Kogo reprezentuje osoba

Szymańska Grażyna

w KRS

Grażyna Szymańska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grażyna
Nazwisko:Szymańska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1953 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Strzelce (Łódzkie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejewski Maciej, Denarski Aleksander, Dzięgielewska Janina Monika, Fabianowska Elżbieta, Grabarczyk Jan, Jaworski Włodzimierz, Jędrusiak Sławomir, Koperski Janusz, Lewandowski Stanisław, Michalak Andrzej, Michalak Franciszek, Mikołajczyk Teresa Henryka, Olejniczak Andrzej, Olesińska Barbara Maria, Rolewski Bogusław, Śnieć Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Żychlinie, Żychlin − KRS 0000089617
 2. Jan Grabarczyk, Krzysztof Grabarczyk Serwis-pasz Sp. J., Kozia Góra − KRS 0000093843
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Klonowcu Starym, Klonowiec Stary − KRS 0000168598
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Przyzorzu, Dąbkowice − KRS 0000158740
 5. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Strzelce − KRS 0000127520
 6. Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionu Kutnowskiego Siewca, Muchnice Nowe − KRS 0000209367

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Strzelcach, Strzelce − KRS 0000114790

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 394289,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Raciborowska - Klonowiec (nawierzchnia asfaltowa)
  Zamawiający: Urząd Gminy Strzelce, Strzelce
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 394289,00 PLN. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
  1) Rodzaj transakcji: kredyt długoterminowy w wysokości 394289,00 zł ( słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć 00/100) ,
  2) Przeznaczenie kredytu: dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Raciborowska - Klonowiec (nawierzchnia asfaltowa),
  3) Okres kredytowania: od daty podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2018 r.,
  4) Okres spłaty rat kapitałowych: od 1.01.2015 r. do 31.12.2018r.
  5) Okres karencji w spłacie kapitału: od daty podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2014 r.,
  6) Okres karencji w spłacie odsetek: odsetki od kredytu naliczane będą od daty uruchomienia kredytu,
  7) Terminy spłaty kapitału: kwartalne, wg harmonogramu,
  8) Termin spłaty odsetek: kwartalnie,
  9) Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa, oparta na stawce WIBOR - 3M,
  10) Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona na podstawie stawki bazowej WIBOR - 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu kredytowania, powiększona o marżę banku w stosunku rocznym. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej,
  11) Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  12) Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia,
  13) W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki nie będą naliczane,
  14) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż stopą WIBOR 3M i marżą wymienioną w złożonej przez bank ofercie.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 573000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie nakładek asfaltowych w miejscowościach gminnych: Wola Raciborowska, Muchnice, Sójki
  Zamawiający: Urząd Gminy Strzelce, Strzelce
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowe¬go w wysokości 573 000,00 PLN. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

  1. Rodzaj transakcji: kredyt długoterminowy w wysokości 573 000,00 zł( słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) ,
  2. Przeznaczenie kredytu: dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie nakładek asfaltowych w miejscowościach gminnych: Wola Raciborowska, Muchnice, Sójki.
  3. Okres kredytowania: od daty podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2019 r.,
  4. Okres spłaty rat kapitałowych: od 1.01.2014 r. do 31.12.2019 r.
  5. Okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 31.12.2013 r.,
  6. Okres karencji w spłacie odsetek: odsetki od kredytu naliczane będą od IV kwartału 2012 r.,
  7. Terminy spłaty kapitału: kwartalne, stałe raty,
  8. Termin spłaty odsetek: kwartalnie,
  9. Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa, oparta na stawce WIBOR - 1M
  10. Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona na podstawie stawki bazowej WIBOR - 1M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu kredytowania, powiększona o marżę banku w stosunku rocznym. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej,
  11. Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  12. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia,
  13. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki nie będą naliczane.
  14. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż stopą WIBOR 1M i marżą wymienioną w złożonej przez bank ofercie.

Inne osoby dla Szymańska Grażyna (33 osoby):