Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Wojciech Jan

w KRS

Wojciech Jan Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wojciech
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Chełm (Lubelskie)
Przetargi:104 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brus Władysław, Błaszczak Elżbieta, Figiel Tomasz, Jarosz Leszek, Jurek Bogdan, Karczewski Zygmunt, Sułot Barbara, Szmuniewska Lidia, Terepora Maria Krystyna, Wieleba Waldemar, Wilczopolski Edward

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ado-med Kliniki Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000360164
 2. Ajp Logistic Sp. Z O.O., Biała Podlaska − KRS 0000540819
 3. Arion Szpitale Sp. Z O.O. Z Siedzibą W Lublinie, Lublin − KRS 0000347035
 4. D.r.u. Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000602769
 5. Fundacja Ochrony Zabytków Drogownictwa W Szczucinie, Szczucin − KRS 0000018735
 6. Innowacja Technologia Produkcja Kaiser Flugzeugbau Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Nowy Krępiec − KRS 0000213980
 7. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O. W Lublinie, Lublin − KRS 0000033117
 8. Korporacja Finansowo - Kapitałowa S.A., Warszawa − KRS 0000166109
 9. Lkr Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000414429
 10. Organizacja Handlowa Sp. Z O.O., Międzyrzec Podlaski − KRS 0000028662
 11. Pks Hrubieszów Sp. Z O.O., Hrubieszów − KRS 0000411915
 12. Polskie Stowarzyszenie Dom Europejski, Warszawa − KRS 0000152196
 13. Przedsiębiorstwo Armex Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000136198
 14. Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków Arcus Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Lublin − KRS 0000194872
 15. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Włodawa Sp. Z O.O. Z Siedzibą W Strupinie Dużym, Strupin Duży − KRS 0000130599
 16. Przedsiębiorstwo Drogowo-mostowe Międzyrzec Podlaski S.A., Międzyrzec Podlaski − KRS 0000042600
 17. Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej Melbud S.A., Zamość − KRS 0000029447
 18. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Puławach Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000300196
 19. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Puławach Sp. Z O.O. W Puławach, Puławy − KRS 0000063058
 20. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych Parczew S.A., Parczew − KRS 0000043865
 21. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych Sp. Z O.O. W Janowie Lubelskim, Borownica − KRS 0000195677
 22. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Lubartów − KRS 0000029566
 23. Pw Lublin Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000315339
 24. Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Drogowiec, Warszawa − KRS 0000143704
 25. Spółdzielnia Pracy Sprzętu Medycznego Spoina Likwidacyjnej, Lublin − KRS 0000094140
 26. Unex Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000226423
 27. Wod-ka-mel S.A. Likwidacyjnej, Biała Podlaska − KRS 0000056524
 28. Zakłady Tytoniowe W Lublinie S.A. Likwidacyjnej, Lublin − KRS 0000037545

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Browar Łomża Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000011751
 2. Cukrownia Opole S.A., Opole Lubelskie − KRS 0000054230
 3. Djass Sp. Z O.O., Józefów Nad Wisłą − KRS 0000072486
 4. Ducat Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Lublin − KRS 0000074956
 5. Fructo-maj Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Milejów − KRS 0000008321
 6. Galabud Materiały Budowlane S.A. Likwidacyjnej, Lublin − KRS 0000052417
 7. Geo-prima Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Borowa Góra − KRS 0000306887
 8. Korporacja Piwowarska Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000025429
 9. Lubelska Korporacja Finansowa Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000004764
 10. Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Przemysłówka S.A., Lublin − KRS 0000042102
 11. Lubelskie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-handlowe Odczynniki Chemiczne W Lublinie, Lublin − KRS 0000201341
 12. Łukbut Serwis Sp. Z O.O., Łuków − KRS 0000023350
 13. Łukbut Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039383
 14. Łukowskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Łukbut S.A., Łuków − KRS 0000036025
 15. Mostostal Chełm S.A. Likwidacyjnej, Chełm − KRS 0000037088
 16. Oko-medica S.A., Warszawa − KRS 0000062926
 17. Perła-browary Lubelskie S.A., Lublin − KRS 0000016008
 18. Port Lotniczy Lublin S.A., Lublin − KRS 0000092480
 19. Prefabet-puławy Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000040272
 20. Przedsiębiorstwo Piekarskie W Lublinie Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000038537
 21. Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego Premet We Włodawie Likwidacyjnej, Włodawa − KRS 0000079153
 22. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees S.A., Łomża − KRS 0000038455
 23. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych W Lublinie S.A., Kraków − KRS 0000120497
 24. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Chełm − KRS 0000073486
 25. Spółdzielnia Inwalidów Spin W Puławach, Puławy − KRS 0000042474
 26. Szot-motor Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Józefów − KRS 0000163597
 27. Tedex Oil Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000109553

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1819L SAWIN- KROBONOSZ
  Zamawiający: Powiat Chełmski, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1819L Sawin- Krobonosz.
  Zakres rzeczowy robót obejmuje:
  I.NAWIERZCHNIA JEZDNI:
  1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym- 1,810 km
  2.Oczyszczenie mechaniczne i ręczne istniejącej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z odwiezieniem zanieczyszczeń na odl. do 5 km- 9 960,00 m2
  3.Wyrównanie, remont istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym 0,31,5 mm, zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm w celu wypełnienia ubytków w istn. podbudowie oraz nadania profilu- 240,00 m3
  4.Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralną- bitumiczną asfaltową mechanicznie- 236,00 t
  5.mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni tłuczniowej zużycie emulsji 0,5 kg/m2- 9 420,00 m2
  6.Warstwa wiążąca nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej masy etonu asfaltowego 0/12,8 mm gr. 3 cm, na szerokości 5,20 m, dla ruchu KR1 wg PN-S96025- 9 420,00 m2
  7.Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni tłuczniowej zużycie emulsji 0,5 kg/m2- 9 420,00 m2
  8.Warstwa ścieralna gr. 4 cm z masy mineralno- bitumicznej betonu asfaltowego 0/12,8 mm, dla ruchu KR1, wg PN-S96025- 9 050,00 m2
  9.Mechaniczne i ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem rodzimym i zagęszczeniem oraz zasianiem trawy- grubość po zagęszczeniu zmienna 10-15 cm, na szerokości od 1,00- 1,50 m od krawędzi jezdni- 5 430,00 m2
  10.Pionowe znaki drogowe- ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 50 mm wraz z zabetonowaniem w wykopie- 2,00 szt.
  11.Pionowe znaki drogowe- ustawienie nowych znaków, tablice znaków małych, blacha ocynkowana, folia I generacji wraz z elementami mocującymi (A-1- 1 szt., A-2- szt.)- 2,00 szt.
  II.ZJAZDY ISTNIEJĄCE I SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI GRUNTOWYMI:
  1.Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 8 km- 120,00 m3
  2.Ułożenie przepustu pod zjazdami oraz na poszerzeniu zjazdu z drogami gruntowymi z rur betonowe o śr. 50 cm na ławie betonowej gr. 20 cm, z obsypaniem piaskiem z zagęszczeniem do wysokości podbudowy na zjeździe, zakończenie rurami betonowymi skośnymi- 50,00 m
  3.Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0,60 stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm- 470,00 m2
  4.Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm- 470,00 m2
  5.Warstwa ścieralna gr. 5 cm z masy mineralno bitumicznej betonu asfaltowego 0/12,8 mm dla ruchu KR1, wg PN-S 96025- 430,00 m2

  ROBOTY TOWARZYSZĄCE: wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej - 1,00 kpl.
  Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności:
  1.Projekt wykonawczy.
  2.Przedmiary robót.
  3.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

  Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

  W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
  1.Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych.
  2.Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  3.Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem opinii organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego.
  4.Zapewnienie ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót.
  5.Zabezpieczenie oraz utrzymanie wszelkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia (oznakowania, wygrodzeń, itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność.
  6.Uporządkowanie placu budowy.
  7.Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe.
  8.Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót.
 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3150L Kraśniczyn - Anielpol od km 2+200 do km 2+745 (dł. 0,545 km).
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 3150L Kraśniczyn - Anielpol od km 2+200 do km 2+745 (dł. 0,545 km).
  Szczegółowy zakres robót określa: specyfikacja techniczna (zał. nr 10) oraz przedmiar robót (zał. nr 11) - stanowiący część pomocniczą określenia ilości robót.
 3. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych oraz usuwanie skutków przełomów dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa lubelskiego w 2012 r
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Lublin
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych oraz usuwanie skutków przełomów dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa lubelskiego w 2012 r. Rejony Dróg Wojewódzkich w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Lublinie z/s w Bychawie, Parczewie, Puławach, Włodawie, Zamościu. 2.Remonty cząstkowe należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi . Wymagania ogólne do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - D 00.00.00 oraz dla: REMONTU NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno D 05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych D 05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym D 05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych techniką sprysku lepiszczem i posypywanie kruszywem (grysem) LIKWIDACJI PRZEŁOMÓW D 01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń, przepustów D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem zagęszczaniem podłoża D 04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca D 10.10.01 Przebudowa przełomów drogowych 3. Remont cząstkowy powierzchniowych ubytków nawierzchni o głębokości do 4,0 cm należy wykonać emulsją modyfikowaną typu SBR (K1 - 70 MP) i grysem bazaltowym z powierzchniowym zamknięciem grysami 2/5 mm lub 2/8 mm. 4. Remont cząstkowy wybojów w warstwie ścieralnej i wiążącej należy wykonać: - stosując emulsję modyfikowaną typu SBR (K1 - 70MP) i grysy bazaltowe z uzupełnieniem podbudowy tłuczniem oraz z powierzchniowym zamknięciem grysami 2/5 mm lub 2/8 mm, - betonem asfaltowym z otaczarki z uzupełnieniem podbudowy tłuczniem oraz z zamknięciem górnej powierzchni powierzchniowym utrwaleniem w przypadku wykonywania remontów cząstkowych bez ramowania. 5. Podane ilości robót są ilościami szacunkowymi. Wartości robót określone w kosztorysie ofertowym są wartościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości robót, zmiany technologii remontu bez zmiany wynagrodzenia umownego oraz przesunięcia ilości robót pomiędzy drogami. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczne wykonanie roboty według cen jednostkowych (brutto) I REMONT CZĄSTKOWY 1) beton asfaltowy bez ramowania zł/Mg 2) beton asfaltowy z ramowaniem zł/Mg 3) powierzchniowe utrwalenie, o głębokości do 1,5 cm zł/m2 4) za każde następne 0,5 cm głęb. pow. utrwalenia zł/m2 5) likwidacja rakowin o pow. poniżej 5 m2 zł/m2 6) likwidacja rakowin o pow. powyżej 5 m2 zł/m2 7) remont recyklerem zł/Mg 8) wypełnienie tłuczniem zł/Mg 9) frezowanie zł/m2 10) wykonanie nakładek gr. min 4cm pow. powyżej 50m2 z frezowaniem - zł/Mg 11) naprawa podłużnych i poprzecznych spękań naw. bitum. - zł/mb 12) uszorstnienie naw. kruszywem 2-5mm i emulsją zł/m2 II PRZEBUDOWA PRZEŁOMÓW 1) beton asfaltowy w-wa ścieralna gr. 5 cm zł/m2 2) beton asfaltowy w-wa wiążąca gr. 5 cm zł/m2 3) w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 (gr. 10cm) zł/m2 4) w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stab, mechanicznie 0-63, (gr. 20cm) zł/m2 5) w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 (30 cm) zł./m² 6) w-wa podbudowy stab. gruntu cementem 5MPa (gr. 10cm) zł/m2 7) w-wa odsączająca - podsypka piaskowa (gr. 20cm) zł/m2 8) w-wa odsączająca - podsypka piaskowa (gr. 15 cm) zł./m² 9) rozbiórka nawierzchni gr. min 65cm oraz profilowanie koryta zł/m2 6. Szczegółowy zakres rzeczowy, ilości robót oraz technologie remontu cząstkowego zostaną określone po przeglądach wiosennych w dniu protokolarnego przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi z chwilą wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych, nie później niż do dnia 18.04.2012r na drogach zaliczonych do standardu A oraz nie później niż do 30.05.2012r. na drogach zaliczonych do standardu B. Protokół przekazania placu budowy winien zawierać tabelę szczegółowo określającą ilości i wartość robót w poszczególnych technologiach. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Dyrektora ZDW w Lublinie. 8. Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem wynosi 12 miesięcy od daty odbioru ostatecznego. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający określa, że Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie maksymalnie czterech Zadań, wybranych przez siebie spośród Zadań wyszczególnionych w pkt III. Opis przedmiotu zamówienia 10. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na wykonanie remontów cząstkowych oraz usuwanie skutków przełomów przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST, pod warunkiem że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST
 4. Przebudowa-modernizacja dróg na terenie gminy Chełm
  Zamawiający: Gmina Chełm, Chełm
  Przebudowa-modernizacja dróg na terenie gminy Chełm
  Zakres zamówienia: 1.roboty ziemne-47,8m3 2.dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mmm gr. 15 cm-228,0m2 3.górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mmm gr. 15 cm-3533,0m2 4.Warstwa ścieralna gr.5cm z masy mineralno- bitumicznej betonu asfaltowego 0/12,8mm dla ruchu KR1- 3 450,0m2 5.przepust fi 50cm-8m 6.inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; 7. wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego.
 5. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1841L
  Zamawiający: Powiat Chełmski, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I i II etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 1841L na odcinku o długości 1 535,00 m w miejscowości Koczów i Kumów Plebański, gmina Kamień i Leśniowice.
  Zakres rzeczowy robót obejmuje:
  Etap I- przebudowa drogi powiatowej Nr 1841L na odcinku o długości 310,00 m w miejscowości Koczów, gmina Kamień.
  I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
  1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach- trasa dróg w terenie równinnym- 0,310 km.
  2.Mechaniczna ścinka poboczy (odsłonięcie krawędzi jezdni) z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie - 31,00 m3.
  II.WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI:
  1.Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- 200,00 m2.
  2.Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- 1 705,00 m2.
  3.Skropienie emulsją asfaltową pod wyrównanie - 1 150,00 m2.
  4.Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną asfaltową mechanicznie- 115,00 t.
  III.WARSTWA ŚCIERALNA:
  1.Skropienie emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną- 1 705,00 m2.
  2.Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)- 1 705,00 m2.
  IV.UTWARDZENIE POBOCZY: warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm- 310,00 m2.
  V.OZNAKOWANIE PIONOWE:
  1.Pionowe znaki drogowe- znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2- 6,00 szt.
  2.Pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych- 6,00 szt.

  Etap II- przebudowa drogi powiatowej Nr 1841L na odcinku o długości 1 225,00 m w miejscowości Kumów Plebański, gmina Leśniowice.
  I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
  3.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach- trasa dróg w terenie równinnym- 1,225 km.
  4.Mechaniczna ścinka poboczy (odsłonięcie krawędzi jezdni) z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie - 1 200,00 m3.
  II.WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI:
  5.Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- 2 196,00 m2.
  6.Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- 6 780,00 m2.
  7.Skropienie emulsją asfaltową pod wyrównanie - 2 800,00 m2.
  8.Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną asfaltową mechanicznie- 280,00 t.
  III.WARSTWA ŚCIERALNA:
  3.Skropienie emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną- 6 780,00 m2.
  4.Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)- 6 780,00 m2.
  IV.UTWARDZENIE POBOCZY: warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm- 1 200,00 m2.
  V.OZNAKOWANIE PIONOWE:
  3.Pionowe znaki drogowe- znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2- 12,00 szt.
  4.Pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych- 10,00 szt.

  ROBOTY TOWARZYSZĄCE: wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej - 1,00 kpl.
  Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności:
  1. Projekt wykonawczy.
  2. Przedmiary robót.
  3. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

  Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

  W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
  1.Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych.
  2.Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  3.Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem opinii organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego.
  4.Zapewnienie ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót.
  5.Zabezpieczenie oraz utrzymanie wszelkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia (oznakowania, wygrodzeń, itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność.
  6.Uporządkowanie placu budowy.
  7.Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe.
  8.Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót.
 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3127L Wola Żulińska - Kasjan od km 5+000,00 do km 6+661,31
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3127L Wola Żulińska - Kasjan od km 5+000,00 do km 6+661,31.
  Inwestycja będzie dotyczyć przebudowy drogi powiatowej nr 3127L na odcinku długości 1661,31 m wraz z remontem mostu, budową zatoki z miejscem do kontroli i ważenia pojazdów i oświetleniem ulicznym.
  Występujące branże:
  a) drogowa
  b) mostowa
  c) teletechniczna
  d) elektryczna
  e) zieleń
  Zakres inwestycji obejmuje:
  -poprawę stanu istniejącego jezdni poprzez wyrównanie nawierzchni do właściwych spadków poprzecznych oraz wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej,
  - wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
  - budowę chodnika,
  - remont mostu przez rzekę Krupówkę w miejscowości krupiec,
  - budowę zatoki z miejscem do kontroli i ważenia pojazdów,
  - budowę oświetlenia ulicznego m. Krupiec wraz z budową linii kablowej oświetlenia terenu zatoki z miejscem do kontroli i ważenia pojazdów,
  - budowę zatoki autobusowej,
  - wykonanie nowej nawierzchni na istniejących zjazdach wraz z budowa przepustów,
  - budowę rowu krytego pod zatoką autobusową,
  - odtworzenie rowów przydrożnych,
  - karczowanie pni drzew i krzewów,
  - budowę przepustów,
  - wymianę oznakowania pionowego,
  - wykonanie oznakowania poziomego,
  - przebudowę sieci teletechnicznej wraz z przyłączami krzyżującymi się z projektowaną drogą.
  Szczegółowy zakres robót określa: projekt budowlano-wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - stanowiący część pomocniczą określenia ilości robót.
 7. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1807L W MIEJSCOWOŚCI BEZEK, GMINA SIEDLISZCZE
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1807L od km 17+923 do km 18+923 w miejscowości Bezek, gmina Siedliszcze. Planowana do przebudowy droga charakteryzuje się następującymi parametrami:
  a)klasa techniczna drogi- Z,
  b)szybkość projektowa- 50 km/h,
  c)kategoria ruchu- KR2,
  d)szerokość jezdni- 5,50 m,
  e)szerokość poboczy- 2 x 0,75m,
  f)grupa nośności podłoża- G-3,
  g)dopuszczalny nacisk osi pojazdów- 100 kN,
  h)pierwsza kategoria geotechniczna obiektu.
  Zakres rzeczowy robót obejmuje:
  I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
  1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dotyczących przebudowy drogi w terenie równinnym- 1,00 km.
  2.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni, średnice drzew 10-15 cm- 23,00 szt.
  3.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni, średnice drzew 16-25 cm- 17,00 szt.
  4.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni, średnice drzew 26-35 cm- 5,00 szt.
  5.Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60 % powierzchni- 0,05 ha.
  6.Wywożenie dłużyc na odległość do 2,00 km- 6,21 m-p.
  7.Wywożenie gałęzi na odległość do 2,00 km- 20,67 m-p.
  8.Wywożenie karpiny na odległość do 2,00 km- 3,19 m-p.
  II.ODWODNIENIE:
  1.Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III- 1,65 m3.
  2.Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm ( w tym zakończenia kołnierzowe 68 m)- 276,00 m.
  3.Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość namułu w cm do 50 % jego średnicy- 9,60 m.
  4.Wykonanie ścianek czołowych przepustu jednootworowego o średnicy rur 60 cm - 2,14 m3.
  5.Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 m kruszywa naturalne. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. I-II- 0,50 m3.
  III.ROBOTY ZIEMNE:
  1.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III- 74,39 m3.
  2.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III- 939,18 m3.
  3.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II- 295,97 m3.
  4.Ręczne formowanie nasypów z ziemi ułożonej wzdłuż nasypu. Grunt kategorii III-IV- 92,29 m3.
  5.Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III- 912,76 m3.
  6.Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III- 912,76 m3.
  IV.PODBUDOWA:
  1.Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruntach kategorii II-IV- 4 669,20 m2.
  2.Warstwa piasku grubości 15 cm po zagęszczeniu układana mechanicznie i zagęszczana przy użyciu walca statycznego- uzupełnienie- 4 669,20 m2.
  3.Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonywane mieszarką do stabilizacji gruntu, doczepną- 6 580,00 m2.
  4.Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym lub kruszywem łamanym stab. mechanicznie- 29,01 m3.
  5.Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm- 5 980,00 m2.
  V.NAWIERZCHNIA:
  1.Skropienie nawierzchni drogowych z kruszywa asfaltem drogowym lub emulsją asfaltową- 5 768,00 m2.
  2.Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard III, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t- 5 768,00 m2.
  3.Skropienie nawierzchni drogowych z betonu asfaltowego asfaltem drogowym lub emulsją asfaltową- 5 768,00 m2.
  4.Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard III, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t- 5 720,00 m2.
  5.Dodatek z a transport mieszanek mineralno- bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km- 1 087,28 t.
  VI.ZJAZDY:
  1.Podbudowy gruntocementowe o Rm=1,5 MPa grubości 10 cm wraz z pielęgnacją przez zasypanie piaskiem i polewanie wodą- 1 133,19 m2.
  2.Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wykonywana na zjazdach- 1 010,19 m2.
  3.Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard III, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t- 787,84 m2.
  4.Dodatek za transport mieszanek mineralno- bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km- 75,55 t.
  VII.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:
  1.Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kat. I -III- 3 761,10 m2.
  2.Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kat. I-III- 1 927,20 m2.
  3.Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm- 15,00 szt.
  4.Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2- 14,00 szt.
  5.Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2- 4,00 szt.
  6.Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe, ciągłe malowane ręcznie- 17,00 m2.
  ROBOTY TOWARZYSZĄCE: wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej - 1,00 kpl.

  Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności:
  1.Projekt wykonawczy.
  2.Przedmiar robót.
  3.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  4.Projekt stałej organizacji ruchu.

  Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

  W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
  1.Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych.
  2.Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  3.Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem opinii organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego.
  4.Zapewnienie ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót.
  5.Zabezpieczenie oraz utrzymanie wszelkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia (oznakowania, wygrodzeń, itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność.
  6.Uporządkowanie placu budowy.
  7.Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe.
  8.Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót.
 8. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3130L- ETAP I i III
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie etapu I i III przebudowy drogi powiatowej Nr 3130L o łącznej długości 1 015,00 m.
  Przedmiotem zamówienia I etapu jest przebudowa drogi powiatowej Nr 3130L- odcinek o długości 355,00 m.
  Zakres rzeczowy robót obejmuje:
  I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
  1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach- trasa dróg w terenie równinnym- 0,355 km.
  2.Ścinka poboczy (odsłonięcie krawędzi jezdni) z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - gr. kat. IV- 360,00 m2.
  II.NAWIERZCHNIA I POBOCZA:
  1.Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- początek i koniec robót oraz istniejące nierówności na całym remontowanym odcinku- 50,00 m2.
  2.Wytworzenie mieszanki z kruszyw łamanych stabilizowanych cementem w ilości 1,8 % w węźle betoniarskim- 200,00 m3.
  3.Ułożenie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych cementem w ilości 1,8 % śr. gr. 10 cm wykonywane rozkładarką mechaniczną- warstwa dolna - 2 000,00 m2.
  4.Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych KR 2 o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- 2 020,00 m2.
  5.Utwardzenie poboczy mieszanką stabilizującą z mechanicznym zagęszczeniem na szerokości 1,00 m, śr. gr. 15 cm- 360,00 m2.
  III.OZNAKOWANIE PIONOWE:
  1.Pionowe znaki drogowe- zdjęcie znaków drogowych i demontaż słupków- 14,00 szt.
  2.Pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych- 12,00 szt.
  3.Pionowe znaki drogowe- znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2- 14,00 szt.
  IV.KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, CHODNIKI:
  1.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej- 80,00 m.
  2.Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową- 80,00 m.
  3.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- 120,00 m2.
  Przedmiotem zamówienia III etapu jest przebudowa drogi powiatowej Nr 3130L- odcinek o długości 660,00 m.
  Zakres rzeczowy robót obejmuje:
  I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
  1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach- trasa dróg w terenie równinnym- 0,660 km.
  2.Ścinka poboczy (odsłonięcie krawędzi jezdni) z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie- gr. kat. IV- 1 000,00 m2.
  II.NAWIERZCHNIA I POBOCZA:
  1.Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - początek i koniec robót oraz istniejące nierówności na całym remontowanym odcinku- 225,00 m2.
  2.Wytworzenie mieszanki z kruszyw łamanych stabilizowanych cementem w ilości 1,8 % w węźle betoniarskim- 325,00 m3.
  3.Ułożenie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych cementem w ilości 1,8 % śr. gr. 10 cm wykonywane rozkładarką mechaniczną - warstwa dolna- 3 250,00 m2.
  4.Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych KR 2 o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- 3 300,00m2.
  5.Utwardzenie poboczy mieszanką stabilizującą z mechanicznym zagęszczeniem na szerokości 0,75 m, śr. gr. 10 cm- 1 000,00 m2.
  III.OZNAKOWANIE PIONOWE:
  1.Pionowe znaki drogowe- zdjęcie znaków lub drogowskazów- 8,00 szt.
  2.Pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych- 7,00 szt.
  3.Pionowe znaki drogowe- znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2- 8,00 szt.
  ROBOTY TOWARZYSZĄCE: wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej - 1,00 kpl.
  Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności:
  1.Projekt wykonawczy.
  2.Przedmiary robót.
  3.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

  Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

  W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
  1.Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych.
  2.Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  3.Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem opinii organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego.
  4.Zapewnienie ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót.
  5.Zabezpieczenie oraz utrzymanie wszelkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia (oznakowania, wygrodzeń, itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność.
  6.Uporządkowanie placu budowy.
  7.Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe.
  8.Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót.
 9. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców-Wierzbica-Staw od km 2+650 do km 5+400 i od km 20+000 do km 21+000 o dł. 3,750 km
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
  wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców - Wierzbica - Staw od km 2+650 do km 5+400 i od km 20+000 do km 21+000 o dł. 3,750 km. CPV: 45.23.31.42-6 -roboty w zakresie naprawy dróg
  45.23.32.20-7 -roboty w zakresie nawierzchni dróg.
  Zakres robót:
  1. Frezowanie nawierzchni,
  2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką MMA,
  3. Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3-6 o gr. 4 cm,
  4. Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3-6 warstwa ścieralna 5 cm,
  5. Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego,
  6. Pobocza z kruszywa łamanego o gr. 10 cm,
  7. Wykonanie chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,
  8. Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych typu struktura.
  Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Dyrektora ZDW w Lublinie.
  Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem wynosi 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy , Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3156L ul. Graniczna w m. Krasnystaw od km 0+024 do km 0+061 (dł. 0,037 km). Szczegółowy zakres robót określa: projekt wykonawczy
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 3156L ul. Graniczna w m. Krasnystaw od km 0+024 do km 0+061 (dł. 0,037 km).
  Szczegółowy zakres robót określa: projekt wykonawczy
 11. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iłowa
  Zamawiający: Gmina Ruda-Huta, Ruda-Huta
  Modernizacja drogi dojazdowej polegająca na: 1. mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni drogowej nieulepszonej - 1895,7m2, 2. wyrównanie istniejącej nawierzchni nieulepszonej tłuczniem kamiennym - 298,9m3, 3. wykonanie połączenia między warstwami poprzez skropienie asfaltem - 1795,7m2, 4. wykonanie warstwy jezdnej z masy mineralno-asfaltowej - 1795,7m2.
 12. DOSTAWA MASY MINERALNO- ASFALTOWEJ DO STOSOWANIA NA GORĄCO DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W CHEŁMIE
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa masy mineralno -asfaltowej na gorąco w ilości do 250,00 ton z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych - remonty cząstkowe dróg powiatowych.
  Masa mineralno- asfaltowa na gorąco do warstwy ścieralnej, beton asfaltowy o uziarnieniu 0-12 mm, dla ruchu KR2.
  Masa mineralno -asfaltowa na gorąco jako wyrób budowlany powinna spełniać wymagania PN- S- 96025:2000. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w/w wymagań, jednak Wykonawca który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  Receptura laboratoryjna określająca skład mieszanki mineralno- asfaltowej, opracowana przez Wykonawcę, powinna być dostarczona do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem produkcji mieszanki.
  Dostawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00- 13:00, wg bieżących potrzeb określanych przez Zamawiającego, co do ilości i terminu dostawy. Realizacja dostaw w terminie 1 dnia od przekazania zamówienia telefonicznie bądź faksem.
  Wykonawca musi zapewnić wydanie masy z wytwórni mas bitumicznych w odległości nie większej niż 40 km od bazy materiałowo- sprzętowej Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie, zlokalizowanej w Sielcu k/Chełma. Zamawiający będzie odbierał i transportował masę własnymi środkami transportu, stacjonującymi na w/w bazie i na własny koszt.
  Podana ilość masy mineralno -asfaltowej na gorąco jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna realizacja ilościowa to 80 % przedmiotu zamówienia.
 13. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól położonej na działce nr 347 w miejscowości Brzeźno
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) polegające na: Modernizacji drogi gminnej dojazdowej do pól położonej na działce nr 347 w miejscowości Brzeźno w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: 1) przedmiarze 2) projekcie umowy. Realizacja robót budowlanych zgodna z ww. dokumentacją
 14. Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 127 położonej w miejscowości Niemienice, gmina Krasnystaw od km 0+910 do km 1+320 km (0,410 km) i od km 1+630 do km 1+840 (0,210 km) - I etap obejmujący odcinek wąwozu od km 0+910 do km 1+320 km (0,410 km)
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  wykonanie I etapu inwestycji polegającej na umocnieniu wąwozu lessowego oraz jego odwodnienie. Wąwóz
  znajduje się w ciągu drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 127 położonej w miejscowości Niemienie, gmina
  Krasnystaw od km 0+910 do km 1+320 km (0,410 km) i od km 1+630 do km 1+840 (0,210 km). 2. Etap I inwestycji
  obejmuje umocnienia oraz odwodnienia wąwozu lessowego na odcinku od km 0+910 do km 1+320 km (0,410 km).
  3. Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 3.1. Roboty w branży
  drogowej: a) roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe, b) roboty ziemne, w tym: wykopy, koryto wraz
  z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, c) podbudowy oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
  podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, podbudowa z gruntu stabilizowanego
  cementem gr. warstwy 15 cm, c) nawierzchnia, w tym: nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr.
  2 cm, nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 4 cm, d) roboty wykończeniowe, w tym.
  umocnienie skarp, rowów i ścieków poprzez humusowanie i obsianie trawą, e) elementy ulic, w tym: ścieki uliczne
  z prefabrykatów betonowych o wym. 60x50x15 cm oraz płyty chodnikowe 50x50x7 cm, 4. Parametry techniczne
  utwardzenia wąwozu: a) nawierzchnia z mieszanki mineralnobitumicznej o pochyleniu poprzecznym 2%, b)
  jezdnia dna wąwozu o szerokości 3,5 m, c) spływ wód powierzchniowych poprzez ścieki betonowe prefabrykowane
  wykonane przy krawędzi jezdni 5. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: a) dokumentacja
  projektowa projekt budowlano wykonawczy (załącznik Nr 9 do SIWZ) w zakresie dot. odcinaka od km 0+910
  do km 1+320 (0,410 km), b) STWiOR (Załącznik Nr 10 do SIWZ), c) przedmiar robót (Załącznik Nr 11 do SIWZ)
  dokument pomocniczy, dołączony do niniejszej SIWZ jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego może
  skorzystać Wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiary pełnią tylko pomocniczą funkcję zarówno pod
  względem ilościowym i rodzajowym mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez
  Zamawiającego. 6. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w s.i.w.z., specyfikacji
  technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie budowlanym oraz przedmiarach robót dodaje się
  słowa /lub równoważne/. Przez słowo /równoważne/ zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, materiały lub
  urządzenia o parametrach i właściwościach nie gorszych niż przywołane w tych dokumentach. 7. Zamawiający
  zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, na terenie gdzie mają być wykonane roboty oraz uzyskanie na swoją
  odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna
  będzie dokonywana na koszt Wykonawcy. W ramach wizji lokalnej należy sprawdzić zgodność danych podanych w
  dokumentacji projektowej z rzeczywistością, w szczególności: lokalizację i ukształtowanie terenu, istniejące
  przeszkody i kolizje widoczne na zewnątrz, stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu przyszłego placu
  widoczny na zewnątrz (w tym zabezpieczenie placu budowy w energię elektryczną, wodę oraz gaz ziemny),
  możliwości zagospodarowania placu budowy, w tym składowania materiałów. 8. Poza zakresem robót
  budowlanych opisanych w/w dokumentacji, przedmiotem zamówienia są roboty i czynności związane z:
  utrzymaniem istniejących dróg w stanie nie naruszonym, obsługą geodezyjną w trakcie realizacji budowy,
  wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, obsługą geotechniczną, budową, utrzymaniem i
  rozbiórką zaplecza budowy, budową dróg tymczasowych, jeżeli takie będą wymagane, koordynacją robót
  podwykonawców branżowych jeżeli dotyczy, zatrudnieniem kierownika budowy dla każdej branży i innego
  personelu kierowniczego, zabezpieczeniem i ochroną placu budowy, prowadzeniem dziennika budowy,
  uporządkowaniem placu budowy po zakończeniu robót, zabezpieczeniem placu i ochronną placu budowy,
  zabezpieczeniem mienia zgromadzonego na placu budowy, zabezpieczeniem placu budowy w energię
  elektryczną, wodę i gaz ziemny (jeżeli dotyczy) oraz ponoszeniem kosztów ich poboru, wykonaniem innych robót i
  czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowywania oferty, wynikających z Prawa budowlanego,
  Polskich Norm i sztuki budowlanej, 9. Materiały zastosowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót powinny
  być I gatunku i spełniać wymagania dostosowane parametrami technicznymi do charakteru przedmiotu
  zamówienia
 15. REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1807L W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFIN, GMINA CHEŁM
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1807L w miejscowości Józefin, gmina Chełm o długości 292,00 m i szerokości 4,00 m wraz ze zjazdem.
  Zakres robót obejmuje:
  1.Uzupełnienie zaniżeń kruszywem łamanym 0-31,50 mm, o średniej grubości 8,00 cm- 1 200,00 m2.
  2.Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową- 1 200,00 m2.
  3.Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno- asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4,00 cm- 1 200,00 m2.
  4.Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową- 1 200,00 m2.
  5.Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4,00 cm- 1 200,00 m2.
  6.Uzupełnienie poboczy na szerokości 0,75 m kruszywem łamanym 0-31,50 mm o grubości 16,00 cm- 438,00 m2.
 16. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2120L Oleśniki - Krasnystaw od km 20+576 do km 20+976 (dł. 0,400 km).
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
  Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2120L Oleśniki - Krasnystaw od km 20+576 do km 20+976 (dł. 0,400 km).
  Szczegółowy zakres robót określa: specyfikacja techniczna (zał. nr 10) oraz przedmiar robót (zał. nr 11).
 17. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw w Krasnymstawie na odcinku od km 147+520 do km 149+347 (ul. Rejowiecka) z wykonaniem warstwy ścieralnej od km 149+347 do km 149+636 (rondo).
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Lublin
  Zamówienie obejmowało następujące roboty: 1) BRANŻA DROGOWA Roboty przygotowawcze o roboty pomiarowe o usunięcie drzew i krzewów o rozbiórki elementów dróg i ulic oraz wiat przystankowych Roboty ziemne o wykonanie wykopów i nasypów Remont przepustów o oczyszczenie przepustów średnicy 80 cm z namułu o remont ścianek czołowych o montaż poręczy i balustrad stalowych. Podbudowy o koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych o podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o podbudowa z betonu o podbudowa z betonu asfaltowego o warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Nawierzchnie o poboczy z kruszywa o nawierzchnie z betonu asfaltowego o nawierzchnie z mieszanki grysowo- mastyksowej SMA o nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Elementy ulic o ustawienie krawężników betonowych o wykonanie chodników i nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego o ustawienie obrzeży Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu o oznakowanie poziome o oznakowanie pionowe o inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu Zieleń drogową o mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni o mechaniczne karczowanie krzaków o humusowanie i obsianie trawą skarp nasypów o wykonanie trawników. Odwodnienie o Ścieki z elementów betonowych o podłoża pod kanały o rurociągi betonowe kielichowe o studnie rewizyjne z kręgów betonowych o studnie ściekowe betonowe. 2) BRANŻA SANITARNA Kanalizacja deszczowa o wykonanie wykopów z pełnym umocnieniem ścian o podłoża pod kanały o kanały z rur żeliwnych /żeliwo sferoidalne/ o studnie wpustów deszczowych z rur PEHD o studnie rewizyjne z kręgów betonowych. 3) BRANŻA ELEKTRYCZNA o przebudowa kabla SN o przebudowa linii kablowych NN o przebudowa linii napowietrznej NN o demontaż linii napowietrznej. 4) BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA o likwidacja ciągów kanalizacji kablowej o budowa kanalizacji kablowej o budowa studni kablowych o przebudowa miedzianych kabli telekomunikacyjnych o przebudowa kabli światłowodowych o zabezpieczenie sieci teletechnicznej za pomocą rur ochronnych o regulacja wysokościowa studni teletechnicznych.
 18. Modernizacja odcinka drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Jagodne
  Zamawiający: Gmina Sawin, Sawin
  Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje:
  1) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem frakcji 0-31,5mm o grubości warstwy 5cm na powierzchni 2 140m2,
  2) wykonanie nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm na powierzchni 2140m2,
  3) nawiezienie gruntu na wyrównanie poboczy o szerokości 1m i grubości 15cm na powierzchni 160,5m2,
  4) mechaniczne wyplantowanie poboczy o szerokości 1 m w ilości 1070 m2.
  5) Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów sporządzenie kosztorysu powykonawczego. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe.
  6) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
 19. Dostawa materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa masy mineralno -asfaltowej na gorąco w ilości do 200,00 ton z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych - remonty cząstkowe dróg powiatowych.
  Masa mineralno- asfaltowa na gorąco do warstwy ścieralnej, beton asfaltowy o uziarnieniu 0-12 mm, dla ruchu KR2.
  Masa mineralno -asfaltowa na gorąco jako wyrób budowlany powinna spełniać wymagania PN- S- 96025:2000. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w/w wymagań, jednak Wykonawca który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  Receptura laboratoryjna określająca skład mieszanki mineralno- asfaltowej, opracowana przez Wykonawcę, powinna być dostarczona do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem produkcji mieszanki.
  Dostawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00- 13:00, wg bieżących potrzeb określanych przez Zamawiającego, co do ilości i terminu dostawy. Realizacja dostaw w terminie 1 dnia od przekazania zamówienia telefonicznie bądź faksem.
  Wykonawca musi zapewnić wydanie masy z wytwórni mas bitumicznych w odległości nie większej niż 40 km od bazy materiałowo- sprzętowej Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie, zlokalizowanej w Sielcu k/Chełma. Zamawiający będzie odbierał i transportował masę własnymi środkami transportu, stacjonującymi na w/w bazie i na własny koszt.
  Podana ilość masy mineralno -asfaltowej na gorąco jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna realizacja ilościowa to 80 % przedmiotu zamówienia.
 20. Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w Rejowcu ul. Zacisze oraz Wereszcze Małe i Wólka Rejowiecka
  Zamawiający: Gmina Rejowiec, Rejowiec
  Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w Rejowcu ul. Zacisze - 53m2 oraz Wereszcze Małe - 750m2 i Wólka Rejowiecka - 675m2
 21. Przebudowa drogi gminnej Dorohusk-Osada -Okopy przez Zalasocze jako alternatywne połączenie drogi krajowej S-12 - drogi wojewódzkiej nr 816- Etap I
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 22. Budowa drogi gminnej kl. tech. L Łany - Kol. Zastawie w gminie Krasnystaw
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
 23. ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA GŁÓWNEJ OSI KOMUNIKACYJNEJ POWIATU CHEŁMSKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1839L
  Zamawiający: Powiat Chełmski reprezentowany przez Krzysztofa Wojciechowskiego-Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 24. Przebudowa (remont) drogi powiatowej Nr 3133L Kasjan - Siennica Różana od km 6+086 do km 6+886 (dł. 0,800 km)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
 25. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa lubelskiego w 2011 r
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Lublin
 26. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn na odcinku od km 0+100 do km 6+100 o dł. 6,00 km - zamówienie dodatkowe obejmujące wykonanie rowów krytych.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Lublin
 27. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Janów, Podgórze, Henrysin, Stołpie, Tytusin, Nowosiółki-Kolonia, Nowosiółki, Józefin, Ochoża-Kolonia, znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 12, drogą wojewódzką Nr 841 i drogami powiatowymi Nr 1817L i 1807 L
  Zamawiający: Gmina Chełm, Chełm
 28. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO REMONTÓW DRÓG POWIATOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W CHEŁMIE
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 29. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 839 Cyców-Siedliszcze-Marynin-Rejowiec od km 13+600 do km 13+950 w m. Siedliszcze o dł. 0,350 km
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
 30. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1839L POLAGAJĄCA NA BUDOWIE POBOCZY UTWARDZONYCH ORAZ POŁOŻENIU NAWIERZCHNI NA DRODZE W MIEJSCOWOŚCI SIELEC, GMINA LEŚNIOWICE
  Zamawiający: Powiat Chełmski reprezentowany przez Krzysztofa Wojciechowskiego-Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 31. WYKONANIE ODNOWY NAWIERZCHNI NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1823L
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 32. REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1833L- WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 33. Budowa drogi gminnej kl. tech. D Łany - Kol. Zastawie w gminie Krasnystaw - roboty uzupełniające i dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
 34. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn na odcinku od km 0+100 do km 6+100 o dł. 6,00 km - zamówienie dodatkowe obejmujące wymianę słupów linii napowietrznej od km 1+900 do km 3+900 ze stacji Małochwiej Mleczarnia od słupa nr 1 do słupa nr 22 oraz ze stacji Małochwiej Duży 1 od słupa nr 1 do słupa nr 25
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Lublin
 35. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Ksawerów km 0+270 do km 0+770
  Zamawiający: Gmina Żmudź, Żmudź
 36. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 839 Cyców - Siedliszcze - Marynin - Rejowiec na odc. od km 13+950 do km 15+820 (Siedliszcze - dr kraj. Nr 12), dł. 1,870 km
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
 37. Remont drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców-Wierzbica-Staw od km 15+500 do km 20+000 na odcinku Pniówno-Kamienna Góra
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
 38. Remont dróg: ul. Szkolna, ul. 3-go Maja, ul. Sportowa
  Zamawiający: Gmina Rejowiec, Rejowiec
 39. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na odcinku od km 149+347 do km 150+834,79 (ul. Lwowska).
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Lublin
 40. Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej płożonej w miejscowości Zastawie Kolonia na działce nr 126/2, 126/1
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
 41. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3140L Krasnystaw - Latyczów - Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska (ul. Borowa) na odcinku od skrzyżowania ul. Piaskową do ul. J.Brzechwy odcinek około 0,250 km i na budowa chodnika od ul. J.Brzechwy do ul. J.Tuwima odcinek około 0,350
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
 42. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Polnej w Krasnymstawie (etap II)
  Zamawiający: Miasto Krasnystaw, Krasnystaw
 43. Przebudowa sześciu dróg gminnych na terenie Gminy Dorohusk
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 44. Modernizacja drogi gminnej Witoldów - Czarnołozy od km 0+000 do km 0+600 o długości 0,6 km
  Zamawiający: Gmina Wojsławice, Wojsławice
 45. Przebudowa (remont) drogi powiatowej Nr 3139L Małochwiej Mały - Surhów: I ETAP od km 1+633 do km 1+945 (dł. 0,312 km) II ETAP od km 1+945 do km 2+113 (dł. 0,168 km)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
 46. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3117L Łopiennik Górny - Orchowiec od km 9+950 do km 10+750 (dł. 0,800 km)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
 47. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867L Zalesie - Olszanka od km 6+126 do km 6+856 (dł. 0,730 km)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
 48. Remont drogi dojazdowej do strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie w m. Rudka
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm, Chełm
 49. DOSTAWA MASY MINERALNO- ASFALTOWEJ DO STOSOWANIA NA GORĄCO DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W CHEŁMIE
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 50. Przebudowa drogi gminnej nr 104915L w istniejącym pasie drogowym łączącej dwie drogi powiatowe o nr: 1826L Leśniczówka-Karolinów-Hniszów i 1822L Sajczyce-Ruda-Huta-Żalin-Świerże
  Zamawiający: Gmina Ruda-Huta, Ruda-Huta
 51. Modernizacja drogi gminnej Nr 104580L w m. Janowica
  Zamawiający: Urząd Gminy w Siedliszczu, Siedliszcze
 52. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec
  Zamawiający: Gmina Leśniowice, Leśniowice
 53. Przebudowa drogi gminnej Turka Ostrów odc. A-B (dz. Nr 610,69,644), Michałówka-Ostrów odc. C-D (dz. Nr 356,25,427), Michałówka-Ostrów odc. E-F (dz. Nr 80,428,81) - ETAP I ODCINEK A-B.
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 54. ODBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 20.016 w m. KOLONIA WIERZCHOWINY
  Zamawiający: Gmina Siennica Różana, Siennica Różana
 55. Dostawa materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 56. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1839L (kategoria obiektu XXV) polegającej na budowie poboczy utwardzonych oraz położeniu nawierzchni na moście Nr JNI 01028847 i drodze od km 9+214 do km 10+014 w miejscowości Sielec
  Zamawiający: Powiat Chełmski reprezentowany przez Krzysztofa Wojciechowskiego-Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 57. Budowa drogi gminnej Nr 004975L od km 0+000,00 do km 1+655,14 w miejscowości Kolonia Plisków
  Zamawiający: Gmina Leśniowice, Leśniowice
 58. Budowa drogi gminnej 104600 na odcinku Leszczanka - Wólka Kańska i drogi powiatowej 1813L w miejscowości Wólka Kańska wraz z najazdem na przejazd Kolejowy Linii Nr 7 Warszawa - Dorohusk w celu zamknięcia ciągu drogowego Kanie - Wólka Kańska - Leszczanka - Liszno
  Zamawiający: Gmina Rejowiec Fabryczny, Rejowiec Fabryczny
 59. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skryhiczynie
  Zamawiający: Gmina Dubienka, Dubienka
 60. Budowa drogi gminnej kl. tech. D Łany - Kol. Zastawie w gminie Krasnystaw
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
 61. WYKONANIE URZĄDZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 1819L RELACJI SAWIN KROBONOSZ
  Zamawiający: Powiat Chełmski reprezentowany przez Krzysztofa Wojciechowskiego-Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 62. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Okopska jako alternatywny objazd drogi krajowej S-12.
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 63. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa lubelskiego w 2010r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Lublin
 64. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Horodyszcze Kolonia, Horodyszcze, Parypse, znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 812
  Zamawiający: Gmina Chełm, Chełm
 65. Budowa drogi gminnej -ul. Jana Pawła II łączącej obszary rozwojowe miasta z systemem dróg ponadlokalnych
  Zamawiający: Miasto Rejowiec Fabryczny, Rejowiec Fabryczny
 66. Poprawa systemu komunikacyjnego drogi gminnej Nr 105016 L Raciborowice Kolonia zwiększającego płynność ruchu i bezpieczeństwo dowożenia dzieci do szkół
  Zamawiający: Gmina Białopole, Białopole
 67. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W CHEŁMIE
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 68. Budowa drogi gminnej Nr 104533L w miejscowości Łowcza i Łowcza-Kolonia, gmina Sawin
  Zamawiający: Gmina Sawin, Sawin
 69. ALTERNATYWNY OBJAZD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 844- OBWODNICA MIEJSCOWOŚCI ŻMUDŹ- ETAP I- WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 70. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
 71. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 104546L w m. Syczyn
  Zamawiający: Gmina Wierzbica, Wierzbica
 72. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzeźno
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 73. Budowa drogi gminnej w m. Chojno Nowe
  Zamawiający: Urząd Gminy w Siedliszczu, Siedliszcze
 74. ALTERNATYWNY OBJAZD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 844- OBWODNICA MIEJSCOWOŚCI ŻMUDŹ- ETAP I
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 75. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marynin
  Zamawiający: Gmina Ruda-Huta, Ruda-Huta
 76. Budowa drogi gminnej Nr 104961L Natalin - Natalin Km 0+000 do 1+179,30 z wyłączeniem odcinka km 0+644 do 0+680 Gmina Kamień.
  Zamawiający: Gmina Kamień, Kamień
 77. DOSTAWA MASY MINERALNO- ASFALTOWEJ NA GORĄCO DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMSKIEGO
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 78. Przebudowa drogi gminnej Nr 109748 L relacji droga krajowa Nr S-17 w Kol. Zakręcie do drogi gminnej Nr 109743 L - I część zamówienia publicznego - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
 79. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców - Wierzbica - Staw od km 9+400 do km 15+500 odc. Busówno - Wierzbica, dł. 6,100 km.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
 80. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3139L Małochwiej Mały - Surhów dł. 0,800 km w m. Małochwiej Mały w technologii mas bitumicznych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
 81. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3138L Surhów - Łukaszówka - Chełmiec dł. 0,400 km w m. Łukaszówka w technologii mas bitumicznych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
 82. Budowa drogi osiedlowej w m. Kanie Stacja odc. A-B, C-D, E-F wraz z oświetleniem ulicznym
  Zamawiający: Gmina Rejowiec Fabryczny, Rejowiec Fabryczny
 83. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - remont drogi gminnej ul. Zacisze w Krasnymstawie na odcinku od km 0+300 do km 1+332
  Zamawiający: Miasto Krasnystaw, Krasnystaw
 84. Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska - Ukraina (I etap) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 - 2013
  Zamawiający: Miasto Krasnystaw, Krasnystaw
 85. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 843 Chełm - Skierbieszów - Zamość od km 22+750do km 23+140 na odcinku Wola Siennicka - Chełmiec.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
 86. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Żmudź od km 0+000 do km 0+360
  Zamawiający: Gmina Żmudź, Żmudź
 87. Przebudowa czterech dróg na terenie Gminy Dorohusk
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 88. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny - Majdan Surhowski - Franciszków - 0,843 km w technologii mas bitumicznych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
 89. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny - Orchowiec - 0,590 (363+227) km w technologii mas bitumicznych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
 90. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1836L Wierzchowiny - droga powiatowa nr 1835L - 0,350 km w technologii mas bitumicznych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
 91. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 812 odc. Rejowiec - Krasnystaw od km 133+900 do km 135+426 oraz od km 144+333 do km 145+561.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
 92. Modernizacja drogi gminnej Żalin-Gdola
  Zamawiający: Gmina Ruda-Huta, Ruda-Huta
 93. Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1719L relacji Busówno- Bezek- Rejowiec
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 94. Budowa dróg w m-ściach:Okszów, Stołpie
  Zamawiający: Gmina Chełm, Chełm
 95. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Radziejowie
  Zamawiający: Gmina Dubienka, Dubienka
 96. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dubience
  Zamawiający: Gmina Dubienka, Dubienka
 97. Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej położonej w miejscowości Niemienice, Gmina Krasnystaw, woj. Lubelskie od km 0+490 do km 0+800
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
 98. Zabezpieczenie wąwozu przed erozją na drodze gminnej w miejscowości Baraki Nr 20.018
  Zamawiający: Gmina Siennica Różana, Siennica Różana
 99. Przebudowa ulicy Leśnej w Krasnymstawie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
  Zamawiający: Miasto Krasnystaw, Krasnystaw
 100. Budowa dróg w m-ściach:Staw,Parypse
  Zamawiający: Gmina Chełm, Chełm
 101. Przebudowa drogi gminnej Nr 109748 L relacji droga krajowa Nr S-17 w Kol. Zakręcie do drogi gminnej Nr 109743 L
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw

Inne osoby dla Szewczyk Wojciech Jan (73 osoby):