Kogo reprezentuje osoba

Szymańska Stanisława Katarzyna

w KRS

Stanisława Katarzyna Szymańska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisława
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Szymańska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1948 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Gliwice (Śląskie)
Przetargi:14 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gawlik Krzysztof Jan, Sadowska Marta Anna, Skóra Dariusz Jan, Tylman Alicja Mieczysława, Tylman Krzysztof Grzegorz, Tylman Przemysław, Tylman Madejczyk Marta Agnieszka

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Integracji Kultury, Gliwice − KRS 0000345795
 2. Hh Poland S.A., Gliwice − KRS 0000166363
 3. Nativa Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000266974
 4. Polkat Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.poleszczuk K.tylman Sp. J., Gliwice − KRS 0000156475
 5. Poznańska Wytwórnia Produktów Spożywczych Pegaz Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000134905
 6. Wasko S.A., Gliwice − KRS 0000026949

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Coig S.A., Katowice − KRS 0000092497
 2. Ecoinvest Corporation S.A., Toruń − KRS 0000207060
 3. Hh Poland Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000121323
 4. Kampt Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000236496
 5. Kamsil Sp. Z O.O., Głubczyce − KRS 0000084492
 6. Meden Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000138796
 7. Młyn Gorczycy Sp. Z O.O., Słupca − KRS 0000202361
 8. Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego Wasko Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000151376

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Wykonanie instalacji elektrycznej w laboratorium komputerowym nr 316 w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Oznaczenie sprawy: OZ/B/45/JC/11
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: - demontaż instalacji - przygotowanie podłoża pod montaż przewodów, osprzętu - montaż osprzętu instalacyjnego w kanałach - układanie kanałów instalacyjnych - montaż opraw świetlnych i wentylatorów - montaż tablicy rozdzielczej wraz z aparaturą zabezpieczającą - dobudowa pola zasilającego w RG. 2. (CPV 45.31.00.00-3 roboty instalacyjne elektryczne). 3. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane, których zbilansowana wartość w przedmiotowym obiekcie nie przekracza kwoty 4 845 000,00 Euro
 2. Wykonanie instalacji niskoprądowej dla inwestycji pn.Przebudowa części administracyjno-dydaktycznej budynku internatu oraz zmiana sposobu użytkowania na Centrum Inicjatyw Społecznych w Bytomiu przy ul.Zielnej 25A
  Zamawiający: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Bytom
  Wykonanie instalacji niskoprądowej dla inwestycji pn.Przebudowa części administracyjno-dydaktycznej budynku internatu oraz zmiana sposobu użytkowania na Centrum Inicjatyw Społecznych w Bytomiu przy ul.Zielnej 25A. Zasady i sposób realizacji zamówienia określają postanowienia umowne.
 3. Modernizację instalacji elektrycznej budynku administracyjno-gospodarczego stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego - dz. o nr geod. 1551-1, 1551-3 w Wojkowicach
  Zamawiający: Urząd Miasta Wojkowice, Wojkowice
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji elektrycznej budynku administracyjno -gospodarczego stadionu sportowego przy ul. Kusocinskiego - działki nr 1551-1: 1550-13 - w Wojkowicach, wykonana zgodnie z dokumentacją projektowo wykonawczą opracowaną w grudniu 2010r. przez Arkadiusza Strzodkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo ASK PROJEKT z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. J. Niedzieli 61a m.53 oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla modernizacji instalacji elektrycznej w budynku.
  Zakres robót obejmuje wykonanie I etapu zadania t.j. :
  - wykonanie - przebudowa instalacji zasilającej i pomiaru,
  - wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych oraz oświetlenia na parterze i w piwnicach budynku,
  - wykonanie instalacji teletechnicznych,
  - wykonanie instalacji 3-fazowej zasilającej zewnętrzne gniazdo poboru energii,
  - wykonanie instalacji zasilającej I piętro budynku,
  - wykonanie instalacji odgromowej budynku.
  Szczegółowy zakres prac obejmuje:
  1.Modernizację zasilania budynku w energię elektryczną - w istniejącym pomieszczeniu rozdzielni głównej wymiana tablicy licznikowej na nowa skrzynkę z tworzywa sztucznego, do której przenieść należy istniejący licznik, poprowadzenie ze skrzynki przewodów YDY 5X6 mm2 do rozdzielni TO- parer oraz T1 piętro wraz z dokonaniem zgłoszenia i odbioru robót przez ENION S.A. Oddział w Będzinie,
  2.Zabudowa dwóch rozdzielni podtynkowych w obudowie z tworzywa sztucznego na parterze budynku oraz na piętrze budynku
  3.Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej w pomieszczeniach piwnic i parteru budynku,
  4.wykonanie oświetlenia awaryjnego,
  5.wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego,
  6.wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych w tym gniazd wtykowych telefonicznych i komputerowych,,
  7.wykonanie instalacji zasilającej gniazdo wtykowe trójfazowe w zabudowanej na zewnątrz skrzynce przystosowanej do zamykania,
  8.montaż przewodów ochronnych,
  9.wykonanie instalacji odgromowej wraz z otokiem uziemiającym.
  Ponadto niezależnie od postanowień powyższych zakres prac obejmuje:
  - wykonanie także robót towarzyszących takie jak uruchomienie wykonanego oświetlenia, wyłączenia prądu, przywrócenie do stanu pierwotnego i uporządkowanie placu robót, nadzory, odbiory, próby, pomiary,
  - wykonanie inne robót i czynności koniecznych do prawidłowego wykonania i zakończenia robót,
  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni po wykonaniu robót na zewnątrz budynku.
 4. Modernizacja infrastruktury budowlanej pracowni badawczych i laboratoriów Wydziału Mechanicznego Technologicznego - remont instalacji elektrycznej z wymianą rozdzielnic głównych. Oznaczenie sprawy: OZ/B/67/HP/10
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: - wymianę istniejącego okablowania w korytarzach piwnicznych, - wymianę rozdzielnic głównych, - usystematyzowanie kabli przyłącznych do rozdzielnic (ułożenie wiązek po jednej stronie korytarza). (CPV 45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych) Termin wykonania: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane, których zbilansowana wartość w przedmiotowym obiekcie nie przekracza 4.845.000,00 Euro
 5. Remont instalacji elektrycznej w klatkach schodowych wraz z zasilaniem budynku oraz rurażem dla instalacji słaboprądowych przy ul. Kasztanowej 2, 4, 6 w Gliwicach.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Gliwice
  Przedmiotem zadania jest wykonanie prac wymienionych w tytule zadania zgodnie z zakresem
  robót ( pkt 2.2. SIWZ ) i zgodnie z załączonymi do specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia przedmiarami robót.
  Zakres robót:
  - Wykonanie zasilania budynków wraz z wymianą wewnętrznej linii zasilającej,
  - Wykonanie nowego zasilania do mieszkań i nowych tablic licznikowych,
  - Wykonanie instalacji oświetleniowej klatek schodowych, strychów i piwnic.
  - Wykonanie rurażu dla instalacji słaboprądowych.
 6. Awaryjne wykonywanie remontów instalacji elektrycznych w budynkach gminnych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach- Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6, Nr 10
  Zamawiający: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Gliwice
  Przedmiotem zadania jest usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach gminnych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach w Rejonach Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6 i Nr 10.
  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym przetargu
  otrzymywać będzie od zamawiającego zlecenia, wraz ze szczegółowym zakresem prac oraz
  przedmiarem robót określonym w protokole typowania.
 7. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy Placu Górników 5.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie
  przy Placu Górników 5.
  Zamówienie obejmuje:
  - wykonanie gniazd wtykowych jednofazowych typu DATA oraz ogólnego stosowania,
  - ułożenie korytek dla instalacji elektrycznej i zapasu dla instalacji teleinformatycznej,
  - wyposażenie gniazd teleinformatycznych,
  - doposażenie istniejących tablic o niezbędne obwody,
  - ułożenie kabla zasilającego z układu pomiarowego na zewnątrz budynku do tablicy głównej wewnątrz budynku,
  - roboty budowlane,
  - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej.
 8. Remont (wymiana) wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku (garaż główny), przy ul. Św. Józefa 4.
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, Rybnik
  1. Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego, nocnego i ewakuacyjnego. 2 Wymiana instalacji elektrycznej zasilania gniazd wtyczkowych. 3. Wymiana osprzętu i opraw. 4. Wymiana wewnętrznych linii zasilających i rozdzielnic bezpiecznikowych. Wykonanie badańpomiarów i dokumentacji powykonawczejww. instalacji.
 9. Remont instalacji elektrycznej w budynku komisariatu policji w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej 371
  Zamawiający: Miasto Rydułtowy, Rydułtowy
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Komisariatu Policji w Rydułtowach wraz z robotami malarskimi. 2.Zakres robót obejmuje: 1) Wymianę tablicy pomiarowo-rozdzielczej TPR-1, 2) Wymianę instalacji odbiorczej: a)obwody gniazd jednofazowych przeznaczenia ogólnego, b)obwody zasilające odbiorniki jednofazowe instalacji komputerowej, klimatyzatora i wymiennikowni co, c)obwody instalacji oświetlenia pomieszczeń, d)montaż opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego pomieszczeń, 3)Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 4)Wymianę instalacji odgromowej zewnętrznej i wewnętrznej, 5)Prace tynkarskie i malarskie. 3. Szczegółowy zakres robót określają stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, oraz przedmiary robót. 4. Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, który ustali datę i godzinę przeprowadzenia wizji. 5. Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
 10. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej z malowaniem, remontu elewacji segment wejście oraz remontu instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej nr 12 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 46
  Zamawiający: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Katowice
  Przedmiotem zamówienia są: a) Część I - Remont instalacji elektrycznej z malowaniem. Zamówienie obejmuje roboty polegające na remoncie instalacji elektrycznej w korytarzu na parterze szkoły obejmujące swym zakresem montaż nowej instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej z późniejszym malowaniem po robotach elektrycznych. b)Część II - Remont elewacji segment wejście. Zamówienie obejmuje remont części elewacji wejścia głównego do szkoły polegający na odbiciu tynku z zaprawy cementowo-wapiennej i wykonaniu nowego na powierzchni balkonów około 71 m2, wykonaniu ocieplenia ścian płytami styropianowymi gr. 1 cm, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej (około 178 m2) oraz na wykonaniu instalacji odgromowej. c) Część III - Remont instalacji p.poż. Zamówienie obejmuje demontaż rurociągu, a następnie wykonanie nowego rurociągu z rur stalowych ocynkowanych oraz z rur polipropylenowych, montaż zaworów przelotowych kulowych, wykonaniu podejść dopływowych z rur polipropylenowych, wykonanie obejścia z rur stalowych ocynkowanych oraz wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowych.
 11. PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. ŻABIK 11 W ORNONTOWICACH.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Zasobami Gminy, Ornontowice
  Zakres robót elektrycznych obejmuje:
  Instalacje siły
  Instalacje oświetlenia
  Instalacje połączeń wyrównawczych.
  Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączonej dokumentacji.
 12. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej z malowaniem I piętra oraz malowania pomieszczeń szkolnych i korytarza parteru w Szkole Podstawowej nr 21 w Katowicach przy ul. Malczewskiego 1
  Zamawiający: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Katowice
  Przedmiotem zamówienia są: a) Część I - Remont instalacji elektrycznej z malowaniem I piętra. Zamówienie obejmuje roboty polegające na remoncie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach I piętra, a w szczególności na montażu nowej instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych i tablicy rozdzielczej, wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej oraz malowaniu po robotach elektrycznych w pomieszczeniach sanitariatów chłopców, personelu, sekretariacie, gabinecie dyrektora oraz korytarzu. b) Część II - Malowanie pomieszczeń szkolnych i korytarza parteru. Zamówienie obejmuje roboty polegające na malowaniu pomieszczeń parteru takich jak korytarz, przedsionki, pokój nauczycielski, gabinet v-ce dyrektora.
 13. Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
  Zamawiający: Śląski Zarząd Nieruchomości Jednostka Budżetowa Województwa Śląskiego, Katowice
  Będzin, ul. Podzamcze 69, budynek mieszkalny - remont kapitalny instalacji elektrycznej klatki schodowej, obwodów administracyjnych klatki i piwnic, lokali mieszkalnych.
 14. Wykonanie przebudowy sieci elektrycznej w budynku biurowym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44
  Zamawiający: Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Tychy
  ul. Grota Roweckiego 42:
  a) wymiana Członu zasilającego - pomiarowego TL;
  b) ułożenie głównej linii zasilającej (GLZ);
  c) ułożenie tymczasowej linii do istniejącej rozdzielni głównej;
  d) ułożenie wewnętrznych linii zasilających (WLZ).
  ul. Grota Roweckiego 44:
  a) wymiana Członu zasilającego - pomiarowego TL;
  b) ułożenie głównej linii zasilającej (GLZ);
  c) ułożenie tymczasowej linii do istniejącej rozdzielni głównej;
  d) ułożenie wewnętrznych linii zasilających (WLZ).
  ul. Cyganerii 51:
  a) ułożenie wewnętrznych linii zasilających (WLZ).

Inne osoby dla Szymańska Stanisława Katarzyna (91 osób):