Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Adam

w KRS

Adam Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Żyrardów (Mazowieckie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chudzik Ryszard, Guzewski Zbigniew, Kubański Rafał Piotr, Owczarek Witold Zenon, Palmowska Kuś Bogna Magdalena, Puchalska Anna, Ryszkowska Danuta, Wilk Zdzisław Kazimierz, Zdzieszyńska Magdalena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Świętochowska Teresa Elżbieta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrala Palet Sp. Z O.O., Feliksów − KRS 0000532723
 2. Centrum Pomp i Armatury Arpex Sp. Z O.O., Żyrardów − KRS 0000193262
 3. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. Z O.O., Żyrardów − KRS 0000390318
 4. Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic, Żyrardów − KRS 0000160978
 5. Geolex Sp. Z O.O., Błonie − KRS 0000419989
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Baranów, Jaktorów − KRS 0000124901
 7. Hernik i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Błonie − KRS 0000510165
 8. Klub Sportowy Żyrardowianka, Żyrardów − KRS 0000282720
 9. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Żyrardów Sp. Z O.O., Żyrardów − KRS 0000055420
 10. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. Z O.O., Żyrardów − KRS 0000153850
 11. Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe Z Siedzibą W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000271593
 12. Społem Powszechna Robotnicza Spółdzielnia Spożywców, Żyrardów − KRS 0000110124
 13. Stowarzyszenie Dobra Strona Miasta, Błonie − KRS 0000203005
 14. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego, Żabia Wola − KRS 0000311775
 15. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000321963

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bnp Paribas Bank Polska S.A., Warszawa − KRS 0000006421
 2. Boś Ekosystem Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000480660
 3. Bps Leasing S.A., Warszawa − KRS 0000368784
 4. Inteligo Financial Services S.A., Warszawa − KRS 0000012622
 5. Międzyzakładowa Lokatorsko-własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Konieczność, Żyrardów − KRS 0000192103
 6. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Warszawa − KRS 0000026438
 7. Prid-ciechanów Sp. Z O.O., Chotum − KRS 0000238091
 8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. Z O.O., Żyrardów − KRS 0000100226
 9. Przedsiębiorstwo Poligraficzno Papiernicze Arsgraf Sp. Z O.O., Żyrardów − KRS 0000045753
 10. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z O.O., Rawa Mazowiecka − KRS 0000304455
 11. Rawsko-bialska Spółdzielnia Socjalna Nadzieja i Praca, Rawa Mazowiecka − KRS 0000489993
 12. Rawsko-mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rawa Mazowiecka − KRS 0000105418
 13. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Rawa Mazowiecka − KRS 0000151931

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Biezące opróznianie koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody
  Zamawiający: Miasto Żyrardów Wydział Gospodarki Komunalnej, Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest Bieżące opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody, w tym: 1. Bieżące opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa wraz z wywozem do instalacji przetwarzania odpadów zgodnie z częstotliwością opróżnienia określoną w załącznikach nr 2, 2a do umowy 2. Bieżące opróżnianie koszy na psie odchody zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa wraz z wywozem odpadów zgodnie z częstotliwością opróżnienia określoną w załączniku nr 3 do umowy 3. Konserwacja, przegląd i naprawa drobnych uszkodzeń koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody 4. Malowanie koszy ulicznych w ilości do 100 szt. rocznie z uwzględnieniem zakupu niezbędnych materiałów w roku 2015 5. Zbieranie z terenu Miasta padliny (ptaki i drobne gryzonie) do wyznaczonych pojemników miejskich i przekazywania jej odbiorcy działającemu na zlecenie Miasta. 6. Opróżnianie nowo dostawionych koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody do 40 szt. rocznie 7. Dostawianie, przestawianie lub powtórny montaż koszy ulicznych oraz na psie odchody do 40 sztuk rocznie wraz z materiałami pomocniczymi.
 2. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Żyrardowa
  Zamawiający: Miasto Żyrardów Wydział Gospodarki Komunalnej, Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie ulic w mieście Żyrardowie wyszczególnionych w OWZUD w okresie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2014 roku w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy oraz w planie Akcji Zima dla Miasta Żyrardowa w poszczególnych latach.
  Prace określone w OWZUD stanowiące załącznik do umowy uwzględniają prowadzenie monitoringu stanu nawierzchni i warunków atmosferycznych przez Wykonawcę usług oraz prowadzenia usług utrzymania zimowego ulic, w tym:
  1 zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu oraz pełnej jego dyspozycyjności do świadczenia tych usług
  2 zapewnienie odpowiedniej łączności telefonicznej z dyspozytorem tych usług
  3 przygotowanie roztworu solnego (21%) i mieszanki piasku z solą w proporcji 1:1
  4 płużenie całej szerokości jezdni
  5 usuwanie śliskości nawierzchni ulic
  6 płużenie łącznie z usuwaniem śliskości ulic
  7 wywóz nadmiaru śniegu na miejsca wyznaczone w planie Akcji Zima, znajdujące się w granicach administracyjnych Miasta zgodnie z protokołem wprowadzenia przez Zamawiającego
  8 Utrzymanie zimowe chodników nie przyległych bezpośrednio do posesji wg wskazań Zamawiającego
  9 Utrzymanie zimowe przejść dla pieszych wg wskazań Zamawiającego w obrębie skrzyżowań
  10 Utrzymanie zimowe zatok ogólnodostępnych, parkingów i zatok autobusowych
  Teren objęty zamówieniem został podzielony według kolejności i standardów zimowego utrzymania ulic. Łączna długości ulic przewidziana do stałego zimowego utrzymania wynosi 112 463 mb, w tym długość ulic w trzeciej kolejności zimowego utrzymania 46 609 mb, powierzchnia zatok autobusowych wynosi 1620,10 m2, przejścia dla pieszych w ilości 144 szt., powierzchnia zatok ogólnodostępnych oraz parkingów wynosi 15,29 ar , powierzchnia chodników nieprzylegających bezpośrednio do posesji wynosi 150,79 ar, powierzchnie przystanków w obrębie wiat i peronów do odśnieżania w obrębie chodników oraz powierzchnia zatok autobusowych łącznie wynosi 23,651 ar.
 3. Odbiór i wywóz odpadw komunalnych z posesji w Żyrardowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Odbiór odpadów komunalnych stałych nieselekcjonowanych:
  w ilości około 2 722,50 m 3 miesięcznie z nieruchomości w Żyrardowie zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o. o z:
  43 szt. kontenerów o pojemności 7 m3
  15 szt. kontenerów o pojemności 4 m3
  164 szt. pojemników o pojemności 1100 l
  3 szt. pojemników o pojemności 700 l
  8 szt. pojemników o pojemności 110 l
  Odbiór odpadów wielogabarytowych w zależności od potrzeb na zgłoszenie pracownika PGM
  2. Uprzątnięcie nieczystości z terenu wokół pojemników po każdorazowym ich opróżnieniu.
  3. Zapewnienie przez Wykonawcę wszystkich ww. rodzajów pojemników lub równoważnych o podobnej pojemności oraz usytuowanie ich na posesjach zgodnie z wykazem. Pojemniki muszą mieć nieprzepuszczalne ściany i dno oraz szczelne przykrycie z zamykanym otworem wsypowym.
  4. Utrzymanie pojemników w pełnej sprawności technicznej oraz czystości.
  5. Opróżnianie pojemników i wywóz odpadów sprzętem przystosowanym do udostępnionych pojemników oraz gabarytów zgodnie z obowiązującymi przepisami, na Wysypisko w Słabomierzu - Krzyżówce lub inne składowiska spełniające wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn zm. (zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardów).
  Wymagania dotyczące wykonawcy:
  Wykonawca zobowiązany jest do:
  -bezwzględnego przestrzegania przepisów ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,
  -usuwania na własny koszt szkód, jakie ewentualnie mogą powstać podczas realizacji zamówienia z winy Wykonawcy,
  -Wykonawca zobowiązany jest do naprawy pojemników zużytych w czasie eksploatacji bądź uszkodzonych w trakcie ich opróżniania, wymiany na nowe oraz mycia i dezynfekowania pojemników zgodnie z własnymi procedurami w ramach niniejszego zamówienia.
 4. Bieżące utrzymanie placów miejskich oraz obsługa koszy.
  Zamawiający: Miasto Żyrardów Wydział Gospodarki Komunalnej, Żyrardów
  Zadanie 1 Bieżące utrzymanie w porządku i czystości placów miejskich.
  Zadanie 2 Bieżące opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody.
  Okres realizacji od 1.04.2010 do 31.04.2010
 5. Wywóz nieczystości stałych
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
  Wywóz nieczystości stałych z kompleksów wojskowych