Kogo reprezentuje osoba

Szulc Urszula

w KRS

Urszula Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Urszula
Nazwisko:Szulc
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1966 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Żuromin (Mazowieckie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arent Witold Dariusz, Barska Jadwiga, Budzich Ryszard, Bukowska Teresa, Bulkowski Kazimierz Jan, Cechowska Krystyna Maria, Ciesińska Marzenna, Dąbrowska Mirosława, Grochowska Marta, Grzybicki Sławomir, Kamiński Janusz, Karolewski Tomasz, Kosiewicz Janina, Lubaczewski Andrzej, Oryl Grzegorz Adam, Próchniewska Magdalena, Pudlak Andrzej, Rochoń Małgorzata, Rochowicz Danuta, Rólka Urszula, Skoniecka Krystyna, Stachyra Roman Waldemar, Stankiewicz Dorota, Szczech Jarosław, Szostek Józef, Tucholski Krzysztof, Wojciechowski Maciej, Zembrzuska Barbara, Żulewska Jadwiga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojnowski Lucjan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Al - Mar Sp. Z O.O., Chamsk − KRS 0000485853
 2. Bank Spółdzielczy W Żurominie, Żuromin − KRS 0000053552
 3. Budinstal Technika Grzewcza Sp. Z O.O., Wyględy − KRS 0000555903
 4. Fundacja Rozwoju Opieki Zdrowotnej Regionu Żuromińskiego, Żuromin − KRS 0000127156
 5. Mag4vip Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000469989
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Chamsku, Chamsk − KRS 0000392557
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Turzy Małej, Turza Mała − KRS 0000199254
 8. Super Brojler Sp. Z O.O., Poniatowo − KRS 0000485120

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Żuromin − KRS 0000129053
 2. Hodowca-mix Sp. Z O.O., Jezuicka Struga − KRS 0000339369
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Działdowie, Działdowo − KRS 0000017872
 4. Spółdzielnia Mleczarska W Żurominie, Żuromin − KRS 0000065073

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.474 573,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanych inwestycji na drogach powiatowych
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe Żuromin, Żuromin
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie przez powiat żuromiński kredytu długoterminowego w wysokości 1 474 573,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanych inwestycji na drogach powiatowych.
  2. Kredyt zostanie uruchomiony na wniosek zamawiającego w I lub dwóch II transzach (I-900 000,00 zł, II-574 573,00 zł) pozostawionych do dyspozycji zamawiającego do dnia 31.12.2014 r.
  3. Transza będzie uruchomiona przez bank w terminie 3 dni od daty wskazanej przez zamawiającego.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat.
  5. Bank będzie naliczał odsetki tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, od dnia uruchomienia kredytu (transzy), z wyłączeniem dnia spłaty kredytu i odsetek włącznie.
  6. Bank będzie naliczał odsetki od kredytu miesięcznie, w kwartalnych okresach odsetkowych na bazie 365 dni w roku. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się w okresach odsetkowych faktyczną liczbę dni kalendarzowych.
  8) Odsetki naliczane za każdy okres odsetkowy płatne będą ostatniego dnia każdego okresu odsetkowego tj. ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał obrachunkowy.
  8. Pierwszy termin płatności odsetek przypada na dzień 31 marca 2015 roku, a ostatni w dniu całkowitej spłaty kredytu, tj. 31.12.2024 r.
  9. Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy, równej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych w PLN, zmiennej po upływie każdego 3-miesięcznego okresu obowiązywania stopy procentowej, powiększonej o stałą marżę banku określoną w ofercie.
  10. Każda zmiana stopy procentowej będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego każdy kwartał obrachunkowy.
  11. Stopa zmienna WIBOR obowiązująca w okresie kwartału obrachunkowego określana będzie według wysokości ustalonej na dwa dni robocze( tj. z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) przed pierwszym dniem każdego okresu obowiązywania stopy procentowej. Jeżeli zmiana stopy WIBOR nastąpi w dniu nie będącym dniem roboczym, bank może dokonać zmiany stopy WIBOR w najbliższym następnym dniu roboczym, w którym stopa WIBOR jest ogłaszana. W przypadku nie ustalenia odpowiedniej stopy w którymkolwiek z dni ustalania wysokości stopy WIBOR, składnikiem stopy procentowej staje się odpowiednia stopa WIBOR ustalona przed tymi dniami.
  12. Zmiana stopy procentowej spowodowana zmianą stopy WIBOR nie stanowi podstawy zmiany umowy i nie wymaga jej aneksowania. O zmianie wysokości oprocentowania kredytu bank będzie zawiadamiał kredytobiorcę w formie pisemnej.
  13. Spłata rat kapitałowych zaciągniętego kredytu nastąpi w okresie 10 lat, w 40 ratach płatnych na koniec każdego kwartału kalendarzowego, zgodnie z załączonym harmonogramem - załącznik nr 2.
  14. Pierwsza rata płatna będzie 31 marca 2015 roku, ostatnia zaś 31 grudnia 2024 roku.
  15. Ustala się rok 2014 rokiem karencji w spłacie rat kapitałowych.
  16. Zamawiający nie dopuszcza naliczenia prowizji od uruchomienia kredytu.
  17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu skrócenia okresu kredytowania, po uprzednim zawiadomieniu banku w formie pisemnej, z 5-dniowym wyprzedzeniem i podaniem wysokości spłacanej kwoty.
  18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych opłat bankowych za uruchomienie kredytu niż wymienione w pkt. 20).
  19. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel (in blanco) z deklaracją wekslową.
  20. Koszt kredytu stanowią odsetki wg zmiennej stopy procentowej WIBOR, powiększone o stałą marżę banku określoną w ofercie.
 2. Zaciągnięcie przez powiat żuromiński kredytu długoterminowego w wysokości 1 613 075,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe Żuromin, Żuromin
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie przez powiat żuromiński kredytu długoterminowego w wysokości 1 613 075,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych, kredyt w 2 transzach pozostawionych do dyspozycji zamawiającego w następujących terminach:
  a) I transza w wysokości 1.000.000,00 zł od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2012 r.
  b) II transza w wysokości do 613.075,00 zł od dnia 01.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Inne osoby dla Szulc (916 osób):