Kogo reprezentuje osoba

Szulc Urszula

w KRS

Urszula Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Urszula
Nazwisko:Szulc
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1936 r., wiek 82 lata
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:17 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarek Roman, Kędziorski Jacek Mariusz

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Dostawa aparatury badawczej oraz innych akcesoriów
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu radiometrycznego - 1 szt.
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu radiometrycznego do pomiarów promieniowania alfa beta gamma - 2 szt.
  Przedmiotem zamówienia jest zestaw uchwytów z akcesoriami, niezbędnych do mocowania próbek w urządzeniu SMART Coater. W zestawie są:
  1) SC/Z_U5PCD18_19.5_PW_PPR_18_10 _O_3.2_2/1, 3 szt.
  2) SC/U5PCD18_19.5/R/1, 15 szt.
  3) SC/PW_PPR_18_10_O_3.2_2/1, 5 szt w zestawie, 5 szt.
 2. Dostawa radiometru uniwersalnego z sondą promieniowania alfa/beta dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.
  Zamawiający: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny, Łódź
  1.Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa radiometru uniwersalnego z sondą promieniowania alfa/beta dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w Łodzi przy ulicy Żeromskiego 116. 2.Zestaw pomiarowy musi składać się z następujących elementów: a) Radiometru pozwalającego na podłączenie różnych sond radiometrycznych (np. SSA-1P, SSU-70-2, SSU-3-2) oraz z innych źródeł sygnałów impulsowych. Zakresem zastosowań urządzenie musi obejmować analizę ilościową częstości impulsów, analizę spektrometryczną rozkładu statystycznego wysokości impulsów, analizę czasową zdarzeń, a także sterowanie urządzeniami zewnętrznymi lub pomiary sterowane urządzeniami zewnętrznymi. Moduł analizatora amplitudy urządzenia powinien charakteryzować się liczbą kanałów nie mniejszą niż 4096. Urządzenie musi być zdolne do rejestrowania sygnałów o częstotliwości maksymalnej 200 000 imp/s w przypadku pomiarów bez analizy amplitud (tryb licznika) i 25 000 imp/s w przypadku pomiarów z analizą amplitud sygnałów wejściowych (tryb analizatora). Kontrola parametrów pracy i obsługa urządzeni musi odbywać się za pośrednictwem komputera PC, a samo urządzenie musi być wyposażone w interfejs USB 2.0 celem połączenia go z komputerem sterującym. Radiometr musi być zasilany z jednofazowego źródła zasilania o napięciu 230 V i równocześnie musi być wyposażone w wewnętrzny stabilizowany zasilacz wysokiego napięcia zdolny do zasilania podłączonych sond pomiarowych, w zakresie napięcia pracy od +300 do +1500 VDC. Wysokie napięcie musi być wyprowadzone na znajdujące się na obudowie urządzenia złącza C5 oraz BNC-2.5 za pośrednictwem rezystancji 510 kOhm. Obok zasilacza wysokiego napięcia, urządzenie musi być wyposażone również zasilacz niskiego napięcia o wartości +24 VDC, celem zasilania i zbierania sygnału z sond SSU-70-2. Napięcie +24 VDC musi być wyprowadzone na zewnątrz obudowy urządzenia za pośrednictwem złącza BNC-50. Temperatura pracy urządzenia musi się zawierać w zakresie co najmniej od -10 do +40 st. C. Radiometr musi charakteryzować się kompaktowa obudową (wymiary nie większe niż 14x13x14 cm x cm x cm) oraz posiadać stopień ochrony IP40. Wraz z urządzeniem dostarczone musi być oprogramowanie sterujące pozwalające na pełną obsługę aparatury, zarówno w trybie pomiarowym jak i nastaw parametrów pracy układu. Oprogramowanie analizatora musi oferować funkcje pomiarów w trybie analizatora (z analizą amplitudy impulsów) oraz w trybie prostego radiometru (bez analizy impulsów). Powinno zapewniać łatwy i czytelny dostęp do wyników pomiarów (widma amplitudowe w trybie analizatora i tabela ilości/szybkości zliczeń w trybie licznika). Wszystkie nastawy układu pomiarowego (wysokie napięcie, niskie napięcie, próg wyzwalania, etc.) muszą być dostępne z poziomu programu sterującego; b) Sondy scyntylacyjnej do pomiaru skażeń powierzchni substancjami alfa/beta promieniotwórczymi, przystosowanej do współpracy z radiometrem będącym częścią składową przedmiotu zamówienia. Sonda musi być zasilana ze źródła wysokiego napięcia 600-1400 V DC (stabilizowane) i niskiego napięcia +24 V DC (stabilizowane) i wyposażona w złącza BNC-50 (wysokie napięcie) i C-5 (niskie napięcie). Polaryzacja sygnału wyjściowego dodatnia, nieliniowość energetyczna <= 2%, fotopowielacz sondy z ekranem magnetycznym, światłoszczelność sondy przy oświetleniu <= 500 lx, długość przewodów zasilających min. 3 m, zakres temperatur pracy od 5°C do 40°C przy wilgotności względnej 20-80%, masa sondy < 3 kg, wymiary d = 65 mm, L = 306 mm (bez scyntylatora). Dodatkowo sonda musi być wyposażona w wyjście sygnału kontrolnego umiejscowione na korpusie sondy wyprowadzone za pomocą złącza BNC-50. Wraz z sondą wymaga się dostarczenia scyntylatora polimerowego ZnS/Ag (SAD-12) do detekcji cząstek alfa i zaoptrzonego folią śwaitłochronną o grubości <= 1 mg/cm2 oraz scyntylatora do detekcji promieniowania beta SPF-32 zaopatrzonego folią światłoszczelną o grubości <= 1,3 mg/cm2. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna - załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Przedmiot postępowania musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich, kompletny, oznakowany znakiem zgodności, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 5.Przedmiot umowy powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupiony, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. 6.Przedmiot postępowania obejmuje także: a)zakup i dostawę przedmiotu zamówienia do Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego znajdującego się przy ulicy Wróblewskiego 15. Dostarczony zestaw pomiarowy powinna być zapakowana w oryginale opakowanie producenta, zaopatrzone w etykietę potwierdzającą zgodność aparatury, z ofertą Wykonawcy. b)załadunek, rozładunek, transport przedmiotu zamówienia, c)serwis gwarancyjny. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji lub gwarancji producenta na oferowany sprzęt na okres min. 24 miesiące od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru bez uwag. Maksymalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy liczonych od dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru bez uwag. 7.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego aparatura jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do określonego przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej. Z załączonych kart katalogowych, specyfikacji technicznej oraz innych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że zaproponowana aparatura jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do aparatury opisanej przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ.
 3. Dostawa części zamiennych do systemu rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych Cherdes
  Zamawiający: 3 Regionalna Baza Logistyczna, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do systemu Cherdes w ramach 2 zadań w tym: detektor skażeń - 3 kpl., BDWJ CHERDES II - 2 kpl., BDWJ CHERDES I - 1 kpl., płytka zasilacza BDWJ II - 2 szt., płytka systemowa BDWJ II - 2 kpl., zestaw ZIP - 6 kpl., zestaw filtrów - 2 kpl., grzałka wlotu BDWJ - 2 szt., filtr węglowy do BDWJ II - 6 kpl., wibroizolator zestaw 4 szt.) - 2 szt., przewód pneumatyczny (silikonowy) do BDWJ odcinek 5mb - 6 szt., pulpit BDWJ - 2 kpl., zespół radiometryczny - 3 kpl., sonda DPO-G B-R116-20.00.00 (i szt. o numerze ostatnim parzystym 1 szt. o numerze ostatnim nieparzystym (np. HY 123, HY 124) - 2 kpl.;.
 4. Dostawa części zamiennych do sprzętu OPBMR
  Zamawiający: 3 Regionalna Baza Logistyczna, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do sprzętu OPBMR w zakresie 12 zadań
 5. Dostawa, montaż i uruchomienie Radiometra dawek promieniowania alfa, beta i gamma, Radiometra uniwersalnego dla Laboratorium Ochrony Środowiska i Radiochemii, w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej CE.
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Dostawa, montaż i uruchomienie Radiometra dawek promieniowania alfa, beta i gamma, Radiometra uniwersalnego dla Laboratorium Ochrony Środowiska i Radiochemii, w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej CE.
 6. DOSTAWA RADIOMETRU DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO
  Zamawiający: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego radiometru, w ilości 1 sztuka. Ogólny opis: Radiometr uniwersalny - uniwersalne urządzenie pomiarowe, z funkcją analizy spektrometrycznej oraz licznika zliczeń, umożliwiające podłączenie do komputera i zbieranie danych z różnych sond radiometrycznych produkowanych dotychczas przez Polon-Alfa, które posiadamy na wyposażeniu Zamawiającego oraz innych źródeł sygnałów impulsowych. Szczegółowy opis techniczny zgodnie z SIWZ
 7. Dostawa aparatury do laboratorium promieniowania jonizującego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
  Zamawiający: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa
  Dostawa aparatury do laboratorium promieniowania jonizującego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 8. Dostawa części do Radiometru DPO
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4228, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do Radiometru DPO:Akumulator CYCLONE 0810-0004 HAWKER rok prod. 2013. szt. 20,Sonda DPO-G bez kołnierza B/R116-20.00.00 kpl. 10,Kapturek przełącznika C/R116-70.00.00.p7/D/R107-10.00.05-1 szt. 20, Nakrętka przełącznika C R116-70.00.00.p8/D/R107-10.00.06-1 szt. 20, Gniazdo bezpiecznika C R116-70.00.00.p12 szt. 10, Wkładka topikowa 800mA C/R116-70.00.00.00p14 szt. 50, Wkładka topikowa 160mA T160L 250V PN-93/E-06170/02 szt. 50, Sonda DPO-S komplet+zaślepka B/R116-40.00.00. kpl. 2, Filtr/osłona sondy beta D/R116-40.04.00 szt. 10, Filtr/osłona sondy alfa D/R116-40.03.00 szt.10, Kabel przełączeniowy sondy B/R116-100-00-00 szt. 20, Przewód komunikacji DPO B/R116-110.00.00 szt. 4,Przewód komunikacji DPO 4B/R116-21.00.00-1szt. 4, Książka obsługi technicznej, pusta A/R116-00.00.00p16 szt. 5, Płytka panelu pomiarowego DPO-PP płytka wyświetlacza szt. 4, Panel wyświetlacza szt. 4, Płytka panelu pomiarowego DPO-PP płytka procesora szt. 2, Płytka panelu pomiarowego DPO-PP płytka obsługi sond szt. 2, Płytka panelu pomiarowego DPO-PP płytka zasilania szt. 4, Sygnał dźwiękowy KPG 136 mKINGSTATE szt. 5, Ładowarka akumulatorów DPO kpl. 4, Zasilacz konwerter DPO-ZK2 kompletny DPO-ZK C/R116-70.00.00 szt. 2
 9. Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obejmująca: Część 1: dostawa wagi precyzyjnej; Część 2: dostawa detektora opadu (2 sztuki); Część 3: dostawa deszczomierza korytkowego (2 sztuki); Część 4: dostawa radiometru uniwersalnego do pomiaru promieniowania jonizującego; Część 5: dostawa sondy scyntylacyjnej promieniowania jonizującego; Część 6: dostawa aparatu EEG; Część 7: dostawa ręcznego mikrotomu rotacyjnego; Część 8: dostawa zmywarki laboratoryjnej; Część 9: dostawa automatycznego limnigrafu ciśnieniowego; Część 10: dostawa pompy próżniowej; Część 11: dostawa klimatyzatora przenośnego (2sztuki); Część 12: dostawa zestawu do destylacji wody; Część 13: dostawa wagi laboratoryjnej I; Część 14: dostawa wagi laboratoryjnej II; Część 15: dostawa klatki Faradaya (2 sztuki); Część 16: dostawa zestawu wyparnego do zagęszczania próżniowego. Oferowany towar ma być nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I połowie 2012 roku. Uwaga: W przypadku, gdy w zakres zamówienia wchodzi sprzęt komputerowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami), pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej. Wykonawca udzieli gwarancji na okres: Część 1 zamówienia: minimum 24 miesiące; Część 2 zamówienia: minimum 24 miesiące; Część 3 zamówienia: minimum 24 miesiące; Część 4 zamówienia: minimum 24 miesiące; Część 5 zamówienia: minimum 24 miesiące; Część 6 zamówienia: minimum 24 miesiące; Część 7 zamówienia: minimum 24 miesiące; Część 8 zamówienia: minimum 24 miesiące; Część 9 zamówienia: minimum 24 miesiące; Część 10 zamówienia: minimum 24 miesiące; Część 11 zamówienia: minimum 24 miesiące; Część 12 zamówienia: minimum 24 miesiące; Część 13 zamówienia: minimum 24 miesiące; Część 14 zamówienia: minimum 24 miesiące; Część 15 zamówienia: minimum 24 miesiące; Część 16 zamówienia: minimum 24 miesiące. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy przy zgłoszeniu usterki telefonicznie: do godziny 10:00 - naprawa nastąpi w dniu następnym, do godziny 15:00 - naprawa nastąpi w ciągu kolejnych dwóch dni; naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy
 10. Dostawa przyrządów do badania właściwości fizycznych dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
  1. Zestaw do syntezy materiałów metodą topienia w łuku elektrycznym - 1 kpl. 2.
  a)Zestaw pomiarowy do badania aktywności promieniotwórczej oraz widm energii promieniowania X i gamma izotopów promieniotwórczych - 1 kpl. b) Zestaw pomiarowy do badania aktywności promieniotwórczej oraz identyfikacji izotopów beta(-) promieniotwórczych - 1 kpl 3. Masowy regulator przepływu na maksymalny przepływ 10 ml/min z wyświetlaczem LCD - 2 szt., masowy regulator przepływu na maksymalny przepływ 50 ml/min z wyświetlaczem LCD - 2 szt., masowy regulator przepływu na maksymalny przepływ 200 ml/min z wyświetlaczem LCD - 2 szt. 5.Kamera termowizyjna - 1szt
 11. Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/45-2012/DOP-a)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obejmująca: Zadanie 1: dostawa automatycznego limnigrafu ciśnieniowego; Zadanie 2: dostawa mieszadła magnetycznego; Zadanie 3: dostawa spektrofotometru; Zadanie 4: dostawa zestawu wag laboratoryjnych z akcesoriami; Zadanie 5: dostawa wagi laboratoryjnej; Zadanie 6: dostawa mikroskopu stereoskopowego; Zadanie 7: dostawa sondy scyntylacyjnej promieniowania jonizującego; Zadanie 8: dostawa myjki ultradźwiękowej I; Zadanie 9: dostawa myjki ultradźwiękowej II; Zadanie 10: dostawa pompy próżniowej; Zadanie 11: dostawa klimatyzatora przenośnego (2sztuki). Oferowany towar ma być nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I połowie 2012 roku. Wykonawca udzieli gwarancji na okres: Zadanie 1: minimum 24 miesiące;Zadanie 2: minimum 24 miesiące; Zadanie 3: minimum 24 miesiące; Zadanie 4: minimum 24 miesiące; Zadanie 5: minimum 24 miesiące; Zadanie 6: minimum 24 miesiące; Zadanie 7: minimum 24 miesiące; Zadanie 8: minimum 24 miesiące; Zadanie 9: minimum 24 miesiące; Zadanie 10: minimum 24 miesiące; Zadanie 11: minimum 24 miesiące. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy przy zgłoszeniu usterki telefonicznie: do godziny 10:00 - naprawa nastąpi w dniu następnym, do godziny 15:00 - naprawa nastąpi w ciągu kolejnych dwóch dni; naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ
 12. Dostawa radiometru
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiometru do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji 2012 roku, nie mieć wad fizycznych i musi być zgodny z normami obowiązującymi w kraju Zamawiającego. Oferowany sprzęt nie może być obciążony roszczeniami osób trzecich. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w Załączniku A do siwz. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Dostawę wraz z transportem radiometru. 2) 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty protokolarnego odbioru sprzętu. 3) Serwis autoryzowany przez producenta w czasie trwania okresu gwarancji. 4) Czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu wysłania faksu lub e-maila z informacją o usterce. 5) Zamawiający wymaga naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym w terminie do 30 kalendarzowych dni od chwili zgłoszenia usterki. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w tym terminie, Wykonawca zobowiązuje się ustalić na piśmie z Zamawiającym ostateczny termin naprawy. 6) Dostarczenie wraz ze sprzętem instrukcji obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjnej. 7) Dostarczenie wraz ze sprzętem deklaracji zgodności WE lub CE w języku polskim lub angielskim. 8) Dostarczenie wraz ze sprzętem certyfikatu/świadectwa wzorcowania z symbolem akredytacji PCA zapewniającego zachowanie spójności pomiarowej. Zakres wzorcowania - w funkcji mocy przestrzennego równoważnika dawki od 3 µSv/h do 7 mSv/h w polu promieniowania gamma Cs-137, w min. 6 punktach
 13. 8/W3/D/2012
  Zamawiający: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny, Łódź
  Przedmiotem postępowania jest dostawa i instalacja aparatury badawczej i pomiarowej wraz z uruchomieniem, wykonaniem testów poprawności działania, przeszkoleniem z obsługi dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.
 14. Dostawa aparatury do pomiaru promieniowania jonizującego w pojazdach wjeżdżających na teren zakładu w ramach projektu Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu
  Zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o w Elblągu, Elbląg
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury do pomiaru promieniowania jonizującego przeznaczonej do wykrywania materiałów radioaktywnych w pojazdach przemieszczających się przez strefę kontrolną - wjazd na teren Zakładu.
 15. Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych wraz z transportem dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz na potrzeby Projektu Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna - studia międzywydziałowe
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Radiometr - 1 szt
 16. Przetarg nieograniczony na dostawę przyrządów do badania właściwości fizycznych wraz z transportem dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz na potrzeby Projektu Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna - studia międzywydziałowe
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia są przyrządów do badania właściwości fizycznych wraz z transportem dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na potrzeby Projektu Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna - studia międzywydziałowe-Radiometr z sondą zewnętrzną - 1 szt
 17. NAPRAWA RADIOMETRU DPO Nr sprawy 38/10RWT/2011
  Zamawiający: 10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, Oleśnica
  NAPRAWA RADIOMETRU DPO

Inne osoby dla Szulc (892 osoby):