Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Tadeusz Władysław

w KRS

Tadeusz Władysław Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Drugie imię:Władysław
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:19 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czauderna Krzysztof Jan, Gunia Waldemar Michał, Orlik Stanisław Marek, Piwowarczyk Julian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ochotnicza Straż Pożarna W Czajowicach, Czajowice − KRS 0000211958
 2. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Chemkop-akwa Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000103741

Powiązane przetargi (19 szt.):
 1. Bieżące utrzymanie pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: zakresu rzeczowego (zał. nr 6 do SIWZ), wykazu pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków (zał. 6.1 do SIWZ), warunków wykonania prac (zał. 6.2 do SIWZ). Wymagany okres gwarancji: na elementy składające się na przedmiot umowy tj. dokonanie naprawy urządzeń pompowni na okres 2 lat od daty dokonania naprawy.
 2. Bieżące utrzymanie pompowni wód opadowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zamówienie uzupełniające - przepompownia Brzegi zlokalizowana przy ul. Trakt Ojca św. Jana Pawła II w Krakowie stanowiącego zamówienie uzupełniające nr 4 do umowy zawartej w dniu 02.03.2015 nr 181-ZIKIT-2015
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Bieżące utrzymanie pompowni wód opadowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zamówienie uzupełniające - przepompownia Brzegi zlokalizowana przy ul. Trakt Ojca św. Jana Pawła II w Krakowie, stanowiącego zamówienie uzupełniające nr 4 do umowy zawartej w dniu 02.03.2015 nr 181-ZIKiT-2015 pn.: Bieżące utrzymanie pompowni wód opadowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, numer sprawy 7-VII-2016.
 3. Bieżące utrzymanie pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zamówienie uzupełniające - pompownia ul. Obozowa 30, stanowiącego zamówienie uzupełniające nr 3 do umowy zawartej w dniu 02.03.2015 nr 181-ZIKIT-2015. Nr sprawy 1-VII-2016
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Bieżące utrzymanie pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zamówienie uzupełniające - obsługa pompowni ul. Obozowa 30, stanowiącego zamówienie uzupełniające nr 3 do umowy zawartej w dniu 02.03.2015 nr 181-ZIKIT-2015 pn.: Bieżące utrzymanie pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Nr sprawy 1-VII-2016
 4. Bieżące utrzymanie pompowni wód opadowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - umowa podstawowa nr 181-ZIKiT-2015 zawarta dnia 02.03.2015r. zamówienie uzupełniające Rondo Czyżyńskie - numer sprawy 5-III-2016
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Bieżące utrzymanie pompowni wód opadowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - umowa podstawowa nr 181-ZIKiT-2015 zawarta dnia 02.03.2015r. zamówienie uzupełniające na przeglądy i obsługę bieżącą pompowni Rondo Czyżyńskie
 5. Utrzymanie fontann, pitników, brodzików i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zamówienie uzupełniające do umowy nr 30/ZIKiT/2014 z dnia 21.01.2014 r
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Utrzymanie fontann, pitników, brodzików i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zamówienie uzupełniające do umowy nr 30/ZIKiT/2014 z dnia 21.01.2014 r
 6. Utrzymanie fontann, pitników, brodzików i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2014-2015 zamówienie uzupełniające (do umowy podstawowej 30/ZIKiT/2014). Znak sprawy:12/VIII/2015
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu napraw bieżących, konserwacji itp. fontanny, w Parku Jordana w Krakowie. Szczegółowy zakres prac został określony w zakresie rzeczowym stanowiącym załącznik do protokołu.
 7. Bieżące utrzymanie pompowni wód opadowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: - utrzymania, nadzoru i obsługi pompowni: - ul. Ks. Józefa, ul. Szparagowa, ul. Olszecka, - Rondo Mogilskie, - bieżącego utrzymania odprowadzenia wód opadowych na terenie Tunel - Rondo Mogilskie - Politechnika Przepompownie P2, P4, P6 - Szybki Tramwaj - tunel, - bieżącego utrzymania odprowadzenia wód opadowych przepompowni przejść
  podziemnych ul. Madalińskiego, ul. Morawskiego, pl. Boh. Getta, oś. Na Kozłówce, Park Lilli Wenedy, - bieżącego utrzymania i obsługi pompowni wód opadowych - na Rondzie Ofiar Katynia, - ul. Jasnogórskiej, - ul. Sosnowieckiej-Stawowej w Krakowie
 8. Utrzymanie fontann, pitników, brodzików i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2014-2015 - zamówienie uzupełniające. Znak sprawy 9/X/2014
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu fontanny w Parku Zaczarowana Dorożka w Krakowie
 9. Bieżące utrzymanie pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Znak sprawy: 14/IX/2014
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Zamówienie obejmuje: usługę bieżącego utrzymania pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  Szczegółowy zakres prac został opisany w zakresie rzeczowym stanowiącym załącznik do protokołu.
 10. Bieżące utrzymanie pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków - pompownia ul. Sosnowiecka w Krakowie - zamówienie uzupełniające. Znak sprawy: 19/XI/2013
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Zamówienie obejmuje wykonanie usługi: bieżącego utrzymania nowej pompowni przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie.
  Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1.
 11. Bieżące utrzymanie pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków - w zakresie nowej przepompowni ul. Jasnogórska ( do umowy podstawowej 552/ZIKiT/2012 z 01.10.2012 r.).Znak sprawy: 8/XI/2013
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Zamówienie obejmuje wykonanie usługi: bieżącego utrzymania nowej przepompowni ul. Jasnogórskiej w Krakowie.
  Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1.
 12. Utrzymanie fontann, pitników, brodzików i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu fontann, pitników, brodzików i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z zakresem rzeczowym prac
 13. Bieżące utrzymanie pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Znak sprawy: 6/VIII/2012
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  1.Opis przedmiotu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 01.10.2012 roku do 30.09.2014 roku.
  Zakres prac związany jest z utrzymaniem, nadzorowaniem i obsługą pompowni:
  przy ul. Ks. Józefa, ul. Szparagowej, ul. Olszeckiej, Parku L. Wenedy, Rondzie Mogilskim oraz bieżącym utrzymaniem odprowadzenia wód opadowych na terenie: Tunel - Rondo Mogilskie - Politechnika. Przepompowanie P2, P4, P6 - <Szybki Tramwaj - tunel>, bieżącym utrzymaniem odprowadzenia wód opadowych przepompowni przejść podziemnych przy ul. Madalińskiego, ul. Morawskiego, pl. Bohaterów Getta, oś. Na Kozłówce .
  Wykaz pompowni wraz z ilością pomp do obsługi:
  1.ul. Ks. Józefa - 2 pompy
  2.ul. Szparagowa - 2 pompy
  3.ul. Olszecka - 1 pompa
  4.Park L. Wenedy - 1 pompa
  5.Rondo Mogilskie 4 pompownie po 1 pompie
  6.Szybki Tramwaj - Tunel 3 pompownie (P2 - 1 pompa, P4 - 2 pompy, P6 - 1 pompa)
  7.ul. Madalińskiego - 2 pompy
  8.ul. Morawskiego - 2 pompy
  9.Plac Boh. Getta - 2 pompy
  10.Na Kozłówce - 2 pompy
  11.Rondo Ofiar Katynia - 2 pompy
  b) Podczas wykonywania usługi wymagana jest 24 godzinna dyspozycyjność obsługi pompowni.
  c) W przypadku stwierdzenia niesprawności urządzeń pompowych wynikłych z winy wykonawcy i powstałych w związku z tym strat, wykonawca zostanie obciążony kosztami tych strat.
  d)Szczegółowy zakres prac niniejszej usługi stanowi załącznik nr 5, 6 do SIWZ.
 14. Utrzymanie fontann, pitników, brodzików i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2011 - 2012 - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu fontann, pitników, brodzików i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków - dotyczące dwóch obiektów: Fontanna na Rynku Głównym w Krakowie oraz Pitników na Pl. Szczepańskim w Krakowie
 15. Utrzymanie fontann, pitników, brodzików i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2011 - 2012 - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu fontann, pitników, brodzików i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków - dotyczące dwóch obiektów: Fontanna na Rynku Głównym w Krakowie oraz Pitników na Pl. Szczepańskim w Krakowie
 16. Bieżące utrzymanie pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zamówienie uzupełniające. Znak sprawy: 5/XII/2011
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Szczegółowy zakres prac określa: załącznik nr 1 (wykaz pompowni), załącznik nr 2 zakres prac.
 17. Bieżące utrzymanie pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2010 - 2011- zamówienie uzupełniające. Znak sprawy: 13/XI/2011.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Zamówienie obejmuje wykonanie usługi: bieżącego utrzymania pompowni przy Rondzie Ofiar Katynia na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  A. Przeglądy bieżące:
  -wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej, wodnej i sterującej /2 x na tydzień/
  -sprawdzenie sprawności układu pompowego /2 x na tydzień/;
  -sprawdzenie sprawności systemu sterowania /2 x na tydzień/;
  -przeprowadzenie czynności konserwacyjnych, zwracając uwagę na czystość:
  urządzeń, układu zasilającego, urządzeń rozruchowych i regulacyjnych, urządzeń
  zabezp., urządzeń pomiarowych, połączeń elementów urządzeń /2 x na tydzień/
  -utrzymanie czystości wewnątrz pompowni oraz terenu wewnątrz ogrodzenia szafy zasilająco-sterującej /2 x na tydzień/
  -stałe utrzymywanie aktywności modułu telemetrycznego
  -kontrola sprawności modułu telemetrycznego /2 x na tydzień/
  B.Przeglądy okresowe wynikające z /DTR/:
  C.Czynności obsługowe okresowe, a w szczególności:
  -usuwanie drobnych usterek i awarii we własnym zakresie
  -czyszczenie pływakowych czujników poziomu /1 x na tydzień/
  -sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych oraz wkładek bezp. /1 x na tydzień/
  -kontrola rurociągów tłocznych /1 x na tydzień/
  -kontrola zaworów zwrotnych /1 x na tydzień/
  -kontrola prawidłowości pracy zasuw odcinających /1 x na tydzień/
  -inicjowanie pracy wyłączników różnicoprądowych przyciskiem /test/(1 x na m-c)
  -kontrola pomiaru poziomu przez czujniki pływakowe (1 x na m-c)
  -czyszczenie z osadów i innych zanieczyszczeń - dna i komory pompowni (1 x na m-c)
  D.Inne czynności obsługowe okresowe:
  -wymiana pompy w przypadku awarii na zapasową (pompa w posiadaniu ZIKiT)
  -obługa pompowni w systemie awaryjnym z agregatu prądotwórczego (agregat w posiadaniu ZIKiT)
 18. Utrzymanie fontann, pitników, brodzików i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zamówienie uzupełniajace. Nr Sprawy: 2/XI/2009.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Utrzymanie fontann, pitników, brodzików i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków, - określa załącznik nr 1 do umowy.
 19. Bieżące utrzymanie pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2010-2011
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  a) Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2010 - 2011.
  Zakres prac związany jest z utrzymaniem, nadzorowaniem i obsługą pompowni przy ul. Ks. Józefa, ul. Szparagowej, ul. Olszeckiej, ul. Jeżynowej, Rondzie Mogilskim oraz bieżącym utrzymaniem odprowadzenia wód opadowych na terenie: Tunel - Rondo Mogilskie - Politechnika. Przepompowanie P2, P4, P6 - (Szybki Tramwaj - tunel) bieżącym utrzymaniem odprowadzenia wód opadowych przepompowni przejść podziemnych przy ul. Madalińskiego, ul. Morawskiego, pl. Bohaterów Getta, oś. Na Kozłówce w latach 2010 - 2011.
  b) Szczegółowy zakres prac niniejszej usługi stanowi załącznik nr 5, 6 do SIWZ. Wykaz pompowni zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Inne osoby dla Szewczyk Tadeusz Władysław (48 osób):