Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Elżbieta Teresa

w KRS

Elżbieta Teresa Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Drugie imię:Teresa
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Zamość (Lubelskie)
Przetargi:27 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Buryło Mirosław, Cegłowski Adam, Czop Waldemar Ryszard, Dec Mirosław Wiesław, Działa Leszek Piotr, Frania Władysław, Gil Tomasz, Gontarz Jarosław Adam, Górniak Stanisław, Greszta Zygmunt Jan, Janda Tomasz Adam, Juszczak Dariusz Wojciech, Kaluźniak Marzena Bożena, Koperwas Jan Szczepan, Korga Andrzej, Kot Leszek, Kozłowski Roman Stanisław, Kuniec Krzysztof Henryk, Kłus Ludwik Marian, Larwa Jan, Lewicki Andrzej, Ligaj Zbigniew Jan, Mołczan Andrzej, Pakuła Marian, Pawluk Antoni, Pieczykolan Piotr Jarosław, Piwko Piotr, Pliżga Andrzej, Podolak Stanisław Jan, Rauch Paweł, Smyk Adam Janusz, Świeca Jan, Tyrka Stanisław Adolf, Urban Dariusz, Wachowicz Mirosław, Wiatrzyk Tadeusz, Ziemiński Krzysztof, Ziemiński Ryszard

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wyłupek Monika Wanda

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Europejski Dom Spotkań-fundacja Nowy Staw, Lublin − KRS 0000106968
 2. Katolickie Stowarzyszenie Ruchu Światło-życie Diecezji Zamojsko-lubaczowskiej Cedron, Zamość − KRS 0000313944
 3. Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie, Krasnobród − KRS 0000221401
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Latyczynie, Latyczyn − KRS 0000086267
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Majdanie Wielkim, Majdan Wielki − KRS 0000078974
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Radecznicy, Radecznica − KRS 0000095245
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Wisłowcu, Wisłowiec − KRS 0000083362
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Dołhobyczowie, Dołhobyczów − KRS 0000131018
 9. Spółdzielnia Pracy Kierowców i Pracowników Samochodowych Autonaprawa, Zamość − KRS 0000059000
 10. Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000147230

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Zamościu Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000295699
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zelkon Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000037940
 3. Spomasz Bełżyce S.A., Bełżyce − KRS 0000245260
 4. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- Kredytowa Im.ks. Franciszka Blachnickiego W Zamościu, Zamość − KRS 0000133953
 5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O. W Zamościu, Zamość − KRS 0000064045

Powiązane przetargi (27 szt.):
 1. Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Krasnobród w latach szkolnych 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015.
  Zamawiający: Gmina Krasnobród, Krasnobród
  Podczas realizacji usługi pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Krasnobród w latach szkolnych 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015.
  dowozem do szkół na terenie Gminy Krasnobród objętych będzie w każdym roku szkolnym około 450 uczniów.
  Dowóz uczniów odbywać się ma autobusami a których każdy posiada nie mniej niż 38 miejsc siedzących. Autobusy mają być wyposażone standardowo, mają być sprawne technicznie, dopuszczone do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru przewozów oznakowanych. Obsługę autobusu stanowić będzie kierowca - konduktor, zaś opiekuna nad przewożoną młodzieżą zapewni Gmina Krasnobród . Młodzież szkolna dowieziona ma być do właściwych szkół najpóźniej na godzinę 7:50. Po zakończonych lekcjach uczniowie mają zostać odwiezieni w godzinach 13:00 - 16:00 dwoma autobusami.
  Podana prognozowana ilość biletów szkolnych przewidywanych do zamówienia przez gminę Krasnobród na lata szkolne 2012 - 2015 posiada charakter orientacyjny. Zakres przewidzianych do zakupu biletów może ulegać zmianom w każdym roku szkolnym. Zamawiający z tego względu zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości zakontraktowanych biletów wyszczególnionych w pozycjach załącznika cenowego stanowiącego załącznik do oferty. W przypadku gdy konieczny będzie zakup dodatkowej ilości biletów szkolnych na daną trasę z powodu zwiększenia się ilości uczniów objętych dowożeniem Zamawiający przewiduje w takim wypadku udzielenie zamówień uzupełniających.
 2. Dowóz dzieci na rok szkolny 2012/2013 do Zespołu Szkół w Zwierzyńcu.
  Zamawiający: Gmina Zwierzyniec, Zwierzyniec
  Przedmiotem zamówienia jest dowożenie oraz odwożenie po zajęciach uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Zwierzyniec w roku szkolnym 2012/2013. Usługodawca realizujący zamówienie powinien dysponować autobusem o co najmniej 30 miejscach siedzących oraz możliwość podstawienia drugiego w sytuacjach awaryjnych.
  Środki transportu podstawione do dyspozycji Zamawiającego muszą odpowiadać wszelkim normom wynikającym z przepisów o dopuszczeniu pojazdów do ruchu przy przewożeniu osób. Kierowca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje.
  Usługodawca zapewni opiekuna dla dzieci na czas przejazdu.
  - dowóz dzieci z kierunku Kosobudy, Żurawnica, Obrocz, Sochy, Topólcza do Zwierzyńca oraz powrót.
  - dowóz dzieci z kierunku Topólcza do Wywłoczki oraz powrót.
  - przyjazd dzieci do obu szkół do Zwierzyńca o godz. 7.45
  - przystanki do wsiadania i wysiadania: istniejące przystanki komunikacji autobusowej w Kosobudach, Kosobudach Borze, Obroczy, Żurawnicy, Sochach, Topólczy, Wywłoczce, w Zwierzyńcu - przy szkole, oraz miejsca w w/w miejscowościach wskazane przez Zamawiającego.
  Szczegóły związane z dowożeniem zostaną omówione przy podpisywaniu umowy.
  O zmianach organizacji nauki (np. dodatkowe dni wolne, odrabianie zajęć w inne dni itp) Zamawiający powiadomi dowożącego z 7 dniowym wyprzedzeniem.
  Harmonogram odwożenia dzieci po zajęciach Wykonawca ustali z Zamawiającym indywidualnie dla każdej ze szkół.
  Zamawiający dopuszcza przewóz dzieci w ramach regularnej komunikacji autobusowej za biletami miesięcznymi ulgowymi szkolnymi - Przewoźnik ma zapewnić opiekuna dla dzieci na czas przejazdu autobusem.
  W przypadku niesprawności pojazdu lub kierującego Wykonawca zapewni na własny koszt transport zastępczy. Związane z tym koszty można doliczyć do ceny oferty. Jeżeli nie zostaną one doliczone Zamawiający będzie uważał, iż Wykonawca wykona je bez dodatkowego wynagrodzenia.
 3. Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2012/2013
  Zamawiający: Urząd Gminy Adamów, Adamów
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.Dowozem objęte będą dzieci do dwóch placówek oświatowych w m. Suchowola oraz Szewnia Górna, zadanie jest realizowane w trybie jednozadaniowym.Wyszczególnienie liczby dzieci oraz miejsc, z których oraz do których ma zostać wykonany transport osób;
  a) Zespół Szkól w Suchowoli:
  Ilość dzieci objętych dowozem 167 (dane z dnia opracowania niniejszej SIWZ)
  Dojazd do placówki oświatowej ze wszystkich kierunków wskazanych powyżej musi odbyć się w przedziale godzin 7:30 do 7:50.
  Rozwóz o przybliżonych godzinach tj.:
  1 kurs - 12:40 w kierunkach Suchowola Kolonia, Boża Wola,Rachodoszcze, Feliksówka, Suchowola 1 kurs - 12:40 w kierunkach Potoczek, Adamów, Jacnia
  1 kurs - 13:30 w kierunkach Potoczek, Adamów, Jacnia,
  1 kurs - 13:30 w kierunkach Suchowola Kolonia, Boża Wola,Rachodoszcze, Feliksówka, Suchowola3 - 14:20 w kierunku Hutków oraz uzupełniający kierunki z godzin 12:40 i 13:30 kurs - ok. 15:10 w kierunkach Potoczek, Feliksówka, Rachodoszcze, Boża Wola, Suchowola Kolonia - po ustaleniu tzw. godzin karcianych
  UWAGI dotyczące ZS w Suchowoli: Dowóz jak i rozwóz dzieci z placówki oświatowej może odbywać się wyłącznie autobusami tzw. szkolnymi, w których wyłącznie przebywać mogą dzieci wraz z opiekunem i kierowcą autobusu, autobus szkolny rozpoczyna i kończy swoja trasę na placu szkolnym, za wyznaczenie bezpiecznego miejsca na terenie placówki oświatowej odpowiada dyrektor
  Godziny przyjazdu uzależnione są od zmianowości szkoły - termin opracowania do dnia 10 września 2011 r.Godziny rozwozu dzieci kursem o godzinie 16:00 lub 15:10 - uzależnione będą od tzw. godzin karcianych - termin opracowania do dnia 10 września 2011 r. Zamawiający podając ilość dzieci objętych dowozem, bazuje na informacji z placówki oświatowej na dzień przygotowywania niniejszego postępowania, zmiana ilości dzieci ma swoje odzwierciedlenie w cenie trwania usługi.Autobus dowożący dzieci z miejscowości Jacnia oraz Adamów, rozpoczyna swoja trasę z m. Jacnia przystanek przy drodze wojewódzkiej nr 849 (przy krzyżówce dróg Józefów-Krasnobród), miejsce przystanku w m. Adamów do uzgodnienia.Autobus szkolny rozpoczyna i kończy swoja trasę na placu szkolnym, za wyznaczenie bezpiecznego miejsca na terenie placówki oświatowej odpowiada dyrektor, przez co należy rozumieć, że autobusy wykonujące usługę dowozu są do wyłącznej dyspozycji zamawiającego a tym samym do dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych.Dodatkowe jazdy nie dotyczące bezpośrednio dowozu dzieci do placówki oświatowej w m. Suchowola ( na zajęcia dydaktyczne pozaszkolne) mogą być realizowane jedynie po uzgodnieniu ich pomiędzy przewoźnikiem (wykonawcą) a dyrektorem placówki oświatowej, a regulowanie płatności za taką usługę nie może obciążać zamawiającego.
  b)Zespół Szkół w Sewni Górnej: Ilość dzieci objętych dowozem 164 (dane z dnia opracowania niniejszej SIWZ)
  Dojazd do placówki oświatowej ze wszystkich kierunków wskazanych powyżej musi odbyć się w przedziale godzin 7:30 do 7:50.
  Początek dowozu i zakończenie dowozu z miejsc: Guciów, Trzepieciny, Bliżów, Lipsko Polesie Rozwóz o przybliżonych godzinach tj.:
  2 kursy - ok. godz. 13:00 w kierunkach Bondyrz-Guciów-Trzepieciny oraz Lipsko Polesie -Blizów2 kursy - ok. godz. 15:00 w kierunkach Bondyrz-Guciów-Trzepieciny oraz Lipsko Polesie -Blizów 1 kurs - ok. 15:00 naprzemiennie w kierunkach Adamów, Bliżów, Jacnia , Bondyrz, Potoczek , Trzepieciny, Guciów- tzw. godziny karciane do uzgodnienia z dyrektorem placówki oświatowej
  UWAGI dotyczące ZS w Szewni Górnej: Dowóz jak i rozwóz dzieci z placówki oświatowej może odbywać się wyłącznie autobusami tzw. szkolnymi, w których wyłącznie przebywać mogą dzieci wraz z opiekunem i kierowcą autobusu.
  Godziny przyjazdu uzależnione są od zmianowości szkoły - termin opracowania do dnia 10 września 2012 r.Godziny rozwozu dzieci kursem po godzinie 15:00 - uzależnione będą od tzw. godzin karcianych - termin opracowania do dnia 10 września 2012 r. Zamawiający podając ilość dzieci objętych dowozem, bazuje na informacji z placówki oświatowej na dzień przygotowywania niniejszego postępowania, zmiana ilości dzieci ma swoje odzwierciedlenie w cenie podczas trwania usługi. Autobus szkolny rozpoczyna i kończy swoja trasę na placu szkolnym, za wyznaczenie bezpiecznego miejsca na terenie placówki oświatowej odpowiada dyrektor, przez co należy rozumieć, że autobusy wykonujące usługę dowozu są do wyłącznej dyspozycji zamawiającego a tym samym do dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych, Dojazd autobusów szkolnych odbywać się będzie jednocześnie z kierunków: Trzepieciny, Bliżów, Guciów. Dojazd uczniów z kierunku Lipsko Polesie będzie dojazdem uzupełniającym harmonogram dowozu.
  Dodatkowe jazdy nie dotyczące bezpośrednio dowozu dzieci do placówki oświatowej w m.Szewnia Górna ( na zajęcia dydaktyczne pozaszkolne) na zajęcia dydaktyczne, mogą być realizowane jedynie po uzgodnieniu ich pomiędzy przewoźnikiem (wykonawcą) a dyrektorem placówki oświatowej, a regulowanie płatności za taką usługę nie może obciążać zamawiającego.
 4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY JÓZEFÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
  Zamawiający: Gmina Józefów, Józefów
  Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Józefów
  w roku szkolnym 2012/2013. Dowóz uczniów do szkół odbywał się będzie od poniedziałku do piątku, każdego tygodnia tj. od dnia 01.09.2012r. - 30.06.2013r. z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych. Sposób świadczenia usługi:
  Dowóz uczniów odbywać się będzie autobusami wyposażonymi standardowo, sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich. Ilość młodzieży dowożonej do szkół będzie zgodna z zapotrzebowaniami gminy, wynosić będzie 250 uczniów tj.:
  Gimnazjum w Józefowie:
  Górecko Stare- 11 uczniów
  Brzeziny - 10 uczniów
  Tarnowola -3 uczniów
  Górecko Kościelne - 1 uczeń
  Majdan Kasztelański -5 uczniów
  Hamernia - 1 uczeń
  Górniki -13 uczniów
  Stanisławów - 2 uczniów
  Szopowe - 6 uczniów
  Długi Kąt Prefabet - 1 uczeń
  Potok Senderki - 2 uczniów
  ---
  Ogółem: 55 uczniów
  Gimnazjum w Majdanie Nepryskim:
  Hamernia - 13 uczniów
  Stanisławów - 27 uczniów
  Długi Kąt - 13 uczniów
  Czarny Las - 1 uczeń
  ---
  Ogółem: 54 uczniów
  Szkoła Podstawowa w Józefowie
  Szopowe - 5 uczniów
  Długi Kąt Prefabet - 3 uczniów
  Borowina- 1 uczeń
  Górecko Stare- 1 uczeń
  Majdan Kasztelański- 2 uczniów
  Samsonówka - 3 uczniów
  ---
  Ogółem: 15 uczniów
  Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim
  Hamernia - 19 uczniów
  Długi Kąt - 25 uczniów
  Czarny Las - 1 uczeń
  ---
  Ogółem: 45 uczniów
  Szkoła Podstawowa w Stanisławowie:
  Górniki - 26 uczniów
  Stanisławów III - 7 uczniów
  ---
  Ogółem: 33 uczniów
  Szkoła Podstawowa w Górecku Starym
  Brzeziny - 11 uczniów
  Górecko Kościelne - 4 uczniów
  Tarnowola - 5 uczniów
  ---
  Ogółem: 20 uczniów
  ---
  Liceum Ogólnokształcące w Józefowie
  Hamernia - 5 uczniów,
  Długi Kąt Tartak - 1 uczeń
  Długi Kąt Prefabet - 4 uczniów
  Długi Kąt (wieś) - 5 uczniów
  Majdan Nepryski - 7 uczniów
  Górniki - 2 uczniów
  Siedliska - 1 uczeń,
  Stanisławów - 1 uczniów
  Górecko Kościelne - 1 uczeń
  Szopowe - 1 uczeń
  ---
  Ogółem: 28 uczniów
  Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczniów w trakcie roku szkolnego.
  Obsługę autobusu stanowić będzie kierowca - konduktor, zaś opiekę nad przewożoną młodzieżą szkolną zapewni Zamawiający.
  W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie autobusu Wykonawca podstawi autobus zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.
  Autobusy zatrzymywać się będą na wyznaczonych przystankach autobusowych zlokalizowanych na trasie przebiegu autobusów, przystanki autobusowe będą wyposażone w informacje o ich kursowaniu, a z autobusów przewożących uczniów w miarę wolnych miejsc korzystać będą mogli na ogólnych zasadach i inni mieszkańcy miejscowości, przez które autobus będzie kursował. Młodzież szkolna dowożona będzie do właściwych szkół najpóźniej na godz. 7:50.
  Po zakończonych lekcjach uczniowie odwożeni będą w godzinach 13:00 - 15:00 Szczegółowe ustalenia tras dowozu uczniów, godzin przyjazdów autobusów i ich odjazdów dokonane zostaną wspólnie pomiędzy Urzędem Miejskim w Józefowie a Wykonawcą.
  Warunki finansowe:
  Z tytułu dowożenia na zajęcia szkolne i odwożenia uczniów przewoźnik będzie pobierał wynagrodzenie miesięczne w kwocie wynikającej ze złożonej oferty.
  Wynagrodzenie z tego tytułu będzie płatne w drodze polecenia przelewu na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni po uprzednim wystawieniu przez Wykonawcę faktury.
 5. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Mircze
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mirczu, Mircze
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkół na terenie gminy Mircze: do Szkoły Podstawowej w Wiszniowie i Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu w okresie od 03. 09. 2012r. do 28. 06. 2013 r. w dni nauki szkolnej i odwiezienie uczniów ze szkół do miejsca zamieszkania. 1.1 Dowiezienie uczniów na godz. 8:00 do Szkoły Podstawowej w Wiszniowie i Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu ( uczniowie szkoły podstawowej klasy 0 -VI razem z uczniami gimnazjum) z następujących miejscowości: Liczba dowożonych uczniów do Szkoły Podstawowej w Wiszniowie: Radostów - 4 (w tym jeden uczeń niepełnosprawny - orzeczenie o niepełnosprawności), Stara Wieś - 6, Wereszyn - 9, Dąbrowa -1, Wiszniów - 1. Razem: 21. Liczba uczniów dowożonych do SZS w Mirczu: Stara Wieś - 7, Wiszniów - 17. Razem: 24 1.2 Dowiezienie uczniów do Szkoły Podstawowej w Wiszniowie na godz. 8:50 ( uczniowie klas 0 - III ) z następujących miejscowości: Radostów - 3, Stara Wieś - 14, Tuczapy - 6, Mołożów Kolonia -1, Mołożów - 1. Razem: 25 uczniów. 1.3 Dowiezienie uczniów do Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu na godz. 8:00 z następujących miejscowości: Szychowice - 10, Rulikówka - 4, Mircze, ul. Górna - 3. Razem: 17 1.4 Dowiezienie uczniów do Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu z miejscowości Modryń Kolonia (tzw. Kolonia Blaszana) na godz. 8:00 - 5 uczniów. 1.5 Odwiezienie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wiszniowie po zakończonych zajęciach lekcyjnych ( uczniowie klas 0 - VI ) o godz. 13:35 do: Starej Wsi -20 uczniów, Dąbrowy - 1 uczeń, Radostowa - 7 uczniów ( w tym jeden uczeń niepełnosprawny- orzeczenie o niepełnosprawności ), Wereszyna - 9 uczniów, Mołożowa Kolonii - 1, Mołożowa - 1, Tuczap - 6, Wiszniowa - 1. 1.6 Odwiezienie uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu po zakończonych zajęciach lekcyjnych o godz. 14:40 do: Wiszniowa - 17 uczniów, Starej Wsi - 7 uczniów. 1.7 Odwiezienie uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu po zakończonych zajęciach lekcyjnych o godz. 14:40 do: Szychowic - 10 uczniów, Rulikówki - 4 uczniów, Mircza ulica Górna - 3 uczniów. 1.8 Odwiezienie 5 uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu po zakończonych zajęciach lekcyjnych o godz. 14:40 do Modrynia Kolonii (tzw. Kolonia Blaszana). 1.9 Dowóz odbywał się będzie w dni zajęć szkolnych określonych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. 1.10 Wykonawca, podczas każdego kursu zapewni opiekę nad przewożonymi uczniami przez osobę pełnoletnią. Opieka nie może być sprawowana tylko przez kierowcę 1.11 Dowóz uczniów może odbywać się w innych godzinach ustalonych i uzgodnionych z poszczególnymi szkołami. 1.12 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dowożonych uczniów. 1.13 Zamawiający zastrzega, że dowóz z miejscowości Szychowice nie może być rozpoczęty wcześniej niż o godz. 7: 15. 1.14 Dowóz uczniów może odbywać się tylko pojazdami zapewniającymi miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów. 1.15 Dowóz uczniów odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych. 1.16 Szczegółowy zakres wykonywanej usługi znajduje się w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 6. dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica
  Zamawiający: Wójt Gminy Radecznica, Radecznica
  przedmiotem zamówienia jest dowiezienie z miejsca zamieszkania do wyznaczonych szkół oraz odwiezienie po zajęciach 195 uczniów w dni nauki szkiolnej
 7. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Turobin w roku szkolnym 2012/2013
  Zamawiający: Gmina Turobin, Turobin
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Turobinie, Szkoły Podstawowej w Czernięcinie i Szkoły Podstawowej w Gródkach w roku szkolnym 2012/2013, w ilości około 342 uczniów.

  1. Trasy dowozu i odwozu uczniów:

  a/ Gimnazjum i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turobinie :

  1. Zabłocie ( 15 km, 2 uczeń) - Nowa Wieś ( 11 km, 12 uczniów) - Gruszka Zaporska( 11 km, 3 uczniów) - Czernięcin Pod.Kol. ( 10 km, 1 uczeń) -Czernięcin Pod. (8 km, 8 uczniów) - Czernięcin Gł. ( 5 km, 21 uczniów)- Turobin(szkoła)
  Liczba uczniów - 47 - tylko Gimnazjum

  2. Gaj Czernięciński ( 8 km, 2 uczniów) - Żurawie ( 6 km, 16 uczniów) - Rokitów II ( 4 km, 14 uczniów) - Rokitów I (3 km - 9 uczniów) - Załawcze ( 3 km - 4 uczniów ) - Turobin (szkoła)
  Liczba uczniów - 45
  w tym : Gimnazjum - 15
  Zespół Szkolno-Przedszkolny - 30

  3. Guzówka Kol.( 6 km, 40 uczniów) - Elizówka II ( 4 km, 9 uczniów)- Elizówka I (3 km - 5 uczniów) - Turobin (szkoła)
  Liczba uczniów - 54
  w tym : Gimnazjum - 21
  Zespół Szkolno-Przedszkolny - 33

  4. Żabno Kol. (6 km, 10 uczniów) - Żabno ( 4 km, 32 uczniów) - Turobin (szkoła)
  Liczba uczniów - 42
  w tym : Gimnazjum - 20
  Zespół Szkolno-Przedszkolny - 22

  5. Tarnawa D. ( 6 km, 33 uczniów ) - Tarnawa M. ( 4 km, uczniów 26) - Olszanka (2 km, 1 uczeń) - Turobin (szkoła)
  Liczba uczniów - 60
  w tym : Gimnazjum - 11
  Zespół Szkolno-Przedszkolny - 49

  6. Tokary (15 km, 9 uczniów ) - Huta T. ( 11 km, 5 uczniów) - Gródki ( 13 km, 9 uczniów ) - Turobin (szkoła)
  Liczba uczniów - 23
  w tym : Gimnazjum - 22
  Zespół Szkolno-Przedszkolny - 1

  b) Szkoła Podstawowa w Czernięcinie

  7. Gaj Czernięciński ( 3 km, 6 uczniów )- Gruszka Zaporska( 6 km, 1 uczeń )- Nowa Wieś ( 4 km, 25 uczniów) - Zabłocie ( 5 km, 5 uczniów) - Czernięcin Pod. Kol. (5 km, 8 uczniów - Czernięcin Pod. (2 km, 1 uczeń) - Czernięcin (szkoła)
  Liczba uczniów - 46

  c) Szkoła Podstawowa w Gródkach
  8. Tokary (5 km, 8 uczniów) - Huta T. ( 3 km, 17 uczniów )- Gródki (szkoła)
  Liczba uczniów - 25


  Przewóz dzieci należy zapewnić w dniach nauki szkolnej od dnia 01.09.2011r. do zakończenia roku szkolnego. Dowożenie ma być zorganizowane w sposób umożliwiający rozpoczęcie zajęć w poszczególnych szkołach o godz. 800. Odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych w godzinach 13.30- 1500.
  W Szkole Podstawowej w Czernięcinie oddzielny autobus o godzinie 13³º odwożący dzieci tylko z tej szkoły, następny wspólny z Gimnazjum.
 8. Dowóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Lipinach Dolnych i Szyszkowie oraz Szkoły Podstawowej w Potoku Górnym w roku szkolnym 2010/2011.
  Zamawiający: Gmina Potok Górny, Potok Górny
  Przedmiotem zamówienia jest Dowóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Lipinach Dolnych i Szyszkowie oraz Szkoły Podstawowej w Potoku Górnym w roku szkolnym 2010/2011 na trasie od przystanków, zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach do szkół objętych przedmiotem zamówienia i z powrotem. Liczba uczniów - 186, długość trasy przy dowożeniu i odwożeniu - 150 km.
 9. Dowóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Lipinach Dolnych i Szyszkowie oraz Szkoły Podstawowej w Potoku Górnym w roku szkolnym 2011-2012.
  Zamawiający: Gmina Potok Górny, Potok Górny
  Przedmiotem zamówienia jest Dowóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Lipinach Dolnych i Szyszkowie oraz Szkoły Podstawowej w Potoku Górnym w roku szkolnym 2011/2012 na trasie od przystanków, zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach (zgodnie z załączoną mapą) do szkół objętych przedmiotem zamówienia i z powrotem. Liczba uczniów - 196, długość trasy przy dowożeniu i odwożeniu - 150 km.
 10. Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 do Zespołu Szkół w Żdanowie, Zespołu Szkół w Sitańcu, Zespołu Szkół w Wysokiem, Zespołu Szkół w Płoskiem, Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Szkoły Podstawowej w Mokrem, Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej
  Zamawiający: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Zamość, Zamość
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dowożenia uczniów w roku szkolnym 2011/2012 do Zespołu Szkół w Żdanowie, Zespołu Szkół w Sitańcu, Zespołu Szkół w Wysokiem, Zespołu Szkół w Płoskiem, Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Szkoły Podstawowej w Mokrem, Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej.
  Wykonanie tego zadania obejmuje: Zadanie nr 1 - dowóz (dojazd i powrót) 207 uczniów do Zespołu Szkół w Żdanowie w dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2011/2012 oraz w dni wolne od nauki wg potrzeb (możliwe jest zamienne wykonanie dowozów w inny dzień lub inną godzinę) na zlecenie dyrektora Zespołu Szkół w Żdanowie na 5 trasach oraz dodatkowo po zajęciach pozalekcyjnych na 6 i 7 trasie - powrót.Zadanie nr 1 realizowane będzie w miejscowościach leżących na trasach:
  Nr trasy Przebieg trasy Liczba uczniów Liczba km Minimalna ilość przystanków
  1 Pniówek- Zwódne- -Żdanów
  Żdanów - Zwódne - Pniówek 59 7
  7 10
  10
  2 Topornica-Lipsko Polesie-Lipsko-Kosobudy-Zalesie Białowola -Żdanów
  Żdanów-Białowola-Zalesie-Lipsko-Kosobudy- Lipsko Polesie - Topornica 46 19
  19 12
  12
  3 Topornica - Lipsko -Żdanów
  Żdanów- Lipsko - Topornica 31 7
  7 6
  6
  4 Topornica- Zarzecze- Wieprzec-Wychody-Hubale-Mokre-Żdanów
  Żdanów- Mokre-Hubale-Wychody-Wieprzec- Zarzecze - Topornica 30 10
  10 11
  11
  5 Topornica - Zarzecze -Wierzchowiny -Wólka Wieprzecka -Żdanów
  Żdanów- Wólka Wieprzecka- Wierzchowiny- Zarzecze - Topornica 41 10
  10 7
  7
  6 Tylko powrót: Żdanów, Zwódne, Pniówek, Białowola, Zalesie, Lipsko, Lipsko Polesie, Lipsko Kosobudy, Topornica, Zarzecze, Wólka Wieprzecka, Wieprzec, Wychody, Hubale, Mokre 45 44
  35

  7 Tylko powrót: Żdanów, Zwódne, Pniówek, Białowola, Zalesie, Lipsko, Lipsko Polesie, Lipsko Kosobudy, Topornica, Zarzecze, Wólka Wieprzecka, Wieprzec, Wychody, Hubale, Mokre
  45
  44
  35
  Zadanie Nr 2- dowóz (dojazd i powrót) 42 uczniów do Zespołu Szkół w Sitańcu w dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2011/2012 oraz w dni wolne od nauki wg potrzeb (możliwe jest zamienne wykonanie dowozów w inny dzień lub inną godzinę) na zlecenie dyrektora Zespołu Szkół w Sitańcu na 1 trasie Zadanie nr 2 realizowane będzie w miejscowościach leżących na trasach:
  Nr trasy Przebieg trasy Liczba uczniów Liczba km Minimalna ilość przystanków
  1 Dębowiec-Kolonia Udrycze-Borowina Sitaniecka-Łapiguz- kol. Sitaniec -Sitaniec
  Sitaniec -Kol. Sitaniec- Łapiguz-Borowina Sitaniecka- Kolonia Udrycze-Dębowiec 42 11 11
  Zadanie Nr 3- dowóz (dojazd i powrót) 139 uczniów do Zespołu Szkół w Wysokiem w dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2011/2012 oraz w dni wolne od nauki wg potrzeb (możliwe jest zamienne wykonanie dowozów w inny dzień lub inną godzinę) na zlecenie Dyrektora Zespołu Szkół w Wysokiem na 1 trasie Zadanie nr 3 realizowane będzie w miejscowościach leżących na trasach:
  Nr trasy Przebieg trasy Liczba uczniów Liczba km Minimalna ilość przystanków
  1 Złojec-Zarudzie-Białobrzegi-Bortatycze-Wysokie
  Wysokie-Bortatycze-Bialobrzegi-Zarudzie-Złojec 139 11 11
  Zadanie Nr 4- dowóz (dojazd i powrót) 74 uczniów do Zespołu Szkół w Płoskiem w dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2011/2012 oraz w dni wolne od nauki wg potrzeb (możliwe jest zamienne wykonanie dowozów w inny dzień lub inną godzinę) na zlecenie Dyrektora Zespołu Szkół w Płoskiem na 1 trasie Zadanie nr 4 realizowane będzie w miejscowościach leżących na trasach:
  Nr trasy Przebieg trasy Liczba uczniów Liczba km Minimaln ilość przystanków
  1 Siedliska - Płoskie
  Płoskie - Siedliska 74 17 17
  Zadanie Nr 5- dowóz (dojazd i powrót) 20 uczniów do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach w dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2011/2012 oraz w dni wolne od nauki wg potrzeb (możliwe jest zamienne wykonanie dowozów w inny dzień lub inną godzinę) na zlecenie Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola W Kalinowicach na 1 trasie Zadanie nr 5 realizowane będzie w miejscowościach leżących na trasach:
  Nr trasy Przebieg trasy Liczba uczniów Liczba km Minimalna ilość przystanków
  1 Szopinek - Kalinowice
  Kalinowice -Szopinek 18 6 6
  Zadanie Nr 6- dowóz (dojazd i powrót) 49 uczniów do Szkoły Podstawowej w Mokrem w dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2011/2012 oraz w dni wolne od nauki wg potrzeb (możliwe jest zamienne wykonanie dowozów w inny dzień lub inną godzinę) na zlecenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokrem na 2 trasach Zadanie nr 6 realizowane będzie w miejscowościach leżących na trasach:
  Nr trasy Przebieg trasy Liczba uczniów Liczba km Minimalnailość przystanków
  1 Wychody-Hubale-Mokre
  Mokre-Hubale-Wychody 34 6 6
  2 Płoskie-Kolonia Mokre(lotnisko)-Żdanów-Mokre
  Mokre - Żdanów-Kol. Mokre (lotnisko)-Płoskie 15 6 6
  Zadanie Nr 7- dowóz (dojazd i powrót) 25 uczniów do Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej w dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2011/2012 oraz w dni wolne od nauki wg potrzeb (możliwe jest zamienne wykonanie dowozów w inny dzień lub inną godzinę) na zlecenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej na 1 trasieZadanie nr 7 realizowane będzie w miejscowościach leżących na trasie:
  Nr trasy Przebieg trasy Liczba uczniów Liczba km Minimalna ilość przystanków
  1 Dębowiec -Udrycze Wola -Kol. Udrycze-Borowina Sitaniecka
  Borowina Sitaniecka-Kol. Udrycze-Udrycze Wola - Dębowiec 25 7 7
  Podana liczba uczniów może ulec zmianie w czasie trwania roku szkolnego,- dojazd i powrót odbywać się będzie zgodnie z rozkładem jazdy podanym przez Dyrektorów Szkół, Wszystkie trasy należy traktować jako jedno zamówienie. Dowozy uczniów winny odbywać się autobusami przeznaczonymi dla każdej z tras osobno. Wszystkich uczniów należy dowieść do Szkół do godz. 745.Pojazdy powinny być sprawne technicznie, ubezpieczone, dopuszczone do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich na terenie RP oraz właściwie do tego charakteru przewozów oznakowane. Autobusy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone przepisami: - art. 18 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), - art.57 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.), - § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.), - § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.). Zamawiający nie będzie wypłacał dodatkowego wynagrodzenia za postój autobusu w ciągu dnia oraz za dojazd autobusu do miejsca wykonania zadania. Wszelkie koszty Wykonawcy z tym związane powinny być wkalkulowane w cenę. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt:- utrzymywać autobus w należytym porządku i czystości - przestrzegać przepisów BHP i P.Poż.- ubezpieczyć autobus i dzieci na czas przewozów z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi- ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia- w przypadku awarii autobusu niezwłocznie podstawić autobus zastępczy Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie przewozu we własnym zakresie.
 11. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY JÓZEFÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
  Zamawiający: Gmina Józefów, Józefów
  Przedmiotem zamówienia było dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Józefów w roku szkolnym 2011/2012. Dowóz uczniów do szkół odbywał się będzie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia tj. od dnia 01.09.2011r. - 30.06.2012r. z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych. Sposób świadczenia usługi: Dowóz uczniów odbywał się będzie autobusami wyposażonymi standardowo, sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich. Ilość młodzieży dowożonej do szkół zgodna będzie z zapotrzebowaniem gminy, wynosić będzie 281 uczniów.
 12. Prowadzenie dowozu dzieci do Gimnazjum w Łabuniach oraz Szkoły Podstawowej w Łabuniach i Łabuńkach Pierwszych przez okres roku szkolnego 2011/2012 w dniach nauki szkolnej.
  Zamawiający: Gmina Łabunie, Łabunie
  Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie dowozu uczniów do Gimnazjum w Łabuniach oraz Szkoły Podstawowej w Łabuniach i Łabunkach Pierwszych z miejscowości położonych na terenie Gminy po 5 wyznaczonych trasach wraz z odwozem po zakończeniu zajęć szkolnych do miejsca zamieszkania pod opieką opiekuna na czas przewozu. Z uwagi na fakt rozdzielenia dowozu do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej autobus musi wykonać 3 trasy wielokrotnie.
 13. Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2011/2012
  Zamawiający: Gmina Szczebrzeszyn, Szczebrzeszyn
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie, Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie, Gimnazjum w Szczebrzeszynie, Gimnazjum w Bodaczowie, Szkoły Podstawowej w Wielączy w roku szkolnym 2011/2012. Szczegółowy zakres oraz wielkość i warunki zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ
 14. Dowóz i odwóz uczniów do (z) Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, Publicznego Gimnazjum w Zubowicach, Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie i Szkoły Podstawowej Dubie na rok szkolny 2011/2012
  Zamawiający: Gmina Komarów-Osada, Komarów-Osada
  Przedmiotem zamówienia są usługi
  Dowóz Publicznego odwóz uczniów do (z) Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, Publicznego Gimnazjum w Zubowicach, Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie i Szkoły Podstawowej Dubie na rok szkolny 2011/2012
  2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 60.11.20.00-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
  Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia obejmuje dowóz i odwóz 172 uczniów, za których koszty przejazdu pokrywa Gmina Komarów-Osada - dojazd powyżej 4 km do szkół: Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, Publicznego Gimnazjum w Zubowicach, Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie i Szkoły Podstawowej w Dubie, z następujących miejscowości:
  a/ Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie:
  - Krzywystok - 2 uczniów,
  - Janówka - 15 uczniów,
  - Księżostany Kolonia - 4 uczniów, - przystanek końcowy
  - Antoniówka - 13 uczniów,
  - Wolica Brzozowa Kolonia - 3 uczniów,
  - Wolica Brzozowa - 5 uczniów,
  - Sosnowa - Dębowa - 4 uczniów,
  - Wolica Śniatycka - 9 uczniów,
  - Ruszczyzna - 8 uczniów.
  - Komarów Górny - 1 uczeń
  Razem 64 uczniów

  b/ Publiczne Gimnazjum w Zubowicach:
  - Śniatycze - 5 uczniów,
  - Kadłubiska - 11 uczniów,
  - Dub - 12 uczniów,
  - Tomaszówka - 2 uczniów,
  - Swaryczów - 1 uczeń,
  - Tuczapy - 1 uczeń
  Razem 32 uczniów

  c/ Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie
  - Krzywystok - 9 uczniów,
  - Księżostany - 14 uczniów,
  - Wolica Brzozowa Kolonia - 9 uczniów,
  - Sosnowa-Dębowa -2 uczniów,
  - Janówka - 19 uczniów,
  - Komarów Górny - 6 uczniów
  - Kraczew- 1 uczeń
  - Wolica Brzozowa - 5 uczniów,
  - Komarów Wieś - 2 uczniów
  Razem - 67 uczniów
  d/ Szkoła Podstawowa w Dubie
  - Dub - 2 uczniów,
  - Tomaszówka - 7 uczniów,
  Razem 9 uczniów

  W ofercie należy podać cenę dowozu do szkół 172 uczniów łącznie a następnie jako załącznik do oferty należy podać ceny dowozu uczniów z rozbiciem na poszczególne szkoły tj. Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie 64 uczniów, Publiczne Gimnazjum w Zubowicach 32 uczniów, Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie 67 uczniów i Szkoły Podstawowej w Dubie 9 uczniów. Rozdzielenie kwot jest niezbędne do zawarcia osobnych umów z Dyrektorami poszczególnych Szkół.
  Ponadto w kursach autobusowych należy uwzględnić: 16 uczniów nie ujętych w SIWZ, za których koszty dojazdu pokrywają rodzice - dojazd do 3 km, do następujących szkół:

  1/ Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie
  - Wolica Brzozowa - 3 uczniów
  - Komarów Wieś - 1 uczeń
  - Krzywystok - 2 uczniów
  Razem 6 uczniów
  2/ Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie
  - Krzywystok - 4 uczniów,
  - Komarów Wieś- 1 uczeń,
  - Wolica Brzozowa - 1 uczeń,
  Razem 6 uczniów
  3/ Szkoła Podstawowa w Dubie
  - Swaryczów 3 uczniów
  - Dub Kolonia - Dub - 1 uczeń
  Razem 4 uczniów
 15. Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Turobin w roku szkolnym 2011/2012.
  Zamawiający: Gmina Turobin, Turobin
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Turobinie, Szkoły Podstawowej w Czernięcinie i Szkoły Podstawowej w Gródkach w roku szkolnym 2011/2012, w ilości około 350 uczniów.

  1. Trasy dowozu i odwozu uczniów:

  a/ Gimnazjum i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turobinie :

  1. Zabłocie ( 15 km, 1 uczeń) - Nowa Wieś ( 11 km, 10 uczniów) - Gruszka Zaporska( 11 km, 3 uczniów) - Czernięcin Pod.Kol. ( 10 km, 1 uczeń) -Czernięcin Pod. (8 km, 6 uczniów) - Czernięcin Gł. ( 5 km, 22 uczniów)- Turobin(szkoła)
  Liczba uczniów - 43 - tylko Gimnazjum

  2. Gaj Czernięciński ( 8 km, 6 uczniów) - Żurawie ( 6 km, 20 uczniów) - Rokitów ( 4 km, 26 uczniów) - Turobin (szkoła)
  Liczba uczniów - 52
  w tym : Gimnazjum - 22
  Zespół Szkolno-Przedszkolny - 30

  3. Guzówka Kol.( 6 km, 34 uczniów) - Elizówka ( 4 km, 10 uczniów)
  Liczba uczniów - 44
  w tym : Gimnazjum - 11
  Zespół Szkolno-Przedszkolny - 33

  4. Żabno Kol. (6 km, 8 uczniów) - Żabno ( 4 km, 39 uczniów) - Turobin (szkoła)
  Liczba uczniów - 47
  w tym : Gimnazjum - 24
  Zespół Szkolno-Przedszkolny - 23

  5. Tarnawa D. ( 6 km, 29 uczniów ) - Tarnawa M. ( 4 km, uczniów 26) - Turobin
  Liczba uczniów - 55
  w tym : Gimnazjum - 13
  Zespół Szkolno-Przedszkolny - 42

  6. Tokary (15 km, 10 uczniów ) - Huta T. ( 11 km, 7 uczniów) - Gródki ( 13 km, 21 uczniów ) - Turobin (szkoła)
  Liczba uczniów - 38
  w tym : Gimnazjum - 38

  b) Szkoła Podstawowa w Czernięcinie

  7. Gaj Czernięciński ( 3 km, 4 uczniów )- Gruszka Zaporska( 6 km, 1 uczneń )- Nowa Wieś ( 4 km, 29 uczniów) - Zabłocie ( 5 km, 4 uczniów) - Czernięcin Pod. Kol. (5 km, 9 uczniów - Czernięcin (szkoła)
  Liczba uczniów - 47

  Oddzielny autobus o godz. 13³º
  Gaj Czernięciński ( 3 km, 3 uczniów) - Gruszka Zaporska ( 6 km, 1 uczeń) - Nowa Wieś(4 km, 16 uczniów) - Zabłocie (5 km, 1 uczeń)
  Liczba uczniów - 21

  c) Szkoła Podstawowa w Gródkach
  8. Tokary (5 km, 9 uczniów) - Huta T. ( 3 km, 15 uczniów )- Gródki (szkoła)
  Liczba uczniów - 24


  Przewóz dzieci należy zapewnić w dniach nauki szkolnej od dnia 01.09.2011r. do zakończenia roku szkolnego. Dowożenie ma być zorganizowane w sposób umożliwiający rozpoczęcie zajęć w poszczególnych szkołach o godz. 800. Odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych około godziny 13.30- 1500.
  W Szkole Podstawowej w Czernięcinie oddzielny autobus o godzinie 13³º odwożący dzieci tylko z tej szkoły, następny wspólny z Gimnazjum.
 16. Prowadzenie dowozu dzieci do Gimnazjum w Łabuniach oraz Szkoły Podstawowej w Łabuniach i Łabuńkach Pierwszych przez okres roku szkolnego 2010/2011 w dni nauki szkolnej.
  Zamawiający: Gmina Łabunie, Łabunie
  Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie dowozu uczniów do Gimnazjum w Łabuniach oraz Szkół Podstawowych w Łabuniach i Łabuńkach Pierwszych z miejscowości położonych na terenie Gminy po pięciu wyznaczonych trasach wraz z odwozem po zakończeniu zajęć szkolnych do miejsca zamieszkania pod opieką opiekuna na czas przewozu. Z uwagi na fakt rozdzielenia dowozu do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej autobus musi wykonać trzy trasy wielokrotnie.
 17. Dowóz i odwóz uczniów do (z) Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, Publicznego Gimnazjum w Zubowicach, Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie i Szkoły Podstawowej Dubie na rok szkolny 2010/2011
  Zamawiający: Gmina Komarów-Osada, Komarów-Osada
  Dowóz i odwóz uczniów do (z) Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, Publicznego Gimnazjum w Zubowicach, Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie i Szkoły Podstawowej Dubie na rok szkolny 2010/2011
  których koszty przejazdu pokrywa Gmina Komarów-Osada - dojazd powyżej 4 km do szkół: Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, Publicznego Gimnazjum w Zubowicach, Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie i Szkoły Podstawowej w Dubie, z następujących miejscowości:
  a/ Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie:
  - Krzywystok - 2 uczniów,
  - Janówka - 16 uczniów,
  - Księżostany Kolonia - 3 uczniów, - przystanek końcowy
  - Antoniówka - 15 uczniów,
  - Wolica Brzozowa Kolonia - 2 uczniów,
  - Wolica Brzozowa - 6 uczniów,
  - Sosnowa - Dębowa - 5 uczniów,
  - Wolica Śniatycka - 11 uczniów,
  - Ruszczyzna - 8 uczniów.
  - Komarów Górny - 1 uczeń
  Razem 69 uczniów

  b/ Publiczne Gimnazjum w Zubowicach:
  - Śniatycze - 7 uczniów,
  - Kadłubiska - 9 uczniów,
  - Dub - 13 uczniów,
  - Tomaszówka - 3 uczniów,
  - Swaryczów - 2 uczniów,
  Razem 34 uczniów

  c/ Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie
  - Krzywystok - 11 uczniów,
  - Księżostany - 13 uczniów,
  - Wolica Brzozowa Kolonia - 8 uczniów,
  - Sosnowa-Dębowa -2 uczeń,
  - Janówka - 20 uczniów,
  - Komarów Górny - 6 uczniów
  - Kraczew- 1 uczeń
  - Wolica Brzozowa - 7 uczniów,
  - Komarów Wieś - 2 uczniów
  Razem - 70 uczniów


  d/ Szkoła Podstawowa w Dubie
  - Dub - 1 uczeń,
  - Tomaszówka - 6 uczniów,
  Razem 7 uczniów

  W ofercie należy podać cenę dowozu do szkół 180 uczniów łącznie a następnie jako załącznik do oferty należy podać ceny dowozu uczniów z rozbiciem na poszczególne szkoły tj. Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie 69 uczniów, Publiczne Gimnazjum w Zubowicach 34 uczniów, Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie 70 uczniów i Szkoły Podstawowej w Dubie 7 uczniów. Rozdzielenie kwot jest niezbędne do zawarcia osobnych umów z Dyrektorami poszczególnych Szkół.
  Ponadto w kursach autobusowych należy uwzględnić: 31 uczniów nie ujętych w SIWZ, za których koszty dojazdu pokrywają rodzice - dojazd do 3 km, do następujących szkół:

  1/ Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie
  - Wolica Brzozowa - 3 uczniów
  - Komarów Wieś - 4 uczniów
  - Krzywystok - 4 uczniów
  - Komarów Dolny - 1 uczeń
  Razem 12 uczniów
  2/ Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie
  - Krzywystok - 4 uczniów,
  - Komarów Wieś- 5 uczniów,
  - Wolica Brzozowa - 2 uczniów,
  Razem 11 uczniów
  3/ Szkoła Podstawowa w Dubie
  - Swaryczów 4 uczniów
  - Rybakówka - Dub - 2 uczniów
  - Tomaszówka 1 uczeń
  - Dub Kolonia - Dub - 1 uczeń
  Razem 8 uczniów
 18. Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Józefów w roku szkolnym 2010/2011
  Zamawiający: Gmina Józefów, Józefów
  Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Józefów w roku szkolnym 2009/2010. Dowóz uczniów do szkół odbywał się będzie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia tj. od dnia 01.09.2010r. - 30.06.2011r. z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych. Dowóz uczniów odbywał się będzie autobusami wyposażonymi standardowo, sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich. Ilość młodzieży dowożonej do szkół zgodna będzie z zapotrzebowaniami gminy, wynosić będzie 257 uczniów. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczniów w trakcie roku szkolnego. Obsługę autobusu stanowić będzie kierowca - konduktor, zaś opiekę nad przewożoną młodzieżą szkolną zapewni zamawiający. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie autobusu Przewoźnik podstawi autobus zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Autobusy zatrzymywać się będą na wyznaczonych przystankach autobusowych zlokalizowanych na trasie przebiegu autobusów, przystanki autobusowe będą wyposażone w informacje o ich kursowaniu, a z autobusów przewożących uczniów w miarę wolnych miejsc korzystać będą mogli na ogólnych zasadach i inni mieszkańcy miejscowości, przez które autobus będzie kursował. Młodzież szkolna dowożona będzie do właściwych szkół najpóźniej na godz. 7:50. Po zakończonych lekcjach uczniowie odwożeni będą w godzinach 13:00 - 15:00 Szczegółowe ustalenia tras dowozu uczniów, godzin przyjazdów autobusów i ich odjazdów dokonane zostaną wspólnie z Urzędem Miejskim w Józefowie a Przewoźnikiem, który wygra przetarg.
 19. Dowożenie dzieci na rok szkolny 2010/2011 do Gimnazjum Publicznego i Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu oraz Szkoły Podstawowej w Wywłoczce.
  Zamawiający: Gmina Zwierzyniec, Zwierzyniec
  Przedmiotem zamówienia jest dowożenie oraz odwożenie po zajęciach uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Zwierzyniec w roku szkolnym 2010/2011.
  Środki transportu podstawione do dyspozycji Zamawiającego muszą odpowiadać wszelkim normom wynikającym z przepisów o dopuszczeniu pojazdów do ruchu przy przewożeniu osób. Kierowca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje.
  Usługodawca realizujący zamówienie powinien posiadać autobusy o co najmniej 30 miejscach siedzących oraz możliwość podstawienia drugiego w sytuacjach awaryjnych.
  Łącznie 194 uczniów, z tego :
  Ilość dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu z miejscowości :
  Kosobudy 17; Obrocz 18; Sochy 24; Żurawnica 28
  Ilość dzieci dojeżdżających do Gimnazjum Publicznego z miejscowości :
  Kosobudy 13; Obrocz 12; Sochy 17; Topólcza 5; Turzyniec 16; Żurawnica 27
  Ilość dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Wywłoczce z miejscowości :
  Topólcza 17
  - dowóz dzieci z kierunku Kosobudy, Żurawnica, Obrocz, Sochy, Topólcza do Zwierzyńca oraz powrót.
  - dowóz dzieci z kierunku Topólcza i Turzyniec do Wywłoczki oraz powrót.
  Przyjazd dzieci do obu szkół do Zwierzyńca o godz. 7.45
  - przystanki do wsiadania i wysiadania: istniejące przystanki komunikacji autobusowej w Kosobudach, Kosobudach Borze, Obroczy, Żurawnicy, Sochach, Topólczy, Wywłoczce, w Zwierzyńcu - przy szkole, oraz miejsca w w/w miejscowościach wskazane przez Zamawiającego.
  Szczegóły związane z dowożeniem zostaną omówione przy podpisywaniu umowy.
  O zmianach organizacji nauki (np. dodatkowe dni wolne, odrabianie zajęć w inne dni itp) dyrektor szkoły lub gimnazjum powiadomi dowożącego z 7 dniowym wyprzedzeniem.
  Harmonogram odwożenia dzieci po zajęciach Wykonawca ustali z każdym dyrektorem indywidualnie.
  W przypadku niesprawności pojazdu lub kierującego Wykonawca zapewni na własny koszt transport zastępczy. Związane z tym koszty można doliczyć do ceny oferty. Jeżeli nie zostaną one doliczone Zamawiający będzie uważał, iż Wykonawca wykona je bez dodatkowego wynagrodzenia.
 20. Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica w roku szkolnym 2010/2011.
  Zamawiający: Wójt Gminy Radecznica, Radecznica
  dowożenie oraz odwiezienie po zajęciach 235 uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Radecznica w roku szkolnym 2010/2011 w. poniższego zestawienia: 1. do Szkoły Podstawowej w Radecznicy 33 uczniów 2. do Gimnazjum Radecznicy 57 uczniów 3. do Szkoły Podstawowej w Zaburzu 55 uczniów 4. do Szkoły Podstawowej w Gorajcu 17 uczniów 5. do Gimnazjum w Gorajcu 60 uczniów 6. do Szkoły w Czarnymstoku 13 uczniów
 21. Dowóz uczniów do Gimnazjum w Telatynie oraz Szkół Podstawowych w Telatynie i Poturzynie na podstawie dostarczonych biletów i ich odwożenia do domu w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012
  Zamawiający: Urząd Gminy Telatyn, Telatyn
 22. Dowożenie uczniów do szkół z terenu Miasta i Gminy Krasnobród w latach szkolnych 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, Krasnobród
 23. dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica w roku szkolnym 2009/2010
  Zamawiający: Wójt Gminy Radecznica, Radecznica
 24. Dowóz dzieci na rok szkolny 2009/2010
  Zamawiający: Gmina Zwierzyniec, Zwierzyniec
 25. Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Józefów w roku szkolnym 2009/2010
  Zamawiający: Gmina Józefów, Józefów
 26. Dowóz dzieci do szkółna terenie Gminy Adamów, w roku szkolnym 2009/2010
  Zamawiający: Urząd Gminy Adamów, Adamów
 27. Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Turobin w roku szkolnym 2009/2010
  Zamawiający: Gmina Turobin, Turobin

Inne osoby dla Szymczak Elżbieta Teresa (32 osoby):