Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Czesław Kazimierz

w KRS

Czesław Kazimierz Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Czesław
Drugie imię:Kazimierz
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1942 r., wiek 76 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cwojdzińska Joanna Barbara, Gerlach Ireneusz, Gołubiew Konieczna Monika, Jakubek Stanisław Władysław, Kowalska Magdalena Marta, Małolepsza Zdzisława, Mikołajczyk Ewa Maria, Świeczkowska Katarzyna Joanna, Truszkowska Ewa Helena, Zimna Alicja, Łukowska Marianna Zofia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymańska Halina
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Augustowski Tadeusz, Bogdaniuk Bożysław Jerzy, Bogusz Maria Jacek, Chróścielewski Jacek, Grulkowski Sławomir Krzysztof, Jamroz Kazimierz, Judycki Józef, Koc Władysław Stanisław, Kosiedowski Jan Tadeusz, Kowalczyk Zdzisław, Krystek Ryszard, Małasiewicz Andrzej Józef, Michalski Lech, Pawlaczyk Andrzej, Tejchman Konarzewski Andrzej Jacek, Walczak Lech Mieczysław, Walukiewicz Henryk Olgierd, Wilde Krzysztof Jan, Ziółko Jerzy Maciej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa W Gdańsku, Gdańsk − KRS 0000055270
 2. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, Warszawa − KRS 0000138860
 3. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., Gdańsk − KRS 0000148000
 4. Bpbk - Biuro Inżynierskie Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000060278
 5. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk − KRS 0000086440
 6. Fundacja Solidarityfilmdoc, Sopot − KRS 0000504428
 7. Fundacja Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Imienia Profesora Karola Pomianowskiego, Gdańsk − KRS 0000316130
 8. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk − KRS 0000007833
 9. Instal-service Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000419051
 10. Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa − KRS 0000153963
 11. Klub Sportowy Kaszubia, Kościerzyna − KRS 0000270509
 12. Kza Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A., Lublin − KRS 0000028403
 13. Mg Probud S.A. Likwidacyjnej, Gdynia − KRS 0000037034
 14. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło W Gdańsku, Gdańsk − KRS 0000081242
 15. Stowarzyszenie Skansen Parowozownia Kościerzyna, Kościerzyna − KRS 0000269166
 16. Wilde Engineering Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000409993
 17. Zakłady Automatyki Kombud S.A., Radom − KRS 0000101312
 18. Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych Sukurs, Gdańsk − KRS 0000063312

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biuro Inżynierii Drogowej Drotest Józef Judycki, Jacek Alenowicz Sp. J., Nowy Tuchom − KRS 0000006351
 2. Ctl Polski Koks Spedycja S.A., Toruń − KRS 0000071193
 3. Drotest Sp. Z O.O., Nowy Tuchom − KRS 0000145232
 4. Eko Technologia Sp. Z O.O., Kolbudy − KRS 0000217410
 5. Euromedicus Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000039532
 6. Fundacja Niezależnych Badań Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gambit, Warszawa − KRS 0000052498
 7. Gdańska Spółdzielnia Socjalna, Gdańsk − KRS 0000388146
 8. Gminne Przedsiębiorstwo Remonotowo-usługowe Sp. Z O.O., Sławki − KRS 0000356800
 9. Iibw Polska Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000244304
 10. Mg Żuraw S.A., Gdańsk − KRS 0000069643
 11. Mostostal Gdańsk S.A., Gdańsk − KRS 0000011959
 12. Mostostal Pomorze S.A., Gdańsk − KRS 0000055123
 13. Onyx Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000200353
 14. Ortotrans S.A., Sopot − KRS 0000046006
 15. Pkp Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000062888
 16. Pkp Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa − KRS 0000037568
 17. Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Warszawa − KRS 0000132267
 18. Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe Its Polska, Warszawa − KRS 0000285964
 19. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej - Zarząd Krajowy, Warszawa − KRS 0000112286
 20. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział W Gdańsku, Gdańsk − KRS 0000179980
 21. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział W Lublinie, Lublin − KRS 0000051520
 22. Transprojekt Gdański Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością, Gdańsk − KRS 0000054878
 23. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Warszawa − KRS 0000077353
 24. Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000201531
 25. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności W Trójmieście, Gdańsk − KRS 0000224076

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Dostawa sprzętu multimedialnego oraz sprzętu przeznaczonego do komunikacji na potrzeby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
  Zamawiający: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, Gdańsk
  Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na następujące części: Część I: dostawa zestawów multimedialnych (komputer z peryferiami), kamerę
  cyfrowa do videotreningu, ekran dotykowy telewizor LED SMART 55, tablet
  10, komputer z ekranem dotykowym do komunikacji alternatywnej, zestawy
  komputerowe do obsługi działań medycznych wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne.
  Część II: komunikatory, włączniki i przełączniki specjalistyczne, komunikator
  do komunikacji, komunikator z funkcją skanowania typ 1, komunikator
  z funkcją skanowania typ 2.
  Część III: oprogramowanie do komunikacji alternatywnej AAC, oprogramowanie
  do drukowania symboli PCS, oprogramowanie do komunikacji alternatywnej, oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej, oprogramowanie do wspomagania rozwoju.
 2. Opracowanie analiz ruchu wraz z obliczeniem mierzalnych celów ilościowych w zakresie transportu indywidualnego i zbiorowego dla przedsięwzięcia dotyczącego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR na terenie Trójmiasta pn. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz ruchu wraz z obliczeniem mierzalnych celów ilościowych w zakresie transportu indywidualnego i zbiorowego dla przedsięwzięcia dotyczącego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR na terenie Trójmiasta pn. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opracowania analizy transportowej, zawierającej: a) wykonanie lub aktualizację modelu sieci transportowej Trójmiasta (w przypadku, gdy Wykonawca posiada model systemów transportu Trójmiasta), b) oszacowanie pracy przewozowej transportu indywidualnego, natężenia ruchu pojazdów, czasu przejazdu pojazdów transportu indywidualnego, średniej prędkości potoków pojazdów, oszacowanie pracy przewozowej transportu zbiorowego, napełnień pojazdów transportu zbiorowego, czasu przejazdu pojazdów transportu zbiorowego na wyspecyfikowanych odcinkach sieci drogowej, na których wdrożono system oraz dla całego układu ulicznego Trójmiasta, c) oszacowanie następujących wskaźników w roku 2015 dla stanu istniejącego w porównaniu do wartości bazowych (bez wprowadzenia systemu TRISTAR): - usprawnienie ruchu, poprzez skrócenie globalnego czasu przejazdu wszystkich pojazdów, rozumianego jako różnica między prognozowanym czasem przejazdu w wariancie bezinwestycyjnym a czasem przejazdu w wariancie inwestycyjnym, - usprawnienia komunikacji publicznej, poprzez skrócenie globalnego czasu podróży środkami transportu zbiorowego, rozumiane jako różnica między prognozowanym czasem podróży pasażerów podróżujących transportem zbiorowym na obszarze objętym Systemem TRISTAR w wariancie bezinwestycyjnym a czasem podróży pasażerów podróżujących transportem zbiorowym na obszarze objętym Systemem TRISTAR w wariancie inwestycyjnym. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do siwz: a) załącznik A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, b) załącznik B - Metodologia badań ruchu drogowego
 3. Opracowanie wytycznych zarządzania prędkością na drogach samorządowych
  Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa
  I. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest opracowanie wytycznych zarządzania prędkością na drogach samorządowych. II. Celem opracowania wytycznych jest identyfikacja i promocja skutecznych rozwiązań w
  zakresie zarządzania prędkością oraz ujednolicenie zasad zarządzania prędkością na drogach samorządowych, w tym w odniesieniu do: strefowania prędkości, uspokajania ruchu i stosowania lokalnych ograniczeń prędkości. Odbiorcami wytycznych będą decydenci i praktycy zajmujący się bezpieczeństwem
  ruchu drogowego, w szczególności zarządcy dróg i ruchu, pracownicy zarządów drogowych, osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym, projektanci dróg i organizacji ruchu, policjanci, strażnicy gminni / miejscy, a także przedstawiciele środowiska naukowego. Wartość zamówienia (wielkość szacunkowa) 484 000,00 zł netto
 4. Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Gdańsku oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Gdańsku w ramach projektu pod nazwą EDUKACJA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
  Realizacja zamówienia obejmuje świadczenie usług edukacyjnych dla 12 uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Gdańsku oraz dla 6 uczniów Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Gdańsku.
 5. OPRACOWANIE STUDIUM WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO - POWIATU KOŚCIERSKIEGO
  Zamawiający: Gmina Miejska Kościerzyna, Kościerzyna
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego - powiatu kościerskiego. W ramach zamówienia należy wykonać opracowania: a)Analiza dostępności transportowej powiatu kościerskiego w latach 2014-2020, b)Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kościerskiego
 6. Usługa prowadzenia zajęć rewalidacyjnych wspierających edukację dzieci niewidomych i niedowidzących
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzenia specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych wspierających edukację uczniów niewidomych i niedowidzących realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy Miasta Gdańsk zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 7. Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu 13 edycji szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, realizowanych w ramach Programu Współpracy Polsko-Szwajcarskiej, numer postępowania 162/GAB/13/MR
  Zamawiający: Komenda Główna Policji, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, obejmującego bloki tematyczne określone w punkcie III Opisu Przedmiotu Zamówienia, skierowanego do trzech grup docelowych oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu opracowanego przez Wykonawcę programu szkolenia w ramach 13 edycji.
 8. Opracowanie analizy komunikacyjnej wraz z pomiarami natężenia ruchu oraz prognozami na rok 2016 i 2025, obejmującej skrzyżowania: Plac Konstytucji - ul. Janka Wiśniewskiego -ul. Wójta Radtkego oraz ul. Dworcowa - ul. Starowiejska w Gdyni
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Gdynia
  1).Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy komunikacyjnej wraz z pomiarami natężenia ruchu oraz prognozami na rok 2016 i 2025, obejmującej skrzyżowania: Plac Konstytucji - ul. Janka Wiśniewskiego - ul. Wójta Radtkego oraz ul. Dworcowa - ul. Starowiejska w Gdyni. 2)Opracowanie będące przedmiotem zamówienia musi zawierać: a) pomiary oraz analizę istniejących natężeń ruchu i analizę warunków ruchu w następującym zakresie: - pomiary natężenia ruchu pojazdów, rowerzystów i pieszych na dwóch skrzyżowaniach w Gdyni: Plac Konstytucji - ul. Janka Wiśniewskiego - ul. Wójta Radtkego oraz ul. Dworcowa - ul. Starowiejska, z uwzględnieniem struktury kierunkowej i rodzajowej; - analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem liczby zdarzeń drogowych; - określenie przepustowości wymienionych w punkcie a) skrzyżowań dla istniejących i prognozowanych natężeń, z uwzględnieniem dwóch wariantów skrzyżowań: skanalizowane oraz o ruchu okrężnym wraz z zaleceniami do wprowadzenia. Zamawiający posiada wariantową koncepcję planowanej geometrii węzła integracyjnego przy Dworcu Gdynia Główna, uwzględniającą przedmiotowe skrzyżowania. Istnieje możliwość udostępnienia Wykonawcy posiadanych materiałów; - propozycję poprawy bezpieczeństwa oraz propozycję rozwiązań geometrii skrzyżowań wynikających z przeprowadzonej analizy; - zalecenia do usprawnień ruchu i poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach sąsiadujących ze skrzyżowaniami objętymi analizą komunikacyjną; b) prognozy natężeń ruchu dla stanów prognozowanych na rok 2016 i rok 2025. 3) Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest wykorzystanie opracowania będącego przedmiotem zamówienia do opracowania koncepcji rewitalizacji węzła transportowego Gdynia Główna, obejmującego skrzyżowania Plac Konstytucji - ul. Janka Wiśniewskiego - ul. Wójta Radtkego oraz ul. Dworcowa - ul. Starowiejska w Gdyni, w ramach realizacji projektu unijnego ENTER.HUB.
 9. Usługa prowadzenia zajęć rewalidacyjnych wspierających edukację dzieci niewidomych i niedowidzących
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
  Usługa prowadzenia zajęć rewalidacyjnych wspierających edukację dzieci niewidomych i niedowidzących
 10. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wojewódzkich w województwie zachodniopomorskim
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji pod nazwą Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wojewódzkich w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z wytycznymi zawartymi w siwz.
 11. Budowa systemu informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Województwie Warmińsko - Mazurskim - w ramach tworzenia Warmińsko - Mazurskiego Obserwatorium BRD.
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, Olsztyn
  Faza I: Prace koncepcyjne
  - Opracowanie założeń funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium BRD,
  - Koncepcja funkcjonowania systemu informacji o brd w ramach Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium BRD
  - Opracowanie metodyki, pozyskiwania i analizy danych o brd
  - Opracowanie zasad tworzenia bazy wiedzy o brd
  - Określenie specyfikacji wymagań i wykonanie projektu strony internetowej

  Faza II
  - Opracowanie bazy danych o stanie brd w Woj. Warmińsko-Mazurskim
  - Opracowanie bazy wiedzy o głównych problemach brd w Woj. Warmińsko-Mazurskim

  Faza III
  - Wdrożenie baz danych i strony internetowej
  - Analiza funkcjonalności strony internetowej i wykonanie niezbędnych korekt