Kogo reprezentuje osoba

Szulc Emilia Halina

w KRS

Emilia Halina Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Emilia
Drugie imię:Halina
Nazwisko:Szulc
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Człuchów (Pomorskie), Rzeczenica (Pomorskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Apalczyk Hanna Anna, Baprawski Jan, Bytner Józef Wojciech, Chałanicz Ireneusz, Drozd Grażyna Urszula, Dwojak Andrzej Adam, Gliszczyńska Jadwiga, Kamińska Bogusława Elżbieta, Kraska Grażyna Dorota, Kudrawców Zbigniew, Mirosław Jadwiga, Szulta Elżbieta, Zielińska Krystyna Maria

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamiak Kolat Dorota, Bednarek Danuta, Chabowska Dokonywania Wszelkich, Czarniecka Mirosława, Dobek Anna, Ezop Anna Maria, Frącz Joanna Justyna, Friede Daniel, Guschok Soboń Anna Katarzyna, Gwizdała Henryk Franciszek, Janta Lipiński Marian Zygfryd, Kałwińska Aniela, Kałymon Magdalena, Kieliszek Wioletta Maria, Kozłowska Krystyna, Kołodziej Bronisław, Krasienkiewicz Leon, Krassowska Katarzyna Anna, Kruk Halina, Kurowski Adam, Kusek Danuta, Makowska Barbara, Michalski Wojciech Antoni, Mieder Katarzyna, Mielnik Jan, Mikołajczyk Mariola, Miluszkiewicz Jarosław, Misztal Agnieszka, Napiórkowska Elżbieta, Nicpoń Mariusz, Orzłowski Tadeusz, Pacuła Iwona Monika, Parzyjagła Iwona Magdalena, Pęcherzewska Laskowska Maria Jolanta, Rekowska Bożena Mariola, Siutkowska Bożena, Tarlach Joanna, Warda Justyna, Wałach Bożena, Wilkowska Dorota Magdalena, Wirkus Dorota, Zawadka Agnieszka

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójcik Agnieszka

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Człuchowie, Człuchów − KRS 0000085632
 2. Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ględowo − KRS 0000251578
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Czarnem, Czarne − KRS 0000033116
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Rzeczenicy, Rzeczenica − KRS 0000026334
 5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki, Gdańsk − KRS 0000226640
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Rzeczenicy, Rzeczenica − KRS 0000509911
 7. Stowarzyszenie Brygada Inki, Czarne − KRS 0000663680
 8. Stowarzyszenie Inspiracja, Czarne − KRS 0000619190
 9. Stowarzyszenie Kobiety W Działaniu, Rzeczenica − KRS 0000378645
 10. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bińcze, Biernatka, Raciniewo, Bińcze − KRS 0000383161
 11. Stowarzyszenie Zawsze Razem, Rzeczenica − KRS 0000579832
 12. Yacht Klub Człuchów, Człuchów − KRS 0000201092
 13. Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw Jagoda, Grzymisław − KRS 0000205363

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy, Debrzno − KRS 0000257032
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Debrznie, Debrzno − KRS 0000072116
 3. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego W Słupsku, Słupsk − KRS 0000072045
 4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Człuchowie, Człuchów − KRS 0000122989
 5. Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Sp. Z O.O., Czarne − KRS 0000029816
 6. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa Debrzynka, Debrzno − KRS 0000130278
 8. Spółdzielnia Rzemieślnicza Novena, Człuchów − KRS 0000151870
 9. Spółdzielnia Socjalna Qrtyna Project, Chojnice − KRS 0000498110
 10. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno, Debrzno − KRS 0000055538
 11. Zachodniopomorska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa, Szczecin − KRS 0000075196
 12. Zakład Gospodarki Komunalnej W Rzeczenicy Sp. Z O.O., Rzeczenica − KRS 0000408110
 13. Zrzeszenie Plantatorów Ziemniaka Rola, Człuchów − KRS 0000184160
 14. Zrzeszenie Producentów Zbóż i Rzepaku Rola, Człuchów − KRS 0000076386

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Obsługa bankowa budżetu Gminy Przechlewo oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w latach 2011 - 2016
  Zamawiający: Urząd Gminy Przechlewo, Przechlewo
  1.Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Przechlewo oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w latach 2011-2016

  2. Obsługa bankowa budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych obejmuje:
  2.1. Bieżącą obsługę bankową:
  a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz
  rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem
  środków otrzymanych z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej,
  b) realizację poleceń przelewu,
  c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
  e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi
  2.2. Pozostałe usługi bankowe:
  a) udzielenie poręczeń i pełnomocnictw,
  b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie,
  c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
  d) przechowywanie depozytów,
  2.3 Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym
  a) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1 - miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszony lub powiększony o marżę banku przy kapitalizacji miesięcznej. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy.
  2.4.Oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych
  a) możliwość lokowania środków na lokatach terminowych ( w tym również typu overnight) obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych pomniejszonej lub powiększonej o stałą marżę banku.
  2.5. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
  a) instalacja systemu,
  b) obsługa systemu,
  c) przeszkolenie pracowników,
  2.6. Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej:
  a) w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia każdego roku,
  b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco.
  2.7. Zamówieniem objęte są następujące jednostki organizacyjne Gminy Przechlewo;
  a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie
  REGON 005332296
  NIP 843-000-28-27
  b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie
  REGON 005312187
  NIP 843-10-62-665
  c) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie
  REGON 000771387
  NIP 843-000-28-33
  d) Gminne Centrum Kultury
  REGON 220323916
  NIP 843-155-61-20

  e) Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie
  REGON 000918063
  NIP 843-14-71-381
  f) Zespół Szkół w Przechlewie
  REGON 221083911
  NIP 843-16-01-837
  g) Przedszkole Publiczne w Przechlewie
  REGON 770531882
  NIP 843-16-01-820
  h) Szkoła Podstawowa w Sąpolnie
  Regon 001141228
  NIP 843-16-01-814
  i) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przechlewie
  REGON 770790543
  NIP 853-10-59-76
  j) Urząd Gminy Przechlewo
  REGON 000543025
  NIP 843-10-62-694

  2.8. Miejscem wykonania zamówienia jest Gmina Przechlewo

  Uwaga:

  2.9. Wykonawca nie będzie pobierał opłat:
  a) tytułem wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy
  i jednostek organizacyjnych ( podatków , opłat lokalnych oraz innych należności
  budżetowych);
  b) tytułem wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunku Gminy
  i jednostek organizacyjnych; za wyjątkiem list wypłat gotówkowych.
  c) tytułem otwarcia rachunku bankowego ( w PLN i walucie obcej ) stanowiącego
  subkonto rachunku podstawowego budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych;
  d) wyciągów z rachunku bankowego;
  e) za prowadzenie rachunków Gminy oraz samorządowych jednostek
  organizacyjnych;
  f) za instalację i prowadzenie systemu Home Banking oraz przeszkolenie pracowników.
  2.10. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania pełnego oprogramowania
  związanego z systemem bankowości elektronicznej korporacyjnej, przeszkolenia pracowników oraz bezpłatnego użyczenia wyposażenia technicznego ( o ile posiadany
  przez Urząd Gminy i jednostki system nie będzie współpracował z systemem Wykonawcy).

  2.11. Wykonawca będzie zawierał umowy na prowadzenie obsługi bankowej ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Przechlewo
 2. Obsługa bankowa budżetu Gminy Człuchów oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Człuchów, Człuchów
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Człuchów oraz jej jednostek organizacyjnych. Obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje: 2.1. Bieżącą obsługę bankową: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej, b) realizację poleceń przelewu, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) dokonywanie wypłat gotówkowych, e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi. 2.2 Pozostałe usługi bankowe: a) udzielenie poręczeń i pełnomocnictw, b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie, c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, d) przechowywanie depozytów. 2.3 Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym a) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1 - miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy , pomniejszony o marżę banku przy kapitalizacji miesięcznej . Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. 2.4 Oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych a) możliwość lokowania środków na lokatach terminowych ( w tym również typu overnight) obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych pomniejszonej o stałą marżę banku. 2.5 Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: a) instalacja systemu, b) obsługa systemu, c) przeszkolenie pracowników. 2.6 Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej: a) w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia każdego roku, b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. 2.7. Zamówieniem objęte są następujące jednostki organizacyjne Gminy Człuchów: a) Urząd Gminy w Człuchowie, b) Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów w Człuchowie, c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, d) Straż Gminna w Człuchowie, e) Gimnazjum Gminne w Rychnowach, f) Szkoła Podstawowa w Rychnowach, g) Szkoła Podstawowa w Polnicy, h) Szkoła Podstawowa w Wierzchowie, i) Szkoła Podstawowa w Stołcznie, j) Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy, k) Samorządowe Przedszkole w Polnicy, l) Samorządowe Przedszkole w Wierzchowie, m) Samorządowe Przedszkole w Ględowie
 3. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 r w wysokości 1 100 000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy, Czarne
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1) Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 r w wysokości 1 100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/293/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  Pozyskane środki z kredytu przeznacza się na finansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych w uchwale budżetowej na 2010 z późniejszymi zmianami.
  2) Okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do 31 grudnia 2015 roku.
  3) Pobieranie kredytu w dwóch transzach:
  a) I transza - do 19 listopada 2010 r. w kwocie 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100),
  b) II transza - do 15 grudnia 2010 r. w kwocie 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100),
  Wykonawca postawi środki finansowe do dyspozycji Zamawiającego poprzez ich przelanie na rachunek bankowy budżetu gminy: BS Człuchów o/ Czarne 77 9326 0006 0040 0116 2000 0100.
  4) Okres karencji przy spłacie kredytu - do 31 grudnia 2010 r.
  5) Koszty obsługi kredytu:
  a) oprocentowanie kredytu będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę i inne opłaty zaproponowane przez bank wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
  b) prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 1 100 000,00 zł. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty które są związane z uruchomieniem kredytu.
  6) Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  7) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych w dniu 15- tego każdego miesiąca. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia i płatne miesięcznie.
  8) Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych w dniu 15- tego każdego miesiąca:
  a) w roku 2011 - 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
  tj. 12 rat x 15 000,00 zł,
  b) w roku 2012 - 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
  tj. 12 rat x 15 000,00 zł,
  c) w roku 2013 - 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
  tj. 12 rat x 15 000,00 zł,
  d) w roku 2014 - 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
  tj. 12 rat x 5 000,00 zł,
  e) w roku 2015 - 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),
  tj. 11 rat x 41 666,00 zł i 12 rata w wysokości 41 674,00 zł.
  9) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową.
  10) Marża banku zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej.
  11) Zamawiający zastrzega sobie prawo:
  a) nie wykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat,
  b) wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu skrócenia okresu kredytowania,
  c) zrefundowania z kredytu wydatków poniesionych przed uruchomieniem transzy kredytu,
  d) ewentualne uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu
 4. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego
  Zamawiający: Gmina Człuchów, Człuchów
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku, w którym zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy złotówkowy w kwocie 1 900 000,00 złotych
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy na kwotę 1 579 000,00 złotych
  Zamawiający: Gmina Rzeczenica, Rzeczenica
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy na kwotę 1 579 000,00 złotych.
  - Kwota kredytu: 1 579 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
  - Okres kredytowania: od zawarcia umowy do 31.12.2016 roku.
  - Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo niezwłocznie po podpisaniu umowy.
  - Wypłata środków nastąpi w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy.
  - Okres karencji w spłacie kapitału obejmować będzie czas od dnia wypłaty do 31.03.2011 r.
  - Prowizja 0 % za przedterminową spłatę kredytu.
  - Odsetki płatne kwartalnie (kwartały kalendarzowe) w ostatnim dniu ostatniego miesiąca kwartału. O wysokości odsetek do zapłaty bank poinformuje każdorazowo kredytobiorcę, na co najmniej 5 dni przed terminem płatności.
  - Spłata kredytu w 24 ratach kwartalnych w latach 2011-2016, płatnych w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego w wysokości 65 830,00 zł (pierwsza rata kapitałowa) i 65 790,00 zł (pozostałe 23 raty kapitałowe).
  - Na ogólny koszt obsługi kredytu składa się: oprocentowanie kredytu (w tym WIBOR 3 M, marża banku), prowizja, opłata przygotowawcza.
  - W trakcie obowiązywania umowy obowiązywał będzie WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego każdego kwartału poprzedzającego kwartał naliczenia odsetek.
  - Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przy naliczaniu odsetek - w okresie obsługi kredytu kalendarza odsetkowego actual/365/366.
  - Terminy płatności rat kapitałowych mogą ulec przesunięciu pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności na czas oznaczony. Wniosek powinien być złożony w banku najpóźniej na 30 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Przesunięcia są możliwe w przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanej przez zwiększone wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innych podobnych okoliczności albo też w przypadku załamania dochodów budżetowych spowodowanych niekorzystną sytuacją gospodarczą. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na niezmienionych zasadach określonych w ofercie i umowie. Po każdorazowym przesunięciu terminu spłaty raty kapitałowej bank dokona stosownego przeliczenia tabeli spłaty rat kapitałowych i odsetkowych stosownie do treści wniosku Zamawiającego o odroczeniu terminu płatności. Z tytułu wymienionych czynności bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji.
  - W przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanej przez zwiększone wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innych podobnych okoliczności albo też w przypadku załamania dochodów budżetowych spowodowanych niekorzystną sytuacją gospodarczą, strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas oznaczony. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania określonego w umowie. Oprocentowanie będzie naliczane na zasadach zaproponowanych w ofercie. Z tytułu przedłużenia terminu spłaty kredytu bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji.
  - Zamawiający zastrzega możliwość spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania, jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż wynikających z harmonogramu spłat. Zdarzenie jest możliwe w przypadku osiągnięcia przez Zamawiającego dobrego wyniku finansowego potwierdzonego nadwyżką budżetową. Wcześniejsza spłata kapitału wymaga uprzednio złożenia przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia z 30 dniowym wyprzedzeniem. Bank dokona stosownego przeliczenia rat kapitałowych i odsetkowych odpowiednio do treści złożonego wniosku. Za powyższą czynność bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji.
  - Sposób zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową.
  - Wykorzystanie kredytu: do 28.10.2010 r.

Inne osoby dla Szulc (889 osób):