Kogo reprezentuje osoba

Szymańska Monika

w KRS

Monika Szymańska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Monika
Nazwisko:Szymańska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1980 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Wolin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Balazs Anna, Banasiak Seweryn Mariusz, Bodzak Władysława, Bożęcka Wanda, Brasiun Paulina, Brodzińska Agnieszka, Byczkiewicz Marta, Ciemniewski Paweł Piotr, Cieślik Marietta Andżelika, Czaboćko Wioletta, Czajkowski Robert Jacek, Czekaj Jan, Dunder Edward, Ekiert Iwona Dorota, Garda Krzysztof Wojciech, Grocholski Zenon, Hippmann Marta Magdalena, Hryniewicz Antoni, Jezierska Marzena, Kaczmarek Jan, Kalinowska Marta, Karwecka Aleksandra, Kazimierska Pożoga Ewelina Tatiana, Kazubek Ewa Maria, Kędzior Zieziula Maria, Kędziora Agnieszka, Kowalewska Anna, Kujawski Waldemar Stanisław, Kulesza Izabela, Kulińska Justyna Agata, Maciążek Jan, Maciejewska Krystyna, Maciejewski Łukasz, Malesa Monika Anna, Malikowska Paszkiewicz Kamila, Marszałek Łukasz Mateusz, Mazur Beata, Michalska Teresa, Mielniczuk Mirosław, Mikołajczyk Kazimiera Zuzanna, Nahorska Halina, Pałubska Łucja, Piekarska Natalia, Pietraś Kinga, Pitucha Katarzyna Magdalena, Proszowska Grażyna Krystyna, Romanowska Krystyna, Rudyk Ewa Aldona, Rybińska Magdalena, Sarnow Kazimierz, Śliwa Barbara Anna, Śliwińska Magdalena, Spychalska Marzena, Szajner Wacław Franciszek, Szambelan Iwona, Szaszkowski Marek, Szymkowiak Małgorzata, Słupecka Danuta, Trubiło Teresa Krystyna, Tryścień Zofia, Walczyk Ryszard, Wojciechowska Elżbieta, Wolska Anna, Woronowicz Małgorzata, Wypijewska Agnieszka, Zajfert Halina, Zawadzka Małgorzata, Zdunek Krystyna, Ziajka Lucyna Mirosława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuczak Marzanna Genowefa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agrozbyt-gryf Sp. Z O.O., Płoty − KRS 0000165156
 2. Bank Spółdzielczy W Międzyzdrojach, Międzyzdroje − KRS 0000098182
 3. Bank Spółdzielczy W Wolinie, Wolin − KRS 0000042690
 4. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 Im. Macieja Rataja, Warszawa − KRS 0000100089
 5. Globetrade Sp. Z O.O., Gryfice − KRS 0000362139
 6. Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Kamień Pomorski − KRS 0000350515
 7. Masarnia Wiejska Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000443346
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Jarszewie, Jarszewo − KRS 0000253603
 9. Prima Ii Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000233249
 10. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Świerznie Sp. Z O.O., Świerzno − KRS 0000497591
 11. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Płotach, Płoty − KRS 0000264675
 12. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Wolin, Recław − KRS 0000150193
 13. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Gryfice − KRS 0000108619
 14. Stowarzyszenie Handlowców i Przedsiębiorców, Międzyzdroje − KRS 0000154023
 15. Stowarzyszenie Międzyzdrojski Klub Biznesu, Międzyzdroje − KRS 0000269980
 16. Stowarzyszenie Producentów Rolnych W Wolinie, Recław − KRS 0000138442
 17. Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Wolin, Darzowice − KRS 0000018694
 18. Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjno - Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta W Płotach, Płoty − KRS 0000596527
 19. Wolińskie Stowarzyszenie Historyczne, Wolin − KRS 0000327294

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agro-max Sp. Z O.O., Sycewice − KRS 0000139298
 2. Bank Spółdzielczy W Płotach, Płoty − KRS 0000153997
 3. Bank Spółdzielczy W Trzebiatowie, Trzebiatów − KRS 0000143382
 4. Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000159246
 5. Investon Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000031611
 6. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Szczecin − KRS 0000008022
 7. Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska, Kościan − KRS 0000119078
 8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Kamień Pomorski − KRS 0000139486
 9. Pomorski Bank Spółdzielczy W Świdwinie, Świdwin − KRS 0000107331
 10. Poręczenia Kredytowe Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000233310
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Gryf W Płotach, Płoty − KRS 0000201114
 12. Stowarzyszenie Producentów Rolnych Ziemi Kamieńskiej, Grabowo − KRS 0000138382

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY LIPIANY W WYSOKOŚCI 624.000 ZŁ NA OKRES 2013-2023 ROK
  Zamawiający: Gmina Lipiany, Lipiany
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 624.000 PLN (słownie; sześćset dwadzieścia cztery tysiące) na sfinansowanie rozchodów Gminy Lipiany w 2013 r. na okres 2013-2023 rok . -Kredyt bankowy musi być przekazany na rachunek podstawowy budżetu Gminy Lipiany. -Karencja w spłacie kredytu do 31 maja 2014 roku. -Wypłaty kredytu w transzach na pisemne zapotrzebowanie zamawiającego. -Zamawiający może zrezygnować z części kredytu bez ponoszenia opłat z tego tytułu. -Zamawiający może dokonać wcześniejszej spłaty rat kapitałowych bez ponoszenia opłat z tego tytułu. -Na koszt kredytu składać ma się wyłącznie zmienna stawka referencyjna WIBOR 3M z 20 - go dnia ostatniego miesiąca oraz marża banku. -Odsetki będą naliczane i pobierane od faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok równa się rzeczywistej liczbie tj. 365/366, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. -Marża banku jest stała przez cały okres kredytowania. Wypłaty rat kapitałowych kredytu jak w tabeli dla celu wyliczenia kosztów odsetek na ostatni dzień miesiąca : Kwota raty / PLN/ Termin wypłaty /m-c, rok/ 624.000 01 .10. 2013 r. Razem 624.000 złotych Spłata rat kapitałowych kredytu, z karencją w latach 2013-2014 , na ostatni dzień miesiąca jak w tabeli: Kwota spłaty / PLN/ Termin spłaty /m-c, rok/ 5.000 Maj 2014 r. 4.000 Marzec 2015 r. 5.000 Maj 2015 r. 5.000 Maj 2016 r. 5.000 Wrzesień 2016 r. 5.000 Wrzesień 2017 r. 5.000 Listopad 2017 r. 5.000 Maj 2018 r. 5.000 Wrzesień 2018 r. 5.000 Marzec 2019 r. 5.000 Maj 2019 r. 5.000 Wrzesień 2019 r. 5.000 Listopad 2019 r. 5.000 Marzec 2020 r. 5.000 Maj 2020 r. 5.000 Wrzesień 2020 r. 5.000 Listopad 2020 r. 5.000 Marzec 2021 r. 5.000 Maj 2021 r. 5.000 Wrzesień 2021 r. 5.000 Listopad 2021 r. 5.000 Marzec 2022 r. 5.000 Maj 2022 r. 5.000 Wrzesień 2022 r. 5.000 Listopad 2022 r. 100.000 Marzec 2023 r. 100.000 Maj 2023 r. 150.000 Wrzesień 2023 r. 150.000 Listopad 2023 r. 624.000 RAZEM -Kredyt nie może być oprocentowany stawką inną jak WIBOR 3M. -Oprocentowanie będzie liczone w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M z 20 - go dnia ostatniego miesiąca (na miesiąc kolejny), każdego miesiąca kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą jeżeli w tym dniu nie ma notowania, ustalona stawka oprocentowania ma zastosowanie od 1- dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu z którego pochodzi notowanie, -Cenę oferty należy podać jako wielkość kwoty odsetek prognozowanych do zapłacenia przez zamawiającego w okresie trwania umowy kredytowej powiększonej o marżę dla banku. - Kwota prognozowanych do zapłacenia odsetek, marży bankowej powinna jednoznacznie wynikać z dołączonego do projektu umowy na udzielenie kredytu, harmonogramu spłaty kredytu. -Cena musi być wyrażona w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. -Do ustalenia ceny oferty wysokość 3 miesięcznego WIBOR- u przyjąć na dzień 31 lipca 2013 r. -Odsetki od udzielonego kredytu płatne będą na ostatni dzień miesiąca, za który zostały naliczone, jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem świątecznym odsetki będą płatne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. -Dla celu ustalania ceny należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w kolejnych latach do czasu spłaty rat kapitałowych. Informacje dla oferenta: Bilans Skonsolidowany Gminy Lipiany za rok 2011 i 2012, Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 i 2012. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 r. Uchwała o udzieleniu absolutorium za rok 2012 r. Uchwały: -o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. -o udzieleniu absolutorium za rok 2012 r. - w sprawie zaciągnięcia kredytu. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o; -projekcie budżecie gminy na rok 2013, -opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej -opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012, -opinia w sprawie możliwości spłaty kredytu przez Gminę Lipiany (niezwłocznie po otrzymaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego bip.lipiany.pl ( miejscu umieszczenia specyfikacji), -sprawozdania budżetowe Rb-NDS, Rb- Z, Rb-N, Rb-27 S, Rb-28 S za rok 2011 i 2012 oraz za I i II kwartał 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2025 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lipiany. Informacja o mieniu komunalnym. Wykaz kredytów długoterminowych i pożyczek na dzień 30 czerwca 2013 r
 2. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Wolin
  Zamawiający: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina, Wolin
  1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie obsługi budżetu Gminy Wolin oraz jednostek budżetowych, instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Wolin . 2. Przedmiot zamówienia stanowią : 1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych, 2) realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, 3) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki, 4) przyjmowanie czeków do rozliczenia w obrocie zagranicznym, 5) obsługę płatności masowych, 6) świadczenie usługi bankowości elektronicznej, 7) sporządzanie i przekazywanie wyciągów bankowych, 8) tworzenie lokat overnight poprzez proces konsolidacji środków, 9) zainstalowanie oprogramowania do bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Gminę i jego serwisowanie, 10) przeszkolenie w zakresie użytkowania bankowości elektronicznej wyznaczonych pracowników i udzielenie im wsparcia telefonicznego oraz poprzez pocztę elektroniczną co najmniej w godzinach pracy jednostek, 11) zapewnienie bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej, 12) zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego przez doradców bankowych ustanowionych dla Gminy , 13) wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy, 14) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy . 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawierają załączniki do SIWZ , a szczególności załącznik pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy. Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 31.12.2017 r
 3. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
  Zamawiający: Gmina Dziwnów, Dziwnów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2 000 000,00 zł.
  1) Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
  2) Okres kredytowania Zamawiający określa na 5 lat.
  3) Raty kapitałowe płacone będą rocznie, a spłaty rat kredytowych będą następowały w ostatnim dniu roboczym grudnia kolejnego roku.
  4) Odsetki naliczane są co miesiąc, zgodnie z systemem bankowym i podlegają spłacie w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym kwartału kalendarzowego, począwszy od miesiąca uruchomienia kredytu.
  5) Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy.
  6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego planowanego kredytu.
  7) Za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów.
  8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat za możliwą przedterminową spłatę kredytu.
  9) Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę wekslową równą wielkości udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami.
  10) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.12.2017 r.
  11) W celu porównania złożonych ofert Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do obliczenia ceny oferty przyjął datę uruchomienia i wykorzystania kredytu w całej wysokości na dzień 20.12.2012 r.
  12) Oprocentowanie kredytu ustalane będzie na podstawie stopy zmiennej, opartej na stawce WIBOR-1M, notowanej na dzień podpisania umowy kredytu oraz ten sam dzień każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego w okresie spłaty kredytu, powiększone o stałą w okresie kredytowania marżę banku.
  13) Wykonawca nie może pobierać żadnych innych opłat poza oprocentowaniem kredytu.
  14) Spłata kredytu w latach 2013 - 2017 w równych ratach rocznych, w ostatnim dniu roboczym grudnia, w wysokości 400 000,00 zł.
  15) Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu.
  16) Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni.
 4. UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY LIPIANY W WYSOKOŚCI 598.000 ZŁ NA OKRES 2012-2022 ROK
  Zamawiający: Gmina Lipiany, Lipiany
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 598.000 PLN (słownie; pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) na sfinansowanie rozchodów oraz wydatków inwestycyjnych oraz rozchodów Gminy Lipiany w 2012 r. na okres 2012-2022 rok
 5. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2 600 000 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
  Zamawiający: Gmina Świerzno, Świerzno
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt złotowy w wysokości 2.600.000,00 zł (słownie dwa miliony sześćset tysięcy złotych)
  1) Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2.600.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świerzno, zgodnie z uchwałą nr XVII/123/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 czerwca 2012 r.
  2) Okres kredytowania Zamawiający określa na 14 lat ( 2013-2026)
  3) Umowa kredytowa zostanie zawarta do dnia 24.08.2012 r.
  4) Raty kapitałowe spłacane będą rocznie, spłata pierwszej raty kredytowej nastąpi 01.12.2013 r.
  5) Odsetki naliczane na koniec każdego miesiąca, płatne do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
  6) Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy.
  7) Uruchamianie kredytu następować będzie w transzach lub jednorazowo, w okresie od 29.08.2012 do 31.12.2012 na pisemny wniosek Zamawiającego, składany w terminie 5 dni przed uruchomieniem transzy lub całości kredytu.
  8) Nie przewiduje się obciążania Zamawiającego z tytułu udzielenia kredytu prowizją bankową bądź innymi kosztami z tym związanymi.
  9) Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości oraz możliwość spłat rat w innych terminach bądź w kwotach wyższych niż określone w zamówieniu bez stosowania przez Bank dodatkowych opłat lub prowizji. O każdej zmianie Zamawiający powiadomi Bank na 7 dni przed.
  10) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco oraz dopuszcza się obciążenie hipoteką nieruchomości zabudowane obiektami sportowymi w działkach wskazanych w uchwale Nr XVII/123/2012 rady Gminy Świerzno z dnia 29 czerwca 2012 r.


  2. Zasady kredytowania i spłata kredytu.
  1) Oprocentowanie kredytu, naliczane od faktycznego zadłużenia, ustalane miesięcznie, według zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M (dla depozytów 1-miesięcznych) zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku:
  - w dniu podpisania umowy - w wysokości stawki sprzed dwóch dni roboczych przed dniem podpisania umowy
  - dla kolejnych okresów - w wysokości stawki notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów, tj. miesiąca kredytowania.

  2) Spłata kredytu w ratach rocznych w następujących terminach i wysokościach:
  - I rata 01.12.2013 wysokość 50.000,00 zł,
  - II rata 01.12.2014 wysokość 10.000,00 zł,
  - III rata 01.12.2015 wysokość 10.000,00 zł,
  - IV rata 01.12.2016 wysokość 100.000,00 zł,
  - V rata 01.12.2017 wysokość 100.000,00 zł,
  - VI rata 01.12.2018 wysokość 100.000,00 zł,
  - VII rata 01.12.2019 wysokość 100.000,00 zł,
  - VIII rata 01.12.2020 wysokość 130.000,00 zł,
  - IX rata 01.12.2021 wysokość 130.000,00 zł,
  - X rata 01.12.2022 wysokość 130.000,00 zł,
  - XI rata 01.12.2023 wysokość 400.000,00 zł.
  - XII rata 01.12.2024 wysokość 440.000,00 zł.
  - XIII rata 01.12.2025 wysokość 450.000,00 zł
  - XIVrata 01.12.2026 wysokość 450.000,00 zł

  3. Dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć
  1) Podjęcie kredytu w wysokości 2.600.000,00 zł z datą 29.08.2012 r.
  2) Odsetki liczone miesięcznie według stopy WIBOR 1 M obowiązującej na 31.07.2012 tj. 4,91% + marża banku.
  3) Spłaty kredytu według terminów i wysokości rat proponowanych w zasadach spłaty.
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Płoty, Płoty
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1 664 070,42 zł, w tym na:realizację zadania inwestycyjnego - budowa i wyposażenie świetlic wiejskich (Truskolas, Lisowo, Karczewie, Mechowo) do kwoty 552 990,29 zł;realizację zadania inwestycyjnego - remont i modernizacja obiektu sportowego - skocznia w dal oraz bieżnia przy boisku Orlik 2012 przy szkole Podstawowej Nr 2 w Płotach do kwoty 20 430,77 zł; realizację zadania inwestycyjnego - Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w Gminie Płoty do kwoty 140 976,73 zł; spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 949 672,63 zł. a)Zamawiający dopuszcza możliwość sfinansowania inwestycji kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego; b)okres wykorzystania kredytu do dnia: 31 grudnia 2012 r. , jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu wykorzystania kredytu; c)karencja w spłacie rat do 30 marca 2014 r., d)okres spłaty kredytu: od dnia 31 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w następujących terminach i ratach: 1. 31.03.2014 r. - 41 600,00 zł; 2.
  30.06.2014 r. - 41 600,00 zł; 3. 30.09.2014 r. - 41 600,00 zł; 4. 31.12.2014 r. - 41 600,00 zł; 5. 31.03.2015 r. - 41 600,00 zł; 6. 30.06.2015 r. - 41 600,00 zł; 7. 30.09.2015 r. - 41 600,00 zł; 8. 31.12.2015 r. - 41 600,00 zł; 9. 31.03.2016 r. - 41 600,00 zł; 10. 30.06.2016 r. - 41 600,00 zł; 11. 30.09.2016 r. - 41 600,00 zł; 12. 31.12.2016 r. - 41 600,00 zł; 13. 31.03.2017 r. - 41 600,00 zł; 14. 30.06.2017 r. - 41 600,00 zł; 15. 30.09.2017 r. - 41 600,00 zł; 16. 31.12.2017 r. - 41 600,00 zł; 17. 31.03.2018 r. - 41 600,00 zł; 18. 30.06.2018 r. - 41 600,00 zł; 19. 30.09.2018 r. - 41 600,00 zł; 20. 31.12.2018 r. - 41 600,00 zł; 21. 31.03.2019 r. - 41 600,00 zł; 22. 30.06.2019 r. - 41 600,00 zł; 23. 30.09.2019 r. - 41 600,00 zł; 24. 31.12.2019 r. - 41 600,00 zł; 25. 31.03.2020 r. - 41 600,00 zł; 26. 30.06.2020 r. - 41 600,00 zł; 27. 30.09.2020 r. - 41 600,00 zł; 28. 31.12.2020 r. - 41 600,00 zł; 29. 31.03.2021 r. - 41 600,00 zł; 30. 30.06.2021 r. - 41 600,00 zł; 31. 30.09.2021 r. - 41 600,00 zł; 32. 31.12.2021 r. - 41 600,00 zł; 33. 31.03.2022 r. - 41 600,00 zł; 34. 30.06.2022 r. - 41 600,00 zł; 35. 30.09.2022 r. - 41 600,00 zł; 36. 31.12.2022 r. - 41 600,00 zł; 37. 31.03.2023 r. - 41 600,00 zł; 38. 31.06.2023 r. - 41 600,00 zł; 39. 31.09.2023 r. - 41 600,00 zł; 40. 31.12.2023 r. - 41 670,42 zł; ŁĄCZNIE 1 664 070,42 zł e)Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych począwszy od następnego miesiąca, w którym została podpisana umowa. f)dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2012 r., jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu wykorzystania kredytu. g)Wykorzystanie kredytu nastąpi w formie przelewu na rachunek Zamawiającego; h)Koszty przygotowania kredytu: 0zł; i)Prowizja bankowa od udzielonego kredytu: 0,0%; j)Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, k)Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, l)Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco, m)W całym okresie kredytowania marża Oferenta pozostaje na niezmienionym poziomie; n)Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu; o)Oprocentowanie i marża W celu przygotowania oferty (obliczania kosztów obsługi kredytu) należy posłużyć się stałą wartością stawki WIBOR 3M z dnia 4 czerwca 2012 r. powiększoną o stałą marżę banku. Udzielony kredyt będzie spłacany w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. stawkę WIBOR 3M z notowania na 20 dzień każdego kolejnego miesiąca spłaty kredytu, poprzedzającego rozpoczęcie okresu obrachunkowego za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane, powiększoną o stałą marżę banku. W przypadku, gdy będzie to dzień ustawowo wolny od pracy, wysokość oprocentowania będzie ustalana w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Dzień roboczy jest dniem, w którym banki prowadzą działalność na rynku międzybankowym. p)metoda naliczania odsetek: kalendarz rzeczywisty. q)W całym okresie kredytowania marża Oferenta pozostaje na niezmienionym poziomie;
 7. Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany na lata 2011-2021
  Zamawiający: Gmina Lipiany, Lipiany
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokosci 2 080 000 PLN (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) na sfinansowanie planowanego deficytu, wydatków inwestycyjnych oraz rozchodówGminyb Lipiany w 2011 r.
  1. Okres spłaty kredytu: 30.9.2013-30.11.2021.
  2. Uruchomienie kredytu 1.9.2011-14.11.2011.
  3. Karencja w spłacie rat kapitałowych do 30.9.2013.
  4. Naliczanie odset wyłacznie od uruchomionego kredytu.
  5. Mozliwośc przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  6. Przyznanie kredytu bez prowizji przygotowawczej.
  7. Zabezpieczenie kredytu dochody gminy, weksel in blanco, mozliwosc ustanowienia hipoteki nanieruchomościach.
  8. oprocentowanie liczone w oparciu o stawke referencyjna WIBOR 3M z 20-stego dnia ostatniego miesiaca (namiesiąc kolejny) powiekszone o marżę banku

Inne osoby dla Szymańska Monika (47 osób):