Kogo reprezentuje osoba

Szulc Łukasz Jan

w KRS

Łukasz Jan Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Łukasz
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Szulc
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Kalisz (Wielkopolskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzeski Sławomir, Graczyk Danuta Maria, Grygorcewicz Beata Agnieszka, Grygorcewicz Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ekosystem Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000273908

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyjazdowych
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Rzeszów
  Treningi zarządzania budżetem domowym (2-dniowy wyjazd), Zajęcia warsztatowe z radzenia sobie z trudnymi emocjami, przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w relacjach interpersonalnych oraz samoświadomość własnych emocji (2-dniowy wyjazd)
 2. Przeszkolenie i udzielenie wsparcia beneficjentom biorącym udział w projekcie systemowym Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Toruń
  1. Przeszkolenie i udzielenie wsparcia 616 beneficjentom biorącym udział w projekcie systemowym Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, w następujących blokach:

  2. Przedmiot zamówienia składa się z 32 części:

  1) Część 1 zamówienia - Podniesienie umiejętności fryzjerskich - stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;
  2) Część 2 zamówienia - Podniesienie umiejętności techniczno-remontowych - stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;
  3) Część 3 zamówienia - Podniesienie umiejętności ekonomicznego gotowania I - stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ;
  4) Część 4 zamówienia - Podniesienie umiejętności krawieckich - stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ;
  5) Cześć 5 zamówienia - Zajęcia z osobami depresyjnymi - stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ;
  6) Część 6 zamówienia - Zajęcia z osobami zagrożonymi alkoholizmem - stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ;
  7) Cześć 7 zamówienia - Podniesienie umiejętności w zakresie stylizacji paznokci oraz umiejętności kelnerskich - stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ;
  8) Część 8 zamówienia - Podniesienie umiejętności remontowych (malarz-tapeciarz) I - stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ;
  9) Cześć 9 zamówienia - Zajęcia z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym - stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ;
  10) Cześć 10 zamówienia - Podniesienie umiejętności opieki nad dzieckiem - stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ;
  11) Część 11 zamówienia - Klub Zajęcia w zakresie podniesienia umiejętności wykonywania drobnych prac remontowych I - stanowi załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ;
  12) Część 12 zamówienia - Zajęcia w zakresie podniesienia umiejętności obsługi komputera - stanowi załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ;
  13) Część 13 zamówienia - Zajęcia w zakresie podnoszenia umiejętności efektywnej nauki - stanowi załącznik nr 13 do niniejszej SIWZ;
  14) Część 14 zamówienia - Zajęcia z osobami zaburzonymi psychicznie - stanowi załącznik nr 14 do niniejszej SIWZ;
  15) Cześć 15 zamówienia - Podniesienie umiejętności ekonomicznego gotowania II - stanowi załącznik nr 15 do niniejszej SIWZ;
  16) Cześć 16 zamówienia - Podniesienie umiejętności remontowych (malarz-tapeciarz) II - stanowi załącznik nr 16 do niniejszej SIWZ;
  17) Cześć 17 zamówienia - Podniesienie umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych i obsługi komputera - stanowi załącznik nr 17 do niniejszej SIWZ;
  18) Cześć 18 zamówienia - Podniesienie umiejętności w zakresie kompetencji życiowych - stanowi załącznik nr 18 do niniejszej SIWZ;
  19) Cześć 19 zamówienia - Zajęcia dla osób bezdomnych - stanowi załącznik nr 19 do niniejszej SIWZ;
  20) Cześć 20 zamówienia - Program Aktywności lokalnej - stanowi załącznik nr 20 do niniejszej SIWZ;
  21) Cześć 21 zamówienia - Zajęcia dla młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych i usamodzielnionych - stanowi załącznik nr 21 do niniejszej SIWZ;
  22) Cześć 22 zamówienia - Zajęcia dla osób z rodzin zastępczych - stanowi załącznik nr 22 do niniejszej SIWZ;
  23) Cześć 23 zamówienia - Zajęcia dla rodziców z problemami op-wych. - stanowi załącznik nr 23 do niniejszej SIWZ;
  24) Cześć 24 zamówienia - Podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi - stanowi załącznik nr 24 do niniejszej SIWZ;
  25) Cześć 25 zamówienia - Podniesienie umiejętności w zakresie rozwiązywania sporów i konfliktów w rodzinie bez używania przemocy - stanowi załącznik nr 25 do niniejszej SIWZ;
  26) Cześć 26 zamówienia - Profilaktyka zachowań społecznych - stanowi załącznik nr 26 do niniejszej SIWZ;
  27) Cześć 27 zamówienia - Zajęcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie - stanowi załącznik nr 27 do niniejszej SIWZ;
  28) Cześć 28 zamówienia - Zajęcia dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym - stanowi załącznik nr 28 do niniejszej SIWZ;
  29) Cześć 29 zamówienia - Podniesienie umiejętności psychologiczno-społecznych - stanowi załącznik nr 29 do niniejszej SIWZ;
  30) Cześć 30 zamówienia - Skierowanie na zajęcia do szkoły - stanowi załącznik nr 30 do niniejszej SIWZ;
  31) Cześć 31 zamówienia - Zajęcia z elementami TSR - stanowi załącznik nr 31 do niniejszej SIWZ;
  32) Cześć 32 zamówienia - Zajęcia z asystentem rodzinnym - stanowi załącznik nr 32 do niniejszej SIWZ;
  3. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie przez Zamawiającego i dostarczony wykonawcy w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu każdej z części zamówienia. Podlega to uzgodnieniu z Wykonawcą.
  4. Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w każdym dniu tygodnia, także w soboty i niedziele w godzinach pomiędzy godz. 8:00 i 20:00.