Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Tomasz

w KRS

Tomasz Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1964 r., wiek 54 lata
Miejscowości:Nowy Sącz (Małopolskie)
Przetargi:119 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cisoń Irena, Gruca Paweł, Habaj Piotr, Jantas Jan, Kantor Franciszek, Kopczyński Stanisław, Koperniak Jan, Koszyk Teresa, Krok Jan, Kruczek Antoni, Kwarciński Michał, Mazur Maria, Mirek Tadeusz, Mółka Jan, Mółka Paweł, Nędza Joanna, Pacholarz Rafał, Pachota Wiesław, Popardowski Włodzimierz, Saczka Józef, Stanek Tadeusz, Szczurek Małgorzata, Słowik Janina, Węgrzyn Antoni, Woźniak Grzegorz, Załubska Bożena, Załubski Zygmunt, Zbozień Eugeniusz, Łukaszyk Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Grybowie, Grybów − KRS 0000020987
 2. Małopolski Mleczarski Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Kraków − KRS 0000205037
 3. Małopolskie Towarzystwo Hodowców Bydła, Zabierzów − KRS 0000148617
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Librantowej, Librantowa − KRS 0000117312
 5. Ochotnicza Straż Pożarna We Florynce, Florynka − KRS 0000036516
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Nowy Sącz − KRS 0000131866
 7. Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Składnica, Grybów − KRS 0000119576
 8. Spółdzielnia Handlu i Wynajmu Nieruchomości Ropczanka, Ropa − KRS 0000175507
 9. Stowarzyszenie Nasza Ziemia Grybowska, Grybów − KRS 0000130071
 10. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów Spokojne Jutro Z Siedzibą W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000045565
 11. Wiejsko-parafialny Klub Sportowy Sokół Krużlowa, Krużlowa Wyżna − KRS 0000039301
 12. Związek Zawodowy Pracowników Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000277307

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000096637
 2. Sądecka Spółdzielnia Mieszkaniowa W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000167857
 3. Spółdzielczy Zakład Produkcyjno-usługowy W Grybowie, Biała Niżna − KRS 0000092959
 4. Spółdzielnia Telgrybów, Grybów − KRS 0000126037

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach ul.Michalusa 14 w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2017r.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Gorlice
  Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na VII pakietów: Pakiet I- mięso wołowe,wieprzowe,drobiowe i wędliny wieprzowe i drobiowe Pakiet II-mleko i przetwory mleczne Pakiet III-pieczywo Pakiet IV-warzywa i owoce świeże Pakiet V-pozostałe artykuły spożywcze Pakiet VI-warzywa i owoce przetworzone-mrożone Pakiet VII-jaja konsumpcyjne.
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie nabiału
  Zamawiający: 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Krynica-Zdrój
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 3. Dostawy mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów, jogurtów i kefirów
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
  Dostawy mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów, jogurtów i kefirów.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 pakiety. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach nr 1-4 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w Pakiecie Nr 3 poz.5 i 6. Za równoważny Zamawiający uzna produkt o takich samych lub bardzo zbliżonych walorach smakowych, zapachowych i kolorystycznych, składzie surowcowym, sposobie użycia i terminie przydatności do spożycia w Pakiecie Nr 3 poz. 5 i 6. Zamawiający nie dopuszcza produktu seropodobnego.
 4. „Dostawa mleka i jego produktów dla punktów żywienia Spółki Akcyjnej „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój”
  Zamawiający: Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A., Krynica-Zdrój
  dostawa mleka i jego produktów dla punktów żywienia Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica – Zdrój, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z tym że nie dłużej niż do wyczerpania całkowitej wartości zamówienia w asortymencie i w ilościach podanych w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, dopuszcza możliwość jego zmniejszenia lub zwiększenia w granicach +/- 30 %. przedmiotowego zakresu zamówienia, określonego w załączniku nr 4. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy
 5. Dostawa artykułów żywnościowych do szkół i przedszkoli na terenie miasta Krynica-Zdrój w roku 2017.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, Krynica-Zdrój
  Przedmiotem
  zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do szkół i przedszkoli na terenie miasta Krynica-Zdrój
  w roku
  2017. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia od 1
  do 6. Część 1 przedmiotu zamówienia: Świeże owoce i warzywa, Część 2 przedmiotu zamówienia: Pieczywo i
  wyroby cukiernicze, Część 3 przedmiotu zamówienia: Mrożonki, Część 4 przedmiotu zamówienia: Produkty
  ogólnospożywcze, Część 5 przedmiotu zamówienia: Mięso i wędliny, Część 6 przedmiotu zamówienia: Produkty
  mleczarskie. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
  Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje asortymentu określone w danej części. Poszczególne części
  (zakres i przedmiot) zostały szczegółowo opisane w Załącznikach Nr 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do SIWZ Formularzach
  asortymentowo-cenowych.
  Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 4 do SIWZ
  – Istotnych postanowieniach umowy. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będą poszczególne jednostki tj.:
  1) Zespół Szkolno-Przedszkolny
  Nr 1 w Krynicy-Zdroju,
  ul. Piłsudskiego 91, 33-380
  Krynica-Zdrój;
  2) Gminne
  Przedszkole Nr 2 „Mali Odkrywcy” w Krynicy-Zdroju,
  ul. Reymonta 10, 33-380
  Krynica-Zdrój;
  3) Szkoła
  Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju,
  ul. Kraszewskiego 158, 33-380
  Krynica-Zdrój.
  Szczegółowe ilości szacunkowe dostaw w ramach części ze wskazaniem poszczególnych jednostek określa
  Załącznik Nr 11 do SIWZ. Dostawy realizowane będą sukcesywnie według faktycznych potrzeb jednostek na
  podstawie tzw. zamówień częściowych. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania przedmiotu zamówienia
  do trzech ww. jednostek po uprzednim telefonicznym, pisemnym lub elektronicznym zamówieniu złożonym z
  jednodniowym wyprzedzeniem w dni robocze od poniedziałku do piątku, przez uprawnionego pracownika danej
  jednostki. Dostawa i rozładunek przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do
  magazynu właściwej jednostki w miejsce wskazane przez uprawnionego pracownika tej jednostki. Wykonawca
  zobowiązany jest dostarczać produkty w opakowaniach dopuszczonych do przechowywania i transportu żywności
  z uwzględnieniem rodzaju produktów żywnościowych. Opakowania muszą być nieuszkodzone i czyste.
  Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamawiane produkty środkami transportu zapewniającymi należyte
  zabezpieczenie jakościowe dostarczanego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem, itd. Dostarczane
  produkty winny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności Ustawy z
  dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia /Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm./, wraz z
  przepisami wykonawczymi. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych dobrej
  jakości tj.: świeżych, pełnowartościowych, czystych, bez objawów nadpsucia, bez śladów uszkodzenia, w
  początkowym terminie przydatności do spożycia o właściwej gramaturze. Produkty powinny posiadać walory
  smakowe, zapachowe i sensoryczne odpowiednie dla danego produktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
  wady jakościowe produktów oraz uszkodzenia powstałe podczas transportu produktów, a także zobowiązany jest
  do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy we własnym zakresie i na własny koszt.
 6. Sprzedaż i dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2017 – 31.12.2017r.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Nowy Sącz
  Sprzedaż i dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2017 – 31.12.2017r.
 7. dostawa artykułów spożwczych
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 1, Nowy Sącz
  1.Przedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych wraz z dowozem i wniesieniem w układzie zadaniowym.
  2.Miejsce realizacji-dostawy- do 5 punktów żywienia Zespołu Szkół nr 1 im. KEN w Nowym Sączu:
  -Warsztaty Szkolne-stołówka( Zakład Ubezpieczeń Społecznych) ul. Sienkiewicza 77,33-300 Nowy Sącz;
  -Warsztaty Szkolne-stołówka Gimnazjum nr 3 ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz
  -Warsztaty Szkolne-stołówka Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Nadbrzeżna77, 33-300 Nowy Sącz;
  -Warsztaty Szkolne –Ciastkarnia Zespół Szkół nr 1 ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz;
  -Internat Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Mikołaja Reja 33-300 Nowy Sącz;
  3.Postanowienia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
  3.1.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
  Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie cały asortyment obejmujący daną część zamówienia - zadanie. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie pozycje w zakresie poszczególnych części zamówienia. Nieuwzględnienie w danej części, na którą składana jest oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.
  3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych
  3.3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
  3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
  Dodatkowe informacje dot. zamówień uzupełniających, określenie zakresu oraz warunków udzielenia zamówień uzupełniających itp.
 8. „ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK W PIWNICZNEJ - ZDROJU„
  Zamawiający: Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdrój, Piwniczna-Zdrój
  3.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki placówki z podziałem na zadania: Część 1: pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie Część 2: warzywa i owoce Część 3: jaja kurze Część 4: warzywa i owoce przetworzone, ryby mrożone Część 5: mleko oraz wyroby mleczarskie Część 6: mięso, drób, przetwory mięsne i wędliny Część 7: artykuły spożywcze (różne) 3.2 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu artykuły spożywcze, towar odpowiedniego gatunku i dobrej jakości odpowiadający polskim normom oraz cechami podanymi w SIWZ. 3.3 Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać sprawdzenia zgodności cen z formularzem asortymentowo-cenowym. 3.4 Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów. 3.5 Koszty opakowania, transportu, załadunku, rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną i ubezpieczenia ponosi na własne ryzyko Wykonawca. 3.6 Każdy z produktów musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi spełniać warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach 3.7 Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorach umów. 3.8 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 i 7 Prawa zamówień publicznych 3.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.10 Szczegółowy opis zamówienia zawierają załączniki nr 2 do SIWZ (pakiet nr 1 do 7) 3.11 Dodatkowe wymagania : Wszystkie produkty dostarczane przez Wykonawcę winny spełniać prawem określone wymogi dla artykułów spożywczych oraz wymogi zdrowotne żywności. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać każdorazowo towar świeży, w dobrym gatunku oraz w opakowaniach dostosowanych do potrzeb zbiorowego żywienia. 3.12 Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia, przedmiot zamówienia opisany jest w sposób wskazany w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w sposób wskazany w art. 30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych - to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który składa ofertę równoważną zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej i wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymogi Zamawiającego. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY. Wskazanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w ofercie bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcy do przedstawienia brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przez pojęcie produktu równoważnego rozumie się zaproponowanie - w przypadku tego rodzaju zamówienia, produktu o takim samym składzie, wadze, ilości, jakości, terminie przydatności, walorach smakowych – co produkt wskazany przez Zamawiającego
 9. Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich, olejów, tłuszczy roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Nowy Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich, olejów, tłuszczy roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 10. Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na rok 2017 własnym transportem do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Caritas w Grybowie w asortymentach ilości podanych w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.8 do SIWZ.
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej, Grybów
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych własnym transportem do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Caritas w Grybowie w asortymentach ilości podanych w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.8 do SIWZ. W ramach zamówienia dostarczenie towaru określonego w ofercie wykonawcy,będzie się odbywać sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, przekazywanego Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną faxem za potwierdzeniem odbioru najpóźniej do godziny 10.00 przed dniem dostawy. Dostawy towaru będą realizowane w zależności od rodzaju asortymentu zgodnie z Rozdziałem III pkt.4 SIWZ. Dostarczone produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu, które są zawarte w polskich Normach orz posiadać ważne terminy do spożycia. Wykonawca zapewnia, że oferowane produkty będą posiadać atesty i/lub certyfikaty higieniczno-sanitarne oraz będą świeże (z ważnym terminem przydatności do spożycia) i odpowiedniej jakości. Koszty opakowania, transportu załadunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną a także koszty ubezpieczenia ponosi i przyjmuje na własne ryzyko.
 11. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie nabiału
  Zamawiający: 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Krynica-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie nabiału dla 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Krynicy-Zdroju w okresie 6 miesięcy, z tym że nie dłużej niż do wyczerpania całkowitej wartości zamówienia w asortymencie i w ilościach podanych w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym Wykonawcy. W rubryce "Nazwa oferowanych artykułów zgodna z fakturowaniem na etapie dostaw" formularza szczegółowego należy podać taką nazwę oferowanych artykułów - jakie będą dostarczane w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej. Podana nazwa musi być tożsama z nazwą podaną w wystawianej fakturze podczas realizacji umowy. Nieskonkretyzowanie przedmiotu oferty - brak wskazania nazwy zaoferowanego artykułu - będzie traktowane jako brak możliwości weryfikacji oferty. Na podstawie art. 89 ust 1 kt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona.
 12. Sukcesywne dostawy artykułów mleczarskich
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krynica-Zdrój
  Sukcesywne dostawy artykułów mleczarskich w okresie 1.12.2016 do 30.11.2017
 13. Mleko, śmietana i produkty mleczarskie.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy mleka, śmietany i produktów mleczarskich w podziale na 2 części. Część nr 1 Mleko, śmietana 2 pozycje asortymentowe. Część nr 2 produkty mleczarskie 9 pozycji asortymentowych.
 14. Dostawa wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Miejskiego Domu Kultury w Grybowie - dla potrzeb Stołówki Miejskiej - na drugie półrocze 2016 roku
  Zamawiający: Miejski Dom Kultury w Grybowie, Grybów
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z dostarczaniem artykułów spożywczych dla Miejskiego Domu Kultury w Grybowie dla potrzeb Stołówki Miejskiej w asortymencie i ilościach podanych w załącznikach według 14 pakietów: Pakiet 1 - Pieczywo i wyroby piekarskie Pakiet 2 - Warzywa i owoce Pakiet 3 - Jaja kurze Pakiet 4 - Pierogi - wyrób świeży Pakiet 5 - Owoce i warzywa przetworzone, ryby mrożone, Pakiet 6 - Mleko, wyroby mleczarskie Pakiet 7 - Przyprawy Pakiet 8 - Soki, napoje, produkty zbożowe Pakiet 9 - Mięso Pakiet 10 - Wędliny. Pakiet 11 - Artykuły spożywcze pozostałe, Pakiet 12 - Makarony. Pakiet 13 - Desery. Pakiet 14 - Woda mineralna Zamówienie polega na dostawie artykułów spożywczych dla potrzeb Stołówki przy ul. Ogrodowa 4, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ramach zamówienia dostarczanie towaru określonego w ofercie Wykonawcy będzie dostarczany sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego i na podstawie pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego, przekazywanego Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną / faksem za potwierdzeniem odbioru. Dostawy towaru będą realizowane, w zależności od rodzaju asortymentu tj:Pakiet nr 1 i 6 - codziennie od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż do godziny 7:15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Pakiet nr 2 - codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 7:30, Pakiet nr 3, 5, 8 i 14- dwa razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy, Pakiet nr 4 - nie później niż do 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 9:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, Pakiet nr 7, 11, 12 i 13 - codziennie od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż do godz. 9:00. Pakiet nr 9 - codziennie, od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż do godziny 7:15 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Pakiet nr 10 trzy razy w tygodniu tj. poniedziałek, środa i piątek, jednak nie później niż do godziny 7:15. Każde zamówienie będzie składane w dniu poprzedzającym termin jego dostawy, za wyjątkiem pakietu nr 4, który będzie składany w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego oraz oddzielne zamówienie na poniedziałek będzie składane w piątek. Jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpią dni ustawowo wolne od pracy, sposób zamawiania oraz realizacji dostaw będzie analogiczny do realizacji zamówień, przy czym zamówienie zostanie złożone w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy, i musi, co najmniej zawierać: zestawienie produktowo-ilościowe, termin i miejsce dostawy. Koszty opakowania, transportu, załadunku, rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną i ubezpieczenia ponosi i przyjmuje na własne ryzyko Wykonawca. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w granicach +/- 35 % określonej w par.6 ust.1. projektu umowy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (pakiet nr 1 do 14). Dodatkowe wymagania: Wszystkie produkty dostarczane przez Wykonawcę winny spełniać prawem określone wymogi dla artykułów spożywczych oraz wymogi zdrowotne żywności. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać każdorazowo towar świeży, w dobrym gatunku oraz w opakowaniach dostosowanych do potrzeb zbiorowego żywienia. Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 21 dni. Wszystkie towary zaoferowane w ofertach winny spełniać wymogi: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2015 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia, przedmiot zamówienia jest opisany jest w sposób wskazany w art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w sposób wskazany w art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych - to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważny opisywanym. Wykonawca, który składa ofertę równoważną zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej i wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymogi Zamawiającego. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY. Wskazanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w ofercie bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę do przedstawienia brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przez pojęcie produktu równoważnego rozumie się zaproponowanie - w przypadku tego rodzaju zamówienia, produktu o takim samym składzie, wadze, ilości, jakości, terminie przydatności, walorach smakowych - co produkt wskazany przez Zamawiającego
 15. Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w drugim, półroczu 2016
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Zakliczyn
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów żywnościowych według załączników do formularzy cenowych do części B- artykuły i wyroby mleczarskie
 16. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, Krynica - Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa produktów żywnościowych według 8 pakietów zgodnie z asortymentem i ilościami opisanymi w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  II.2.Zamówienie składa się z 8 części.

  Pakiet nr 1 - PRODUKTY MLECZARSKIE
  Pakiet nr 2 - OLEJ
  Pakiet nr 3 - SERY
  Pakiet nr 4 - WARZYWA I OWOCE
  Pakiet nr 5 - PIECZYWO
  Pakiet nr 6 - MIĘSO DROBIOWE
  Pakiet nr 7 - MIĘSO WIEPRZOWE
  Pakiet nr 8 - MIĘSO WOŁOWE
  Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
  Dostarczany towar musi być każdorazowo świeży, dobrej jakości, przydatny do żywienia pacjentów. Przedmiot zamówienia w momencie dostawy musi być dostarczony w terminie jego przydatności do spożycia.
 17. Dostawy mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów, jogurtów i kefirów.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
  Dostawy mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów, jogurtów i kefirów dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 Pakiety. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach Nr 1-4 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za równoważny uzna produkt o takich samych lub bardzo zbliżonych walorach smakowych, zapachowych i kolorystycznych, składzie surowcowym, sposobie użycia i terminie przydatności do spożycia w Pakiecie Nr 3 poz. 5 i 6. Zamawiający nie dopuszcza produktu seropodobnego. Sprawa AE/ZP-27-34/16.
 18. Dostawy produktów mleczarskich dla 20 WSZUR SP ZOZ w Krynicy-Zdroju
  Zamawiający: 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Krynica-Zdrój
  Wartość zamówienia poniżej 134 000 euro.
 19. Dostawa mleka, smietany i produktów mleczarskich.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
  Część I Mleko, śmietana, łącznie 24300 litrów. Część II Produkty mleczarskie: masło, mleko w proszku, ser żółty, twaróg, ser topiony, jogurty, łącznie 5.420 kg.
 20. Dostawy żywności - Nabiał, Napoje, Warzywa i Owoce - dla potrzeb kuchni centralnej w Gminie Chełmiec na rok 2016
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Chełmiec
  Dostawy żywności - Nabiał, Napoje, Warzywa i Owoce - dla potrzeb kuchni centralnej w Gminie Chełmiec na rok 2016. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej z podziałem na następujące pakiety: Pakiet 1 - Nabiał, Pakiet 2 - Napoje, Pakiet 3 - Warzywa i owoce. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący asortymentu w poszczególnych pakietach został zawarty w formularzach ofertowych /Załączniki Nr 1 do SIWZ/ 3. Ilość przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach formularza ofertowego podana jest szacunkowo. Ilość ta może ulegać zmianom w trakcie realizacji umowy z zastrzeżeniem że wartość łączna umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w ofercie cenowej. 4. W przypadku zrealizowania mniejszej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 5. W przypadku zmiany potrzeb, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości poszczególnych asortymentów z zastrzeżeniem, że suma wartości poszczególnych części umowy pozostanie bez zmian. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania towaru równoważnego tzn. posiadającego nie gorszy skład/wartości odżywcze niż określone przez Zamawiającego. Dodatkowe wymagania: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar I klasy jakości, świeży, spełniający normy jakościowe (PN) dla danego asortymentu, wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej c) Każdy z produktów musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi spełniać warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2015 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2015 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach oraz z warunkami określonymi w SIWZ, oraz musi posiadać aktualny termin przydatności do spożycia. d) Zapłata za dostarczony towar realizowana będzie w formie przelewu na konto wykonawcy podane na rachunku w ciągu do 21 dni od daty otrzymania faktury. e) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dowozu towaru do magazynu zamawiającego wskazanego w zamówieniu, własnym transportem zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r nr 171 poz. 1225) i rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r, str.1, Dz U UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t.34). f) Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu /opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu/ i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru. Odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu wyrobów ponosi Wykonawca. g) Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez zamawiającego w jego magazynie w oparciu o obowiązujące normy jakościowe, złożone zamówienie oraz fakturę. Odpowiedzialność za dostarczony i odbierany towar określa moment odbioru /przekazania/ towaru. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dostarczonego towaru fakturę VAT (oryginał) + kopię. 5.4. W przypadku dostarczenia towaru: a) z wadami jakościowymi - zamawiający może odmówić jego przyjęcia i żądać wymiany na towar wolny od tych wad; b) środkiem transportu nie spełniającym wymagań sanitarnych zamawiający może odmówić jego przyjęcia; c) który jest niezgodny ze złożonym na zapotrzebowaniu asortymentem i ilością - zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy; d) z opóźnieniem w terminie dostawy - zamawiający może odmówić jego przyjęcia; e) z wadami jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi /okres przydatności do spożycia/podczas jego magazynowania, zamawiający zwróci go do dyspozycji wykonawcy (na jego koszt), powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie o stwierdzonych wadach oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego
 21. Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich, olejów, tłuszczy roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Nowy Sącz
 22. ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK W PIWNICZNEJ - ZDROJU
  Zamawiający: Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdrój, Piwniczna-Zdrój
 23. Sprzedaż i dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 04.01.2016 - 31.12.2016 r
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Nowy Sącz
 24. Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Muszynie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Muszyna
 25. Dostawa wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Miejskiego Domu Kultury w Grybowie - dla potrzeb Stołówki Miejskiej - na pierwsze półrocze 2016 roku
  Zamawiający: Miejski Dom Kultury w Grybowie, Grybów
 26. Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na rok 2016 do Zakładu Opiekuńczo-Lezcniczego Caritas w Grybowie.
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej, Grybów
 27. Dostawy produktów mleczarskich dla 20 WSZUR SP ZOZ w Krynicy-Zdroju
  Zamawiający: 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Krynica-Zdrój
 28. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, Krynica - Zdrój
 29. Pieczywo, mleko, produkty mleczarskie
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
 30. Dostawa mleka i jego produktów dla punktów żywienia Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój
  Zamawiający: Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A., Krynica-Zdrój
 31. Sprzedaż i dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2015 - 31.12.2015 r
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Nowy Sącz
 32. Dostawa artykułów żywnościowych do trzech placówek oświatowych na terenie miasta Krynica-Zdrój
  Zamawiający: Gminne Przedszkole Nr 2, Krynica-Zdrój
 33. Zamówienie na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu.I.M.272.1.2014
  Zamawiający: Internat Międzyszkolny, Stary Sącz
 34. Dostawy żywności dla potrzeb kuchni centralnej w Gminie Chełmiec na rok 2015
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Chełmiec
 35. ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK W PIWNICZNEJ - ZDROJU - na okres od podpisania umowy - do 31 grudnia 2015 roku
  Zamawiający: Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdrój, Piwniczna-Zdrój
 36. Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich, olejów, tłuszczy roślinnych i zwierzęcych do domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Nowy Sącz
 37. Dostawę wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Miejskiego Domu Kultury w Grybowie - dla potrzeb Stołówki Miejskiej - na pierwsze półrocze 2015 roku
  Zamawiający: Miejski Dom Kultury w Grybowie, Grybów
 38. Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na rok 2015 do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Caritas w Grybowie.
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej, Grybów
 39. DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLIMKÓWCE
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce, Ropa
 40. Dostawy produktów mleczarskich dla 20 WSZUR SP ZOZ w Krynicy-Zdroju
  Zamawiający: 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Krynica-Zdrój
 41. Dostawa pieczywa, mleka oraz produktów mleczarskich.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
 42. Dostawa wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Miejskiego Domu Kultury w Grybowie - dla potrzeb Stołówki Miejskiej - na drugie półrocze 2014 roku
  Zamawiający: Miejski Dom Kultury w Grybowie, Grybów
 43. Pieczywo, mleko i produkty mleczarskie
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
 44. produkty mleczarskie II
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
 45. sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu
  Zamawiający: Internat Międzyszkolny, Stary Sącz
 46. Sprzedaż i dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2014 - 31.12.2014 r
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Nowy Sącz
 47. Dostawy żywności dla potrzeb kuchni centralnej w Gminie Chełmiec na rok 2014
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Chełmiec
 48. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Przedszkola Nr 2 w Krynicy-Zdroju w roku 2014
  Zamawiający: Gminne Przedszkole Nr 2, Krynica-Zdrój
 49. Dostwa artykułów żywnościowych do Ośrodka Kolonijno - Wczasowego Urzędu Miasta Krakowa w Gołkowicach Górnych w roku 2014
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
 50. Dostawa artykułów żywnościowych
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 1, Nowy Sącz
 51. ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK W PIWNICZNEJ - ZDROJU- na okres od podpisania umowy - do 31 grudnia 2014 roku.
  Zamawiający: Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdrój, Piwniczna-Zdrój
 52. Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 30
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Gorlice
 53. Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich, olejów, tłuszczy roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Nowy Sącz
 54. I.M.272.2.2012 Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawę artykułów żywnościowych dla Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu
  Zamawiający: Internat Międzyszkolny, Stary Sącz
 55. Dostawa artykułów spożywczych w I szym półroczu 2014r
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Gorlice
 56. Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych .
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej, Grybów
 57. Dostawa pieczywa, mleka oraz produktów mleczarskich.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
 58. ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK W PIWNICZNEJ - ZDROJU - na okres od podpisania umowy - do 31 grudnia 2013 roku.
  Zamawiający: Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdrój, Piwniczna-Zdrój
 59. Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce, Klimkówka 67, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 18 351 61 72, faks 18 351 61 72.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce, Ropa
 60. dostawa pieczywa, mleka i produktów mleczarskich
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
 61. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Nr 2 w Krynicy-Zdroju
  Zamawiający: Gminne Przedszkole Nr 2, Krynica-Zdrój
 62. Dostawy żywności dla potrzeb kuchni centralnej w Gminie Chełmiec
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Chełmiec
 63. Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Kolonijno - Wczasowego Urzędu Miasta Krakowa w Gołkowicach Górnych w roku 2013
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
 64. Sprzedaż i dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, przy ul. Emilii Plater 20 w okresie 02.01.2013 - 31.12.2013 r
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Nowy Sącz
 65. Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, przy ul. Sienkiewicza 30
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Gorlice
 66. ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK W PIWNICZNEJ - ZDROJU - na okres od podpisania umowy - do 30 czerwca 2013 roku..
  Zamawiający: Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdrój, Piwniczna-Zdrój
 67. Dostawa produktów spożywczych do Centrum Kultury w Korzennej - Stołówka Gminna.
  Zamawiający: Centrum Kultury w Korzennej, Korzenna
 68. Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich, olejów, tłuszczy roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Nowy Sącz
 69. Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 70. Dostawy produktów mleczarskich dla 20 WSZUR SP ZOZ w Krynicy-Zdroju
  Zamawiający: 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Krynica-Zdrój
 71. Sukcesywne dostawy produktów mleczarskich
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krynica-Zdrój
 72. pieczywo, mleko i produkty mleczarskie
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
 73. ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK W PIWNICZNEJ - ZDROJU - na okres od podpisania umowy - do 31 grudnia 2012 roku.
  Zamawiający: Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdrój, Piwniczna-Zdrój
 74. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola nr 2 w Krynicy - Zdroju
  Zamawiający: Gminne Przedszkole Nr 2, Krynica-Zdrój
 75. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Krynicy - Zdroju
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, Krynica-Zdrój
 76. pieczywo, mleko i produkty mleczarskie
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
 77. ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK W PIWNICZNEJ -ZDROJU - na okres od podpisania umowy - do 30 czerwca 2012 roku
  Zamawiający: Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdrój, Piwniczna-Zdrój
 78. Zakup i sukcesywna dostawa produktów mlecznych dla Ośrodka Doskonalenia Kadry Służby Więziennej w Bartkowej
  Zamawiający: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, Rzeszów
 79. Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Muszynie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Muszyna
 80. Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich, olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sącz.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Nowy Sącz
 81. Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Kolonijno-Wczasowego Urzędu Miasta Krakowa w Gołkowicach Górnych w roku 2012
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
 82. Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskich
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Dąbrowa Tarnowska
 83. Dostawy pieczywa, mleka i produktów mleczarskich
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
 84. Dostawy mleka i jego przetworów
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Limanowa, Limanowa
 85. . zakup i dostawa produktów mleczarskich dla Ośrodka Doskonalenia Kadry Służby Więziennej w Bartkowej
  Zamawiający: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, Rzeszów
 86. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, Krynica - Zdrój
 87. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, Krynica - Zdrój
 88. dostawy pieczywa, mleka i produktów mleczarskich.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
 89. Sprzedaż i dostarczanie w partiach nabiału i produktów mleczarskich dla Fili w Gródku nad Dunajcem CKiW OHP
  Zamawiający: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, Tarnów
 90. Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Kolonijo- Wczasowego Urzędu Miasta Krakowa w Gołkowicach Górnych w roku 2011
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
 91. Sprzedaż i dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 w okresie 03.01.2011 - 31.12.2011r.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Nowy Sącz
 92. DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO CENTRUM KULTURY W KORZENNEJ - STOŁÓWKA GMINNA
  Zamawiający: Centrum Kultury w Korzennej, Korzenna
 93. Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 94. Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskich
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Dąbrowa Tarnowska
 95. dostawa mleka i przetworów mleczarskich.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice
 96. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, Krynica
 97. Produkty spożywcze
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach, Gródek nad Dunajcem
 98. Dostawy mleka i jego przetworów.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Limanowa, Limanowa
 99. Dostawa wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Stołówki Miejskiej Gospodarstwo Pomocnicze przy OPS w Grybowie- na okres 6 miesięcy
  Zamawiający: Stołówka Miejska Gospodarstwo pomocnicze przy OPS w Grybowie, Grybów
 100. Dostawa artykułów mleczarskich i tłuszczy oraz pieczywa i wyrobów piekarniczych
  Zamawiający: Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Bartkowej, Gródek n/Dunajcem
 101. Dostawy produktów mleczarskich dla 20 WSZUR SP ZOZ w Krynicy-Zdroju.
  Zamawiający: 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Krynica-Zdrój

Inne osoby dla Szewczyk Tomasz (36 osób):