Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Marek

w KRS

Marek Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Zielonka (Mazowieckie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krasowski Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Mar-koks Krasowski, Szewczyk Sp. J., Zielonka − KRS 0000052699
 2. Zakład Górniczy Zagłębie Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000447755

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Dostawa miału węgla kaminnego
  Zamawiający: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., Kobyłka
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego w
  ilości 650 ton o parametrach - sortyment: miał IIA - wartość opałowa minimum: 24 000 [kJ/kg] - zawartość popiołu: do 15% -
  zawartość siarki: do 0,6% - wilgotność nie wyższa niż: 10% Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień
  uzupełniających. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. Zamawiający dopuszcza możliwość
  powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest
  do wskazania w swojej ofercie części (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca
  zabezpieczy wagę w promieniu 20 km od siedziby Spółki w celu kontroli ilości dostarczanego towaru. Ustalenia dotyczące ilości i
  terminów dostawy będą uzgadniane przez Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy. dostawa na plac zlokalizowany na
  terenie Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., ul. Napoleona 2, Kobyłka, od poniedziałku do piątku w
  godz.710-1400, transportem samochodowym Wykonawcy, o masie całkowitej do 35 ton.
 2. Dostawa miału węgla kamiennego
  Zamawiający: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., Kobyłka
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego w ilości 1000 ton
  o parametrach
  - sortyment - miał IIA
  - wartość opałowa minimum - 24 000 [kJ/kg]
  - zawartość popiołu - do 15%
  - zawartość siarki - do 0,6%
  - wilgotność nie wyższa niż - 10%
  a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  2. Podana w pkt. 1 ilość dostarczanego miału węgla kamiennego jest ilością szacunkową i może ulec zmianie, zmniejszeniu do 20 % to jest do 200 ton końcowej łącznej ilości miału, wynikającej z uwzględnienia zapasów magazynowych, wpływu warunków atmosferycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym jak wyżej, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń.
  3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
  zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do
  wskazania w swojej ofercie części (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć
  Podwykonawcom.
 3. Zamówienie uzupełniające - dostawa węgla kamiennego
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
  Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu SZI
 4. Zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
  Dostawa węgla kamiennego
 5. Dostawa miału węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2010/2011
  Zamawiający: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., Kobyłka
  Dostawa miału węgla kamiennego w ilości ~ 1500 ton ( ± 20 %) o parametrach: - sortyment: miał M II A - wartość opałowa: 24000 [ kJ/kg ] - zawartość popiołu: do 15% - zawartość siarki: do 0,6% - wilgotność nie wyższa niż 10%
 6. Dostawa miału węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2009/2010
  Zamawiający: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., Kobyłka
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Dostawa miału węgla kamiennego w ilości ~ 1500 ton ( ± 20 %) o parametrach:
  - sortyment: miał M II A
  - wartość opałowa: 24000 [ kJ/kg ]
  - zawartość popiołu: do 15%
  - zawartość siarki: do 0,6%
  - wilgotność nie wyższa niż 10%
  2. Dostawa przedmiotu zamówienia transportem i na koszt Wykonawcy.
  3. Wszystkie koszty związane z dostawą ponosi Wykonawca.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
  5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
 7. Dostawa miału węgla kamiennego w ilości ok. 491t. (± 20%)
  Zamawiający: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., Kobyłka
  miał węgla kamiennego
  -sortyment miał MIIA
  -wartość opałowa 24mJ/kg
  -zawartość popiołu do 15%
  -zawartość siarki do 0,06%
  -wilgotność nie wyższa niż 12%

Inne osoby dla Szewczyk Marek (46 osób):