Kogo reprezentuje osoba

Szymańska Elżbieta

w KRS

Elżbieta Szymańska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Nazwisko:Szymańska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1984 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Strzałkowo (Wielkopolskie)
Przetargi:28 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczewska Bernadeta Anna, Adamczyk Magdalena, Andrzejewska Janina Danuta, Antkowiak Irena, Antonowicz Anna, Bartczak Jadwiga Elżbieta, Bartczak Paweł, Bednarek Elżbieta Cecylia, Bednarek Ewa, Budzińska Sylwia, Burdzińska Wioletta Dorota, Burdziński Ryszard Zdzisław, Chęclewski Lech, Chudziak Mariola Barbara, Cichocka Barbara Halina, Czaja Maria Teresa, Czajkowski Tomasz, Czernielewska Karolina, Czupryńska Krystyna Łucja, Czuła Elżbieta Do, Depczyńska Marta Elżbieta, Gizelska Natalia, Górski Piotr, Grabowska Małgorzata, Graczyk Maria Teresa, Holweger Bożena Halina, Hyżak Kazimierz, Jabłońska Maria, Jagodzińska Liliana, Janicka Honorata, Jankowska Justyna, Jędrzejaszek Beata, Karlińska Barbara, Kątowska Danuta, Kawka Zygmunt, Kordeczka Michał Marian, Kosiorek Waldemar, Kotwica Jolanta Elżbieta, Krotoszyński Tadeusz Andrzej, Kupna Monika, Kuśmirek Grażyna, Kwaśna Małgorzata Irena, Majdecki Dawid, Makarowicz Sławomir, Maniak Ewelina, Marcinek Maria, Marciniak Marek Tadeusz, Matysiak Andrzej, Mikołajczyk Monika, Mocna Ewelina, Mogiłka Małgorzata, Molicki Zbigniew, Nowicki Krzysztof, Olczyk Karolina, Paprocki Andrzej Tomasz, Pawlak Grażyna, Pawłowska Aneta, Pawłowska Lidia Wioletta, Pieszak Bernard, Pietrzak Barbara Ewa, Podgórna Maria, Podlasin Zdzisław, Pruszyńska Maryla, Przybylska Małgorzata, Rogowski Karol, Ruda Ewa, Siepka Jadwiga, Skonieczny Karol Bolesław, Sobkowiak Andrzej, Sołtysiak Marianna, Stachowiak Emilia, Stegenta Krzysztof, Świątczak Daria, Szabelska Edyta, Szałek Arkadiusz, Szczesiak Paweł, Tomaszkiewicz Andrzej, Trębacka Justyna, Walewska Weronika, Wdzięczny Józef, Wecław-nowakowska Dominika, Wędzikowska Henryka, Wodnicka Arleta, Woszczyńska Grażyna, Woźniak Elżbieta, Włodarczyk Jadwiga, Zalewska Romualda, Zawadzka Elżbieta, Ławniczak Renata, Łuczak Anna, Łukasiewicz Sonia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łojewska Maria Elżbieta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Łosicach, Łosice − KRS 0000074200
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Strzałkowie, Strzałkowo − KRS 0000039582
 3. Koło Absolwentów Zespołu Szkół Ogrodniczych W Powierciu, Powiercie − KRS 0000034869
 4. Konińskie Stowarzyszenie Kupców Bazar, Konin − KRS 0000278431
 5. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 6. Ludowy Bank Spółdzielczy W Strzałkowie, Strzałkowo − KRS 0000124657
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Grzegorzewie, Grzegorzew − KRS 0000011774
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Przybyłowie, Przybyłów − KRS 0000021909
 9. Poz Agro Sp. Z O.O., Brzezie − KRS 0000243629
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Orchowie, Orchowo − KRS 0000190717
 11. Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa Farmer, Strzałkowo − KRS 0000022660
 12. Spółdzielnia Usług Hodowlanych, Poznań − KRS 0000004865
 13. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich W Osieczy Pierwszej, Osiecza Pierwsza − KRS 0000379165
 14. Stowarzyszenie Producentów Rolnych Smak-pol W Strzałkowie, Strzałkowo − KRS 0000030676
 15. Stowarzyszenie Pszczelarzy W Strzałkowie, Strzałkowo − KRS 0000015014
 16. Stowarzyszenie: Koło Gospodyń Wiejskich W Rzgowie, Rzgów − KRS 0000292657
 17. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej, Świnice Warckie − KRS 0000252681

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lubrańcu, Lubraniec − KRS 0000024755
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Grzegorzewie, Grzegorzew − KRS 0000210119
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rzgowie, Rzgów − KRS 0000198659
 4. Hurtowa Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Konin − KRS 0000049236
 5. Rejestr Rzetelności Kredytowej Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000157177
 6. Rolniczy Zakład Spółdzielczy W Grzegorzewie, Grzegorzew − KRS 0000208654
 7. Spółdzielnia Handlowo-usługowa Rolnik W Orchowie, Orchowo − KRS 0000187007
 8. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Orchowie, Orchowo − KRS 0000175417

Powiązane przetargi (28 szt.):
 1. Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 432 000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Orchowo, Orchowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 432 000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” na następujących warunkach: 1)kredyt zostanie udzielony w złotych polskich, 2)uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo do 18 listopada 2016 r. 3)spłata kredytu w następujących terminach i ratach - 1 rata w wysokości 9826 zł płatna w terminie 31.03.2019r., pozostałe 43 raty w kwocie 9818 zł płatne do ostatniego dnia każdego kwartału (ostatnie rata 31.12.2029r.). 4)okres karencji w spłacie kapitału do 31 grudnia 2018 r. 5)oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, 6)odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia i podlegają spłacie w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca w okresie kredytowania. 7)uruchomienie kredytu - przelewem, realizowane na zlecenie płatnicze Kredytobiorcy, 8)zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z kontrasygnatą Skarbnika Gminy z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wykonawca (bank) nie będzie żądał innego zabezpieczenia kredytu; 9)Zamawiający zastrzega sobie prawo: a. wcześniejszej spłaty kredytu, b. zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej, W przypadku skorzystania przez zamawiającego z powyżej wymienionych możliwości wykonawca (bank) nie naliczy z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat lub prowizji. 10)Kredyt nie może być obciążony żadnymi innymi opłatami, niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększone o marżę banku. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres kredytowania. 11)W sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej; 12)Zamawiający zastrzega zmianę terminu i kwot poszczególnych transz co do wykorzystania kredytu nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Gmina zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w wysokości mniejszej niż jest to podane w SIWZ – bez dodatkowych opłat, w przypadku zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości zmianie ulegnie harmonogram spłat;
 2. Usługa kredytu bankowego w wysokości 180 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu.
  Zamawiający: Gmina Orchowo, Orchowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenia kredytu bankowego w wysokości 180 000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu


  1. Kredyt uruchomiony zostanie jednorazowo do dnia 14. 12.2015 r
  2. Spłata kredytu nastąpi w 40 ratach po 4 500 zł, począwszy od dnia 31.03.2018 roku (karencja w spłacie kredytu do 31.12.2017) do dnia 31.12.2027 roku.
  3. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. Ponadto zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty przypadającej do spłaty w terminie do 20 dnia każdego kwartału.
  4. Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Raty kredytu będą płatne co kwartał, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany kwartał. Raty odsetek będą płatne co miesiąc, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy
  5. Kredyt zostanie uruchomiony bez prowizji.
  6. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt. 4, stanowić będą jedynie wynagrodzenia banku z tytułu wykonywania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie.
  7. Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  8. Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji.
  9. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągnięcia kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  10. Zamawiający załącza informacje niezbędne do przygotowania oferty - załączniki do SIWZ.
 3. Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Wójt Gminy Strzałkowo, Strzałkowo
  1)Przedmiotem zamówienia jest obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.114.250,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu zgodnie z Uchwałą NR XI/73/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  2) Kredyt zostanie uruchomiony przez bank jednorazowo w formie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego 73854300002001100002730010, płatne po podpisaniu umowy, nie później jednak niż do 02.11.2015r.
  3) okres kredytowania: od dnia uruchomienia środków do dnia 31.12.2025r. tj. do dnia ostatecznej spłaty kredytu.
  4) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu wypłaty kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie w całym okresie kredytowania.
  5)Po dokonaniu każdej transakcji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyciąg z konta bankowego (rachunek kredytowy), które zostało otwarte przez Wykonawcę na potrzeby umowy kredytowej.
  6) Spłata kredytu w ratach kwartalnych na dzień: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia. W przypadku płatności rat przypadających na dzień wolny od pracy płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie płatności.
  7) Spłata rat zaciągniętego kredytu nastąpi w okresie 10 lat, w 40 ratach płatnych na koniec każdego kwartału kalendarzowego.
  Spłata kredytu rozpocznie się 31.03.2016r. a ostatnia rata spłacona zostanie 31 grudnia 2025r. - kredyt spłacany będzie w następujących wysokościach:
  a/ 2016r. - 111,425,00 zł - 4 równe raty po 27.856,25 zł
  b/ 2017r. - 111,425,00 zł - 4 równe raty po 27.856,25 zł
  c/ 2018r. - 111,425,00 zł - 4 równe raty po 27.856,25 zł
  d/ 2019r. - 111,425,00 zł - 4 równe raty po 27.856,25 zł
  e/ 2020r. - 111,425,00 zł - 4 równe raty po 27.856,25 zł
  f/ 2021r. - 111,425,00 zł - 4 równe raty po 27.856,25 zł
  g/ 2022r. - 111,425,00 zł - 4 równe raty po 27.856,25 zł
  h/ 2023r. - 111,425,00 zł - 4 równe raty po 27.856,25 zł
  i/ 2024r. - 111,425,00 zł - 4 równe raty po 27.856,25 zł
  j/ 2025r. - 111,425,00 zł - 4 równe raty po 27.856,25 zł
  8) Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.
  9) Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty większej kwoty kapitału bez dodatkowych prowizji i opłat. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić bank o planowanej wcześniejszej spłacie zadłużenia z wyprzedzeniem na co najmniej 10 dni roboczych podając termin i wysokość planowanej spłaty.
  10) W sytuacji, kiedy kredyt będzie spłacony wcześniej, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej.
  11) Spłata całej kwoty udzielonego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami oraz innymi należnymi Bankowi kwotami wynikającymi z umowy kredytowej będzie oznaczała wygaśnięcie kredytu.
  12) Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji podpisane przez Wójta Gminy Strzałkowo. Niedopuszczalne są w tym zakresie inne zapisy w umowie kredytowej, w tym także o poddaniu się egzekucji na podstawie art.97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 1376 ze zm.).
  13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych opłat bankowych za uruchomienie kredytu niż wymienione w pkt. 14.
  14) Na koszt kredytu składa się suma: oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 3M oraz marży Wykonawcy. Marża Wykonawcy określona w ofercie nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania.
  UWAGA! W ofercie należy przyjąć oprocentowanie wg stopy WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych (3M) powiększonych o stałą marżę banku, przyjmując stopę WIBOR z dnia 05.10.2015r. - tj. 1,73.
  15) Stopa zmienna WIBOR obowiązująca w okresie kwartału obrachunkowego określana będzie według wysokości ustalonej na dwa dni robocze ( tj. z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) przed pierwszym dniem każdego okresu obowiązywania stopy procentowej. Jeżeli zmiana stopy WIBOR nastąpi w dniu nie będącym dniem roboczym, bank może dokonać zmiany stopy WIBOR w najbliższym następnym dniu roboczym, w którym stopa WIBOR jest ogłaszana. W przypadku nie ustalenia odpowiedniej stopy w którymkolwiek z dni ustalania wysokości stopy WIBOR, składnikiem stopy procentowej staje się odpowiednia stopa WIBOR ustalona przed tymi dniami.
  16) Zmiana stopy procentowej spowodowana zmianą stopy WIBOR nie stanowi podstawy zmiany umowy i nie wymaga jej aneksowania. O zmianie wysokości oprocentowania kredytu bank będzie zawiadamiał kredytobiorcę w formie pisemnej.
  17) Odsetki od kredytu spłacane będą co miesiąc. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się w okresach odsetkowych faktyczną liczbę dni kalendarzowych.
  18) Odsetki naliczane za każdy okres odsetkowy płatne będą ostatniego dnia każdego okresu odsetkowego tj. ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał obrachunkowy.
  19) Pierwszy termin płatności odsetek przypada na dzień 31.01.2016 roku, a ostatni w dniu całkowitej spłaty kredytu, tj. 31.12.2025 r.
  20) Na cenę oferty składają się następujące elementy: podatki, prowizje, odsetki, koszty obsługi, koszty zawarcia umowy.
  21) Ustala się rok 2015 rokiem karencji w spłacie rat kapitałowych.
  22)Zamawiający dopuszcza, aby złącznikiem do umowy był regulamin kredytowania Wykonawcy i wiązał Zamawiającego w części niesprzecznej z niniejszym SIWZ.
  23)Zamawiający wstąpił do RIO w Poznaniu o wydanie opinii o możliwości spłaty zaciągniętego kredytu.
 4. Usługa kredytu bankowego w wysokości 305 288,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Orchowo, Orchowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenia kredytu bankowego w wysokości 305 288,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 1. Kredyt uruchomiony zostanie jednorazowo do dnia 25.09.2015r. 2. Spłata kredytu nastąpi w 40 ratach ( 1 rata 7718,00 zł i pozostałe 39 rat po 7630,00 zł), począwszy od dnia 31.03.2018 roku (karencja w spłacie kredytu do 31.12.2017) do dnia 31.12.2027 roku. 3. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. Ponadto zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty przypadającej do spłaty w terminie do 20 dnia każdego kwartału. 4. Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Raty kredytu będą płatne co kwartał, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany kwartał. Raty odsetek będą płatne co miesiąc, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy 5. Kredyt zostanie uruchomiony bez prowizji. 6. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt. 4, stanowić będą jedynie wynagrodzenia banku z tytułu wykonywania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. 7. Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty. 8. Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji. 9. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągnięcia kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Zamawiający załącza informacje niezbędne do przygotowania oferty - załączniki do SIWZ
 5. Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 120 930,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Orchowo, Orchowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenia kredytu bankowego w wysokości 120 930,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.


  1. Kredyt uruchomiony zostanie jednorazowo do dnia 23.11.2014
  2. Spłata kredytu nastąpi w 40 ratach po 3023,25 zł, począwszy od dnia 31.03.2016 roku (karencja w spłacie kredytu do 31.12.2015) do dnia 31.12.2025 roku.
  3. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. Ponadto zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty przypadającej do spłaty w terminie do 20 dnia każdego kwartału.
  4. Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Raty kredytu będą płatne co kwartał, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany kwartał. Raty odsetek będą płatne co miesiąc, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy
  5. Kredyt zostanie uruchomiony bez prowizji.
  6. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt. 4, stanowić będą jedynie wynagrodzenia banku z tytułu wykonywania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie.
  7. Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  8. Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji.
  9. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągnięcia kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  10. Zamawiający załącza informacje niezbędne do przygotowania oferty - załączniki do SIWZ.
 6. UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁOTYCH Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU POWIATU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kole, Koło
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  2. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego wymaga zachowania następujących warunków:

  1) kwota kredytu: 2.000.000,00 zł,
  2) okres kredytowania: 10 lat,
  3) karencja w spłacie kapitału i odsetek: do dnia 31 grudnia 2014 roku,
  4) spłata kapitału i odsetek po upływie okresu karencji: w okresach kwartalnych,
  5) zabezpieczenie: weksel in blanco do wysokości zadłużenia wraz z odsetkami,
  6) postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego - w terminie 2 dni od podpisania umowy kredytowej, tj. ok. 17 marzec 2014r.
  7) kredyt zostanie wykorzystany w terminie do dnia 15 grudnia 2014 roku.
 7. UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY W ROKU 2013.iii.
  Zamawiający: Gmina Koło, Koło
  Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez Urząd Gminy w Kole długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 400.000,00 ( słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2013.
  Spłata kredytu i odsetek nastąpi od 30 stycznia 2014 roku do 30 października 2016 roku w ratach kwartalnych, ratach płatnych 30 dnia stycznia, kwietnia, lipca i października danego roku. Zamawiający zakłada, że raty (kapitał) będą w równej wysokości. Wysokość rat : w 2014r. - 134.000,00 zł w 2015r. - 133.000,00 zł w 2016r. - 133.000,00 zł. Jednocześnie Zamawiający zgadza się na zmianę sposobu spłaty kredytu w przypadku gdy spłata raty ( odsetek, kapitału) przypada na dzień wolny od pracy, w ten sposób, że spłata tej raty nastąpi w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym datę spłaty.
  Zamawiający przewiduje, że obliczanie odsetek według stawki referencyjnej WIBOR 3 M będzie następowało na dwa dni robocze przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty. Zamawiający nie przewiduje wypłaty jednorazowej prowizji płatnej z tytułu uruchomienia kredytu. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco. Wszelkie dokumenty i informacje w celu ustalenia zdolności kredytowej Zamawiającego zostały załączone do SIWZ a inne będą dostępne na żądanie Wykonawcy u skarbnika gminy P. Ilony Majewskiej. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika Gminy na umowie kredytowej, wekslu oraz deklaracji wekslowej. Zamawiający , jako załącznik do umowy, jest gotów podpisać oświadczenie o poddaniu się egzekucji wraz z kontrasygnatą Skarbnika gminy,
 8. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 555 000 PLN
  Zamawiający: Gmina Rzgów, Rzgów
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 555 000 PLN
  Cechy kredytu:
  a) Kredyt płatny w transzach:
  - I transza w wysokości 200 000 PLN na dzień 15.11.2013
  - II transza w wysokości 355 000 PLN na dzień 16.12.2013
 9. Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 319 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Orchowo, Orchowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenia kredytu bankowego w wysokości 319 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  1.Kredyt uruchomiony zostanie jednorazowo do dnia 31.10.2013r.
  2.Spłata kredytu nastąpi w 48 ratach (pierwsze 4 raty po 6875,00 zł i kolejne 44 rat po 6625,00 zł), począwszy od dnia 31.03.2016 roku (karencja w spłacie kredytu do 31.12.2015) do dnia 31.12.2027 roku.
  3.Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. Ponadto zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty przypadającej do spłaty w terminie do 20 dnia każdego kwartału.
  4.Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Raty kredytu będą płatne co kwartał, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany kwartał. Raty odsetek będą płatne co miesiąc, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy
  5.Kredyt zostanie uruchomiony bez prowizji.
  6.Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt. 4, stanowić będą jedynie wynagrodzenia banku z tytułu wykonywania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie.
  7.Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  8.Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji.
  9.Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągnięcia kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  10.Zamawiający załącza informacje niezbędne do przygotowania oferty - załączniki do SIWZ.
 10. WYBÓR BANKU UDZIELAJĄCEGO I OBSŁUGUJĄCEGO DŁUGOTERMINOWY KREDYT BANKOWY DLA SFINANSOWANIA SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW.
  Zamawiający: Gmina Koło, Koło
  Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez Urząd Gminy w Kole długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.800.000,00 ( słownie jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100 dla sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętych kredytów . Spłata kredytu i odsetek nastąpi od 30 stycznia 2014 roku do 30 września 2016 roku w ratach kwartalnych, ratach płatnych 30 dnia stycznia, kwietnia, lipca i października danego roku. Zamawiający zakłada, że raty (kapitał) będą w równej wysokości z ewentualną ratą wyrównawczą na koniec okresu spłaty tj. 30.09 2016 roku . Jednocześnie Zamawiający zgadza się na zmianę sposobu spłaty kredytu w przypadku gdy spłata raty ( odsetek, kapitału) przypada na dzień wolny od pracy w ten sposób, że spłata tej raty nastąpi w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dat spłaty.
  Zamawiający przewiduje, że obliczanie odsetek według stawki referencyjnej WIBOR 3 M będzie następowało na dwa dni robocze przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty. Zamawiający nie przewiduje wypłaty jednorazowej prowizji płatnej z tytułu uruchomienia kredytu
  Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco.
 11. Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 282 225 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Orchowo, Orchowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenia kredytu bankowego w wysokości 282 225,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 1.Kredyt uruchomiony zostanie jednorazowo do dnia 18.12.2012r. 2.Spłata kredytu nastąpi w 48 ratach (pierwsza rata - 5912,00 zł i kolejne 47 rat po 5879,00 zł), począwszy od dnia 31.03.2015 roku (karencja w spłacie kredytu do 31.12.2014) do dnia 31.12.2026 roku. 3.Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. Ponadto zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty przypadającej do spłaty w terminie do 20 dnia każdego kwartału. 4.Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Raty kredytu będą płatne co kwartał, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany kwartał. Raty odsetek będą płatne co miesiąc, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy 5.Kredyt zostanie uruchomiony bez prowizji. 6.Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt. 4, stanowić będą jedynie wynagrodzenia banku z tytułu wykonywania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. 7.Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty. 8.Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji. 9.Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągnięcia kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10.Zamawiający załącza informacje niezbędne do przygotowania oferty - załączniki do SIWZ
 12. Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.756.000,00zł
  Zamawiający: Wójt Gminy Strzałkowo, Strzałkowo
  Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.756.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo
 13. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 900 000,00 zł NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW
  Zamawiający: Gmina Świnice Warckie, Świnice Warckie
  Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Udzielenie kredytu w kwocie 900 000,00 zł.
  2. Uruchomienie kredytu: 20 września 2012r. - przelew na rachunek bankowy
  Nr 97 8543 0000 2004 4000 0143 0001
  3. Okres kredytowania od dnia 20.09.2012r. do 20.10.2022r.
  4. Spłata odsetek nastąpi miesięcznie - płatne na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca w okresie kredytowania. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy,
  spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym poprzedzającym dzień ustawowo wolnym od pracy. Do wyliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w poszczególnych miesiącach roku. Podstawa naliczenia odsetek - stawka WIBOR 1 M ogłoszona dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres spłaty plus stała ( przez cały okres kredytowania) marża banku.
  Spłata odsetek następować będzie w oparciu o zawiadomienie banku o ich wysokości wystawione w terminie 5 dni przed datą płatności.
  Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 31.10.2012r.
  5. Spłata rat kapitałowych - kwartalnie po 22 500,00 zł od 20.01.2013r. do 20.10.2022r. według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych (zał. nr 4 SIWZ)
  6. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez zamawiającego.
  7. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania.
  8. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bez naliczania przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu.
  9. Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania umowy kredytu.
  10. Do wyliczenia kosztów kredytu przyjmuje się:
  Oprocentowanie - wyliczone miesięcznie na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca
  w okresie kredytowania w oparciu o WIBOR 1 M na dzień 16.07.2012 r. tj. 4,91 %
  + stała marża banku w całym okresie kredytowania oraz termin uruchomienia kredytu 20.09.2012 r.
  Do wyliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych
  w poszczególnych miesiącach.

  Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.
 14. Usługa kredytu bankowego w wysokości 101 000,00 zł na finansowanie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podlesie - Orchówek
  Zamawiający: Gmina Orchowo, Orchowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenia kredytu bankowego w wysokości 101 000,00 zł na finansowanie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podlesie - Orchówek. 1. Kredyt uruchomiony zostanie jednorazowo do dnia 31.08.2012r. 2. Spłata kredytu nastąpi w 48 równych ratach, począwszy od dnia 31.03.2015 roku (karencja w spłacie kredytu do 31.12.2014) do dnia 31.12.2026 roku. 3. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. Ponadto zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty przypadającej do spłaty w terminie do 20 dnia każdego kwartału. 4. Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Raty kredytu będą płatne co kwartał, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany kwartał. Raty odsetek będą płatne co miesiąc, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy 5. Kredyt zostanie uruchomiony bez prowizji. 6. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt. 4, stanowić będą jedynie wynagrodzenia banku z tytułu wykonywania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. 7. Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty. 8. Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji. 9. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągnięcia kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Zamawiający załącza informacje niezbędne do przygotowania oferty - załączniki do SIWZ
 15. Usługa kredytu bankowego w wysokości 249 000,00 zł na finansowanie Budowy budynku socjalno - sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012
  Zamawiający: Gmina Orchowo, Orchowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenia kredytu bankowego w wysokości 249 000,00 zł na finansowanie Budowy budynku socjalno - sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu Moje boisko -Orlik 2012 1.Kredyt uruchomiony zostanie jednorazowo do dnia 31.07.2012r. 2.Spłata kredytu nastąpi w 48 równych ratach, począwszy od dnia 31.03.2015 roku (karencja w spłacie kredytu do 31.12.2014) do dnia 31.12.2026 roku. 3.Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. Ponadto zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty przypadającej do spłaty w terminie do 20 dnia każdego kwartału. 4.Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Raty kredytu będą płatne co kwartał, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany kwartał. Raty odsetek będą płatne co miesiąc, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy 5.W przypadku jednorazowego uruchomienia kredytu prowizja zostanie zapłacona jednorazowo z góry. 6.Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt. 4, oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedynie wynagrodzenia banku z tytułu wykonywania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. 7.Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty. 8.Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji. 9.Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągnięcia kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10.Zamawiający załącza informacje niezbędne do przygotowania oferty - załączniki do SIWZ.
 16. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 880.000 PLN
  Zamawiający: Gmina Rzgów, Rzgów
  Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 880.000 PLN z przeznzczeniem na spłatę wcześnij zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.6
 17. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Grzegorzew, Grzegorzew
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wg. CPV 66.11.30.00-5 usługi udzielania kredytu tj. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - kwota kredytu 1 596 000,00 zł. - okres spłaty rat kapitałowych - 9 lata - karencja w spłacie rat kapitałowych do 31.12.2011 r. - jednorazowa prowizja bankowa nie wyższa niż 0,5 % wartości kredytu - spłata rat kapitałowych - wg harmonogramu: 2012 r. - 150 000,00 zł w czterech ratach po 37 500,00 zł 2013 r. - 150 000,00 zł w czterech ratach po 37 500,00 zł 2014 r. - 100 000,00 zł w czterech ratach po 25 000,00 zł 2015 r. - 100 000,00 zł w czterech ratach po 25 000,00 zł 2016 r. - 200 000,00 zł w czterech ratach po 50 000,00 zł 2017 r. - 200 000,00 zł w czterech ratach po 50 000,00 zł 2018 r. - 200 000,00 zł w czterech ratach po 50 000,00 zł 2019 r. - 200 000,00 zł w czterech ratach po 50 000,00 zł 2020 r. - 296 000,00 zł w czterech ratach po 74 000,00 zł - spłata odsetek w okresach miesięcznych - oprocentowanie wg. stopy WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonych o marżę banku, przyjmując stopę WIBOR z 25 dnia poprzedniego miesiąca, jeżeli stopa WIBOR na ten dzień nie jest ustalana lub ogłaszana, przyjmuje się stopę WIBOR z najbliższego kolejnego dnia roboczego. 3. Zabezpieczenie - weksel in blanco z deklaracją wekslową (inna forma zabezpieczenia nie jest przewidziana) 4. Wymagany termin realizacji zamówienia Udzielenie kredytu - w trzech transzach: I transza w wysokości - 500 000 PLN - 27.06.2011 r. II transza w wysokości - 500 000 PLN - 26.09.2011 r. III transza w wysokości - 596 000 PLN - 15.12.2011 r. 5. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO: - nie wykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, - wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu skrócenia okresu kredytowania, - zrefundowania z kredytu wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytowej, - przelania kredytu na rachunek wskazany przez zamawiającego. 6. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA odsetki od udzielonego kredytu będą płatne w okresach jednomiesięcznych na 30 dnia każdego miesiąca począwszy od 27 czerwca 2011 r. Spłata rat kapitałowych następować będzie w okresach kwartalnych, na 30 dnia każdego miesiąca będącego drugim miesiącem kwartału.
 18. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strzałkowo i jej jednostek organizacyjnych na lata 2012-2015.
  Zamawiający: Wójt Gminy Strzałkowo, Strzałkowo
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strzałkowo i jej jednostek organizacyjnych na lata 2012-2015.
 19. Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 100.000,00zł
  Zamawiający: Wójt Gminy Strzałkowo, Strzałkowo
  Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 100.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy roku 2011
 20. Usług kredytu bankowego w wysokości 165 598 zł, przeznaczonego na finansowanie Budowy budynku socjalno - sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu Moje boisko -Orlik 2012
  Zamawiający: Gmina Orchowo, Orchowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenia kredytu bankowego w wysokości 165 598 zł na okres 15 lat, przeznaczonego na finansowanie Budowy budynku socjalno - sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu Moje boisko -Orlik 2012 1. Kredyt uruchomiony zostanie jednorazowo do dnia 30.09.2011r. 2. Spłata kredytu nastąpi w 60 równych ratach, począwszy od dnia 31.03.2014 roku (karencja w spłacie kredytu do 31.12.2013) do dnia 31.12.2028 roku. 3. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. Ponadto zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty przypadającej do spłaty w terminie do 20 dnia każdego kwartału. 4. Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Raty kredytu będą płatne co kwartał, ostatniego dnia każdego kwartału za dany kwartał. Natomiast raty odsetek będą płatne co miesiąc, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy 5. W przypadku jednorazowego uruchomienia kredytu prowizja zostanie zapłacona jednorazowo z góry. 6. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt. 4, oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedynie wynagrodzenia banku z tytułu wykonywania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. 7. Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty. 8. Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji. 9. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągnięcia kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Zamawiający załącza informacje niezbędne do przygotowania oferty - załączniki do SIWZ..
 21. Usługa kredytu bankowego w wysokości 122 417 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Orchowo w 2011 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
  Zamawiający: Gmina Orchowo, Orchowo
 22. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 400 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Świnice Warckie, Świnice Warckie
 23. Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 989 070,00zł
  Zamawiający: Wójt Gminy Strzałkowo, Strzałkowo
 24. Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 325 000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Kościelec, Kościelec
 25. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.: BUDOWA, PRZEBUDOWA PARKINGÓW, CHODNIKÓW ORAZ CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE I BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE ŚWINICE WARCKIE ORAZ SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  Zamawiający: Gmina Świnice Warckie, Świnice Warckie
 26. Obsługa kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Wójt Gminy Strzałkowo, Strzałkowo
 27. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Grzegorzew, Grzegorzew
 28. Udzielenie kredytu bankowego w wysokośći 275 000 zł, przeznaczonego na dofinansowanie inwestycji pn.: Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Orchowo
  Zamawiający: Urząd Gminy Orchowo, Orchowo

Inne osoby dla Szymańska Elżbieta (75 osób):