroński Adam, Jelec Danuta Stanisława, Just Andrzej, Kasprzyk Zbigniew Michał, Kawecki Józef, Krawiec Helena, Krawiec Zygmunt, Mokrzycki Franciszek, Młynarek Siadak Katarzyna, Nocuń Barbara Elżbieta, Paczuszka Jolanta, Paździor Krystian Stanisław, Szczepaniak Grażyna, Szczepańska Jolanta, Talkowska Szewczyk Katarzyna, Witkowski Bogdan, Zwiech Beata, Zwiech Jarosław, Zwiech Jerzy Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Awm Budownictwo S.A., Wrocław − KRS 0000519660
 2. C-projekt Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000635972
 3. Cubeteam.com S.A., Wrocław − KRS 0000037193
 4. Excavex Sp. Z O.O., Ziemnice − KRS 0000353150
 5. Fundacja Pro Arte, Wrocław − KRS 0000085851
 6. Fundacja Pro Arte 2002, Wrocław − KRS 0000395157
 7. Kancelaria Lexcon Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000385104
 8. Klub Rotariański Wrocław-centrum - Rotary Club Wrocław-centrum, Wrocław − KRS 0000191902
 9. Mediaserwis Zbigniew Kasprzyk Sp. J., Środa Śląska − KRS 0000255347
 10. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000027173
 11. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej W Wołowie Sp. Z O.O., Wołów − KRS 0000110229
 12. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych Exprim Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000055149
 13. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Kan-rem Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000178469
 14. Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne Eskacard Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000254862
 15. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dwunastka W Środzie Śląskiej, Środa Śląska − KRS 0000132739
 16. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego Nr Ix Im. Juliusza Słowackiego We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000342477
 17. Zakład Wydobywczo Produkcyjny Uranos Sp. Z O.O., Przedmoście − KRS 0000318642

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Baumit Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000050943
 2. Baumit-polska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000081737
 3. Bayosan Polska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000037934
 4. Bims Plus Wrocław Technika Grzewcza, Sanitarna i Domowa Sp. Z O.O., Stanowice − KRS 0000053811
 5. Biuro Inżynierskie Jbw Sp. Z O.O., Duszniki Zdrój − KRS 0000172603
 6. Dr C Sp. Z O.O., Polanica-zdrój − KRS 0000179472
 7. Ergotax Sp. Z O.O., Długołęka − KRS 0000596794
 8. Investcom Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000233952
 9. Moto-partner Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000080898
 10. Plan International Sp. Z O.O., Głuchołazy − KRS 0000064063
 11. Polska Firma Elektryczna Energia Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Wrocław − KRS 0000244142
 12. Poltronic S.A., Wrocław − KRS 0000349566
 13. Stefpol Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000133726
 14. Wołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wołów − KRS 0000176847
 15. Wrocławski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000120112
 16. Wrocławski Park Wodny S.A., Wrocław − KRS 0000222251
 17. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Kąty Wrocławskie − KRS 0000063479

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Budowa sieci wodociągowych w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce.
  Zamawiający: Gmina Kobierzyce, Kobierzyce
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja p/n /Budowa sieci wodociągowych w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce/, obejmująca w podziale na 3 zadania budowę sieci wodociągowych. Zamawiający dokonał podziału realizacji na 3 zadania (części): Zadanie nr 1: /Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 31/2 w miejscowości Królikowice./ Zadanie polegać będzie na wykonaniu na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy sieci wodociągowej fi160 na odcinku od węzła Wi1 do węzła Wi2 o długości ok. 61,15 m w Królikowicach, dz. 31/2, zgodnie z poglądowym załącznikiem graficznym nr 11 do SIWZ. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: A1) Projekt budowlany A2) Projekt wykonawczy A3) STWIOR A4) Przedmiar robót Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: Teresę Ziemkowską - Ciura prowadzącą działalność pod firmą TZP Plus Teresa Ziemkowska-Ciura z siedzibą 54-530 Wrocław, ul. Płużna 19, i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. UWAGA Zamawiający zwraca uwagę, że zakres realizacji zadania nie obejmuje całego przedmiotu dokumentacji projektowo-technicznej. Zadanie nr 2:/Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobierzyce - budowa wybranego odcinka - od węzła WP2 do węzła W53 oraz od WP1 do W15./ Zadanie polegać będzie na budowie na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej sieci wodociągowej fi160 w miejscowości Kobierzyce - ul. Kolejowa, ul. Nowa na odcinku od węzła WP2 do węzła W53 o długości ok. 186,46 m oraz na odcinku od węzła WP1 do węzła W15 o długości ok. 337,42 m, zgodnie z poglądowym załącznikiem graficznym nr 11 do SIWZ. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: B1) Projekt Budowlany B2) Projekt wykonawczy B3) STWIOR B4) Przedmiar Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: Marka Drozdowicza prowadzącego działalność pod firmą /Projektowanie - Usługi MIMAR/ inż. Marek Drozdowicz z siedzibą 58-310 Szczawno-Zdrój ul. Mickiewicza 30 a, i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. UWAGA Zamawiający zwraca uwagę, że zakres realizacji zadania nie obejmuje całego przedmiotu dokumentacji projektowo-technicznej. Roboty drogowe do wykonania przez Wykonawcę: Część drogowa Rodzaj drogi przed budową: a.droga gruntowa - ok. 89 m: Wykonanie drogi tłuczniowej: Technologia wykonania: Na szerokości wykopu w wykopie: grunt zagęścić - stopień zagęszczenia: G1, Drogę na szerokości 5 m wykonać w następującej konstrukcji: Korytowanie - gł. 40 cm, Warstwa odsączająca piaskowa - gr 15 cm, Warstwa kruszywa kamiennego frakcji 0-63 mm ( granit, bazalt ) - gr. 20 cm, Warstwa Kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm b.droga tłuczniowa (sieć w poboczu drogi tłuczniowej i w części w drodze tłuczniowej) - ok. 222 m: - sieć w poboczu drogi tłuczniowej: Na szerokości wykopu w wykopie: grunt zagęścić - stopień zagęszczenia: G1 W przypadku, gdy budowana sieć znajduje się w poboczu, po zakończonych pracach należy drogę tłuczniową oczyścić z pozostałości po wykopach (humus) i wyrównać warstwą kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm, sieć w drodze tłuczniowej: Na szerokości wykopu w wykopie: grunt zagęścić - stopień zagęszczenia: G1, Na szerokości wykopu odtworzyć nawierzchnię w następującej konstrukcji: Warstwa piasku (zasypka) - zagęścić, Warstwa tłucznia, który przed przystąpieniem do robót został usunięty, Warstwa odsączająca piaskowa - gr 15 cm, Warstwa kruszywa kamiennego frakcji 0-63 mm ( granit, bazalt ) - gr. 20 cm, Warstwa Kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm c.droga o nawierzchni bitumicznej (sieć w poboczu) - ok. 155 m: Technologia wykonania w przypadku prowadzenia prac w poboczu: Na szerokości wykopu w wykopie: grunt zagęścić - stopień zagęszczenia: G1, Na szerokości 0,5 m od granicy nawierzchni bitumicznej, należy wykonać podbudowę o następującej konstrukcji: Warstwa odsączająca piaskowa - gr 15 cm (przed warstwą piasku należy w wykopie umieścić tłuczeń, który przed przystąpieniem do robót został usunięty), Warstwa kruszywa kamiennego frakcji 0-63 mm ( granit, bazalt ) - gr. 20 cm, Warstwa Kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm. W przypadku zniszczenia nawierzchni bitumicznej: odtworzenie o następującej konstrukcji: Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej (warstwa ścieralna 5 cm z asfaltobetonu 0/12,8 ) na podbudowie z warstwy kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm; - na powierzchni uszkodzenia. d.droga o nawierzchni bitumicznej (sieć w drodze o nawierzchni bitumicznej) - ok. 58 m: W przypadku zniszczenia nawierzchni bitumicznej: odtworzenie o następującej konstrukcji: Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej (warstwa ścieralna 5 cm z asfaltobetonu 0/12,8 ) na podbudowie z warstwy kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm Zadanie 3:/Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbice, ul. Lwowska - budowa wybranego odcinka - od węzła W9 do węzła WP2./ Zadanie polegać będzie budowie na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej wybranego odcinka sieci wodociągowej fi 160 w miejscowości Wierzbice - ul. Lwowska - od węzła W9 do węzła WP2 o dł. ok. 127,23 m, zgodnie z poglądowym załącznikiem graficznym nr 11 do SIWZ. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: C1) Projekt budowlany C2) Projekt wykonawczy C3) STWIOR C4) Specyfikacja materiałowa C5) Zastępcza organizacja ruchu oraz Odbudowa nawierzchni C6) Przedmiar robót Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: ECOTEQ I. Bors, R. Flis Sp. J z siedzibą 55-093 Kiełczów ul. Wilczycka 14 i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. UWAGA Zamawiający zwraca uwagę, że zakres realizacji zadania nie obejmuje całego przedmiotu dokumentacji projektowo-technicznej. Do Wykonawcy należy ponadto w zakresie realizacji każdego z zadań: 1) Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej (3 komplety) w skład, której wejdą: mapy geodezyjne powykonawcze potwierdzone w Zasobie Geodezyjnym - dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, potwierdzonych klauzulą, że zostały wbudowane na przedmiotowej budowie, protokoły badań i prób, oświadczenie kierownika budowy, geodezyjna mapa powykonawcza, dokumentacja fotograficzna. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru, 2) Wykonawca zapewnia stałą, pełną obsługę geodezyjną, obejmującą w szczególności: wytyczenie projektowanych elementów w terenie, kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych), w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów, pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej; 3) Po stronie Wykonawcy leży spełnienie w imieniu inwestora wszelkich formalności i warunków zawartych w decyzjach i uzgodnieniach, w tym także wykonanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji ruchu zastępczego - w przypadku konieczności jego sporządzenia, uzyskanie zezwoleń na zajęcia pasa dróg publicznych, 4) Należy wycenić i ująć w wycenie wszystkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, dokumentacji projektowo-technicznej, jak również inne koszty towarzyszące tj. np: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, obsługi geodezyjnej (w szczególności: wytyczenie projektowanych elementów w terenie; kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych); w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów; pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej), koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i decyzji oraz koszty wymiany gruntu, odwodnienia wykopów, naprawy i odbudowy uszkodzonych dróg przez Wykonawcę, zagęszczenia gruntu, zajęcia pasa dróg publicznych (nie dotyczy ew. zajęcia pasa na potrzeby umieszczenia urządzeń obcych - po stronie Zamawiającego), koszty uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, koszty wykonania i zatwierdzenia tymczasowego projektu organizacji ruchu zastępczego, itd., 5) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy: z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i służbami przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, w szczególności w zakresie spełnienia wymagań służb eksploatujących sieć, 6) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do przeprowadzenia na bieżąco badań zagęszczenia gruntów (w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 7) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych gruntach rolnych. O terminie wejścia na działkę i prowadzenia prac Wykonawca poinformuje właścicieli działek z 2 - tygodniowym wyprzedzeniem a po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym zadania Wykonawca zobowiązuje się uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia właścicieli działek, że nie wnoszą oni roszczeń w związku z przeprowadzonymi robotami, 8) Wykonywane prace należy skoordynować z pracami polowymi na gruntach rolnych w obrębie planowanej inwestycji, 9) Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania umowy do przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze budowlanym i w imieniu Zamawiającego do zgłoszenia rozpoczęcia przedmiotowych robót w Nadzorze budowlanym, 10) Zamawiający informuje, że wywóz urobku przy robotach ziemnych będzie miał miejsce na teren wyrobiska w miejscowości Tyniec n/ Ślęzą na podstawie kart odpadów (wydanych w Urzędzie Gminy Kobierzyce ). Składowanie ziemi i gruzu jest nieodpłatne. Wykonawca zapewni własny transport na miejsce przeznaczenia oraz sprzęt do formowania gromadzonego gruntu i poniesie koszty z tym związane, 11) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla obszarów w obrębie inwestycji, 12) Koszty przeprowadzenia czynności odbiorowych leżą po stronie Wykonawcy, 13) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na swój koszt uzyska opinię sanitarną wydaną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie wyrażonej zgody na zastosowanie użytych materiałów do wykonania wodociągu. 14) Po wykonaniu zadania (dot. wodociągu) przed włączeniem do sieci, Wykonawca na swój koszt dokona badania wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym przez akredytowane laboratorium i przedłoży Zamawiającemu ocenę jakości wody na podstawie sprawozdania z badania wody. 15) Wykonawca na swój koszt przedstawi badanie zagęszczenia gruntu w pasie drogi w obrębie prowadzonej inwestycji. 16) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację odbiorową w 3 egz., w tym 1 oryginał. Na dokumentację odbiorową składa się: a)dziennik budowy, b)decyzja dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę c) oświadczenie Kierownika budowy, d) aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, e) opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zastosowane materiały, f) ocena jakości wody na podstawie sprawozdań z laboratoryjnych badań wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym wykonane przez akredytowane laboratorium (pobór wody przez pracownika akredytowanego przy obecności w miarę możliwości Inspektora Nadzoru). g) protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej szczelności sieci wodociągowej, h) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, i) protokół włączeniowy do sieci podpisany przez przedsiębiorstwo wod.-kan. (obecnie KPWiK Sp. z o. o.), j) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z oświadczeniem o usytuowaniu obiektu budowlanego zgodnie projektem zagospodarowania działki lub terenu sporządzane przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, k) potwierdzenie z Nadzoru budowlanego braku sprzeciwu w/s zamiaru przystąpienia do użytkowania /decyzji pozwolenia na użytkowanie, l) protokół wydajności hydrantów, m) oświadczenia właścicieli działek o uporządkowaniu terenu po robotach, oraz że nie wnoszą oni roszczeń w związku z przeprowadzonymi robotami, n) oświadczenie Sołtysa miejscowości, w której wykonywana była inwestycja o uporządkowaniu terenu po robotach, o) wydruki zgrzewów (fakultatywne), 17) Wykonawca w imieniu Zamawiającego zgłosi w Nadzorze budowlanym zakończenie robót oraz uzyska potwierdzenie braku przeciwwskazań do użytkowania, 18) W przypadku zadania nr 2 i 3 w związku z częściową realizacją zakresu dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na rzecz Zamawiającego wszystkich dokumentów, które niezbędne są do uzyskania od Nadzoru budowlanego decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. Wskazuje się w zamówieniu rolę KPWiK Sp. z o. o. Czynny udział KPWiK Sp. z o. o. w trakcie realizacji budowy sieci, poprzez kontrolę i monitoring na etapie realizacji budowy, przekazywanie zaleceń Wykonawcy związanych z użytkowaniem sieci oraz udział w rozruchach i odbiorach końcowych. Terminy związane z koniecznością wykonania prac na czynnych sieciach wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Wykonawca uzgodni z KPWIK. Wpięcia do sieci należy dokonywać pod nadzorem KPWiK Sp. z o. o. Dokumentacja projektowa dla przedmiotowych zadań uzgadniania była z poprzednim Użytkownikiem sieci (Exprim Sp. z o. o.), z dniem 01.04.2016 r. KPWiK Sp. z o. o. weszło w prawa i obowiązki Użytkownika sieci i rozpoczęło swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków. Wykonawca, najpóźniej 7 dni przed pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru technicznego robót, przekaże kompletną dokumentację powykonawczą zadania wraz z dokumentacją odbiorową do Użytkownika sieci (KPWiK Sp. z o. o.), w celu jej weryfikacji i przygotowania się do odbioru końcowego zadania i przekazania do eksploatacji. Nadzór archeologiczny leży po stronie Zamawiającego. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie wykonane roboty oraz materiały muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN, posiadać wymagane atesty i dopuszczenia oraz muszą być zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Jeżeli w niniejszej SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty /równoważne/. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych w SIWZ. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wraz z danymi technicznymi wykazującymi ich parametry oraz odpowiednimi obliczeniami winien stanowić załącznik do oferty. Oceny równoważności materiałów i urządzeń Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert. Gdy wystarczające będą parametry, Zamawiający nie będzie wymagał obliczeń. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy (sporządzony przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Rozdz. II SIWZ, dokumentacji projektowo-technicznej, STWiOR oraz wyceny własnej. Z kosztorysu winna wynikać cena ryczałtowa wpisana do formularza ofertowego. W przypadku pominięcia w kosztorysie ofertowym pewnych robót, czynności lub materiałów wynikających z technologii wykonania robót, Zamawiający uzna, że cena ogólna przedstawiona przez Wykonawcę obejmuje te roboty lub czynności i zostaną one wykonane w ramach podanej ceny ryczałtowej, a ich koszt został ujęty w ramach innych pozycji ofertowych. Kosztorys sporządzany jest pomocniczo dla potrzeb upewnienia się co do poprawności wyliczenia ceny oferty oraz późniejszej prawidłowej realizacji i rozliczenia inwestycji).
 2. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce.
  Zamawiający: Gmina Kobierzyce, Kobierzyce
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja p/n /Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce/, obejmująca w podziale na 5 zadań budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Zamawiający dokonał podziału realizacji na 5 zadań (części): Zadanie nr 1: /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magnice, ul. Jesionowa, dz. nr 45/2, 20/3, 39/8, 39/11, 39/13, 2/19, 19/3, 10/47, 10/70/ (W ramach zadania budżetowego: Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 40002-6050-INW-002). Zadanie polegać będzie na wykonaniu budowy sieci wodociągowej fi 160 w Magnicach na dz. nr 45/2, 20/3, 39/8, 39/11, 39/13, 2/19, 19/3, 10/47, 10/70 o dł. ok. 625,9 m. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: A1) Projekt budowlany A2) Projekt wykonawczy A3) STWIOR A4) Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1959 D A5) Tymczasowa organizacja ruchu pod odbudowę nawierzchni drogi A6) Tymczasowa organizacja ruchu - branża drogowa A7) Przedmiar robót Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych PLAN Sp. z o. o. z siedzibą: 65-823 Zielona Góra ul. Browarna 1 i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. Zadanie nr 2: /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tyniec nad Ślęzą, ul. Spadochroniarzy - Etap I, dz. nr 41/ (w ramach zadania budżetowego: Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 40002-6050-INW-002). Zadanie polegać będzie na wykonaniu budowy sieci wodociągowej fi 160 w miejscowości Tyniec nad Ślęzą na dz. nr 41 o dł. ok. 175,00 m. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: B1) Projekt budowlany B2) Projekt wykonawczy B3) STWIOR B4) Tymczasowa organizacja ruchu B5) Przedmiar robót Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych PLAN Sp. z o. o. z siedzibą: 65-823 Zielona Góra ul. Browarna 1 i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. Zadanie 3: /Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Tyniec Mały, ul. Pod Lasem, dz. nr 55, 56/4, 56/10/ (w ramach zadania budżetowego: Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 40002-6050-INW-002 oraz Bieżąca rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 90001-6050-INW-048). Zadanie polegać będzie na wykonaniu budowy sieci wodociągowej fi 160 oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Tyniec Mały na dz. nr 55, 56/4, 56/10 o dł.: - sieć wodociągowa ok. 100,00 m, - sieć kanalizacji sanitarnej ok. 86,00 m. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: C1) Projekt budowlany /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tyniec Mały, ul. Pod Lasem/ C2) Projekt budowlany /Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyniec Mały, ul. Pod Lasem./ C3) Projekt wykonawczy Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tyniec Mały, ul. Pod Lasem/ C4) Projekt wykonawczy /Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyniec Mały, ul. Pod Lasem./ C5) STWIOR /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tyniec Mały, ul. Pod Lasem/ C6) STWIOR /Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyniec Mały, ul. Pod Lasem./ C7) Tymczasowa organizacja ruchu C8) Przedmiar robót - sieć wodociągowa C9) Przedmiar robót - sieć kanalizacyjna Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych PLAN Sp. z o. o. z siedzibą: 65-823 Zielona Góra ul. Browarna 1 i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. Zadanie nr 4: /Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, ul. Wiosenna dz. nr 11/24, 11/36/ (W ramach zadania budżetowego: Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 40002-6050-INW-002). Zadanie polegać będzie na wykonaniu budowy sieci wodociągowej fi 160 w miejscowości Magnice na dz. nr 11/24, 11/36 o dł. ok. 61,00 m. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: D1) Projekt budowlany D2) Projekt Wykonawczy D3) STWIOR D4) Tymczasowa organizacja ruchu D5) Przedmiar robót Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych PLAN Sp. z o. o. z siedzibą: 65-823 Zielona Góra ul. Browarna 1 i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. Zadanie nr 5: /Budowa odcinka połączeniowego sieci kanalizacyjnej do granicy działek 286/17, 286/18 w miejscowości Bielany Wrocławskie, ul. Jaśminowa dz. nr 328/10, 286/19/ (W ramach zadania budżetowego: Bieżąca rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 90001-6050-INW-048). Zadanie polegać będzie na wykonaniu budowy odcinka połączeniowego sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bielany Wrocławskie na dz. nr 328/10, 286/19 o łącznej dł. ok. 17,20 m. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: E1) Projekt budowlany E2) Projekt wykonawczy E3) STWIOR E4) Tymczasowa organizacja ruchu E5) Przedmiar robót Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych PLAN Sp. z o. o. z siedzibą: 65-823 Zielona Góra ul. Browarna 1 i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Do Wykonawcy należy ponadto w zakresie wybranego zadania: 1) Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej (3 komplety) w skład, której wejdą: mapy geodezyjne powykonawcze potwierdzone w Zasobie Geodezyjnym - dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, potwierdzonych klauzulą, że zostały wbudowane na przedmiotowej budowie, protokoły badań i prób, oświadczenie kierownika budowy, geodezyjna mapa powykonawcza, dokumentacja fotograficzna. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru, 2) Wykonawca zapewnia stałą, pełną obsługę geodezyjną, w szczególności: - wytyczenie projektowanych elementów w terenie - kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych) - w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów - pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej; 3) Po stronie Wykonawcy leży spełnienie w imieniu inwestora wszelkich formalności i warunków zawartych w decyzjach i uzgodnieniach, w tym także wykonanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji ruchu zastępczego - w przypadku konieczności jego sporządzenia, uzyskanie zezwoleń na zajęcia pasa dróg publicznych. 4) Należy wycenić i ująć w wycenie wszystkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, dokumentacji projektowo-technicznej, jak również inne koszty towarzyszące tj. np: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, obsługi geodezyjnej (w szczególności: wytyczenie projektowanych elementów w terenie; kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych); w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów; pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej), koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i decyzji oraz koszty wymiany gruntu, odwodnienia wykopów, naprawy i odbudowy dróg, zagęszczenia gruntu, zajęcia pasa dróg publicznych (nie dotyczy ew. zajęcia pasa na potrzeby umieszczenia urządzeń obcych - po stronie Zamawiającego), koszty uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, koszty wykonania i zatwierdzenia tymczasowego projektu organizacji ruchu zastępczego, kamerowania (w przypadku kanalizacji sanit.) itd. 5) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy: z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i służbami przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, w szczególności w zakresie spełnienia wymagań służb eksploatujących sieć. 6) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do przeprowadzenia na bieżąco badań zagęszczenia gruntów (w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 7) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych gruntach rolnych. O terminie wejścia na działkę i prowadzenia prac Wykonawca poinformuje właścicieli działek z 2-tygodniowym wyprzedzeniem a po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym zadania Wykonawca zobowiązuje się uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia właścicieli działek, że nie wnoszą oni roszczeń w związku z przeprowadzonymi robotami; 8) Wykonywane prace należy skoordynować z pracami polowymi na gruntach rolnych w obrębie planowanej inwestycji; 9) Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania umowy do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze budowlanym. 10) Zamawiający informuje, że wywóz urobku przy robotach ziemnych będzie miał miejsce na teren wyrobiska w miejscowości Tyniec n/ Ślęzą na podstawie kart odpadów ( wydanych w Urzędzie Gminy Kobierzyce ). Składowanie ziemi i gruzu jest nieodpłatne. Wykonawca zapewni własny transport na miejsce przeznaczenia oraz sprzęt do formowania gromadzonego gruntu i poniesie koszty z tym związane. 11) Wykonawca w imieniu Zamawiającego zgłosi w Nadzorze budowlanym zakończenie robót oraz uzyska potwierdzenie braku przeciwwskazań do użytkowania. Nadzór archeologiczny leży po stronie Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty oraz materiały muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN, posiadać wymagane atesty i dopuszczenia oraz muszą być zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Jeżeli w niniejszej SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty /równoważne/. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych w SIWZ. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wraz z danymi technicznymi wykazującymi ich parametry oraz odpowiednimi obliczeniami winien stanowić załącznik do oferty. Oceny równoważności materiałów i urządzeń Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert. Gdy wystarczające będą parametry, Zamawiający nie będzie wymagał obliczeń.
 3. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ul. Kutrzeby we Wrocławiu
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ul. Kutrzeby we Wrocławiu, w tym: 1) Budowa sieci wodociągowej w ul. Kutrzeby we Wrocławiu na rzecz Gminy Kobierzyce 2) Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kutrzeby we Wrocławiu na rzecz MPWiK S.A
 4. Budowa wodociągu dla Stacji badawczo - dydaktycznej w Samotworze. Sprawa RAP.272.44.2014.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
  Inwestycja ma na celu doprowadzenie wody do Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zlokalizowanej na terenie działek 112/7 i 112/5 w miejscowości Samotwór - Krzeptów w gminie Kąty Wrocławskie. Projektowana sieć wodociągowa przebiegać będzie w pasie dróg ziemnych Gminy Kąty Wrocławskie (dz.13 i 10 Obręb Kębłowice AM1, działka 113 Obręb Krzeptów AM2, dz.92 Obręb Samotwór AM, a zlokalizowana będzie w poboczu ww. dróg, możliwie blisko granicy z działkami przyległymi. Końcowy fragment sieci wodociągowej przebiegać będzie w obrębie działki 112/7 Obręb Krzeptów AM2, należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego, na której zlokalizowana jest Stacja Badawczo-Dydaktyczna. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót obejmujący: - budowę odcinka sieci wodociągowej z rury zgrzewanej PEHD dn110x6,6 o długości ok. 1467,55 m oraz odcinka z rury zgrzewanej PEHD dn90x5,4 o długości ok. 5,5m, - wykonanie spięcia z istniejącą siecią wodociągową dn80 w miejscowości Kębłowice, - wykonanie przyłączy wodociągowych do wykonanego rurociągu z zestawami wodomierzowymi - 2 szt., - montaż studzienki odwadniającej - 3szt., - montaż studzienki odpowietrzającej - 2szt., - montaż studzienki wodomierzowej z urządzeniem do chlorowania wody - 1szt., - montaż hydrantów p.poż. dn80 mm (typ nadziemny z zasuwami odcinającymi) dn80 mm - 2szt. - wykonanie przejścia rurociągu pod przewodem sieci gazowej, - odbudowę nawierzchni drogi , - odbudowę istniejących z
 5. Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jelczu-Laskowicach w ul. Bażantowa, Bociania, Łabędzia dz. nr 9, 4/1, 6/34, 7/39, 7/40, 7/41 AM-27 obręb Laskowice.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Jelcz-Laskowice
  Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jelczu-Laskowicach w ul. Bażantowa, Bociania, Łabędzia dz. nr 9, 4/1, 6/34, 7/39, 7/40, 7/41 AM-27 obręb Laskowice.
  o podstawowych parametrach:
  I. SIEĆ I PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ
  1.1. Rurociągi PCV-U 200 SN 8 lite - 999,00 m
  1.2. Rurociągi PCV-U 160 SN 8 lite - 280,00 m
  1.3.Studnie betonowe DN 1200 - 23 kpl
  1.4.Trójniki PCV 200/160 - 21 szt
  1.5.Rura stalowa ochronna DN300 - 10,0 m
  II. SIEĆ WODOCIĄGOWA
  2.1. Rurociągi PCV 160 PN 10 - 936,00 m
  2.2. Zasuwa DN 150 - 16 kpl
  2.3. Zasuwa DN 80 - 7 kpl
  2.4. Trójnik żeliwny kołnierzowy z żeliwa sweroidalnego 150/150 - 9 szt
  2.5. Trójnik żeliwny kołnierzowy z żeliwa sweroidalnego 150/80 - 7 szt
  2.6. Hydrant nadziemny DN 80 -7 kpl
 6. Budowa przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu
  Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego wraz z przystosowaniem istniejącej instalacji na Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu, według posiadanej dokumentacji technicznej wykonanej przez WODUS Usługi Projektowe Krzysztof Sikora-Bigaj, ul. Parkowa 7, 55-095 Długołęka. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące bloki robót budowlanych: a) Sieć zewnętrzna wodociągowo - kanalizacyjna: - Roboty ziemne, - Roboty montażowe, b) Przyłącza wodociągowo - kanalizacyjne: - Roboty ziemne, - Roboty montażowe, c) Roboty nawierzchniowe: - Rozebranie nawierzchni, - Odtworzenie nawierzchni. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) Dokumentacja techniczna dot. Budowy przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego do SPA Wrocław, obejmująca następujące opracowania: - Projekt budowlany; - Projekt wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; - Projekt wykonawczy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej; - Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego, odbudowa nawierzchni; - Dokumentacja geotechniczna; - Inwentaryzacja zieleni; - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Umowy
 7. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków do nieruchomości stanowiących zasób OReg WAM Wrocław..
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Wrocław
  Dostawa wody i odprowadzenie ścieków do 3 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie lokali mieszkalnych 92, położonych przy ulicy Jasnej 2-22 w m.Wysoka..
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej kolidującej z przebudową drogi i chodnika w miejscowości Małuszów, na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej.
  Zamawiający: Gmina Kobierzyce, Kobierzyce
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania p/n /Budowa kanalizacji sanitarnej kolidującej z przebudową drogi i chodnika w miejscowości Małuszów, na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej./
  Oprócz opisu przedmiotu zamówienia szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania:
  - Projekt budowlany
  - STWiOR dot. /Uporządkowanie gospodarki ściekowej środkowej części gminy Kobierzyce m. Małuszów etap 1 zadanie 1A ul. Krzyżowicka./
  W/w dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: P.U.P.I. /PLAN/ Sp. z o. o. 65-823 Zielona Góra ul. Browarna 1, i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51.

  Zakres zadania obejmuje (UWAGA! Zamawiający ograniczył zakres w stosunku do dokumentacji proj.-techn.):
  Wykonać budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek w miejscowości Małuszów gmina Kobierzyce zgodnie z planem zagospodarowania o łącznej długości ok. 700 mb.
  Sieć kanalizacji grawitacyjnej wykonać z rur PVC 200 klasy S SN8 SDR 34, natomiast przyłącza z rur 160 PVC klasy S SN8 SDR 34 łączonych na uszczelki bez rdzenia spienionego.
  Przyłącza zakończyć na granicach działek studzienkami PE DN 315.


  Studnie kanalizacyjne wykonać z PE DN 1000 (21 sztuk) oraz PE DN 425 (19 sztuk) według zestawienia:
  fi 1000 - S01, S8, S10, S11, S13, S14, S16, S17, S18, S19, S20, S23, S29, S30, S33, S47, S35, S36, S38, S44, S49;
  fi 425 - S7, S9, S12, S15, S60, S21, S22, S24, S25, S26, S27, S28, S31, S32, S48, S34, S37, S45, S46.
  Wejścia rurociągów do studni wykonać stosując tuleje przejściowe.
  Wejścia przyłączy do studni PVC wykonać w dno oraz in-situ w zależności od warunków lokalnych.
  Włazy do studni betonowych zastosować typu ciężkiego D400 w pasach drogowych oraz
  D 250 w poboczach i terenach zielonych, zgodnie z normą PN-EN 124, producentów którzy
  uzyskali certyfikat zgodności z normą
  Teren o wymiarach 1 m. x 1 m. wokół włazów studni obetonować i wykończyć w technologii terenu.
  W pasach drogowych oraz przy istniejącym uzbrojeniu terenu roboty ziemne wykonywać z zabezpieczeniem wykopów.
  W terenach zielonych oraz gdzie warunki terenowe na to pozwalają wykopy wykonać szeroko przestrzenne na odkład bądź odwóz.
  Zebrać i zabezpieczyć wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej w terenach wykorzystywanych rolniczo.
  Roboty ziemne przy istniejącym uzbrojeniu podziemnym wykonywać bezwzględnie ręcznie. Przejścia sieci pod drogami wykonywać metodą bezwykopową. Rury osłonowe o średnicy DN 300 PHD.
  W trakcie robót zabezpieczyć (podwiesić) odkryte kable telekomunikacyjne i energetyczne.
  Na kablach energetycznych zamontować rury ochronne dwudzielne PE o długości po min 0,5 m od skrajni kabli.
  Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia zgłosić właścicielom uzbrojenia zgodnie z uzgodnieniami. Kanalizację układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Po ułożeniu kanalizacji wykonać obsypkę 20 cm. Po wykonaniu kanalizacji wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-92/B-10735 /Kanalizacja Przewody kanalizacyjne.
  Wymagania i badania przy odbiorze.
  Wykop zasypać ziemią z odkładu zagęszczając ją warstwami 15 cm.
  W pasie jezdni należy wykonać odtworzenie istniejącej podbudowy wraz z nawierzchnią asfaltową gr. 5 cm.
  Według niżej opisanych parametrów:
  - Warstwa odsączajaca piaskowa - gr 15 cm,
  - Warstwa kruszywa kamiennego frakcji 0-63 mm (granit, bazalt) - gr. 20 cm.
  - Warstwa kruszywa bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm lub alternatywnie zastosowanie warstwy z destruktu bitumicznego o gr. 5 cm.
  - Nawierzchnia asfaltowa gr. 5 cm asfaltobeton 0/12,8.

  Wykonać pomiar zagęszczenia gruntu po zasypce sieci.
  Wykopy odwadniać w zależności od warunków lokalnych poprzez pompowanie powierzchniowe.
  Wody z odwodnienia wykopów odprowadzić do pobliskich rowów melioracyjnych.

  Do Wykonawcy należy ponadto:
  1) Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapami geodezyjnymi powykonawczymi potwierdzonymi w Zasobie Geodezyjnym - 3 kpl.
  2) Wykonawca zapewnia stałą, pełną obsługę geodezyjną, w szczególności:
  - wytyczenie projektowanych elementów w terenie
  - kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych)
  - w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów
  - pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej;
  3) Po stronie Wykonawcy leży spełnienie w imieniu inwestora wszelkich formalności i warunków zawartych w decyzjach i uzgodnieniach, w tym także wykonanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji ruchu - w przypadku konieczności jego sporządzenia, uzyskanie zezwoleń na zajęcia pasa dróg publicznych.
  4) Należy wycenić i ująć w wycenie wszystkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowo-technicznej, jak również inne koszty towarzyszące tj. np: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, obsługi geodezyjnej (w szczególności: wytyczenie projektowanych elementów w terenie; kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych); w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów; pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej), koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i decyzji oraz koszty wymiany gruntu, odwodnienia wykopów, naprawy i odbudowy dróg, zagęszczenia gruntu, zajęcia pasa dróg publicznych (nie dotyczy ew. zajęcia pasa na potrzeby umieszczenia urządzeń obcych - po stronie Zamawiającego), koszty uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, koszty wykonania i zatwierdzenia tymczasowego projektu organizacji ruchu, kamerowania itd.
  5) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy: z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i służbami przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, w szczególności w zakresie spełnienia wymagań służb eksploatujących sieć.
  6) Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia na bieżąco badań zagęszczenia gruntów (w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
  7) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych gruntach rolnych. O terminie wejścia na działkę i prowadzenia prac Wykonawca poinformuje właścicieli działek z 2-tygodniowym wyprzedzeniem a po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym danej części składowej zadania Wykonawca zobowiązuje się uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia właścicieli działek, że nie wnoszą oni roszczeń w związku z przeprowadzonymi robotami;
  8) Wykonywane prace należy skoordynować z pracami polowymi na gruntach rolnych w obrębie planowanej inwestycji;
  9) Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania umowy do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze budowlanym.
  10) Zamawiający informuje, że wywóz urobku przy robotach ziemnych będzie miał miejsce na teren składowiska w miejscowości Tyniec n/ Ślęzą na podstawie kart odpadów ( wydanych w Urzędzie Gminy Kobierzyce ). Składowanie ziemi i gruzu jest nieodpłatne. Wykonawca zapewni własny transport na miejsce przeznaczenia oraz sprzęt do formowania gromadzonego gruntu i poniesie koszty z tym związane.
  11) Nadzór archeologiczny leży po stronie Zamawiającego.
  12) Wszystkie wykonane roboty oraz materiały muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN, posiadać wymagane atesty i dopuszczenia oraz muszą być zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

  Jeżeli w niniejszej SIWZ, dokumentacji projektowo-technicznej, pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty /równoważne/. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wraz z danymi technicznymi wykazującymi ich parametry oraz odpowiednimi obliczeniami winien stanowić załącznik do oferty. Oceny równoważności materiałów i urządzeń Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert. Gdy wystarczajace będą parametry, Zamawiający nie będzie wymagał obliczeń.
 9. Nadzór autorski nad budową sieci wodociągowej w m. Wysoka, Solna, Krzyżowice oraz kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka na dz. 45/194 wraz z opracowaniem niezbędnych zmian projektowych.
  Zamawiający: Gmina Kobierzyce, Kobierzyce
  Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:
  1) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem budowlanym dotyczącym realizacji inwestycji dotyczącej /Budowy sieci wodociągowej w m. Wysoka, Solna, Krzyżowice oraz kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka na dz. 45/194/ i innymi decyzjami i pozwoleniami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji,
  2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, o którym mowa w pkt. 1, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
  3) uzupełniania szczegółów dokumentacji projekto-wej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowla-nych wątpliwości, powstałych w toku realizacji tych robót, opracowanie w razie konieczności dokumentacji uzupełniającej, zamiennej.
  4) udziału w naradach technicznych,
  5) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych czę-ści robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji,
  6) innych czynności zwiazanych z nadzorem autorskim, wynikających z powszechnie obowiazująch przepisów, w tym szczególnie z ustawy Prawo budowlane.
 10. Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 18, 19, 22/3, 70, 71/7 obręb Księginice w Gminie Kobierzyce, na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej.
  Zamawiający: Gmina Kobierzyce, Kobierzyce
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p/n /Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 18, 19, 22/3, 70, 71/7 obręb Księginice w Gminie Kobierzyce, na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej./
  Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania:
  - /Projekt Budowlany odcinka sieci wodociągowej usytuowanego na działkach nr : 18,19,22/3,70,71/7 obręb Księginice w gminie Kobierzyce/,
  - Projekt Wykonawczy /Odcinek sieci wodociągowej usytuowany na działkach nr 18,19,22/3,70, 71/7 obręb Księginice w gminie Kobierzyce/
  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  - Przedmiar Robót
  - Opinia Geotechniczna dla projektowanego odcinka sieci wodociągowej od działki nr 18 do działki nr 71/7 w Księginicach, gmina Kobierzyce.
  Dokumentacja została wykonana przez: Usługi Projektowe mgr inż. Barbara Pytel 54-129 Wrocław ul. Drzewieckiego 44/4 oraz /GEOMAR/ Geologia, Wiertnictwo mgr Jerzy Sandecki 50-305 Wrocław ul. Artura Młodnickiego 13/1, i jest dostępna u Zamawiającego - pok. 51.
  Parametry: wodociąg De-160 PVC długość ok. 578 mb.
  Do wykonawcy należy ponadto:
  1) Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapami geodezyjnymi powykonawczymi potwierdzonymi w Zasobie Geodezyjnym - 3 kpl.
  2) Wykonawca zapewnia stałą, pełną obsługę geodezyjną, w szczególności:
  - wytyczenie projektowanych elementów w terenie
  - kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych)
  - w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów
  - pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej;
  3) Po stronie Wykonawcy leży spełnienie w imieniu inwestora wszelkich formalności i warunków zawartych w decyzjach i uzgodnieniach, w tym także wykonanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji ruchu - w przypadku konieczności jego sporządzenia, uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasów dróg, dokonywanie płatności związanych z decyzjami (w tym również za zajęcia pasa drogowego) i uzgodnieniami.
  4) Należy wycenić i ująć w wycenie wszystkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z dokumentacji projektowo-technicznej, przedmiaru robót jak również inne koszty towarzyszące np: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, obsługi geodezyjnej (w szczególności: wytyczenie projektowanych elementów w terenie; kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych); w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów; pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej), koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i decyzji oraz koszty wymiany gruntu, odwodnienia wykopów, naprawy i odbudowy dróg, zagęszczenia gruntu, zajęcia pasa drogowego, koszty uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, koszty wykonania i zatwierdzenia tymczasowego projektu organizacji ruchu.
  5) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy: z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i służbami przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, w szczególności w zakresie spełnienia wymagań służb eksploatujących sieć.
  6) Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia na bieżąco badań zagęszczenia gruntów (w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
  7) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych gruntach rolnych. O terminie wejścia na działkę i prowadzenia prac Wykonawca poinformuje właścicieli działek z 1-tygodniowym wyprzedzeniem;
  8) Wykonywane prace należy skoordynować z pracami polowymi na gruntach rolnych w obrębie planowanej inwestycji;
  9)Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania umowy do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze budowlanym.
  10) Zamawiający informuje, że wywóz urobku przy robotach ziemnych będzie miał miejsce na teren składowiska w miejscowości Tyniec n/ Ślęzą na podstawie kart odpadów ( wydanych w Urzędzie Gminy Kobierzyce ). Składowanie ziemi i gruzu jest nieodpłatne. Wykonawca zapewni własny transport na miejsce przeznaczenia oraz sprzęt do formowania gromadzonego gruntu i poniesie koszty z tym związane.

  Nadzór archeologiczny zapewnia Gmina Kobierzyce;

  Wszystkie wykonane roboty oraz materiały muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN, posiadać wymagane atesty i dopuszczenia oraz muszą być zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

  Dokumentacja zostanie przekazana nieodpłatnie wszystkim Wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty.
  Jeżeli w niniejszej SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty /równoważne/. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wraz z danymi technicznymi wykazującymi ich parametry oraz odpowiednimi obliczeniami winien stanowić załącznik do oferty. Oceny równoważności materiałów i urządzeń Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert.