Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Waldemar

w KRS

Waldemar Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Waldemar
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1963 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Ryki (Lubelskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Błachnio Henryka Teresa, Błachnio Konrad Aleksander, Szewczyk Ewa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ferma Drobiu Sp. J., E.i W. Szewczyk, Mgr H.i K. Błachnio, Ryki − KRS 0000089652

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Sukcesywne dostawy jaj spożywczych
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Dęblin
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jaj spożywczych świeżych klasy pierwszej A, kategoria wagowa L
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Formularzu ofertowym” – w załączniku nr 1 do SIWZ.
  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

 2. Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do kuchni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Otwock
  Przedmiotem zamówienia była sukcesywna dostawa produktów spożywczych do kuchni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierał załącznik nr 4 do SIWZ
 3. dostawa jaj spożywczych - Zp/pn/53/2014
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Dęblin
  1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj spożywczych świeżych klasy pierwszej A, kategorii wagowej L.
  2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz ofertowy zawarty w Dziele II niniejszej specyfikacji;
  3)główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  03142500-3 - jaja;
  4)Przedmiot zamówienia winien być wytwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z:
  a)ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z
  2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.);
  b)ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z
  2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).
 4. sukcesywne dostawy jaj
  Zamawiający: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, Zamość
  Sukcesywne dostawy jaj - wraz z rozładunkiem w magazynach jednostek wojskowych zlokalizowanych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu: Zamość, Chełm, Hrubieszów, Lublin.
 5. dostawa jaj spożywczych - numer Zp/pn/14/2012
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Dęblin
  1) przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj spożywczych świeżych klasy pierwszej A /kategorii wagowej jako duże L, ważące od 63 do 73g, do magazynów stołówki studenckiej i bufetów Zamawiającego;
  2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz ofertowy zawarty w Dziele II niniejszej specyfikacji - Formularz cenowy;
  3) główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  03142500-3 - jaja;
  4) przedmiot zamówienia winien być wytwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z:
  a) ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (D.U. 2006 Nr 17, poz. 127, z późn. zm.);
  b) ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (D.U. 2010 Nr 136, poz. 914, z późn. zm.)
 6. SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KŁOCZEWIE
  Zamawiający: Samorządowa Administracja Szkół Podstawowych i Gimnazjum, Kłoczew
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Kłoczewie tj.: - artykuły ogólnospożywcze - mięsa i wędliny - mrożonki warzywne i rybne - pieczywa - ziemniaki - owoce i warzywa - nabiał - jaja. Szacunkowe ilości poszczególnych artykułów zawierają załączniki nr1-8 do SIWZ..
 7. Dstawa jaj spożywczych.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4824, Dęblin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj spożywczych A-L do niżej wymienionych jednostek wojskowych tj.: JW 4819 LUBLIN - ul. Kruczkowskiego 49; 20-468 Lublin - ul. Lubelska 139; 22-100 Chełm JW 4219 DĘBLIN - 5 WOG - Lotnisko 205; 08-521 Dęblin JW 4824 STAWY - Stawy; 08-530 Dęblin JW 3463 RADOM - ul. Lubelska 150, 26-600 Radom JW 4055 HRUBIESZÓW - ul. Dwernickiego 4; 22-500 Hrubieszów JW 3391 ZAMOŚĆ - ul. Piłsudskiego 36; 22-400 Zamość JW 2090 NOWA DĘBA - ul. Anieli Krzywoń 1; 39-460 Nowa Dęba JW 3527 NISKO - ul. Sandomierska 20; 37-400 Nisko JW 3533 SANDOMIERZ - ul. Mickiewicza 38, 27-600 Sandomierz 21 RWT RZESZÓW - ul. Krakowska 11 b; 35-901 Rzeszów JW 3489 RZESZÓW - ul. Langiewicza 4; 35-922 Rzeszów - 21 bdow; ul. Dąbrowskiego 22 JW 3841 RZESZÓW - ul. Lwowska 5; 35-922 Rzeszów JW 1947 PRZEMYŚL - ul. 29- go Listopada; 37-700 Przemyśl JW 3957 JAROSŁAW - ul. 3-go Maja 80; 37-500 Jarosław JW 3233 ŻURAWICA - ul. Wojska Polskiego 22; 37-710 Żurawica Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ.
 8. przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach Projektu pn. Równe szanse dla wszystkich, Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-02-506/08 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Zamawiający: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie, Głogów
  Prowadzenie zajęć dodatkowych z fizykiw roku szkolnym 2009/2010 w ramach Projektu pn. Równe szanse dla wszystkich w odniesieniu do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie

Inne osoby dla Szewczyk (1000 osób):