Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Andrzej Marek

w KRS

Andrzej Marek Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Marek
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Santok (Lubuskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bandurski Henryk, Bartkowiak Stefan, Chudzik Irena Antonina, Cieślak Aneta Maria, Filipek Tadeusz Jan, Gała Anna Jolanta, Hopfen Jadwiga, Kowalewski Jan Józef, Krajniak Piotr Henryk, Książek Aneta, Pasińska Wanda, Piotrowicz Ewa, Ratajczak Dorota, Skrobański Marek, Szczepanik Błażej Piotr, Szymański Ryszard, Tarnowski Maciej Marek, Wołoszczuk Wojciech, Łakomiec Małgorzata Monika, Łankuć Urszula

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sobczak Damian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Santoku, Santok − KRS 0000123069
 2. Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne Słowianka Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000051160
 3. Fundacja Serce Na Dłoni, Gorzów Wlkp. − KRS 0000121283
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Lipkach Wielkich, Lipki Wielkie − KRS 0000209929
 5. Gospodarczy Bank Spółdzielczy W Barlinku, Barlinek − KRS 0000080865
 6. Górzycki Klub Tenisowy Smecz, Górzyca − KRS 0000305591
 7. Indyk Zachodni Sp. Z O.O., Nowa Niedrzwica − KRS 0000295462
 8. Komages Sp. Z O.O., Janczewo − KRS 0000155088
 9. Polskie Warzywa Grupa Producentów Rolnych Sp. Z O.O., Wilkowo Polskie − KRS 0000398887
 10. Santockie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego, Santok − KRS 0000026182
 11. Zachodnia Izba Przemysłowo-handlowa W Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000202865
 12. Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. Z O.O., Skwierzyna − KRS 0000512563
 13. Zakładowy Ludowy Klub Sportowy Budowlani , Murzynowo, Murzynowo − KRS 0000178734

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Poznań − KRS 0000083521
 2. Fundacja Na Rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej W Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. − KRS 0000143041
 3. Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, Górzyca − KRS 0000260311
 4. Kraina Podgrzybka, Skwierzyna − KRS 0000255087
 5. Lubuski Związek Piłki Nożnej, Zielona Góra − KRS 0000062690
 6. Ludowy Klub Sportowy Iskra, Janczewo − KRS 0000110684
 7. Plan Ipro Polska Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000189142
 8. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 9. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Przytoczna − KRS 0000092478
 10. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Skwierzyna − KRS 0000012103
 11. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Skwierzyna − KRS 0000193858
 12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Skwierzyna − KRS 0000254288

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie Gminie Skwierzyna kredytu długoterminowego, na okres 7 lat, w wysokości 2.950.774 zł, przeznaczonego na sfinansowanie rozchodów oraz planowanego w 2010r. deficytu budżetu gminy.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Skwierzynie, Skwierzyna
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Skwierzyna kredytu długoterminowego w wysokości 2.950.774 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100) na okres siedmiu lat. Kredyt Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów oraz planowanego w 2010r deficytu budżetu gminy. 2. Dostępność kredytu - przelew kwoty kredytu 2.950.774 zł w nieprzekraczalnym terminie - po podpisaniu umowy na rachunek Gminy Skwierzyna 3. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o oferowaną marżę banku. Marża nie może ulec zwiększeniu w okresie spłaty kredytu. Do obliczenia wysokości odsetek należy przyjąć, że rok składa się z 365 dni; a WIBOR 1M z dnia 14 listopada 2010 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 5. Zamawiający zastrzega sobie: - prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, - odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego. 6. Wybrany wykonawca (bank) nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego
 2. Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu Gminy Skwierzyna i jednostek podległych w okresie od 30 kwietnia 2010 r do 29 kwietnia 2012 r..
  Zamawiający: Urząd Miejski w Skwierzynie, Skwierzyna
  Zamówienie obejmuję bankową obsługę Gminy Skwierzyna i jednostek organizacyjnych gminy Skwierzyna Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Skwierzyna i jednostek organizacyjnych Gminy Skwierzyna. 3.1Bieżąca obsługa bankowa obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych , w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej. b) realizację poleceń przelewu c) przyjmowanie wpłat gotówkowych d) dokonywanie wypłat gotówkowych między innymi (wypłata zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych) e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi 3. 2 Pozostałe usługi bankowe: a) udzielenie poręczeń i pełnomocnictw, b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie, c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, d) przechowywanie depozytów e) udostępnienie bankowości elektronicznej e) udostępnienie usługi HOME BANKING 3.3 Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym a) przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty jednodniowe oraz weekendowe b) dla lokat jednodniowych i weekendowych przyjmuje się stopę referencyjną WIBID T/N 3.4 Oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych a) automatyczne lokowanie środków na lokatach terminowych obliczone w oparciu o stawkę w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych pomniejszonej o stałą marżę banku (m) 3.5 Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej. 1. w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji od 01.01. każdego roku. 2. oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku (m). 3.6 Zamówieniem niniejszym (warunkami zamówienia) objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Skwierzyna a) Gimnazjum im. Władysława Jagiełły przy ul. Batorego 14 w Skwierzynie b) Liceum Ogólnokształcące przy ul. Mickiewicza 1 w Skwierzynie c) Zespół Szkół Technicznych + Internat przy ul. 2-go Lutego 23 w Skwierzynie d) Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mickiewicza 3 w Skwierzynie e) Zespół Edukacyjny + Przedszkole przy ul. Mickiewicza 26 w Skwierzynie f) Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Batorego 15 w Skwierzynie g) Skwierzyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 1 w Skwierzynie h) Skwierzyński Ośrodek Kultury ul. Teatralna 5 w Skwierzynie 3.7 Stosowanie takich samych preferencyjnych warunków dotyczących opłat, prowizji i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Skwierzyna, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w pełnym zakresie, zgodnie z treścią SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa..
 3. Udzielenie Gminie Skwierzyna kredytu długoterminowego, na okres 6 lat, w wysokości 2.000.000 zł, przeznaczonego na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy
  Zamawiający: Urząd Miejski w Skwierzynie, Skwierzyna
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Skwierzyna kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych 00/100) na okres sześciu lat. Kredyt Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy. 2. Dostępność kredytu - przelew kwoty kredytu 2.000.000 zł w nieprzekraczalnym terminie - po podpisaniu umowy. na rachunek budżetu Gminy Skwierzyna 3. Spłata kredytu nastąpi w kwartalnych ratach kapitałowych, w następujący sposób: 4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o oferowaną marżę banku. Marża nie może ulec zwiększeniu w okresie spłaty kredytu. Do obliczenia wysokości odsetek należy przyjąć, że rok składa się z 365 dni; a WIBOR 1M z dnia 21 grudnia 2009 5. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 6. Zamawiający zastrzega sobie: 1) prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 2) odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego. 7. Wybrany wykonawca (bank) nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego..
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2009.
  Zamawiający: Urząd Gminy Santok, Santok
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2009.
  2. Zakres usługi obejmuje:
  - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
  - kredyt jest udzielany jednorazowo w następnym dniu po podpisaniu umowy.
  - okres spłaty kredytu: do 20.12.2019r.
  - oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej;
  - stała marża bankowa,
  - sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: zmienna, ustalana dla danego miesiąca kalendarzowego, w którym przypada spłata, w oparciu o wartość WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca. Marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie umowy kredytowej,
  - dopuszcza się możliwość przedterminowej spłaty kredytu oraz zmniejszenie kredytu bez ponoszenia kosztów prowizji rekompensacyjnej;
  - Zamawiający nie przewiduje prowizji dla Oferenta z tytułu udzielonego kredytu,
  - brak karencji w spłacie odsetek,
  - spłata odsetek realizowana miesięcznie, każdego ostatniego dnia miesiąca;
  - spłata rat kapitałowych wg harmonogramu załączonego do SIWZ.

Inne osoby dla Szymczak Andrzej Marek (60 osób):