Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Małgorzata Agnieszka

w KRS

Małgorzata Agnieszka Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Agnieszka
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1970 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Boguszów-gorce (Dolnośląskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duda Katarzyna Joanna, Hasiewicz Małgorzata Karolina, Jendrzejewska Elżbieta Mirosława, Piątkowski Roman Mirosław, Senyk Tomasz Grzegorz, Smreczyński Zdzisław Julian, Szpinek Łukasz Wojciech, Taborski Czesław Mieczysław, Wołk Łaniewska Daria, Żak Andrzej Marek, Żak Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuczak Ewa Łucja

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chłodnicki Marek Tadeusz, Cimerman Jan, Czapski Ireneusz, Kaczmarczyk Andrzej Tadeusz, Kobyłka Zdzisław, Rosiak Małgorzata, Staranowicz Robert Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łasicki Arkadiusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dolnośląscy Pracodawcy, Wałbrzych − KRS 0000154556
 2. Eko-net Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000163191
 3. Fabryka Porcelany Korona Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000237473
 4. Fundacja Dolnośląskie Forum Wodociągowe, Legnica − KRS 0000049893
 5. Fundacja Wałbrzych 2000, Wałbrzych − KRS 0000073497
 6. Górnicza Fundacja Sportu, Kultury Fizycznej i Wypoczynku W Wałbrzychu, Wałbrzych − KRS 0000087607
 7. Klub Jeździecki Stary Julianów, Stary Julianów − KRS 0000130532
 8. Klub Rotariański Świdnica-wałbrzych - Rotary Club Świdnica-wałbrzych, Świdnica − KRS 0000130317
 9. Lambert Wood Finanse Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000242956
 10. Lambert Wood Mediacje Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000287781
 11. Mediacje Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000229373
 12. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000005502
 13. Ośrodek Szkolenia Technicznego Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000186976
 14. Podziemne Miasto Osówka Sp. Z O.O., Głuszyca − KRS 0000354880
 15. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział W Wałbrzychu, Wałbrzych − KRS 0000071073
 16. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jedność W Wałbrzychu, Wałbrzych − KRS 0000167527
 17. Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze W Wałbrzychu, Wałbrzych − KRS 0000107812
 18. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gospodarczych Mikrus W Boguszowie - Gorcach, Boguszów-gorce − KRS 0000072931
 19. Stowarzyszenie Przystań, Wałbrzych − KRS 0000493930
 20. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000097537
 21. Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000176250
 22. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Boguszów-gorce − KRS 0000107579
 23. Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. Z O.O., Głuszyca − KRS 0000128420

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alba Dolny Śląsk Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000114684
 2. Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000142433
 3. Fabryka Porcelany Książ Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Wałbrzych − KRS 0000130462
 4. Fundacja Szkolna, Wałbrzych − KRS 0000085306
 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Wałbrzych − KRS 0000021591
 6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowy Sobięcin Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000178990
 7. Pge Elektrownia Turów S.A., Bogatynia − KRS 0000026392
 8. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa − KRS 0000099464
 9. Stadion Wrocław Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000297448
 10. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-park Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000059084
 11. Wałbrzyski Instytut Badań Regionalnych Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000020932
 12. Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000071355
 13. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mieroszów Sp. Z O.O., Mieroszów − KRS 0000391438
 14. Zakłady Maszyn Chemicznych Metalchem Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000260220

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła, a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych, Wałbrzych
  Zakres robót do wykonania obejmuje: 1. wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej z połączeniem płyt betonowych, 2. wykonanie placyków pod posadowienie urządzeń siłowni fitness oraz ich dostawa i montaż, 3. wykonanie schodów terenowych z balustradą ze stali nierdzewnej, 4. wykonanie drenażu, 5. dostawa i montaż elementów małej architektury, 6. wykonanie elementów zieleni, 7. pozostałe roboty wynikające z dokumentacji projektowej.
 2. Przebudowa skweru przy Placu Zwycięstwa oraz montaż urządzeń zabawowych i elementów siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie skweru przy Placu Zwycięstwa oraz montażu urządzeń zabawowych i elementów siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie m.in.: 2.1. prace przygotowawcze, 2.2. roboty ziemne, 2.3. wykonanie nawierzchni bezpiecznej trawiastej, 2.4. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 2.5. dostawę i montaż urządzeń zabawowych, 2.6. dostawę i montaż elementów rekreacyjnych, 2.7. dostawę i montaż ogrodzenia wraz z furtką wejściową, 2.8. przebudowę schodów i fontanny, 2.9. naprawę murków, 2.10. montaż regulaminu korzystania z urządzeń zabawowych i elementów rekreacyjnych 2.11. pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 3. oraz wszystkich innych robót wskazanych w dokumentacji projektowej. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają: dokumentacja projektowa opracowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiar robót. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z: 1) ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. z 2013r., poz 21 z późn. zm.), 2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.), 3) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1973), 4) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 5. Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ (zał.nr 8), 6. Dodatkowe informacje Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. 2) Wykonawca, dla urządzeń zabawowych i elementów siłowni zewnętrznej ma obowiązek złożyć wraz z ofertą komplet kart technicznych produktów wraz z opisem i danymi materiałowo- konstrukcyjnymi. Urządzenia zabawowe oraz elementy siłowni zewnętrznej winny posiadać certyfikaty poświadczające, że wyroby spełniają wymagania zawarte w obowiązujących normach PN-EN (posiadają stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności). 3) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty, 4) Przebudowa fontanny (projekt budowlany poz.6.8) realizowana będzie z wykorzystaniem materiału Zamawiającego tj.: granitowej kostki rozbiórkowej. Wykonawca zobowiązany będzie do załadunku i przewozu ww. materiału z miejsca składowania tj. z ul. Brzozowej w Boguszowie-Gorcach na plac budowy.
 3. Remont zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 3356 D w Rzeczce
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania remontu zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 3356D od km 2+090 do km 2+147 w Rzeczce (przy posesji nr 12 w Rzeczce). Remontowana zatoka będzie posiadać nawierzchnię z kostki kamiennej (materiał inwestora złożony na dz. nr 47 w Rzeczce oraz w Walimiu przy budynku UG Walim ul. Boczna 9). Wzdłuż krawędzi jezdni należy ułożyć krawężnik betonowy 15/30/100 - wtopiony. Zatoka obramowana krawężnikiem betonowym 15/30. Chodnik wzdłuż zatoki obramowany obrzeżem betonowym 8/30/100 na ławie betonowej. Zadanie nie obejmuje ułożenia kostki na chodniku
 4. Dostawa-Leasing operacyjny z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z podwójną kabiną i wywrotką
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o., Boguszów-Gorce
  Przedmiotem zamówienia była dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z podwójną kabiną i wywrotką, wybranego w I Etapie postępowania, na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorach
 5. Zarządzanie i administrowanie Centrum Kulturalno-Kongresowym Witold w Boguszowie-Gorcach w latach 2016-2018
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zarządzaniu i administrowaniu Centrum Kulturalno- Kongresowym Witold w Boguszowie-Gorcach, w następującym zakresie: 1) Zarządzanie i administrowanie budynkiem maszyny wyciągowej: a) wynajem pomieszczeń na pojedyncze imprezy, b) bieżący nadzór nad prawidłową realizacja zawartych umów najmu, c) pobieranie czynszu z tytułu zawartych umów najmu, d) rozliczanie dostarczonych przez Zamawiającego do obiektu mediów (najemcy zobowiązani będą do zapłaty za media bezpośrednio na konto wskazane przez Zamawiającego), e) zapewnienie gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, f) bieżąca obsługa i konserwacja budynku wraz z niezbędnymi przeglądami okresowymi, g) zapewnienie ogólnodostępnego i bezpłatnego użytkowania toalet w czasie godzin otwarcia Centrum oraz podczas imprez organizowanych na terenie Centrum, h) utrzymanie czystości na obiekcie. 2) Zarządzanie i administrowanie budynkiem nadszybia: a) wynajmowanie powierzchni konferencyjno - szkoleniowej, b) bieżący nadzór nad prawidłową realizacja zawartych umów najmu, c) pobieranie czynszu z tytułu zawartych umów najmu, d) rozliczanie dostarczonych przez Zamawiającego do obiektu mediów (najemcy zobowiązani będą do zapłaty za media bezpośrednio na konto wskazane przez Zamawiającego), e) zapewnienie gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, f) bieżąca obsługa i konserwacja budynku wraz z niezbędnymi przeglądami, g) zapewnienie nieprzerwanego i zgodnego ze stosownymi przepisami działania Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach, h) zapewnienie ogólnodostępnego i bezpłatnego użytkowania toalet w czasie godzin otwarcia Centrum oraz podczas imprez organizowanych na terenie Centrum, i) utrzymanie czystości na obiekcie. 3) Utrzymanie czystości i porządku na całym terenie Centrum oraz odśnieżanie terenów utwardzonych (drogi dojazdowe, chodniki, przejścia, dojścia i parkingi) leżących w obszarze Centrum. 4) Zapewnienie całodobowej ochrony Centrum od dnia jego protokolarnego przekazania do końca obowiązywania Umowy. 5) Organizacja na koszt własny działalności społeczno - kulturalnej adresowanej do mieszkańców Gminy Miasto Boguszów-Gorce, o której mowa w § 4 Umowy. 6) Bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Centrum na imprezy, których realizatorem będzie Zamawiający, jego jednostki lub Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury oraz w celu prowadzenia stałych zajęć organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną - Centrum Kultury. Wykaz przedmiotowych imprez i stałych zajęć stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 7) Wykaz imprez, których realizatorem będzie Zamawiający, jego jednostki lub Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury oraz stałych zajęć organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną - Centrum Kultury, o którym mowa w ust. 6 może zostać zmodyfikowany lub rozszerzony przez Zamawiającego. 2. Wykonawca, w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy, zapewni zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin pracy, na okres realizacji zamówienia, minimum 3 osób, w tym minimum 3 kobiety, w celu zapewnienia osiągnięcia wskaźników rezultatu przedmiotowego projektu zgodnie z zapisami umowy nr UDA-RPDS.09.01.00-02-222/09-00 o dofinansowanie zadania pn.: Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe Witold przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach ze środków RPO WD 2007-2013. Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców RPO WD na lata 2007-2013. Najważniejsze dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) zapewnienie działania Centrum codziennie w okresie: a) wiosenno - letnim (1 kwietnia - 30 września) w godzinach minimum od 10:00 do 18:00 oraz w czasie trwania imprez, z wyjątkiem świąt, b) jesienno - zimowym (1 października - 31 marca) w dni robocze w godzinach minimum 10:00 - 18:00 oraz soboty i niedziele w godz. minimum 11:00 - 15:00, a także w czasie trwania imprez; 2) Wykonawca musi utrzymywać się z wynagrodzenia otrzymywanego za usługę oraz ze swojej działalności polegającej na wynajmowaniu powierzchni centrum. Wszystkie środki finansowe otrzymane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia oraz z wynajmu powierzchni centrum muszą być przeznaczone na organizację działalności Centrum, w tym organizowanie działalności społeczno- kulturalnej. Wszystkie obowiązki i wymagania oraz specyfika przekazywanego majątku i działek zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ
 6. Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Nasze zielone i bezpieczne podwórko plac położony pomiędzy ulicami Chrobrego i Wysockiego w Wałbrzychu- Etap I.
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Nasze zielone i bezpieczne podwórko plac położony pomiędzy ulicami Chrobrego i Wysockiego w Wałbrzychu - Etap I Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje: a) Wyciąć drzewa wraz z karczowaniem pni (drewno do dyspozycji Inwestora) b) Wyciąć krzewy c) Dokonać rozbiórek - altanek, ogrodzeń, nawierzchni d) Wykonać plac zabaw wg dokumentacji projektowej e) Wykonać chodniki f) Oraz inne niezbędne prace do wykonania tego zadania według dokumentacji projektowej dla I etapu. Szczegółowy opis robót budowlanych według dokumentacji projektowej opracowanej przez: USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE inż. Edward Knapczyk ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych. Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami Normy PN-EN 1176. Wszystkie montowane na placu zabaw urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy.
 7. Zarządzanie i administrowanie Centrum Kulturalno-Kongresowym Witold w Boguszowie-Gorcach
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zarządzaniu i administrowaniu Centrum Kulturalno-Kongresowym Witold w Boguszowie-Gorcach, w następującym zakresie: 1) Zarządzanie i administrowanie budynkiem maszyny wyciągowej: a) wynajęcie w drodze przetargu Sali konferencyjnej wraz z zapleczem gastronomicznym i socjalnym; w przypadku braku możliwości wyłonienia najemcy przedmiotowych pomieszczeń w wyniku przeprowadzenia dwóch przetargów możliwe będzie wynajęcie pomieszczeń na pojedyncze imprezy, b) bieżący nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów najmu, c) pobieranie czynszu z tytułu zawartych umów najmu, d) rozliczanie dostarczonych przez Zamawiającego do obiektu mediów (najemcy zobowiązani będą do zapłaty za media bezpośrednio na konto wskazane przez Zamawiającego), e) zapewnienie gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, f) bieżąca obsługa i konserwacja budynku wraz z niezbędnymi przeglądami okresowymi, g) zapewnienie ogólnodostępnego i bezpłatnego użytkowanie toalet w czasie godzin otwarcia Centrum oraz podczas imprez organizowanych na terenie Centrum, h) utrzymywanie czystości na obiekcie; 2) Zarządzanie i administrowanie budynkiem nadszybia: a) wynajmowanie powierzchni konferencyjno- szkoleniowej, b) bieżący nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów najmu, c) pobieranie czynszu z tytułu zawartych umów najmu, d) rozliczanie dostarczonych przez Zamawiającego do obiektu mediów (najemcy zobowiązani będą do zapłaty za media bezpośrednio na konto wskazane przez Zamawiającego), e) zapewnienie gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, f) bieżąca obsługa i konserwacja budynku wraz z niezbędnymi przeglądami okresowymi, g) zapewnienie nieprzerwanego, zgodnego ze stosownymi działania Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach, h) zapewnienie ogólnodostępnego i bezpłatnego użytkowanie toalet w czasie godzin otwarcia Centrum oraz podczas imprez organizowanych na terenie Centrum, i) utrzymanie czystości na obiekcie; 3) Utrzymanie czystości i porządku na całym terenie Centrum oraz odśnieżanie terenów utwardzonych (drogi dojazdowe, chodniki, przejścia, dojścia i parkingi) leżących w obszarze Centrum, 4) Zapewnienie całodobowej ochrony Centrum od dnia jego protokolarnego przekazania do końca obowiązywania umowy, 5) Organizacja na koszt własny działalności społeczno-kulturalnej adresowanej do mieszkańców Gminy Miasto Boguszów- Gorce, o jakiej mowa w § 4 umowy, 6) Bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Centrum na imprezy, których realizatorem będzie Zamawiający, jego jednostki lub Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury oraz w celu prowadzenia stałych zajęć organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną - Centrum Kultury. Wykaz przedmiotowych imprez i stałych zajęć stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 7) Wykaz imprez, których realizatorem będzie Zamawiający, jego jednostki lub Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury oraz stałych zajęć organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną - Centrum Kultury, o którym mowa w ust. 6 może zostać zmodyfikowany lub rozszerzony przez Zamawiającego. 2. Wykonawca, w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy, zapewni zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin pracy, na okres realizacji zamówienia, minimum 3 osób, w tym minimum 3 kobiety, w celu zapewnienia osiągnięcia wskaźników rezultatu przedmiotowego projektu zgodnie z zapisami umowy nr UDA-RPDS.09.01.00-02-222/09-00 o dofinansowanie zadania pn.: Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe Witold przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach ze środków RPO WD 2007-2013. Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców RPO WD na lata 2007-2013. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy budynki i sprzęt w celu umożliwienia prowadzenia działalności przez Wykonawcę. Obowiązkiem Wykonawcy będzie utrzymywanie obiektów oraz sprzętu w stanie technicznym nie pogorszonym. W tym celu Wykonawca ma obowiązek dokonywania wszelkich napraw, przeglądów, obsługi. Przekazywany majątek wyszczególniony jest w załączniku nr 1 i nr 2 do projektu umowy. 4. Najważniejsze dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Centrum Kulturalno-Kongresowe Witold musi być czynne codziennie minimum od godziny 10.00 do 18.00, oraz w czasie trwania imprez, 2) Operator Centrum Kulturalno-Kongresowego Witold musi utrzymywać się z wynagrodzenia otrzymywanego za usługę oraz ze swojej działalności polegającej na wynajmowaniu powierzchni centrum. Wszystkie środki finansowe otrzymane przez operatora w ramach wynagrodzenia oraz z wynajmu powierzchni centrum muszą być przeznaczone na utrzymanie swojej działalności i prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej dla mieszkańców Gminy Boguszów-Gorce. Wszystkie obowiązki i wymagania oraz specyfika przekazywanego majątku i działek zawarte są 703322w projekcie umowy dołączonym do SIWZ.
 8. Remont chodnika i dojazdu do budynku przy ul. Andersa 48 w Wałbrzychu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych przy remoncie chodnika i dojazdu do budynku przy ul. Andersa 48 w Wałbrychu
 9. Remont chodnika i dojazdu do budynku przy ul. G. Andersa 48 w Wałbrzychu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika pomiędzy budynkami przy ul. G. Andersa 48 i 48a wraz z wykonaniem dojazdu do budynku MZB od strony parkingu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót
 10. Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na świetlicę środowiskową
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej2 na świetlicę środowiskową, zgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) usunięcie zawilgoconych tynków, zdemontowanie istniejącej wykładziny, 2) rozbiórkę starych urządzeń sanitarnych i podejść pod urządzenia, 3) wykonanie nowych tynków renowacyjnych ścian, gładzi wapiennych sufitów oraz okładzin ściennych, 4) wykonanie malatury ścian farbami krzemianowymi oraz sufitów farbami akrylowymi paroprzepuszczalnymi, 5) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi aluminiowe szklone szkłem O2 w kolorze brązowym, 6) wymianę stolarki okiennej zewnętrznej (witryny) na nową aluminiową szklone szkłem O2 w układzie dwuszybowym, 7) wykonanie i montaż wiatrołapu wewnętrznego o konstrukcji aluminiowej z drzwiami jednoskrzydłowymi, szklone szkłem bezpiecznym jednoszybowym, 8) montaż rolet antywłamaniowych na wszystkich otworach drzwiowych i okiennych sterowanych elektrycznie, 9) rozbiórkę istniejących posadzek, wykonanie gruntowania pod izolację, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie izolacji termicznej i nowych posadzek cementowych gr. 60 mm zbrojonych włóknem 10) wykonanie wykładzin PVC, 11) wykonanie okładzin ceramicznych ściennych i posadzki ceramicznej w pomieszczeniu sanitarnym, 12) montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej, 13) wyposażenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w urządzenia i sprzęt, przystosowany do użytku w budynkach użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych, 14) wykonanie wewnętrznej elektrycznej linii zasilającej wraz z instalacjami i osprzętem, 15) wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z urządzeniami i osprzętem, 16) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 17) wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej, 18) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, i wszystkie inne wskazane w dokumentacji projektowej.
 11. Przebudowa nawierzchni chodnika i wjazdów oraz regulacji krawężnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 367 - ul. Wałbrzyska w Boguszowie-Gorcach pomiędzy NZOZ Zdrowie s.c. a budynkiem nr 19 przy ul. Fornalskiej w ramach zadania pn. Budowa chodnika w m. Boguszów-Gorce (ul. Wałbrzyska i Traugutta) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 wraz z wykonaniem przejść dla pieszych
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni chodnika i wjazdów oraz regulacji krawężnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 367 - ul. Wałbrzyska w Boguszowie-Gorcach pomiędzy NZOZ Zdrowie s.c., a budynkiem nr 19 przy ul. Fornalskiej, w ramach zadania pn. Budowa chodnika w m. Boguszów-Gorce (ul. Wałbrzyska i Traugutta) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 wraz z wykonaniem przejść dla pieszych. 2) W ramach zamówienia planuje się wykonanie m.in. poniższych robót budowlanych: rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika i wjazdów, mechaniczne korytowanie pod nowe warstwy konstrukcyjne podbudowy, mechaniczną stabilizację istniejącego podłoża, a) wykonanie podbudowy z kruszywa, b) ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, c) wymianę istniejących obramowań, d) regulację krawężnika, e) regulację pionową studzienek, włazów, zaworów itp. f) czyszczenie wpustów ulicznych. i wszystkich innych zawartych w dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa dokumentacja projektowa wykonana przez firmę Biuro Realizacji Inwestycji, Sławomir Sobusiak z Jedliny Zdrój oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 3) Dodatkowe informacje i wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający jest w trakcie opracowywania projektu tymczasowej organizacji ruchu, b) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia udzielony przez Wykonawcę powinien wynosić co najmniej 36 miesięcy, c) Podczas realizacji zadania prowadzone będą prace związane z budową oświetlenia drogowego umieszczone w pasie drogowym (chodniku) ul. Wałbrzyskiej. Wykonawcą robót sieciowych będzie jej administrator (właściciel). W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z wykonawcą robót przeprowadzanych na w/w sieci, d) Kostkę kamienną pochodzącą z rozbiórki należy oczyścić, zważyć (należy przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający ważenie) i przetransportować na plac składowy przy ul. Brzozowej w Boguszowie-Gorcach, e) We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami, f) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty, g) Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy zawartej między Województwem Dolnośląskim, a Gminą Miasto Boguszów-Gorce. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z: a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.o odpadach ( Dz.U., poz 21), b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 15 ze zm.), c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).
 12. Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach w latach 2012 - 2015
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zarządzaniu i administrowaniu Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach, w latach 2012 - 2015 w następującym zakresie: Czynności do wykonywania na obiekcie Góra Dzikowiec: 1) Obsługa kolei linowej: a) obsługa i konserwacja stacji górnej i stacji dolnej, b) sprzedaż biletów, c) utrzymanie kolei - sprawdzanie stanu technicznego, kontrole dzienne, przeglądy co tygodniowe, przeglądy miesięczne, d) konserwacja kolei wiosenna i zimowa, e) badania nieniszczące, f) przeglądy i odbiory Transportowego Dozoru Technicznego 2) Obsługa wyciągu narciarskiego: a) obsługa i konserwacja stacji dolnej i stacji górnej, b) sprzedaż biletów, c) utrzymanie wyciągu narciarskiego - sprawdzanie stanu technicznego, kontrole dzienne, przeglądy co tygodniowe, przeglądy miesięczne, d) konserwacja wyciągu, e) przeglądy i odbiory Transportowego Dozoru Technicznego 3) Obsługa systemu zaśnieżania: a) ustawianie armatek, b) obsługa stacji transformatorów, c) pełna obsługa systemu zaśnieżania, d) konserwacja platform pod armatki, e) konserwacja armatek, f) konserwacja systemu. 4) Obsługa systemu kasowego wraz z utrzymaniem internetu. 5) Utrzymanie stoku i trasy narciarskiej zjazdowej: a) koszenie, b) wycinanie krzewów, c) przygotowanie podłoża - usuwanie kamieni, d) wycinanie samosiejek, e) przycinanie gałęzi, f) naśnieżanie, g) ratrakowanie, h) czyszczenie rowów, i) dbałość o drenaż, j) wyrównywanie podłoża, k) zakładanie zabezpieczeń (siatki, fladry, tyczki itp.) na stoku i trasie zjazdowej w okresie zimowym, l) konserwacja zabezpieczeń, m) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie tras narciarskich w sezonie zimowym, n) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z tras narciarskich. 6) Utrzymanie 40 km tras biegowych narciarskich: a) koszenie, b) wyrównywanie podłoża, c) dbałość o drenaż, d) znakowanie, e) ratrakowanie, f) ubijanie skuterem, g) zakładanie śladu, h) przycinanie gałęzi, i) wycinanie samosiejek. 7) Utrzymanie tras rowerowych - w większości trasy rowerowe pokrywają się z trasami biegowymi - prace jak na tych trasach biegowych (punkt 6). 8) Utrzymanie parkingów i drogi dojazdowej do ośrodka Góra Dzikowiec. 9) Ochrona obiektu nocą - stacja górna i obiekty położone na stacji dolnej. 10) Utrzymanie trasy downhillowej. 2. Wykonawca w ramach zamówienia będzie musiał zapewnić pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników oraz dla pracowników GOPR. 3. Wykonawca zatrudni w oparciu o umowę o pracę minimum 6 osób, w tym minimum dwie kobiety, w celu zapewnienia osiągnięcia wskaźników rezultatu przedmiotowego projektu zgodnie z zapisami umowy nr UDA-RPDS.06.02.00-02-026/09-00 o dofinansowanie zadania pn.: Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) - Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach ze środków RPO WD 2007-2013. . Najważniejsze dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Utrzymanie stoku w takim standardzie aby nie dochodziło do kontaktu nart z występującymi kamieniami lub innymi przeszkodami wynikającymi z nierówności terenu - minimalna wartość pokrywy śnieżnej nie powinna być mniejsza niż 50 cm po przygotowaniu stoku czy trasy do jazdy dla narciarzy. 2) Zamawiający wymaga aby każdego dnia zarówno przed jazdami dziennymi jak i nocnymi stok został wyratrakowany w celu wyeliminowania muld i nierówności powstałych w wyniku eksploatacji stoku i tras narciarskich przez narciarzy. 3) Wszystkie trasy biegowe muszą być przygotowane poprzez przejazd ratraka i skutera oraz założenie śladów dla biegaczy. Trasy biegowe powinny być przygotowywane minimum raz w tygodniu oraz po każdym opadzie śniegu. 4) Do dnia 30 listopada oraz 30 kwietnia każdego roku Wykonawca jest zobowiązany dokonać konserwacji kolei linowej i wyciągu narciarskiego zgodnie z wymogami przepisów prawa wraz z uzyskaniem dopuszczenia kolei i wyciągu do ruchu przez TDT. Wykonawca w tym okresie musi wykonać wszelkie przeglądy okresowe i odbiory techniczne związane z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie kolei i wyciągu na sezony zimowe i letnie. Pierwsza konserwacja przypadać będzie na kwiecień 2013 roku w związku z rozpoczynanym okresem letnim. Kolej na sezon zimowy 2012/2013 zostanie przekazana Wykonawcy z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi kolej i orczyk do użytkowania w sezonie zimowym 2012/2013 5) Użytkowanie systemu zaśnieżania zgodnie z instrukcją użytkowania/eksploatacji oraz kartą gwarancyjną. 6) Utrzymywanie parkingów w zakresie odśnieżania w celu umożliwienia parkowania samochodów przez narciarzy. 7) Kolej linowa w okresie letnim powinna działać w soboty, niedziele i święta w godzinach od 9.00 do 16.00 oraz w inne dni dla grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu. Wykonawca musi zapewnić w okresie działania przejazdy koleją minimum, co pół godziny. 8) Kolej linowa w okresie zimowym działać powinna codziennie w godzinach od 9.00 do 16.00 - jazdy dzienne i od 18.00 do 21.00 - jazdy nocne. Okres pomiędzy godziną 16.00 a 18.00 przewidziany musi być na przygotowanie stoku do jazd nocnych (ratrakowanie). Wszystkie obowiązki i wymagania oraz specyfika przekazywanego majątku i działek zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ.
 13. Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec w Boguszowie - Gorcach
  Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zarządzaniu i administrowaniu Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec w następującym zakresie:
  Czynności do wykonywania na obiekcie Góra Dzikowiec:
  1) Obsługa kolei linowej:
  obsługa i konserwacja stacji górnej i stacji dolnej,
  sprzedaż biletów,
  utrzymanie kolei - sprawdzanie stanu technicznego, kontrole dzienne, przeglądy co tygodniowe, przeglądy miesięczne,
  konserwacja kolei wiosenna i zimowa,
  badania nieniszczące,
  odbiory TDT.
  2) Obsługa wyciągu narciarskiego:
  obsługa i konserwacja stacji dolnej i stacji górnej,
  sprzedaż biletów,
  utrzymanie wyciągu narciarskiego - sprawdzanie stanu technicznego, kontrole dzienne, przeglądy co tygodniowe, przeglądy miesięczne,
  konserwacja wyciągu,
  przeglądy TDT.
  3) Obsługa systemu zaśnieżania:
  ustawianie armatek,
  obsługa stacji transformatorów,
  pełna obsługa systemu zaśnieżania,
  konserwacja platform pod armatki,
  konserwacja armatek,
  konserwacja systemu.
  4) Obsługa systemu kasowego wraz z utrzymaniem internetu.
  5) Utrzymanie stoku i trasy narciarskiej zjazdowej:
  1.koszenie,
  2.wycinanie krzewów,
  3.przygotowanie podłoża - usuwanie kamieni,
  4.wycinanie samosiejek,
  5.przycinanie gałęzi,
  6.naśnieżanie,
  7.ratrakowanie,
  8.czyszczenie rowów,
  9.dbałość o drenaż,
  10.wyrównywanie podłoża,
  11.zakładanie zabezpieczeń (siatki, fladry, tyczki itp.) na stoku i trasie zjazdowej w okresie zimowym,
  12.konserwacja zabezpieczeń,
  13.uzyskanie pozwolenia na użytkowanie tras narciarskich w sezonie zimowym,
  14.zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z tras narciarskich.
  6) Utrzymanie 40 km tras biegowych narciarskich:
  2.koszenie,
  3.wyrównywanie podłoża,
  4.dbałość o drenaż,
  5.znakowanie,
  6.ratrakowanie,
  7.ubijanie skuterem,
  8.zakładanie śladu,
  9.przycinanie gałęzi,
  10.wycinanie samosiejek.
  7)Utrzymanie tras rowerowych - w większości trasy rowerowe pokrywają się z trasami biegowymi - prace jak na tych trasach biegowych (punkt 6).
  8) Utrzymanie parkingów i drogi dojazdowej do ośrodka Góra Dzikowiec.
  9) Ochrona obiektu nocą - stacja górna i obiekty położone na stacji dolnej.
  10)Utrzymanie trasy downhillowej.

Inne osoby dla Szewczyk Małgorzata Agnieszka (79 osób):