Kogo reprezentuje osoba

Szymańska Magdalena Renata

w KRS

Magdalena Renata Szymańska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Magdalena
Drugie imię:Renata
Nazwisko:Szymańska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartosik Daniela Maria, Chróst Jadwiga Teresa, Czujewicz Małgorzata Zdzisława, Gawryś Teresa, Golak Jolanta Maria, Gorońska Iwona Małgorzata, Kaźmierczak Fryderyk Stanisław, Roszak Karolina Danuta, Stachowiak Alicja, Stróżyk Emilia Maria, Szulc Krystyna Maria, Wielebska Longina Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tatarski Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Społem Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców, Poznań − KRS 0000064950
 2. Spółdzielnia Turystyczna Wypoczynek W Poznaniu, Poznań − KRS 0000055132

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Przygotowywanie, wydawanie oraz dostarczanie gorących posiłków klientom MOPR.
  Zamawiający: Miasto Poznań, Poznań
  Przygotowywanie, wydawanie i dostarczanie klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu (dalej MOPR) jednego gorącego posiłku dziennie.
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
  1) Część I – przygotowywanie i wydawanie posiłków (dwudaniowych obiadów) w lokalach gastronomicznych wskazanych przez Wykonawcę, na terenie miasta Poznania, na podstawie karty PEKA wydanej klientom przez MOPR.
  Lokale gastronomiczne mają być zlokalizowane na terenie działalności filii MOPR – przynajmniej po jednym dla Filii: Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto, Wilda oraz przynajmniej dwa dla Filii Stare Miasto. Przynajmniej jeden lokal na obszarze każdej z wyżej wymienionych filii musi być przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  Szacowana roczna ilość posiłków - 101 387 posiłków.

  2) Część II – przygotowywanie, przewóz i dostarczenie gorących posiłków (dwudaniowych obiadów) do miejsca zamieszkania klienta MOPR, na terenie miasta Poznania.
  Posiłki należy dostarczać klientom na podstawie imiennej listy, która będzie przekazywana Wykonawcy najpóźniej 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia dostarczania posiłków na dany miesiąc.
  Szacowana roczna ilość posiłków – 35 473 posiłki.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
  Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorach umów stanowiących załączniki do SIWZ: nr 8 (dla Części I) i nr 9 (dla Części II).

  Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę
  Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących usługi objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, w tym w szczególności obejmujących przygotowywanie, wydawanie i dostarczanie posiłków.

  Sposób dokumentowania:
  Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia wykazu osób wykonujących usługi objęte przedmiotem zamówienia wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę, a następnie na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia wykazu wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudniania osób na umowę o pracę.

  Klauzula społeczna
  realizowana jest poprzez wymóg zatrudnienia przy wykonywaniu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy min. 1 osoby bezrobotnej oraz poprzez kryterium wyboru ofert, promującym Wykonawców, którzy zatrudnią ponad 1 osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy, przy wykonywaniu zamówienia.
  Na etapie realizacji zamówienia następować będzie weryfikacja tego obowiązku zgodnie z zapisami wzorów umów.
 2. Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 3. Wykonanie usługi cateringowej.
  Zamawiający: Urząd Miasta Poznań, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa jednodniowego wydarzenia:
  konferencji prezentującej wyniki badań i analiz, organizowanej w dniu 19 październiku 2010r., w ramach realizacji projektu Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Inne osoby dla Szymańska Magdalena Renata (74 osoby):