Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Krystyna Maria

w KRS

Krystyna Maria Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Września (Wielkopolskie)
Przetargi:15 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antczak Zygmunt, Biernat Wincenty, Brzóstowicz Krzysztof, Chamot Marek, Głoczkowska Halina, Izydorek Mariusz, Konieczka Janusz, Kosmala Edmund, Kozakowski Fabian, Kubczak Jerzy, Machyński Roman, Małecki Feliks, Niesuchorski Czesław, Nowak Włodzimierz, Pogłodziński Mirosław, Siemiński Jerzy, Sotkiewicz Tadeusz, Stawny Mirosław, Walczak Tadeusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szuba Wiesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Września − KRS 0000049981
 2. Katolickie Porozumienie Samorządowe, Września − KRS 0000076854
 3. Kółko Rolnicze W Kaczanowie, Kaczanowo − KRS 0000224205
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Kaczanowie, Kaczanowo − KRS 0000231129
 5. Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych We Wrześni, Września − KRS 0000221941

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Warszawa − KRS 0000223899
 2. Poznański Okręgowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Poznaniu., Poznań − KRS 0000201257
 3. Spółdzielnia Mleczarska Września, Września − KRS 0000168772

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Września
  Przedmiotem zamówienia są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia. kod CPV 90620000-9 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Część I - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Kołaczkowo, Część II - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Miłosław, Część III - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Nekla, Część IV- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Pyzdry, Część V - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Września, Część VI - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września.
 2. Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
  Zamawiający: Gmina Września, Września
  Zakres usługi obejmuje:
  a) dwukrotne (wiosenno-letnie i jesienne) koszenie traw i chwastów oraz wycinki samosiewów i odrostów z pasa drogowego dróg gminnych, w tym:
  - trawy i chwasty - 280 000 m2,
  - odrosty i samosiewy - 2 500 m2
  zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w sposób gwarantujący należytą jakość,
  b) wykonanie usług koszenia na terenach należących do Gminy Września, a tereny te nie są objęte umową na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej i wiejskiej (np: place, boiska wiejskie, itp.),
  c) wykonanie usługi przycięcia skupisk krzewów i drzew, których to gałęzie zbyt mocno wchodzą w pas drogi
 3. Zamówienie uzupełniające na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
  Zamawiający: Gmina Września, Września
  Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne koszenie traw, chwastów
  oraz wycinka samosiewów i odrostów
  w pasie drogowym dróg gminnych
  w granicach administracyjnych Gminy Września
 4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2012/2013
  Zamawiający: Gmina Września, Września
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych utwardzonych o długości 130 km (70 km dróg poza granicami miasta, 60 km dróg w granicach miasta) oraz 30 km dróg gruntowych. Utrzymaniem zimowym w ramach Akcji zima 2012/2013 objęte są jezdnie utwardzone (asfalt, kostka betonowa) i drogi gruntowe, place, parkingi i chodniki zgodnie z ustawą o porządku i czystości w Gminie oraz z ustawą o drogach, leżących w granicach miasta w sezonie 2012/2013 w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej mieszaniną piasku i soli drogowej oraz solanką, w jednolitym II standardzie zimowego utrzymania dróg. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie utrudnień ruchu drogowego, wywołanych śliskością zimową oraz opadami śniegu. Szczególnie uwzględnić przejścia dla pieszych przez jezdnię
 5. Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
  Zamawiający: Gmina Września, Września
  Zakres usługi obejmuje:
  a) dwukrotne (wiosenno-letnie i jesnienne) koszenie traw i chwastów oraz wycinki samosiewów i odrostów z pasa drogowego dróg gminnych, w tym:
  - trawy i chwasty - 280 000 m2,
  - odrosty i samosiewy - 2 500 m2
  zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w sposób gwarantujący należytą jakość,
  b) wykonanie usług koszenia na terenach należących do Gminy Września, a tereny te nie są objęte umową na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej i wiejskiej (np: place, boiska wiejskie, itp.),
  c) wykonanie usługi przycięcia skupisk krzewów i drzew, których to gałęzie zbyt mocno wchodzą w pas drogi
 6. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2011/2012-
  Zamawiający: Gmina Września, Września
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych o długości 130 km (70 km dróg poza granicami miasta, 60 km dróg w granicach miasta). Utrzymaniem zimowym w ramach -Akcji zima 2011/2012- objęte są jezdnie utwardzone (asfalt, kostka betonowa) i drogi gruntowe, place, parkingi i chodniki zgodnie z ustawą o porządku i czystości w Gminie oraz z ustawą o drogach, leżących w granicach miasta w sezonie 2011/2012 w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej mieszaniną piasku i soli drogowej oraz solanką, w jednolitym II standardzie zimowego utrzymania dróg. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie utrudnień ruchu drogowego, wywołanych śliskością zimową oraz opadami śniegu. Szczególnie uwzględnić przejścia dla pieszych przez jezdnię
 7. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2011/2012
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni, Września
  zimowe utrzymanie dróg powiatowych polegające na zwalczaniu śliskości mieszaniną piasku i soli (zad. 1 - 5) oraz solanką (zad. 6) w miejscach wyznaczonych i odśnieżaniu. Szczegółowe warunki wykonania usługi zawiera załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia
 8. Świadczenie usług transportowych pojazdami samowyładowczymi
  Zamawiający: Gmina Września, Września
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych pojazdami samowyładowczymi
 9. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2010/2011
  Zamawiający: Gmina Września, Września
  Zimowe utrzymanie dróg polega na odśnieżaniu i usuwaniu skutków gołoledzi na drogach miejskich i wiejskich (drogi, ulice, parkingi, zatoki autobusowe, chodniki przylegajace do zatok autobusowych). Do zimowego utrzymania dróg zalicza się także utrzymanie całodobowego dyżuru gotowości. 1) Utrzymanie zimowe dróg odbywa się do 15 kwietnia 2011 roku, z opcją wydłużenia uzależnioną od warunków atmosferycznych panujących w miesiącu kwietniu.2) Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Września obejmuje wykonywanie prac porządkowych i usuwanie skutków zimy zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w tym:
  a) odśnieżanie z całej szerokości ulic, dróg gruntowych, zatok autobusowych i utrzymaniem stałej przejezdności,
  b) usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i środków powodujących szorstkość nawierzchni,
  c) odśnieżanie jezdni w technologii mechaniczno-ręcznej, tj. uzupełnienie odśnieżania mechanicznego ręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów,d) posypanie piaskiem lub innym właściwym środkiem powodującym szorstkość nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu,
  e) likwidowanie śliskości na odcinkach dróg ze zbyt dużym spadkiem podłużnym drogi - ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań, przez ręczne posypywanie środkami chemicznymi i środkami powodującymi szorstkość (w przypadku utrudnionego podjazdu posypywarek)
 10. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2010/2011
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni, Września
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości 307,743 km polegające na zwalczaniu śliskości mieszaniną piasku i soli (zad. 1 - 5) oraz solanką (zad. 6) w miejscach wyznaczonych i odśnieżaniu. Szczegółowe warunki wykonania usługi zawiera załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia
 11. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni, Września
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych polegające na zwalczaniu śliskości mieszaniną piasku i soli (zad. 1,2,3,5) oraz solanką (zad. 6) w miejscach wyznaczonych i odśnieżaniu. Szczegółowe warunki wykonania usługi zawiera Opis przedmiotu zamówieniach
 12. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
  Zamawiający: Gmina Września, Września
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
 13. zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2009/2010
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni, Września
  zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości 306,541 km polegające na zwalczaniu śliskości mieszaniną piasku i soli (zad. 1 - 5) oraz solanką (zad. 6) w miejscach wyznaczonych i odśnieżaniu. Szczegółowe warunki wykonania usługi zawiera załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia
 14. Świadczenie usług transportowych pojazdami samowyładowczymi
  Zamawiający: Gmina Września, Września
  Świadczenie usług transportowych pojazdami samowyładowczymi
 15. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009
  Zamawiający: Gmina Września, Września
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych o długości 130 km, w tym jezdnie, place i chodniki zgodnie z ustawą o porządku i czystości w Gminie oraz z ustawą o drogach leżących w granicach miasta w sezonie2008/2009 w zakresie odśnieżania i zewalczania śliskości zimowej mieszaniną piasku i soli, w jednolitym II standardzie zimowego utrzymania dróg. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie utrudnień ruchu drogowego, wywołanych śliskością zimową oraz opadami śniegu. Śzczególnie uwzględnic przejścia dla pieszych przez jezdnię.

Inne osoby dla Szewczyk Krystyna Maria (86 osób):