Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Ryszard

w KRS

Ryszard Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ryszard
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hassenpflug Andrzej, Iwanek Kazimierz, Małysz Aleksander Adam, Sekuła Roman Bogumił, Wrzos Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hassenpflug Andrzej, Iwanek Kazimierz Ignacy, Małysz Aleksander Adam, Sekuła Roman Bogumił, Wrzos Jan

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hassenpflug Andrzej, Iwanek Kazimierz, Małysz Aleksander Adam, Sekuła Roman Bogumił, Wrzos Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Budowlano-montażowe Sowi Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000156776
 2. Przedsiębiorstwo Handlowo-produkcyjne Akraj Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000072057

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych - zagospodarowanie terenu.
  Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Toruń
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonania zadania pn.: Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych - zagospodarowanie terenu.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac::
  - wykonanie i modernizacja ścieżek, podjazdów dla wózków i 6 miejsc parkingowych z kostki polbruk.,
  - uzupełnienie ogrodzenia od strony Szkoły Podstawowej nr 11,
  - wykonanie bramy wjazdowej i furtki,
  - wykonanie napędów do automatycznego otwierania drzwi wejściowych,
  - wykonanie terenów zielonych - trawników,
  - wykonanie elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci),
  -wykonanie altanki ogrodowej drewnianej.
  3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi zestawienie potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i nakładów pracy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania własne Zamawiającego) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.
  Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w kosztorysie ofertowym.
  4. Przedmiar robót który otrzyma Wykonawca zostanie wypełniony przez Wykonawcę i jako kosztorys ofertowy Wykonawcy zawierający ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy.
  5. Jeżeli w kosztorysie ofertowym Wykonawcy nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac uzupełniających lub dodatkowych). Wykonawca nie może wykonać prac uzupełniających i dodatkowych bez uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie prac uzupełniających lub dodatkowych lub uzależnić ich wykonanie od sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu obejmującego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ich wykonanie.
 2. Remont dachu i elewacji budynku B w Centralnym Laboratorium w Toruniu - SZ-23/09/2014.
  Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z remontem dachu i elewacji z termomodernizacją budynku B w Centralnym Laboratorium w Toruniu.