Kogo reprezentuje osoba

Sznajder Konrad Lech

w KRS

Konrad Lech Sznajder

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Konrad
Drugie imię:Lech
Nazwisko:Sznajder
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1985 r., wiek 33 lata
Miejscowości:Olsztyn (Warmińsko-mazurskie), Piastów (Mazowieckie), Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:26 w aktualnych firmach, 4 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jasińska Izabela, Kroll Janusz Marian, Kucz Jerzy, Kukuła Joanna, Kukuła Robert Józef, Palak Regina Elżbieta, Sznajder Elżbieta Maria, Sznajder Lech, Tuleja Jacek Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łapiński Ryszard
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Doczekalski Tomasz, Jakubowska Iwona, Janik Grzegorz, Jaśpiński Krzysztof, Kucz Jerzy, Kukuła Robert Józef, Mroczek Danuta, Paulus Krzysztof, Sznajder Elżbieta, Sznajder Lech, Sznajder Łukasz, Sznajder Rososzczuk Katarzyna, Szyszkowska Halina, Ulatowski Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulc Wiesław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Doczekalski Tomasz, Jakubowska Iwona, Janik Grzegorz, Jaśpiński Krzysztof, Kucz Jerzy, Kukuła Robert Józef, Mroczek Danuta, Paulus Krzysztof, Sznajder Elżbieta, Sznajder Lech, Sznajder Łukasz, Sznajder Rososzczuk Katarzyna, Szyszkowska Halina, Ulatowski Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulc Wiesław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jasińska Izabela, Kroll Janusz Marian, Kukuła Robert Józef, Sznajder Lech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 4 Ksi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000643592
 2. 4 Ksm Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000646659
 3. A.s.k. Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000667377
 4. Agro Sznajder Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000356900
 5. Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000059761
 6. Fundacja Bo - No, Rynarzewo − KRS 0000037431
 7. Kikity Sp. Z O.O., Kikity − KRS 0000262952
 8. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii W Polsce, Poznań − KRS 0000065884
 9. Zap Sznajder Batterien S.A., Piastów − KRS 0000091584
 10. Ziemowit 4 Ksm Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000649505

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Baterpol Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000040557
 2. Budowlany Klub Sportowy W Bydgoszczy, Bydgoszcz − KRS 0000017807
 3. Exide Technologies S.A., Poznań − KRS 0000052283
 4. Grene Sp. Z O.O., Modła Królewska − KRS 0000035265
 5. Klub Sportowy Gwiazda, Bydgoszcz − KRS 0000039575
 6. Loxa Sp. Z O.O., Żarki − KRS 0000212176
 7. Łopuszańska Nieruchomości S.A., Warszawa − KRS 0000125384
 8. Moll Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000146632
 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Pomel Sp. Z O.O., Wyszków − KRS 0000068746

Powiązane przetargi (30 szt.):
 1. Dostawa akumulatorów i baterii, na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (3 zadania), znak sprawy 54/WOG/D/Samoch./16
  Zamawiający: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Koszalin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów i baterii, na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (3 zadania), znak sprawy: 54/WOG/D/Samoch/16. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne i jakościowe, a także przewidywane ilości zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.
  Wymagania techniczne: Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, pochodzący z bieżącej produkcji. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi, której okres liczony jest od terminu dostawy i po dokonaniu jego protokolarnego odbioru przez obie strony umowy. Jednakże gdy termin gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia jest dłuższy, to ten termin gwarancji będzie obowiązujący. W przypadku oferowania materiałów o parametrach równoważnych należy obowiązkowo podać parametry charakteryzujące zamiennik i uzyskać zgodę Zamawiającego na dostarczenie go. Za materiały o parametrach równoważnych uważa się materiały o parametrach nie gorszych niż wymaga Zamawiający. Dokumenty potwierdzające zgodność parametrów wyrobów winny być wystawione przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą. W wypadku braku powyższych dokumentów, Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty zaświadczenia wystawionego przez producenta urządzenia (sprzętu), potwierdzające jakość oferowanych wyrobów oraz możliwość zastosowania ich w miejsce wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, zgodny z SIWZ na koszt własny oraz, aby zapewnił rozładunek w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego .
  Informacja o miejscu realizacji zamówienia:
  1) Miejscem odbioru materiałów są magazyny Zamawiającego:
  a) w Koszalinie, ul. 4 Marca 3
  2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na własny koszt i ryzyko.
  Informacja o ofercie równoważnej:
  3) Zamawiający przedstawił minimalne parametry materiałów, które spełniały by założone wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe.
  4) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie oferowanych materiałów pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
  5) Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 uPzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
  6) W przypadku oferowania materiałów o parametrach równoważnych należy w formularzu cenowym obowiązkowo wpisać proponowany zamiennik, podając jego typ, producenta lub inne dane jednoznacznie go identyfikujące. Nie wypełnienie powyższego skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.
  Informacja o Podwykonawcach:
  1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
  Na zamówienie zostanie podpisana umowa - oddzielnie dla każdego zadania. Projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ.
 2. Sprzedaż z dostawą nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Sprzedaż z dostawą nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 3. Dostawa akumulatorów ołowiowo- kwasowych
  Zamawiający: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno, Oleszno
  Dostawa akumulatorów ołowiowo-kwasowych realizowana przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno dla JW1965 Oleszno
  Akumulator rozruchowy typu ZAP SZNAJDER TRUCK FREEWAY EVOLUTION HD 12V 190 Ah lub równoważny pod względem parametrów technicznych, wymiarów oraz sposobu przyłączenia kabli (klem).
  Wielkość zamówienia - 250 szt.
 4. Dostawa akumulatorów ołowiowo-rozruchowych do pojazdów kołowych oraz wozów bojowych
  Zamawiający: 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów ołowiowo-rozruchowych do pojazdów kołowych oraz wozów bojowych z podziałem na 6 zadań w ilościach:
  zadanie nr 1
  1. Akumulator 12V 120/125 Ah bezobsługowy 200 szt. w tym ilość gwarantowana 150 szt. ilość opcjonalna 50 szt.
  zadanie nr 2
  1. Akumulator 12V 140/145 Ah bezobsługowy 200 szt. w tym ilość gwarantowana 150 szt. ilość opcjonalna 50 szt.
  zadanie nr 3
  1. Akumulator 12V 165/170 Ah bezobsługowy 200 szt. w tym ilość gwarantowana 150 szt.ilość opcjonalna 50 szt.
  zadanie nr 4
  1. Akumulator 12V 175/180 Ah bezobsługowy 200 szt. w tym ilość gwarantowana 150 szt.ilość opcjonalna 50 szt.
  zadanie nr 5
  1. Akumulator 12V 190 Ah bezobsługowy 350 szt. w tym ilość gwarantowana 300szt. ilość opcjonalna 50 szt.
  zadanie nr 6
  1. Akumulator 12V 180/190 Ah bezobsługowy (SPK - do wozów bojowych) 200 szt. w tym ilość gwarantowana150 ilość opcjonalna 50 szt.
 5. Zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, Ełk
  Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem tj. pługiem odśnieżnym (rok produkcji: ciągnika oraz osprzętu- 2015 lub fabrycznie nowy z 2014 roku), spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach technicznych: a) Ciągnik rolniczy o parametrach technicznych i użytkowych: - silnik wysokoprężny, turbodoładowany z intercoolerem o pojemności skokowej min. 4300 cm3 i mocy min. 100 KM, - napęd na cztery koła (4WD), załączany elektrohydraulicznie, - skrzynia biegów mechaniczna 40 km/h z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM i rewersem elektrohydraulicznym, - min. ilość przełożeń skrzyni biegów 20 x 20, - WOM mechaniczny 540TUZ tylny z szybkozłączami o udźwigu min. 4200 kg, sterowany elektrohydraulicznie, - WOM przedni, - TUZ przedni kompatybilny z pługiem do odśnieżania, - tylny TUZ -II, - ilość wyjść hydrauliki- min. 6 gniazda, - przyłącze hydrauliczne (1 para) na przód ciągnika, - hydraulika sterowana mechanicznie , - zbiornik paliwa min. 125 l, - pompa hydrauliczna o wydajności min. 55 l/min., - opony rozmiar: tył min. 480/70 R34, przód min.380/70 R24, - instalacja pneumatyczna do hamowania przyczepy dwuobwodowa, - zaczep transportowy regulowany i listwa do przyczep jednoosiowych, - kabina z klimatyzacją, - fotel operatora wyposażony w pas bezpieczeństwa, na zawieszeniu pneumatycznym, - radio, - żółta lampa ostrzegawcza (kogut), - lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu, umożliwiające pracę w nocy, Ciągnik rolniczy musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymogi poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) b) Osprzęt do ciągnika o parametrach technicznych i użytkowych - pług odśnieżny: - zawieszenie na przedni TUZ, - min. szerokość robocza 270 cm, - sterowanie hydrauliczne, - płoza ślizgowa, - gumowa listwa zgarniająca, - hydrauliczny skręt w prawo i w lewo do 300, - uchylna odkładnica, - wysokość odkładnicy min. 95 cm, - minimalne wymiary gabarytowe dług./szer./wys. - 110/320/100 cm, - masa min. 500 kg, - wyposażony w osłonę przeciwśniegową, - wyposażony w światła obrysowe. Pług odśnieżny zawieszany na TUZ przedni ma współpracować z ciągnikiem
 6. SDOO-10/2015
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Barczewo
  Dostawa fabrycznie nowego kombajnu zbożowego w formie leasingu finansowego
 7. Dostawa fabrycznie nowej prasy zwijającej.
  Zamawiający: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, Janikowo
  Przedmiotem zamówienia była dostawa prasy zwijającej
 8. DOSTAWA NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH, FILTRÓW AKCESORIÓW, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH, AKUMULATORÓW I OGUMIENIA DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3294, Świdwin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych części zamiennych, filtrów akcesoriów, środków chemicznych, akumulatorów i ogumienia do pojazdów samochodowych. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części, zwanych w niniejszym postępowaniu zadaniami: - ZADANIE 1 - Dostawa części zamiennych i filtrów do pojazdów samochodowych. - ZADANIE 2 - Dostawa akcesoriów do pojazdów samochodowych. - ZADANIE 3 - Dostawa środków chemicznych do pojazdów samochodowych. - ZADANIE 4 - Dostawa akumulatorów do pojazdów samochodowych. - ZADANIE 5 - Dostawa ogumienia do pojazdów samochodowych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. rodzaj i opis przedmiotu zamówienia, ilość, zawiera załącznik nr 2 do SIWZ stanowiący Formularz cenowy odpowiednio w zadaniach. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. warunki techniczne, wymagania gwarancyjne oraz pozostałe wymagania zawiera załącznik nr 8 do SIWZ stanowiący Opis przedmiotu zamówienia. 6. Ponadto szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy.
 9. ZDH/08/2014 - Dostawa koncentratu ołowiu
  Zamawiający: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, Legnica
  Przedmiotem zamówienia są dostawy do IMN O/Legnica materiału ołowionośnego w postaci zgarów ołowiu, o średniej zawartości Pb w ogólnej masie minimum 60 proc.
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę w ilości łącznej około 500 ton. Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy-Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM Legnica). Produkt będzie dostarczany pojazdem wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca musi posiadać odpowiednie zezwolenia na transport.
 10. ZDH/07/2014 - Dostawa koncentratu ołowiu
  Zamawiający: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, Legnica
  Przedmiotem zamówienia są dostawy do IMN O/Legnica materiału ołowionośnego w postaci zgarów ołowiu, o średniej zawartości Pb w ogólnej masie minimum 60%. Zakres zamówienia obejmuje dostawę w ilości łącznej około 500 ton. Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy - Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM Legnica). Produkt będzie dostarczany pojazdem wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca musi posiadać odpowiednie zezwolenia na transport. W przypadku dostawy materiału posiadającego status produktu Wykonawca spełni wszystkie aktualne wymogi prawne w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników preparatów lub w wyrobach. Wykonawca zapewnia, iż przewidziane jest zastosowanie oferowanego koncentratu ołowiu jako surowca w produkcji ołowiu, bądź zobowiązuje się ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy takie zastosowanie uwzględnić. Zamawiający dopuszcza dostawy materiału o statusie odpadu i zaakceptuje następujące kody odpadu: 10 02 08 (50000 ton), 10 03 16 (5000 ton), 10 03 20 (5000 ton), 10 03 22 (5000 ton), 10 03 24 95000 ton), 10 03 26 (5000 ton), 10 04 02* (50000 ton), 10 04 04* (50000 ton), 10 04 05* (50000 ton), 10 04 06* (50000 ton), 10 04 07* (50000 ton), 10 05 03* (5000 ton), 10 05 04 (5000 ton), 10 05 05* (5000 ton), 10 05 06* (5000 ton), 10 05 11 (5000 ton), 10 06 02 (2000 ton), 10 06 03* (30000 ton), 10 06 07* (50000 ton), 10 10 03 (5000 ton), 10 10 09* (5000 ton), 10 10 10 (2000 ton), 10 10 12 (2000 ton), 10 11 05 (2000 ton), 10 11 12 (2000 ton), 10 11 13* (2000 ton), 10 11 14 (2000 ton), 10 11 15* (2000 ton), 10 11 16 (2000 ton), 12 01 04 (2000 ton), 16 01 18 (2000 ton), 16 01 20 (2000 ton), 16 01 22 (5000 ton), 16 06 01* (10000 ton), 17 04 03 (50000 ton), 17 04 07 (5000 ton), 19 10 02 (20000 ton), 19 12 03 (10000 ton), 11 02 06. Dostarczany materiał nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci materiałów obcych. Zamawiający będzie dokonywać analizy każdej partii dostawy na zawartość Pb metodą laboratoryjnej analizy chemicznej. IMN O/Legnica zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru, który nie spełni założonych wymagań. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się z wynikami analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona analizy dostawy w certyfikowanym laboratorium, na koszt Wykonawcy. Podstawą zapłaty za dostarczony Zamawiającemu Produkt stanowić będzie faktura VAT, którą Wykonawca zobowiązuje się wysłać w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia zamówionego towaru. Dopuszcza się rozliczanie jedną fakturą za zrealizowane dostawy. Podstawą rozliczeń będzie waga netto samochodu potwierdzona wydrukiem z ważenia na legalizowanej wadze HM Legnica zainstalowanej w bramie wjazdowej Nr 1. Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 21 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Każdorazowa dostawa realizowana w terminie określonym w zleceniu będzie potwierdzana dokumentem WZ, który ma obowiązek sporządzić pracownik Wykonawcy. Na podstawie sporządzonego dokumentu WZ, potwierdzonego podpisem pod względem merytorycznym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę VAT Zamawiającemu. Zamówienie Produktu w ilości mniejszej niż określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
 11. Dostawa akumulatorów oraz części zamiennych do autobusów pasażerskich dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie. Sprawa nr 83/2013/PN/WT
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 6021, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest:
  dostawa akumulatorów oraz części zamiennych do autobusów pasażerskich dla Jednostki Wojskowej Nr 6021
  w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku Nr 2 do SIWZ (tj.: Opis
  przedmiotu zamówienia)
 12. Zakup i dostawa akumulatorów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu JW 3378 Drawsko Pomorskie - znak postępowania 335/2013.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie, Oleszno
  Przedmiotem zamówienia jest: 1)Zakup i dostawa akumulatorów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu JW 3378 Drawsko Pomorskie. 2)Zamówienie obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowych, nie regenerowanych, nie używanych akumulatorów ołowiowo-kwasowych, wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ - formularz cenowy. 3)Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować będzie: koszt dostawy towaru,koszt rozładunku towaru, Wykonawca odpowiada za rozładunek przedmiotu zamówienia, który obejmuje zdjęcie towaru z pojazdu i ułożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego (osoba upoważniona do odbioru towaru) miejscu w sposób umożliwiający jego przeliczenie i sprawdzenie jakości. Wszystkie koszty pośrednie związane z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego należy wkalkulować w cenę towaru. 4)Przedmiot zamówienia musi być nowy i być opisany przez producenta towaru w sposób identyfikujący wyrób. 5)Przedmiot zamówienia wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ - formularz cenowy musi posiadać Instrukcję stosowania produktu w języku polskim. 6)Wykonawca dołączy aktualne karty charakterystyki do dostarczonego towaru. 7)Wykonawca powinien dołączyć do każdej dostawy certyfikaty (atesty) jakości towaru. 8)Towar będący przedmiotem zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu i stosowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. 9)Towar musi posiadać atesty oraz dopuszczenia do obrotu handlowego z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: europejskie aprobaty techniczne wspólne specyfikacje techniczne normy międzynarodowe W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w powyżej, uwzględnia się w kolejności: Polskie Normy polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje techniczne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne wyżej opisywanym. 10)Jednorazowa dostawa odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynów Zamawiającego: Jednostki Wojskowej 1965 Oleszno - magazyn techniczny Oleszno - Zbigniew DEJA tel. 94 74 74 090, Jednostki Wojskowej 4094 Wałcz - magazyn techniczny- Wałcz - Grzegorz PIASKOWSKI tel. 67 250 20 87. 11)Ilościowy i jakościowy odbiór towarów będących przedmiotem zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w magazynach wymienionych w ust. 8 w oparciu o obowiązujące normy jakościowe. 12)Na przedmiot zamówienia obowiązuje gwarancja producenta, nie krótsza jednak niż 24 miesiące od daty odbioru towaru przez Zamawiającego. 13)Karty gwarancyjne, kompletne i wypełnione przez Wykonawcę (data sprzedaży, podpis i pieczęć Wykonawcy), zostaną dostarczone do Zamawiającego najpóźniej w dniu dostawy towaru. 14)Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o planowanej dostawie z 2 - dniowym wyprzedzeniem (dni robocze) pisemnie (fax) bądź telefonicznie. 15)Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą nazw własnych produktu dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej opisywanym. Przy oferowaniu towaru równoważnego należy określić dokładną nazwę towaru wraz z podaniem nazwy handlowej towaru (producenta, typu, modelu, nr katalogowy itp.). Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V pojemność 140Ah dopuszczalna tolerancja w pojemności: +/- 10Ah przy zachowaniu wymaganych wymiarów - 7 szt. Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V do zasilania podnośników figur bojowych: pojemność: 190Ah,dopuszczalna tolerancja w pojemności: +/- 10Ah, przy zachowaniu wymaganych wymiarów - 40szt. Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V odpowiedni do pojazdu marki STAR 944: pojemność: 110A, dopuszczalna tolerancja w pojemności: +/- 10Ah przy zachowaniu wymaganych wymiarów - 70 szt. Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V: pojemność 180Ah, dopuszczalna tolerancja w pojemności: +/- 10Ah przy zachowaniu wymaganych wymiarów - 1szt. Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V:pojemność 80Ah, dopuszczalna tolerancja w pojemności +/- 10Ah przy zachowaniu wymaganych wymiarów - 2szt
 13. Dostawa maszyn rolniczych do Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Dostawa maszyn rolniczych do Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 14. DOSTAWA AKUMULATORÓW BEZOBSŁUGOWYCH KWASOWO - OŁOWIOWYCH
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4226, Warszawa
  Zadanie nr 1 AKUMULATOR 12V 45/50 Ah prąd rozruchowy nie mniejszy niż 360 A szt.40 Zadanie nr 2 AKUMULATOR 12V 55/60 Ah prąd rozruchowy nie mniejszy niż 420 A szt.40 Zadanie nr 3 AKUMULATOR 12V 65/70 Ah prąd rozruchowy nie mniejszy niż 550 A szt.60 Zadanie nr 4 AKUMULATOR 12V 72/75 Ah prąd rozruchowy nie mniejszy niż 680 A szt.60 Zadanie nr 5 AKUMULATOR 12V 80/88 Ah prąd rozruchowy nie mniejszy niż 700 A szt.55 Zadanie nr 6 AKUMULATOR 12V 90/95 Ah prąd rozruchowy nie mniejszy niż 720 A szt.50 Zadanie nr 7 AKUMULATOR 6V 165/195 Ah prąd rozruchowy nie mniejszy niż 420 A szt.30.
 15. Dostawa akumulatorów i baterii
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4226, Warszawa
  Dostawa akumulatorów i baterii z podziałem na 3 zadania
 16. Dostawa urządzeń rolniczych do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Dostawa urządzeń
  rolniczych do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
  Olsztynie. Część nr 1: Ciągnik rolniczy, średniej mocy Część nr 2: Przenośnik ślimakowy
  Część nr 3: Platforma transportowa do przewozu maszyn rolniczych Część nr 4: Pług
  obracalny półzawieszany 6 cio - korpusowy Część nr 5: Prasa zmiennokomorowa z
  opuszczaną komorą cięcia Część nr 6: Zawieszany rozdrabniacz tarczowy do drewna
 17. Dostawa akumulatorów i żarówek samochodowych
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Warszawie, Warszawa
  dostawa 430 szt. akumulatorów i 13250 szt. żarówek samochodowych
 18. Sprzedaż wraz z dostawą agregatu uprawowo - siewnego półzawieszanego oraz wycinaka do kiszonki do Stacji Dydaktyczno - Badawczej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego z siedzibą w Bałdach
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą agregatu uprawowo - siewnego półzawieszanego - sztuk 1 oraz wycinaka do kiszonki - sztuk 1 do Stacji Dydaktyczno - Badawczej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego z siedzibą w Bałdach
 19. Zakup akumulatorów dla JW 1965 Oleszno
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 1965, Oleszno
  Zakup akumulatorów dla JW 1965 Oleszno w ilości 135 sztuk.
 20. Zakup i dostawa rozruchowych akumulatorów ołowiowych. Numer referencyjny P/06/IW/11
  Zamawiający: 1 Baza Materiałowo - Techniczna, Toruń
  Część nr 1 - Zakup i dostawa akumulatorów 12V 92-100 Ah bezobsługowych w ilości 50 szt.
  Część nr 2 - Zakup i dostawa akumulatorów 12V 100-110 Ah bezobsługowych w ilości 70 szt.
  Część nr 3 - Zakup i dostawa akumulatorów 12V 120-140 Ah bezobsługowych w ilości 270 szt.
  Część nr 4 - Zakup i dostawa akumulatorów 12V 165-185 Ah bezobsługowych w ilości 636 szt.
  Część nr 5 - Zakup i dostawa akumulatorów 12V 205-210 Ah bezobsługowych w ilości 30 szt.
  Część nr 6 - Zakup i dostawa akumulatorów 12V 180-190 Ah bezobsługowych (SPK - do wozów bojowych) w ilości 80 szt.
 21. Akumulatory ołowiowe rozruchowe
  Zamawiający: Centralna Składnica Marynarki Wojennej, Gdynia
 22. Akumulatory do eksploatacji na jednostkach pływających
  Zamawiający: Centralna Składnica Marynarki Wojennej, Gdynia
 23. 87/2010 Dostawa akumulatów bezobsługowych do pojazdów kołowych.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 3036, Nowogród Bobrzański
 24. Dostawa nowego ciągnika rolniczego
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, Lidzbark Warmiński
 25. Zakup i dostawa rozruchowych akumulatorów ołowiowych. Numer referencyjny P/03/IW/10
  Zamawiający: 1 Baza Materiałowo - Techniczna, Toruń
 26. Zakup i dostawa rozruchowych akumulatorów ołowiowych. Numer referencyjny P/07/IW/09
  Zamawiający: 1 Baza Materiałowo - Techniczna, Toruń
 27. Dostawa nowego sprzętu rolniczego Kosiarki płozowej dla Katedry Agrotechnologii i Zarządzania produkcją Roślinną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka -Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02.-00-016/08 pt. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 28. Dostawa nowego sprzętu rolniczego opryskiwacza zawieszanego i pługa obracalnego dla Katedry Agrotechnologii i Zarządzania produkcją Roślinną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - ze środków pozyskanych z Programu Opera-cyjnego Innowacyjna Gospodarka - Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02.-00-016/08 pt. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 29. Sukcesywne dostawy akumulatorów rozruchowych do pojazdów samochodowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Olsztyn
 30. Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów służbowych KWP w Bydgoszczy.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Bydgoszcz

Inne osoby dla Sznajder (147 osób):