Kogo reprezentuje osoba

Szulc Roman Józef

w KRS

Roman Józef Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Roman
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Szulc
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bańkowski Jerzy Romuald, Barczuk Jacek Jan, Krawiec Ryszard Marian, Krawiec Wiesława Bogusława, Szulc Jakub Roman, Taraziewicz Artur Mirosław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamek Marek Bogdan, Barczuk Jacek Jan, Berg Van Den Jan, Dord Van Hans, Krawiec Ryszard Marian, Taraziewicz Artur, Teisseyre Maria Teresa, Volmuller Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zieliński Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Flip Sp. Z O.O., Oborniki Śląskie − KRS 0000667038
 2. Geotrade Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000207632
 3. Hydrozagadka Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000552264
 4. It Amp; T Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000103972
 5. Itr Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000475777
 6. Itt Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000521387
 7. Stowarzyszenie Wrocławianie, Wrocław − KRS 0000097568
 8. Związek Pracodawców Branży Usług Inżynierskich, Warszawa − KRS 0000386575

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Arcadis Ekokonrem Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000138205
 2. Arcadis Polska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000232718
 3. Arcadis Project Consulting Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000191008
 4. Arcadis Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000052905
 5. Centrum Usług Proekologicznych Sektora Naftowego Cpn Ekoserwis Sp. Z O.O., Czerwieńsk − KRS 0000041644
 6. Ekopaliwa Ep Sp. Z O.O., Czerwieńsk − KRS 0000238498
 7. Fundacja Harmonia Mundi, Wrocław − KRS 0000277169
 8. Klub Tańca Sportowego Olimp, Wrocław − KRS 0000219102
 9. Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe Czyste Powietrze Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000050578
 10. Przedsiębiorstwo Projektowo-wdrożeniowe Pure-air Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000117184
 11. Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe Wrogeo Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000113820

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Zamówienie uzupełniające do wykonania usługi w zakresie kompleksowej obsługi eksploatacyjnej instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych Maślice przy ul. Koziej we Wrocławiu
  Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., Wrocław
  Zakres zamówienia obejmuje:
  1) pomiary ilości i jakości biogazu w kontenerowej stacji zbiorczej biogazu (w tym pomiar stężenia CH4, CO2, ciśnienia i przepływu) wraz z regulacją zaworów i optymalizacją parametrów biogazu w każdej studni odgazowującej - jeden raz na miesiąc,
  2) obsługę eksploatacyjną kontenera ssawy gazowej, analizatora i automatyki,
  3) obchód instalacji wraz z oceną stanu technicznego oraz pisemne raportowanie na bieżąco zauważonych usterek, awarii,
  4) prowadzenie na bieżąco dziennika eksploatacji instalacji,
  5) sporządzanie sprawozdań z monitoringu biogazu na składowisku, spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523),
  6) całodobową gotowość do:
  a) podjęcia niezbędnych działań związanych z wymianą zużytych, uszkodzonych elementów instalacji,
  b) usunięcia awarii, usterki instalacji w przypadku nagłych zdarzeń losowych, zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz mogących mieć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne,
  c) wymiany zużytych, uszkodzonych elementów instalacji w ciągu 96 godzin od chwili zgłoszenia,
  7) przyjęcie zgłoszenia o awarii, usterce instalacji (telefonicznie, e-mailem, faxem) od zamawiającego, działającego za pośrednictwem Ekosystem Sp. z o.o., lub wskazanych przez niego osób; w przypadku awarii, usterki wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia i rozpoznania sytuacji awaryjnej w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia lub stwierdzenia przez wykonawcę, usunięcia awarii, usterki w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia lub stwierdzenia przez wykonawcę.
 2. WYKONANIE OPERATU WODNO-PRAWNEGO NA ODPROWADZANIE DO WÓD POWIERZCHNIOWYCH OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z TERENU 4 WOG GLIWICE, KOMPLEKS W KRAPKOWICACH. Realizacja przedmiotu umowy wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie do wód powierzchniowych oczyszczonych ścieków sanitarnych oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4217 w Gliwicach, kompleksie wojskowy w Krapkowicach.
 3. Kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych Maślice przy ul. Koziej we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych Maślice przy ul. Koziej we Wrocławiu. 2.Zakres zamówienia obejmuje: 2.1.Pomiary ilości i jakości biogazu w kontenerowej stacji zbiorczej biogazu (w tym pomiar stężenia CH4 , CO¬¬2 , ciśnienia i przepływu) wraz z regulacją zaworów i optymalizacją parametrów biogazu w każdej studni odgazowującej - jeden raz na miesiąc. 2.2.Obsługę eksploatacyjną kontenera ssawy gazowej, analizatora i automatyki. 2.3.Obchód instalacji wraz z oceną stanu technicznego oraz pisemne raportowanie na bieżąco zauważonych awarii i/lub usterek. 2.4.Prowadzenie na bieżąco dziennika eksploatacji instalacji. 2.5.Sporządzanie sprawozdań z monitoringu biogazu na składowisku, spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858 z późn. zm.). 2.6.Całodobową gotowość do: a)usunięcia awarii i/lub usterki instalacji w przypadku nagłych zdarzeń losowych, zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz mogących mieć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, b)podjęcia niezbędnych działań związanych z wymianą zużytych i/lub uszkodzonych elementów instalacji, c)wymiany zużytych i/lub uszkodzonych elementów instalacji w ciągu 96 godzin od chwili zgłoszenia. 2.7.Przyjmowanie zgłoszeń o awarii i/lub usterce instalacji (telefonicznie, e-mailem, faxem) od zamawiającego lub wskazanych przez niego osób. W przypadku awarii i/lub usterki wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia i rozpoznania sytuacji awaryjnej w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia lub stwierdzenia przez wykonawcę, usunięcia awarii i/lub usterki w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia lub stwierdzenia przez wykonawcę
 4. OCHRONA ŚRODOWISKA (II Części)
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  CZĘŚĆ I - wykonanie projektu prac geologicznych w celu szczegółowego rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego terenu stacji materiałów pędnych i smarów w 2 Okręgowych Warsztatach Technicznych w Jastrzębiu
  CZĘŚĆ II - sporządzenie projektu prac geologicznych w celu szczegółowego rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego obszaru na którym znajdowała się baza paliw terenu JW 3036 w Duninowie
 5. Kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych Maślice przy ul. Koziej we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych Maślice przy ul. Koziej we Wrocławiu.
  2.Zakres zamówienia obejmuje:
  2.1.Pomiary ilości i jakości biogazu w kontenerowej stacji zbiorczej biogazu (w tym pomiar stężenia CH4, CO2, ciśnienia i przepływu) wraz z regulacją zaworów i optymalizacją parametrów biogazu w każdej studni odgazowującej - jeden raz na miesiąc.
  2.2.Obsługę eksploatacyjną kontenera ssawy gazowej, analizatora i automatyki.
  2.3.Obchód instalacji wraz z oceną stanu technicznego oraz pisemne raportowanie na bieżąco zauważonych awarii i/lub usterek.
  2.4.Prowadzenie na bieżąco dziennika eksploatacji instalacji.
  2.5.Sporządzanie sprawozdań z monitoringu biogazu na składowisku, spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858 z późn. zm.).
  2.6.Całodobową gotowość do:
  - wymiany zużytych i/lub uszkodzonych elementów instalacji w przypadku nagłych zdarzeń losowych, zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz mogących mieć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne,
  - podjecie niezbędnych działań związanych z wymianą zużytych i/lub uszkodzonych elementów instalacji,
  - wymiany zużytych i/lub uszkodzonych elementów instalacji w ciągu 96 godzin od chwili zgłoszenia.
  2.7. Przyjmowanie zgłoszeń o awarii i/lub usterce instalacji (telefonicznie, e-mailem, faxem) od zamawiającego lub wskazanych przez niego osób. W przypadku awarii i/lub usterki wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia i rozpoznania sytuacji awaryjnej w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia lub stwierdzenia przez wykonawcę oraz przedstawienia zamawiającemu szacunkowej kalkulacji kosztów naprawy powstałej awarii i/lub usterki uwzględniających uśrednienie minimum trzech dostępnych na rynku ofert cenowych.
 6. Usługa polegająca na wykonaniu projektu prac rekultywacyjnych wraz z projektami prac geologicznych oraz wykonaniu aktualizacji ocen zanieczyszczenia środowiska na obszarach zdegradowanych.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu projektu prac rekultywacyjnych wraz z projektami prac geologicznych oraz wykonaniu aktualizacji ocen zanieczyszczenia środowiska na obszarach zdegradowanych.

  2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

  Część I - Jednostka Wojskowa Nr 3299 Mirosławiec - Sporządzenie projektu prac geologicznych pod wykonanie piezometrów do rozpoznania zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego wraz z wykonaniem piezometrów na terenie byłego MPS w Mirosławcu.

  Część II - Jednostka Wojskowa Nr 1879 Trzebiatów; Jednostka Wojskowa Nr 1749 Szczecin.
  - Sporządzenie projektu prac geologicznych pod piezometry technologiczne do rekultywacji terenu stacji paliw w Trzebiatowie i Szczecinie.

  Część III - Jednostka Wojskowa Nr 1879 Trzebiatów; Jednostka Wojskowa Nr 1749 Szczecin.
  - Wykonanie aktualizacji oceny zanieczyszczenia obszarów zdegradowanych.

  3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w zał. nr 4 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia dla I, II, III części).

  4. Wykonawca zobowiązuje się do odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty i zapoznaniem z zakresem przedmiotu zamówienia.
 7. OCHRONA ŚRODOWISKA (II Części)
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  CZĘŚĆ I - sporządzenie dokumentacji z wykonanych prac geologicznych na podstawie zatwierdzonych projektów prac geologicznych szczegółowego rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego terenu bazy paliw w 2 Wojskowym Oddziale Gospodarczym we Wrocławiu przy ul. Granicznej;
  CZĘŚĆ II - sporządzenie dokumentacji z wykonanych prac geologicznych na podstawie zatwierdzonych projektów prac geologicznych szczegółowego rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego terenu bazy paliw kompleksu wojskowego Pstrąże w JW. 2399 Świętoszów;
 8. OCHRONĘ ŚRODOWISKA (IV Części)
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  CZĘŚĆ I - wykonanie badań jakości wód podziemnych na obecność zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi pobranych z pizometrów zainstalowanych w kompleksie wojskowym przy ul. Kwidzyńskiej we Wrocławiu (10 szt.);
  CZĘŚĆ II - wykonanie monitoringu składu powietrza gruntowego na terenie stacji paliw wraz z opracowaniem raportu z przeprowadzonych badań w Jednostce Wojskowej nr 2286 Opole,
  CZĘŚĆ III - sporządzenie projektu prac geologicznych w celu szczegółowego rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego terenu bazy paliw w 2 Wojskowym Oddziale Gospodarczym we Wrocławiu przy ul. Granicznej;
  CZĘŚĆ IV - sporządzenie projektu prac geologicznych w celu szczegółowego rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego terenu kompleksu po byłym MPS w Jednostce Wojskowej 2399 Świętoszów - k. Pstrąże;
 9. Kompleksowa eksploatacja instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych Maslice przy ul. Koziej we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  1. Przedmiotem umowy jest eksploatacja instalacji odgazowania nieczynnego, zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych Maślice (zwanego dalej składowiskiem), stanowiącego własność Gminy Wrocław, zlokalizowanego przy ul. Koziej we Wrocławiu, oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 1-1, 2-1, 2-2, 4-1, 5-1, 5-2 AM 4, obręb Maślice.
  2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
  1) pomiar ilości i jakości biogazu w kontenerowej stacji zbiorczej biogazu ( w tym pomiar stężenia CH4, CO2, ciśnienia i przepływu), wraz z regulacją zaworów i optymalizacją parametrów biogazu w każdej studni odgazowującej, jeden raz na miesiąc,
  2) obsługę eksploatacyjną kontenera ssawy gazowej, analizatora i automatyki,
  3) obchód instalacji wraz z oceną stanu technicznego oraz raportowanie na bieżąco zauważonych usterek,
  4) prowadzenie na bieżąco dziennika eksploatacji instalacji,
  5) sporządzanie sprawozdań z monitoringu biogazu na składowisku, spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).
 10. Ochrona Środowiska (X części)
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  CZĘŚĆ I - Wykonanie badań osadów ścieków z oczyszczalni ścieków oraz badań zanieczyszczenia mieszaniny ścieków sanitarnych i wód opadowych odprowadzanych wspólnym kolektorem do wylotu - rowu melioracyjnego będącego dopływem rzeki Czarna Woda z terenu kompleksu wojskowego znajdującego się w miejscowości Duninów, użytkowanego przez Jednostkę Wojskową Nr 3036 w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badań.
  CZĘŚĆ II - Wykonanie badań zanieczyszczenia ścieków sanitarnych, wód opadowych i roztopowych wprowadzonych do wód powierzchniowych oraz osadów ściekowych z terenu Jednostki Wojskowej Nr 1946 we Wrocławiu, kompleks wojskowy w Krapkowicach wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badań.
  CZĘŚĆ III - Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na pobór wody podziemnej z ujęcia składającego się z 2 studni, zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej nr 3036 Nowogród Bobrzański - Skład w Duninowie wraz z uzyskaniem decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - pozwolenie wodnoprawne.
  CZĘŚĆ IV - Wykonanie operatu wodno prawnego na odprowadzanie mieszaniny ścieków sanitarnych i wód opadowych z terenu Jednostki Wojskowej 3036 Nowogród Bobrzański - Skład w Duninowie do rowu melioracyjnego bez nazwy - będącego odbiornikiem (poprzez system rowów melioracyjnych) dopływem rzeki Czarna Woda, po uprzednim oczyszczeniu na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Jednostki Wojskowej 3036 Nowogród Bobrzański - Skład w Duninowie wraz z uzyskaniem decyzji - pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na odprowadzanie ścieków z terenu Jednostki Wojskowej Nr 3036 Nowogród Bobrzański - Skład w Duninowie.
  CZĘŚĆ V - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringu jakości wód podziemnych pobranych z piezometrów na obiektach Jednostki Wojskowej 1946 we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 4.
  CZĘŚĆ VI - Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody z ujęć zlokalizowanych na terenie dla 3 Bazy Lotniczej Wrocław - Strachowice, kompl. 2837 we Wrocławiu, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody oraz ustanowieniem stref ochronnych.
  CZĘŚĆ VII - Wykonanie operatu wodno prawnego na pobór wody w Jednostce Wojskowej 2286 Opole, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego.
  CZĘŚĆ VIII - Wykonanie badań laboratoryjnych gruntu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Sahara przy ul. Starachowickiej wraz z określeniem rodzaju gleb oraz opracowaniem sprawozdań z przeprowadzonych badań.
  CZĘŚĆ IX - Wykonanie monitoringu lokalnego środowiska gruntowo-wodnego terenu stacji i bazy paliw oraz opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac i badań w Jednostce Wojskowej Nr 1245 Wrocław-Leśnica.
  CZĘŚĆ X - Wykonanie monitoringu składu powietrza gruntowego na terenie stacji paliw wraz z opracowaniem raportu z przeprowadzonych badań w Jednostce Wojskowej Nr 2286 Opole.
 11. Ochrona Środowiska (X części).
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  CZĘŚĆ I - wykonanie badań zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Jednostki Wojskowej Nr 1907 w Opolu przy ul. Niemodlińskiej i przy ul. Zbożowej oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji.
  CZĘŚĆ II - wykonanie monitoringu jakości wód podziemnych z piezometru P-1 w rejonie działania przydomowej oczyszczalni ścieków wprowadzanych do gruntu z terenu Jednostki Wojskowej Nr 2399 Świętoszów oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji.
  CZĘŚĆ III - wykonanie monitoringu jakości wód podziemnych na terenie składo - stacji MPS z 3 piezometrów w Jednostce Wojskowej Nr 2399 w Świętoszowie oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji.
  CZĘŚĆ IV - Wykonanie pomiarów wielkości emisji z instalacji lakierni, budynek
  nr 33 w 10 Rejonowych Warsztatach Technicznych w Oleśnicy, ul. Wileńska 14 oraz przedstawienie wyników pomiarów w formie dokumentacji.
  CZĘŚĆ V - wykonanie badań zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Jednostki Wojskowej Nr 4161, przy ul. Walecznych 59 w Kłodzku.
  CZĘŚĆ VI - wykonanie badań popłuczyn ze Stacji Uzdatniania Wody oraz wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjno - Chemicznych we Wrocławiu, ul. Obornicka 108 oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji.
  CZĘŚĆ VII - wykonanie badań popłuczyn wprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu 10 Rejonowych Warsztatów Technicznych w Oleśnicy oraz przedstawienie wyników badań w formie dokumentacji.
  CZĘŚĆ VIII - wykonanie badań wód opadowych podczyszczanych w separatorach koalescencyjnych AWAS odprowadzanych pięcioma wylotami z terenu JW 1245 we Wrocławiu, ul. Trzmielowicka 28, oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badań.
  CZĘŚĆ IX - Wykonanie monitoringu lokalnego środowiska gruntowo-wodnego terenu stacji i bazy paliw oraz opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac i badań w JW 1245 Wrocław-Leśnica.
  CZĘŚĆ X - Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody podziemnej
  z ujęć wody składających się z pięciu studni na terenie Ośrodka Szkolenia Piechoty Górskiej na Koziej Hali w miejscowości Duszniki Zdrój.
 12. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA INSTALACJI ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAŚLICE PRZY UL. KOZIEJ WE WROCŁAWIU
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  1. Pomiary ilości i jakości biogazu w kontenerowej stacji zbiorczej biogazu (w tym pomiar stężenia CH4, CO2, ciśnienia i przepływu), wraz z regulacją zaworów i optymalizacją parametrów biogazu w każdej studni odgazowującej, jeden raz na miesiąc.
  2. Obsługę eksploatacyjną kontenera ssawy gazowej, analizatora i automatyki.
  3. Obchód instalacji wraz z oceną stanu technicznego oraz pisemne raportowanie na bieżąco zauważonych usterek oraz wszelkich okoliczności jakie rzutować mogą na bezpieczeństwo eksploatacji instalacji.
  4. Prowadzenie na bieżąco dziennika eksploatacji instalacji.
  5. Sporządzanie sprawozdań z monitoringu biogazu na składowisku, spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2002 r. Nr 220 poz. 1858).
 13. Kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych Maślice przy ul. Koziej we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Eksploatacja instalacji odgazowania nieczynnego, zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych Maślice zlokalizowwanego przy ul. Koziej
 14. OCHRONĘ ŚRODOWISKA (VII Części)
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  CZĘŚĆ I - wykonanie dokumentacji - wniosku na zgłoszenie instalacji warsztatu spawalniczo-blacharskiego oraz obsługowo-naprawczego zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 4213 we Wrocławiu, ul. Obornicka 100/102 i uzyskanie pisemnego potwierdzenia o wpisaniu instalacji do rejestru zgłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
  CZĘŚĆ II - wykonanie dokumentacji - wniosku na zgłoszenie instalacji paliw w Jednostce Wojskowej 4161 w Kłodzku w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia o wpisaniu instalacji do rejestru zgłoszeń.
  CZĘŚĆ III - wykonanie studium ochrony powietrza celem uzyskania decyzji lub dokonanie zgłoszenia instalacji w Jednostce Wojskowej 4213 pomieszczeń Metaloplastyki we Wrocławiu przy ul. Ligockiej 4.
  CZĘŚĆ IV - wykonanie monitoringu składu powietrza gruntowego na terenie stacji paliw wraz
  z opracowaniem raportu z przeprowadzonych badań w Jednostce Wojskowej Nr 2286 Opole (ZASTRZEŻONE).
  CZĘŚĆ V - wykonanie usługi przeprowadzenia badania ilości cząstek pyłowych zawartych w 1 m3 powietrza w pomieszczeniach i strefach czystych wykonanych zgodnie z wymogami Federal Standard 209 E i wymogami zawartymi w normie PN-EN-ISO 14644-1: 2005 w pomieszczeniach budynku nr 116 w 2 Okręgowych Warsztatach Technicznych w Jastrzębiu Śląskim wraz
  z opracowaniem raportu z pomiarów (POUFNE).
  CZĘŚĆ VI - wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków, położonej na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Ostrej Górze, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
  na odprowadzanie ścieków.
  CZĘŚĆ VII - wykonanie projektu zagospodarowania terenu zielenią wysoką i niską dla części przy ul. Obornickiej 108 we Wrocławiu, użytkowanego przez Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
 15. Opracowanie operatów wodno prawnych w kompleksach wojskowych z podziałem na elementy.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatów wodno prawnych w kompleksach wojskowych z podziałem na elementy. Lokalizacja: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Łódź, Łask.