Kogo reprezentuje osoba

Szulc Tadeusz

w KRS

Tadeusz Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Nazwisko:Szulc
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1935 r., wiek 83 lata
Miejscowości:Kobylin (Wielkopolskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartkowiak Włodzimierz, Betowski Antoni Jan, Budziński Czesław Kazimierz, Chudy Tadeusz, Dżygała Tadeusz, Jagła Bernard, Krystek Tadeusz, Krzekotowski Czesław Jerzy, Marcinkowski Marian Stefan, Matyla Franciszek, Molski Zygmunt, Noculak Kazimierz, Nowacki Leszek Jan, Okupnik Grzegorz, Patryniak Tadeusz, Robakowski Bogdan Stanisław, Styburski Jacek, Sworowski Ryszard, Szlachetka Antoni Jan, Trynka Barbara Stefania, Tułaza Szymon, Wachowiak Eugeniusz, Waszyński Andrzej, Wojtkowiak Czesław Kazimierz, Zygmunt Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Krotoszynie, Krotoszyn − KRS 0000043578
 2. Bermont Sp. Z O.O., Golinka − KRS 0000447263
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Długołęce, Długołęka − KRS 0000031560
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Kobylinie, Kobylin − KRS 0000017409
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Łagiewnikach, Łagiewniki − KRS 0000044970
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Wyganowie, Wyganów − KRS 0000037660
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Zalesiu Małym, Zalesie Małe − KRS 0000027181
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Zalesiu Wielkim, Zalesie Wielkie − KRS 0000031320
 9. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Kobylinie, Kobylin − KRS 0000140183
 10. Spółdzielnia Producentów Żywca Wołowego W Kobylinie, Kobylin − KRS 0000424175
 11. Towarzystwo Polsko-holenderskie Kobylin-nistelrode, Kobylin − KRS 0000010673

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielcza Grupa Producentów Owoców i Warzyw Dla Przetwórstwa, Pudliszki − KRS 0000187417

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Konserwacja cieków naturalnych w 2016r.
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych związanych z utrzymaniem w
  należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych zapewniających ich drożność oraz swobodny
  spływ wód.
  Zamówienie zostało podzielone na 13 części (obiektów).
  Prace polegać będą na:
  - wykoszeniu porostów ze skarp i dna z wygrabieniem,
  - mechanicznym lub ręcznym odmuleniu cieków wraz z rozplantowaniem,
  Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), określają:
  - przedmiary robót dla części ( obiektów) oraz specyfikacje Wykonania i odbioru robót
  konserwacyjnych dla części ( obiektów) od nr 1 do nr 13, - zał. nr 7.1 do nr 7.13 do SIWZ
  - mapy sytuacyjne z naniesioną lokalizacją robót do wykonania dla części ( obiektów) od nr 1 do nr 13 –
  zał. nr 8.1. do nr 8.13 do SIWZ,
 2. Konserwacja cieków naturalnych w 2014 r. - Inspektorat Jarocin ob. nr 14 Żydówka
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja cieku Żydówka - rozmiar 18,100 km,
  - wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem - 18,100 km,
  - wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem - 13,400 km,
  - odmulenie dna cieku z rozplantowaniem - 4,700 km,
  - wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych - 0,230 km x 2,
  - plantowanie skarp i dna rowów - 60 m2,
  - darniowanie skarp - 30 m2,
  - rozebranie 3 tam bobrowych, zgodnie z decyzją RDOŚ w P-niu WST.6401.45.2014.JSD.1

  Szczegółowy rozmiar określają przedmiary robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 3. Konserwacja cieków naturalnych w 2014 r. - Inspektorat Jarocin ob. nr 24 Rów Rozdrażewski
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja cieku Rów Rozdrażewski - rozmiar 1,700 km
  - wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem - 1,700 km
  - wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem - 1,700 km
  - odmulenie dna cieku z rozplantowaniem - 1,650 km
  - wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych - 0,05 km x 2
  - plantowanie skarp i dna rowów - 100 m2
  - darniowanie skarp - 50 m2

  Szczegółowy rozmiar określają przedmiary robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 4. Konserwacja cieków naturalnych w 2014 r. - Inspektorat Jarocin ob. nr 26 Obra
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja cieku Obra - rozmiar 18, 570 km - wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem - 18,562 km - odmulenie dna cieku z rozplantowaniem - 4,562 km - wykonanie liniowych umocnień brzegowych - opasek z kiszek faszynowych Szczegółowy rozmiar określają przedmiary robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012.
  Zamawiający: Burmistrz Kobylina, Kobylin
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych polegających na odśnieżaniu oraz zwalczaniu gołoledzi
  i śliskości zimowej. Zimowym utrzymaniem będą objęte drogi gminne na terenie Gminy Kobylin o orientacyjnej długości 53799 metrów wg szczegółowego wykazu stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji oraz w razie konieczności inne drogi i tereny wskazane przez Zamawiającego.
  2. Zakres prac do wykonania w ramach zimowego utrzymania dróg obejmuje:
  1) mechaniczne odśnieżanie całej szerokości drogi,
  2) mechaniczne posypywanie,
  3) wywóz śniegu (w razie potrzeby po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym).
  3. Wykonawca świadczy usługę przy pomocy prawidłowo oznakowanego sprzętu.
  4. Wykonawca w ramach prowadzonej Akcji Zima doprowadzi drogi do stanu przejezdności do godziny 7.00 rano, kiedy to zwiększa się natężenie ruchu na drogach. Potrzebę i zakres wykonania usługi zgłaszać będzie każdorazowo osoba upoważniona przez zamawiającego. Wykonawca przystąpi do zleconych prac najpóźniej w ciągu godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia. Wykonanie usługi Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać każdorazowo Zamawiającemu.
  5. Zamawiający zapewni mieszankę piasku i soli (składowane przy ul. Kolejowej
  w Kobylinie), załadunek zapewnia Wykonawca, którego koszty należy uwzględnić
  w cenie za rob/godz. pracy piaskarki.
  6. W przypadku bezśnieżnej zimy, Wykonawca zobowiązuje się do pozostania w stanie pełnej gotowości.
 6. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011.
  Zamawiający: Burmistrz Kobylina, Kobylin
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010/2011. Zakres robót obejmuje odśnieżanie dróg oraz ich posypywanie mieszanką soli i piasku.
  2. Zamawiający zapewni mieszankę piasku i soli (składowane przy ul. Kolejowej
  w Kobylinie), załadunek zapewnia wykonawca, którego koszty należy uwzględnić
  w cenie za rob/godz. piaskarki.
  3. Potrzebę wykonania usługi zgłaszać będzie osoba upoważniona przez zamawiającego. Wykonawca przystąpi do zleconych prac najpóźniej w ciągu godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia. Wykonanie usługi wykonawca zobowiązany jest zgłaszać każdorazowo zamawiającemu.
  4. Zamawiający żąda aby każdy operator posiadał telefon komórkowy