Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Zbigniew Jan

w KRS

Zbigniew Jan Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fryc Ostrowska Violetta, Furmanek Mariusz Andrzej, Marjanowski Jan Stefan, Marjanowski Przemysław Marian, Ostrowski Jarosław Władysław, Łasińska Ewa Mirosława, Łasińska Kowara Magdalena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ostrowski Tomasz Janusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aces S.A., Gdynia − KRS 0000506484
 2. Asekurator.com Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000541601
 3. Centrum Badawczo-wdrożeniowe Unitex Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000065503
 4. Eurowater Sp. Z O.O., Lipków − KRS 0000050191
 5. Hydrico Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000550327
 6. Megat Projekt Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000448496
 7. Przedsiębiorstwo Marcor Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000364831

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Silex - Systemy Wodne Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000182042
 2. Stowarzyszenie Ispe - Polska, Warszawa − KRS 0000106612

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lubomirce.
  Zamawiający: Gmina Wilków, Wilków
  Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lubomirce.

  1.1. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa: dokumentacja techniczna , przedmiar robót i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ.
 2. Odbudowa stacji hydroforowej i wodociągu w Lubomirce
  Zamawiający: Gmina Wilków, Wilków
  Odbudowa stacji hydroforowej i wodociągu w LUBOMIRCE
  polegający na wymianie na nowe jej następujących elementów:
  a. rozdzielni technologicznej z instalacją,
  b. rozdzielni główniej zasilającej,
  c. sprężarki,
  d. złoża filtracyjnego,
  e. elementów sprężonego powietrza,
  f. przepustnic automatycznych sterujących pracą filtrów,
 3. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Prabutach
  Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty, Prabuty
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Prabutach. Zakres rzeczowy obejmuje, w szczególności, wykonanie następujących robót budowlanych:
  1) budowa sieci wodociągowej PE Ø150 z światłowodową linią kablową sterowniczą,
  2) budowa stacji uzdatniania wody, jako budynku parterowego, niepodpiwniczonego - pow. zabudowy ok. 234m², kubatura ok. 1340 m³, łącznie z wyposażeniem technologicznym, instalacją wod-kan, wentylacji, ogrzewania, instalacjami elektryczną, automatyki i sterowania,
  3) montaż metalowego zbiornika retencyjnego wody czystej V = 500 m3 na fundamencie z podłączeniem,
  4) montaż uzbrojenia na strefie ujęcia: rurociągi wody surowej, rurociągi wód popłucznych wraz z odstojnikami; rurociąg ssący wody uzdatnionej, sieć linii kablowych 0,4 kV wraz z siecią uziemień, wymiana agregatów pompowych w studniach głębinowych 3 kpl,
  5) montaż linii kablowych, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej,
  6) wymiana nawierzchni dróg dojazdowych i przejść na terenie ujęcia,
  7) adaptacji istniejącego budynku SUW na potrzeby pompowni II stopnia,
  8) roboty towarzyszące i tymczasowe obejmujące nieprzerwaną dostawę wody do sieci miejskiej do czasu odbioru końcowego, rozruch, wstępną eksploatację do czasu uzyskania parametrów uzdatnianej wody zgodnych z przepisami prawa, uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
 4. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wólce
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, Skępe
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego dokumenatcji projektowej dla przebudowy Stacji Uzdatniania Wody i uzyskanie pzowolenia na budowę.
  2. Opracownaie instrukcji obsługi stacji.
  3. Uzgodnienie dokumentacji z Inwestorem oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń.
  4. Modernizacja istniejącej technologii uzdatniania wody polegająca na wymianie urządzeń zgodnie z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym w celu uzyskania jakości owdy odpwoeiadającej rozpozrądzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

Inne osoby dla Szewczyk Zbigniew Jan (78 osób):