Kogo reprezentuje osoba

Szymańska Agata Agnieszka

w KRS

Agata Agnieszka Szymańska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agata
Drugie imię:Agnieszka
Nazwisko:Szymańska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Rybie (Mazowieckie)
Przetargi:80 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymańska Bożena
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymańska Bożena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agadendron Agata Szymańska, Bożena Szymańska Sp. J., Rybie − KRS 0000262088
 2. Agadendron Sp. Z O.O., Rybie − KRS 0000702826

Powiązane przetargi (80 szt.):
 1. Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Warszawa
  Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 2. Koszenie traw, trawników i skarp w Starachowicach w latach 2016-2018
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
  Część I Koszenie traw, trawników i skarp na terenach zieleni miejskiej w latach 2016-2018. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi komunalnej w zakresie: 1. koszenia traw, trawników, skarp na terenach zieleni miejskiej w Starachowicach, określonych w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ; 2. grabienia skoszonej trawy wraz z pozbieraniem na skoszonym terenie gałęzi i śmieci; 3. załadunku odpadów (skoszonej trawy, gałęzi i śmieci); 4. wywozu i unieszkodliwieniu lub wykorzystaniu odpadów (skoszonej trawy, gałęzi i śmieci), zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5. organizacji w Starachowicach biura - punktu kontaktowego (punktu zgłoszeniowego itp.) wyposażonego w telefon stacjonarny. Osoby odpowiedzialne za organizację i nadzór nad wykonywanymi pracami winny być wyposażone w telefony komórkowe. W okresie trwania umowy planowane jest (przy uwzględnieniu liczby koszeń na danym terenie od dwóch do trzech) koszenie traw o łącznej powierzchni: 1. minimum - 2.951.100 m²; 2. maksimum - 4.426.650 m². Szczegółowy zakres prac z określeniem terminu ich wykonania oraz odbioru końcowego każdorazowo zlecać będzie Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach (Referat GKDŚ). Pierwsze koszenie obejmujące powierzchnię około 25 ha zlecone będzie w terminie do 20 maja 2016 r., i winno zostać zrealizowane w terminie określonym ofertą Wykonawcy. Zamawiający definiuje akceptowalny termin realizacji tego zlecenia: minimalnie 21 dni kalendarzowych i maksymalnie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia jego zlecenia przez Referat GKDŚ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. Część II Koszenie traw, trawników i skarp na terenach osiedli zabudowy mieszkaniowej w latach 2016-2018. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi komunalnej w zakresie: 1. koszenia traw, trawników, skarp na terenach osiedli zabudowy mieszkaniowej w Starachowicach, określonych w Załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ; 2. grabienia skoszonej trawy wraz z pozbieraniem na skoszonym terenie gałęzi i śmieci; 3. załadunku odpadów (skoszonej trawy, gałęzi i śmieci); 4. wywozu i unieszkodliwienia lub wykorzystania odpadów (skoszonej trawy, gałęzi i śmieci), zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5. organizacji w Starachowicach biura - punktu kontaktowego (punktu zgłoszeniowego itp.) wyposażonego w telefon stacjonarny. Osoby odpowiedzialne za organizację i nadzór nad wykonywanymi pracami winny być wyposażone w telefony komórkowe. W okresie trwania umowy planowane jest (przy uwzględnieniu liczby koszeń na danym terenie od dwóch do trzech) koszenie traw o łącznej powierzchni: 1. minimum - 891.840 m²; 2. maksimum - 1.337.760 m². Szczegółowy zakres prac z określeniem terminu ich wykonania oraz odbioru końcowego każdorazowo zlecać będzie Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach (Referat GKDŚ). Pierwsze koszenie obejmujące całość koszenia tj. około 148.640 m² zlecone będzie w terminie do 20 maja 2016 r., i winno zostać zrealizowane w terminie określonym ofertą Wykonawcy. Zamawiający definiuje akceptowalny termin realizacji tego zlecenia: minimalnie 21 dni kalendarzowych i maksymalnie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia jego zlecenia przez Referat GKDŚ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia
 3. Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Warszawa
  Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 4. Pielęgnacja zieleni, utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni, terenach utwardzonych oraz klatkach schodowych w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pielęgnacji zieleni, utrzymaniu czystości i porządku na terenach zieleni, terenach utwardzonych oraz klatkach schodowych w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Szczegółowy zakres oraz wielkość zamówienia znajduje się w Opisie Warunków Uczestnictwa w Licytacji Elektronicznej dostępnego na stronie www.zgnursus.pl.
 5. Roboty uzupełniające do zamówienia: Prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie parków w Dzielnicy Ochota w rejonie I
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są prace związane z utrzymaniem parków: park Szczęśliwice, park Korotyńskiego, park Malickiego.
 6. Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ Gostynin - Zalesie - Etap II
  Zamawiający: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, Gostynin
  Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ Gostynin - Zalesie - Etap II, na terenie o powierzchni 9800 m2. Projekt przewiduje założenie rabat o pow. 2340m2. W zadaniu zakłada się uzupełnienie ubytków w istniejącej alei lipowej, poprzez dosadzenie 9 sztuk drzew w gatunku lipa drobnolistna, które podkreślą główną oś założenia oraz 8 sztuk drzew z gatunku wiśnia pospolita. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje uzupełnienie nasadzeń poprzez posadzenie jednogatunkowych zwartych grup krzewów, które będą symetryczne i regularne wzdłuż głównej osi, natomiast dalej stopniowo będą przechodziły w kształty bardziej nieregularne, faliste. Wymagana liczba krzewów wynosi łącznie 6160 sztuk. Poszczególne gatunki krzewów do nasadzeń i ich liczba zostały wskazane w projekcie, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Rabaty o regularnych kształtach mają być zlokalizowane wokół placyku przy wejściu do Pawilonu nr 1 od strony południowej, w postaci promieniście rozchodzących się nasadzeń bukszpanu, lilaka Meyera Palibin oraz berberysu Thunberga Red Pilar. W formowanym bloku z bukszpanu zaplanowano nasadzenia wiśni pospolitej Umbraculifera, tworzącej wizualne zamknięcie tego miejsca do wypoczynku, co sprawi iż, będzie ono bardziej kameralne. Promieniście rozchodzące się rabaty zaplanowano także przy skrzyżowaniu ścieżek, na osi głównej. Znajdą się tu nasadzenia z tawulca pogiętego Crispa, trzmieliny oskrzydlonej i tawuły japońskiej Golden Princess, a przestrzenie pomiędzy wyższymi krzewami będzie wypełniać niska trzmielina Fortunea Coloratus, która będzie imitacją trawnika, lecz mniej pracochłonną. Pozostałe rabaty muszą być utrzymane w swobodnym charakterze, wyglądać naturalnie i dynamicznie, nawiązując do nasadzeń zlokalizowanych przed budynkiem Pawilonu nr 1 od strony północnej. Powtórzono także zabieg przechodzenia rabat przez ścieżki, zastosowany w I etapie uzupełnienia nasadzeń. Zadanie przewiduje nasadzenia drzew liściastych w ilości 17 sztuk (w rodzaju lipa i wiśnia) oraz krzewów w ilości 6160 sztuk (w rodzaju berberys, bukszpan, dereń, trzmielina, forsycja, hortensja, mikrobiota, pęcherznica, róża, tawuła, tawulec, lilak). Zastosowany do nasadzeń materiał roślinny musi spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji projektowej, w tym co do wysokości i szerokości krzewów oraz wielkości pojemnika.
  Zamawiający wymaga, aby zastosowany materiał roślinny do obsadzenia, w postaci drzew i krzewów wieloletnich odpowiadał w szczególności określonym poniżej wymogom:
  a) wszystkie części drzew i krzewów były wolne od szkodników i patogenów oraz pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach,
  b) materiał roślinny został pozyskany ze szkółki i został wyselekcjonowany do obsadzenia, a wiek drzewek do nasadzeń był zgodny z projektem,
  c) drzewa i krzewy nie posiadały wad i schorzeń przyrodniczych,
  d) wszystkie drzewa i krzewy z danej odmiany były jednakowe, jeżeli chodzi o formę, wysokość, stan zaawansowania w rozwoju,
  e) materiał szkółkarski był czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej,
  f) rośliny były zdrewniałe, zahartowane i prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany, pokroju, wysokości, szerokości
  i długości pędów, a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione,
  g) zastosowany do nasadzeń materiał był zdrowy, nie nosił śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia
  i agrotechniki, nie posiadał odrostów,
  h) system korzeniowy zastosowanych do nasadzeń drzew i krzewów był dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku roślin,
  i) bryła korzeniowa zastosowanych do nasadzeń drzew i krzewów była dobrze przerośnięta
  i jest odpowiednio duża w stosunku do odmiany i wieku rośliny,
  j) zastosowane drzewa i krzewy były żywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany, maja proste, pionowe pnie i mocne, foremne korony, a ich korzenie nie są pozwijane,
  k) zastosowane drzewa i krzewy zostały prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku,
  l) pączki szczytowe przewodnika są wyraźnie wykształtowane,
  m) użyta do nasadzeń ziemia oraz kora jest wolna od szkodników i patogenów, chwastów wieloletnich oraz ich korzeni, brył skały macierzystej oraz obcych elementów, posiada dostateczną zawartość materii organicznej i odczyn zbliżony do obojętnego.
  Wady niedopuszczalne materiału roślinnego:
  a) silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
  b) odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
  c) ślady żerowania szkodników,
  d) oznaki chorobowe,
  e) zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
  f) martwice i pęknięcia kory,
  g) uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
  h) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
  i) złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.
  Wykonawca dokona zgodnego ze sztuką agrotechniki szkółkarskiej przygotowania gleby pod nasadzenia, zabezpieczenia nasadzeń przed szkodliwymi czynnikami, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, szkodnikami, chorobami, czynnikami atmosferycznymi, zabezpieczenia terenu nasadzeń, w szczególności przed narażeniem osób trzecich na jakąkolwiek szkodę, uporządkuje teren nasadzeń, przekaże wytyczne dotyczące pielęgnacji nasadzeń. Wykonawca obejmuje gwarancją jakości całość przedmiotu zamówienia na okres zaproponowany w ofercie przetargowej, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wytycznych w zakresie pielęgnacji nasadzeń w okresie udzielonej gwarancji. Zamawiający będzie przeprowadzał zabiegi pielęgnacyjne zgodnie z wytycznymi we własnym zakresie, z tym, iż w okresie gwarancji Wykonawca będzie dysponował uprawnieniem do nadzoru nad wykonywanymi zabiegami pielęgnacyjnymi. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uschniętych w okresie gwarancji nasadzeń, gwarantując zachowanie 100% ilości roślin w ramach udzielonej gwarancji. Szczegółowe warunki wykonania zadania określa załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ oraz kosztorys nakładczy do projektu zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca zadania zobowiązany jest do dokonania nasadzeń drzew i krzewów zgodnie ze sztuką agrotechniki szkółkarskiej, projektem, kosztorysem oraz opracowaną wizualizacją, sztuką ogrodniczą, wiedzą techniczną, zasadami bhp, przepisami i normami, przez osoby posiadające doświadczenie
  i przeszkolone z zakresu bhp.
 7. Utrzymanie zieleni przy drogach i placach gminnych na terenie gminy Stare Babice
  Zamawiający: Gmina Stare Babice, Stare Babice
  1.Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni przy drogach i placach gminnych na terenie Gminy Stare Babice tj.
  1)Koszenie poboczy i rowów przydrożnych oraz placów gminnych:
  a)ręczne lub mechaniczne skoszenie i zagrabienie skoszonej trawy,
  b)załadunek skoszonej trawy oraz jej wywóz i utylizacja,
  c)uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach,
  d)zebranie i wywóz wszelkich śmieci (papiery, puszki, szkło, liście itp.) nagromadzonych podczas grabienia skoszonej trawy.
  2)Prześwietlanie drzew do 60cm w obwodzie i powyżej 60 cm w obwodzie:
  a)prześwietlenie koron drzew z zasmarowaniem ran smołą sadowniczą,
  b)wycięcie suchych i połamanych gałęzi,
  c)zebranie odpadów w stosy,
  d)wywóz odpadów oraz ich utylizacja,
  e)uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach.
  3)Wycinka drzew:
  a)odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach,
  b)odkopanie korzeni,
  c)obcięcie i usunięcie korzeni lub frezowanie karp,
  d)przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny,
  e)pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu,
  f)ułożenie gałęzi i konarów w stosy,
  g)zabranie gałęzi, konarów, pni i korzeni oraz ich utylizacja,
  h)zasypanie dołu dostarczoną przez Wykonawcę ziemią,
  i)ubicie i wyrównanie zasypanego dołu,
  j)uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach.
  4)Wycinka krzewów, zakrzaczeń:
  a)odcięcie ręczne lub piłą mechaniczną krzaków,
  b)odkopanie korzeni,
  c)obcięcie i usunięcie korzeni,
  d)ułożenie gałęzi w stosy,
  e)wywóz gałęzi, pni i korzeni oraz ich utylizacja,
  f)zasypanie dołu dostarczoną ziemią,
  g)ubicie i wyrównanie zasypanego dołu,
  h)uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach.
  5)Wykonanie rowków przy obrzeżach chodników:
  a)wykonanie rowków przy obrzeżach chodników o głębokości ok. 5 cm i szerokości 10 cm.
  b)wywóz trawy i ziemi.
  c)uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach.
  6)Usuwanie chwastów i trawy z rabat kwiatowych oraz z terenów pokrytych korą i chodników:
  a)ręczne lub chemiczne usuwanie trawy oraz chwastów,
  b)wywóz usuniętej trawy i chwastów,
  c)uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach.
  7)Podlewanie trawników i rabat kwiatowych (zaopatrzenie w wodę - we własnym zakresie Wykonawcy) - min. 3l wody/m2 trawnika lub rabaty.
  8)Podlewanie drzewek (zaopatrzenie w wodę - we własnym zakresie wykonawcy) - min. 20l wody/drzewko
  9)Sadzenie drzew (rośliny dostarcza Zamawiający):
  a)wykonanie dołu,
  b)zaprawa dołu mieszanką ziemi i nawozów mineralnych,
  c)opalikowanie,
  d)wykonanie mis sadzeniowych,
  e)mulczowanie korą (5cm).
  10)Sadzenie krzewów (rośliny dostarcza Zamawiający):
  a)wykonanie dołu,
  b)zaprawa dołu mieszanką ziemi i nawozów mineralnych,
  c)mulczowanie korą (5cm).
  11)Sadzenie bylin (rośliny dostarcza Zamawiający):
  a)zaprawienie mieszanką ziemi urodzajnej.
  12)Usuwanie karp:
  a)odkopanie korzeni,
  b)obcięcie i usunięcie korzeni lub frezowanie karp,
  c)przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny,
  d)pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu,
  e)wywóz pni i korzeni oraz ich utylizacja,
  f)zasypanie dołu dostarczoną przez Wykonawcę ziemią,
  g)ubicie i wyrównanie zasypanego dołu,
  h)uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach.
  13)Zakładanie trawników (nasiona dostarcza Zamawiająca):
  a)przygotowanie gleby,
  b)wysianie nasion z uwałowaniem,
  c)podlanie,
  d)wykonanie pierwszego koszenia.
  14)mulczowanie korą rabat kwiatowych wraz z pracami pielęgnacyjnymi
  a)wycinanie przekwitłych kwiatostanów,
  b)przycinanie krzewów i bylin przed końcem wegetacyjnym,
  c)mulczowanie korą (5cm) - (korę dostarcza Zamawiająca)
  15)Wykonanie innych niż wymienione w pkt. od 1 do 14 prac związanych z utrzymaniem zieleni przy drogach i placach gminnych (np. zrębkowanie gałęzi, ochronne zabiegi chemiczne, zasilanie nawozami rabat i trawników itp.). W ramach tych prac dopuszcza się również zakup materiału roślinnego i kory przez Wykonawcę.
  a)podstawą do wykonania prac określonych w pkt. 15 jest protokół konieczności zaakceptowany przez Zamawiającego,
  b)rozliczanie prac, które będą podlegały wycenie wg stawek jednostkowych podanych w ofercie, odbywało się będzie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez pracownika Zamawiającego przed wykonaniem prac będących przedmiotem wyceny. Kosztorys będzie opracowany na podstawie KNR, sporządzony w oparciu składniki cenotwórcze takie jak: roboczogodzina, zysk, koszty ogólne, koszty zakupu (podane w ofercie) oraz ceny materiałów, które nie mogą być wyższe niż średnie ceny rynkowe wg SEKOCENBUDU z uwzględnieniem współczynników regionalnych do cen prac ogrodniczych dla województwa mazowieckiego. W przypadku podjęcia prac przez Wykonawcę przed sprawdzeniem kosztorysu przez pracownika Zamawiającego i zakwestionowaniu przez niego którejś z pozycji wyceny wówczas Zamawiający nie zapłaci za taką pozycję, a Wykonawca skoryguje o przedmiotową wartość przedstawiony do sprawdzenia kosztorys,
  c)Zamawiający sprawdzi przedstawiony do zatwierdzenia przez Wykonawcę kosztorys na prace podlegające wycenie wg stawek określonych w ofercie w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego dostarczenia,
  d)wszelkie prace podlegające wycenie wg stawek podanych w ofercie Wykonawca podejmie w ciągu 1dnia od momentu zatwierdzenia kosztorysu przez pracownika Zamawiającego oraz przekazania przez niego wiadomości o jego zatwierdzeniu i wyrażeniu zgody na podjęcie prac oraz zakończy w terminie określonym w zleceniu.
  2.Warunki prowadzenia prac i obowiązki Wykonawcy:
  1)Z tytułu wykonywania czynności opisanych pkt. 4.1 SIWZ Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zobowiązany będzie do zapewnienia inspektora nadzoru terenów zieleni, który będzie kontrolował powyższe prace oraz w razie potrzeby sporządzał dokumentację wskazującą na konieczność przeprowadzenia zabiegów stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca z tytułu zatrudnienia inspektora nadzoru terenów zieleni nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia i musi jego pracę w powyższym zakresie wliczyć do ceny ofertowej brutto za wykonanie poszczególnych czynności wymienionych w pkt. 4.1 SIWZ.
  2)Wykonawca wykonując specjalistyczny zabieg (z zakresu przedmiotu zamówienia) mający na celu przywrócenie statyki drzewa zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji wskazującej na konieczność przeprowadzenia tego zabiegu, w szczególności do wykonania dokumentacji fotograficznej i przekazania jej Zamawiającemu.
  3)Wykonawca będzie realizował usługi, będące przedmiotem umowy na podstawie zleceń Zamawiającego według cen podanych w ofercie lub wycenionych na podstawie kosztorysu - prace dodatkowe.
  4)Przez zlecenie rozumie się każdorazowe zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności wykonania prac z zakresu przedmiotu zamówienia wraz z podaniem jego zakresu i terminu wykonania telefonicznie lub mailowo.
  5)Wykonawca udostępni Zamawiającemu numer telefonu i adres poczty e-mail, na który ten będzie mógł kierować zgłoszenia. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte, gdy Wykonawca potwierdzi otrzymanie zlecenia drogą mailową lub w trakcie rozmowy telefonicznej potwierdzi jego akceptację.
  6)Do wykonania zamówienia Wykonawca powinien użyć odpowiedniego sprzętu, zapewniającego dobrą jakość wykonanych robót oraz bezpieczeństwo ich wykonywania. Sposób postępowania z odpadami powstałymi w wyniku prowadzonych prac musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
  7)Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac odpowiedzialny jest Wykonawca.
  8)Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia prac bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia: użytkowników dróg, właścicieli urządzeń infrastruktury technicznej, mieszkańców bądź innych osób, które ucierpiały lub naruszono ich dobra w trakcie wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia; jakie wpłyną do Zamawiającego będą kierowane do Wykonawcy w celu ustosunkowania się i ich załatwienia. W przypadku wpłynięcia do Gminy roszczenia i uznania go za zasadne oraz przekazaniu go Wykonawcy, wówczas deklaruje się on w terminie 7 dni od otrzymania takiego pisma podjąć działania, w celu załatwienia sprawy ze zgłaszającym uszkodzenie. W momencie, kiedy Wykonawca nie podejmie działań, w celu załatwienia w/w sprawy wówczas Zamawiający pokryje koszty zgłoszonego roszczenia i potrąci Wykonawcy z wynagrodzenia za wykonane roboty.
  9)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenie terenu w trakcie w/w prac będących przedmiotem zamówienia. Pojazdy wykonujące prace muszą być prawidłowo oznakowane oraz muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z dużej odległości.
  10)Wykonawca przy wycenie prac będących przedmiotem zamówienia powinien uwzględnić fakt, że większość robót związanych z konserwacją zieleni odbywała się będzie na terenie zabudowanym pośród zabudowy mieszkaniowej, przy liniach elektroenergetycznych lub telefonicznych, przy drogach o wzmożonym ruchu pojazdów i z tego tytułu nie będą stosowane współczynniki zwiększające ceny jednostkowe z powodu większego stopnia trudności.
  11)W przypadku, gdy zaistnieje konieczność wyłączenia prądu w linii energetycznej z powodu braku bezpiecznego dostępu do konserwowanej zieleni to Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić chwilowe wyłączenia prądu w linii energetycznej we właściwym zakładzie energetycznym we własnym zakresie oraz ponieść koszty tego wyłączenia.
  12)W przypadku zniszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia prac związanych z konserwacją zieleni Wykonawca jest zobowiązany natychmiast powiadomić w sposób skuteczny właściciela urządzenia o jego uszkodzeniu oraz ponieść wszelkie koszty związane z jego naprawą.
  13)W dokumentach odbiorowych wykonawca wskaże miejsce wykonywania prac oraz ich ilość podaną w jednostce, w której dany rodzaj prac został wyceniony w Formularzu cenowym.
  14)Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych usług. Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności sposób wykonania robót w aspekcie zgodności ich wykonania z SIWZ i umową.
  15)W przypadku nie podjęcia obowiązków ciążących na Wykonawcy lub w przypadku nie wywiązywania się w sposób zgodny z warunkami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę.
  16)Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów zapewnienia wykonania prac w trybie awaryjnym przez inną firmę z następnej faktury.
  17)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będącymi następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku należytej staranności.
  18)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym płatność ewentualnych należności za szkody i następstwa spowodowane zawinionym przez siebie niewłaściwym wykonywaniem prac objętych niniejszą umowa oraz wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
  19)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonywane przez podwykonawców.
  20)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będącymi następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku należytej staranności.
  21)Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
  a)Zabezpieczenia interesów osób trzecich
  b)Ochrony środowiska
  c)Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
  d)Organizacji i utrzymywania zaplecza prac związanych z utrzymaniem zieleni
  e)Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy
  f)Ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac drogowych
 8. Zakup i dostawa 1 szt. wierzby płaczącej (Salix alba Tristis) o obwodzie pnia 35-40 cm i wys. 3-4 m oraz posadzenie z zastosowaniem podziemnego systemu stabilizującego bryłę korzeniową, trzyletnia pielęgnacja w okresie gwarancyjnym liczona od dnia posadzenia drzewa.
  Zamawiający: Zarząd Terenów Publicznych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. wierzby płaczącej (Salix alba Tristis) o obwodzie pnia 35-40 cm i wys. 3-4 m oraz posadzenie z zastosowaniem podziemnego systemu stabilizującego bryłę korzeniową w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z trzyletnią pielęgnacją w okresie gwarancyjnym liczoną od dnia posadzenia drzewa.
 9. Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Warszawa
  Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 10. Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014 - zamówienie uzupełniające 1
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2014 w zakresie wykonania zabiegów specjalistycznych - wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomnikowych. Prace będą prowadzone na terenach zieleni urządzonej takich jak: parki, skwery, nieruchomości prywatne, pasy drogowe - w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.
 11. Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie Gminy Legionowo
  Zamawiający: Powiat Legionowski, Legionowo
  1. Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie Gminy Legionowo. 2. Usunięcia, nasadzeń oraz pielęgnacji drzew i wykonania wszelkich prac z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i rzetelnej wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie zagospodarowania terenów zielonych. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzeń zgodnie z warunkami decyzji stanowiącymi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. Szczegółowy zakres prac obejmuje: 1) usunięcie istniejących drzew w ilości sztuk 80 o obwodzie od 10 do 30 cm, mierzony na wysokości 130 cm w ciągu drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej na terenie Gminy Legionowo wraz z wywozem i utylizacją przedmiotowych drzew i materiału roślinnego. Drzewa zostaną wskazane przez Zamawiającego, 2) nasadzenia sadzonek robinii akacjowej - Robinia pseudoacacia Umbraculifera w ilości sztuk 125 o obwodach pni, co najmniej 8 cm, szczepionych na wysokości, co najmniej 180 cm i średnicy korony nie mniejszej niż 80 cm. Każde drzewo należy zabezpieczyć trzema drewnianymi palikami o średnicy 6 cm i taśmą oraz należy wyposażyć w dren nawadniający. Sadzone w ciągu drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej na terenie Gminy Legionowo, 3) Dostarczenie sadzonek i niezbędnych materiałów oraz nadzór na nasadzeniem: - głogu dwuszyjkowego - Crataegus leavigata Pauls Scarlet w ilości sztuk 9, - robinii akacjowej - Robinia pseudoacacia Umbraculifera w ilości sztuk 9, - miłorzębu dwuklapowego w ilości sztuk 9, - surmii zwyczajnej w ilości sztuk 9. Każda sadzonka powinna posiadać obwód pni co najmniej 8 cm, szczepiona na wysokości, co najmniej 180 cm i średnicy korony nie mniejszej niż 80 cm. Każde drzewo należy zabezpieczyć trzema drewnianymi palikami o średnicy 6 cm i taśmą oraz należny wyposażyć w dren nawadniający, 4) nasadzenie sadzonek: - głogu dwuszyjkowego - Crataegus leavigata Pauls Scarlet w ilości sztuk 9, - robinii akacjowej - Robinia pseudoacacia Umbraculifera w ilości sztuk 9, - miłorzębu dwuklapowego w ilości sztuk 9, - surmii zwyczajnej w ilości sztuk 9. Każda sadzonka powinna posiadać obwód pni co najmniej 8 cm, szczepiona na wysokości co najmniej 180 cm i średnicy korony nie mniejszej niż 80 cm. Każde drzewo należy zabezpieczyć trzema drewnianymi palikami o średnicy 6 cm i taśmą oraz należny wyposażyć w dren nawadniający, 5) dostarczenie oraz nasadzenie sadzonek krzewów rododendron o średnicy 30 cm w ilości 10 szt. 6) każda sadzonka będzie wolna od jakikolwiek chorób oraz wad 7) prowadzenie kompleksowej pielęgnacji posadzonych sadzonek drzew wymienionych w ust. 4 pkt 2), pkt 3), pkt 4) przez 1 rok od dnia podpisania protokołu odbioru robót, w zakresie: a) podlewania według potrzeb, w warunkach braku opadów deszczu względnie przy minimalnych opadach, b) przestrzegania spulchniania i nawożenia gleby, c) usunięcia uschniętych i obumarłych gałęzi wraz z ich wywozem oraz utylizacją, d) wymianę i uzupełnienie systemu mocującego, e) wymianę drzew które nie zachowają żywotności, f) wymianę drzew wymarzniętych, g) wymianę drzew które się nie przyjęły, h) uzupełnianie ściółki pod drzewem. 5. Materiał roślinny przeznaczony do nasadzeń powinien: 1) być dobrze ukształtowany, posiadać odpowiedni pokrój i odpowiadać określonym standardom jakościowym, 2) posiadać silny, prosty, pojedynczy, zwężający się ku górze przewodnik, 3) system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, zdrowy, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, 4) bryła korzeniowa powinna być silnie przerośnięta (należy zwrócić uwagę czy rosnące korzenie nie opasują bryły korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny, 5) rośliny nie powinny być uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawierać plam, obłamanych i usychających gałązek, 6) rośliny powinny pozostawać zdrowe bez śladów żerowania szkodników, 7) liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się lecz powinny być zabarwione właściwie dla danego gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwień. 6. Szczegółową lokalizację nasadzeń wymienionych w ust. 4 pkt 2), pkt 3) pkt 4) pkt 5) Zamawiający przedstawi Wykonawcy po podpisaniu umowy. Lokalizacja nasadzeń będzie występować na terenach publicznych miasta Legionowo oraz jednostce podległej Powiatowi Legionowskiemu na terenie miasta Legionowo tj. Domowi Pomocy Społecznej Kombatant przy ul. Jagiellońskiej 71. 7. Do realizacji zamówienia Wykonawca użyje materiałów (sadzonki roślin) oraz narzędzi i urządzeń zgodnych z właściwymi normami. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego w czasie trwania robót, oznakowania na własny koszt miejsca robót i pracowników zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac ograniczając je do niezbędnego minimum utrudnienia w ruchu. Wszystkie prace, związane z pielęgnacją zieleni oraz nasadzeniami wykonywane będą przy wykorzystaniu sprzętu Wykonawcy. 9. Po wykonaniu prac pielęgnacji oraz nasadzeń uzupełniających własnym materiałem, Wykonawca uprzątnie teren wokół miejsc wykonywania usługi - z gałęzi, ziemi oraz innych pozostałości i wywiezie je do miejsca przez siebie wskazanego przeznaczonego do składowania tego typu odpadów. 10. Transport materiałów zapasowych oraz wszelkie inne prace muszą być prowadzone w sposób ograniczający do minimum zanieczyszczenia jezdni lub chodnika. 11. Wykonawca dostarczy narzędzia, ludzi oraz środki potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód. 13. Pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być wyposażeni w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację w czasie prowadzonych prac. 14. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu zamówienia, stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, oraz wobec braku prowadzenia kompleksowej pielęgnacji przez Wykonawcę posadzonych drzew w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuję prawo zlecenia innemu podmiotowi usunięcia wad oraz kompleksowej pielęgnacji na koszt Wykonawcy. 15. Wykonawca po zakończonych pracach przekaże inwentaryzacje wykonanych prac, w którym będzie zawarte: 1) gatunek nasadzonych drzew, 2) ilość nasadzonych drzew, 3) parametry nasadzonych drzew, 4) załącznik mapowy z znaczonymi nasadzeniami. Okres rękojmi i gwarancji za wykonany przedmiot zamówienia wynosi jeden rok od odbioru końcowego prac.
 12. Posadzenie drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją wzdłuż tras komunikacyjnych m.st. Warszawy
  Zamawiający: Zarząd Oczyszczania Miasta, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest posadzenie drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy.
  Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 rejony/części:
  Rejon 1 - posadzenie 519 szt. drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją - dzielnice: Śródmieście, Żoliborz, Ochota, Ursus, Włochy, Mokotów, Ursynów, Wilanów,
  Wola, Bemowo.
  Rejon 2 - posadzenie 252 szt. drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją - dzielnice: Praga Południe, Wawer, Rembertów, Praga Północ, Targówek, Bielany, Białołęka.
 13. Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy w Warszawie. Zadanie nr 3 : Modernizacja podwórka zlokalizowanego przy ul. Obrońców Helu 4, ul. Bohaterów Warszawy 9, 11, ul. 1-go Maja 9, ul. Nurzyńskiej 4 w Warszawie, w tym budowa ciągów pieszych, założenie szaty roślinnej
  Zamawiający: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
  Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy w Warszawie. Zad 3. Modernizacja podwórka zlokalizowanego przy ul. Obrońców Helu 4, ul. Bohaterów Warszawy 9,11, ul. 1 Maja 9, ul. Nurzyńskiej 4 w Warszawie, w tym budowa ciągów pieszych, założenie szaty roślinnej Realizacja przedmiotu zamówienia przewiduje przeprowadzenie : - prac budowlanych m.in. roboty rozbiórkowe, utwardzenie ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, dostawę i montaż elementów małej architektury; - prac ogrodniczych polegających na pielęgnacji drzewostanu, krzewów, nasadzeniu szaty roślinnej (drzewa, krzewy, byliny), renowacji trawników. Pielęgnacja nowo założonej szaty roślinnej objęta w ramach gwarancji. Przy realizacji zamówienia wymagane będzie zatrudnienie co najmniej 1 osoby bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. z 2008 r Nr 69 poz.415 j.t. z póź.zm lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego
 14. Utrzymanie zieleni na terenie parków i skwerów dzielnicy Ochota w rejonie I
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, Warszawa
  wg wyszczególnienia robot w kosztorysie w parkach: Szczęśliwickim, Korotyńskiego, Malickiego
 15. Zagospodarowanie terenu parku w Żabiej Woli przy Domu Kultury poprzez remont i przebudowę istniejącego parku
  Zamawiający: Gmina Żabia Wola, Żabia Wola
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu parku w Żabiej Woli przy Domu Kultury poprzez remont i przebudowę istniejącego parku w zakresie: - Urządzenia terenów zieleni - zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i rocznej pielęgnacji . - Montaż elementów małej architektury -Urządzenie placów zabaw dla dzieci i młodzieży, - Wyposażenie parku w urządzenia rekreacyjno - sportowe. - Wykonaniu oświetlenia - Wykonaniu ciągów pieszych - Pełnej obsługi geodezyjnej 1.1 Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, która jest integralną częścią SIWZ: 1) Projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzja pozwolenia na budowę znak WAB.6740.1649.2013 z dnia 08.01.2014r projektach wykonawczych, inwentaryzacji zieleni, projekcie zieleni 2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Przedmiarach robót(przedmiary mają charakter pomocniczy, wszystkie prace nie ujęte w przedmiarze, a niezbędne do wykonania zadania należy wykonać). 4) Postanowieniu znak 5142.105.2013 z dnia 25.11.2013r Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie UWAGA: 1. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia Projektowe i wymagania Konserwatora zabytków. 2. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach 3. Obiekt Domu Kultury, na terenie którego będą prowadzone prace będzie czynny wobec czego wykonawca zobowiązany będzie do: a) wykonania i zapewnienia ruchu zastępczego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Dom Kultury, oraz należytej eksploatacji oznakowania tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego b) zabezpieczania bezpiecznego dostępu do obiektu oraz zabezpieczenia terenu prowadzanych robót przed ich uszkodzeniem przez użytkowników w czasie trwania imprez kulturalno- oświatowych 4. ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo- finansowy przedstawiający planowaną realizację przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy zgodnie z wytycznymi zamawiającego i rozdziałem VII ust 1 pkt. 5 SIWZ.
 16. UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE PARKÓW, SKWERÓW, PLACÓW ZABAW NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania zieleni na terenie parków, skwerów, placów zabaw na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Usługi polegają na cyklicznym wykonywaniu czynności związanych z: utrzymaniem czystości i porządku na terenie parków, zamiataniem alejek asfaltowych i chodników, wymianą piasku w piaskownicy, koszeniem trawników, cięciem krzewów i żywopłotów, podlewaniem, wygrabianiem liści, pielęgnacją rabat bylinowych i okrywowych, pielęgnacją roślin cebulowych.
 17. Wykonanie robót budowlanych skweru ekologicznego zlokalizowanego wzdłuż zachodniego brzegu Kanału Bródnowskiego przy ul. Sternhela w Warszawie pomiędzy ul. Rolanda i ul. Wojskową- zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót uzupełniających zagospodarowania terenu skweru ekologicznego położonego w Warszawie przy ul. Sternhela. 2. Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja uzupełniająca do projektu zagospodarowania terenu skweru ekologicznego stanowiąca załącznik nr 5 do Zaproszenia. 3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z wyrobów i materiałów: 1) określonych w dokumentacji uzupełniającej, 2) fabrycznie nowych, 3) spełniających wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), 4) dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 5) o właściwościach i parametrach technicznych określonych w dokumentacji uzupełniającej..
 18. Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Raszyn.
  Zamawiający: Gmina Raszyn, Raszyn
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Wycinkę drzew w tym usuwanie zwałów i wiatrołomów: - wycinka drzew - usuwanie zwałów i wiatrołomów - w tym w sytuacjach awaryjnych - zagrożenie bezpieczeństwa ruchu na drodze - uporządkowanie terenu po wykonanych robotach poprzez zebranie i wywóz odpadów (grubizny, gałęzi, liści, trocin) powstałych na skutek prac do miejsca utylizacji lub odzysku. Pielęgnację drzew - pielęgnacja drzew polegająca na wykonaniu w zależności od potrzeb następujących cięć: Cięcie sanitarne: zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew polegające na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych. Wykonywanie jako zabiegi poprzedzające inne zabiegi pielęgnacyjne, warunkując podjęcie pozostałych prac w koronie drzewa. Cięcie korygujące: (techniczne) - cięcie zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiającego statystykę drzewa, usuwanie konarów i gałęzi zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia oraz pełne zabezpieczenie ran i ubytków. Cięcie formujące: cięcie do uzyskania określonej formy pokrojowej drzew, w których wykonano zabiegi formowania w latach ubiegłych. Frezowanie pni: - usunięcie pnia pozostałego po drzewie poprzez jego niwelację ok. 10-30 cm poniżej poziomu grunt, - zasypanie otworu po pniu ziemią, wyrównanie i zagęszczenie w zależności od potrzeb, - uporządkowanie terenu po wykonywanych robotach i wywóz odpadów (zrąbków, trocin) powstałych na skutek prowadzenia prac do miejsca utylizacji lub odzysku. Karczowanie karpin drzew - odkopanie bryły korzeniowej, usunięcie korzenia, - zasypanie otworu po karpie korzeniowej ziemią, wyrównanie i zagęszczenie w zależności od potrzeb - uporządkowanie terenu po wykonywanych robotach i wywóz odpadów (karpy korzeniowej, drobnych korzeni) powstałych na skutek prowadzenia prac do miejsca utylizacji lub odzysku. Szacowany zakres prac określony został w załączniku A - Specyfikacji Technicznej Zamówienia.
 19. Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014 i 2015.
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz usuwanie drzew zagrażających i obumarłych. Prace będą prowadzone na terenach zieleni urządzonej takich jak: parki, skwery, zieleńce, osiedla mieszkaniowe, tereny przy szkołach i przedszkolach, na nieurządzonych działkach gminnych, a także w pasach drogowych dróg gminnych - w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego..
 20. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Zadanie 1. Utrzymanie zieleńców i parków na terenie Dzielnicy Ursus w zakresie zieleni i czystości w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r.
  Zamawiający: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
  Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Zadanie 1. Utrzymanie zieleńców i parków na terenie Dzielnicy Ursus w zakresie zieleni i czystości w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r.
 21. Wykonanie wycinki, nasadzeń, pielęgnacji oraz karczowania drzew i krzewów w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego
  Zamawiający: Powiat Pruszkowski, Pruszków
 22. Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013 zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 23. Roboty uzupełniające do zamówienia:Prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie parków dzielnicy Ochota w rejonie I w I kwartale 2014r
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, Warszawa
 24. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kuchy w Regułach zgodnie z projektem oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy Michałowice Nr sprawy: ZP. 2712.81.2013.
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
 25. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z pielęgnacją w trzyletnim okresie gwarancyjnym na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
  Zamawiający: Zarząd Terenów Publicznych, Warszawa
 26. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych skweru ekologicznego zlokalizowanego wzdłuż zachodniego brzegu Kanału Bródnowskiego przy ul. Sternhela w Warszawie pomiędzy ul. Rolanda i ul. Wojskową.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek, Warszawa
 27. Usługa sadzenia drzew
  Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji, Warszawa
 28. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej - II etap.
  Zamawiający: Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa
 29. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej położnych na terenie kompleksu F Dzielnicy Mokotów.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Warszawa
 30. Realizacja projektu zieleni wraz z elementami małej architektury przy Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Ordynariatu Polowego WP.
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 31. ODNOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI KARCZMISKA PIERWSZE WRAZ Z REWITALIZACJĄ PARKU - ETAP II - roboty agrotechniczne i pielęgnacyjne drzew parkowych.
  Zamawiający: Gmina Karczmiska, Karczmiska
 32. Rewaloryzacja Parku Podworskiego w Woli Wodyńskiej
  Zamawiający: Wójt Gminy Wodynie, Wodynie
 33. Wycinka drzew i krzewów w ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku.
  Zamawiający: Miasto Białystok, Białystok
 34. Interwencyjne usługi w zakresie dróg gruntowych na terenie miasta Marki
  Zamawiający: Urząd Miasta Marki, Marki
 35. Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013.
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 36. Dostawa i posadzenie drzew wzdłuż tras komunikacyjnych m.st. Warszawy wraz z trzyletnią pielęgnacją
  Zamawiający: Zarząd Oczyszczania Miasta, Warszawa
 37. Zakładanie i pielęgnacja drzewostanu oraz terenów zieleni w 2012 roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - wszystkie administracje
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa
 38. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z podziałem na części: Część nr 1: Zadanie nr 3: Utrzymanie zieleni nieurządzonej na terenie Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy. Część nr 2: Zadanie nr4: Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy.
  Zamawiający: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
 39. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z podziałem na części: Zadanie nr 1: Utrzymanie zieleńców i parków na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w zakresie zieleni i czystości w roku 2012 Zadanie nr 2: Utrzymanie zieleni niskiej w pasie drogowym ulic zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy w zakresie zieleni i czystości w roku 2012
  Zamawiający: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
 40. Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Warszawa
 41. Nasadzenie zastępcze krzewów i drzew oraz ich pielęgnacja w podziale na Pakiety: Pakiet 1 - Nasadzenie zastępcze krzewów żywopłotowych oraz ich pielęgnacja w związku z przygotowaniem placu budowy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, Pakiet 2 - Nasadzenie zastępcze drzew oraz ich pielęgnacja na działkach m.st. Warszawy
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 42. Założenie szaty roślinnej wraz z wykonaniem małej architektury na terenie wokół Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Walerego Sławka 9 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Szkoły Nr 4 przy ul. Walerego Sławka 9.
  Zamawiający: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
 43. Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Warszawa
 44. Utrzymanie zieleni nieurządzonej na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w zakresie zieleni i czystości.
  Zamawiający: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
 45. Wycinka i pielęgnacja drzew wzdłuż dróg gminnych oraz nasadzenia i utrzymanie terenów zielonych w Gminie Lesznowola
  Zamawiający: Gmina Lesznowola, Lesznowola
 46. Przesadzenie drzew i krzewów, odmłodzenie drzew - pl. Szembeka
  Zamawiający: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, Warszawa
 47. Utrzymanie placów zabaw położonych w Dzielnicy Ursynów - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 48. Utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 2. Pielęgnacja i wycinka drzewostanu - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 49. Prace ogrodnicze - pl. Szembeka
  Zamawiający: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, Warszawa
 50. Rewaloryzacja skweru im. Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Warszawa
 51. Urządzenie skweru na terenie działki 633/6 w Starych Babicach
  Zamawiający: Gmina Stare Babice, Stare Babice
 52. Utrzymanie zieleni nieurządzonej na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w zakresie zieleni i czystości
  Zamawiający: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
 53. Utrzymanie zieleni przy drogach gminnych na terenie gminy Stare Babice
  Zamawiający: Gmina Stare Babice, Stare Babice
 54. Utrzymanie placów zabaw położonych w Dzielnicy Ursynów w 2010 roku.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 55. Pielęgnacja i utrzymanie w czystości terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2010 r
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 56. Modernizacja zbiornika wodnego w Parku Czechowickim w Warszawie - III etap.
  Zamawiający: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
 57. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: zadanie 3 - Park im. Jana Pawła - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 58. Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
  Zamawiający: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
 59. Utrzymanie placów zabaw i obiektów sportowych położonych na terenach zieleni w Dzielnicy Ursynów - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 60. Utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 2. Pielęgnacja i wycinka drzewostanu - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 61. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 2.Park Lasek Brzozowy- zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 62. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 6. Tereny zieleni niezagospodarowanej usytuowane poza pasami drogowymi ulic- zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 63. Pielęgnacja drzewostanu i terenu zieleni w 2010 roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - wszystkie administracje oraz pielęgnacja drzewostanu i terenu zieleni w 2010 roku na obszarze wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z załącznikiem graficznym do Decyzji nr 1537-A z dnia 09.11.1992 r. na terenie administracji Koło oraz załącznikiem graficznym do decyzji nr 1172/2009 z dnia 09.10.2009 r. na terenie administracji Młynów
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa
 64. Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych ulic zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m. st. Warszawy
  Zamawiający: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
 65. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 2. Park Lasek Brzozowy - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 66. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 3. Park im. Jana Pawła II przy ul. Romera - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 67. Utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 2. Pielęgnacja i wycinka drzewostanu - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 68. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 6. Tereny zieleni niezagospodarowanej usytuowane poza pasami drogowymi ulic - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 69. Wycinkę drzew na terenie powiatu piaseczyńskiego
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, Piaseczno
 70. Urządzenie skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej
  Zamawiający: Gmina Stare Babice, Stare Babice
 71. Wykonanie pielęgnacji drzew Pomnika Przyrody Aleja sosnowo dębowa rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr S7 w m. Siekluki w km 447+385-448+800, w ilości 59 szt. wraz z zielenią towarzyszącą.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Warszawa
 72. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddzaiłami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II przy ul. Orłów Piastowskich 47 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
  Zamawiający: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
 73. przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w wytypowanych gospodarstwach rolnych na Obszarach Szczególnie Narażonych województwa wielkopolskiego w ramach przedsięwzięcia pt.Monitoring stanu rolnictwa na Obszarach Szczególnie Narażonych w województwie wielkopolskim - II etap wdrażania Dyrektywy
  Zamawiający: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Poznań
 74. Wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym Trasy Mostu Północnego
  Zamawiający: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, Warszawa
 75. Wycięcie drzew, frezowanie pni oraz wykonanie nasadzeń zastępczych i rozdrobnienie gałęzi w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Warszawa
 76. Pielęgnacja zieleni na terenach nieruchomości będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, Warszawa
 77. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w roku 2009 Część I - Obszar Okęcie Część II - Obszar Włochy
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Włochy, Warszawa
 78. Usługi wycinania drzew
  Zamawiający: Zakład Budżetowy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - Osiedle Mieszkaniowe "Przyjaźń", Warszawa
 79. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 3. Park im. Jana Pawła II - zamówienie dodatkowe Usunięcie korzeni niszczących ciąg pieszy w Parku im. Jana Pawła II
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 80. Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 3. Park im. Jana Pawła II - zamówienia uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa

Inne osoby dla Szymańska Agata Agnieszka (85 osób):