Kogo reprezentuje osoba

Szulc Zbigniew

w KRS

Zbigniew Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Nazwisko:Szulc
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1970 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Fabianów (Wielkopolskie), Rudki (Wielkopolskie)
Przetargi:20 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Golis Bartosz Aleksander, Wegner Ewa Maria, Wegner Monika, Wegner Paweł Łukasz, Wegner Tomasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bruzi Krzysztof Zbigniew, Bruzi Renata Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dbd Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000621542
 2. Edwardowo Sp. Z O.O., Witkowo − KRS 0000570507
 3. Hbw Sp. Z O.O., Witkowo − KRS 0000570434
 4. Healthcare Building Solutions Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000613286
 5. Ingenii Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000629376
 6. Office Center Młyn Sp. Z O.O., Rudki − KRS 0000474513
 7. Pkob Wegner Sp. Z O.O., Rudki − KRS 0000464077
 8. Pkob Wegner Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Rudki − KRS 0000466602
 9. Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa Wegner - Sp. J., Rudki − KRS 0000229117
 10. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Ergobud Sp. Z O.O., Pleszew − KRS 0000233331
 11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Stropex Renata Bruzi Krzysztof Bruzi Sp. J., Fabianów − KRS 0000234215
 12. Reperio Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000629372
 13. Stropex Solar Energy Sp. Z O.O., Pleszew − KRS 0000430227
 14. Wegner Finance Sp. Z O.O., Rudki − KRS 0000576615
 15. Wegner Finance Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Rudki − KRS 0000587785
 16. Wegner Sp. J., Rudki − KRS 0000580328

Powiązane przetargi (20 szt.):
 1. Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną
  Zamawiający: Powiat Średzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Średzkiego, Środa Wielkopolska
  Zakres zamówienia obejmuje rozbudowę budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą polegającą na: budowie trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego skrzydła szpitala, połączonego z istniejącym budynkiem głównym łącznikiem na wszystkich kondygnacjach oraz przebudowę części pomieszczeń w istniejącym szpitalu po uprzedniej całkowitej rozbiórce fragmentu istniejącego budynku szpitala: W w/w zakres wchodzą: 1) roboty rozbiórkowe polegające na całkowitej rozbiórce fragmentu istniejącego budynku szpitala (oddział dziecięcy); 2) roboty budowlane polegające m.in. na: wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu fundamentów, wykonaniu ścian oporowych i studzienek okiennych, wykonaniu schodów na gruncie, wykonaniu ścian piwnic, wykonaniu konstrukcji i ścian nadziemia, wykonanie kanałów wentylacyjnych, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie robót dociepleniowych z tynkami zewnętrznymi, wykonanie przyłączy, wykonaniu robót wykończeniowych, wykonaniu wentylacji z klimatyzacją, wykonaniu instalacji grzewczych, wykonaniu instalacji wod. - kan., wykonaniu zbiorników wody, wykonaniu instalacji teletechnicznych, wykonaniu instalacji elektrycznych (sieci zewnętrzne nn) i oświetleniowych, wykonaniu instalacji elektrycznych, wykonaniu instalacji gazów medycznych, wykonanie robót drogowych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu działki
 2. Budowa budynków socjalnych przy ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotuły
  Zakres rzeczowy prac obejmuje m.in.: budowa 5 budynków dwumieszkaniowych o charakterze socjalnym, powierzchnia zabudowy projektowanych budynków - 526,75m2, powierzchnia utwardzeń pieszo-jezdnych - 888,00 m2, powierzchnia utwardzeń pieszych - 183,00 m2, powierzchnia projektowanej zieleni - 2675,00 m2, wykonanie instalacji wewnętrznych budynków, wykonanie instalacji zewnętrznych wod-kan i energetycznych, wykonanie oświetlenia ulicznego - 4 szt., wykonanie 2 wiat na rowery z pomieszczeniem gospodarczym, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach do siwz: 1. Dokumentacja budowlano-wykonawcza: branża budowlana, wod-kan., elektryczna - załącznik nr 7, 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8, 3. Przedmiary robót - załącznik nr 9, Uwaga: Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i uwzględnienie w cenie ofertowej wszystkich kosztów związanych z powyższymi utrudnieniami
 3. Dostawa mebli biurowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  Dostawa wraz z załadunkiem, wyładunkiem, wniesieniem i montażem mebli biurowych dla KWP w Poznaniu, KPP Gniezno, KP Witkowo, KP Czerniejewo, KPP Wągrowiec oraz wywozem opakowań
 4. Rozbudowa budynku eskadrowego ne 23 dla potrzeb GO eś Inowrocław
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
  Rozbudowa budynku eskadrowego ne 23 dla potrzeb GO eś Inowrocław
 5. Rewitalizacja targowiska w Gnieźnie przy Placu 21 Stycznia, roboty budowlane polegające na budowie miejsc garażowych oraz płyty targowiska z elementami małej architektury
  Zamawiający: Miasto Gniezno Zarząd Gospodarowania Lokalami, Gniezno
  Rewitalizacja targowiska w Gnieźnie przy Placu 21 Stycznia, roboty budowlane polegające na budowie miejsc garażowych oraz płyty targowiska z elementami małej architektury, o łącznej powierzchni terenu inwestycji 6 268 m2, położonego na działce oznaczonej numerem178/1 arkusz mapy nr 29, dla której
  w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie prowadzona jest księga wieczysta pod nr PO1G/00057356/9, położonego w ścisłym centrum miasta pomiędzy ulicami: Warszawską, Św. Wawrzyńca, Bednarskim Rynkiem, zlokalizowanego w obszarze historycznego układu urbanistycznego Miasta Gniezna wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 2523/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 27.01.1965r., polegająca na budowie nowych miejsc garażowych w jednopoziomowym garażu otwartym, budowie nowoczesnych pawilonów handlowych, zlokalizowanych na płycie stropowej garażu, budowie toalet oraz zaplecza socjalnego dla osób handlujących, budowie wydzielonych, zadaszonych gniazd segregacji odpadów, zagospodarowaniu terenu inwestycji w infrastrukturę niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania całego układu tj.: ciągi piesze, zieleń, rampy i schody terenowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: rewitalizacja targowiska w Gnieźnie przy Placu 21 Stycznia, roboty budowlane polegające na budowie miejsc garażowych oraz płyty targowiska z elementami małej architektury, obejmująca w szczególności:
  1) przeniesienie i zamontowanie 5 dwustanowiskowych straganów (nr od W-01 SP do W-10 SP)
  z aktualnego miejsca ich posadowienia objętego inwestycją, na ul. Rynek w Gnieźnie;
  2) przeniesienie i zamontowanie pozostałych 102 sztuk straganów i 28 stołów z aktualnego miejsca
  ich posadowienia objętego inwestycją na ul. Jeziorną, działka nr 18/2, arkusz 30, zgodnie
  z załącznikiem nr 1 do SIWZ;
  3) przeprowadzenie badań archeologicznych na obszarze działki oznaczonej numerem
  178/1 arkusz mapy nr 29, na powierzchni 3320 m2, zgodnie z postanowieniem nr 949 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.08.2012r. nr referencyjny PO.5151.5518.1.2012 stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zatwierdzonym programem badań archeologicznych, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz pozwoleniem na prowadzenie prac archeologicznych,
  które zostanie wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  4) roboty budowlane polegające na budowie targowiska zgodnie z załączonym projektem wykonawczym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki nr 5 i 6
  do SIWZ; w zakresie:
  a) architektura - obiekt i wnętrza, konstrukcja i mała architektura: roboty przygotowawcze
  i rozbiórkowe, budowa parkingu o konstrukcji żelbetowej, budowa stoisk handlowych, budowa zaplecza sanitarno - socjalnego, budowa elementów małej architektury targowiska;
  b) instalacje elektryczne: linia kablowa zasilająca niskiego napięcia, rozdzielnice, montaż tras kablowych, ułożenie kabli i przewodów, montaż osprzętu instalacyjnego, montaż opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne, podgrzewanie wjazdu do garażu, podgrzewanie rynien, podgrzewanie rurociągów, uziom - połączenia wyrównawcze, badania i pomiary, oświetlenie terenu i oświetlenie uliczne;
  c) usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną: linia kablowa zasilająca niskiego
  i średniego napięcia;
  d) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych polegająca na zmianie trasy położenia kabla;
  e) instalacja odprowadzenia wód opadowych i instalacje sanitarne;
  5) wykonanie wyposażenia kiosków kwiatowych zgodnie z projektem koncepcyjnym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
  Zamawiający informuje, że materiały pochodzące z rozbiórek:
  a) dachówki ceramiczne,
  b) płyty betonowe nawierzchniowe,
  c) kostka betonowa,
  d) barierki metalowe
  zostaną wykorzystane przez Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany do ich rozbiórki
  w taki sposób, aby odzyskać jak największą ilość przedmiotowych materiałów (Zamawiający oczekuje odzyskanie około 50% materiałów). Materiały pochodzące z rozbiórek będą sukcesywnie odbierane
  przez Zamawiającego, mając na celu jak najszybsze uwolnienie terenu inwestycyjnego.
 6. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Trzemeszno w sezonie zimowym 2012/2013
  Zamawiający: Miasto i Gmina Trzemeszno, Trzemeszno
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Trzemeszno - łącznie 165,35km. Zamówienie obejmuje; utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Trzemeszno w sezonie zimowym 2012/2013, polegające na odśnieżaniu dróg gminnych.
  Drogi gminne na terenie gminy Trzemeszno odśnieżane będą na wyraźne zlecenie upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie po otrzymaniu zgłoszeń z poszczególnych sołectw. Wykonanie odśnieżania nastąpi po ustaniu intensywnych opadów śniegu, nawałnic śnieżnych.
  Czas wykonania odśnieżania - udrożnienia drogi należy wykonać w ciągu od 1 do 4 godz. od zgłoszenia Zamawiającego - w zależności od km dróg w danym sołectwie.
  Natomiast przy intensywnych opadach śniegu odśnieżanie - udrażnianie drogi należy wykonać w ciągu od 4 do 8 godz. od zgłoszenia Zamawiającego - w zależności od km dróg w danym sołectwie.
  Odśnieżanie pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami Zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania na całej szerokości dróg tzn. od. 4 m do 6m szerokości pasa drogowego.
  W miejscach gdzie występują duże zaspy odśnieżony zostanie jeden pas ruchu na szerokości od 2m do 3 m szerokości z wykonaniem tzw. mijanek.
  Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operator sprzętu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorią prawa jazdy. Odśnieżanie dróg nie powinno utrudniać ruchu pojazdów. Świadczenie usługi zwalczania skutków zimowych odśnieżanie dróg na terenie gminy Trzemeszno w poniżej przedstawionych sołectwach:
  1. Cytrynowo
  9. Lubiń
  17. Szydłowo
  2. Duszno
  3. Gołąbki
  4. Grabowo
  5. Jastrzębowo
  6. Kamieniec
  7. Kozłowo
  8. Kruchowo
  10. Ławki
  11. Miaty
  12. Mijanowo
  13. Miława
  14. Niewolno
  15. Ostrowite
  16. Popielewo
  18. Trzemżal
  19. Wydartowo
  20. Wymysłowo
  21 Zieleń  Zamawiający zastrzega sobie odstąpienia od odśnieżania dróg w sołectwie Gołąbki i Wymysłowo (Decyzja ostateczna w tym zakresie zostanie podjęta w późniejszym terminie).
  Wykonawca (Wykonawcy) zapewnią Zamawiającemu do pracy na terenie gminy Trzemeszno następujący sprzęt:
  - Sprzęt śnieżny lekki na nośniku do 100KM
  - Sprzęt śnieżny ciężki na nośniku powyżej 100KM
  Wykonawca musi posiadać minimum trzy jednostki sprzętowe o parametrach wskazanych powyżej. z tego:
  - 2 jednostki sprzętowe o mocy do 100 KM orientacyjna ilość godzin pracy sprzętu 450 h
  - 1 jednostka sprzętowa o mocy powyżej 100 KM orientacyjna ilość godzin pracy sprzętu 130 h
  wskazane godziny pracy są godzinami orientacyjnymi, które mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zaistnienia warunków pogodowych uzasadniających konieczność wykorzystania w/w sprzętu. Rozliczanie następować będzie o faktycznie przepracowane godziny sprzętu.
 7. ZZP-2380-160/2012 Remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  ZZP-2380-160/2012 Remont pomieszczeń w budynku Koomendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Szczegółowy zakres robót określony został w kosztorysie.
 8. Zagospodarowanie terenu przy budynku mieszkalnym w Gnieźnie przy ul. Poznańskiej 92/94
  Zamawiający: Miasto Gniezno Zarząd Gospodarowania Lokalami, Gniezno
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na: Zagospodarowaniu terenu przy budynku mieszkalnym w Gnieźnie przy ul. Poznańskiej 92/94. Zamówienie uwzględnia roboty w zakresie zagospodarowania terenu przed wejściem do budynku mieszkalnego i obejmuje: a)budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do istniejących schodów zewnętrznych, b) zasiek do składowania odpadów stałych wraz z miejscem na segregację opakowań, c)wykonanie nowej nawierzchni komunikacji pieszej i drogi dojazdowej wraz z kanalizacja deszczową, d)utwardzenie terenu, e)urządzenie placu zabaw - poligon(siatka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, schody i domek oraz ławka z oparciem), f)nasadzenie drzew - szt. 12 i krzewów niskich i wysokich - szt. 96, g)obsianie wolnego terenu trawą, h)oświetlenie terenu - lampy - szt. 2, słupy wys. 7 m., i)regulacja studzienek kanalizacyjnych - szt. 4 j)niwelacja obecnego otoczenia terenu.
 9. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 9 ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. CICHEJ 59 W BYDGOSZCZY
  Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 9 ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. CICHEJ 59 W BYDGOSZCZY
 10. zamówienie publiczne obejmujące swym zakresem wykonanie prac uzupełniających polegających na doprowadzeniu dodatkowej instalacji do węzła cieplnego w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Września
  zamówienie publiczne obejmujące swym zakresem wykonanie prac uzupełniających polegających na doprowadzeniu dodatkowej instalacji do węzła cieplnego w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w ramach Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku , Schematu 2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 - część V- termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.
 11. Roboty uzupełniające polegające na wykonaniu trybuny wraz z zapleczem socjalnym i instalacją wentylacyjną w obiekcie Lodowisko Chwiałka w Poznaniu ul. Ojca Żelazka
  Zamawiający: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Poznań
  Roboty uzupełniające polegające na wykonaniu trybuny wraz z zapleczem socjalnym i instalacją wentylacyjną w obiekcie Lodowisko Chwiałka w Poznaniu ul. Ojca Żelazka
 12. Roboty budowlane polegające na remoncie z termomodernizacją oraz pozyskanie lokali socjalnych w budynku usytuowanym w Gnieźnie przy ul. Poznańskiej 92/94
  Zamawiający: Miasto Gniezno Zarząd Gospodarowania Lokalami, Gniezno
  Roboty budowlane polegające na remoncie z termomodernizacją oraz pozyskanie lokali socjalnych w budynku usytuowanym w Gnieźnie przy ul. Poznańskiej 92/94.
  Przedmiotem remontu będzie budynek mieszkalny wielolokalowy czterokondygnacyjny (kondygnacje naziemne), całkowicie podpiwniczony wybudowany w technologii tradycyjnej z poprzecznym układem ścian konstrukcyjnych na planie dwóch przystających i przesuniętym względem siebie segmentów. Wewnętrzny układ komunikacyjny budynku tworzy jedna klatka schodowa, zlokalizowana w środkowej części budynku oraz korytarz wewnętrzny
  ze zróżnicowanym poziomem podłogi, położonej na każdej z kondygnacji wzdłuż podłużnej osi budynku. Lokale mieszkalne położone są na poszczególnych kondygnacjach naziemnych budynku po obydwu stronach korytarza wewnętrznego.
  W istniejącym budynku o kubaturze 7 236,00 m3, według dokumentacji technicznej winno znaleźć się łącznie 35 lokali mieszkalnych. Każdy lokal winien być wyposażony w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę z kotłowni znajdującej się w budynku, brodzik z kabiną prysznicową, muszlę ustępową, umywalkę z baterią, zlewozmywak z baterią, kuchenkę elektryczną, licznik centralnego ogrzewania oraz wodomierz zimnej i ciepłej wody użytkowej.
 13. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku , Schematu 2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Września
  Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku , Schematu 2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego.
  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
  Postępowanie podzielone jest na 6 części:

  Część I - termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2a, 62-300 Września. Kod 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne. Kod 45321000-3 - izolacja cieplna.


  W.w prace obejmują m.in. na :
  - wykop z izolacją ścian fundamentowych;
  - tynki cementowo-wapienne na ścianach i ościeżnicach kat. III;
  - instalację odgromową;
  - docieplenie stropodachu wełną granulowaną;
  - docieplenie ścian cokołu styropianem;
  - wymianę parapetów zewnętrznych;
  - tynk mineralny na ścianach i ościeżnicach;
  - tynk żywiczny na cokole;
  - malowanie tynków mineralnych farbą silikonową 3-krotne;
  - demontaż rury wentylacyjnej;
  - montaż nawiewników higrosterowanych;
  - wymianę pokrycia daszku najściowego do piwnicy;
  - opaskę wkoło budynku z kostki brukowej;
  - demontaż krat okiennych.

  Część II - termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1 , 62-300 Września. Kod 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne. Kod 45321000-3 - izolacja cieplna.

  W.w prace obejmują m.in. na :
  - ocieplenie stropodachu;
  - ocieplenie dachu;
  - dokończenie wymiany okien;
  - wymianę stolarki drzwiowej;
  - wymianę świetlików dachowych;
  - ocieplenie ścian zewnętrznych;
  - instalację odgromową;
  - opierzenie, rynny i rury spustowe.

  Część III - termomodernizacja budynku głównego A Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2a, 62-300 Września. Kod CPV 45331100 - 7 instalowanie centralnego ogrzewania. Kod CPV 45332000-3 - instalacja ciepłej wody.

  W.w prace obejmują m.in. na :
  1) modernizację instalacji centralnego ogrzewania
  - wymianę starej niesprawnej instalacji wewnętrznej;
  - montaż grzejników;
  - montaż zaworów termostatycznych;
  2) modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej
  - wymianę pionów izolacji instalacji;
  - montaż baterii energooszczędnej;
  - montaż zaworów automatyki podpionowej;
  3) regulację centralnego ogrzewania


  Część IV - termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 25, 62-300 Września. Kod CPV 45331100 - 7 instalowanie centralnego ogrzewania. CPV 45332000-3 - instalacja ciepłej wody.


  W.w prace obejmują m.in. na :
  1) Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej
  - wymianę pionów izolacji instalacji
  - montaż baterii energooszczędnej
  - montaż zaworów automatyki podpionowej
  2) regulację centralnego ogrzewania


  Część V- termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września. Kod CPV 45331100 - 7 instalowanie centralnego ogrzewania. Kod CPV 45332000-3 - instalacja ciepłej wody.

  W.w prace obejmują m.in. na :
  1) modernizację instalacji centralnego ogrzewania
  - wymianę starej niesprawnej instalacji wewnętrznej
  - montaż grzejników
  - montaż zaworów termostatycznych
  2) modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej
  - wymianę pionów izolacji instalacji
  - montaż baterii energooszczędnej
  - montaż zaworów automatyki podpionowej
  3) regulacja centralnego ogrzewania


  Część VI - termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2a, 62-300 Września. Kod CPV 45331100 - 7 instalowanie centralnego ogrzewania. Kod CPV 45332000-3 - instalacja ciepłej wody.

  W/w prace obejmują m.in.:
  1) modernizację instalacji centralnego ogrzewania
  - wymianę starej niesprawnej instalacji wewnętrznej
  - montaż grzejników
  - montaż zaworów termostatycznych
  2) modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej
  - wymianę pionów izolacji instalacji
  - montaż baterii energooszczędnej
  - montaż zaworów automatyki podpionowej
  3) regulację centralnego ogrzewania

  Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą w trakcie funkcjonowania obiektu, w związku z czym prowadzenie prac przez Wykonawcę nie może powodować zakłóceń i uciążliwości.
  Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, oraz kosztów związanych z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

  Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia miejsca wykonania robót, warunków związanych z wykonaniem robót oraz uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i wykonania robót będących przedmiotem postępowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.
 14. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku , Schematu 2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Września
  Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku , Schematu 2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego.
  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
  Postępowanie podzielone jest na 6 części:

  Część I - termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2a, 62-300 Września. Kod 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne. Kod 45321000-3 - izolacja cieplna.


  W.w prace obejmują m.in. na : wykop z izolacją ścian fundamentowych; tynki cementowo-wapienne na ścianach i ościeżnicach kat. III; instalację odgromową; docieplenie stropodachu wełną granulowaną; docieplenie ścian cokołu styropianem; wymianę parapetów zewnętrznych; tynk mineralny na ścianach i ościeżnicach; tynk żywiczny na cokole;
  malowanie tynków mineralnych farbą silikonową 3-krotne; demontaż rury wentylacyjnej; montaż nawiewników higrosterowanych; wymianę pokrycia daszku najściowego do piwnicy; opaskę wkoło budynku z kostki brukowej; demontaż krat okiennych.

  Część II - termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1 , 62-300 Września. Kod 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne. Kod 45321000-3 - izolacja cieplna.

  W.w prace obejmują m.in. na : ocieplenie stropodachu; ocieplenie dachu; dokończenie wymiany okien; wymianę stolarki drzwiowej; wymianę świetlików dachowych; ocieplenie ścian zewnętrznych; instalację odgromową; opierzenie, rynny i rury spustowe.

  Część III - termomodernizacja budynku głównego A Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2a, 62-300 Września. Kod CPV 45331100 - 7 instalowanie centralnego ogrzewania. Kod CPV 45332000-3 - instalacja ciepłej wody.

  W.w prace obejmują m.in. na :
  1) modernizację instalacji centralnego ogrzewania: wymianę starej niesprawnej instalacji wewnętrznej; montaż grzejników; montaż zaworów termostatycznych;
  2) modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej: wymianę pionów izolacji instalacji; montaż baterii energooszczędnej; montaż zaworów automatyki podpionowej;
  3) regulację centralnego ogrzewania


  Część IV - termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 25, 62-300 Września. Kod CPV 45331100 - 7 instalowanie centralnego ogrzewania. CPV 45332000-3 - instalacja ciepłej wody.


  W.w prace obejmują m.in. na :
  1) Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej; wymianę pionów izolacji instalacji; montaż baterii energooszczędnej; montaż zaworów automatyki podpionowej;
  2) regulację centralnego ogrzewania


  Część V- termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września. Kod CPV 45331100 - 7 instalowanie centralnego ogrzewania. Kod CPV 45332000-3 - instalacja ciepłej wody.

  W.w prace obejmują m.in. na :
  1) modernizację instalacji centralnego ogrzewania wymianę starej niesprawnej instalacji wewnętrznej, montaż grzejników, montaż zaworów termostatycznych
  2) modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, wymianę pionów izolacji instalacji, montaż baterii energooszczędnej, montaż zaworów automatyki podpionowej
  3) regulacja centralnego ogrzewania


  Część VI - termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2a, 62-300 Września. Kod CPV 45331100 - 7 instalowanie centralnego ogrzewania. Kod CPV 45332000-3 - instalacja ciepłej wody.

  W/w prace obejmują m.in.:
  1) modernizację instalacji centralnego ogrzewania: wymianę starej niesprawnej instalacji wewnętrznej, montaż grzejników, montaż zaworów termostatycznych
  2) modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej: wymianę pionów izolacji instalacji, montaż baterii energooszczędnej, montaż zaworów automatyki podpionowej
  3) regulację centralnego ogrzewania

  Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą w trakcie funkcjonowania obiektu, w związku z czym prowadzenie prac przez Wykonawcę nie może powodować zakłóceń i uciążliwości.
  Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, oraz kosztów związanych z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

  Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia miejsca wykonania robót, warunków związanych z wykonaniem robót oraz uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i wykonania robót będących przedmiotem postępowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.
 15. Budowa zadaszenia Lodowiska Chwiałka w Poznaniu ul. Ojca Żelazka
  Zamawiający: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Poznań
  Budowa zadaszenia Lodowiska Chwiałka w Poznaniu ul. Ojca Żelazka
 16. Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej w Sanatorium Uzdrowiskowym Przy Tężni s.p.z.o.z. w Inowrocławiu w ramach RPO WKP - Działanie 6.2 1. Budowa pijalni wód mineralnych wraz z wyposażeniem. 2. Zagospodarowanie terenów wokół obiektów Sanatorium.
  Zamawiający: Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z, Inowrocław
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej w Sanatorium Uzdrowiskowym Przy Tężni s.p.z.o.z. w Inowrocławiu w ramach RPO WKP - Działanie 6.2
  1. Budowa pijalni wód mineralnych wraz z wyposażeniem.
  2. Zagospodarowanie terenów wokół obiektów Sanatorium.
  W zakres robót do wykonania wchodzą:
  Zadanie 1 Budowa pijalni wód mineralnych wraz z wyposażeniem
  I
  1.Wykonanie ogrodzenia na czas trwania budowy.
  2.Wykonanie fundamentów pod budynek pijalni i łącznika.
  3.Wykonanie murów konstrukcyjnych pijalni wraz z łącznikiem.
  4.Wykonanie konstrukcji dachowych z wiązarów drewna klejonego.
  5.Pokrycie dachów dachówką.
  6.Wykonanie opierzeń dachowych wraz z rurami spustowymi.
  7.Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej.
  8.Wykonanie robót elewacyjnych (docieplenie + malowanie).
  9.Wykonanie ścianek działowych oraz zabudów z płyt GK.
  10.Wykonanie tynków i gładzi wewnątrz budynków.
  11.Wykonanie robót malarskich.
  12.Wykonanie podkładów pod posadzki i posadzek betonowych.
  13.Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z osprzętem.
  14.Wykonanie instalacji wod. kan. c.o. i wentylacji mechanicznej.
  II
  1.Dostarczenie wyposażenia.
  2.Montaż wyposażenia.
  Zadanie 2 Zagospodarowanie terenów wokół obiektów Sanatorium.
  1.Wykonanie chodników wokół obiektów sanatoryjnych.
  2.Przebudowa zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.
  3.Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych wokół sanatorium.

  UWAGA:
  Szczegółowy zakres robót i wykaz ilościowy materiałów zawiera przedmiar robót, dokumentacja techniczna oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych.
  2.Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
  3.W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Karolem Tabaczyńskim - nr tel. 0 507 139 787.
  4.Wykonując przedmiot umowy Wykonawca uwzględni fakt, że realizacja przedmiotu umowy odbywała się będzie w trakcie funkcjonowania Sanatorium, które prowadzi całodobową działalność leczniczą.
  Roboty będą mogły być wykonywane bez ograniczeń tj. od poniedziałku do niedzieli w godz. od 7.00 do 20.00
  Roboty związane z nadmiernym hałasem będą mogły być wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
  6.Oferent obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego w formie papierowej oraz w formie elektronicznej PDF. W/wym. kosztorys ofertowy winien być również sporządzony w programie kosztorysowym i załączony do plików PDF. Kosztorys należy sporządzić na podstawie przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
  7.Oferent zobowiązany jest dołączyć tygodniowy harmonogram robót.
 17. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Trzemeszno w sezonie zimowym 2011/2012
  Zamawiający: Miasto i Gmina Trzemeszno, Trzemeszno
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Trzemeszno. - łącznie 165,35km Zamówienie obejmuje; utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Trzemeszno w sezonie zimowym 2011/2012, polegające na odśnieżaniu dróg gminnych.
  Drogi gminne na terenie gminy Trzemeszno odśnieżane będą na wyraźne polecenie pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie po otrzymaniu zgłoszeń z poszczególnych sołectw. Wykonanie odśnieżania nastąpi po ustaniu intensywnych opadów śniegu, nawałnic śnieżnych.
  Czas wykonania odśnieżania - udrożnienia drogi należy wykonać w ciągu od 1 do 4 godz. od zgłoszenia Zamawiającego - w zależności od km dróg w danym sołectwie.
  Natomiast przy intensywnych opadach śniegu odśnieżanie - udrażnianie drogi należy wykonać w ciągu od 4 do 8 godz. od zgłoszenia Zamawiającego - . w zależności od km dróg w danym sołectwie.
  Odśnieżanie pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami Zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania na całej szerokości dróg tzn. od. 4 m do 6m szerokości pasa drogowego.
  W miejscach gdzie występują duże zaspy odśnieżony zostanie jeden pas ruchu na szerokości od 2 do 3 m szerokości z wykonaniem tzw. mijanek.
  Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operator sprzętu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorią prawa jazdy. Odśnieżanie dróg nie powinno utrudniać ruchu pojazdów.
  Świadczenie usługi zwalczania skutków zimowych odśnieżanie dróg na terenie gminy Trzemeszno w poniżej przedstawionych sołectwach:
  1. Cytrynowo
  9. Lubiń
  17. Szydłowo
  2. Duszno
  3. Gołąbki
  4. Grabowo
  5. Jastrzębowo
  6. Kamieniec
  7. Kozłowo
  8. Kruchowo
  10. Ławki
  11. Miaty
  12. Mijanowo
  13. Miława
  14. Niewolno
  15. Ostrowite
  16. Popielewo
  18. Trzemżal
  19. Wydartowo
  20. Wymysłowo
  21 Zieleń  Zamawiający zastrzega sobie odstąpienia od odśnieżania dróg w sołectwie Gołąbki i Wymysłowo (Decyzja zostanie podjęta po przeprowadzonym przetargu przed podpisaniem umowy z danym Wykonawcą)
  Wykonawca (Wykonawcy) zapewnią Zamawiającemu do pracy na terenie gminy Trzemeszno następujący sprzęt:
  - Sprzęt śnieżny lekki na nośniku do 100KM
  - Sprzęt śnieżny ciężki na nośniku powyżej 100KM
  Wykonawca musi posiadać minimum trzy jednostki sprzętowe o parametrach wskazanych powyżej z tego:
  - 2 jednostki sprzętowe o mocy do 100 KM orientacyjna ilość godzin pracy sprzętu 450
  - 1 jednostka sprzętowa o mocy powyżej 100 KM orientacyjna ilość godzin pracy sprzętu 130
  wskazane godziny pracy są godzinami orientacyjnymi, które mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zaistnienia warunków pogodowych uzasadniających konieczność wykorzystania w/w sprzętu Rozliczanie następować będzie o faktycznie przepracowane godziny sprzętu.
 18. Modernizacja i adaptacja nowej siedziby przychodni Powidz - Witkowo - roboty budowlane.
  Zamawiający: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu, Poznań
  Modernizacja i adaptacja nowej siedziby przychodni Powidz - Witkowo - roboty budowlane.
 19. Dostawa materiałów na utwardzenie gruntowych dróg na terenie Gminy Gniezno.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Gnieźnie, Gniezno
  Kruszony gruz betonowy, kruszony gruz ceglano - betonowy, kruszony kamień twardy, kruszona rozbiórkowa masaasfaltowa itp. o frakcji do 63, w łącznej ilości 4000 ton.
 20. Adaptacja budynku pokoszarowego nr 4 na potrzeby PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Gniezno
  Adaptacja budynku pokoszarowego nr 4 na potrzeby PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55