Kogo reprezentuje osoba

Szulc Dorota Magdalena

w KRS

Dorota Magdalena Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dorota
Drugie imię:Magdalena
Nazwisko:Szulc
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1978 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Rybnik (Śląskie)
Przetargi:113 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulc Jacek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulc Roman Józef
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulc Jacek
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulc Jacek
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulc Jacek Alfred
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulc Jacek Alfred
 6. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 7. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 8. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulc Jacek Alfred, Winkler Romuald
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dormbud Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000366940
 2. Eurokompleks Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000389753
 3. Grupa Ren Car Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000587342
 4. Mot-bud Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Sp. Z O.O., Czerwionka-leszczyny − KRS 0000235482
 5. Polska Grupa Handlowa Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000358129
 6. Ren-car Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000115860
 7. Śląski Cech Złotników,jubilerów i Grawerów, Katowice − KRS 0000212770

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Budexrem Sp. Z O.O., Tychy − KRS 0000223682
 2. Nowy Dom - Jacek Szulc i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Rybnik − KRS 0000281466
 3. Tetrans Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000337132

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa samochodu osobowego
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2017) samochodu osobowego ośmiomiejscowego. Wymagane parametry techniczne i wyposażenie pojazdu zostały zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis techniczny przedmiotu zamówienia.
 2. Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim na potrzeby Domu im. J Korczaka regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku.
  Zamawiający: Województwo Pomorskie - Dom im. J. Korczaka - Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, samochodu osobowego, 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim – 1 szt.
  2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. Określone w załączniku wymagania (parametry techniczno-użytkowe) dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach, które winny zostać opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ – kol 5 „Oferowane Przez Wykonawcę”.
  3. Parametry techniczno – użytkowe podane w Załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ są wymagane. Nieposiadanie jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty.
  4. Samochód musi być fabrycznie nowy, wolny od wad. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm). Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu, który posiada świadectwo homologacji na pojazd bazowy oraz dokumenty niezbędne do rejestracji dwuetapowej (np. badania Stacji Diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to samochód dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych)
  5. Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazdy do ruchu drogowego na terenie kraju.
  6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać:
  - kartę pojazdu
  - aktualne świadectwo homologacji pojazdu;
  - instrukcję obsługi, wyposażenia i konserwacji pojazdu w języku polskim;
  - instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim;
  - kartę gwarancyjną pojazdu;
  - wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, które są uprawnione do wykonywania
  napraw oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym,
  - dwa komplety kluczyków
  Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do miejsca
  wskazanego przez Zamawiającego.
  7. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.
 3. Zakup autobusu 17 i więcej miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia była dostawa fabrycznie nowego autobusu – pojazdu samochodowego przeznaczonego do przewozu co najmniej 17 osób na miejscach siedzących łącznie z kierowcą, fabrycznie przystosowanego do ruchu prawostronnego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, posiadający możliwość zakotwiczenia co najmniej jednego wózka inwalidzkiego, wyposażonego w składaną rampę najazdową umożliwiającą wjechanie do pojazdu osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim, w szczególności na wózku elektrycznym. Zamówienie udzielone zostało w związku z realizacją projektu „Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedlance” w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy nr WRR/000260/07/D z dnia 16.11.2016 r. (aneks z dnia 15 marca 2017 r.).
 4. Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus (9-cio osobowego), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie
  Zamawiający: Powiat Kamieński, Kamień Pomorski
  Przedmiotem Zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu mikrobus (9-cio osobowy), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. Mikrobus 9 miejscowy (8+1) dodatkowo przystosowany do przewozu jednego rozłożonego wózka inwalidzkiego, z możliwością składania III rzędu foteli. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 3,5 tony, umożliwiająca prowadzenie pojazdu na podstawie uprawnień prawa jazdy kategorii „B”. Samochód musi być fabrycznie nowy.
 5. ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA ŚDS W ANIELINIE
  Zamawiający: Gmina Krzywda, Krzywda
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu, fabrycznie nowego (rok produkcji 2016), nadwozie typu autobus, liczba miejsc dla pasażerów - minimum 15 + kierowca, w tym przystosowanie 2 miejsc dla wózków inwalidzkich z możliwością szybkiego demontażu siedzeń zastępowanych wózkami inwalidzkimi, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dodatku nr 1 w § 33 SIWZ. Zakres niniejszego postępowania obejmuje wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA ŚDS W ANIELINIE” Zamówienie oznaczone jest kodem, zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień[CPV], (Dz. Urz. WE L 340z 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami): CPV: 34.12.15.00-6 - Autokary
 6. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku
  Zamawiający: Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, Pułtusk
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu pułtuskiego - zakup samochodu osobowego zwanego dalej "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” z programu pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D. Realizacja projektu współfinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu osobowego wraz z przystosowaniem go do przewożenia osób niepełnosprawnych, w typie mikrobusu do przewożenia dziewięciu osób (8 pasażerów + kierowca) z możliwością przewożenia 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przystosowanie samochodu obejmuje adaptację pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także podróżujących na swoich wózkach. Samochód musi być wyposażony w specjalne najazdy aluminiowe, umożliwiające wprowadzenie do środka pojazdu zarówno wózka tradycyjnego, jak również wjazd do auta wózkiem inwalidzkim o napędzie elektrycznym. 3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowym, kompletnym i wolnym od wad fizycznych i prawnych pojazdem, tzn., nieużywanym przed dniem dostarczenia z wyłączeniem czynności dostosowania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz użycia go do niezbędnego przeprowadzenia testów sprawdzających jego poprawną pracę. 4. Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 5. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 6. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 7. Dostawa samochodów. Zadanie nr 1 – Dostawa samochodu osobowo – dostawczego do przewozu brygad roboczych z urządzeniem HDS. Zadanie nr 2 – Dostawa samochodu osobowo-dostawczego typu furgon.
  Zamawiający: Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne, Rybnik
  Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwa zadania. Zadanie nr 1 Dostawa z transportem do siedziby Zamawiającego samochodu osobowo – dostawczego do przewozu brygad roboczych z urządzeniem HDS. Zadanie nr 2 – Dostawa z transportem do siedziby Zamawiającego samochodu osobowo-dostawczego typu furgon. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego
 8. Dostawa 5 fabrycznie nowych samochodów, w tym jednego autobusu oraz 4 dziewięcioosobowych dla potrzeb oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego
  Zamawiający: Powiat Opatowski w Opatowie, Opatów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 fabrycznie nowych samochodów w tym jednego autobusu oraz 4 dziewięcioosobowych dla potrzeb jednostek oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego szczegółowy opis znajduje się w rozdziale II SIWZ. Przedmiot został podzielony na pięć części.
 9. dostawa samochodów osobowych
  Zamawiający: Izba Celna w Katowicach, Katowice
  przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych
 10. Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon/brygadówka dla ekipy wodno-kanalizacyjnej
  Zamawiający: Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Grodzisk Wielkopolski
  Przedmiot niniejszego zamówienia
  stanowi dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon brygadówka dla ekipy wodno kanalizacyjnej w
  ramach projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry Gmina Grodzisk Wlkp.
  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
  Infrastruktura i Środowisko. Samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2014 lub 2015,
  kompletny i wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). Zamawiający dopuszcza
  tylko samochód z produkcji seryjnej, który nie jest prototypem. Samochód musi posiadać aktualną fabryczną homologację producenta samochodu
  typu N1 wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowymi (tekst jednolity Dz. U.
  z 2005r. Nr 108 poz. 908 z poźń. zm.). Samochód musi spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o
  ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.Samochód musi
  charakteryzować się następującymi parametrami: Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego Dane
  ogólne. Marka, model, typ, Samochód dostawczy typu furgon, Liczba miejsc w kabinie z kierowcą od 6 do 7
  (max. 2 rzędy foteli), Samochód fabrycznie nowy, Rok produkcji: 2014 lub 2015, Dopuszczalna masa całkowita
  (DMC) do 3500 kg, Homologacja typu N1, Kolor biały, Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem spełniający
  aktualne normy emisji spalin Zużycie energii (l na100km): średnie, wyznaczone w jeździe mieszanej
  maksymalnie 9l na100 km (mierzone zgodnie z procedurą ustaloną dla celów badań homologacyjnych). Emisja
  dwutlenku węgla w cyklu mieszanym(średnia) maksymalnie 240 g na 1km (mierzone zgodnie z procedurą
  ustaloną dla celów badań homologacyjnych). Emisja zanieczyszczeń (tlenku azotu, cząstek stałych,
  węglowodorów) zgodnie z normą EURO 5 lub wyższą (mierzone zgodnie z procedurą ustaloną dla celów badań
  homologacyjnych). Pojemność skokowa silnika: od 1900 cm3 do 3000 cm3 2 Moc silnika: minimum 125 KM
  Napęd na oś przednią lub oś tylną Skrzynia biegów manualna. Rodzaj paliwa: olej
  napędowy.Bezpieczeństwo:3.1.System bezpieczeństwa : minimum ABS . Układ kierowniczy ze wspomaganiem
  Poduszka powietrzna kierowcy Bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Centralny zamek zdalnie
  sterowany w kluczyku lub z pilota. Immobiliser Wyposażenie. Elektryczne sterowanie szyb przednich. Elektryczne
  sterowanie lusterek. Podłokietnik kierowcy. Radio z instalacją antenową i zestawem głośników Zestaw
  głośnomówiący. Kamera cofania. Układ klimatyzacji w kabinie pasażerskiej (minimum manualna). Opony 16 cali.
  Dwa komplety opon letnie i zimowe (samochód wyposażony w opony w dostawie). Gaśnica. Trójkąt odblaskowy.
  Hak z możliwością demontażu. Relingi dachowe (bagażnik) plus drabinka (zamontowana na stałe na
  samochodzie). Belka świetlna LED (na dachu) z miejscem na napis.Tapicerka zmywalna: winylowa lub ekoskóra
  (sztuczna skóra). Dywaniki gumowe. Wymiary Długość wnętrza przedziału ładunkowego minimum 3000 mm.
  Wysokość wnętrza przedziału ładunkowego minimum 1900 mm. Ładowność użytkowa (minimalna) pojazdu nie
  mniejsza niż 1000 kg. Oddzielne drzwi boczne dla drugiego rzędu foteli. Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na
  boki (o kąt 260 stopni lub o kąt 270 stopni). Dodatkowo wymagane Półka pod sufitem w przedziale osobowym
  Przegroda pomiędzy przedziałem osobowym a ładunkowym stała, niedemontowalna. Tylna przegroda pełna z
  szybą Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym . Antypoślizgowa zabudowa podłogi przedziału ładunkowego.
  Ściany przedziału ładunkowego zabudowane sklejką drewnianą do pełnej wysokości. Minimum dwa komplety
  oryginalnych kluczyków. Pełnowymiarowe koło zapasowe plus standardowy zestaw do wymiany kół. Instrukcja
  obsługi w języku polskim. Karta pojazdu. Książka serwisowa. Karta Książka gwarancyjna. Komplet dokumentów
  o dopuszczeniu do ruchu po drogach Unii Europejskiej oraz niezbędnych do rejestracji pojazdu. Gwarancja.
  Gwarancja mechaniczna minimum 24 miesiące. Gwarancja na powłoki lakiernicze minimum 24 miesiące.
  Gwarancja antykorozyjna na perforację nadwozia minimum 5 lat. Serwis gwarancyjny w odległości nie większej
  niż 65 km od siedziby Zamawiającego (zakres i terminy przeglądów gwarancyjnych załączone do oferty)Miejsce
  dostawy samochodu: Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk
  Wielkopolski. Przed realizacją zamówienia Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym, celem uzgodnienia
  konkretnego terminu dostawy. Wykonawca poniesie koszty dostawy. Do czasu przekazania przedmiotu
  zamówienia, tj. protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z
  ewentualnym jego uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego
  przedmiotu zamówienia w przypadku: stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy parametrami
  technicznymi dostarczonego przedmiotu zamówienia a przedstawionymi w ofercie, braku dostarczenia
  któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 12 SIWZ, stwierdzenia przez Zamawiającego, iż samochód
  posiada wady fizyczne lub prawne uniemożliwiające użycie przedmiotu zamówienia. Terminem dostawy
  przedmiotu umowy jest dzień podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru samochodu.Okres
  gwarancji liczony jest od dnia następnego po dniu podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 11. Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, Małdyty
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji 16+1 z 2015 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego minimalne wymagania i wyposażenie zawarte są w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ. Wraz z dostarczeniem pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny pakiet ubezpieczeniowy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC, Auto Casco AC/KR, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW), Assistance, na warunkach określonych w Załączniku nr 6 tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie ze SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. Dostarczony przedmiot zamówienia winien: być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać gwarancję (minimalne wymagania dotyczące gwarancji zawarte są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz w Istotnych warunkach umowy - Załącznik nr 5)
 12. Dostawa samochodu osobowego (kombi-van) dla ZWiK w Chełmnie.
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Chełmno
  a) Dostawa samochodu osobowego (typu kombi-van) - 5 osobowego. b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ..
 13. DOSTAWA 2 SZT. AUTOBUSÓW 17-TO MIEJSCOWYCH Z NADWOZIEM TYPU MINIBUS
  Zamawiający: Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Warszawa 60
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa
  2 szt. nowych, wyprodukowanych w 2015 r., nieużywanych i nienaprawianych autobusów osobowych 17-to
  miejscowych z nadwoziem typu MINIBUS, wyprodukowanych i kompletnie wyposażonych przez producenta,
  nieprzerabianych i niedoposażanych poza fabryką. Autobusy muszą być wykonane zgodnie ze wszystkimi
  wymaganiami Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami, muszą być wolne między innymi od wad
  konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie
  Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych. Autobusy muszą być dopuszczone do poruszania się z
  prędkością 100 km/h na podstawie odpowiedniego certyfikatu DEKRA
 14. Dostawa samochodu
  Zamawiający: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 9 osobowego wielozadaniowego samochodu o ładowności do 3,5 T szczegółowo opisanego w załączniku nr 6 (parametry techniczne ).
 15. Dostawa samochodu
  Zamawiający: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 9 osobowego wielozadaniowego samochodu o ładowności do 3,5 T szczegółowo opisanego w załączniku nr 6 (parametry techniczne ).
 16. Dostawa samochodu 9-osobowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej
  Zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka, Nowa Wieś Wielka
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu 9-osobowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. Minimalne wymagania samochodu:
  1) rodzaj pojazdu: samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 2014, typ: VAN/MINIBUS osobowy, ilość miejsc siedzących 9 w układzie 3 rzędy siedzeń po 3 miejsca, długość całkowita pojazdu: do 5300 mm, kolor nadwozia: lakier metalizowany, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
  2) silnik: wysokoprężny (diesel) z turbodoładowaniem, o mocy co najmniej 100 KM, pojemność 1900-2500 cm3, napęd na koła przednie;
  3) wyposażenie minimum: skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa; wspomaganie układu kierowniczego; klimatyzacja II strefowa; poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera; ABS; zabezpieczenie przed kradzieżą: immobiliser, centralny zamek, alarm; szyba czołowa odbijająca promienie świetlne; przeszklenie boczne części pasażerskiej; drzwi boczne przesuwne; zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz; drzwi tylne; rozmieszczenie siedzeń: przód - podwójny fotel + fotel kierowcy; trzy fotele w drugim rzędzie siedzeń; 3-osobowa kanapa w trzecim rzędzie siedzeń; odległość między rzędami siedzeń - min. 40 cm; II i III rząd foteli na szybkozłączach w celu szybkiego demontażu; regulacja wysokości kierownicy; siedzenie kierowcy z regulacją wysokości oraz podparciem odcinka lędźwiowego, wyposażone w podłokietnik; wszystkie fotele z zagłówkami wyposażonymi w regulację wysokości oraz pasy bezpieczeństwa; wykończenie wnętrza: podsufitka i boki wyłożone tworzywem sztucznym, podłoga wyłożona wykładziną gumową antypoślizgową; ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej; niezależne ogrzewanie postojowe Webasto; radioodtwarzacz, CD, MP3, USB + wyświetlacz temperatury powietrza; system bezprzewodowej obsługi telefonu (bluetooth lub równoważny); dodatkowy komplet opon letnich z felgami; koło zapasowe pełnowymiarowe; system ESP stabilizator toru jazdy; komputer pokładowy; apteczka spełniająca wymogi DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe 9 szt., gaśnica, zapasowy komplet żarówek
 17. ZP/16/2014
  Zamawiający: Agencja Wywiadu, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia była dostawa siedmiu samochodów osobowych dla potrzeb Agencji Wywiadu w podziale na pięć części:
  - część I samochód osobowy grupy furgonetki klasy H z napędem na wszystkie koła 1 szt.,
  - część II samochód osobowy grupy podstawowej klasy B mały z nadwoziem typu hatchback 5-cio drzwiowy 3 szt.,
  - część III samochód osobowy grupy podstawowej klasy C z napędem na wszystkie koła 1 szt.,
  - część IV samochód osobowy grupy podstawowej klasy C typu kombi 1 szt.,
  - część V samochód osobowy grupy mikrobusy Klasa I 9-cio osobowy (1+8) 1 szt.
 18. Zakup autobusu 17+1 do przewozu osób w Oddziale ZUS w Szczecinie
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie, Szczecin
  Zakup autobusu 17+1 do przewozu osób, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2014r., spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, posiadający wszelkie wymagane przepisami homologacje, o następujących parametrach:
  1) samochód osobowy 17+1 siedzeń
  2) dwa rzędy siedzeń, ostatni rząd z możliwością szybkiego demontażu
  3) drzwi boczne odsuwane z szybami
  4) drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami
  5) przyciemniane szyby w tylnej części
  6) halogenowe reflektory
  7) przednie światła przeciwmgielne
  8) dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz
  9) poduszki powietrzne przednie
  10) pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe ( wszystkie fotele)
  11) siedzenia tapicerowane odchylane z zagłówkami , obicie welurowe
  12) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną
  13) pokrycie ścian, sufitu tapicerką miękką
  14) ABS( hamulce tarczowe z przodu i z tyłu)
  15) wspomaganie układu kierowniczego
  16) autoalarm
  17) zamek drzwi centralny
  18) immobilizer
  19) czujnik parkowania z przodu i z tyłu
  20) tachograf
  21) komputer pokładowy z funkcją rejestracji ilości spalanego paliwa
  Zakup autobusu 17 + 1 do przewozu osób
  271/PN/D/21/2014
  22) klimatyzacja dwustrefowa
  23) radioodtwarzacz CD, zestaw głośnomówiący Bluetooth, MP3, USB
  24) głośniki w części przedziału kierowcy i przedziale pasażerów
  25) silnik wysokoprężny o mocy od 140 - 180 KM
  26) skrzynia biegów 6 stopniowa
  27) tempomat
  28) hak holowniczy
  29) emisja CO2 maksymalnie do200g/km
  30) emisja zanieczyszczeń wg normy EURO 5 EURO 6
  31) podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica z aktualnym terminem ważności
  32) książka gwarancyjna w języku polskim
  33) kolor do wyboru Zamawiającego szary lub srebrny lub granatowy,
  34) instrukcja obsługi w języku polskim
  35) przebieg między przeglądowy nie mniejszy niż 30 tysięcy km. lub co 24 miesiące, w zależności od tego który z przypadków nastąpi wcześniej,
  36) koło zapasowe.
  Wykonawca dostarczy oferowany pojazd do Autoryzowanej Stacji Obsługi Samochodów danej mar-ki, na terenie miasta Szczecina, lub w przypadku braku ASO na terenie miasta Szczecina do wska-zanej Autoryzowanej Stacji Obsługi Samochodów danej marki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  Gwarancja na silnik, części mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne oraz elementy wyposażenia - zgodnie z gwarancją producenta lecz nie krócej niż 24 miesiące. Gwarancja na perforację blach nadwozia: zgodnie z gwarancją producenta lecz nie krócej niż 24 miesiące.
 19. Zakup i dostawa samochodów
  Zamawiający: Służba Wywiadu Wojskowego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania ofertowe. Zadanie ofertowe nr 1: zakup i dostawa samochodu osobowego typu mikrobus w liczbie 3 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1A do niniejszej SIWZ; Zadanie ofertowe nr 2: zakup i dostawa samochodu osobowo-dostawczego typu VAN w liczbie 1 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1B do niniejszej SIWZ; Zadanie ofertowe nr 3: zakup i dostawa samochodu typu chłodnia (VAN) w liczbie 1 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1C do SIWZ
 20. Dostawa samochodu ciężarowego do 3,5 t dla I Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Senatorskiej 6/8
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, Warszawa
  Dostawa samochodu ciężarowego do 3,5 t dla I Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Senatorskiej 6/8
 21. Kupno/dostawa samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5t, siedmiomiejscowego z podwójną kabiną oraz skrzynią ładunkową typu wywrót trójstronny.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni, Syrynia
 22. DOSTAWA 1 SAMOCHODU OSOBOWEGO 7-MIO MIEJSCOWEGO KLASY ŚREDNIEJ LUB WYŻSZEJ ŚREDNIEJ Z NADWOZIEM TYPU VAN (oznaczenie sprawy: ZP-49-Log-2013)
  Zamawiający: Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Warszawa 60
 23. DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO
  Zamawiający: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa
 24. Dostawa fabrycznie nowego 6/7 osobowego samochodu ciężarowego podrodzaj - skrzyniowy dla Urzędu Miejskiego w Ryglicach
  Zamawiający: Burmistrz Ryglic, Ryglice
 25. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu kombivan dla potrzeb Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Miejskiej w Tarnowie
  Zamawiający: Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Miejska, Tarnów
 26. Dostawa samochodów osobowych - szt. 2 dla potrzeb Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; nr sprawy: UM-ZP-262-08/13
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
 27. Dostawa samochodów typu Pickup i SUV na potrzeby OTKZ.
  Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 28. Dostawa fabrycznie nowego samochodu o nadwoziu typu pick-up (podwójna kabina) dla Katedry Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 29. Dostawa samochodów
  Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 30. Zakup samochodu
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
 31. Dostawa samochodu osobowo- dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku, Nisko
 32. Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych
  Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Katowice
 33. Dostawa samochodów
  Zamawiający: Metro Warszawskie Sp. z o.o., Warszawa
 34. Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan dla Biblioteki Narodowej, al. Niepodległości 213
  Zamawiający: Biblioteka Narodowa, Warszawa
 35. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wyposażonego w silnik przystosowany do spalania biopaliw ciekłych na potrzeby Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Kołobrzegu, Kołobrzeg
 36. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
  Zamawiający: Urząd Kontroli Skarbowej, Katowice
 37. Dostawa samochodu osobowego 7-miejscowego klasy średniej lub wyższej średniej z nadwoziem typu VAN, spr. nr ZP-57-Log-2012.
  Zamawiający: Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Warszawa 60
 38. Przetarg nieograniczony na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15
  Zamawiający: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Rzeszów
 39. Zakup samochodu osobowego w celu dowozu uczniów do szkół
  Zamawiający: Gmina Nędza, Nędza
 40. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Mielnik
  Zamawiający: Gmina Mielnik, Mielnik
 41. Dostawa samochodu osobowego
  Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin
 42. ZP/16/2012
  Zamawiający: Agencja Wywiadu, Warszawa
 43. Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Organizacji i Nadzoru, Referat Administracyjno-Gospodarczy, Bielsko-Biała
 44. Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu towarowo- osobowego do 3,5t
  Zamawiający: Jednostka Budżetowa "Zieleń Miejska", Łęczyca
 45. Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 t
  Zamawiający: Nadleśnictwo Mińsk, Mińsk Mazowiecki
 46. Dostawa specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 (furgon) dla OSP w Czerwonej Wodzie
  Zamawiający: Gmina Węgliniec, Węgliniec
 47. Sprzedaż wraz z dostawą samochodu osobowego dla Izby Celnej w Opolu
  Zamawiający: Izba Celna w Opolu, Opole
 48. Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Rybniku
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Rybniku, Rybnik
 49. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t wyposażonego w samowyładowczą skrzynię stalową
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, Jaworzno
 50. Przetarg nieograniczony na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z zabudową kontener - izoterma dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
  Zamawiający: Powiat Gostyniński, Gostynin
 51. Dostawa samochodu osobowego dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy - część 1 (drugi przetarg).
  Zamawiający: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa
 52. Dostawa samochodu służbowego oznakowanego na potrzeby Izby Celnej we Wrocławiu
  Zamawiający: Izba Celna we Wrocławiu, Wrocław
 53. Dostawa samochodu dostawczego z windą załadunkową
  Zamawiający: Izba Celna w Warszawie, Warszawa
 54. Dostawa samochodu osobowego
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Białystok
 55. Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Izby Celnej w Opolu.
  Zamawiający: Izba Celna w Opolu, Opole
 56. Zakup dwóch samochodów ciężarowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
  Zamawiający: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Kielce
 57. Dostawa 2 samochodów osobowych dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców
  Zamawiający: Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa
 58. Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu 9-ciu osób łącznie z kierowcą
  Zamawiający: Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Bielsko-Biała
 59. przetarg nieograniczony na dostawę samochodów z napędem na 4 koła z nadwoziem typu pick up, ZP IBS PAN/07/0211
  Zamawiający: Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
 60. Dostawa samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up z napędem 4x4 na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Wałbrzych
 61. Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Knurów
  Zamawiający: Urząd Miasta Knurów, Knurów
 62. Zakup samochodu ciężarowo - osobowego
  Zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej, Końskie
 63. Przetarg nieograniczony do 125 000 EURO na dostawę 2 samochodów osobowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, Wrocław
 64. Zakup 2 szt. samochodów osobowych. CPV 34110000-1
  Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Wrocław
 65. Dostawa samochodu osobowego z homologacją samochodu ciężarowego dla Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie
  Zamawiający: Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie, Szczecin
 66. Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku
  Zamawiający: Miasto Białystok, Białystok
 67. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Sierpc
 68. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego.
  Zamawiający: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa, Olsztyn
 69. Dostawa samochodu osobowego
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S. z o. o., Dąbrowa Górnicza
 70. Dodatkowe wyposażenie samochodu osobowego
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S. z o. o., Dąbrowa Górnicza
 71. Zakup samochodu dostawczo - osobowego w ramach zakupów inwestycyjnych dla BBOSiR.
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
 72. Dostawa samochodu ciężarowego o masie całkowitej 3500 kg wyposażonego w skrzynię stalową i hak holowniczy
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, Jaworzno
 73. Dostawa samochodu towarowo osobowego fabrycznie nowego rok produkcji 2010 dla Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicch
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Spytkowice
 74. Dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego samochodu dostawczego do 3,5 T - rok produkcji 2010
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski
 75. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Czarnej, Czarna
 76. PIW/2/ZP/2010
  Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Siedlce
 77. Dostawa 3 sztuk samochodów osobowych dla potrzeb Izby Celnej w Warszawie
  Zamawiający: Izba Celna w Warszawie, Warszawa
 78. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o pojemności do 3,5 tony na potrzeby Izby Celnej w Białymstoku.
  Zamawiający: Izba Celna w Białymstoku, Białystok
 79. Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowo-ternowego, wyprodukowanego w 2010r., z napędem na 4 koła, z silnikiem wysokoprężnym, 5-osobowego.
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk
 80. Dostawa samochodu dla Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
  Zamawiający: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Warszawa
 81. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
  Zamawiający: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, Poznań
 82. Zakup i dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie.
  Zamawiający: Pierwszy Urząd Skarbowy, Częstochowa
 83. Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego towarowo-osobowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Gryfice
 84. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 tony, przeznaczonego do celów służbowych dla Urzędu Skarbowego w Legnicy
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Legnicy, Legnica
 85. Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Urzedu Morskiego w Szczecinie.
  Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin
 86. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przeznaczonego do celów slużbowych dla Dolnosląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.
  Zamawiający: Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu, Wrocław
 87. ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk
 88. Dostawa trzech samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t., ze skrzynią ładunkową i przewozu 7 osób na potrzeby Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin
 89. Dostawa 2 samochodów osobowych typu VAN i samochodu ciężarowego
  Zamawiający: Kancelaria Sejmu RP, Warszawa
 90. Zakup samochodu osobowo-dostawczego wraz z dostawą do Zamawiającego
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Rybnik
 91. Dostawa samochodu z napędem 4 x4
  Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 92. Dostawa samochodu ciężarowego.
  Zamawiający: Izba Celna w Poznaniu, Poznań
 93. DOSTAWA RUCHOMEGO LABORATORIUM POMIAROWEGO NA BAZIE SAMOCHODU DOSTAWCZEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3500 KG
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 94. Dostawa pojazdu ciężarowo-osobowego.
  Zamawiający: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta, Nieporęt
 95. Dostawa samochodu skrzyniowego dla Samodzielnej Grupy Remontowej UG-1 szt.
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 96. Dostawa (leasing operacyjny) samochodu dostawczego z urządzeniem dźwigowym dla Zakładu Obsługi Urządzeń Komunalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Stargard Szczeciński
 97. DOSTAWA SAMOCHODU UŻYTKOWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 3,5T
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 98. Dostawa nowego samochodu dostawczego
  Zamawiający: Powiat Żywiecki - Powiatowy Zarząd Dróg, Żywiec
 99. dostawa samochodu terenowego
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 100. Dostawa 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego dla O.S.P. Winiarki
  Zamawiający: Gmina Dwikozy, Dwikozy
 101. dostawa samochodu ciężarowego
  Zamawiający: Izba Celna w Poznaniu, Poznań