Kogo reprezentuje osoba

Szulc Zbigniew Tadeusz

w KRS

Zbigniew Tadeusz Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Drugie imię:Tadeusz
Nazwisko:Szulc
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Heese Magda, Von Lieres Und Wilkau Gert Otto

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łopat Waldemar Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ibcol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000085935
 2. Motocomplex Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039343

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. British Automotive Centrum Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000094317
 2. Immover Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000314263
 3. Radom Meteo Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000488272
 4. Top Car Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000096759
 5. Top Car Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000024195

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. ZAKUP PRZENOŚNEGO DETEKTORA DO JEDNOCZESNEGO WYKRYWANIA I IDENTYFIKACJI ŚLADOWYCH ILOŚCI NARKOTYKÓW I MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH Z PRZEZNACZENIEM DLA URZĘDU CELNEGO WARSZAWA - OKĘCIE
  Zamawiający: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przenośnego detektora do jednoczesnego wykrywania i identyfikacji śladowych ilości narkotyków i materiałów wybuchowych wraz z zapasem materiałów eksploatacyjnych na 12 miesięcy (licząc 25 próbek/dzień).
  2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2009), nieużywany. Oferty przedstawiające sprzęt wyprodukowany przed 2009 rokiem zostaną odrzucone
 2. DOSTAWA PRZENOŚNEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO WRAZ Z GENERATOREM PROMIENI RENTGENOWSKICH XRS-3 Z PRZEZNACZENIEM DLA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ WARSZAWA - OKĘCIE
  Zamawiający: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego aparatu rentgenowskiego wraz z generatorem promieni rentgenowskich XRS-3 - 1 szt., do przeprowadzania kontroli z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej.
  2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2009), nieużywany
 3. DOSTAWA ROBOTA PIROTECHNICZNEGO DO ROZPOZNAWANIA I LIKWIDACJI NIEKONWENCJONALNYCH ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH Sprawa nr 11/ZP/2009.
  Zamawiający: Pomorski Urząd Wojewódzki, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kpl. oryginalnego, fabrycznie nowego robota pirotechnicznego do rozpoznawania i likwidacji niekonwencjonalnych ładunków wybuchowych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1do Specyfikacji. Przedmiot zamówienia musi być objęty co najmniej 24-miesięczną gwarancją na całe urządzenie, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia Wykonawca. Szczegółowe warunki gwarancji zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji. Wykonawca powinien zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami realizacji zamówienia zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji..
 4. Dostawa robota pirotechnicznego dla potrzeb lotniczego przejścia granicznego w Balicach
  Zamawiający: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego robota pirotechnicznego dla potrzeb lotniczego przejścia granicznego w Balicach, służącego do prowadzenia zdalnego rozpoznania i neutralizacji zagrożeń pirotechnicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) - Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do siwz
 5. Dostawa robota pirotechnicznego
  Zamawiający: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Łódź
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa robota pirotechnicznego (1 kpl.).
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
  3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  4.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
  5.W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca musi uruchomić dostarczone urządzenie w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta, ul. Gen. Stanisława Maczka 35, 94-328 Łódź.
  6.Zamawiający zamierza przenieść własność przedmiotu zamówienia na Placówkę Straży Granicznej w Łodzi.
  7.Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia telefonicznego lub przesłanego faxem - 24 godziny z możliwością skrócenia do kilku godzin. Serwis musi działać 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.
  8.Wykonawca musi zapewnić serwis pogwarancyjny na przedmiot zamówienia.
  9.Wykonawca zapewni przeglądy gwarancyjne przedmiotu zamówienia, o ile są wymagane przez producenta urządzenia.
  10.W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Łodzi, Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania uszkodzonego sprzętu i dostarczenia go po naprawie, na koszt własny.
  11.W ramach zamówienia, Wykonawca musi zapewnić szkolenie dla sześciu operatorów Zamawiającego z zakresu obsługi i użytkowania przedmiotu umowy.
 6. zakup wyposażenia strzelnicy
  Zamawiający: Służba Wywiadu Wojskowego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemu treningowego do broni ostrej w zakresie 5,56 mm do 11,43 mm.

Inne osoby dla Szulc Zbigniew Tadeusz (34 osoby):