Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Marcin Krzysztof

w KRS

Marcin Krzysztof Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marcin
Drugie imię:Krzysztof
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gębka Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Mgm Elektronik Szewczyk Gębka Sp. J., Lublin − KRS 0000510306

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Budowa Sali sportowej przy szkole podstawowej im. Joachima Lelewela w m. Jakubowice Konińskie, Gm. Niemce.
  Zamawiający: Gmina Niemce, Niemce
  Budowa Sali sportowej przy szkole podstawowej im. Joachima Lelewela w m. Jakubowice Konińskie, Gm. Niemce. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w załączniku nr 1, tj. dokumentacji technicznej, przedmiarach robót. Wszystkie nazwy producentów, użyte w załączonych do SIWZ przedmiarach są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający za rozwiązania równoważne uważa rozwiązania o parametrach nie gorszych niż wymienione w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter kosztorysowy
 2. Budowa oświetlenia ul. Ireny Stanisławskiej i Marii Rodziewiczówny w Chełmie, w tym; zadanie nr 1 - Budowa oświetlenia ul. Areny Stanisławskiej w Chełmie, zadanie nr 2 - Budowa oświetlenia ul. Marii Rodziewiczówny w Chełmie.
  Zamawiający: Miasto Chełm, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ul. Ireny Stanisławskiej i Marii Rodziewiczówny w Chełmie, w tym;
  zadanie nr 1 - Budowa oświetlenia ul. Areny Stanisławskiej w Chełmie, zadanie nr 2 - Budowa oświetlenia ul. Marii Rodziewiczówny w Chełmie.
 3. Przebudowa 2014, ul. Zbożowa 22A
  Zamawiający: Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Zbożowej 22A.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  1. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
  2. wykonanie szachtu dźwigu,
  3. wykonanie częściowej wentylacji budynku,
  4. wykonanie ścianek działowych , posadzek i podłóg,
  5. roboty malarskie i roboty towarzyszące,
  6. wykonanie i montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
  7. montaż instalacji elektrycznych,
  8. przebudowę instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania,
  9. montaż rozdzielni elektrycznych,
  10. montaż wewnętrznych linii zasilających,
  11. dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego.
  12. wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu, oddymiania i oświetlenia dróg ewakuacji.
 4. Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Domach Studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Konstantynów 1b i 1d
  Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Domach Studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Konstantynów 1b i 1d. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. rodzaje robót i ich ilości, podano w przedmiarach, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ
 5. Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP, wraz z kanalizacją teletechniczną i zasilaniem elektroenergetycznym - etap III, stanowiącej część zadania inwestycyjnego: Instalacje systemów sygnalizacji pożaru SSP, włamania i napadu IAS, kontroli dostępu ACS, wraz z kanalizacją teletechniczną i zasilaniem elektroenergetycznym na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
  Zamawiający: Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin
  Zakres robót obejmuje:
  1) wykonanie kanalizacji teletechnicznej,
  2) wykonanie zasilania elektroenergetycznego,
  3) wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SSP;
  Obiekty objęte niniejszą realizacją to: Recepcja, czworak z Brusa Starego, Dwór z Huty Dzierążyńskiej, Spichlerz z Piotrowic, Spichlerz z Turki, brama z Łańcuchowa, chałupa z Gozdu Lipińskiego, zagroda z Korytkowa Dużego, Kapliczka z Korytkowa Dużego, Szkoła z Bełżca, zagroda z Teodorówki, zagroda z Bukowej, kuźnia z Ciosm, Cerkiew z Tarnoszyna, dzwonnica z Lubyczy Kniazie, budynek Willa, budynek pomocniczy przy Willi, budynek wc, okólnik z Ostrowa Lubelskiego, Kościół z Matczyna.
 6. Dokończenie remontu Studenckiej Stołówki B w budynku Konwiktu Księży Studentów KUL przy ul. Radziszewskiego 7 w Lublinie
  Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
  Dokończenie remontu Studenckiej Stołówki B w budynku Konwiktu Księży Studentów KUL przy ul. Radziszewskiego 7 w Lublinie w zakresie robót budowlanych i elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ

Inne osoby dla Szewczyk Marcin Krzysztof (76 osób):