Kogo reprezentuje osoba

Szymańska Ewa Maria

w KRS

Ewa Maria Szymańska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Szymańska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1949 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Maśluk Antoni Leonard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Glacensis Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000350305
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Eko-terra Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000015930

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Wykonanie prac polegających na bieżącej konserwacji rejonu Śródmieście III w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu 2015r. - zamówienie uzupełniające do umowy nr DZM-2-400-74/13 z dnia 15.07.2013r. na kompleksową konserwację parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław, zadanie nr 5, rejon Śródmieście III
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  Zakres prac:
  1) Pielęgnacja trawników
  2) Grabienie liści z wywozem biomasy
  3) Pielęgnacja kwietników sezonowych
  4) Pielęgnacja różanek
  5) Pielęgnacja rabat bylinowych
  6) Utrzymanie alejek i placów
  7) Bieżące utrzymanie alejek i placów w czystości - ryczałt miesięczny
  8) Bieżące utrzymanie alejek w okresie zimy - ryczałt miesięczny
  9) Nasadzenia drzew i krzewów, żywopłotów
  10) Pielęgnacja nowych nasadzeń w okresie gwarancyjnym
  11) Pielęgnacja drzew, krzewów, roślin okrywowych i żywopłotów
  12) Utrzymanie terenów w czystości - ryczałt miesięczny
  13) Bieżące utrzymanie zbiorników i urządzeń wodnych
  14) Utrzymanie elementów małej architektury
  15) Utrzymanie toalet dla psów
  16) Utrzymanie placów zabaw
  17) Pielęgnacja Osi Grunwaldzkiej i Wirydarza Muzeum Architektury
 2. Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  1. Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu z podziałem na cztery zadania:
  Zadanie I : Dostawa drzew do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu - wiosna 2014, PARKI I ZIELEŃCE: Stare Miasto I i II ZIELEŃ PRZYULICZNA: Krzyki Wschód i Zachód, Fabryczna Północ i Południe, Psie Pole Wschód i Zachód PARKI: Fabryczna ZIELEŃ ROZPROSZONA
  Zadanie II: Dostawa drzew do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu - wiosna 2014, PARKI I ZIELEŃCE: Śródmieście II i III, Krzyki I, II i III, Fabryczna I, II, III i IV, Psie Pole;
  Zadanie III: Dostawa drzew i soliterów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu - wiosna 2014, PARKI I ZIELEŃCE: Śródmieście I
  Zadanie IV: Dostawa krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu - wiosna 2014, PARKI I ZIELEŃCE: Stare Miasto I, Śródmieście I, Krzyki III, Psie Pole ZIELEŃ PRZYULICZNA: Krzyki Wschód ZIELEŃ ROZPROSZONA
  2. Asortyment, ilość, parametry, sposób uprawy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył drzewa i krzewy:
  1)uprawiane w gruncie (z bryłą korzeniową - B lub z gołym korzeniem - bB),
  2)produkowane w pojemnikach - K Asortyment, ilość, parametry, sposób uprawy zawierają kosztorysy ofertowe dla każdego zadania oddzielnie (zał. Nr 7 do SIWZ). W kolumnie wielkość - obwód, wysokość w cm - podano wymagane:
  1)obwody pni drzew mierzone na wys.1 m,
  2)wysokość, długość pędów, ewentualnie ich liczbę.
  3. Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. Zamawiający zamawia drzewa i krzewy w I wyborze: drzewa form piennych z prawidłowo wykształconą koroną dla danego gatunku i odmiany) i kolumnowych (wąsko rosnące zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie podkrzesywane w szkółce), krzewy form naturalnych (rozkrzewione, nie podkrzesywane w szkółce), pnącza. Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej, oraz wyrównany pod względem wielkości. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić z licencjonowanej szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata. Każde drzewo powinno posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany, a w przypadku krzewów dostarczanych w skrzyniopaletach minimum jedna etykieta na skrzyniopaletę.
  Materiał musi posiadać następujące cechy:
  1)podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości minimum 2,5m, 2)pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
  3)przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik,
  4)pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce - odpowiednio dla gatunku i odmiany,
  5)krzewy powinny posiadać min. 3 pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami,
  6)blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
  7)dobrze wykształcona bryła korzeniowa kilka razy szkółkowana, dla drzew o obwodzie pnia: 14-18cm, średnica bryły 55-65cm, a obwodzie 18-20cm, średnica bryły 70cm. Rośliny kopane z gruntu powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośniętą korzeniami z włośnikami, zabezpieczoną do transportu: jutą lub kontenerem w przypadku krzewów, a bryły drzew o obwodzie pnia powyżej 14cm zabezpieczone jutą i drucianą siatką nieocynkowaną. Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zaś musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny. Dla krzewów min. pojemnik C2,C3.
  8)pnącza mają posiadać co najmniej dwa silne pędy i być przytwierdzone do bambusowego palika.
  Wady niedopuszczalne:
  1)silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
  2)objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
  3)odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
  4)złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
  5)ślady żerowania szkodników,
  6)oznaki chorobowe,
  7)martwice i pęknięcia kory,
  8)uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
  9)dwa przewodniki korony formy piennej,
  10)uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła).
  4. Wykonawca winien dostarczyć materiał roślinny na teren magazynowy Wykonawcy nasadzeń i/lub na teren lokalizacji sadzenia określony w załączniku nr 8 do SIWZ, na których Komisja w składzie: przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca i Wykonawca nasadzeń dokona szczegółowej kwalifikacji dostarczonego materiału roślinnego. O miejscu, terminie dostawy oraz ilości poszczególnych partii materiału roślinnego z wyszczególnieniem gatunków decyduje Zamawiający.
  5.Transport materiału roślinnego:
  1)koszt transportu wliczony jest w cenę materiału roślinnego,
  2)Wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny i rozładuje własnymi siłami na terenie magazynowym Wykonawcy nasadzeń lub na terenie lokalizacji,
  3)Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
  6. Nasadzeń dostarczonego ozdobnego materiału szkółkarskiego dokonywać będą firmy wyłonione odrębnym przetargiem na konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej.
  7. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
 3. Zamówienie uzupełniające w ramach realizacji zadania Kompleksowa konserwacja parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław - zadanie nr 5, rejon Śródmieście III polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie zieleńca przy pl. Strzeleckim we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  1. Pielęgnacja trawników.
  2. Grabienie liści z wywozem biomasy.
  3. Pielęgnacja kwietników sezonowych.
  4. Pielęgnacja różanek.
  5. Pielęgnacja rabat bylinowych i okrywowych.
  6. Utrzymanie i renowacja alejek i placów.
  7. Przesadzanie młodych drzew.
  8. Pielęgnacja nowych nasadzeń drzew.
  9. Pielęgnacja żywopłotów.
 4. Zamówienie uzupełniające w ramach realizacji zadania Kompleksowa konserwacja parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław - Zadanie nr 5, Rejon Śródmieście III polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie zieleńca przy ul. Pomorskiej-Kaszubskiej we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  1. Pielęgnacja trawników.
  2. Grabienie liści z wywozem biomasy.
  3. Pielęgnacja kwietników sezonowych.
  4. Pielęgnacja różanek.
  5. Pielęgnacja rabat bylinowych i okrywowych.
  6. Utrzymanie i renowacja alejek i placów.
  7. Pielęgnacja nowych nasadzeń drzew.
  8. Pielęgnacja żywopłotów.
 5. Pielęgnacja terenu zieleni przy Osi Grunwaldzkiej oraz wirydarza w Muzeum Architektury we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  Przedmiot zamówienia obejmuje:

  Teren zieleni przy Osi Grunwaldzkiej
  - pielęgnacja trawników ( koszenie, renowacja),
  - grabienie liści z wywozem biomasy,
  - pielęgnacja rabat bylinowych,
  - utrzymanie i renowacja alejek i placów o nawierzchni z kostki granitowej,
  - utrzymanie alejek w czystości,
  - utrzymanie w czystości nawierzchni terra-way,
  - prace pielęgnacyjne w drzewostanie,
  - pielęgnacja skupin krzewów starszych,
  - pielęgnacja żywopłotów (cięcie, odchwaszczanie),
  - utrzymanie terenów w czystości.

  Wirydarz
  - prace porządkowe przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego i po jego
  zakończeniu z wywozem biomasy,
  - pielęgnacja bylin,
  - nasadzenia uzupełniające bylin z wartością materiału roślinnego,
  - pielęgnacja drzewek, krzewów i pnączy,
  - utrzymanie nawierzchni z mączki,
  - obsadzenie gazonów kwiatami wraz z wartością materiału roślinnego
  (obsada wiosenna i letnia),
  - pielęgnacja obsadzonych gazonów.
 6. Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu z podziałem na trzy zadania:
  Zadanie I parki i zieleńce - rejon: Stare Miasto I, Śródmieście I, Śródmieście III, Krzyki III, Psie Pole, zieleń rozproszona.
  Zadanie II zieleń przyuliczna - rejon: Krzyki Wschód, Krzyki Zachód, Śródmieście, Psie Pole Zachód, Psie Pole Wschód
  Zadanie III zieleń przyuliczna - rejon: Fabryczna Południe,
  2. Asortyment, ilość, parametry, sposób uprawy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył drzewa i krzewy:
  1)uprawiane w gruncie (z bryłą korzeniową - B lub z gołym korzeniem - bB),
  2)produkowane w pojemnikach - K Asortyment, ilość, parametry, sposób uprawy zawierają kosztorysy ofertowe dla każdego zadania oddzielnie (zał. Nr 6 do SIWZ).
  W kolumnie wielkość - obwód, wysokość w cm - podano wymagane:
  1)obwody pni drzew mierzone na wys.1 m,
  2)wysokość, długość pędów, ewentualnie ich liczbę.
  3. Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. Zamawiający zamawia drzewa i krzewy w I wyborze: drzewa form piennych (z pniem o minimalnej długości 2,5 m i prawidłowo wykształconą koroną dla danego gatunku i odmiany) i kolumnowych (wąsko rosnące zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie podkrzesywane w szkółce), krzewy form naturalnych (rozkrzewione, nie podkrzesywane w szkółce), pnącza, oraz byliny. Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata.
  Materiał musi posiadać następujące cechy:
  a)podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości minimum 2,5m,
  b)pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
  c)przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik,
  d)pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce - odpowiednio dla gatunku i odmiany,
  e)blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
  f)dobrze wykształcona bryła korzeniowa kilka razy szkółkowana, dla drzew o obwodzie pnia: 14-18cm, średnica bryły 55-65cm, a obwodzie 18-20 cm, średnica bryły 70 cm. Rośliny kopane z gruntu powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośniętą korzeniami z włośnikami, zabezpieczoną do transportu: jutą lub kontenerem w przypadku krzewów, a bryły drzew o obwodzie pnia powyżej 14cm zabezpieczone jutą i drucianą siatką nieocynkowaną. Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zaś musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny,
  g)pnącza mają posiadać co najmniej dwa silne pędy i być przytwierdzone do bambusowego palika.
  Wady niedopuszczalne:
  a)silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
  b)objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
  c)odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
  d)złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
  e)ślady żerowania szkodników,
  f)oznaki chorobowe,
  g)martwice i pęknięcia kory,
  h)uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
  i)dwa przewodniki korony formy piennej,
  j)uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła).
  4. Wykonawca winien dostarczyć materiał roślinny na teren magazynowy Wykonawcy nasadzeń (załącznik nr 7 do SIWZ) i/lub na teren lokalizacji określony w załączniku nr 6 do SIWZ, na których Komisja w składzie: przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca i Wykonawca nasadzeń dokona szczegółowej kwalifikacji dostarczonego materiału roślinnego. O miejscu, terminie dostawy oraz ilości poszczególnych partii materiału roślinnego z wyszczególnieniem gatunków decyduje Zamawiający.
  5. Transport materiału roślinnego:
  a)koszt transportu wliczony jest w cenę materiału roślinnego,
  b)Wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny i rozładuje własnymi siłami na terenie magazynowym Wykonawcy nasadzeń lub na terenie lokalizacji,
  c)Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
  6. Nasadzeń dostarczonego ozdobnego materiału szkółkarskiego dokonywać będą firmy wyłonione odrębnym przetargiem na konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej.
  Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
  Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy Pzp).
 7. Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu z podziałem na trzy zadania:
  Zadanie I parki i zieleńce - rejon: Stare Miasto I, Stare Miasto II, Śródmieście I, Śródmieście III, Krzyki I, Krzyki II, Krzyki III
  Zadanie II parki i zieleńce - rejon: Śródmieście II, Fabryczna I, Fabryczna II, Fabryczna III, Psie Pole, zieleń przyuliczna - Śródmieście, Fabryczna Południe, Fabryczna Północ
  Zadanie III zieleń przyuliczna - Krzyki Wschód, Krzyki Zachód, Psie Pole Wschód i Psie Pole Zachód, zieleń rozproszona
  2. Asortyment, ilość, parametry, sposób uprawy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył drzewa i krzewy:
  1)uprawiane w gruncie (z bryłą korzeniową - B lub z gołym korzeniem - bB),
  2)uprawiane w pojemnikach - K. Asortyment, ilość, parametry, sposób uprawy zawierają kosztorysy ofertowe dla każdego zadania oddzielnie (zał. nr 6 do SIWZ).
  W kolumnie wielkość - obwód, wysokość w cm - podano wymagane:
  1) obwody pni drzew mierzone na wys. 1 m,
  2) wysokość, długość pędów, ewentualnie ich liczbę.
  3.Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. Zamawiający zamawia drzewa i krzewy w I wyborze: drzewa form piennych i kolumnowych, krzewy form naturalnych, pnącza, oraz byliny. Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata.
  Materiał musi posiadać następujące cechy:
  a) podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości minimum 2,5m b) pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
  c) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
  d) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce - odpowiednio dla gatunku i odmiany,
  e) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
  f) dobrze wykształcona bryła korzeniowa kilka razy szkółkowana, dla drzew o obwodzie pnia 14-18cm średnica bryły 55-65cm. Rośliny kopane z gruntu powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośniętą korzeniami z włośnikami, zabezpieczoną do transportu: jutą lub kontenerem w przypadku krzewów, a bryły drzew o obwodzie pnia powyżej 14cm zabezpieczone jutą i drucianą siatką nieocynkowaną. Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zaś musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny,
  g) pnącza mają posiadać co najmniej dwa silne pędy i być przytwierdzone do bambusowego palika.
  Wady niedopuszczalne:
  a) silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
  b) objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
  c) odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
  d) złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
  e) ślady żerowania szkodników,
  f) oznaki chorobowe,
  g) martwice i pęknięcia kory,
  h) uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
  i) dwa przewodniki korony formy piennej,
  j) uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła).
  4. Wykonawca winien dostarczyć materiał roślinny na teren magazynowy Wykonawcy nasadzeń (załącznik nr 7 do SIWZ) i/lub na teren obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SIWZ, na których Komisja w skład której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawcy i Wykonawcy nasadzeń dokona szczegółowej kwalifikacji dostarczonego materiału roślinnego.
  5. Transport materiału roślinnego:
  a)koszt transportu wliczony jest w cenę materiału roślinnego,
  b)Wykonawca własnym transportem dostarcza materiał roślinny i rozładowuje własnymi siłami na placu magazynowym we Wrocławiu,
  c)Wykonawca zabezpiecza rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
  d)krotność przejazdów , które należy wykonać aby dostarczyć materiał roślinny firmie dokonującej nasadzeń zależy od Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnej dostawy materiału roślinnego, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zgłoszenie należy dokonać co najmniej 7 dni przed planowaną dostawą.
  6. Nasadzeń dostarczonego ozdobnego materiału szkółkarskiego dokonywać będą firmy wyłonione odrębnym przetargiem na konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w Projekcie umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
 8. Prace dodatkowe w ramach realizacji zadania: Konserwacja parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław, rejon Środmieście III na podstawie umowy nr 2-400-15/2009 z dnia 01.04.2009 r., polegające na renowacji granitowych alejek i rekultywacji trawnika na terenie Parku Tołpy we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  Przedmiot zamówienia obejmuje renowację dwóch alejek w zakresie przełożenia i wymiany kostki, usunięcia starych korzeni oraz rekultywacji trawnika wzdłuż alejek
 9. Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu z podziałem na trzy zadania:
  Zadanie I - parki i zieleńce - rejon: Stare Miasto I, Stare Miasto II, Śródmieście I, Śródmieście III, Krzyki I, Krzyki II, Krzyki III
  Zadanie II - parki i zieleńce - rejon: Śródmieście II, Fabryczna III, Fabryczna IV, Psie Pole, zieleń przyuliczna - Śródmieście, Fabryczna Południe
  Zadanie III - zieleń przyuliczna - Krzyki Wschód, Krzyki Zachód, Psie Pole Wschód i Psie Pole Zachód, zieleń rozproszona
  2. Asortyment, ilość, parametry, sposób uprawy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył drzewa i krzewy:
  1) uprawiane w gruncie (z bryłą korzeniową - B lub z gołym korzeniem - bB)
  2) uprawiane w pojemnikach - K, Asortyment, ilość, parametry, sposób uprawy zawierają kosztorysy ofertowe dla każdego zadania oddzielnie (zał. nr 6 do SIWZ).
  W kolumnie wielkość - obwód, wysokość w cm - podano wymagane:
  1) obwody pni drzew mierzone na wys. 1 m.
  2) wysokość, długość pędów, ewentualnie ich liczbę.
  3.Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z - normą PN-R-67022 i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. Zamawiający zamawia drzewa i krzewy w I wyborze: drzewa form piennych i kolumnowych, krzewy form naturalnych, pnącza, oraz byliny. Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata.
  Materiał musi posiadać następujące cechy:
  a) podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości minimum 2,5m
  b) pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
  c) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
  d) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce - odpowiednio dla gatunku i odmiany,
  e) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
  f) dobrze wykształcona bryła korzeniowa kilka razy szkółkowana, dla drzew o obwodzie pnia 14-18cm średnica bryły 55-65cm. Rośliny kopane z gruntu powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośniętą korzeniami z włośnikami, zabezpieczoną do transportu: jutą lub kontenerem w przypadku krzewów, a bryły drzew o obwodzie pnia powyżej 14cm zabezpieczone jutą i drucianą siatką nieocynkowaną. Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zaś musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny,
  g) pnącza mają posiadać co najmniej dwa silne pędy i być przytwierdzone do bambusowego palika. Wady niedopuszczalne:
  a) silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
  b) objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
  c) odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
  d) złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
  e) ślady żerowania szkodników,
  f) oznaki chorobowe,
  g) martwice i pęknięcia kory,
  h) uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
  i) dwa przewodniki korony formy piennej,
  j) uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła).
  4. Wykonawca winien dostarczyć materiał roślinny na teren magazynowy Wykonawcy nasadzeń (załącznik nr 7 do SIWZ) i lub na teren obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SIWZ, na których Komisja w skład której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawcy i Wykonawcy nasadzeń dokona szczegółowej kwalifikacji dostarczonego materiału roślinnego.
  5. Transport materiału roślinnego :
  a)koszt transportu wliczony jest w cenę materiału roślinnego,
  b)Wykonawca własnym transportem dostarcza materiał roślinny i rozładowuje własnymi siłami na posiadanym placu magazynowym we Wrocławiu.
  c)Wykonawca zabezpiecza rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, d)krotność przejazdów, które należy wykonać aby dostarczyć materiał roślinny firmie dokonującej nasadzeń zależy od Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnej dostawy materiału roślinnego, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zgłoszenie należy dokonać co najmniej 7 dni przed planowaną dostawą.
  6. Nasadzeń dostarczonego ozdobnego materiału szkółkarskiego dokonywać będą firmy wyłonione odrębnym przetargiem na konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w Projekcie umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
 10. Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu z podziałem na trzy zadania:
  Zadanie I - parki i zieleńce rejonu - Stare Miasto I, Stare Miasto II, Śródmieście II, Śródmieście III
  Zadanie II - parki i zieleńce rejonu - Krzyki I, Krzyki II, Krzyki III, Fabryczna I, Fabryczna II, Fabryczna III, Fabryczna IV, Psie Pole, - zieleń rozproszona
  Zadanie III - zieleń przyuliczna - Śródmieście, Krzyki Wschód, Krzyki Zachód, Fabryczna Północ, Fabryczna Południe, Psie Pole Wschód i Psie Pole Zachód
  2. Asortyment, ilość, parametry, sposób uprawy:
  1)w gruncie (z bryłą korzeniową - B lub z gołym korzeniem - bB)
  2)w pojemnikach - K
  zawierają kosztorysy ofertowe dla każdego zadania oddzielnie (zał. nr 6 do SIWZ).
  W kolumnie wielkość - obwód, wysokość w cm - podano wymagane:
  1) obwody pni drzew mierzone na wys. 1 m.
  2) wysokość, długość pędów, ewentualnie ich liczbę lub średnicę krzewów.
  3. Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normą PN-R-67022 i PN-67023 (drzewa i krzewy) oraz Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. Zamawiający zamawia drzewa i krzewy w I wyborze: drzewa form piennych i kolumnowych, krzewy form naturalnych, pnącza, oraz byliny. Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata.
  Materiał musi posiadać następujące cechy:
  a) podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości minimum 2,5m, b) pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
  c) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
  d) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce - odpowiednio dla gatunku i odmiany,
  e) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
  f) dobrze wykształcona bryła korzeniowa kilka razy szkółkowana, dla drzew o obwodzie pnia 14-18cm średnica bryły 55-65cm. Rośliny kopane z gruntu powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośnięta korzeniami z włośnikami, zabezpieczoną do transportu: jutą lub kontenerem w przypadku krzewów, a bryły drzew o obwodzie pnia powyżej 14cm zabezpieczone jutą i drucianą siatką nieocynkowaną. Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zaś musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny.
  g) pnącza mają posiadać co najmniej dwa silne pędy i być przytwierdzone do bambusowego palika
  Wady niedopuszczalne:
  a) silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
  b) objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
  c) odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
  d) złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
  e) ślady żerowania szkodników,
  f) oznaki chorobowe,
  g) martwice i pęknięcia kory,
  h) uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
  i) dwa przewodniki korony formy piennej,
  j) uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła).
  5. Wykonawca winien dostarczyć materiał roślinny na teren magazynowy wykonawcy nasadzeń, na którym Komisja w skład której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawcy i Wykonawcy nasadzeń dokona szczegółowej kwalifikacji dostarczonego materiału roślinnego.
  6. Transport materiału roślinnego :
  a) koszt transportu wliczony jest w cenę materiału roślinnego,
  b) Wykonawca własnym transportem dostarcza materiał roślinny i rozładowuje własnymi siłami na placu magazynowym Wykonawcy nasadzeń.
  c) krotność przejazdów , które należy wykonać aby dostarczyć materiał roślinny firmie dokonującej nasadzeń zależy od Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnej dostawy materiału roślinnego, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zgłoszenie należy dokonać co najmniej 7 dni przed planowaną dostawą.
  d) Wykonawca zabezpiecza rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
  e) wykaz terenów magazynowych Wykonawców nasadzeń (adres) zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
  7. Nasadzeń dostarczonego ozdobnego materiału szkółkarskiego dokonywać będą firmy wyłonione odrębnym przetargiem na konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej.
 11. Konserwacja parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław Rejon Śródmieście I - prace uzupełniające na podstawie umowy nr 1/2006/96 z dnia 10.07.2006 r. polegające na pielęgnacji terenów zieleni wokół Hali Stulecia we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  Pielęgnacja terenów zieleni wokół Hali Stulecia we Wrocławiu
 12. Usługa pełnienia funkcji konsultanta naukowego projektu Opracowanie i wdrożenie programu nauczania prawniczego języka angielskiego z zastosowaniem nowatorskich materiałów dydaktycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Dzp-30/U/2009
  Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji konsultanta naukowego projektu Opracowanie i wdrożenie programu nauczania prawniczego języka angielskiego z zastosowaniem nowatorskich materiałów dydaktycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zakresem obowiązków określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym pkt 3 SIWZ.
  Zakres zamówienia poniżej 206 tys. euro.
 13. Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu z podziałem na trzy zadania:
  Zadanie I - parki i zieleńce rejonów: Stare Miasto I, Stare Miasto II, Krzyki I, Krzyki II, Krzyki III
  Zadanie II - parki i zieleńce rejonu: Śródmieście I
  Zadanie III - parki i zieleńce rejonów: Śródmieście II, Śródmieście III, Fabryczna IV, Psie Pole; zieleń przyuliczna - rejon: Śródmieście, Krzyki Wschód, Krzyki Zachód, Fabryczna Północ, Fabryczna Południe, Psie Pole Wschód; zieleń rozproszona.
  2. Asortyment, ilość, parametry, sposób uprawy drzew i krzewów:
  1)w gruncie (z bryłą korzeniową - B lub z gołym korzeniem - bB)
  2)w pojemnikach - K zawierają kosztorysy ofertowe dla każdego zadania oddzielnie (zał. nr 7 do SIWZ). W kolumnie wielkość - obwód w cm, wielkość - wysokość w cm - podano wymagane:
  1) obwody pni drzew mierzone na wys. 1 m.
  2) wysokość, długość pędów, ewentualnie ich liczbę.
  3. Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z - normą PN-R-67022 i PN-67023 (drzewa i krzewy) oraz Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. Zamawiający zamawia drzewa i krzewy w I wyborze: drzewa form piennych i kolumnowych, krzewy form naturalnych, pnącza oraz byliny. Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata.
  Materiał musi posiadać następujące cechy:
  a) podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości minimum 2,5m,
  b) pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
  c) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
  d) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce - odpowiednio dla gatunku i odmiany,
  e) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
  f) dobrze wykształcona bryła korzeniowa kilka razy szkółkowana, dla drzew o obwodzie pnia 14-18cm średnica bryły 55-65cm.
  Rośliny kopane z gruntu powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośnięta korzeniami z włośnikami, zabezpieczoną do transportu: jutą lub kontenerem w przypadku krzewów, a bryły drzew o obwodzie pnia powyżej 14cm zabezpieczone jutą i drucianą siatką nieocynkowaną. Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zaś musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny,
  g) pnącza mają posiadać co najmniej dwa silne pędy i być przytwierdzone do bambusowego palika.
  Wady niedopuszczalne:
  a)silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
  b)objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
  c)odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
  d)złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
  e)ślady żerowania szkodników,
  f)oznaki chorobowe, g)martwice i pęknięcia kory,
  h)uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
  i)dwa przewodniki korony formy piennej,
  j)uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła).
  4. Wykonawca winien posiadać udokumentowaną lokalizację powierzchni magazynowej w okresie trwania umowy (adres, powierzchnia) na terenie Wrocławia, na którym Zamawiający dokona wstępnej kwalifikacji dostarczonego materiału roślinnego w obecności Wykonawcy.
  5. Transport materiału roślinnego :
  a)koszt transportu wliczony jest w cenę materiału roślinnego,
  b)Wykonawca własnym transportem dostarcza materiał roślinny i rozładowuje własnymi siłami na posiadanym placu magazynowym we Wrocławiu.
  c)Wykonawca zabezpiecza rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
  6. Nasadzeń dostarczonego ozdobnego materiału szkółkarskiego dokonywać będą firmy wyłonione odrębnym przetargiem na konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej

Inne osoby dla Szymańska Ewa Maria (210 osób):