Kogo reprezentuje osoba

Szulc Barbara Maria

w KRS

Barbara Maria Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Szulc
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1946 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Stara Kamienica (Dolnośląskie)
Przetargi:75 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dziewiacin Longina, Figiel Bronisław, Kaszkur Wacław, Kijanka Władysław, Koprowska Janina, Kupnicki Zdzisław, Majka Krzysztof Marek, Makaro Józef, Niedźwiecka Leokadia, Nowosielski Apolinary, Ostrowski Jan, Paszkowski Franciszek, Skiba Eugeniusz, Suchodolska Teresa, Szulc Stefan, Waluk Danuta, Łoś Helena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Starej Kamienicy, Stara Kamienica − KRS 0000101706

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa W Starej Kamienicy, Stara Kamienica − KRS 0000221834
 2. Spółdzielnia Stw W Bolesławcu, Bolesławiec − KRS 0000132365

Powiązane przetargi (75 szt.):
 1. Dostawa oleju napędowego grzewczego EKO-TERM PLUS (olej opałowy lekki) do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2016/2017.
  Zamawiający: Gmina Mirsk, Mirsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego EKO-TERM PLUS (olej opałowy lekki) do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2016/2017 w ilości szacunkowej 107.000,00 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości oleju w przypadku zmniejszenia się jego potrzeb.
 2. Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń technicznych Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Izery Sp. z o.o. w Lubomierzu
  Zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp z o.o., Lubomierz
  W zależności od swoich bieżących potrzeb, Zamawiający w trakcie trwania umowy (przez okres 12 miesięcy) będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę oleju napędowego. Dostawy przedmiotu umowy będą odbywać się autocysterną wyposażoną w zalegalizowany licznik paliwa.
  Miejscem dostawy oleju napędowego będzie ZUOK IZERY Sp. z o.o. w Lubomierzu, ul. Kargula i Pawlaka 16. Zaznacza się, że Zamawiający posiada zbiornik na paliwo Fuelmaster o pojemności 2 500 litrów. Realizacja dostawy będzie odbywać się w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia (bez wliczania sobót, niedziel oraz świąt). Każda dostawa oleju napędowego będzie mieściła się w przedziale od 2 000 do 2 500 litrów, w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

  1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  23121100-2 - olej napędowy
  2. Wielkość zamówienia:
  Szacunkowe ilości paliw służące do kalkulacji ceny ofertowej:
  a) olej napędowy - 85 000 l
  Zamówienie dotyczy zakupu ww. ilości paliw w okresie 1 roku.
  Podane ilości paliw mogą ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu w zależności
  od potrzeb.
  3. Wymagania jakościowe
  Oferowane paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone
  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1441) oraz określone przez normę PN-EN 590:2013-12

  Każdorazowa sprzedaż paliwa dokonywana wg ceny hurtowej dnia dostawy podanej na www.paliwa.pl będzie realizowana w systemie bezgotówkowym.

  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT każdorazowo po dostawie paliwa przelewem na wskazane konto Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT.

  5. Warunki gwarancji:
  Wykonawca gwarantuje jakość paliw zgodną z obowiązującymi normami i przepisami.
  Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw na każde życzenie Zamawiającego,
  Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanych paliw (niezgodności z normami).
 3. Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Marciszowie
  Zamawiający: Zespół Szkół w Marciszowie, Marciszów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup oleju opałowego w okresie 48 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy do kotłowni w Zespole Szkół w Marciszowie.przy ul. Szkolnej 2. Dostawy oleju będą realizowane w miarę potrzeb zamawiającego /jednorazowo nie mniej niż 5000 litrów/ w godz. od 8 do 14. Przybliżona ilość zamówionego oleju opałowego w okresie trwania umowy może wynieść ok 100.000 litrów. Termin dostawy nie dłuższy niż 24 godziny od zgłoszenia telefonicznego. Kod i nazwa wg CPV 09135100-5 olej opałowy. Zamawiający wymaga, aby oferowany olej opałowy spełniał wymogi przewidziane dla tego rodzaju paliw i posiadał parametry określone wg normy PN-C96024
 4. Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń technicznych Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp. z o.o. w Lubomierzu.
  Zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp z o.o., Lubomierz
  W zależności od swoich bieżących potrzeb, Zamawiający w trakcie trwania umowy (przez okres 12 miesięcy) będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę oleju napędowego. Dostawy przedmiotu umowy będą odbywać się autocysterną wyposażoną w zalegalizowany licznik paliwa. Miejscem dostawy oleju napędowego będzie ZUOK IZERY Sp. z o.o. w Lubomierzu, ul. Kargula i Pawlaka 16. Zaznacza się, że Zamawiający posiada zbiornik na paliwo Fuelmaster o pojemności 2 500 litrów. Realizacja dostawy będzie odbywać się w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia (bez wliczania sobót, niedziel oraz świąt). Każda dostawa oleju napędowego będzie mieściła się w przedziale od 2 000 do 2 500 litrów, w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 23121100-2 - olej napędowy 2. Wielkość zamówienia: Szacunkowe ilości paliw służące do kalkulacji ceny ofertowej: a) olej napędowy - 80 000 l Zamówienie dotyczy zakupu ww. ilości paliw w okresie 1 roku. Podane ilości paliw mogą ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu w zależności od potrzeb. 3. Wymagania jakościowe Oferowane paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1441) oraz określone przez polskie normy: ON (PN-EN 590:2005). 4. Sposób realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją paliw znajdującą się w granicach administracyjnych gmin: Lubomierz, Gryfów Śląski, Wleń, Stara Kamienica (możliwie jak najbliżej od siedziby Zamawiającego). Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg ceny hurtowej dnia dostawy podanej na www.paliwa.pl podwyższonej o podaną przez Wykonawcę marżę. Dostawy będą realizowane w systemie bezgotówkowym. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT każdorazowo po dostawie paliwa przelewem na wskazane konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 5. Warunki gwarancji: Wykonawca gwarantuje jakość paliw zgodną z obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw na każde życzenie Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanych paliw (niezgodności z normami)
 5. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra, Kamienna Góra
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni zlokalizowanej przy Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach - Pisarzowice 149, 58-400 Kamienna Góra w ilości do 10.000 litrów, o parametrach przeznaczonych do wykorzystania cele opałowe
 6. dostawy oleju opałowego lekkiego
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zgorzelec
  dostawy oleju opałowego lekkiego - 350 000 litrów
 7. Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubomierzu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Lubomierz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, do dwóch kotłowni olejowych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubomierzu oleju opałowego (o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w ZN/ITN-PKNS.A./NS-219/2002) w ilości 33 000 litrów (realizacja ilości oleju wg zapotrzebowania), w oznaczonych przez Zamawiającego terminach. Ilości dostarczonego paliwa będą rozliczane w temperaturze rzeczywistej. Wielkość dostaw oleju opałowego oraz terminy dostaw ustalone zostaną w bezpośrednich kontaktach Dostawcy z Zamawiającym. Jednorazowo zamawiana będzie ilość od 3 000 do 6 000 litrów łącznie do dwóch kotłowni.
 8. Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej, Olszyna
  Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach
 9. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W 2015 ROKU DO KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOMNICY
  Zamawiający: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, Jelenia Góra
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 96.000 litrów oleju opałowego w 2015 roku do kotłowni Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy
 10. Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie, Kamienna Góra
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego typu lekkiego wg Polskiej Normy PN-C 96024:2001 z przeznaczeniem na cele grzewcze na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie, o następujących parametrach:
  1. wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg;
  2. gęstość w temp. 150C max. 860 kg/m3;
  3. temperatura zapłonu min. 560C;
  4. temperatura płynięcia max. -200C;
  5. zawartość siarki nie więcej niż 0,2 % (m/m);
  6. zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg;
  Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy szacuje się na poziomie 60 000 litrów.
  Dostawa oleju opałowego lekkiego odbywać się będzie sukcesywnie (jednorazowo od 5 000 litrów do 9 000 litrów), w miarę potrzeb Zamawiającego. Ze względu na warunki dojazdu autocysterny nie powinny być większe jak o pojemności 9 000 litrów.
  Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju opałowego.
  Wykonawca dostarczy zamówiony olej opałowy własnym transportem. Autocysterna powinna być wyposażona w licznik wskazujący ilość przelewanego paliwa, wąż o długości około 20 mb z odpowiednimi końcówkami.
  Dostawy odbywać się będą sukcesywnie etapami według zgłoszeń telefonicznych lub przesłanych faksem przez Zamawiającego, w terminach, ilościach wskazanych przez Zamawiającego (max. do 48 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania). Dostawa oleju opałowego winna odbywać się w godzinach od 7:00 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku.
  Przy każdej dostawie oleju Wykonawca dostarczymy dokument potwierdzający cenę producenta oleju opałowego z dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego oraz dokument potwierdzający jakość oraz parametry dostarczanego oleju.
  UWAGA!
  Zamawiający informuje, że ilość dostarczanego paliwa nie będzie podlegać przeliczeniu do ilości w temperaturze 15°C.
  Jedynie dla ustalenia ceny netto za 1 litr oleju bierze się pod uwagę cenę netto w temperaturze referencyjnej 15°C dostawcy oleju opałowego, o czym świadczą zapisy w Części III. Istotne postanowienia umowy.
 11. Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Mirsk, Mirsk
  Zadanie I:
  Dostawa 106.000,00 litrów oleju napędowego grzewczego EKO-TERM PLUS (olej opałowy lekki) o parametrach jak niżej do:
  - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku (37.000,00 litrów),
  - Budynku Użyteczności Publicznej w Rębiszowie (3.000,00 litrów).
  - Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku (45.000,00 litrów),
  - Szkoły Podstawowej w Rębiszowie (7.000,00 litrów),
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk (14.000,00 litrów),
  Zadanie II:

  a) Dostawa 98 ton węgla kamiennego typu kostka o parametrach jak niżej do:
  - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku (43 tony),
  - Szkoły Podstawowej w Giebułtowie (30 ton).
  - Szkoły Podstawowej w Rębiszowie (25 ton).

  b) Dostawa 40 ton węgla kamiennego typu kęsy o parametrach jak niżej do Szkoły Podstawowej w Krobicy.

  c) Dostawa 36 ton miału węglowego o parametrach jak niżej do:
  - Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego w Mirsku /Sali Miejskiej w Mirsku (27 ton ),
  - Stadion Miejski w Mirsku (9 ton ).
 12. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Mirsku
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Mirsk
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Mirsku w ilości ok. 50 000 litrów
 13. Dostawa opału do Gminy Stara Kamienica na sezon grzewczy 2013-2014
  Zamawiający: Gmina Stara Kamienica, Stara Kamienica
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa opału na potrzeby funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Gminie stara Kamienica.
  [A] Dostawa granulatu drzewnego o średnicy ok. 6 mm do Gimnazjum w Starej Kamienicy na sezon grzewczy 2013/2014
  a.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ok. 35 Mg pelletu (± 20% zamawianej ilości) opałowego do Gimnazjum w Starej Kamienicy na sezon grzewczy 2013/2014. Podstawowe parametry pelletu:
  -ciepło spalania nie mniej niż 18 500 kJ/kg,
  -wartość opałowa nie mniejsza niż 18 000 kJ/kg
  -wilgotność nie większa niż 10%,
  -zawartość popiołu nie większa niż 1,0 %,
  -ciężar właściwy nie mniejszy niż 1,1 kg/dm3 i nie większa niż 1,4 ,1 kg/dm3
  b.Dostawa pelletu odbywać się będzie sukcesywnie w okresie trwania sezonu grzewczego 2013/2014.
  c.Wykonawca dostawę i rozładunek materiałów wykona własnym sprzętem,
  d.Pellet należy dostarczyć w szczelnych foliowych workach o wadze 15 lub 25 kg,
  e.Pojedyncza dostawa wynosić będzie w granicach 10 - 15 Mg, a w wyjątkowych przypadkach nie mniej niż 5 Mg,
  f.Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych.
  g.Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SIWZ.
  h.Sposoby realizacji dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy określono w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
  8.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.
  [B] węgiel typu ekogroszek, orzech i koks
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego opału do Gminy Stara Kamienica:
  1.Eko-groszek - charakterystyczne parametry jakościowe eko-groszku:
  - szacunkowa ilość zamawianego eko-groszku - ok. 70 Mg (± 20% zamawianej ilości)
  - wartość opałowa min. 26 000 kJ/kg,
  - zawartość popiołu max. - 7,0 %,
  - zawartość siarki Str 0,50 - 1,00 %,
  - granulacja 20-35 mm,
  - zawartość, wilgoci Wtr < 12 %,
  - zawartość ziaren < 20 mm < 15%,
  2.Węgiel orzech - charakterystyczne parametry jakościowe:
  - szacunkowa ilość zamawianego orzecha - ok.70 Mg (± 20% zamawianej ilości)
  - wartość opałowa min. 28 000 kJ/kg,
  - zawartość popiołu max. - 7,0 % ,
  - zawartość siarki 0,50 - 1,00 % ,
  - granulacja 80-40 mm,
  3. Koks - charakterystyczne parametry jakościowe:
  - szacunkowa ilość zamawianego koksu - ok.10 Mg (± 20% zamawianej ilości)
  - wartość opałowa min. 28 000 kJ/kg,
  - zawartość popiołu max. - 2,0 % ,
  - zawartość siarki 0,50 - 1,00 % ,
  - granulacja 20-40 mm,
  4.Węgiel i koks opałowy musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003,
  5.Dostawa opału odbywać się będzie sukcesywnie w okresie trwania sezonu grzewczego 2013/2014 samochodami lub innym środkiem transportu o ładowności nie większej niż 5 ton. Z uwagi na ograniczenia tonażowe wprowadzone na drogach nie możliwy jest transport większymi pojazdami.
  6.Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych.
  7.Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SIWZ.
  8.Sposoby realizacji dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy określono w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
  9.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.
 14. Dostawa oleju napędowego grzewczego do Zespołu Szkół im.Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu i Filii w Pilchowicach
  Zamawiający: Zespół Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej, Wleń
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych tj. oleju napędowego grzewczego w ilości 75 000 litrów rocznie w systemie bezgotówkowym do Zespołu Szkół im.Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu i Filii w Pilchowicach.
  Dostarczonym paliwem do kotłowni będzie olej napędowy grzewczy o następujących parametrach:
  - gęstość 15°C/ 0,84kg/dm³
  - temperatura zapłonu - nie mniej niż 56°C
  - lepkość kinematyczna w tem.20°C -4-8mm²/s
  - zawartość siarki - nie więcej niż - 0,3%
  - wartość opałowa - nie mniej niż 41 500 kJ/kg
  - temperatura krzepnięcia - lato nie wyżej niż 0°C, zima nie wyżej niż - 20°C
  Jakość dostarczanego oleju będzie odpowiadać obowiązującym normom i będzie zgodna z certyfikatem jakości .Dostawca dostarczy zamówiony olej opałowy do kotłowni Odbiorcy własnym transportem, na własny koszt.
 15. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater, Platerówka
  Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z tankowaniem do zbiorników kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce w sezonie grzewczym 2014-2016. Dostawy oleju będą realizowane sukcesywnie w miarę możliwości i potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Przybliżona ilość zamówionego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 65 000 litrów. Dostawy paliwa będą realizowane po uprzednim zgłoszeniu zamówienia przez Zamawiającego.
 16. zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w ilości 35 000l Olej opałowy typ lekki winien spełniać wymogi Normy DIN 51603-1; Gęstość w temperaturze 15°C - < 860 kg/m3 Wartość opałowa - > 42.6 MJ/kg Lepkość kinetyczna w temperaturze 20 °C -< 6 mm2/s Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacji - < 0,3 % (m/m) Zawartość siarki - < 0,2 % (m/m) Całkowita zawartość zanieczyszczeń- < 24 mg/kg.
 17. Zakup i dostawa: oleju opałowego w sezonie grzewczym 2013/2014 dla placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, szkół prowadzonych przez Powiat Lubański
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Lubań
  Zakup i dostawa: oleju opałowego w sezonie grzewczym 2013/2014 dla placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, szkół prowadzonych przez Powiat Lubański według poniższego zestawienia: a) Olej opałowy lekki, (wg CPV: 09135100-5 olej opałowy), łącznie: 115.000 litrów, dla: Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, ul. Długa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój (placówka na etapie organizacji; planowany termin uruchomienia 15 stycznia 2014 r.), 34.000 litrów; Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku, Smolnik 22, 59-820 Leśna, 36.000 litrów, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu. ul. Leśna 8, 59-800 Lubań, 45.000 litrów. b) Olej opałowy EKO-C lub równoważny (wg CPV: 09135100-5 olej opałowy), łącznie: 40.000 litrów: Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku, Smolnik 22, 59-820 Leśna (miejsce dostawy: Włosień 104, 59-816 Platerówka) - 40.000 litrów
 18. Dostawa oleju napędowego do Oddziału Komunalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie 2013/2014
  Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej, Szklarska Poręba
  Dostawa oleju napędowego do Oddziału Komunalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie, usytuowanego przy ul. Turystycznej 2, w ilości 60 000 litrów rocznie, spełniającego wymagane aktualnie obowiązujące polskie normy jakościowe
  09134100-8
 19. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
  Zamawiający: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Lubań
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy oleju opałowego lekkiego otrzymywanego z produktów przeróbki ropy naftowej, zgodnego z polska normą PN-C-96024:L 1 w ilości 20000 litrów do obiektu Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej - Kotłownia Główna w Lubaniu przy ulicy Wojska Polskiego 2
 20. Przedmiotem zamówienia są hurtowe sukcesywne dostawy oleju napędowego do siedziby Zamawiającego na potrzeby MZGKiM Karpacz.
  Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zakład Budżetowy, Karpacz
  Przedmiotem zamówienia są hurtowe sukcesywne dostawy oleju napędowego do siedziby Zamawiającego na potrzeby MZGKiM Karpacz. 1. Zapotrzebowanie roczne na olej napędowy wynosi 100 000 litrów. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia o 10 % zakupu podanej wyżej ilości paliwa. 2. Dostawy będą realizowane za pomocą pisemnego zamówienia złożonego faksem - do zbiornika paliwa o pojemności 11500 l, znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego w Karpaczu, ul. Obrońców Pokoju 2a; 3. jednorazowa dostawa (ok. 10 000 litrów) będzie realizowana w ciągu max 48 godz. od złożenia faksem pisemnego zamówienia przez Zamawiającego. 4. Paliwo ma spełniać wymagania jakościowe wg polskiej normy PN EN 590 2006. Pozostałe wymagania muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z 9 grudnia 2008 r. (dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441);5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na życzenie Zamawiającego świadectwo jakości za odebrane paliwo; 6. Dostawy paliw będą realizowane autocysterną na koszt wykonawcy. 7. Wykonawca zagwarantuje dostawę oleju napędowego odpowiedniego do okresu stosowania: w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie zimowym tzw. ON zimowy.
 21. Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń technicznych Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp. z o.o. w Lubomierzu
  Zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp z o.o., Lubomierz
 22. Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni DPS w Mirsku
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Mirsk
 23. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach i Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra, Kamienna Góra
 24. Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubomierzu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Lubomierz
 25. Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych w latach 2013-2015
  Zamawiający: Zakład Obsługi Komunalnej, Stara Kamienica
 26. DOSTAWA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO W OKRESIE 2011/2012 R
  Zamawiający: Gmina Pielgrzymka, Pielgrzymka
 27. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W 2013 ROKU DO KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOMNICY
  Zamawiający: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, Jelenia Góra
 28. Dostawa paliwa płynnego dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o. Placówka Terenowa w Lwówku Śląskim
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o., Bolesławiec
 29. Zakup i dostawę: oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013 dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubański
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Lubań
 30. Dostawę oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach.
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej, Olszyna
 31. zakup i dostawa oleju opałowego dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
 32. Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus zgodnego z Polską Normą PN-C- 96024:2001 do Zespołu Szkół w Roztoce w sezonie grzewczym 2012/2013
  Zamawiający: Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce, Roztoka
 33. Dostawa opału do Gminy Stara Kamienica na sezon grzewczy 2012-2013
  Zamawiający: Gmina Stara Kamienica, Stara Kamienica
 34. Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich
  Zamawiający: Gminny Zespół Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy Rutkiewicz, Janowice Wielkie
 35. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra, Kamienna Góra
 36. Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego na sezon 2012/2013
  Zamawiający: Gmina Siekierczyn, Siekierczyn
 37. Dostawa paliw płynnych dla PKS w Bolesławcu Sp. z o.o. Placówka Terenowa w Lwówku Śląskim
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o., Bolesławiec
 38. Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na potrzeby pojazdów oraz urządzeń eksploatowanych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu od 16.07.2012 r. do 15.07.2013 r.
  Zamawiający: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Lubomierz
 39. SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO EKOTERM PLUS (lub równoważnego) w okresie od lipca 2012 r do czerwca 2013 r
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Janowice Wielkie
 40. Świadczenie usług w zakresie dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby jednostek podległych Gminy i Miasta Lwówek Śląski
  Zamawiający: Gmina Lwówek Śląski, Lwówek Śląski
 41. Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń technicznych Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Izery sp. z o.o. w Lubomierzu
  Zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp z o.o., Lubomierz
 42. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra, Kamienna Góra
 43. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
 44. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra, Kamienna Góra
 45. Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku
  Zamawiający: Zespół Szkół Licealno Gimnazjalnych, Mirsk
 46. Zakup oleju opałowego
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Jaworze, Jawor
 47. Dostawę oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej, Olszyna
 48. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra, Kamienna Góra
 49. Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Marciszowie
  Zamawiający: Zespół Szkół w Marciszowie, Marciszów
 50. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. EMILII PLATER W PLATERÓWCE
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater, Platerówka
 51. Dostawa opału do Gminy Stara Kamienica na sezon grzewczy 2011-2012
  Zamawiający: Gmina Stara Kamienica, Stara Kamienica
 52. zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego.
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
 53. Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego na sezon 2011/2012
  Zamawiający: Gmina Siekierczyn, Siekierczyn
 54. Zakup oleju opałowego
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Jaworze, Jawor
 55. Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni DPS w Mirsku
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Mirsk
 56. Dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2011.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Warcie Bolesławieckiej, Raciborowice
 57. Dostawę oleju napędowego grzewczego do Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu i Szkoły Podstawowej w Pilchowicach
  Zamawiający: Zespół Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej, Wleń
 58. dostawa lekkiego oleju opałowego
  Zamawiający: Zespół Szkół Licealno Gimnazjalnych, Mirsk
 59. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie i Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra, Kamienna Góra
 60. Zakup i dostawa oleju opałowego
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
 61. Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego na sezon 2010/2011
  Zamawiający: Gmina Siekierczyn, Siekierczyn
 62. Dostawa oleju opałowego grzewczego Ekoterm Plus zgodnego z Polska Normą PN-C-96024:2001 w ilości 38.000 litrów do kotłowni w budynkach Zespołu Szkół w Roztoce i Szkoły Podstawowej w Gniewkowie w sezonie grzewczym 2010/2011
  Zamawiający: Gmina Dobromierz, Dobromierz
 63. dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach - Zdroju
  Zamawiający: Zakład Poprawczy Jerzmanice Zdrój 20, Złotoryja
 64. Dostawa oleju napędowego do Oddziału Komunalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie 2010/2011
  Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej, Szklarska Poręba
 65. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Warcie Bolesławieckiej
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Warcie Bolesławieckiej, Raciborowice
 66. Zakup oleju opałowego
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Jaworze, Jawor
 67. Dostawa oleju opałowego lekkiego do DPS w Mirsku
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Mirsk
 68. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie przy ul. Betlejemskiej 1 i Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach - Pisarzowice 149
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra, Kamienna Góra
 69. Dostawa paliw do pojazdów i maszyn eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komuanlnej i Mieszkaniowej w Mirsku
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, Mirsk
 70. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2011.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Wleń
 71. Dostawa oleju opałowego grzewczego EKOTERM PLUS zgodnego z PN-C-96024:2001 w sezonie grzewczym 20009/2010.
  Zamawiający: Gmina Dobromierz, Dobromierz
 72. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Zamawiający: Gminny Zespół Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy Rutkiewicz, Janowice Wielkie
 73. Dostawa paliw płynnych dla PKS w Bolesławcu Sp. z o.o. Placówka Terenowa w Lwówku Śląskim
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o., Bolesławiec
 74. zakup i dostawa oleju opałowego
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
 75. Dostawa oleju opałowego lekkiego do DPS w Mirsku
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Mirsk

Inne osoby dla Szulc Barbara Maria (52 osoby):