Kogo reprezentuje osoba

Szymańska Monika

w KRS

Monika Szymańska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Monika
Nazwisko:Szymańska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1980 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Wolin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Balazs Anna, Banasiak Seweryn Mariusz, Bodzak Władysława, Bożęcka Wanda, Brasiun Paulina, Brodzińska Agnieszka, Byczkiewicz Marta, Ciemniewski Paweł Piotr, Cieślik Marietta Andżelika, Czaboćko Wioletta, Czajkowski Robert Jacek, Czekaj Jan, Dunder Edward, Ekiert Iwona Dorota, Garda Krzysztof Wojciech, Grocholski Zenon, Hippmann Marta Magdalena, Hryniewicz Antoni, Jezierska Marzena, Kaczmarek Jan, Kalinowska Marta, Karwecka Aleksandra, Kazimierska Pożoga Ewelina Tatiana, Kazubek Ewa Maria, Kędzior Zieziula Maria, Kędziora Agnieszka, Kowalewska Anna, Kujawski Waldemar Stanisław, Kulesza Izabela, Kulińska Justyna Agata, Maciążek Jan, Maciejewska Krystyna, Maciejewski Łukasz, Malikowska Paszkiewicz Kamila, Marszałek Łukasz Mateusz, Matuszak Monika Anna, Mazur Beata, Michalska Teresa, Mielniczuk Mirosław, Mikołajczyk Kazimiera Zuzanna, Nahorska Halina, Pałubska Łucja, Piekarska Natalia, Pietraś Kinga, Pitucha Katarzyna Magdalena, Proszowska Grażyna Krystyna, Romanowska Krystyna, Rudyk Ewa Aldona, Rybińska Magdalena, Sarnow Kazimierz, Śliwa Barbara Anna, Śliwińska Magdalena, Spychalska Marzena, Szajner Wacław Franciszek, Szambelan Iwona, Szaszkowski Marek, Szymkowiak Małgorzata, Słupecka Danuta, Trubiło Teresa Krystyna, Tryścień Zofia, Walczyk Ryszard, Wojciechowska Elżbieta, Wolska Anna, Woronowicz Małgorzata, Wypijewska Agnieszka, Zajfert Halina, Zawadzka Małgorzata, Zdunek Krystyna, Ziajka Lucyna Mirosława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuczak Marzanna Genowefa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agrozbyt-gryf Sp. Z O.O., Płoty − KRS 0000165156
 2. Bank Spółdzielczy W Międzyzdrojach, Międzyzdroje − KRS 0000098182
 3. Bank Spółdzielczy W Wolinie, Wolin − KRS 0000042690
 4. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 Im. Macieja Rataja, Warszawa − KRS 0000100089
 5. Fundacja Rzemiosła Szczecińskiego Na Rzecz Uczniów Rzemiosła Im. Edwarda Wódkiewicza Przewodniczącego Rady Izby Rzemieślniczej W Szczecinie, Szczecin − KRS 0000020944
 6. Globetrade Sp. Z O.O., Gryfice − KRS 0000362139
 7. Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Kamień Pomorski − KRS 0000350515
 8. Masarnia Wiejska Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000443346
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Jarszewie, Jarszewo − KRS 0000253603
 10. Pomorski Bank Spółdzielczy W Świdwinie, Świdwin − KRS 0000107331
 11. Prima Ii Sp. Z O.O., Międzyzdroje − KRS 0000233249
 12. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Świerznie Sp. Z O.O., Świerzno − KRS 0000497591
 13. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Płotach, Płoty − KRS 0000264675
 14. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Wolin, Recław − KRS 0000150193
 15. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Gryfice − KRS 0000108619
 16. Stowarzyszenie Handlowców i Przedsiębiorców, Międzyzdroje − KRS 0000154023
 17. Stowarzyszenie Międzyzdrojski Klub Biznesu, Międzyzdroje − KRS 0000269980
 18. Stowarzyszenie Producentów Rolnych W Wolinie, Recław − KRS 0000138442
 19. Stowarzyszenie Producentów Rolnych Ziemi Kamieńskiej, Grabowo − KRS 0000138382
 20. Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Wolin, Darzowice − KRS 0000018694
 21. Wolińskie Stowarzyszenie Historyczne, Wolin − KRS 0000327294

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agro-max Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000139298
 2. Bank Spółdzielczy W Płotach, Płoty − KRS 0000153997
 3. Bank Spółdzielczy W Trzebiatowie, Trzebiatów − KRS 0000143382
 4. Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000159246
 5. Investon Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000031611
 6. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Szczecin − KRS 0000008022
 7. Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska, Kościan − KRS 0000119078
 8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Kamień Pomorski − KRS 0000139486
 9. Poręczenia Kredytowe Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000233310
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Gryf W Płotach, Płoty − KRS 0000201114

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2 600 000 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
  Zamawiający: Gmina Świerzno, Świerzno
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt złotowy w wysokości 2.600.000,00 zł (słownie dwa miliony sześćset tysięcy złotych)
  1) Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2.600.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świerzno, zgodnie z uchwałą nr XVII/123/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 czerwca 2012 r.
  2) Okres kredytowania Zamawiający określa na 14 lat ( 2013-2026)
  3) Umowa kredytowa zostanie zawarta do dnia 24.08.2012 r.
  4) Raty kapitałowe spłacane będą rocznie, spłata pierwszej raty kredytowej nastąpi 01.12.2013 r.
  5) Odsetki naliczane na koniec każdego miesiąca, płatne do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
  6) Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy.
  7) Uruchamianie kredytu następować będzie w transzach lub jednorazowo, w okresie od 29.08.2012 do 31.12.2012 na pisemny wniosek Zamawiającego, składany w terminie 5 dni przed uruchomieniem transzy lub całości kredytu.
  8) Nie przewiduje się obciążania Zamawiającego z tytułu udzielenia kredytu prowizją bankową bądź innymi kosztami z tym związanymi.
  9) Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości oraz możliwość spłat rat w innych terminach bądź w kwotach wyższych niż określone w zamówieniu bez stosowania przez Bank dodatkowych opłat lub prowizji. O każdej zmianie Zamawiający powiadomi Bank na 7 dni przed.
  10) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco oraz dopuszcza się obciążenie hipoteką nieruchomości zabudowane obiektami sportowymi w działkach wskazanych w uchwale Nr XVII/123/2012 rady Gminy Świerzno z dnia 29 czerwca 2012 r.


  2. Zasady kredytowania i spłata kredytu.
  1) Oprocentowanie kredytu, naliczane od faktycznego zadłużenia, ustalane miesięcznie, według zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M (dla depozytów 1-miesięcznych) zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku:
  - w dniu podpisania umowy - w wysokości stawki sprzed dwóch dni roboczych przed dniem podpisania umowy
  - dla kolejnych okresów - w wysokości stawki notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów, tj. miesiąca kredytowania.

  2) Spłata kredytu w ratach rocznych w następujących terminach i wysokościach:
  - I rata 01.12.2013 wysokość 50.000,00 zł,
  - II rata 01.12.2014 wysokość 10.000,00 zł,
  - III rata 01.12.2015 wysokość 10.000,00 zł,
  - IV rata 01.12.2016 wysokość 100.000,00 zł,
  - V rata 01.12.2017 wysokość 100.000,00 zł,
  - VI rata 01.12.2018 wysokość 100.000,00 zł,
  - VII rata 01.12.2019 wysokość 100.000,00 zł,
  - VIII rata 01.12.2020 wysokość 130.000,00 zł,
  - IX rata 01.12.2021 wysokość 130.000,00 zł,
  - X rata 01.12.2022 wysokość 130.000,00 zł,
  - XI rata 01.12.2023 wysokość 400.000,00 zł.
  - XII rata 01.12.2024 wysokość 440.000,00 zł.
  - XIII rata 01.12.2025 wysokość 450.000,00 zł
  - XIVrata 01.12.2026 wysokość 450.000,00 zł

  3. Dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć
  1) Podjęcie kredytu w wysokości 2.600.000,00 zł z datą 29.08.2012 r.
  2) Odsetki liczone miesięcznie według stopy WIBOR 1 M obowiązującej na 31.07.2012 tj. 4,91% + marża banku.
  3) Spłaty kredytu według terminów i wysokości rat proponowanych w zasadach spłaty.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Płoty, Płoty
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1 664 070,42 zł, w tym na:realizację zadania inwestycyjnego - budowa i wyposażenie świetlic wiejskich (Truskolas, Lisowo, Karczewie, Mechowo) do kwoty 552 990,29 zł;realizację zadania inwestycyjnego - remont i modernizacja obiektu sportowego - skocznia w dal oraz bieżnia przy boisku Orlik 2012 przy szkole Podstawowej Nr 2 w Płotach do kwoty 20 430,77 zł; realizację zadania inwestycyjnego - Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w Gminie Płoty do kwoty 140 976,73 zł; spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 949 672,63 zł. a)Zamawiający dopuszcza możliwość sfinansowania inwestycji kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego; b)okres wykorzystania kredytu do dnia: 31 grudnia 2012 r. , jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu wykorzystania kredytu; c)karencja w spłacie rat do 30 marca 2014 r., d)okres spłaty kredytu: od dnia 31 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w następujących terminach i ratach: 1. 31.03.2014 r. - 41 600,00 zł; 2.
  30.06.2014 r. - 41 600,00 zł; 3. 30.09.2014 r. - 41 600,00 zł; 4. 31.12.2014 r. - 41 600,00 zł; 5. 31.03.2015 r. - 41 600,00 zł; 6. 30.06.2015 r. - 41 600,00 zł; 7. 30.09.2015 r. - 41 600,00 zł; 8. 31.12.2015 r. - 41 600,00 zł; 9. 31.03.2016 r. - 41 600,00 zł; 10. 30.06.2016 r. - 41 600,00 zł; 11. 30.09.2016 r. - 41 600,00 zł; 12. 31.12.2016 r. - 41 600,00 zł; 13. 31.03.2017 r. - 41 600,00 zł; 14. 30.06.2017 r. - 41 600,00 zł; 15. 30.09.2017 r. - 41 600,00 zł; 16. 31.12.2017 r. - 41 600,00 zł; 17. 31.03.2018 r. - 41 600,00 zł; 18. 30.06.2018 r. - 41 600,00 zł; 19. 30.09.2018 r. - 41 600,00 zł; 20. 31.12.2018 r. - 41 600,00 zł; 21. 31.03.2019 r. - 41 600,00 zł; 22. 30.06.2019 r. - 41 600,00 zł; 23. 30.09.2019 r. - 41 600,00 zł; 24. 31.12.2019 r. - 41 600,00 zł; 25. 31.03.2020 r. - 41 600,00 zł; 26. 30.06.2020 r. - 41 600,00 zł; 27. 30.09.2020 r. - 41 600,00 zł; 28. 31.12.2020 r. - 41 600,00 zł; 29. 31.03.2021 r. - 41 600,00 zł; 30. 30.06.2021 r. - 41 600,00 zł; 31. 30.09.2021 r. - 41 600,00 zł; 32. 31.12.2021 r. - 41 600,00 zł; 33. 31.03.2022 r. - 41 600,00 zł; 34. 30.06.2022 r. - 41 600,00 zł; 35. 30.09.2022 r. - 41 600,00 zł; 36. 31.12.2022 r. - 41 600,00 zł; 37. 31.03.2023 r. - 41 600,00 zł; 38. 31.06.2023 r. - 41 600,00 zł; 39. 31.09.2023 r. - 41 600,00 zł; 40. 31.12.2023 r. - 41 670,42 zł; ŁĄCZNIE 1 664 070,42 zł e)Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych począwszy od następnego miesiąca, w którym została podpisana umowa. f)dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2012 r., jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu wykorzystania kredytu. g)Wykorzystanie kredytu nastąpi w formie przelewu na rachunek Zamawiającego; h)Koszty przygotowania kredytu: 0zł; i)Prowizja bankowa od udzielonego kredytu: 0,0%; j)Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, k)Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, l)Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco, m)W całym okresie kredytowania marża Oferenta pozostaje na niezmienionym poziomie; n)Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu; o)Oprocentowanie i marża W celu przygotowania oferty (obliczania kosztów obsługi kredytu) należy posłużyć się stałą wartością stawki WIBOR 3M z dnia 4 czerwca 2012 r. powiększoną o stałą marżę banku. Udzielony kredyt będzie spłacany w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. stawkę WIBOR 3M z notowania na 20 dzień każdego kolejnego miesiąca spłaty kredytu, poprzedzającego rozpoczęcie okresu obrachunkowego za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane, powiększoną o stałą marżę banku. W przypadku, gdy będzie to dzień ustawowo wolny od pracy, wysokość oprocentowania będzie ustalana w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Dzień roboczy jest dniem, w którym banki prowadzą działalność na rynku międzybankowym. p)metoda naliczania odsetek: kalendarz rzeczywisty. q)W całym okresie kredytowania marża Oferenta pozostaje na niezmienionym poziomie;
 3. Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany na lata 2011-2021
  Zamawiający: Gmina Lipiany, Lipiany
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokosci 2 080 000 PLN (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) na sfinansowanie planowanego deficytu, wydatków inwestycyjnych oraz rozchodówGminyb Lipiany w 2011 r.
  1. Okres spłaty kredytu: 30.9.2013-30.11.2021.
  2. Uruchomienie kredytu 1.9.2011-14.11.2011.
  3. Karencja w spłacie rat kapitałowych do 30.9.2013.
  4. Naliczanie odset wyłacznie od uruchomionego kredytu.
  5. Mozliwośc przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  6. Przyznanie kredytu bez prowizji przygotowawczej.
  7. Zabezpieczenie kredytu dochody gminy, weksel in blanco, mozliwosc ustanowienia hipoteki nanieruchomościach.
  8. oprocentowanie liczone w oparciu o stawke referencyjna WIBOR 3M z 20-stego dnia ostatniego miesiaca (namiesiąc kolejny) powiekszone o marżę banku

Inne osoby dla Szymańska Monika (37 osób):