Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Zenon

w KRS

Zenon Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zenon
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Nowy Sącz (Małopolskie), Podegrodzie (Małopolskie)
Przetargi:23 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamek Janusz, Bieniek Elżbieta Teresa, Borkowska Bożena, Gonciarz Jan, Kałyniuk Roman, Kozłowski Lech, Marek Alina, Muzyk Andrzej Janusz, Najduch Henryk, Pyzik Józef, Rams Wojciech, Słowik Michał

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Majewska Kiełbasa Joanna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Inicjatyw Rozwojowych Fenomeno, Kraków − KRS 0000439878
 2. Fundacja Silver Economy, Nowy Sącz − KRS 0000451929
 3. Klub Abstynenta Przemienienie, Mystków − KRS 0000462358
 4. Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług Z Siedzibą W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000129573
 5. Lgd Korona Sądecka, Chełmiec − KRS 0000299101
 6. Nova Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000078915
 7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000155175
 8. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000195992
 9. Sądeckie Wodociągi Sp. Z O.O., M. Nowy Sącz − KRS 0000109022
 10. Stowarzyszenie Faustyna-albert, Mystków − KRS 0000427829
 11. Stowarzyszenie Gospodarcze Ziemia Sądecka W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000046806
 12. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Erazmus, Nowy Sącz − KRS 0000048430
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych Stopil, Nowy Sącz − KRS 0000172389
 14. Stowarzyszenie Odpowiedzialny Rozwój - Groupe One Polska, Nowy Sącz − KRS 0000237005
 15. Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu, Nowy Sącz − KRS 0000029221
 16. Stowarzyszenie Samotnych Matek Sama, Nowy Sącz − KRS 0000463544
 17. Stowarzyszenie Supra, Nowy Sącz − KRS 0000277402
 18. Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, Stary Sącz − KRS 0000026482
 19. Zakłady Wyrobów Kamionkowych Marywil S.A. Likwidacyjnej, Suchedniów − KRS 0000046731

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Avantor Performance Materials Poland S.A., Gliwice − KRS 0000010108
 2. Klub Sądecki - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-gospodarczych Z/s W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000051794
 3. Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000220884
 4. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., Tarnowskie Góry − KRS 0000057345
 5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna Sp. Z O.O., Mogilno − KRS 0000297589
 6. Sądeckie Centrum Pielgrzymowania Im. Jana Pawła Ii, Stary Sącz − KRS 0000128926

Powiązane przetargi (23 szt.):
 1. usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu aktywizacji edukacyjnej dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, które są osobami nieaktywnymi zawodowo, bezrobotnymi lub pracującymi - rolnicy - zagrożeni wykluczeniem społecznym w zakresie: 1)Techniki sprzedaży z obsługą komputera, kasy fiskalnej, terminala płatniczego i fakturowaniem, 2)Prawo jazdy kat. B, 3)Kierowca wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej, 4)Kucharz małej gastronomi, 5)Operator koparko-ładowarki kl. III.
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, Kamionka Wielka
  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności praktycznych
  z zakresu technik sprzedaży z obsługą komputera, kasy fiskalnej, terminala płatniczego
  i fakturowania.
  Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: do siedmiu dni od dnia podpisania umowy.
  Czas trwania szkolenia (w tym egzamin wewnętrzny) wynosi nie dłużej niż 22 dni robocze licząc od daty rozpoczęcia szkolenia.
  Liczba godzin dla każdego uczestnika kursu wynosi: 120 godzin zegarowych szkoleniowych,
  w tym:
  Moduł I- zajęcia teoretyczne - liczba godzin zajęć dla każdego uczestnika szkolenia wynosi nie mniej niż 42 godziny;
  Moduł II - warsztaty komputerowe z obsługą licencjonowanego programu do fakturowania -nie mniej niż 54 godziny;
  Moduł III - obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych - nie mniej niż 24 godzin;
  Wymaga się aby zajęcia szkoleniowe odbywały się wyłącznie w dni robocze (poniedziałek - piątek). Liczba godzin w dniu - do 8 godz.
  Miejsce odbywania szkolenia: Nowy Sącz .
  Zajęcia teoretyczne i praktyczne nie mogą trwać dłużej niż do godz. 16.00.
  Celem szkolenia jest nabycie przez kursantów umiejętności niezbędnych do kierowania samochodem osobowym oraz rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zdania egzaminu państwowego.
  Zakres przedmiotowy szkolenia powinien być zrealizowany zgodnie z przepisami zawartymi
  w Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997 r. (tj.Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz. 1137 z późn. zmianami), Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz. 1019), oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r. poz. 995).
  Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: w drugiej połowie marca 2015 r.
  Czas trwania kursu wynosi: szkolenie winno się zakończyć nie później niż w miesiącu
  maju 2015 r. (w tym egzamin).
  Szkolenie powinno składać się z części teoretycznej i praktycznej.
  Liczba godzin zajęć dla każdego uczestnika szkolenia wynosi 60 godzin zegarowych zawierających:
  30 godzin zajęć teoretycznych,
  30 godzin zajęć praktycznych.
  Wymaga się aby zajęcia szkoleniowe odbywały się wyłącznie w dni robocze (poniedziałek - piątek).
  Miejsce odbywania szkolenia: Nowy Sącz, Powiat Nowosądecki.
  W przypadku realizacji zajęć na terenie Powiatu Nowosądeckiego Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dojazd uczestników szkolenia z Nowego Sącza do Ośrodka Szkoleniowego oraz powrót do Nowego Sącza w każdym dniu szkolenia. Koszt dojazdu zostanie uwzględniony w koszcie szkolenia.
  Zajęcia teoretyczne powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, kończyć nie później niż
  o godzinie 16.00.
  Zajęcia praktyczne nie powinny trwać dłużej niż do 18.00.
  Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów pierwszego egzaminu państwowego uczestnikom szkolenia, którzy ukończyli szkolenie i zdali egzamin wewnętrzny.
  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika szkolenia do podjęcia pracy jako kierowca wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej.
  Planowane terminy realizacji zamówienia: nie dłuższy niż do 31 maja 2015 r. licząc od daty rozpoczęcia szkolenia ( w tym egzamin).
  Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: luty 2015r.
  Miejsce realizacji szkolenia: Miasto Nowy Sącz,Powiat Nowosądecki.
  W przypadku realizacji zajęć na terenie Powiatu Nowosądeckiego Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dojazd uczestników szkolenia z Nowego Sącza do Ośrodka Szkoleniowego oraz powrót do Nowego Sącza w każdym dniu szkolenia. Koszt dojazdu zostanie uwzględniony w koszcie szkolenia.
  Zajęcia szkoleniowe trwają w układzie poniedziałek - piątek.
  Zajęcia teoretyczno - zawodowe i praktyczne nie mogą trwać dłużej niż do godz. 16.00. Liczba godzin w dniu - do 8 godz.
  Ośrodek realizujący szkolenie zapewni warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia.
  Liczba godzin zajęć dla uczestnika kursu wynosi: 77 godzin zegarowych,
  w tym:
  Moduł I - 58 godziny - zajęcia teoretyczno-zawodowe dotyczące obsługi i kierowania wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym w tym zajęcia dotyczące bezpiecznej wymiany butli,
  Moduł II - 19 godzin praktycznej nauki jazdy, manewrowania wózkami jezdniowymi dla każdego uczestnika kursu w tym zajęcia praktyczne z bezpiecznej wymiany butli gazowej,
  Zamawiający wymaga, aby zajęcia szkoleniowe przeprowadzono w następującej kolejności: moduł teoretyczno-zawodowy, a następnie moduł praktyczny.
  Wykonawca zapewni osobie skierowanej na kurs:
  - niezbędne badania lekarskie (jeżeli są wymagane)
  - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem,
  których koszt zostanie wliczony w ogólny koszt szkolenia.

  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie kucharza.
  Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: luty 2015 r.
  Szkolenie winno w terminie nie dłuższym niż do 31 maja 2015 r. licząc od daty rozpoczęcia szkolenia (w tym egzamin ).
  Szkolenie powinno składać się z części teoretyczno-zawodowej i praktycznej.
  Liczba godzin zajęć dla każdego uczestnika szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin zegarowych
  zawierających:
  min. 60 godzin zajęć teoretyczno-zawodowych niezbędnych do pracy na stanowisku -
  kucharza - Moduł I,
  min. 90 godzin zajęć praktycznych w zakładach gastronomicznych, stołówkach,
  restauracjach - Moduł II.
  Wymaga się aby zajęcia szkoleniowe odbywały się wyłącznie w dni robocze (poniedziałek - czwartek). Liczba godzin w dniu - do 8 godz.
  Miejsce odbywania szkolenia: Nowy Sącz.
  Wykonawca ma obowiązek zapewnić codziennie uczestnikom szkolenia catering w postaci
  ciepłych i zimnych napojów, ciastek i kanapek.
  Zajęcia teoretyczno - zawodowe nie mogą trwać dłużej niż do godz. 16.00.
  Zajęcia praktyczne w zakładach gastronomicznych, stołówkach lub restauracjach nie mogą
  trwać dłużej niż do godz. 16.00.
  Celem szkolenia jest nabycie przez kursanta wiedzy i umiejętności praktycznych oraz przygotowanie kursanta do zdania egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie aby uzyskać uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie operatora koparko-ładowarki kl. III.
  Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: luty 2015 r. Szkolenie winno trwać nie dłużej niż do 31 maja 2015r. ( w tym egzamin)
  Egzamin państwowy powinien odbyć się bezpośrednio po zrealizowaniu programu szkolenia.
  Liczba godzin szkoleniowych dla uczestnika szkolenia wynosi 176 godziny zegarowe
  zajęć, w tym:
  116 godzin zajęć teoretyczno-zawodowych - Moduł I
  60 godzin zajęć praktycznych - Moduł II.
  Wymaga się aby zajęcia odbywały się wyłącznie w dni robocze (poniedziałek - piątek). Liczba godzin w dniu - do 8 godz.
  Zajęcia szkoleniowe nie mogą trwać dłużej niż do godz. 16.00.
  Miejsce realizacji szkolenia: Nowy Sącz, Powiat Nowosądecki.
  W przypadku realizacji zajęć na terenie Powiatu Nowosądeckiego Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dojazd uczestników szkolenia z Nowego Sącza do Ośrodka Szkoleniowego oraz powrót do Nowego Sącza w każdym dniu szkolenia. Koszt dojazdu zostanie uwzględniony w koszcie szkolenia.
  Wykonawca zapewni osobie skierowanej na kurs:
  - niezbędne badania lekarskie,
  - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem,
  których koszt zostanie wliczony w ogólny koszt szkolenia.
 2. Usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach aktywizacji edukacyjnej dla beneficjentów ostatecznych uczestników projektu Reaktywacja realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej, Łososina Dolna
  Usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach aktywizacji edukacyjnej dla beneficjentów ostatecznych uczestników projektu Reaktywacja realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 3. PCFE.272.59.2014 Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Niepełnosprawni sprawni w pracy
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, Nowy Sącz
  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i
  przeprowadzenie kursów dla 6 osób niepełnosprawnych, poruszających się samodzielnie. Zamówienie jest realizowane w ramach
  projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. 2. Zamawiający
  podzielił zamówienie na 4 części (Pakiety): 1) Pakiet 1 Kurs florystyki. W ramach Pakietu 1 Wykonawca przeprowadzi kurs
  florystyki dla 2 osób. Kurs obejmuje minimum 100 godzin dla jednego uczestnika, w podziale na min. 80 godzin zajęć praktycznych
  oraz min. 20 godzin teoretycznych (jedna godzina zajęć teoretycznych = 45 minut, jedna godzina zajęć praktycznych = 60 minut).
  2) Pakiet 2 Kurs opiekuna osób starszych. W ramach Pakietu 2 Wykonawca przeprowadzi opiekuna osób starszych dla 1 osoby.
  Kurs obejmuje minimum 70 godzin w podziale na min. 40 godzin zajęć praktycznych oraz min. 30 godzin teoretycznych (jedna
  godzina zajęć teoretycznych = 45 minut, jedna godzina zajęć praktycznych = 60 minut). 3) Pakiet 3 Kurs kucharza małej
  gastronomii z obsługą kasy fiskalnej. W ramach Pakietu 3 Wykonawca przeprowadzi kurs kucharza małej gastronomii z obsługą
  kasy fiskalnej dla 1 osoby. Kurs obejmuje minimum 120 godzin w podziale na min. 100 godzin zajęć praktycznych oraz min. 20
  godzin teoretycznych (jedna godzina zajęć teoretycznych = 45 minut, jedna godzina zajęć praktycznych = 60 minut). 4) Pakiet 4
  Kurs obsługi komputera. W ramach Pakietu 4 Wykonawca przeprowadzi kurs obsługi komputera dla 2 osób. Kurs obejmuje
  minimum 100 godzin w podziale na min. 90 godzin zajęć praktycznych oraz min. 10 godzin teoretycznych (jedna godzina zajęć
  teoretycznych = 45 minut, jedna godzina zajęć praktycznych = 60 minut). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty
  został w Załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji
 4. Usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach aktywizacji edukacyjnej dla beneficjentów ostatecznych uczestników projektu Reaktywacja realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej, Łososina Dolna
  Usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach aktywizacji edukacyjnej dla beneficjentów ostatecznych uczestników projektu Reaktywacja realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 5. Wykonanie usług szkoleniowych - w ramach projektu systemowego Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nowy Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług szkoleniowych - w ramach projektu systemowego Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składające się z 5 kursów, w całości finansowane ze środków publicznych, a mianowicie: Kurs 1 - kurs magazyniera - operator wózków widłowych - dla 3 osób 1.Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia 09.12.2013r. kursu magazyniera - operatora wózków widłowych. 2.Kurs na magazyniera 25 godzinny praktyczno teoretycznych (gdzie 1h to 60 minut). 3.Kurs operatora wózków widłowych 55 godzinny (gdzie 1 h to 60 minut, z czego 35 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin praktycznych). Kurs 2 - kurs florystyka i bukieciarstwo - dla 3 osób 1.Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia 09.12.2013r. kursu florystyka i bukieciarstwo. 2.Kurs florystyka i bukieciarstwo 60 godzinny praktyczno teoretycznych (gdzie 1h to 60 minut). Kurs 3 - kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - dla 4 osób 1.Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia 09.12.2013r. kursu nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. 2.Kurs nowoczesny sprzedawca 74 godzin praktyczno teoretycznych (gdzie 1h to 60 minut). 3.Kurs obsługi kasy fiskalnej 6 godzinny (gdzie 1h to 60 minut). Kurs 4 - kurs obsługi komputera w stopniu podstawowym - dla 1 osoby 1.Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia 09.12.2013r. kursu obsługi komputera w stopniu podstawowym. 2.Kurs obsługi komputera w stopniu podstawowym 40 godzinny praktyczno teoretycznych (gdzie 1h to 45 minut). Kurs 5 - kurs fakturzysta - dla 1 osoby 1.Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia 09.12.2013r. kursu fakturzysta. 2.Kurs fakturzysta 60 godzinny praktyczno teoretycznych (gdzie 1h to 60 minut). Uwaga! Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas kursu. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
 6. usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu aktywizacji edukacyjnej dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, które są osobami nieaktywnymi zawodowo w zakresie:Florystyki z ozdobnym pakowaniem towaru i obsługą kasy fiskalnej, Kucharz małej gastronomi z obsługą kasy fiskalnej, Operator koparko-ładowarki kl. III,Prawo jazdy kat. B, Kurs prawa jazdy kat. C wraz ze szkoleniem w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C, C+E, Kierowca wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, Kamionka Wielka
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu aktywizacji edukacyjnej dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, które są osobami nieaktywnymi zawodowo, bezrobotnymi lub pracującymi - rolnicy - zagrożeni wykluczeniem społecznym w zakresie
  1)Florystyki z ozdobnym pakowaniem towaru i obsługą kasy fiskalnej,
  2)Kucharz małej gastronomi z obsługą kasy fiskalnej,
  3)Sprzedawca z obsługą programu magazynowo-fakturowego, kasy fiskalnej i terminala płatniczego,
  4)Operator koparko-ładowarki kl. III,
  5)Prawo jazdy kat. B,
  6)Kurs prawa jazdy kat. C wraz ze szkoleniem w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C, C+E,
  7)Kierowca wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej
  Termin wykonania zamówienia dla PAKIETU I wynosi nie dłużej niż 35 dni robocze licząc od daty rozpoczęcia szkolenia ( w tym egzamin wewnętrzny). Planowany termin rozpoczęcia szkolenia do 7 dni od dnia podpisania umowy.
  Termin wykonania zamówienia dla PAKIETU II - wynosi nie dłużej niż 40 dni robocze licząc od daty rozpoczęcia szkolenia (w tym egzamin wewnętrzny). Planowany termin rozpoczęcia szkolenia do 7 dni od dnia podpisania umowy.
  Termin wykonania zamówienia dla PAKIETU III wynosi nie dłużej niż 50 dni robocze licząc od daty rozpoczęcia szkolenia (w tym egzamin wewnętrzny). Planowany termin rozpoczęcia szkolenia
  do 7 dni od dnia podpisania umowy.
  Termin wykonania zamówienia dla PAKIETU IV wynosi nie dłużej niż 40 dni robocze licząc od daty rozpoczęcia szkolenia (w tym egzamin wewnętrzny). Planowany termin rozpoczęcia szkolenia
  do 7 dni od dnia podpisania umowy.
  Termin wykonania zamówienia dla PAKIETU V wynosi nie dłużej niż 40 dni robocze licząc od daty rozpoczęcia szkolenia (w tym egzamin wewnętrzny). Planowany termin rozpoczęcia szkolenia
  do 7 dni od dnia podpisania umowy.
  Termin wykonania zamówienia dla PAKIETU VI: szkolenie winno się zakończyć nie później niż w miesiącu październiku 2013r. (w tym egzamin wewnętrzny). Planowany termin rozpoczęcia szkolenia do 7 dni od dnia podpisania umowy.
  4.7 Termin wykonania zamówienia dla PAKIETU VII wynosi nie dłużej niż 20 dni robocze licząc od daty rozpoczęcia szkolenia (w tym egzamin wewnętrzny). Planowany termin rozpoczęcia szkolenia
  do 7 dni od dnia podpisania umowy.
 7. Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu Mój sukces w moich rękach - program aktywizacji zawodowej w gminie Chełmiec- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmcu, Chełmiec
  Pakiet I: Kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B dla 9 osób 1. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności do pracy w zawodzie przedstawiciela handlowego oraz uzyskanie kompetencji dla zwiększenia mobilności zawodowej oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie kategorii B prawa jazdy do egzaminu państwowego. 2. Zamawiający skieruje 9 uczestników projektu na kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B w wymiarze 90 godzin łącznie dla każdego uczestnika. 3. Liczba godzin ogółem: 30 godz. zegarowych z zakresu przedstawiciela handlowego i 60 godz. dla prawo jazdy kat. B. Liczba godzin ogółem podana przez Zamawiającego nie obejmuje godzin egzaminu. 4. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: od dnia podpisania umowy do najpóźniej 09.11.2012r. 5. Treść nauczania: a) Moduł I - Przedstawiciel handlowy - 30 godz. podstawowe pojęcia i umiejętności przedstawiciela handlowego, techniki sprzedaży i pozyskiwania klientów, przeprowadzenie prezentacji produktu, komunikacja, zachowania komunikacyjne, prowadzenie rozmowy, negocjacje handlowe, organizacja czasu pracy, b) Moduł II - kurs prawa jazdy kat. B - 60 godzin Program i liczba godzin szkolenia w zakresie kursu prawo jazdy kat. B powinien być zrealizowany zgodnie z programem szkolenia zawartym w Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005 r., nr 217, poz. 1834 z późn. Zmianami); Liczba godzin zajęć dla każdego uczestnika szkolenia wynosi 60 godzin zegarowych zawierających: 30 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych. 6. Wymaga się aby zajęcia szkoleniowe odbywały się wyłącznie w dni robocze (poniedziałek - piątek). 7. Miejsce odbywania szkolenia: miasto Nowy Sącz. 8. Zajęcia teoretyczne powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, kończyć nie później niż o godzinie 16.00 9. Zajęcia praktyczne nie powinny trwać dłużej niż do 19.00, z wyłączeniem co najmniej 2 godziny jazdy w ruchu drogowym w okresie od zmierzchu do świtu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005 r., nr 217, poz. 1834 z późn. Zmianami); 10. Liczba godzin zajęć teoretycznych powinna obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych tygodniowo. 11. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów pierwszego egzaminu państwowego uczestnikom szkolenia, którzy ukończyli szkolenie i zdali egzamin wewnętrzny. 12. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: bezpłatne materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia ( np. podręcznik kierowcy kat. B, testy egzaminacyjne w formie papierowej i w formie elektronicznej) oraz inne podręczniki, związane z tematyką szkolenia, które zostaną ujęte w koszcie szkolenia i po jego zakończeniu przejdą w posiadanie absolwentów w/w szkolenia. warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. niezbędne badania lekarskie, których koszt zostanie wliczony w ogólny koszt szkolenia. opiekę nad dziećmi jeżeli wystąpi taka potrzeba na czas trwania szkoleń ( osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, lub umieszczenia dziecka w odpowiedniej placówce oświatowej) uczestnikom szkolenia w module zajęć teoretycznych catering w postaci jednego ciepłego posiłku każdego dnia kursu, w którym osoba uczestniczy. Zamawiający rozumie pod postacią ciepłego posiłku - posiłek w formie drugiego dania ( np. ziemniaki, mięso, surówka). uczestnikom szkolenia w module zajęć teoretycznych przerwy kawowe w postaci bufetu każdego dnia kursu w którym osoba uczestniczy. Zamawiający rozumie pod postacią bufetu - kawa, herbata, cukier, śmietanka, słodki poczęstunek. 13. Zamawiający wymaga: aby moduł przedstawiciela handlowego prowadził/li wykładowcy posiadający wykształcenie uprawniające do prowadzenia tego rodzaju kursu, aby każdy kursant po zrealizowaniu części teoretycznej szkolenia jeździł samochodem nie mniej niż 2 godziny dziennie. aby zajęcia teoretyczne prowadził/li wykładowcy posiadający ważną legitymację instruktora nauki jazdy kat. B oraz posiadał/li co najmniej 2 lata stażu pracy w zawodzie związanym z tematyką szkolenia. aby zajęcia z praktycznej jazdy samochodem prowadzone były przez instruktorów nauki jazdy na kategorię B, posiadających stosowne uprawnienia tj. ważna legitymacja instruktora nauki jazdy kat. B oraz posiadali co najmniej 2 lata stażu pracy w zawodzie związanym z tematyką szkolenia. aby Wykonawca dysponował potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia, tj. samochodami przystosowanymi do nauki jazdy kategorii B. 14. Zamówienie obejmuje w zakresie merytorycznym i organizacyjnym: 1. Przygotowanie przez Wykonawcę programu oraz harmonogramu zajęć i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy. Harmonogram zajęć powinien zawierać: tematykę zajęć, liczbę godzin, miejsce realizacji szkolenia oraz nazwisko osoby prowadzącej zajęcia w każdym dniu szkolenia. 2. Prowadzenie szkolenia zgodnie z programem i harmonogramem szkolenia. 3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: dziennik zajęć edukacyjnych zwierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, protokół z egzaminu, rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 4. Systematyczną ocenę postępów uczestników szkolenia, indywidualizacji, kształcenia wobec osób mających trudności w procesie nauczania. 5. Zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć, wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych wraz z zapleczem sanitarnym. 6. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sal: flipchart lub tablica klasyczna czy magnetyczna, sprzęt audiowizualny. 7. Wykonawca zobowiązuje się do Promowania Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez umieszczenie w miejscu odbywania szkolenia, na wszystkich materiałach związanych z przeprowadzeniem szkolenia, w szczególności na dokumentach dotyczących przebiegu realizacji szkolenia; materiałach szkoleniowych; wydawanych dyplomach /certyfikatach lub innych zaświadczeniach/ logo Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacji: Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu, pt. Mój sukces w moich rękach - program aktywizacji zawodowej w gminie Chełmiec - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 8. Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności osób na szkoleniu w trakcie jego trwania. 9. Zapewnienie możliwości kontroli przebiegu szkolenia uprawnionemu pracownikowi GOPS Chełmiec. 10. Wydania uczestnikom szkoleń z wynikiem pozytywnym, stosownych zaświadczeń /lub innych dokumentów/ w terminie do 7 dni po ukończeniu kursu. 11. Przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia: oryginałów list obecności, oryginałów list potwierdzających odbiór posiłków imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkoleń, kserokopii zaświadczeń /lub innych dokumentów/ świadczących o ukończeniu szkolenia, kserokopii dziennika zajęć, protokołu z egzaminu końcowego, 12. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem: zaświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005 r., nr 217, poz. 1834 z późn.zmianami); zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 131, poz. 216). certyfikatu z logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki potwierdzającego ukończenie szkolenia Pakiet II: Kurs Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 6 osób, 1. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w charakterze opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. 2. Zamawiający skieruje 6 uczestników projektu na kurs Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w wymiarze 150 godzin. 3. Liczba godzin ogółem: 150 godzin teoretyczno-zawodowych i praktycznych dla każdego uczestnika projektu. a) 50 godzin zajęć teoretyczno-zawodowych - Moduł I b) 100 godzin zajęć praktycznych - Moduł II 4. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: od dnia podpisania umowy do 09.11.2012r. 5. Treść nauczania: a) Moduł I teoretyczno-zawodowy obejmujący 50 godzin zegarowych: zakres i rodzaje pomocy prawnej, zdrowotnej i socjalnej państwa, zasady opieki w placówkach opieki społecznej, wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej, podstawy psychologii rozwojowej, pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego, podstawy gerontologii, organizacja pomocy społecznej, wybrane zagadnienia z rehabilitacji, elementy komunikacji interpersonalnej, organizowanie środowiska i otoczenia podopiecznego, pierwsza pomoc przedmedyczna, kultura osobista i etyka zawodowa, b) Moduł II - praktyczny - obejmujący 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych w Domach Pomocy Społecznej, lub innych placówkach rehabilitacji i opieki medycznej. Zamawiający oczekuje, że po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą przygotowani do wykonywania następujących zadań: pomagania i towarzyszenia podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, podstawowego pielęgnowania podopiecznych, chorych i niepełnosprawnych, pomaganie przy usprawnieniu ruchowym chorego/niepełnosprawnego, kontaktowania się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego, aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lekarza bądź terapeuty, udzielenie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego, 6. Wymaga się aby zajęcia szkoleniowe odbywały się wyłącznie w dni robocze (poniedziałek - piątek). 7. Miejsce odbywania szkolenia: miasto Nowy Sącz, teren gminy Chełmiec 8. Zajęcia powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, kończyć nie później niż o godzinie 16.00 9. Liczba godzin zajęć powinna obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych tygodniowo. 10. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: opiekę nad dziećmi jeżeli wystąpi taka potrzeba na czas trwania szkoleń ( osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, lub umieszczenia dziecka w odpowiedniej placówce oświatowej) odzież ochronną podczas odbywania zajęć praktycznych; warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia; niezbędne materiały szkoleniowe, które zostaną ujęte w koszcie szkolenia i po jego zakończeniu przejdą w posiadanie absolwentów w/w szkolenia(np. książkę, podręcznik związany z tematyką zajęć) niezbędne badania lekarskie, których koszt zostanie wliczony w ogólny koszt szkolenia. catering w postaci jednego ciepłego posiłku każdego dnia kursu, w którym osoba uczestniczy. Zamawiający rozumie pod postacią ciepłego posiłku - posiłek w formie drugiego dania ( np. ziemniaki, mięso, surówka). przerwy kawowe w postaci bufetu każdego dnia kursu w którym osoba uczestniczy. Zamawiający rozumie pod postacią bufetu - kawa, herbata, cukier, śmietanka, słodki poczęstunek. 11. Zamawiający wymaga: aby szkolenie prowadził/li wykładowcy posiadający wykształcenie uprawniające do prowadzenia tego rodzaju kursu, 12. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz warunkami podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych - Rozporządzenie MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Zamówienie obejmuje w zakresie merytorycznym i organizacyjnym: 1. Przygotowanie przez Wykonawcę programu oraz harmonogramu zajęć teoretyczno - zawodowych i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy. Harmonogram zajęć powinien zawierać: tematykę zajęć, liczbę godzin, miejsce realizacji szkolenia oraz nazwisko osoby prowadzącej zajęcia w każdym dniu szkolenia. Harmonogram zajęć praktycznych, który powinien zawierać: wykaz osób odbywających praktykę w danym miejscu, tematykę zajęć, liczbę godzin zegarowych, miejsce realizacji zajęć praktycznych oraz nazwisko osoby prowadzącej zajęcia (opiekuna stanowiskowego) w każdym dniu szkolenia na 2 dni przed rozpoczęciem w/w zajęć. 2. Prowadzenie szkolenia zgodnie z programem i harmonogramem szkolenia. 3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: dziennik zajęć edukacyjnych zwierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, protokół z egzaminu, rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji 4. Systematyczną ocenę postępów uczestników szkolenia, indywidualizacji, kształcenia wobec osób mających trudności w procesie nauczania. 5. Zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć, wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych wraz z zapleczem sanitarnym. 6. Program szkolenia powinien gwarantować uczestnikom kursu solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne do egzaminów i do podjęcia pracy oraz uwzględnić zróżnicowany poziom umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 7. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sal: flipchart lub tablica klasyczna czy magnetyczna, sprzęt audiowizualny. 8. Uczestnik kursu pisemnie potwierdzi odbycie praktyki zgodnie z tematyką zawartą w programie praktyk. 9. Wykonawca zobowiązuje się do Promowania Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez umieszczenie w miejscu odbywania szkolenia, na wszystkich materiałach związanych z przeprowadzeniem szkolenia, w szczególności na dokumentach dotyczących przebiegu realizacji szkolenia; materiałach szkoleniowych; wydawanych dyplomach /certyfikatach lub innych zaświadczeniach/ logo Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacji: Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu, pt. Mój sukces w moich rękach - program aktywizacji zawodowej w gminie Chełmiec - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 10. Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności osób na szkoleniu w trakcie jego trwania. 11. Zapewnienie możliwości kontroli przebiegu szkolenia uprawnionemu pracownikowi GOPS. 12. Wydania uczestnikom szkoleń z wynikiem pozytywnym, stosownych zaświadczeń /lub innych dokumentów/ w terminie do 7 dni po ukończeniu kursu. 13. Przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia: oryginałów list obecności, oryginałów list potwierdzających odbiór posiłków imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkoleń, kserokopii zaświadczeń /lub innych dokumentów/ świadczących o ukończeniu szkolenia, kserokopii dziennika zajęć, protokołu z egzaminu końcowego, 14. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem: - zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 131, poz. 216), - certyfikatu z logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki potwierdzającego ukończenie szkolenia. Pakiet III: Kurs Florystyka z elementami decoupage dla 2 osób 1. Celem szkolenia jest nabycie przez kursantów wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie florysty oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych do wykonywania prac techniką decoupage. 2. Zamawiający skieruje 2 uczestników projektu na kurs Florystyka z elementami decoupage. 3. Liczba godzin ogółem: 150 godzin zegarowych teoretyczno-zawodowych i praktycznych dla każdego uczestnika zawierających: Moduł I zajęcia teoretyczno - zawodowe -20 godzin zajęć z zakresu florystyki -10 godzin zajęć z zakresu decoupage Moduł II zajęcia praktyczne - 80 godzin zajęć z zakresu florystyki - 40 godzin zajęć z zakresu decoupage 4. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: od dnia podpisania umowy do 09.11.2012r. 5. Treść nauczania: Moduł I teoretyczno-zawodowy obejmujący 30 godzin zegarowych, organizacja stanowiska i miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP, i p.poż. charakterystyka pracy florysty, organizowanie zaopatrzenia w materiały wykorzystywane w kwiaciarni, wdrażanie najnowszych trendów florystycznych, pozyskiwanie zleceń na wykonywanie zleceń florystycznych, zasady doboru barw w tworzeniu kompozycji florystycznych, podział i przegląd roślin ozdobnych wykorzystywanych do dekoracji, układania wiązanek, rodzaje materiałów dekoratorskich wykorzystywane w bukieciarstwie, dekoratorstwie, pielęgnacja kwiatów ciętych i doniczkowych historia, narzędzia i technika decoupage, pozyskiwanie zleceń na wykonywanie decoupage, zasady doboru barw, rodzaje materiałów wykorzystywanych w decoupage, obsługa klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży, realizacja płatności gotówkowych i bezgotówkowych oraz reklamacje, marketing i reklama w handlu kwiatami, kultura osobista i etyka zawodowa na stanowisku florysty,nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z klientem, Moduł II - praktyczny - obejmujący 80 godzin zegarowych zajęć praktycznych. przygotowywanie materiałów roślinnych i nieroślinnych do ekspozycji oraz wykonywania różnego rodzaju wyrobów florystycznych i ich sprzedaży pielęgnowanie i ochrona roślin ozdobnych, kwiatów ciętych i doniczkowych wykonywanie dekoracji komunijnych i ślubnych (wiązanki, bukiety, dekorowanie samochodów ślubnych, kościoła, sal weselnych), wykonywanie dekoracji świątecznych, florystyka żałobna, wykonywanie kompozycji z kwiatów i roślin suchych,) wykonywanie kompozycji kwiatowych w naczyniach, wykonywanie stałej roślinnej dekoracji wnętrz, wykonywanie dekoracji wnętrz - stołów, wystaw, witryn sklepowych na różne okazje, uroczystości okolicznościowych, wykonywanie dekoracji przestrzennych wielkoformatowych. przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, porządkowanie stanowiska pracy, Moduł II - praktyczny - obejmujący 40 godzin zegarowych zajęć praktycznych . przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, metody komponowania kolorów i materiałów zastosowanie techniki klasycznej ,malarskiej, serwetkowej metody postarzania przedmiotów tworzenie określonych efektów artystycznych np. efekt spękań tworzenie ozdób okolicznościowych np. pisanki, bombki 6. Wymaga się aby zajęcia szkoleniowe odbywały się wyłącznie w dni robocze (poniedziałek - piątek). 7. Miejsce odbywania szkolenia: miasto Nowy Sącz, 8. Zajęcia powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, kończyć nie później niż o godzinie 16.00 9. Liczba godzin zajęć powinna obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych tygodniowo. 10. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: opiekę nad dziećmi jeżeli wystąpi taka potrzeba na czas trwania szkoleń ( osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, lub umieszczenia dziecka w odpowiedniej placówce oświatowej) odzież ochronną oraz niezbędne narzędzia pracy podczas odbywania zajęć praktycznych; warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia, niezbędne materiały szkoleniowe, które zostaną ujęte w koszcie szkolenia i po jego zakończeniu przejdą w posiadanie absolwentów w/w szkolenia( np książkę, podręcznik związany z tematyką zajęć) niezbędne badania lekarskie, których koszt zostanie wliczony w ogólny koszt szkolenia, catering w postaci jednego ciepłego posiłku każdego dnia kursu, w którym osoba uczestniczy. Zamawiający rozumie pod postacią ciepłego posiłku - posiłek w formie drugiego dania ( np. ziemniaki, mięso, surówka). przerwy kawowe w postaci bufetu każdego dnia kursu w którym osoba uczestniczy. Zamawiający rozumie pod postacią bufetu - kawa, herbata, cukier, śmietanka, słodki poczęstunek. 11. Zamawiający wymaga: aby szkolenie prowadził/li wykładowcy posiadający wykształcenie uprawniające do prowadzenia tego rodzaju kursu, 12. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz warunkami podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych - Rozporządzenie MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Zamówienie obejmuje w zakresie merytorycznym i organizacyjnym: 1. Przygotowanie przez Wykonawcę programu oraz harmonogramu zajęć teoretyczno - zawodowych i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy. Harmonogram zajęć powinien zawierać: tematykę zajęć, liczbę godzin, miejsce realizacji szkolenia oraz nazwisko osoby prowadzącej zajęcia w każdym dniu szkolenia. Harmonogram zajęć praktycznych, który powinien zawierać: wykaz osób odbywających praktykę w danym miejscu, tematykę zajęć, liczbę godzin zegarowych, miejsce realizacji zajęć praktycznych oraz nazwisko osoby prowadzącej zajęcia (opiekuna stanowiskowego) w każdym dniu szkolenia na 2 dni przed rozpoczęciem w/w zajęć. 2. Prowadzenie szkolenia zgodnie z programem i harmonogramem szkolenia. 3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: dziennik zajęć edukacyjnych zwierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, protokół z egzaminu, rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 4. Systematyczną ocenę postępów uczestników szkolenia, indywidualizacji, kształcenia wobec osób mających trudności w procesie nauczania. 5. Zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć, wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych wraz z zapleczem sanitarnym. 6. Program szkolenia powinien gwarantować uczestnikom kursu solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne do egzaminów i do podjęcia pracy oraz uwzględnić zróżnicowany poziom umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 7. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sal: flipchart lub tablica klasyczna czy magnetyczna, sprzęt audiowizualny. 8. Uczestnik kursu pisemnie potwierdzi odbycie praktyki zgodnie z tematyką zawartą w programie praktyk 9. Wykonawca zobowiązuje się do Promowania Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez umieszczenie w miejscu odbywania szkolenia, na wszystkich materiałach związanych z przeprowadzeniem szkolenia, w szczególności na dokumentach dotyczących przebiegu realizacji szkolenia; materiałach szkoleniowych; wydawanych dyplomach /certyfikatach lub innych zaświadczeniach/ logo Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacji: Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu, pt. Mój sukces w moich rękach - program aktywizacji zawodowej w gminie Chełmiec - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 10. Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności osób na szkoleniu w trakcie jego trwania. 11. Zapewnienie możliwości kontroli przebiegu szkolenia uprawnionemu pracownikowi GOPS. 12. Wydania uczestnikom szkoleń z wynikiem pozytywnym, stosownych zaświadczeń /lub innych dokumentów/ w terminie do 7 dni po ukończeniu kursu. 13. Przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia: oryginałów list obecności, oryginałów list potwierdzających odbiór posiłków imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkoleń, kserokopii zaświadczeń /lub innych dokumentów/ świadczących o ukończeniu szkolenia, kserokopii dziennika zajęć, protokołu z egzaminu końcowego, 14. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem: - zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 131, poz. 216), certyfikatu z logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki potwierdzającego ukończenie szkolenia. Pakiet IV: Kurs Wizażysta ze stylizacją paznokci dla 1 osoby 1. Celem szkolenia jest nabycie przez kursantów wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy związanej z tematyką szkolenia. 2. Zamawiający skieruje 1 uczestnika projektu na kurs Wizażysta ze stylizacją paznokci. 3. Liczba godzin ogółem: 120 godzin zegarowych teoretyczno-zawodowych i praktycznych dla każdego uczestnika zawierających: a) 70 godzin zajęć z wizażu - Moduł I b) 50 godzin zajęć stylizacji paznokci - Moduł II 4. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: od dnia podpisania umowy do 09.11.2012r. 5. Treść nauczania: Minimalny zakres programu powinien zawierać następujące zagadnienia: a). Moduł I- Wizaż - 70 godzin zegarowych: omówienie stanowiska pracy i przyborów wizażystki, historia makijażu, harmonia kolorów, barwy podstawowe, ich typologia, kompozycja i zastosowanie, zasady dobierania makijażu do typu urody, różne rodzaje makijażu: dzienny, wieczorowy, ślubny, korekcyjny, stylizacja, b). Moduł II - Stylizacja paznokci - 50 godzin zegarowych, omówienie kosmetyków, materiałów potrzebnych do stylizacji paznokci, pielęgnacja dłoni i paznokci, manicure, pedicure, zdobienie i stylizacja paznokci, metody przedłużania paznokci, 6.Wymaga się aby zajęcia szkoleniowe odbywały się wyłącznie w dni robocze (poniedziałek - piątek). 7. Miejsce odbywania szkolenia: miasto Nowy Sącz, 8. Zajęcia powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, kończyć nie później niż o godzinie 16.00 9. Liczba godzin zajęć powinna obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych tygodniowo. 10. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: opiekę nad dziećmi jeżeli wystąpi taka potrzeba na czas trwania szkoleń ( osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, lub umieszczenia dziecka w odpowiedniej placówce oświatowej) odzież ochronną oraz niezbędne narzędzia pracy podczas odbywania zajęć praktycznych, warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia; niezbędne materiały szkoleniowe, które zostaną ujęte w koszcie szkolenia i po jego zakończeniu przejdą w posiadanie absolwentów w/w szkolenia (np. książkę, podręcznik związany z tematyką zajęć) niezbędne badania lekarskie, których koszt zostanie wliczony w ogólny koszt szkolenia. catering w postaci jednego ciepłego posiłku każdego dnia kursu, w którym osoba uczestniczy. Zamawiający rozumie pod postacią ciepłego posiłku - posiłek w formie drugiego dania ( np. ziemniaki, mięso, surówka). przerwy kawowe w postaci bufetu każdego dnia kursu w którym osoba uczestniczy. Zamawiający rozumie pod postacią bufetu - kawa, herbata, cukier, śmietanka, słodki poczęstunek. 11. Zamawiający wymaga: aby szkolenie prowadził/li wykładowcy posiadający wykształcenie uprawniające do prowadzenia tego rodzaju kursu, 12. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz warunkami podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych - Rozporządzenie MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Zamówienie obejmuje w zakresie merytorycznym i organizacyjnym: 1. Przygotowanie przez Wykonawcę programu oraz harmonogramu zajęć teoretyczno - zawodowych i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy. Harmonogram zajęć powinien zawierać: tematykę zajęć, liczbę godzin, miejsce realizacji szkolenia oraz nazwisko osoby prowadzącej zajęcia w każdym dniu szkolenia. Harmonogram zajęć praktycznych, który powinien zawierać: wykaz osób odbywających praktykę w danym miejscu, tematykę zajęć, liczbę godzin zegarowych, miejsce realizacji zajęć praktycznych oraz nazwisko osoby prowadzącej zajęcia (opiekuna stanowiskowego) w każdym dniu szkolenia na 2 dni przed rozpoczęciem w/w zajęć.
  2. Prowadzenie szkolenia zgodnie z programem i harmonogramem szkolenia.
  3.Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: dziennik zajęć edukacyjnych zwierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, protokół z egzaminu, rejestru wydanych zaświadczeń lub i
 8. Usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu aktywizacji edukacyjnej dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, które są osobami nieaktywnymi zawodowo, bezrobotnymi lub pracującymi - rolnicy - zagrożeni wykluczeniem społecznym
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, Kamionka Wielka
  Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Łączna wartość szacunkowa zamówienia na usługi szkoleniowe w 2012 r. przekracza kwotę 14 000 euro i jest poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde ze szkoleń o których mowa w punkcie 3.4. Liczba części: 5. 3.2 Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Kod CPV; 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego Kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy Kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego 3.3 Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu aktywizacji edukacyjnej dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, które są osobami nieaktywnymi zawodowo, bezrobotnymi lub pracującymi - rolnicy - zagrożeni wykluczeniem społecznym w zakresie prawo jazdy kat. B z przedstawicielstwem handlowym i obsługą kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. C wraz ze szkoleniem w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C, C+E, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, kosmetyczka ze stylizacją paznokci i obsługą kasy fiskalnej 3.4 Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych na wykonanie zamówienia wg niżej podanego podziału: Pakiet 1: Prawo jazdy kat. B z przedstawicielstwem handlowym i obsługą kasy fiskalnej dla 8 osób, Pakiet 2: Prawo jazdy kat. C wraz ze szkoleniem w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C, C+E dla 1 osoby, Pakiet 3: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 3 osób Pakiet 4: Sprzedawca z obsługa komputera i kasy fiskalnej dla 6 osób Pakiet 5: Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i obsługą kasy fiskalnej dla 1 osoby. Szkolenia realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamonce Wielkiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 3.5 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. 3.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.7 W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w SIWZ, zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób skierowanych na szkolenie. 3.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy, zwiększenia liczby uczestników szkoleń. 3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z udzielenia zamówienia w przypadku rezygnacji uczestników ze szkolenia. W takim przypadku Zamawiający nie pokrywa kosztów Wykonawcy związanych z przystąpieniem do postępowania
 9. Florystyka z aranżacją ogrodów i obsługą klienta. Nr postępowania: DOR-271-19/12.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, Nowy Sącz
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn.: Florystyka z aranżacją ogrodów i obsługą klienta dla 6 osób bezrobotnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. I. Cel i czas realizacji szkolenia 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 6 osób bezrobotnych w ramach projektu pn.: Twoja decyzja - nasza pomoc współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie florysty z aranżacją ogrodów z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby kursanci uzyskali podstawowe informacje pozwalające na ewentualne rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w branży związanej z tematyką szkolenia. 3. Czas trwania szkolenia wynosi: 45 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia. Egzamin przeprowadzony przez komisję powołaną przez instytucję szkoleniową zgodnie z §7 rozporządzenia MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych powinien się odbyć po zrealizowaniu programu szkolenia, tj. w przedostatnim dniu szkolenia. Ostatni dzień szkolenia przeznaczony jest na zakończenie szkolenia. 4. Zamawiający wymaga, aby liczba godzin szkoleniowych w każdym dniu szkolenia wynosiła 6 godzin zegarowych, z wyjątkiem warsztatów z psychologiem (3 dni po 5 godzin zegarowych). 5. Intensywność zajęć: codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. 5.1. dopuszcza się, aby zajęcia praktyczne odbywały się również w sobotę/y, które wliczone są w czas trwania szkolenia. 6. Zajęcia powinny odbywać się nie później niż do godziny 1600. 7. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: do 7 dni od podpisania umowy. 8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jako iloczyn ilości osób objętych usługą i jednostkowego kosztu usługi na osobę. II. Zakres tematyczny szkolenia 1. Liczba godzin szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia wynosi: 255 godzin zegarowych, w tym: 1.1. Moduł I - warsztaty z psychologiem - obejmujące 15 godzin zegarowych (3 dni po 5 godz.) 1.2. Moduł II - zajęcia teoretyczno - warsztatowe z zakresie zawodu florysty - 90 godzin zegarowych, składający się z: a) zajęć teoretyczno - zawodowych - 15 godzin zegarowych (1 godzina zegarowa w każdym dniu szkolenia w trakcie realizacji zajęć z Modułu II), b) stacjonarnych warsztatów praktycznych - 75 godzin zegarowych (5 godzin zegarowych w każdym dniu szkolenia w trakcie realizacji zajęć z Modułu II), 1.3. Moduł III - aranżacja ogrodów - 24 godziny zajęć teoretyczno - zawodowych 1.4. Moduł IV - elementy sprzedaży i komunikacji z klientem - obejmujący 18 godzin zegarowych zajęć teoretyczno - zawodowych, 1.5. Moduł V - obsługa kasy fiskalnej - 18 godzin zegarowych, 1.6. Moduł VI - elementy przedsiębiorczości - 18 godzin zegarowych zajęć teoretyczno-zawodowych, 1.7. Moduł VII - warsztaty z budowania wizerunku w miejscu pracy obejmujące 12 godzin zegarowych, 1.8. Moduł VIII - zajęcia praktyczne w kwiaciarniach - 60 godzin zegarowych. 2. Zamawiający wymaga, aby warsztaty z psychologiem realizowane były jako pierwsze, a Moduł VIII (zajęcia praktyczne) jako ostatnie.
 10. Usługa szkoleniowa z zakresu Aktywizacja edukacyjna w ramach projektu Uwierz w siebie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej, Łabowa
  Organizacja kursów dla 17 osobowej grupy uczestników projektu z zakresu: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - dla 8 osób; monter instalacji wod.kan. i co - dla 2 osób; florystyka z obsługą kasy fiskalnej - dla 4 osób; spawacz gazowy - dla 1 osoby; obsługa klienta, telemarketing - 1 osoba; pracownik remontowo-budowlany w specjalności -Technolog robót wykończenia wnętrz - 1 osoba
 11. Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy Społecznej w Chełmcu Mój sukces w moich rękach - program aktywizacji zawodowej w gminie Chełmiec- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmcu, Chełmiec
  II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet I: Kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B dla 5 osób 1. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności do pracy w zawodzie przedstawiciela handlowego oraz uzyskanie kompetencji dla zwiększenia mobilności zawodowej oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie kategorii B prawa jazdy do egzaminu państwowego. 2. Zamawiający skieruje 5 uczestników projektu na kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B w wymiarze 90 godzin łącznie dla każdego uczestnika. 3. Liczba godzin ogółem: 30 godz. zegarowych z zakresu przedstawiciela handlowego i 60 godz. dla prawo jazdy kat. B. Liczba godzin ogółem podana przez Zamawiającego nie obejmuje godzin egzaminu. 4. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: od dnia podpisania umowy do najpóźniej 08.06.2012r. 5. Treśc nauczania: a) Moduł I - Przedstawiciel handlowy - 30 godz. podstawowe pojęcia i umiejętności przedstawiciela handlowego, techniki sprzedaży i pozyskiwania klientów, przeprowadzenie prezentacji produktu, komunikacja, zachowania komunikacyjne, prowadzenie rozmowy, negocjacje handlowe, organizacja czasu pracy, b) Moduł II - kurs prawa jazdy kat. B - 60 godzin Program i liczba godzin szkolenia w zakresie kursu prawo jazdy kat. B powinien być zrealizowany zgodnie z programem szkolenia zawartym w Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005 r., nr 217, poz. 1834 z późn. Zmianami); Liczba godzin zajęć dla każdego uczestnika szkolenia wynosi 60 godzin zegarowych zawierających: 30 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych. 6. Wymaga się aby zajęcia szkoleniowe odbywały się wyłącznie w dni robocze (poniedziałek - piątek). 7. Miejsce odbywania szkolenia: miasto Nowy Sącz. 8. Zajęcia teoretyczne powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, kończyć nie później niż o godzinie 16.00 9. Zajęcia praktyczne nie powinny trwać dłużej niż do 19.00. 10. Liczba godzin zajęć teoretycznych powinna obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych tygodniowo. 11. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów pierwszego egzaminu państwowego uczestnikom szkolenia, którzy ukończyli szkolenie i zdali egzamin wewnętrzny. 12. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: bezpłatne materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia ( np. podręcznik kierowcy kat. B, testy egzaminacyjne w formie papierowej i w formie elektronicznej) oraz inne podręczniki, związane z tematyką szkolenia, które zostaną ujęte w koszcie szkolenia i po jego zakończeniu przejdą w posiadanie absolwentów w/w szkolenia. warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. niezbędne badania lekarskie, których koszt zostanie wliczony w ogólny koszt szkolenia. opiekę nad dziećmi jeżeli wystąpi taka potrzeba na czas trwania szkoleń ( osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, lub umieszczenia dziecka w odpowiedniej placówce oświatowej) uczestnikom szkolenia w module zajęć teoretycznych catering w postaci jednego ciepłego posiłku każdego dnia kursu, w którym osoba uczestniczy. Zamawiający rozumie pod postacią ciepłego posiłku - posiłek w formie drugiego dania ( np. ziemniaki, mięso, surówka). uczestnikom szkolenia w module zajęc teoretycznych przerwy kawowe w postaci bufetu każdego dnia kursu w którym osoba uczestniczy. Zamawiający rozumie pod postacią bufetu - kawa, herbata, cukier, śmietanka, słodki poczęstunek. 13. Zamawiający wymaga: aby moduł przedstawiciela handlowego prowadził/li wykładowcy posiadający wykształcenie uprawniające do prowadzenia tego rodzaju kursu, aby każdy kursant po zrealizowaniu części teoretycznej szkolenia jeździł samochodem nie mniej niż 2 godziny dziennie. aby zajęcia teoretyczne prowadził/li wykładowcy posiadający ważną legitymację instruktora nauki jazdy kat. B oraz posiadał/li co najmniej 2 lata stażu pracy w zawodzie związanym z tematyką szkolenia. aby zajęcia z praktycznej jazdy samochodem prowadzone były przez instruktorów nauki jazdy na kategorię B, posiadających stosowne uprawnienia tj. ważna legitymacja instruktora nauki jazdy kat. B oraz posiadali co najmniej 2 lata stażu pracy w zawodzie związanym z tematyką szkolenia. aby Wykonawca dysponował potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia, tj. samochodami przystosowanymi do nauki jazdy kategorii B. 14. Zamówienie obejmuje w zakresie merytorycznym i organizacyjnym: 1. Przygotowanie przez Wykonawcę programu oraz harmonogramu zajęć i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy. Harmonogram zajęć powinien zawierać: tematykę zajęć, liczbę godzin, miejsce realizacji szkolenia oraz nazwisko osoby prowadzącej zajęcia w każdym dniu szkolenia. 2. Prowadzenie szkolenia zgodnie z programem i harmonogramem szkolenia. 3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: dziennik zajęć edukacyjnych zwierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, protokół z egzaminu, rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 4. Systematyczną ocenę postępów uczestników szkolenia, indywidualizacji, kształcenia wobec osób mających trudności w procesie nauczania. 5. Zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć, wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych wraz z zapleczem sanitarnym. 6. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sal: flipchart lub tablica klasyczna czy magnetyczna, sprzęt audiowizualny. 7. Wykonawca zobowiązuje się do Promowania Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez umieszczenie w miejscu odbywania szkolenia, na wszystkich materiałach związanych z przeprowadzeniem szkolenia, w szczególności na dokumentach dotyczących przebiegu realizacji szkolenia; materiałach szkoleniowych; wydawanych dyplomach (certyfikatach lub innych zaświadczeniach) logo Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacji: Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu, pt. Mój sukces w moich rękach - program aktywizacji zawodowej w gminie Chełmiec - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 8. Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności osób na szkoleniu w trakcie jego trwania. 9. Zapewnienie możliwości kontroli przebiegu szkolenia uprawnionemu pracownikowi GOPS Chełmiec. 10. Wydania uczestnikom szkoleń z wynikiem pozytywnym, stosownych zaświadczeń /lub innych dokumentów/ w terminie do 7 dni po ukończeniu kursu. 11. Przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia: - oryginałów list obecności, - imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkoleń, - kserokopii zaświadczeń /lub innych dokumentów/ świadczących o ukończeniu szkolenia, - kserokopii dziennika zajęć, - protokołu z egzaminu końcowego, 12. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem: zaświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005 r., nr 217, poz. 1834 z późn.zmianami); zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 131, poz. 216). certyfikatu z logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki potwierdzającego ukończenie szkolenia Pakiet II: Kurs Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 8 osób, 1. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w charakterze opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. 2. Zamawiający skieruje 8 uczestników projektu na kurs Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w wymiarze 150 godzin. 3. Liczba godzin ogółem: 150 godzin teoretyczno-zawodowych i praktycznych dla każdego uczestnika projektu. a) 50 godzin zajęc teoretyczno-zawodowych - Moduł I b) 100 godzin zajęc praktycznych - Moduł II 4. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: od dnia podpisania umowy do 08.06.2012r. 5. Treśc nauczania: a) Moduł I teoretyczno-zawodowy obejmujący 50 godzin zegarowych: zakres i rodzaje pomocy prawnej, zdrowotnej i socjalnej państwa, zasady opieki w placówkach opieki społecznej, wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej, podstawy psychologii rozwojowej, pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego, podstawy gerontologii, organizacja pomocy społecznej, wybrane zagadnienia z rehabilitacji, elementy komunikacji interpersonalnej, organizowanie środowiska i otoczenia podopiecznego, pierwsza pomoc przedmedyczna, kultura osobista i etyka zawodowa, b) Moduł II - praktyczny - obejmujący 100 godzin zegarowych zajęc praktycznych w Domach Pomocy Społecznej, lub innych placówkach rehabilitacji i opieki medycznej. Zamawiający oczekuje, że po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą przygotowani do wykonywania następujących zadań: pomagania i towarzyszenia podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, podstawowego pielęgnowania podopiecznych, chorych i niepełnosprawnych, pomaganie przy usprawnieniu ruchowym chorego/niepełnosprawnego, kontaktowania się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego, aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lekarza bądź terapeuty, udzielenie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego, 6. Wymaga się aby zajęcia szkoleniowe odbywały się wyłącznie w dni robocze (poniedziałek - piątek). 7. Miejsce odbywania szkolenia: miasto Nowy Sącz, teren gminy Chełmiec 8. Zajęcia powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, kończyć nie później niż o godzinie 16.00 9. Liczba godzin zajęć powinna obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych tygodniowo. 10. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: opiekę nad dziećmi jeżeli wystąpi taka potrzeba na czas trwania szkoleń ( osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, lub umieszczenia dziecka w odpowiedniej placówce oświatowej) odzież ochronną podczas odbywania zajęć praktycznych; warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia; niezbędne materiały szkoleniowe, które zostaną ujęte w koszcie szkolenia i po jego zakończeniu przejdą w posiadanie absolwentów w/w szkolenia(np. książkę, podręcznik związany z tematyką zajęc) niezbędne badania lekarskie, których koszt zostanie wliczony w ogólny koszt szkolenia. catering w postaci jednego ciepłego posiłku każdego dnia kursu, w którym osoba uczestniczy. Zamawiający rozumie pod postacią ciepłego posiłku - posiłek w formie drugiego dania ( np. ziemniaki, mięso, surówka). przerwy kawowe w postaci bufetu każdego dnia kursu w którym osoba uczestniczy. Zamawiający rozumie pod postacią bufetu - kawa, herbata, cukier, śmietanka, słodki poczęstunek. 11. Zamawiający wymaga: aby szkolenie prowadził/li wykładowcy posiadający wykształcenie uprawniające do prowadzenia tego rodzaju kursu, 12. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia  zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz warunkami podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych - Rozporządzenie MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Zamówienie obejmuje w zakresie merytorycznym i organizacyjnym: 1. Przygotowanie przez Wykonawcę programu oraz harmonogramu zajęć teoretyczno - zawodowych i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy. Harmonogram zajęć powinien zawierać: tematykę zajęć, liczbę godzin, miejsce realizacji szkolenia oraz nazwisko osoby prowadzącej zajęcia w każdym dniu szkolenia. Harmonogram zajęc praktycznych, który powinien zawierać: wykaz osób odbywających praktykę w danym miejscu, tematykę zajęć, liczbę godzin zegarowych, miejsce realizacji zajęć praktycznych oraz nazwisko osoby prowadzącej zajęcia (opiekuna stanowiskowego) w każdym dniu szkolenia na 2 dni przed rozpoczęciem w/w zajęć. 2. Prowadzenie szkolenia zgodnie z programem i harmonogramem szkolenia. 3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: dziennik zajęć edukacyjnych zwierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, protokół z egzaminu, rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji 4. Systematyczną ocenę postępów uczestników szkolenia, indywidualizacji, kształcenia wobec osób mających trudności w procesie nauczania. 5. Zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć, wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych wraz z zapleczem sanitarnym. 6. Program szkolenia powinien gwarantować uczestnikom kursu solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne do egzaminów i do podjęcia pracy oraz uwzględnić zróżnicowany poziom umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 7. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sal: flipchart lub tablica klasyczna czy magnetyczna, sprzęt audiowizualny. 8. Uczestnik kursu pisemnie potwierdzi odbycie praktyki zgodnie z tematyką zawartą w programie praktyk. 9. Wykonawca zobowiązuje się do Promowania Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez umieszczenie w miejscu odbywania szkolenia, na wszystkich materiałach związanych z przeprowadzeniem szkolenia, w szczególności na dokumentach dotyczących przebiegu realizacji szkolenia; materiałach szkoleniowych; wydawanych dyplomach (certyfikatach lub innych zaświadczeniach) logo Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacji: Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu, pt. Mój sukces w moich rękach - program aktywizacji zawodowej w gminie Chełmiec - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 10. Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności osób na szkoleniu w trakcie jego trwania. 11. Zapewnienie możliwości kontroli przebiegu szkolenia uprawnionemu pracownikowi GOPS. 12. Wydania uczestnikom szkoleń z wynikiem pozytywnym, stosownych zaświadczeń /lub innych dokumentów/ w terminie do 7 dni po ukończeniu kursu. 13. Przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia: - oryginałów list obecności, - imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkoleń, - kserokopii zaświadczeń /lub innych dokumentów/ świadczących o ukończeniu szkolenia, - kserokopii dziennika zajęć, - protokołu z egzaminu końcowego, 14. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem: - zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 131, poz. 216), - certyfikatu z logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki potwierdzającego ukończenie szkolenia. Pakiet III: Kurs Florystyka z elementami decoupage dla 3 osób Kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego 1. Celem szkolenia jest nabycie przez kursantów wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie florysty oraz uzyskanie wiedzy i umijętności praktycznych do wykonywania prac techniką decoupage. 2. Zamawiający skieruje 3 uczestników projektu na kurs Florystyka z elementami decoupage. 3. Liczba godzin ogółem: 150 godzin zegarowych teoretyczno-zawodowych i praktycznych dla każdego uczestnika zawierających: Moduł I zajęcia teoretyczno - zawodowe -20 godzin zajęc z zakresu florystyki -10 godzin zajęc z zakresu decoupage Moduł II zajęcia praktyczne - 80 godzin zajęc z zakresu florystyki - 40 godzin zajęc z zakresu decoupage 4. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: od dnia podpisania umowy do 08.06.2012r. 5. Treśc nauczania: Moduł I teoretyczno-zawodowy obejmujący 30 godzin zegarowych, organizacja stanowiska i miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP, i p.poż. charakterystyka pracy florysty, organizowanie zaopatrzenia w materiały wykorzystywane w kwiaciarni, wdrażanie najnowszych trendów florystycznych, pozyskiwanie zleceń na wykonywanie zleceń florystycznych, zasady doboru barw w tworzeniu kompozycji florystycznych, podział i przegląd roślin ozdobnych wykorzystywanych do dekoracji, układania wiązanek, rodzaje materiałów dekoratorskich wykorzystywane w bukieciarstwie, dekoratorstwie, pielęgnacja kwiatów ciętych i doniczkowych historia, narzędzia i technika decoupage pozyskiwanie zleceń na wykonywanie decoupage, zasady doboru barw, rodzaje materiałów wykorzystywanych w decoupage, obsługa klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży, realizacja płatności gotówkowych i bezgotówkowych oraz reklamacje, marketing i reklama w handlu kwiatami, kultura osobista i etyka zawodowa na stanowisku florysty,nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z klientem, Moduł II - praktyczny - obejmujący 80 godzin zegarowych zajęc praktycznych. przygotowywanie materiałów roślinnych i nieroślinnych do ekspozycji oraz wykonywania różnego rodzaju wyrobów florystycznych i ich sprzedaży pielęgnowanie i ochrona roślin ozdobnych, kwiatów ciętych i doniczkowych wykonywanie dekoracji komunijnych i ślubnych (wiązanki, bukiety, dekorowanie samochodów ślubnych, kościoła, sal weselnych), wykonywanie dekoracji świątecznych, florystyka żałobna, wykonywanie kompozycji z kwiatów i roślin suchych,) wykonywanie kompozycji kwiatowych w naczyniach, wykonywanie stałej roślinnej dekoracji wnętrz, wykonywanie dekoracji wnętrz - stołów, wystaw, witryn sklepowych na różne okazje, uroczystości okolicznościowych, wykonywanie dekoracji przestrzennych wielkoformatowych. przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, porządkowanie stanowiska pracy, Moduł II - praktyczny - obejmujący 40 godzin zegarowych zajęc praktycznych . przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, metody komponowania kolorów i materiałów zastosowanie techniki klasycznej ,malarskiej, serwetkowowej metody postarzania przedmiotów tworzenie określonych efektów artystycznych np. efekt spękań tworzenie ozdób okolicznoścowych np. pisanki, bombki 6. Wymaga się aby zajęcia szkoleniowe odbywały się wyłącznie w dni robocze (poniedziałek - piątek). 7. Miejsce odbywania szkolenia: miasto Nowy Sącz, 8. Zajęcia powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, kończyć nie później niż o godzinie 16.00 9. Liczba godzin zajęć powinna obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych tygodniowo. 10. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: opiekę nad dziećmi jeżeli wystąpi taka potrzeba na czas trwania szkoleń ( osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, lub umieszczenia dziecka w odpowiedniej placówce oświatowej) odzież ochronną oraz niezbędne narzędzia pracy podczas odbywania zajęć praktycznych; warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia, niezbędne materiały szkoleniowe, które zostaną ujęte w koszcie szkolenia i po jego zakończeniu przejdą w posiadanie absolwentów w/w szkolenia( np książkę, podręcznik związany z tematyką zajęc) niezbędne badania lekarskie, których koszt zostanie wliczony w ogólny koszt szkolenia, catering w postaci jednego ciepłego posiłku każdego dnia kursu, w którym osoba uczestniczy. Zamawiający rozumie pod postacią ciepłego posiłku - posiłek w formie drugiego dania ( np. ziemniaki, mięso, surówka). przerwy kawowe w postaci bufetu każdego dnia kursu w którym osoba uczestniczy. Zamawiający rozumie pod postacią bufetu - kawa, herbata, cukier, śmietanka, słodki poczęstunek. 11. Zamawiający wymaga: aby szkolenie prowadził/li wykładowcy posiadający wykształcenie uprawniające do prowadzenia tego rodzaju kursu, 12. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia  zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem i harmonogramem szkolenia oraz warunkami podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych - Rozporządzenie MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Zamówienie obejmuje w zakresie merytorycznym i organizacyjnym: 1. Przygotowanie przez Wykonawcę programu oraz harmonogramu zajęć teoretyczno - zawodowych i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy. Harmonogram zajęć powinien zawierać: tematykę zajęć, liczbę godzin, miejsce realizacji szkolenia oraz nazwisko osoby prowadzącej zajęcia w każdym dniu szkolenia. Harmonogram zajęc praktycznych, który powinien zawierać: wykaz osób odbywających praktykę w danym miejscu, tematykę zajęć, liczbę godzin zegarowych, miejsce realizacji zajęć praktycznych oraz nazwisko osoby prowadzącej zajęcia (opiekuna stanowiskowego) w każdym dniu szkolenia na 2 dni przed rozpoczęciem w/w zajęć. 2. Prowadzenie szkolenia zgodnie z programem i harmonogramem szkolenia. 3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: dziennik zajęć edukacyjnych zwierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, protokół z egzaminu, rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 4. Systematyczną ocenę postępów uczestników szkolenia, indywidualizacji, kształcenia wobec osób mających trudności w procesie nauczania. 5. Zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć, wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych wraz z zapleczem sanitarnym. 6. Program szkolenia powinien gwarantować uczestnikom kursu solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne do egzaminów i do podjęcia pracy oraz uwzględnić zróżnicowany poziom umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 7. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sal: flipchart lub tablica klasyczna czy magnetyczna, sprzęt audiowizualny. 8. Uczestnik kursu pisemnie potwierdzi odbycie praktyki zgodnie z tematyką zawartą w programie praktyk 9. Wykonawca zobowiązuje się do Promowania Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez umieszczenie w miejscu odbywania szkolenia, na wszystkich materiałach związanych z przeprowadzeniem szkolenia, w szczególności na dokumentach dotyczących przebiegu realizacji szkolenia; materiałach szkoleniowych; wydawanych dyplomach (certyfikatach lub innych zaświadczeniach) logo Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacji: Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu, pt. Mój sukces w moich rękach - program aktywizacji zawodowej w gminie Chełmiec - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 10. Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności osób na szkoleniu w trakcie jego trwania. 11. Zapewnienie możliwości kontroli przebiegu szkolenia uprawnionemu pracownikowi GOPS. 12. Wydania uczestnikom szkoleń z wynikiem pozytywnym, stosownych zaświadczeń /lub innych dokumentów/ w terminie do 7 dni po ukończeniu kursu. 13. Przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia: - oryginałów list obecności, - imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkoleń, - kserokopii zaświadczeń /lub innych dokumentów/ świadczących o ukończeniu szkolenia, - kserokopii dziennika zajęć, - protokołu z egzaminu końcowego, 14. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem: - zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 131, poz. 216), - certyfikatu z logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki potwierdzającego ukończenie szkolenia
 12. Wykonanie usług szkoleniowych - kursu zawodowego w ramach projektu Budowanie Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nowy Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług szkoleniowych - kursu zawodowego w ramach projektu Budowanie Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, a mianowicie:
  - kurs wizażu z elementami kosmetyki i zdobieniem paznokci i doradztwem zawodowym dla 4 osób
  Kursy muszą być prowadzone zgodnie z programem oraz przepisami prawa w tym szczególnie określającymi warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłego (Rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 131, poz. 216)
 13. PCFE.272.103.2011 Usługi w zakresie doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości polegające na przeprowadzeniu zajęć grupowych oraz indywidualnych porad dla uczniów szkół objętych projektami realizowanymi przez PCFE
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, Nowy Sącz
  1. Przedmiotem zamówienia są:
  a) usługi w zakresie doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości polegające na przeprowadzeniu zajęć
  grupowych oraz indywidualnych porad dla uczniów 21 gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest
  7 gmin powiatu nowosądeckiego w ramach projektu Aktywnie w przyszłość; b) usługi w zakresie doradztwa
  zawodowego polegające na przeprowadzeniu zajęć grupowych dla uczniów 2 ponadgimnazjalnych szkół
  zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu
  Profesjonalista na rynku gastronomicznym. 2. Zamówienie zostało podzielone na 22 (dwadzieścia dwa)
  pakiety (części): A. Pakiety (części) realizowane w ramach projektu pn. Aktywnie w przyszłość: Pakiet 1:
  Zespół Szkół w Chełmcu łącznie 350 godzin lekcyjnych, w tym 80 godzin na zajęcia grupowe i 270 godzin
  na porady indywidualne Pakiet 2: Zespół Szkół w Chomranicach łącznie 140 godzin lekcyjnych, w tym 40
  godzin na zajęcia grupowe i 100 godzin na porady indywidualne Pakiet 3: Zespół Szkół w Paszynie łącznie
  125 godzin lekcyjnych, w tym 40 godzin na zajęcia grupowe i 85 godzin na porady indywidualne Pakiet 4:
  Zespół Szkół w Piątkowej łącznie 130 godzin lekcyjnych, w tym 40 godzin na zajęcia grupowe i 90 godzin
  na porady indywidualne Pakiet 5: Zespół Szkół w Świniarsku łącznie 135 godzin lekcyjnych, w tym 40
  godzin na zajęcia grupowe i 95 godzin na porady indywidualne Pakiet 6: Zespół Szkół w Trzetrzewinie
  łącznie 120 godzin lekcyjnych, w tym 40 godzin na zajęcia grupowe i 80 godzin na porady indywidualne
  Pakiet 7: Zespół Szkół w Wielogłowach łącznie 180 godzin lekcyjnych, w tym 24 godziny na zajęcia
  grupowe i 156 godzin na porady indywidualne Pakiet 8: Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w
  Królowej Górnej łącznie 130 godzin lekcyjnych, w tym 48 godzin na zajęcia grupowe i 82 godziny na
  porady indywidualne Pakiet 9: Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Mystkowie łącznie 112 godzin
  lekcyjnych, w tym 24 godziny na zajęcia grupowe i 88 godzin na porady indywidualne Pakiet 10:
  Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście łącznie 130 godzin lekcyjnych, w tym 40 godzin na
  zajęcia grupowe i 90 godzin na porady indywidualne Pakiet 11: Publiczne Gimnazjum w Tyliczu łącznie 130
  godzin lekcyjnych, w tym 40 godzin na zajęcia grupowe i 90 godzin na porady indywidualne Pakiet 12:
  Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Zagorzynie łącznie 130 godzin lekcyjnych, w tym 40 godzin na zajęcia
  grupowe i 90 godzin na porady indywidualne Pakiet 13: Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Jazowsku łącznie
  220 godzin lekcyjnych, w tym 64 godziny na zajęcia grupowe i 156 godzin na porady indywidualne Pakiet
  14: Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Łącku łącznie 299 godzin lekcyjnych, w tym 64 godziny na zajęcia
  grupowe i 235 godzin na porady indywidualne Pakiet 15: Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w
  Łososinie Dolnej łącznie 260 godzin lekcyjnych, w tym 64 godziny na zajęcia grupowe i 196 godzin na
  porady indywidualne Pakiet 16: Gimnazjum w Tęgoborzu łącznie 230 godzin lekcyjnych, w tym 64 godziny
  na zajęcia grupowe i 166 godzin na porady indywidualne Pakiet 17: Publiczne Gimnazjum w Nawojowej
  łącznie 350 godzin lekcyjnych, w tym 80 godzin na zajęcia grupowe i 270 godzin na porady indywidualne
  Pakiet 18: Gimnazjum im. Ks. Józefa Woźniackiego w Rytrze łącznie 150 godzin lekcyjnych, w tym 40
  godzin na zajęcia grupowe i 110 godzin na porady indywidualne Pakiet 19: Gimnazjum w Marcinkowicach
  łącznie 110 godzin lekcyjnych, w tym 40 godzin na zajęcia grupowe i 70 godzin na porady indywidualne
  Pakiet 20: Zespół Szkół w Librantowej łącznie 110 godzin lekcyjnych, w tym 40 godzin na zajęcia grupowe i
  70 godzin na porady indywidualne Pakiet 21: Zespół Szkół w Kamionce Wielkiej łącznie 170 godzin
  lekcyjnych, w tym 56 godzin na zajęcia grupowe i 114 godzin na porady indywidualne B. Pakiet (część)
  zamówienia realizowana w ramach projektu pn. Profesjonalista na rynku gastronomicznym: Pakiet 22:
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej oraz Zespół Szkół
  Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu łącznie 45 godzin lekcyjnych zajęć grupowych, w tym 5 godzin dla 1
  (jednej) grupy w ZSP im. Wincentego Witosa w Nawojowej oraz 40 godzin dla 2 (dwóch) grup w ZSP w
  Starym Sączu (po 20 godzin na każdą grupę). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
  częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane przez siebie pakiety. 4. Szczegóły
  dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w ramach projektu Aktywnie w przyszłość (pakiety od 1 do 21):
  1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie łącznie 3 711 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna - 45
  minut) zajęć grupowych i indywidualnych porad, z czego planuje się: a) 1 551 godzin lekcyjnych
  zrealizować w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 23.12.2011 r.; b) 2 160 godzin lekcyjnych
  zrealizować w okresie od dnia 02.01.2012 r. do dnia 29.06.2012 r. Planuje się realizację przedmiotu
  zamówienia zgodnie z następującym podziałem: 1. Zespół Szkół w Chełmcu, ul. Marcinkowicka 9, 33-395
  Chełmiec - 140 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r., 210 godzin w terminie od
  02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj. łącznie 350 godzin w roku szkolnym 2011/2012 2. Zespół Szkół w
  Chomranicach, Chomranice 12, 33-394 Klęczany - 56 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do
  23.12.2011 r., 84 godziny w terminie od 02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj. łącznie 140 godzin w roku
  szkolnym 2011/2012 3. Zespół Szkół w Paszynie, Paszyn 410, 33-326 Mogilno - 59 godzin w terminie od
  dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r., 66 godzin w terminie od 02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj.
  łącznie 125 godzin w roku szkolnym 2011/2012 4. Zespół Szkół w Piątkowej, Piątkowa 1, 33-300 Nowy
  Sącz - 58 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r., 72 godziny w terminie od
  02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj. łącznie 130 godzin w roku szkolnym 2011/2012 5. Zespół Szkół w
  Świniarsku, Świniarsko 132, 33-395 Chełmiec - 57 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do
  23.12.2011 r., 78 godzin w terminie od 02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj. łącznie 135 godzin w roku
  szkolnym 2011/2012 6. Zespół Szkół w Trzetrzewinie, Trzetrzewina 193, 33-395 Chełmiec - 54 godziny w
  terminie od dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r., 66 godzin w terminie od 02.01.2012 r. do 29.06.2012
  r., tj. łącznie 120 godzin w roku szkolnym 2011/2012 7. Zespół Szkół w Wielogłowach, 33-311 Wielogłowy -
  72 godziny w terminie od dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r., 108 godzin w terminie od 02.01.2012 r.
  do 29.06.2012 r., tj. łącznie 180 godzin w roku szkolnym 2011/2012 8. Zespół Szkół Podstawowo -
  Gimnazjalnych w Królowej Górnej, Królowa Górna 16, 33-334 Kamionka Wielka - 58 godzin w terminie od
  dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r., 72 godziny w terminie od 02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj.
  łącznie 130 godzin w roku szkolnym 2011/2012 9. Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w
  Mystkowie, Mystków 208, 33-334 Kamionka Wielka - 52 godziny w terminie od dnia podpisania umowy do
  23.12.2011 r., 60 godzin w terminie od 02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj. łącznie 112 godzin w roku
  szkolnym 2011/2012 10. Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście, Berest, 33-380 Krynica-
  Zdrój - 58 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r., 72 godziny w terminie od
  02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj. łącznie 130 godzin w roku szkolnym 2011/2012 11. Publiczne
  Gimnazjum w Tyliczu, ul. Kazimierza Wielkiego 9, 33-383 Tylicz - 58 godzin w terminie od dnia podpisania
  umowy do 23.12.2011 r., 72 godziny w terminie od 02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj. łącznie 130 godzin w
  roku szkolnym 2011/2012 12.Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Zagorzynie, Zagorzyn 172, 33-390 Łącko -
  58 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r., 72 godziny w terminie od 02.01.2012 r.
  do 29.06.2012 r., tj. łącznie 130 godzin w roku szkolnym 2011/2012 13. Zespół Szkolno - Gimnazjalny w
  Jazowsku, Jazowsko 171, 33-389 Jazowsko - 88 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do
  23.12.2011 r., 132 godziny w terminie od 02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj. łącznie 220 godzin w roku
  szkolnym 2011/2012 14. Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Łącku, Łącko, 33-390 Łącko - 119 godzin w
  terminie od dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r., 180 godzin w terminie od 02.01.2012 r. do
  29.06.2012 r., tj. łącznie 299 godzin w roku szkolnym 2011/2012 15. Zespół Szkół Podstawowo -
  Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej, Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna - 104 godziny w terminie od
  dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r., 156 godzin w terminie od 02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj.
  łącznie 260 godzin w roku szkolnym 2011/2012 16. Gimnazjum w Tęgoborzu, Tęgoborze, 33-312
  Tęgoborze - 92 godziny w terminie od dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r., 138 godzin w terminie od
  02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj. łącznie 230 godzin w roku szkolnym 2011/2012 17. Publiczne
  Gimnazjum w Nawojowej, Nawojowa, 33-335 Nawojowa - 140 godzin w terminie od dnia podpisania
  umowy do 23.12.2011 r., 210 godzin w terminie od 02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj. łącznie 350 godzin w
  roku szkolnym 2011/2012 18. Gimnazjum im. Ks. Józefa Woźniackiego w Rytrze, Rytro 99, 33-343 Rytro -
  60 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r., 90 godzin w terminie od 02.01.2012 r. do
  29.06.2012 r., tj. łącznie 150 godzin w roku szkolnym 2011/2012 19. Gimnazjum w Marcinkowicach,
  Marcinkowice 1, 33-393 Marcinkowice - 50 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r.,
  60 godzin w terminie od 02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj. łącznie 110 godzin w roku szkolnym 2011/2012
  20. Zespół Szkół w Librantowej, Librantowa 86, 33-300 Nowy Sącz - 50 godzin w terminie od dnia
  podpisania umowy do 23.12.2011 r., 60 godzin w terminie od 02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj. łącznie 110
  godzin w roku szkolnym 2011/2012 21. Zespół Szkół w Kamionce Wielkiej, Kamionka Wielka, 33-334
  Kamionka Wielka - 68 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r., 102 godziny w
  terminie od 02.01.2012 r. do 29.06.2012 r., tj. łącznie 170 godzin w roku szkolnym 2011/2012 Łącznie:
  1551 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r., 2160 godzin w terminie od 02.01.2012
  r. do 29.06.2012 r., tj. łącznie 3711 godzin w roku szkolnym 2011/2012 2) Celem zajęć jest wspomaganie
  uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych związanych z wyborem kierunku kształcenia
  i zawodu przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 3) Do zadań doradcy zawodowego należeć będzie w
  szczególności: a) diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i
  zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, b) udostępnianie informacji
  edukacyjnych i zawodowych dotyczących m.in. poziomów kształcenia, typów i rodzajów szkół, możliwości
  kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, c) prowadzenie zajęć aktywizujących,
  przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, d) udzielanie
  indywidualnych porad uczniom. 4) Uczestnikami uprawnionymi do udziału w zajęciach grupowych są
  uczniowie gimnazjów zakwalifikowani do projektu na rok szkolny 2011/2012. Informacja o uczestnikach
  zostanie przekazana Wykonawcy przez Koordynatora szkolnego Projektu w każdej szkole indywidualnie.
  Możliwy jest udział pozostałych uczniów szkoły w zajęciach grupowych w formie wolnego słuchacza za
  zgodą doradcy zawodowego. Zamawiający zakłada wypracowanie 8 godzin lekcyjnych dla jednej grupy
  liczącej minimum 10 osób, z zastrzeżeniem, że wolni słuchacze nie są wliczani do wymaganej minimalnej
  liczby osób w grupie. Potwierdzeniem przeprowadzenia zajęć grupowych będą podpisy uczestników na
  liście obecności sporządzanej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do wzoru umowy stanowiącego
  załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Listy obecności powinny być sporządzane w
  sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że dana grupa wypracowała 8 godzin lekcyjnych zajęć
  5) Uczestnikami uprawnionymi do korzystania z indywidualnych porad są uczniowie gimnazjów
  zakwalifikowani do projektu na rok szkolny 2011/2012. Zakłada się, że w ramach poradnictwa
  indywidualnego liczba godzin przeznaczonych dla jednego ucznia wyniesie co najmniej 1 godzinę lekcyjną.
  Liczba ta może ulec podwojeniu w zależności od potrzeb ucznia. 6) Potwierdzeniem przeprowadzenia
  indywidualnych porad będzie: a) Indywidualna karta usługi doradczej sporządzona dla każdego uczestnika
  oddzielnie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do wzoru umowy będącego załącznikiem do specyfikacji
  (na każdym spotkaniu); b) Raport określający ścieżkę rozwoju zawodowego ucznia sporządzony odrębnie
  dla każdego uczestnika wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do wzoru umowy będącego załącznikiem
  do specyfikacji (po wszystkich spotkaniach). 7) Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania opieki nad
  uczestnikami podczas zajęć. 8) Porady indywidualne i zajęcia grupowe odbywać się będą w godzinach
  dogodnych dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem, o którym mowa w ppkt 10). 9) Porady
  indywidualne i zajęcia grupowe odbywać się będą w siedzibach szkół wskazanych w ppkt 1). Szkoła
  udostępnia nieodpłatnie sale do realizacji usługi. 10) Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie
  miesięcznych harmonogramów realizacji przedmiotu zamówienia w porozumieniu z Koordynatorem
  szkolnym Projektu zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego: a) Wykonawca zobowiązany
  jest przedłożyć harmonogram do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego do piątego dnia każdego
  kolejnego miesiąca kalendarzowego, a w miesiącu październiku w terminie do 3 dni od podpisania umowy,
  b) harmonogram powinien uwzględniać dni i godziny, w których doradca zawodowy będzie do dyspozycji
  uczniów w szkole, wskazanej w ppkt 1) oraz powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwić jak
  największą dostępność doradcy zawodowego dla uczniów, c) harmonogram winien uwzględniać
  proporcjonalny, w miarę symetryczny podział liczby godzin w okresie realizacji umowy, aby możliwe było
  zrealizowanie wszystkich godzin w ramach usługi, d) przedłożone harmonogramy powinny być niezmienne.
  W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych sytuacjami losowymi albo siłą wyższą, harmonogram może
  być zmieniony. Zamawiający uzna zmianę za skuteczną, jeżeli o zmianie harmonogramu zostanie
  poinformowany najpóźniej na dzień przed planowaną zmianą poprzez złożenie w siedzibie Zamawiającego
  formularza zmian do harmonogramu zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. Wykonawca
  zobowiązany jest do poinformowania o zmianie terminu zajęć Koordynatora szkolnego Projektu oraz
  uczestników. 11) Wykonawca zobowiązany jest zadbać o sprawność i atrakcyjność prowadzonych zajęć
  grupowych oraz porad indywidualnych. Oznacza to dołożenie wszelkiej staranności w celu wyeliminowania
  sytuacji, w których nie będą się one odbywać z powodu braku uczniów w terminach określonych w
  harmonogramie. 12) W przypadku, gdy uczeń nie stawi się w czasie dyspozycyjności doradcy wynikającej
  z ustalonego harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania o tym
  fakcie Koordynatora szkolnego Projektu i Zamawiającego telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem, a
  następnie pisemnie. 13) W przypadku, o którym mowa w ppkt 12) obowiązkiem Wykonawcy będzie
  wypracowanie godzin zajęć grupowych i porad indywidualnych, które się nie odbyły, w innym terminie
  uzgodnionym z Koordynatorem szkolnym Projektu. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować
  Zamawiającego o planowanym czasie zrealizowania godzin zajęć i porad, które się nie odbyły. 14)
  Wykonawca zobowiązuje się rzetelnie na każdym spotkaniu prowadzić: listę obecności, karty doradcze
  uczniów z datą i liczbą godzin udzielonych indywidualnych porad. Po wszystkich spotkaniach Wykonawca
  zobowiązuje się do sporządzenia odrębnie dla każdego uczestnika Raportu określającego ścieżkę rozwoju
  zawodowego ucznia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do wzoru umowy będącego załącznikiem do
  specyfikacji. 15) Wykonawca ma obowiązek brać udział w badaniach monitorujących efektywność projektu.
  5. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w ramach projektu Profesjonalista na rynku
  gastronomicznym (pakiet 22): 1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie łącznie 45 godzin
  lekcyjnych (1 godzina lekcyjna - 45 minut) zajęć grupowych, z czego: a) 5 godzin dla 1 (jednej) grupy (14
  uczestników) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej oraz b) 40 godzin
  dla 2 (dwóch) grup (łącznie 35 uczestników) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu (po 20
  godzin na każdą grupę). Zajęcia należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
  30.11.2011 r. 2) Celem zajęć jest wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i
  zawodowych związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu przy wykorzystaniu aktywnych metod
  pracy. 3) Do zadań doradcy zawodowego należeć będzie w szczególności: a) diagnozowanie
  zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w
  planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, b) udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
  dotyczących m.in. poziomów kształcenia, typów i rodzajów szkół, możliwości kontynuowania nauki i
  podnoszenia kwalifikacji zawodowych, c) prowadzenie zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do
  świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 4) Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną
  listę uczestników, o których mowa w pkt 1) ppkt a) i b). 5) Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania
  opieki nad uczestnikami podczas zajęć. 6) Zajęcia grupowe odbywać się będą w godzinach dogodnych dla
  uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem, o którym mowa w pkt 8). 7) Zajęcia grupowe odbywać się
  będą w siedzibach szkół wskazanych w pkt 1) ppkt a) i b). Szkoła udostępnia nieodpłatnie sale do realizacji
  usługi. 8) Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły
  harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego
  obejmującego cały okres realizacji zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram
  do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, b) przedłożony
  harmonogram powinien być niezmienny. W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych sytuacjami losowymi
  albo siłą wyższą, harmonogram może być zmieniony. Zamawiający uzna zmianę za skuteczną, jeżeli o
  zmianie harmonogramu zostanie poinformowany najpóźniej na dzień przed planowaną zmianą poprzez
  złożenie w siedzibie Zamawiającego formularza zmian do harmonogramu zgodnie ze wzorem
  przekazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia zmian z Dyrektorem
  szkoły oraz do poinformowania uczestników o zmianie terminu zajęć. 9) Wykonawca zobowiązany jest
  zadbać o sprawność i atrakcyjność prowadzonych zajęć grupowych. Oznacza to dołożenie wszelkiej
  staranności w celu wyeliminowania sytuacji, w których nie będą się one odbywać z powodu braku uczniów
  w terminach określonych w harmonogramie. 10) W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się z powodu braku
  uczniów w terminach określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego
  informowania o tym fakcie Koordynatora szkolnego Projektu i Zamawiającego telefonicznie, pocztą
  elektroniczną lub faksem, a następnie pisemnie. 11) Wykonawca zobowiązuje się rzetelnie na każdym
  spotkaniu prowadzić listę obecności wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do wzoru umowy będącego
  załącznikiem do specyfikacji. 12) Wykonawca ma obowiązek brać udział w badaniach monitorujących
  efektywność projektu. 6. Wykonawca winien zapewnić odpowiednią ilość osób gwarantującą prawidłowe
  wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w realizacji zamówienia brało udział co najmniej tyle
  osób, spełniających warunki określone w pkt. 19 specyfikacji, na ile pakietów Wykonawca składa ofertę. 7.
  Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy realizacji niniejszego zamówienia. 8.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 14. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej pt . Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Nawojowa- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Nawojowa
  I. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej pt . Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Nawojowa - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, o nazwie:
  1. Aktywizacja społeczna w zakresie podniesienia kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego w tym;
  a) Dodatkowe konsultacje z doradca zawodowym -17 osób po 3 godziny dla każdej osoby ;
  b) Dodatkowe konsultacje z psychologiem - dwie grupy po 30 godzin
  2. Dodatkowo: konsultacje i porady prawne - jeśli wystąpi tak potrzeba.

  II. Zamówienie obejmuje w zakresie merytorycznym i organizacyjnym:
  1. Przygotowanie przez Wykonawcę programu zajęć jak również harmonogramu zajęć teoretyczno-zawodowych i praktycznych oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy. Harmonogram zajęć powinien zawierać: tematykę zajęć, liczbę godzin, miejsce realizacji szkolenia oraz nazwisko osoby prowadzącej zajęcia w każdym dniu szkolenia.
  2. Prowadzenie szkolenia zgodnie z programem i harmonogramem szkolenia.
  3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej:
  - dziennik zajęć edukacyjnych zwierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych
  4. Zapewnienie przez Wykonawcę uczestnikom szkolenia niezbędnych materiałów szkoleniowych, które zostaną ujęte w koszcie szkolenia i po jego zakończeniu przejdą w posiadanie uczestników szkolenia.
  5. Systematyczną ocenę postępów uczestników szkolenia, indywidualizacji, kształcenia wobec osób mających trudności w procesie nauczania.
  6. Zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć, wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych wraz z zapleczem sanitarnym.
  7. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sal: flipchart lub tablica klasyczna czy magnetyczna, sprzęt audiowizualny.
  8. Promocję Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez umieszczenie logo EFS, UE, POKL na:
  - materiałach szkoleniowych oraz w salach, w których będzie odbywało się szkolenie;
  - wydawanych zaświadczeniach lub certyfikatach informacji szkolenie współfinansowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki, Podziałanie 7.1.1
  9. Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności osób na szkoleniach w trakcie jego trwania.
  10. Zapewnienie możliwości kontroli przebiegu szkolenia uprawnionemu pracownikowi GOPS.
  11.Wydania uczestnikom szkolenia z wynikiem pozytywnym, stosownych zaświadczeń /lub innych dokumentów/ w terminie do 7 dni po ukończeniu szkolenia.
  12. Przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia:
  - oryginałów list obecności,
  - imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia,
  - kserokopii zaświadczeń /lub innych dokumentów/ świadczących o ukończeniu szkolenia,
  - kserokopii dziennika zajęć
  - protokołu z egzaminu końcowego.

  13. Szkolenie winno zakończyć się wydaniem:
  - zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 131, poz. 216),
  - certyfikatu z logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki potwierdzającego ukończenie warsztatów.


  III. Inne wymagania:
  1. Liczba osób, które zostaną objęte szkoleniem: 17 w dwóch grupach po 9 i 8 osób.
  2. Miejsce realizacji szkolenia i kursów: miasto Nowy Sącz, teren Gminy Nawojowa.
  3. Zajęcia szkoleniowe będą trwały w układzie poniedziałek-piątek.
  4. Wykonawca zapewni opiekę nad dziećmi jeżeli wystąpi taka potrzeba na czas trwania kursów i szkoleń / osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, umieszczenie dziecka w odpowiedniej placówce oświatowej/.
  5. Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne niezbędne do zapewnienia szkolenia.
  6. Wykonawca realizujący szkolenie zapewni warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia.
 15. Wykonanie usług szkoleniowych - kursów zawodowych w ramach projektu Budowanie Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nowy Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług szkoleniowych - kursów zawodowych w ramach projektu Budowanie Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną składające się z 3 kursów, a mianowicie:
  - kurs prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem i doradztwem zawodowym dla 15 osób
  - kurs wizażu z elementami kosmetyki i zdobieniem paznokci i doradztwem zawodowym dla 5 osób
  - kurs magazyniera - operator wózków widłowych z obsługa kasy fiskalnej i doradztwem zawodowym - dla 10 osób
  Kursy muszą być prowadzone zgodnie z programem oraz przepisami prawa w tym szczególnie określającymi warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłego (Rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 131, poz. 216) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10.05.2002r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2002 nr 70, poz.650) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4.04.2003r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2003r. nr 65, poz.603).
 16. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Nowotarskiego, Nowy Targ
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych dla 10 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej NR 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym NR 1 w Nowym Targu.
  Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 2 do SIWZ.
 17. Aktywizacja edukacyjna w ramach projektu Uwierz w siebie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej, Łabowa
  Przeprowadzenie szkoleń dla 19 uczestników projektu z zakresu: przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, magazynier z obsługą wózków widłowych i komputera, florystyka z obsługą kasy fiskalnej, palacz kotłów centralnego ogrzewania, krawcowa - szycie firan, zasłon, dekoracja okien, praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz system HACCP, kucharz małej gastronomii
 18. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej pt . Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Nawojowa - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Nawojowa
  I. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej pt . Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Nawojowa - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, o nazwie:
  1. Aktywizacja społeczna w zakresie podniesienia kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego w tym;
  a) Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - / 2 grupy po 12 godzin/ z doradcą zawodowym;
  b) Indywidualne doradztwo zawodowe - 17 osób po 2 godziny dla każdej osoby / w tym określenie IPD/ z doradcą zawodowym;
  c) Trening kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego / w tym : asertywność, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów/ - dwie grupy po 30 godzin - psycholog
  2. Aktywizacja edukacyjna
  a) kurs obsługi komputera / w tym Internet i telepraca/ - 2 grupy po 40 godzin
  3. Dodatkowo: konsultacje i porady prawne - jeśli wystąpi tak potrzeba.


  II. Zamówienie obejmuje w zakresie merytorycznym i organizacyjnym:
  1. Przygotowanie przez Wykonawcę programu zajęć jak również harmonogramu zajęć teoretyczno-zawodowych i praktycznych oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy. Harmonogram zajęć powinien zawierać: tematykę zajęć, liczbę godzin, miejsce realizacji szkolenia oraz nazwisko osoby prowadzącej zajęcia w każdym dniu szkolenia.
  2. Prowadzenie szkolenia zgodnie z programem i harmonogramem szkolenia.
  3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej:
  - dziennik zajęć edukacyjnych zwierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych
  4. Zapewnienie przez Wykonawcę uczestnikom szkolenia niezbędnych materiałów szkoleniowych, które zostaną ujęte w koszcie szkolenia i po jego zakończeniu przejdą w posiadanie uczestników szkolenia.
  5. Systematyczną ocenę postępów uczestników szkolenia, indywidualizacji, kształcenia wobec osób mających trudności w procesie nauczania.
  6. Zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć, wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych wraz z zapleczem sanitarnym.
  7. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sal: flipchart lub tablica klasyczna czy magnetyczna, sprzęt audiowizualny.
  8. Promocję Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez umieszczenie logo EFS, UE, POKL na:
  - materiałach szkoleniowych oraz w salach, w których będzie odbywało się szkolenie;
  - wydawanych zaświadczeniach lub certyfikatach informacji szkolenie współfinansowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki, Podziałanie 7.1.1
  9. Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności osób na szkoleniach w trakcie jego trwania.
  10. Zapewnienie możliwości kontroli przebiegu szkolenia uprawnionemu pracownikowi GOPS.
  11.Wydania uczestnikom szkolenia z wynikiem pozytywnym, stosownych zaświadczeń /lub innych dokumentów/ w terminie do 7 dni po ukończeniu szkolenia.
  12. Przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia:
  - oryginałów list obecności,
  - imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia,
  - kserokopii zaświadczeń /lub innych dokumentów/ świadczących o ukończeniu szkolenia,
  - kserokopii dziennika zajęć
  - protokołu z egzaminu końcowego.

  13. Szkolenie winno zakończyć się wydaniem:
  - zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 131, poz. 216),
  - certyfikatu z logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki potwierdzającego ukończenie warsztatów.


  III. Inne wymagania:
  1. Liczba osób, które zostaną objęte szkoleniem: 17 w dwóch grupach po 9 i 8 osób.
  2. Miejsce realizacji szkolenia i kursów: miasto Nowy Sącz, teren Gminy Nawojowa.
  3. Zajęcia szkoleniowe będą trwały w układzie poniedziałek-piątek.
  4. Wykonawca zapewni opiekę nad dziećmi jeżeli wystąpi taka potrzeba na czas trwania kursów i szkoleń / osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, umieszczenie dziecka w odpowiedniej placówce oświatowej/.
  5. Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne niezbędne do zapewnienia szkolenia.
  6. Wykonawca realizujący szkolenie zapewni warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia.
 19. Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy Społecznej w Chełmcu Mój sukces w moich rękach - program aktywizacji zawodowej w gminie Chełmiec- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmcu, Chełmiec
  Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy Społecznej w Chełmcu Mój sukces w moich rękach - program aktywizacji zawodowej w gminie Chełmiec- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Pakiet I: Kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B dla 6 osób Pakiet II: Kurs Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 6 osób, Pakiet III: Kurs Florystyka dla 3 osób Pakiet IV: Kurs Wizażysta ze stylizacją paznokci dla 1 osoby
 20. PCFE 3421/66/10 Zamówienie na przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz liceów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki i mających siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, Nowy Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest
  przeprowadzanie zajęć indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym dla uczniów
  ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz liceów, dla których organem prowadzącym jest Powiat
  Nowosądecki i mających siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Zamówienie jest realizowane w
  ramach projektów: 1. Możemy Więcej Nr UDA-POKL.09.01.02-12-018/09-00 współfinansowanego przez
  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie
  szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
  usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Aktywna Edukacja - szansą na rozwój
  szkolnictwa zawodowego Nr UDA-POKL.09.02.00 -12-039/09-00 współfinansowanego przez Unię
  Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i
  jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna liczba godzin zajęć z doradcą zawodowym wynosi 1376 godzin dla uczniów w tym w ramach poszczególnych projektów liczba
  godzin wynosi: 1) Możemy Więcej - 800 godzin doradztwa zawodowego, w tym nie mniej niż 20 godzin na
  miesiąc w każdej ze szkół. 2) Aktywna Edukacja - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego - 576 godzin
  doradztwa zawodowego, w tym 176 godziny dla 11 grup uczniów. Na jedną grupę przypada 16 godzin z
  doradztwa zawodowego oraz 400 godzin zajęć indywidualnych nie mniej niż 10 godzin na miesiąc.
  Zamawiający podzielił zamówienie na 8 części, w tym w ramach projektu: 1) Możemy Więcej - 4 części, 2)
  Aktywna Edukacja - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego - 4 części. ZAJĘCIA GRUPOWE: W
  ramach projektu Możemy Więcej: Część 1: Liceum Ogólnokształcącym im A. Grottgera w Grybowie -
  łącznie 200 godzin z doradztwa zawodowego, Część 2: Liceum Ogólnokształcącym im J. Kochanowskiego
  w Muszynie - łącznie 200 godzin z doradztwa zawodowego, Część 3: Liceum Ogólnokształcącym w
  Zespole Szkół Zawodowych im. Wł. Orkana w Starym Sączu - łącznie 200 godzin z doradztwa
  zawodowego, Część 4: Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Marcinkowicach - łącznie 200
  godzin z doradztwa zawodowego, ZAJĘCIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE: W ramach projektu Aktywna
  Edukacja - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego: Część 5: Zespół Szkół w Marcinkowicach - łącznie
  132 godziny z doradztwa zawodowego, w tym 32 godziny zajęć grupowych dla 2 grup oraz 100 godzin
  zajęć indywidualnych, Część 6: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju -
  łącznie 132 godziny z doradztwa zawodowego, w tym 32 godziny zajęć grupowych dla 2 grup oraz 100
  godzin zajęć indywidualnych, Część 7: Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Grybowie - łącznie
  148 godzin z doradztwa zawodowego, w tym 48 godzin zajęć grupowych dla 3 grup oraz 100 godzin zajęć
  indywidualnych, Część 8: Zespół Szkół Zawodowych im. Wł. Orkana w Starym Sączu - łącznie 164 godziny
  z doradztwa zawodowego, w tym 64 godziny zajęć grupowych dla 4 grup oraz 100 godzin zajęć
  indywidualnych
 21. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, konsultacji oraz zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Nowy Sącz
 22. Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego treningu kompetencji społecznych i indywidualnych konsultacji z psychologiem, indywidualnych konsultacji i warsztatów z doradcą zawodowym oraz zajęć z pedagogiem wraz z cateringiem dla uczestników projektu systemowego OD AKTYWIZACJI DO INTEGRACJI realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w latach 2010-2012.
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, Łącko
 23. Usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu aktywizacji edukacyjnej dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, które są osobami nieaktywnymi zawodowo, bezrobotnymi lub pracującymi - rolnicy - zagrożeni wykluczeniem społecznym w zakresie kurs prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy kat. C, kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli i obsługą kasy fiskalnej, obsługa komputera z kasą fiskalną i elementami księgowości, florystyka z obsługą kasy fiskalnej, praktyczne aspekty własnego wizerunku.
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, Kamionka Wielka

Inne osoby dla Szewczyk (1000 osób):