Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Andrzej Stanisław

w KRS

Andrzej Stanisław Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie), Włocławek (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Drożdż Ryszard Zdzisław, Hadrowicz Daniel Sylwester, Hadrowicz Edyta Maria, Kujawski Waldemar Maciej, Reiss Magdalena, Reiss Wiesław Tadeusz, Sadkowski Romuald

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duczmal Paweł, Hadała Marta Małgorzata, Hadrowicz Daniel Sylwester, Hadrowicz Edyta Maria, Hadrowicz Marek Daniel, Hadrowicz Sandra Maria, Reiss Magdalena, Reiss Wiesław Tadeusz, Reiss Duran Katarzyna, Sadkowska Agnieszka Anna, Sadkowska Felicja Bożena, Sadkowski Romuald
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Drożdż Ryszard Zdzisław, Hadała Marta Małgorzata, Hadrowicz Daniel Sylwester, Kujawski Waldemar Maciej, Reiss Magdalena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zieliński Marek Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Integral Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000157941
 2. Monta Materials Handling Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000714988
 3. Monta Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000036548
 4. Pamad Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000324810
 5. Przedsiębiorstwo Projektowania Handlu i Usług Kormal Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000038802
 6. Przedsiębiorstwo Projektowania Handlu i Usług Kormal Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Włocławek − KRS 0000251245
 7. Spółka Partnerska Reiss-bojarska Przy Żytniej, Włocławek − KRS 0000169542
 8. Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Śniardwy i Niedźwiedziego Rogu, Niedźwiedzi Róg − KRS 0000205519
 9. Wilmon Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000212333

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. El - Hado Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000328966
 2. Hadrokor Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000166307
 3. Paltrak Sp. Z O.O., Paszęcin − KRS 0000089213
 4. Paltrak-rol Sp. Z O.O., Paszęcin − KRS 0000575008
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Mak Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000161487

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Usługa w zakresie konserwacji elementów mostu DMS-65
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4620, Toruń
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji (malowania) elementów konstrukcji drogowego mostu składanego (DMS-65). 2. Liczba elementów konstrukcji mostu DMS-65 objętych konserwacją: a) przestrzenny element dźwigara (kratownica przestrzenna) o szacunkowej wielkości powierzchni -13.1 m2/szt. - 164 szt. b) płaski element dźwigara (kratownica płaska) o szacunkowej wielkości powierzchni - 11,27 m2/szt. - 272 szt. c) belka poprzeczna o szacunkowej wielkości powierzchni - 5,8 m2/szt. - 164 szt. d) płyta pomostu jezdni o szacunkowej wielkości powierzchni - 9,7 m2/szt. - 492 szt. e) płyta chodnika (renowacja) - 1,23 m2/szt. - 156 szt. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Wymagania Eksploatacyjno - Techniczne (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz projekt umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 4.Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w następującym zakresie: 4.1 Zamawiający określił w pkt 2 oraz w Formularzu ofertowym ilości elementów, które Wykonawca ma bezwarunkowo wykonać w ramach niniejszego postępowania (podstawowy zakres zamówienia). 4.2 Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę realizacji renowacji większej ilości elementów w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia wykonania renowacji dodatkowych elementów, zgodnych z Załącznikiem nr 1 do SIWZ i zawartą umową, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. W przypadku zamówienia wykonania renowacji dodatkowych elementów, rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie. Zamówienie wynikające z prawa opcji nie przekroczy 35 % wartości brutto zaoferowanej za wykonanie podstawowego zakresu zamówienia wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 4.3 Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 5. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
 2. Konserwacja mostu DMS - 65 w Jednostce Wojskowej 1523 Inowrocław z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4809, Zegrze
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji mostu DMS - 65 w Jednostce Wojskowej 1523 Inowrocław z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu. Wykaz elementów przewidzianych do konserwacji zawarty został
  w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.
  Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazane jest dokonanie wizji lokalnej
  w miejscu przechowywania mostu. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej wyłącznie
  w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Termin wizji należy uzgodnić z Kierownikiem Sekcji Przechowywania Sprzętu Jednostki Wojskowej 1523 Inowrocław z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, kpt. Jackiem Kucharczykiem: tel. 261 863 217 lub 261 863 211 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

Inne osoby dla Szymczak Andrzej Stanisław (56 osób):