Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Małgorzata Stanisława

w KRS

Małgorzata Stanisława Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Stanisława
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1961 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Poddębice (Łódzkie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arkusz Radosław, Bojanowski Stanisław, Galoch Sylwester Stanisław, Jaszczura Włodzimierz Wincenty, Jurkiewicz Włodzimierz Janusz, Kabaciński Kazimierz Stanisław, Kabaciński Wojciech, Kajszczak Krzysztof Antoni, Kałużny Aleksander, Kos Czesława, Krajewski Andrzej, Kujawiński Franciszek, Kulesza Krzysztof, Kurasik Ryszard Stanisław, Matuszewska Halina, Misiak Ireneusz Stefan, Olszewski Kazimierz Stanisław, Owczarek Krzysztof Marian, Pawlak Jan, Piaskowski Tadeusz, Pietrzykowski Jerzy Jan, Poniński Tomasz Wawrzyniec, Stefańska Halina, Szczodrowski Karol, Walerych Henr Yk, Warych Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000039404
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Poddębice − KRS 0000163045
 3. Kółko Rolnicze W Sworawie, Sworawa − KRS 0000232745
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Mrowicznej, Mrowiczna − KRS 0000215113
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Oleśnicy, Oleśnica − KRS 0000203903
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000215344
 7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Ozorkowie, Ozorków − KRS 0000161001
 8. Orkiestra Dęta Poddębice, Poddębice − KRS 0000648909
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000175416
 10. Spółdzielnia Mleczarska Mleczwart W Wartkowicach, Wartkowice − KRS 0000140208
 11. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Poddębickiego, Poddębice − KRS 0000681031
 12. Związek Zawodowy Inspektorów Terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Łódź − KRS 0000382081

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Geotermia Poddębice Sp. Z O.O., Poddębice − KRS 0000146246
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Fedra Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000150941
 3. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa − KRS 0000086573
 4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego W Poddębicach Sp. Z O.O., Poddębice − KRS 0000166739

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Dostawy produktów spożywczych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów spożywczych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach, w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. Kod CPV: 15.80.00.00-6; 15.86.30.00-5; 15.86.10.00-1; 15.81.00.00-9; 15.50.00.00-3; 15.51.20.00-0; 41.10.00.00-0; 03.14.25.00-3; 03.22.00.00-9; 03.21.21.00-1; 15.11.00.00-2; 15.11.20.00-6; 15.13.15.00-0; 15.13.11.30-5; 15.22.00.00-6; 15.89.60.00-5; 15.88.20.00-4; 15.88.40.00-8; 2. Oferowany towar winien spełniać warunki szczegółowo określone w Formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca będzie dostarczał towar spełniający wymagania, co do jakości, terminu przydatności do spożycia i oznakowania, określone prawem, a w szczególności: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006, Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2001r., Nr 5 poz. 44 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami z nimi powiązanymi. 4. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Działu Żywienia Zamawiającego za pośrednictwem e-maila lub faxu, za potwierdzeniem transmisji. 5. Dostawy towaru nastąpią według potrzeb Zamawiającego: a) min. 1 raz w tygodniu w godz. 7:00-13:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) – dla pakietu nr 1; b) min. 1 raz w tygodniu w godz. 7:00 – 13:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) – dla pakietu nr 2; c) min. 1 raz w tygodniu w godz. 7:00 – 13:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) – dla pakietu nr 3; d) 7 razy w tygodniu (oprócz świąt) w godz. 6:00- 7:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) – dla pakietu 4; e) min. 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 6:00 – 7:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 5; f) min. 1 raz w tygodniu w godz. 7:00-13:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) – dla pakietu nr 6; g) min. 1 raz w tygodniu w godz. 7:00-13:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) – dla pakietu nr 7; h) min. 1 raz w tygodniu w godz. 7:00-14:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) – dla pakietu nr 8; i) min. 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 7:00 – 9:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 9; j) min. 1 raz w tygodniu w godz. 7:00-9:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) – dla pakietu nr 10; k) min. 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 7:00 – 9:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 11; l) min. 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 7:00 – 9:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 12; m) min. 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 7:00 – 9:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 13; n) min. 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 7:00 – 9:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 14; o) min. 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek) w godz. 7:00 – 9:30 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 15; p) min. 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek) w godz. 7:00 – 14:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 16. 6. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do Działu Żywienia Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach, przy ulicy Mickiewicza 16. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Działu Żywienia Zamawiającego. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu niewykorzystanego pieczywa a Wykonawca obowiązany jest do przyjęcia zwrotu i dokonania korekty faktury o zwróconą ilość pieczywa. Zwrot pieczywa nastąpi nie później niż w ciągu 72h od dostawy pieczywa – dotyczy Pakietu nr 4. 8. Faktyczna ilość zamawianych produktów spożywczych zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) ilości produktów spożywczych nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać produkty oznaczone w pakietach odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GHP, GMP, HACCP. 10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 11. Wykonawca wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom w pkt. 12 załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy. 12. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować produkty równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które składa ofertę. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 16 pakietów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje pakietu. Oferta złożona na poszczególny pakiet musi obejmować wszystkie pozycje danego pakietu. 15. Zamawiający może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
 2. Dostawy produktów żywnościowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów żywnościowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. Kod CPV: 15.80.00.00-6; 15.86.30.00-5; 15.86.10.00-1; 15.51.20.00-0; 41.10.00.00-0; 03.14.25.00-3; 15.81.00.00-9, 15.50.00.00-3; 03.21.21.00-1; 03.22.00.00-9; 15.11.00.00-2; 15.11.20.00-6; 15.13.15.00-0; 15.13.11.30-5; 15.22.00.00-6; 15.89.60.00-5; 15.23.00.00-9; 15.88.20.00-4; 15.88.40.00-8; 2. Oferowany towar winien spełniać warunki szczegółowo określone w Formularzu cenowym - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca będzie dostarczał towar spełniający wymagania, co do jakości, terminu przydatności do spożycia i oznakowania, określone prawem, a w szczególności: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006, Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2001r., Nr 5 poz. 44 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami z nimi powiązanymi. 4. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Działu Żywienia Zamawiającego za pośrednictwem e-maila lub faxu, za potwierdzeniem transmisji. 5. Dostawy towaru nastąpią według potrzeb Zamawiającego: a) 1 raz w tygodniu - (zamówienie złożone minimum 48h przed dostawą towarów) - dla pakietu: 1, 2, 3, 5, 6, 16, 17; b) 6 razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty do godziny 7:00) - dla pakietu 7; c) 6 razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty do godziny 8:00) - dla pakietu nr 13, 14, 15; d) 3 razy w tygodniu - zamówienie złożone minimum 24 h przed dostawą - dla Pakietu nr 4, 8, 9, 10, 11, 12, 18; 6. Realizacja dostaw będzie odbywać się w godzinach 7:00-14:00 lub innych uzgodnionych każdorazowo z upoważnionym pracownikiem Działu Żywienia Zamawiającego, a w przypadku pakietów 7, 8, 9, 18 do godziny 7:00, w przypadku pakietów 13, 14, 15 do godz.8:00. 7. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do Działu Żywienia Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, przy ulicy Mickiewicza 16. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Działu Żywienia Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu niewykorzystanego pieczywa a Wykonawca obowiązany jest do przyjęcia zwrotu i dokonania korekty faktury o zwróconą ilość pieczywa. Zwrot pieczywa nastąpi nie później niż w ciągu 72h od dostawy pieczywa - dotyczy Pakietu nr 7. 9. Faktyczna ilość zamawianych produktów żywnościowych zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) ilości produktów żywnościowych nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 10. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać produkty oznaczone w pakietach odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GHP, GMP, HACCP. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od zapachów obcych i zanieczyszczeń oraz szkodników, nieuszkodzony, zawsze świeży i zgodny z terminem ważności. 11. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu żywności - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. Produkty muszą być odpowiednio oznakowane, posiadać datę minimalnej trwałości. 13. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określono we wzorze umowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 14. Wykonawca wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom w pkt. 9 załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. 15. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować produkty równoważne. 16. Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które składa ofertę. Zamówienie publiczne o wartości poniżej 207 000 euro.

Inne osoby dla Szewczyk Małgorzata Stanisława (50 osób):