Kogo reprezentuje osoba

Szulc Roman Paweł

w KRS

Roman Paweł Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Roman
Drugie imię:Paweł
Nazwisko:Szulc
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Brzoza (Kujawsko-pomorskie), Cerekwica (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Haahr Henning, Jens Skifter, Jeppesen Bo, Junker Christian, Kildegaard Carsten, Kujawa Wiesław Andrzej, Lipiec Zenon Marian, Pogge Thorsten, Soe Brian Hauge, Sztraube Maciej Tomasz, Zeugner Rolf Dieter,

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bruno Czesław Paweł
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piekarski Stefan, Rezulak Błażej, Rezulak Przemysław, Rezulak Roman, Szulc Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sandecka Mirosława

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Haahr Henning, Jens Skifter, Jeppesen Bo, Junker Christian, Kildegaard Carsten, Kujawa Wiesław Andrzej, Lipiec Zenon Marian, Pogge Thorsten, Soe Brian Hauge, Sztraube Maciej Tomasz, Zeugner Rolf Dieter,

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bruno Czesław Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cerplon Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Sp. Z O.O., Cerekwica − KRS 0000115491
 2. Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. Z O.O., Żnin − KRS 0000220135
 3. Polski Związek Pracodawców-usługodawców Rolnych, Myślęcinek − KRS 0000222890
 4. Raiffeisen Agro-technika - Sp. Z O.O., Brzoza − KRS 0000021728
 5. Sielec Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Sp. Z O.O., Cerekwica − KRS 0000584247
 6. Składnica Maszyn Rolniczych Rolnik Sp. Z O.O., Pyrzyce − KRS 0000071590
 7. Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Rp, Jeziorki − KRS 0000107386
 8. Tonowo - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Sp. Z O.O., Cerekwica − KRS 0000520761
 9. Uścikowo-przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Sp. Z O.O., Cerekwica − KRS 0000422004

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Detalia Ksawerów Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000317815
 2. Detalia Sp. Z O.O., Konstancin-jeziorna − KRS 0000082220
 3. Interprint Polska Sp. Z O.O., Ozorków − KRS 0000072922
 4. Miejski Klub Sportowy Pałuczanka W Żninie, Żnin − KRS 0000089371
 5. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Toruń − KRS 0000052908

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.
  Zamawiający: Gmina Nowy Staw, Nowy Staw
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego przeznaczonego do celów komunalnych wraz z osprzętem i wyposażeniem, tj. ładowacz czołowy, posypywarka samozaładowcza, pług odśnieżny, kosiarka bijakowa tylno-boczna oraz przyczepa rolnicza dwuosiowa, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia- zadania od 1 do 2. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania: 2.1. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania 1 obejmuje zakup oraz dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. 2.2. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania 2 obejmuje zakup oraz dostawę fabrycznie nowego osprzętu kompatybilnego z ciągnikiem rolniczym tj. ładowacz czołowy, posypywarka samozaładowcza, pług odśnieżny, kosiarka bijakowa tylno-boczna oraz przyczepa rolnicza dwuosiowa. 3. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów lub urządzeń równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych czy funkcjonalnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. W przypadku wątpliwości Wykonawcy co do równoważności oferowanych wyrobów lub urządzeń z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego ze stosownym zapytaniem w sposób opisany w rozdziale VIII SIWZ.
 2. Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika z ładowaczem czołowym
  Zamawiający: Gmina Gronowo Elbląskie, Gronowo Elbląskie
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika z ładowaczem czołowym. 2.Zakres zamówienia: Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. W sytuacji, jeżeli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania, w tym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis lub równoważne o porównywalnych parametrach. 3.Minimalny wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia 18 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu zdawczo-odbiorczego, maksymalny 36 miesięcy. 4.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
 3. zakup ciągnika
  Zamawiający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Nieżychowice, Chojnice
  zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimalnej 250kW
 4. DOSTAWA - ZAKUP UŻYWANEGO CIĄGNIKA
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Koronowo
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa - zakup używanego ciągnika spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy
  2. Wymagania:
  2.1. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia:
  Rok produkcji nie starszy niż 2012
  Przebieg nie więcej niż 300 Mtg
  Silnik 4 - cylindrowy, turbo o poj. 3,2 dm3, pompa mechaniczna Bosch,
  Moc 82 KM,
  Skrzynia biegów mechaniczna 12x12, zsynchronizowana 40 km/h,
  Rewers hydrauliczny,
  Napęd na 4 koła,
  Blokada tylnego mechanizmu różnicowego,
  2 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej z 4 szybkozłączami,
  max. udźwig podnośnika 3500 kg,
  wydajność pompy 50 l/min, niezależna pompa wspomagania 29 l/min,
  obroty wałka WOM 540/1000 obr./min, zależne i niezależne,
  kabina wentylowana, ogrzewana, klimatyzowana,
  instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa,
  obciążniki przednie 8x40 kg,
  ogumienie 13,6 R24, tył 16,9 R34,
  zużycie opon max. 20%
  Radio,
  Fotel amortyzowany mechanicznie.
  2.2. Wyposażenie ciągnika:
  Klucz do kół,
  Instrukcja obsługi,
  Trójkąt ostrzegawczy,
  Licznik motogodzin,
  Gaśnica,
  Światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego,
  Halogeny robocze z przodu min. 2 szt., z tyłu pojazdu 2 szt.
  Apteczka,
  2.3. Gwarancja na oferowany ciągnik musi wynosić co najmniej 100 Mtg lub 1 miesiąc
  2.4. Ciągnik musi być wolny od wad, posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać obowiązujące normy.
  2.5. Warunki eksploatacji:
  Ciągnik będzie narażony na czynniki pogodowe spotykane w polskiej strefie klimatycznej, ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu
  2.6. Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi w niniejszej specyfikacji,
  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę,
  Przy odbiorze podmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ciągnika.
  Uwaga! Przed podpisaniem umowy przedmiot zamówienia musi przejść test sprawnościowy u Zamawiającego
  Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, - w cenie ciągnika
  2.7. Wykonawca na własny koszt dostarczy i rozładuje przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego t. j. Al. Wolności 4 w Koronowie w terminie 7 dni od podpisania umowy.
  2.8. Faktura zostanie wystawiana przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Płatność faktury nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany w umowie rachunek Wykonawcy.
  2.9. Wykonawca wskaże w ofercie, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom.
 5. Zakup używanego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą samozbierajacą
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest zakup:
  1. ciągnika rolniczego o minimalnej mocy znamionowej 245 KM (180 kW), o przebiegu silnika do 4000 motogodzin, używanego maks. do 5 lat przeznaczonego do współpracy z przyczepą wielozadaniową samozbierającą (transport materiałów objętościowych, zbiór zielonek z traw i lucerny na kiszonkę) wyposażonego w: - napęd na 4 koła, - kabinę klimatyzowaną, - WOM- 1000 obr/min, - 3 pary zewnętrznych wyjść hydraulicznych dwustronnego działania, - udźwigu podnośnika min. 10 000 kg, - instalację pneumatyczną hamulca;
  2. przyczepy samozbierającej używanej do 3 lat o następujących parametrach i wyposażeniu: - pojemność załadowcza przy średnim sprasowaniu min. 70 m3, - oś tandemowa, - oś tylna skrętna, - ogumienie 800/45 R26,5, - ośmiorzędowy podbieracz zawieszony wahliwie sterowany obustronnie krzywką z rolką prowadzącą i hydraulicznym odciążeniem, - długość cięcia ~ 34 mm, - centralne odryglowanie noży, - rotor ze spiralnie ułożonymi rzędami zębów, - napęd rotora przez przekładnię zamkniętą w kąpieli olejowej, - WOM dwustronny przegubowy, szerokokątny z zabezpieczeniem 2,5 tys Nm, - trzyfunkcyjna przednia klapa ze zintegrowanym systemem automatycznego załadowania, - hamulec pneumatyczny, - czujnik wypełnienia na tylnej burcie, - osłona rotora (przy pracy jako przyczepa objętościowa), - dyszel dolny hydraulicznie łamany dwoma siłownikami dwustronnego działania i z amortyzatorem, - noże do cięcia ze skrobakiem, - wychylanie na bok belki nożowej, - hydrauliczna ściana tylna - terminal obsługi (komputer sterujący maszyn), - oświetlenie, - wałek WOM - 1000 obr./min. Zamawiający wymaga, aby oferowany ciągnik i przyczepa miały zapewniony autoryzowany serwis w promieniu 50 km od miejscowości 89-122 Minikowo..
 6. Dostawa używanego ciągnika rolniczego
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o., Słupsk
  Dostawa używanego ciągnika rolniczego

Inne osoby dla Szulc Roman Paweł (42 osoby):